Verslo planas

SUMMARY

This plan of bussiness is made by Indrė Nevieraitė, who is student of the Department of Small Bussiness Organization of Training Center of Builders. The foundation of individual enterprise bar – pool club “X” took place on 1st of February on 2001. It`s address is H. Manto 12, Klaipėda; phone: 748884. We want to expand popularity of the american pool at the seaport of Lithuania. Also we want to create a place could have a nice dinner in a pleasant company, to have a beer or something stronger, to listen to the music. The tournaments of the pool will be held, the members of this club will be accepted and also the guests from foreign countries will be invited to visit us. The aims of my enterprise is to engage the best employees, to attract as many people as possible, to increase the popularity of pool in Klaipėda, to outstrip the competitors, to consolidate in market, to receive the best profit as possible, to decrease expenses and precisely realisate this plan of bussiness. The chief of enterprise is Indrė Nevieraitė who is responsible for all of the important solutions and decisions. Her`s qualification is mediocre, but she has not a little experience. On the starting of activity of enterprise I took loan from The Saving Bank of Lithuania, 100 000 Lt, which is need to return with 13 % interest after 1 year. This loan could be enough to start over the activity of the club at for it`s development. The risk is made of incomplete system of document ordering, large licence taxes, unstable excises of government, also competitors and all of that disadvantageous to enterprise. After analysing this bussiness plan, we can foresee, that bussiness will be successful also profit after 5 years will be twice larger, than at the start of activity.TURINYSTECHNINIAI – EKONOMINIAI RODIKLIAI 4ĮVADAS 5ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA ĮMONĖS TIPAS 6ĮMONĖS VEIKLOS POBŪDIS 6PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMAS PERSONALO VALDYMAS 8SKAIČIUS 9KVALIFIKACIJA IR PASIRINKIMAS 9ATLYGINIMO NUSTATYMAS 11APIBENDRINIMAS 15RINKODAROS ORGANIZAVIMAS RINKOS ANALIZĖ 16KONKURENCIJOS ANALIZĖ 17PREKĖS IR PASLAUGŲ PATEIKIMAS 17PREKĖS IR PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMAS 19RĖMIMAS 20PARDAVIMŲ PROGNOZĖ 22APIBENDRINIMAS 24RINKOS ĮVERTINIMAS 25APIBENDRINIMAS 26GAMYBA GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 27TECHNOLOGINĖ ĮRANGA 28ATSARGOS IR SANDĖLIAI 28APIBENDRINIMAS 29EKONOMINIAI – FINANSINIAI SKAIČIAVIMAI LĖŠŲ POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 30PELNO ATASKAITA 32PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 36LŪŽIO TAŠKO RADIMAS 39RIZIKOS ĮVERTINIMAS 40SĄNAUDŲ PROGNOZĖ 42EKONOMINIAI – FINANSINIAI RODIKLIAI 45APIBENDRINIMAS 46DARBŲ SAUGA 47APLINKOSAUGA 48IŠVADOS 49LITERATŪRA 50PRIEDAI 51

TECHNINIAI – EKONOMINIAI RODIKLIAI

1 lentelėEil. Nr. Techniniai – ekonominiai rodikliai Mato vnt. Suma1. Lėšos, skirtos darbo užmokesčiui Lt 677002. Įstatinis kapitalas Lt 1050003. Realizuojamos pajamos Lt 712264. Mokos fondas Lt 223415. Vidutinis darbo užmokestis Lt 7522,26. Bendras dirbančiųjų žmonių skaičius žmog. 9

ĮVADAS Klaipėdoje, 2001 vasario 1 d. buvo įkurtas klubas – biliardinė “X”. jis turės vieną savininką, bei aštuonis aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Veiklai pradėti buvo paimta 100 000 Lt paskola, kurią reikės grąžinti per metus, taip pat investavau savo lėšas. Mūsų klube lankytojai galės pažaisti biliardą, papietauti, pasiklausyti muzikos ar pasižiūrėti krepšinio varžybas. Taip pat galime surengti gimtadienius, įvairias šventes, banketus. Pagrindiniai mano įmonės tikslai yra kuo daugiau pritraukti lankytojų, gauti pelną, mažinti išlaidas, įsitvirtinti rinkoje bei išvengti bankroto, aplenkti konkurentus. Norint viso to pasiekti, būtina ištirti rinką. Nes tik taip galima sužinoti ar mano siūloma paslauga turės paklausą ar ateis į mano klubą žmonės. Labai svarbu kuo daugiau sužinoti apie savo konkurentus, kad turėčiau kokių nors privalumų ir lankytojai susidomėtų mano klubu. Veiklos pradžioje būtina daug dėmesio ir lėšų skirti reklamai.

Labai svarbu pasamdyti kuo geresnius ir savo darbą išmanančius darbuotojus, kurie galėtų ir sugebėtų išpildyti visus klientų norus. Ištyrusi rinką, sužinojau, jog didžiausią paklausą turi barai, kuriuose yra naujausia technika bei įrengimai, stilingas interjeras. Tai ir bandysiu įgyvendinti savo klube.

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

ĮMONĖS TIPAS

Tai individuali (personalinė) įmonė, baras–biliardinė “X”. Nuosavybės teise klubas priklausys vienam savininkui, t. y. man, Indrei Nevieraitei. Pasirinkau šią įmonės rūšį, nes čia aš rizikuoju tik savo turtu, galiu viską pakeisti savo nuožiūra, man priklausys visos įmonės pajamos. Taip pat galiu spręsti, samdyti ar atleisti darbuotojus ir t. t. Individuali įmonė patraukli dar ir tuo, kad ją labai lengva įkurti, tereikia sumokėti vietos savivaldybei registravimo mokestį. Šis klubas bus miesto centre, kur daugiausia lankosi klaipėdiečiai. Biliardas – tai pagrindinė mūsų teikiama paslauga. Jis nereikalauja daug fizinės jėgos, žaidžiant galima gerai atsipalaiduoti, lavinama reakcija, rankos taiklumas, taip pat regėjimas. Šis žaidimas yra labai gera pramoga. Bare–biliardinėje “X” bus galima skaniai papietauti. Pateiksime didelį asortimentą gaiviųjų bei alkoholinių gėrimų. Čia bus galima pailsėti bei atsipalaiduoti po sunkių dienos darbų.

ĮMONĖS VEIKLOS POBŪDIS

Pagrindinis mano įmonės tikslas – plėsti amerikietiškojo biliardo populiarumą Lietuvos uostamiestyje. Taip pat vienas iš pagrindinių tikslų – sukurti gerą aplinką barų mėgėjams, t. y. vietą, kur žmonės galėtų skaniai papietauti po darbo, vakare ar savaitgalį pasėdėti jiems patinkančioje aplinkoje, geroje kompanijoje, išgerti alaus bokalą ar ką nors stipresnio, skaniai pavalgyti ir pasiklausyti geros muzikos. Be to vienas iš tikslų išplėsti biliardinę, žinoma priklausomai nuo biliardo populiarumo, kurį mes ir mėginsime didinti toje vietovėje. Artimoje ateityje sieksiu įgyvendinti verslo planą, gražinti paskolą ir palūkanas, didinti pelną, pritraukti turistus ir patenkinti jų poreikius. Tolimoje ateityje sieksiu plėsti klubą, taipogi didinti pelną, kelti darbuotojų atlyginimus, tobulinti biliardo teikimo paslaugą ir gerinti aptarnavimą. Organizuosime biliardo turnyrus, rinksime biliardo klubo narius ir kviesime svečius iš užsienio. Mano kuriamos įmonės pagrindiniai tikslai:1. Sukurti barą–biliardinę “X”;2. Pasamdyti kuo geresnius darbuotojus, savo specialybės žinovus;3. Pritraukti kuo daugiau lankytojų, didinti biliardo populiarumą Lietuvos uostamiestyje bei aplenkti konkurentus;4. Gauti kuo didesnį pelną, mažinti išlaidas, be to, kuo tiksliau įgyvendinti šį verslo planą.Manau, mano klubo veikla klestės ir bus sėkminga, kadangi dabar yra didelis susidomėjimas biliardu.

PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMAS

PERSONALO VALDYMAS

1 schema

Įmonės vadovė, Indrė Nevieraitė, priima visus svarbius įmonei sprendimus. Visos naujovės, naujų darbuotojų priėmimas bus vykdomas tik po vadovės svarstymo ir jai leidus. Mūsų įmonėje dirba 9 žmonės: barmenai, padavėjai, virėjai, buhalteris bei administratorius. Visi darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs direktorei. Buhalteris tvarko visus finansinius įmonės reikalus. Jis atsakingas, kad laiku būtų atsiskaityta su tiekėjais, darbuotojams išmokėti atlyginimai ir kt. Administratorius tvarko dokumentus susijusius su įmonės veikla, bendrauja su klientais, priima užsakymus uždariems vakarams, gimtadieniams, banketams, pobūviams ir kt. Virėjai privalo greitai, skaniai, bei kokybiškai (pagal technologines normas ir reikalavimus) pagaminti patiekalus. Barmenai bei padavėjos dirba salėje, bendrauja su klientais, vykdo jų užsakymus.

SKAIČIUS

Kadangi ši įmonė individuali, ir tik pradedanti veikti, tai darbuotojų nėra labai daug. Pasamdyti tik reikalingiausi žmonės. Lentelėje pateikiama kiek ir kokie žmonės dirba įmonėje. 2 lentelėEil. Nr. Specialistas Darbuotojų skaičius1. Direktorius 12. Administratorius 13. Buhalteris 14. Barmenai 25. Padavėjai 2

6. Virėjai 2Iš viso: 9

KVALIFIKACIJA IR PASIRINKIMAS

Konkurso keliu atrinkti geriausi darbuotojai. Pageidavome, kad kiekvienas jų turėtų rekomendacijas, bei ne mažesnę, kaip 2 metų darbo patirtį pagal savo specialybę.DIREKTORIUSVardas, pavardė: Indrė NevieraitėAmžius: 24 metaiIšsilavinimas: aukštesnysisBaigė aukštesniąją verslo mokyklą, 4 metus kitoje įmonėje dirbo buhaltere.

BUHALTERISVardas, pavardė: Renata SkačkauskaitėAmžius: 30 metųProfesija: buhalterėIšsilavinimas: aukštasisBaigė Lietuvos Žemės Ūkio Universitetą, buhalterės specialybę. Buhaltere dirbo 6 metus

ADMINISTRATORIUSVardas, pavardė: Jurga KižauskaitėAmžius: 25 metaiProfesija: administratoriusIšsilavinimas: aukštasisBaigė Kauno Technologijos Universitetą, administratoriaus specialybę.

BARMENAIVardas, pavardė: P. Jonaitis; J. PetraitisAmžius: 25 metai; 22 metaiProfesija: barmenasIšsilavinimas: vidurinis – specialusisBaigė specialiąją mokyklą, kur įgijo barmeno specialybę. Iki mūsų klubo, dirbo kavinėje, tačiau jai bankrutavus, prarado darbą.

PADAVĖJAIVardas, pavardė: D. Bulovaitė; M. KuzmickaitėAmžius: 21 metai; 24 metaiProfesija: padavėjaIšsilavinimas: specialusisBaigė specialiąją mokyklą, kur įgijo padavėjos specialybę.

VIRĖJAIVardas, pavardė: T. Janušauskas; D. PaulauskasAmžius: 29 metai; 35 metaiProfesija: virėjasIšsilavinimas: vidurinis – specialusisBaigė specialiąją mokyklą, kur įgijo virėjo specialybę.

Kad darbuotojai įgytų daugiau patirties, jie buvo siunčiami į kursus savo specialybės kvalifikacijai kelti. Taip pat organizuojami seminarai, kuriuose įvairių įmonių bendrų specialybių darbuotojai dalijasi patirtimi. Be to virėjai, padavėjos ir barmenai dalyvauja konkursuose, kuriuose sužinotas naujoves gali pritaikyti savo darbe.Visi darbuotojai privalo turėti patirties, specialųjį, aukštesnįjį išsilavinimą, būti komunikabilūs. Pirmenybę teikėme tiems, kurie moka nors vieną užsienio kalbą.

ATLYGINIMO NUSTATYMAS

Visų darbuotojų atlyginimai bus nustatomi atsižvelgiant į klubo pelną. Jeigu įmonė dirbs pelningai, tuomet didės ir atlyginimai. Taip pat atsižvelgiama į specialybę ir darbo valandas. Atlyginimas bus mokamas kartą per mėnesį, prieš tai atskaičiavus mokesčius SODRAI (33 %). Pirmais metais atlyginimai nebuvo labai dideli, kadangi klubas turėjo dideles išlaidas: grąžinome paskolą, pirkome įrangą, licenciją, taip pat atlikome patalpų remontą, teko išleisti lėšų reklamai, reikėjo įsigyti produktus klubo darbo pradžiai. Pirmaisiais metais atlyginimų išmokėjome 67 700 Lt. Tačiau prognozuojame, kad mūsų veikla klestės, pelnas augs ir rezultate antraisiais metais atlyginimų galėsime išmokėti 72 900 Lt. Jeigu viskas klostysis pagal mūsų prognozes, trečiaisiais metais atlyginimams galėsime skirti 84 300 Lt. Pagal paskaičiavimus ketvirtaisiais metais atlyginimų turėtume išmokėti 98 000 Lt. O penktaisiais metais atlyginimai bus beveik du kartus didesni negu pirmaisiais metais – 116 000 Lt. Konkrečiai, atlyginimai penktaisiais metais bus 48 300 Lt didesni negu pirmaisiais metais (žr. 3 ir 4 lenteles bei 1 grafiką).

APIBENDRINIMAS1. Įmonės personalas sudarytas iš aštuonių asmenų, kurie yra tiesiogiai pavaldūs direktorei.2. Visi darbuotojai buvo atrinkti konkurso keliu; jiems sudarytos galimybės specializuotuose konkursuose ir seminaruose kelti kvalifikaciją.3. Darbuotojams atlyginimai išmokami kartą per mėnesį, atskaičiavus SODROS mokesčius.

RINKODAROS ORGANIZAVIMAS

RINKOS ANALIZĖ

Rinkoje didžiausią paklausą turi barai, kurie yra daug reklamuojami, apsirūpinę naujausia technika ir įrengimais, turi stilingą interjerą. Klubas “X” bus patogioje aplinkoje, vietovėje gerai susijusioje su keleiviniu transportu, todėl klientams nereikės nei toli eiti, nei daug pastangų dėti susirasti tinkamą keleivinį transportą. Klubo interjeras sudarytas iš naujausių modelių baldų, apšvietimo, muzikos ir vaizdo aparatūros, švieži patiekalai, prieinamos kainos, puikios pramogos. Mūsų baro interjeras primins kosmoso platybes ir gal jūs pasijusite kaip filme “X FILES”. Šis stilius Lietuvoje yra naujas, bet jau populiarus. Iki šiol kiti barai to dar nepasiūlė. Biliardinės aplinka vilios naujumu ir gražiu interjeru, nauja įranga, kuo dabar Klaipėdoje gali pasigirti tik naktinis klubas “PARADOX”. Tačiau mūsų kainos bus gan žemesnės.

Pasirinkau įkurti barą–klubą, kadangi manau, jog jie yra visada gausiai lankomi bei mėgiami. Be to, mano nuomone, Klaipėdoje didelių konkurentų neturėsime. Mano klubas gali tapti viena iš lankomiausių vietų uostamiestyje, nes geri barai turi pastovią savo klientūrą, taip pat traukia ir naujus lankytojus, biliardas Klaipėdoje pripažįstamas kaip viena iš geriausių laisvalaikio praleidimo formų–pramogų. Jei didės pelnas iš biliardo pajamų, mes galėsime išplėsti šią pramogą. Kadangi šalia yra gyvenamieji namai, tokiu būdu mes padidintume savo įmonės vertę ir pelno dydį.

KONKURENCIJOS ANALIZĖ

Mieste labai daug konkuruojančių barų ir tik kelios biliardinės. Pagrindiniai Klaipėdos miesto biliardo klubai:1. Biliardinė Turgaus g. (6 biliardo stalai – pulas);2. Biliardinė Birutės g. (3 biliardo stalai – pulas);3. Biliardinė “Pūkas” (4 biliardo stalai – pulas);4. Naktinis klubas “Paradox” (6 biliardo stalai – pulas);5. Baras–biliardinė “Jūratė ir Kastytis” (8 biliardo stalai: 5 pulo ir 3 rusiškojo biliardo).Turgaus ir Birutės gatvėse esančiose biliardinėse vienas privalumas tas, kad galima atsinešti savo alų, o tai yra pigiau nei pirkti bare. Tačiau nauji klientai to nežinodami gali nusivilti, kad vietoje nėra pirkti alaus ir jei atsineštas alus baigiasi, o norisi dar, reikia eiti pirkti kitur, tačiau žaidėjai yra jau susimokėję už tam tikrą žaidimo laiką, kuris bus švaistomas. Šiuose klubuose galima užsisakyti biliardo stalą iš anksto be papildomo mokesčio. Biliardinėje Birutės g. yra televizorius, todėl galima atebėti ir krepšinio varžybas. Biliardinėje Turgaus g. nėra vaizdo bei garso aparatūros, tačiau ji įsikūrusi patogesnėje vietoje – miesto centre. Abi šios biliardinės yra dažniau lankomos, nes jų paslaugos yra pigiausios mieste – 10 Lt/val. mūsų klubas teiktų šią paslaugą didesne kaina – 12 Lt/val. populiariausia biliardinė Klaipėdoje yra Turgaus g., kuri ir yra didžiausia mūsų konkurentė.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PATEIKIMAS

Teikiami produktai – maisto patiekalai ir alkoholiniai bei gaivinantys gėrimai. Šie produktai yra neilgalaikiai ir elementarūs. Be stipriųjų alkoholinių gėrimų visi produktai yra pirmojo būtinumo. Įmonės išskirtinis bruožas – didelis maisto produktų bei alkoholinių gėrimų asortimentas, patiekalų patiekimo būdas. Visi produktai pateikiami kaip gatava produkcija. Teikiama paslauga – biliardas. Tai atpalaiduojantis, reakciją lavinantis žaidimas. Tai ilgalaikė ne pirmojo būtinumo paslauga. Baras–klubas “X” dirbs ir aptarnaus klientus kiekvieną dieną.

Mes galėsime klientams pasiūlyti didelį asortimentą karštų, šaltų patiekalų, įvairių užkandžių bei desertų. Prie karštų patiekalų garnyrą klientai galės pasirinkti patys, be papildomo mokesčio. Taip pat galės išsirinkti gaiviųjų bei alkoholinių gėrimų iš didelio asortimento. Tai keleto rūšių sultys, kava, arbata, alus, vynas, degtinė ir kt. (žr. 1 priedą). Klube “X” stovės didelis televizorius, kurio ekrane lankytojai galės stebėti krepšinio, futbolo varžybas, ar šiaip įdomius filmus. Tai turėtų pritraukti dar daugiau lankytojų. Biliardas bus pagrindinė mūsų teikiama paslauga. Klube stovės 6 biliardo–pulo stalai. Valanda žaidimo kainuos 12 Lt. Tai truputį brangiau nei kituose klubuose, bet mūsų klubas bus daug kuo pranašesnis už kitus. Klientams pageidaujant klube rengsime uždarus vakarus, gimtadienius ar kitas šventes. Klientai už gautas paslaugas atsiskaitys paprašydami sąskaitos ir grynais pinigais arba kreditinėmis kortelėmis

Mūsų klubo tikslas – įgyvendinti visus klientų pageidavimus, patenkinti jų poreikius bei užtikrinti apsaugą. Mes turime įsiteikti klientams, kad jie norėtų čia sugrįžti.

PREKĖS IR PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMAS

Mano įmonei, kaip ir kiekvienai kitai, kainų nustatymas yra vienas iš atsakingiausių sprendimų. Yra labai sunku nustatyti kainą naujai prekei, ar apskritai naujai toje rinkoje prekei. Tačiau mūsų klubui bus lengviau, kadangi mes pasiūlysime tokias prekes ir paslaugas, kurios nėra naujos šioje rinkoje.

Mūsų kainos priklausys nuo tokių faktorių:a) Atlyginimai;b) Mokesčiai;c) Paskolos gražinimas;d) Konkurentų kainos.Pagrindiniai faktoriai, nuo kurių priklauso kainų kitimas:a) Konkurentams sumažinus kainas, mūsų įmonei teks daryti tą patį;b) Jei sumažės lankytojų, teks mažinti kainas, kitiems pritraukti;c) Teks padidinti kainas, jei tiekėjai įkainos savo produktus didesnėmis kainomis, nei iki šiol;d) Jei padidės klubo išlaikymo sąnaudos, t. y. mokesčiai už komunalinius patarnavimus, darbo užmokestis, teks kainas pakelti.Tik atsidarius klubui sieksiu žemomis kainomis pritraukti kuo daugiau lankytojų ir taip gauti nemažą pelną. Kuomet klubas taps gerai žinomu ir jau turėsime pastovią klientūrą, kainas galėsime nežymiai pakelti, žinoma užtikrindami tokią pat ar net geresnę patiekalų bei gėrimų kokybę. Įėjimas į klubą nebus mokamas, kadangi tai atbaidytų gana daug klientų. Kai kurie čia užsuks gal tik sužaisti biliardo partiją ir mokėti už įėjimą tikrai nesutiks. Tačiau, jei bus rengiami teminiai vakarai, t. y. koncertuos įvairios muzikos grupės ar vyks kokios nors atrakcijos, tuomet mokestis už vakarą priklausys nuo linksmintojų honoraro dydžio. Kaip anksčiau jau buvo minėta, valanda biliardo žaidimo kainuos 12 Lt. Tai šiek tiek daugiau nei kitose biliardinėse, tačiau mes galėsime pasiūlyti gerą muziką, gardžius patiekalus bei nedideles kainas. Klientams pageidaujant, surengsime banketus, gimtadienius, šventes. tereikės papildomai sumokėti už patalpų nuomą. Tokiais atvejais galėsime taikyti nuolaidas. Kuo daugiau bus užsakyta maisto bei gėrimų, tuo didesnės bus ir nuolaidos. 5 lentelėLaikotarpis Suma, LtPirma valanda 50Antra valanda 50Trečia valanda 45Ketvirta valanda 45Penkta valanda 40Visos kitos valandos 30

RĖMIMAS

Manau, efektyviausia reklama būtų skelbimas laikraštyje. Todėl pradžioje pasinaudosiu didžiausių Klaipėdos dienraščių paslaugomis. Tai nėra labai brangu, tačiau efektyvu (žr. 2 priedas). Vėliau, atsiradus daugiau lėšų, galėsime reklamuotis per radiją, ar net televiziją. Svarbiausia, kad praeiviai pastebėtų, jog toks klubas atsidarė. Todėl iškabinsiu didelę iškabą (žr. 3 priedas). Taip pat galėtume pagaminti reklaminių lankstinukų, vizitinių kortelių (žr. 4 priedas), kuriuos galėtume dalinti praeiviams. Reklaminiuose skelbimuose bus paminėta, jog atsidaro naujas klubas “X”, kuriame galėsite linksmai praleisti laiką, pažaisti biliardą bei skaniai papietauti. Pirmais metais reklamai skirsiu 4 000 Lt, vėliau išlaidas reklamai padidinsime. Kokios bus išlaidos reklamai, priklausys nuo klubo pelno. Reklamos išlaidos (per metus) 6 lentelėReklamos rūšis Suma, LtReklama laikraščiuose 2 000Lankstinukai 1 000Vizitinės kortelės 1 000Iš viso 4 000

PARDAVIMŲ PROGNOZĖ Pirmaisiais metais alkoholinių, gaiviųjų gėrimų ir maisto produktų planuojame parduoti už 111 515 Lt, alaus – už 96 000 Lt,tabako gaminių – už 1 440 Lt, už biliardą planuojame gauti 219 000 Lt. Bendra baro – biliardinės “X” metinė apyvarta 2001 metais bus 427 955 Lt. Antraisiais metais planuojama metinė apyvarta – 534 100 Lt, trečiaisiais – 689 800 Lt ir ketvirtaisiais – 853 875 Lt, o penktaisiais metais planuojama metinė apyvarta turėtų išaugti daugiau kaip du kartus negu pirmaisiais metais – 1 026 200 Lt. Tai yra 553 245 Lt – skirtumas tarp pirmų ir penktų metų. (žr. 7 ir 8 lenteles).

APIBENDRINIMAS1. Klubas įkurtas nauju Lietuvoje stiliumi, pasiskolintu iš filmo “X FILES”.2. Išanalizavę rinką, sužinojome, kad didelių konkurentų Klaipėdoje neturėsime, nes yra tik keletas biliardinių, kurios savo teikiamomis paslaugomis atsilieka nuo mūsų.3. Siūlysime didelį asortimentą maisto patiekalų, alkoholinių bei gaivinančių gėrimų ir biliardą.4. Kainas nustatysime atsižvelgdami į tiekėjų kainas, konkurentų kainas ir klubo išlaikymo sąnaudas.5. Klubą reklamuosime dienraščiuose, platinsime vizitines korteles su klubo atributika, pakabinsime didelę iškabą.

RINKOS ĮVERTINIMAS Pagrindiniai klientai, žaidžiantys biliardą – jaunimas nuo 18 metų. Į klubą nebus įleidžiami asmenys, negu nurodyta aukščiau. Mūsų klubas pritrauks klientus savo originaliu dizainu, novatorišku eksterjero stiliumi. Klubas orientuotas į jaunimą, tačiau nebus pamiršti ir vidutinio amžiaus lankytojai. Nuo nenuolatinių klientų apsilankymų mūsų klubas nėra priklausomas, nes tai smulki viešojo maitinimo įstaigos sfera ir pramogos. Klientai tikrai susidomės biliardu, išvydę žaidžiančius meistrus ir jų atliekamus triukus. Stengsimės, kad klientūra būtų pastovi, siūlysime nuolatiniams klientams susiburti į biliardo mėgėjų ir profesionalų klubą, kuriame narių skaičius bus ribotas. Didžioji dalis klientų dalis bus vyrai, nes jie dažniau žaidžia biliardą ir vartoja alų. Iš visų lietuviško alaus rūšių pajūryje didžiausią paklausą turi “Švyturio” daryklos šviesus ir tamsus alus.

Vartotojams, kurių pajamos nėra labai didelės (dauguma – studentai), tiesiog bus gera užeiga paskanauti alaus, pažiūrėti krepšinio varžybas, kurių metu žiūrovai galės dalyvauti totalizatoriuje ar loterijoje ir laimėti alaus bokalus. Biliardą žaidžia įvairaus amžiaus žmonės, tai priklauso nuo pomėgio. Storesnių piniginių savininkai galės mėgautis ne tik alumi ir pigesniais alkoholiniais gėrimais, bet ir brangesniais patiekalais ir gėrimais. Alkoholinių gėrimų pasiūlą sudarys įvairūs alūs, vynai, stiprieji gėrimai. Muzikinis fonas priklausys nuo lankytojų pageidavimų ir atsižvelgiant į juos bus keičiamas. Alkoholinių gėrimų ir maisto patiekalų paklausa tarp vartotojų nustatyta pasitelkus patirtį ir atlikus apklausą keliuose kituose baruose, būtent, barai “Krantinė” bei “Prie šaltinio”, taip pat biliardinė esanti Birutės g. Alkoholinių gėrimų populiarumas įvertintas stebint prekybos šiais gėrimais ekonominę statistiką. Žodinės apklausos metu buvo nustatyta, kad uždarose patalpose kaip geriausią pramogą žmonės dažniau renkasi biliardą, nes tą patį laiką žaidžiant žaidimų automatais, išleidžiama daugiau pinigų nei biliardui.

APIBENDRINIMAS1. Klubas orientuotas į jaunimą, kadangi jie dažniau negu kiti žaidžia biliardą.2. Pastoviai klientūrai sudaryti, bandysime sukurti biliardo mėgėjų klubą.3. Jaukiai aplinkai sukurti, klube gros muzika, bus televizorius, prekiausime didžiausią paklausą Klaipėdoje turinčiu “Švyturio” alumi.

GAMYBA GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS Maisto produktai, kurie bus siūlomi klientams – iš natūralių žaliavų ir pusfabrikačiai. Maistas kruopščiai ruošiamas pagal technologines normas. Pateikiant visus produktus buvo atsižvelgta į skonį ir išvaizdą. Maistas patiekiamas, papuošus įvairiaus garnyrais, salotomis. Pagaminimo atžvilgiu patiekalas nesudėtingas, tačiau įmantrus jo dizainas. Mėsos, bulvių ir kai kurie kiti patiekalai bus ruošiami tik iš natūralių produktų; picoms, blyneliams, koldūnams ir kt. bus galima naudoti pusfabrikačius; desertui – ledai, vaisiai, sausainiai, saldainiai, taip pat gaivūs ir alkoholiniai gėrimai bus naudojami gatavi. Visi tiekėjai yra vietiniai ir pastovūs. Jie tiekia maisto produktus, alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus. Pagrindinių tiekėjų lentelė 9 lentelėTiekėjas ProduktasAB “Klaipėdos maistas” Mėsos gaminiaiAB “Klaipėdos duona” Duona ir konditerijos gaminiaiAB “Klaipėdos pienas” Pieno produktaiAB “Švyturys” AlusAB “Stumbras” Stiprieji alkoholiniai gėrimaiPrekybos centrų tinklas “IKI” Prieskoniai, vaisiai, daržovėsAB “Alita” Putojantys, sausi ir kt. vynaiAB “Phillip Morris Lietuva” Tabako gaminiai

Taip pat ne vietinis tiekėjas – firma “Mineraliniai vandenys”. “Švyturio” alaus darykla turi didžiausią alaus rinkos dalį Lietuvoje. Pilstomo alaus paklausa Lietuvoje didesnė, nei “Kalnapilio” ir “Utenos alaus” kartu. Prekių įsigijimas yra nesudėtingas, nes jis yra vietinis. Prekės yra pirmo būtinumo ir šių produktų paklausa nemažėja. Su tiekėjais bus atsiskaitoma kas mėnesį. Išskyrus “Klaipėdos maistą”, už kurio pateiktus produktus bus atsiskaitoma ir karto, taipogi ir su kitomis maisto produktų įmonėmis. Atsiskaitoma grynais per 30 dienų nuo prekės gavimo, arba pinigų pervedimu į tiekėjo sąskaitą banke.

TECHNOLOGINĖ ĮRANGA Visa įranga – baldai, apdailos medžiagos, vaizdo bei garso aparatūra užsakyta iš Vokietijos. Iš ten pat ir virtuvės įrengimai. Visa įranga atitinka gamybos poreikius, standartus ir yra šiuolaikiška. Prekės po užsakymo iš Vokietijos pristatomos per mėnesį ir radus defektus, jas galima pakeisti arba grąžinti. Šis mėnuo jokios įtakos klubo veiklai neturi. (žr. 5 priedą).

ATSARGOS IR SANDĖLIAI Ilgalaikės atsargos nėra būtinos, nes kaip anksčiau jau buvo minėta, tiekėjai yra vietiniai ir prekių pristatymą galima nesunkiai organizuoti, gerai suplanuojant. Jei prekių atsargos greitai mažėja, jas galima kai prireikia užsakyti ir jos greitai bus pristatytos. Ilgai negendantys produktai perkami dideliais kiekiais. Tai alus, alkoholiniai gėrimai, kai kurie maisto produktai ir gaivieji gėrimai. Prekės bus užsakomos kiekvieną savaitę, išskyros greitai gendančius produktus, atsižvelgus į jų vartojimo laiką, pvz.: vaisiai, daržovės ir kt. Prekės bus perkamos su sąlyga, kad tiekėjas savo transportu pristatys į įmonę. Be to, produkcija bus įsigyjama dažniau negu numatyta, jei jos paklausa viršys klubo pasiūlą. Atsargų apskaita vyks kas mėnesį, naudojant personalinį kompiuterį.

Atsargoms laikyti bus įrengti du gerai vėdinami sandėliai. Viename laikysime alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus, kitame – sausus maisto produktus. Virtuvėje taip pat stovės keli pramoniniai šaldytuvai mėsai, pieno bei žuvies produktams laikyti.

APIBENDRINIMAS1. Klientams siūlysime nesudėtingus pagaminti, tačiau įmantraus dizaino patiekalus, kurie bus ruošiami iš natūralių žaliavų ir pusfabrikačių, laikantis technologinių normų.2. Turėsime 10 tiekėjų, kurie tieks būtiniausius produktus.3. Atsargų ilgam laikui kaupti nebūtina, nes tiekėjai vietiniai.4. Norėdami siūlyti tik šviežią maistą, prekes užsakysime kas savaitę.

EKONOMINIAI – FINANSINIAI SKAIČIAVIMAI LĖŠŲ POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI Prašomo finansavimo tikslas – biliardo klubo įsteigimas ir šiam verslui reikalingos įrangos bei patalpų pirkimas. Finansuoto turto įsigijimo kaina, įskaitant visus būtinus įrengimus ir patalpų remontą yra 99 648 Lt. Visi įrengimai, išskyrus patalpas, bus įsigyti iš karto, kai bus gauta paskola. Patalpos bus perkamos lizingo būdu su 18 % palūkanų. Pirmiems metams paskola yra imama reikalingai įrangai įsigyti ir iš dalies apmokėti patalpų pirkimą.PASKOLAKreditorius: Lietuvos Taupomasis bankasPaskolos dydis: 100 000 LtPaskolos palūkanų norma: 13 % (13 000 Lt)Mėnesinis mokėjimas (paskolos dalis + palūkanos): 9416 LtGrąžinimo terminas: Vieneri metaiUžstatas, paskolos grąžinimo garantas: Gyvenamieji butai: Smilties Pylimo 3–70, keturių kambarių su holu, kaina – 160 000 Lt; Neries kr. 32–33, trijų kambarių su holu,kaina 90 000 Lt

Paskola bus naudojama šiai veiklai plėtoti: 10 lentelėPatalpų pirkimas lizingo būdu ir jų remontas 31 239 LtBiliardo stalai ir jų įranga 11 477 LtBaro įranga 2 316 LtBaldai 19 158 LtVaizdo ir garso aparatūra, kompiuteris 5 940 LtVirtuvės įrengimai, indai ir sanitarinis mazgas 10 540 LtApsaugos sistemos ir signalizacija 1 500 LtApšvietimas 3 780 LtLicencijos alkoholiui, alui, tabako gaminiams ir įmonės registracija 7 500 LtPirmieji maisto produktai, alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai (per 1 mėn.) 5 400 LtIš viso 98 850 Lt

Lėšų poreikis, Lt 11 lentelėIšlaidos SumaBaldai, įrengimai 49 431Patalpos ir jų remontas 31 239Licencija 7 500Išlaidos reklamai 4 000Rezervas 5 150Kitos išlaidos 7 680Iš viso 105 000

Finansavimo šaltiniai, Lt 12 lentelėLėšų šaltiniai SumaBanko kreditas 100 000Mano lėšos 5 000Iš viso 105 000

Paskolos grąžinimas, Lt 13 lentelėKredito suma: 100 000 Grąžinimo terminas: 1 metai Metinės palūkanos: 13 %

Kreditas Grąž. suma Palūkanos 13 % 100 000 0 01 metai 1 mėnuo 91 750 8 250 1 072,5 2 mėnuo 83 500 8 250 1 072,5 3 mėnuo 75 150 8 350 7 085,5 4 mėnuo 66 800 8 350 1 085,5 5 mėnuo 58 450 8 350 1 085,5 6 mėnuo 50 100 8 350 1 085,5 7 mėnuo 41 750 8 350 1 085,5 8 mėnuo 33 400 8 350 1 085,5 9 mėnuo 25 050 8 350 1 085,5 10 mėnuo 16 700 8 350 1 085,5 11 mėnuo 8 350 8 350 1 085,5 12 mėnuo 0 8 350 1 085,5Iš viso: 100 000 13 000

PELNO ATASKAITA Pelno (nuostolio) ataskaitos lentelę verslininkas pildo realizuodamas savo sumanymą, tikėdamasis kad jo veikla bus sėkminga ir kad jis gaus pelno. Pirmaisiais metais visų alkoholinių bei gaiviųjų gėrimų ir maisto produktų, išskyrus alų ir biliardą, apyvarta per metus yra 111 515 Lt. Alaus metinė apyvarta – 96 000 Lt, biliardo – 219 000 Lt, tabako gaminių – 1 440 Lt. Bendra baro – biliardinės “X” metinė apyvarta 2001 metais bus 427 955 Lt. Išminusavus metinę produktų savikainą – 67 176 Lt, akcizo mokestį – 4 050 Lt, patalpų pirkimą – 29 739 Lt, patalpų įrengimą – 1 500 Lt, banko kreditą – 100 000 Lt ir 13 % metinių palūkanų – 13 000 Lt, taip pat atlyginimus, išlaidas reklamai, licencijai, energijos ir komunaliniams patarnavimams, gamybinius nuostolius, lieka 1 183,373 Lt veiklos pelno. Iš kurių išminusavus 24 % pelno mokesčio – 28 409,52 Lt, gaunamas grynasis pelnas per metus 89 963,48 Lt. Grynasis pelnas per mėnesį vidutiniškai yra lygus 7 496,96 Lt. Antraisiais ir kitais metais jau nereikia atimti paskolos su palūkanomis.Grynasis pelnas antraisiais metais 253 299,64 LtGrynasis pelnas trečiaisiais metai 362 967,64 LtGrynasis pelnas ketvirtaisiais metais 478 012,64 LtGrynasis pelnas penktaisiais metais 595 299,64 Lt (žr. 14 ir 15 lenteles bei 2 grafiką)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Čia pateikiamas pinigų judėjimas. Tai yra kiek pinigų įmonė gavo ir kiek jų išleido per tam tikrą laikotarpį. Ataskaitoje galima išskirti šiuos straipsnius:a) Gauta pinigų iš pagrindinės finansinės bei investicinės veiklos;

b) Išleista pinigų iš minėtų veiklų. Pirmaisiais metais grynųjų pinigų srautai sudarė 223 373 Lt, antraisiais meatis didėjant pardavimams, didėja ir grynųjų pinigų srautai – 333 289 Lt, trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais atitinkamai – 477 589 Lt ir 628 964 Lt. Penktaisiais metais prognozuojame jog grynųjų pinigų srautai bus 783 289 Lt. (žr. 16 ir 17 lenteles).

RIZIKOS ĮVERTINIMAS Įmonė įkurta 2001 02 01. Jos įkūrimo pagrindas – šios rūšies paslaugų paklausa rinkoje. Taip pat nuo jos įkūrimo neatsiejamas pelno siekimas. Labai didelę paklausą šiuo metu rinkoje turi biliardo žaidimas. Pradėjusi veiklą, įmonė stengsis populiarinti šią sporto šaką. Todėl, steigiant klubą – biliardinę, yra mažesnė rizika bankrutuoti, negu steigiant kitas panašaus profilio verslo įmones. Įkūrus šią įmonę, turėtų padidėti visuomenės susidomėjimas biliardo žaidimu. Įmonėje dirbantis personalas kvalifikuotas ir turintis darbo patirtį, išskyrus įmonės direktorę, kuri neseniai pradėjo šio tipo veiklą. Tačiau patirties stoką kompensuoja jos kvalifikacija bei noras dirbti. Taip pat yra įvertintas apyvartinių lėšų poreikis. Apyvartinių lėšų, kad, būtų galima vykdyti pilnavertę veiklą ir normalų darbą, pagal mūsų paskaičiavimus reikia 35663 Lt vienam mėnesiui. Tuomet metinė apyvarta bus 427956 Lt. Kaip ir į visas verslo, tiek privataus, tiek valstybinio šakas labai aktyviai kišasi vyriausybė ir trukdo vykdyti normalią veiklą. Didžiulis valstybės biurokratinis aparatas labai apsunkina įmonės įkūrimą, taip pat jis trukdo ir įmonės verslui. Dideli mokesčiai už licencijas, netobula dokumentų tvarkymo sistema, kainų nereguliarumas ir kiti nelabai malonūs valstybės kišimosi į verslą momentai. Mūsų klubo – biliardinės įkūrimui ir veiklai reikalingos šios licencijos:a) Licencija prekybai alkoholiu;b) Licencija prekybai tabako gaminiais.Šių licencijų galiojimo laikas yra vieneri metai. Didelę reikšmę vykdant šį verslą turi valstybės akcizų alkoholiniams gėrimams kainų kilimas. Jei padidėja akcizai, automatiškai įmonėje padidinamos ir alkoholinių gėrimų kainos. Jeigu padidėja alaus akcizas, tuomet pakyla ir alaus kaina, o tai yra nenaudinga nei įmonei, nei juo labiau vartotojams. Pradėjus savo verslą, galiu pamatyti, jog mano sąnaudos bus daug didesnės, nei aš tikėjausi, todėl gali sumažėti mano pelnas ar netgi trūkti lėšų. Taip pat gali nepasitvirtinti mano pardavimų prognozės, ir jei taip įvyks, galiu patirti didelius nuostolius. Didžiausia bėda – konkurentai, kurie gali staigiai sumažinti kainas ir aš prarasiu visus savo klientus.

SĄNAUDŲ PROGNOZĖ Ji yra naudojama pelno apskaičiavimui ir gaminio savikainai sužinoti.Iš lentelės (žr. 18 lentelę) matyti, jog pirmaisiais metais mano įmonės sąnaudos bus 309 582 Lt. Kadangi didės pardavimai, didės ir sąnaudos – antraisiais metais jos sudarys 200 811 Lt, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais metais atitinkamai – 212 211 Lt, 224 911 Lt ir 242 911 Lt. Per penkerius metus planuoju jog mano įmonės sąnaudos sudarys 1 190 426 Lt.(žr. 19 lentelę).

EKONOMINIAI – FINANSINIAI RODIKLIAI Žinodami įmonės pajamas ir išlaidas bei grynąjį pelną, galime apskaičiuoti ir pelningumo ir išlaidų koeficientus, kurie pateikti žemiau esančioje lentelėje.20 lentelė 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metaiPajamos, Lt 427955 534100 689800 853875 1026200Išlaidos, Lt 309582 200811 212211 224911 242911Gr. pelnas, Lt 89963 253299 362967 478012 595299Pelningumo koeficientas 0,2102 0,474 0,526 0,5598 0,58Išlaidų koeficientas 0,29 1,26 1,71 2,12 2,45

APIBENDRINIMAS1. Verslui pradėti iš Lietuvos Taupomojo banko paėmiau 100 000 Lt paskolą su 13 % palūkanomis, kurią reikia grąžinti po vienerių metų.2. Iš pelno ataskaitos matyti, kad per ateinančius penkerius metus nuostoliai neprognozuojami.3. Riziką prarasti klientą sudaro valstybės biurokratinis aparatas, dideli licencijų mokesčiai, alkoholinių gėrimų akcizų nestabilumas ir kt.

DARBŲ SAUGA Darbuotojams buvo surengtas seminaras tema: “Saugus darbas su elektriniais prietaisais”. Jame kalbėta kaip reikia elgtis, kad neįvyktų nelaimė.

Kai techninių įrengimų laidai, jungikliai, kontaktai, saugikliai tvarkingi, dirbti su tokiais prietaisais saugu. Tačiau, jei pažeista laidų izoliacija, blogi kontaktai, elektros srovė gali būti nelaimingų atsitikimų priežastis. Nepavojinga žmogaus organizmui yra iki 0,01 A stiprumo kintamoji (50–60 Hz dažnio) ir iki 0,05 A stiprumo nuolatinė elektros srovė. Šildomose su medinėmis arba kitokios izoliacinės medžiagos grindimis patalpose nepavojinga įtampa yra iki 36 V, o nešildomose su betoninėmis grindimis patalpose – iki 12 V. todėl remontuojant bet kokius prietaisus, elektros tinklo įtampą reikia išjungti. Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, metalinių prietaisų korpusą reikia įžeminti, t. y. sujungti su žeme laidu, turinčiu ne didesnę kaip 4 W varžą. Taip pat mūsų klube yra pirmosios pagalbos vaistinėlė, personalas apmokytas suteikti pirmąją pagalbą.

APLINKOSAUGA Įmonė jokios neigiamos įtakos gamtai nedaro. Atliekos rūšiuojamos į dvi dalis – organines ir neorganines. Organinės – tai maisto likučiai, tinkantys gyvulių pašarui ir trąšoms, neorganinės – tai polietileniniai maišeliai nuo įpakavimų ir popierius. Visas atliekas išveža įmonė, užsiimanti atliekų išvežimu. Kieme stovi specializuoti konteineriai įvairioms atliekoms: stiklui, popieriui, plastmasei ir maisto likučiams (hermetiškas).

IŠVADOS1. Įmonės personalą sudaro aštuoni asmenys, kurie buvo atrinkti konkurso keliu, jiems išmokami atlyginimai kartą per mėnesį.2. Didelių konkurentų Klaipėdoje neturėsime, kadangi mūsų klubas įkurtas nauju Lietuvoje stiliumi, pasiskolintu iš filmo “X FILES”.3. Siūlysime didelį asortimentą patiekalų bei gėrimų, jų kainas nustatysime atsižvelgdami į tiekėjų, konkurentų kainas bei klubo išlaikymo sąnaudas.4. Manome, jog didžiausia mūsų klubo klientūrą sudarys jaunimas nuo 18 metų.5. Atsargų mums kaupti nebūtina, turėsime 10 tiekėjų, kurie atveš prekes kas savaitę.6. Jei pelnas bus didesnis negu planuojama, galėsime mažinti paslaugų kainas arba didinti nuolaidas, gerinti aptarnavimą, greičiau keisti senas technologijas naujomis, daugiau lėšų skirti reklamai ir įvaizdžio kūrimui.7. Riziką prarasti klientą sudaro valstybės biurikratinis aparatas, dideli licencijų mokesčiai, alkoholinių gėrimų akcizų nestabilumas ir kt.

LITERATŪRA

1. Bagdonas E., Kazlauskienė E. Biznio įvadas. Kaunas: 1998.2. Jovaiša A. Kaip parengti verslo planą. Kaunas, Pačiolis: 1996.3. Kalčinskaitė G. Buhalterinės apskaitos pagrindai. Kaunas, Pačiolis: 1996.4. Kudaraitė B. Firmos finansinė analizė. Vilnius: 1996.5. Leonienė B. Verslo pradmenys. Kaunas: 1997.6. Prunckus V. Verslo pradžiamokslis. Kaip pradėti verslą. Vilnius: 1996.7. Sakalas A. Personalo valdymas. Kaunas: 1998.

PRIEDAI