Virtualių įmonių pranašumai

TURINYSĮVADAS 31. VIRTUALIOS ĮMONĖS VERSLO IR ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS SĄVOKŲ ANALIZĖ 42.VIRTUALIOS ĮMONĖS VERSLO IŠTAKOS 53.ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS IR TRADICINIO VERSLO ANALIZĖ 74.VIRTUALIOS ĮMONĖS VERSLO ANALIZĖ 10IŠVADOS 13LITERATŪRA 14

ĮvadasPasaulio raidos tendencijos rodo, kad nuo agrarinės, industrinės visuomenės sparčiai ir vienareikšmiškai žengiama į informacijos visuomenę. Tai reiškia, kad vis mažiau žmonių reikia žemės ūkiui ir industrijai. Daugėja žmonių, dirbančių paslaugų ir informacinio aprūpinimo srityje. Lietuvai, neturinčiai žaliavų ir nedisponuojančiai kokiais nors kitais strateginės svarbos ištekliais, informacijos visuomenės kūrimo kelias yra gyvybiškai svarbus. Kartu tai išties unikali galimybė būti lygiaverčiais kitų šalių partneriais ir stipriais konkurentais.Tolydžio intensyvėjant informacinės sąveikos procesams, atsiranda globali visuomenė, kurios pagrindiniu bruožu tampa informacija. Globalizacijos sąlygomis transformuojasi nacionalinės valstybės, kuriasi internacionalinės institucijos, formuojasi jų tinklai. Labiausiai industriniu požiūriu išsivysčiusiose valstybėse realiai modeliuojamas kitas pasaulio raidos etapo tikslas – žinių, kompetencijos ir išminties visuomenė. Kiekviena stipri valstybė, pasitelkusi modernią informacijos vadybą, siekia suformuoti savo strateginę poziciją bei sukurti kritinį strateginį pranašumą – savo sėkmės garantą.Darbo objektas – tradicinės ir virtualios įmonės verslo palyginimas.Darbo tikslas – virtualios įmonės verslo privalumus bei trūkumus.Darbo metodai – teorinės literatūros analizės, sisteminės ir loginės analizė.

1. Virtualios įmonės verslo ir elektroninės komercijos sąvokų analizė

Pramoninio amžiaus konkurencingumo atributų – pigios aukštos kvalifikacijos darbo jėgos, gausių žaliavos išteklių, transporto infrastruktūros – nebepakanka, kad tarptautinis verslas ateitų į Lietuvą. Nuotolis – jau nebe kliūtis prekybai su tolimais pasaulio taškais. Atsirado nauji informacijos amžiaus konkurencingumo atributai: veiksminga ir daugialypė informacinė infrastruktūra ir darbo jėga, gebanti išnaudoti jos potencialą. Tokia terpė, skatinanti vidaus prekybą ir spartų tarptautinių rinkų plėtojimą – esminis augimo veiksnys, kadangi eksporto rinka ateityje daugeliui valstybių bus didžiausias atskiras bendrojo vidaus produkto (BVP) didėjimo šaltinis.

Prasmingo tikslo siekiančios valstybės modelio formavimas yra svarbus žingsnis kuriant Lietuvos valstybės ateities viziją. Mums reikalinga valstybės idėja, galinti sutelkti dabarties ir ateities kartas. Tokia idėja dabartiniame etape gali tapti informacijos visuomenės, t.y. naujos kokybės visuomenės, kūrimas, kur valstybės, organizacijų, kiekvieno asmens informacinė kompetencija lems jų veiklos efektyvumą. Pasirengimas dirbti ir gyventi informacijos visuomenės aplinkoje tampa esmine prielaida ir bendradarbiaujant su Europos Sąjunga.Siekiant ištirti ir nustatyti Virtualios įmonės verslo socialinius ir ekonominius efektus, svarbu apibrėžti, ką reiškia sąvoka “Virtuali įmonė verslas”. Įvairūs literatūros šaltiniai pateikia skirtingus Virtualios įmonės verslo ir elektroninės ko¬mercijos apibrėžimus. Kai kurie Virtualios įmonės verslo api¬brėžimai (VVemerfelt. 1984; Davis and Sotkin, 1991) apima finansines ir komercines transakcijas, vykstančias elektroninėje terpėje, įskaitant elektroninį pasikeitimą duomenimis (electronic data interchange – EDi, angį.), elektroninius fondu pervedimus (electronic tunds transfer -EFT. angt.) ir operacijas, susijusias su kreditinėmis-debetinėmis banko kortelėmis.

2.Virtualios įmonės verslo ištakos

XX a. septintais dešimtmetis, kai pradėtos vykdyti verslo operacijos tarp finansinių institucijų ir korporacijų. Ši Virtualios įmonės verslo sistema žinoma palyginti seniai. Joje vykstančių transakcijų apyvartos siekia milijardus piniginių vienetų kasdien. Kiti autoriai (Aston, and Schwarz, 1992: Cronin, 1994). apibūdindami nagrinėja¬ma, terminą, apsiriboja teiginiu, kad Virtuali įmonė verslas – tai mažmeninės prekybos operacijos, kuriose sandoriai sudaromi tinkluose, tokiuose kaip internetas. Taigi, nors kom¬piuteriu ir elektroniniu įrenginių naudingumas verslui plačiai pripažįstamas. Tačiau jų ekonominiai povei¬kiai nepakankamai apgręžti, ir juos sunku įvertinti ofi¬cialioje statistikoje. 1 pav. tradicinio ir Virtualios įmonės verslo palyginimas

Pasak Craig sąvokos “Virtuali įmonė verslas” ir “elektroninė komercija” iš esmės skiriasi. Elektronine ko¬mercija yra Virtualios įmonės verslo dalis. Tai procesų ir veiksmų rinkinys, leidžiantis vartotojui įsigyti paslaugas ar pre¬kes iŠ jų tiekėjo, naudojant programas ir tinklus transakci¬joms vykdyti. Virtuali įmonė verslas apima ne vien pirkimą ir pardavimą. Pavyzdžiui, Virtuali įmonė verslas, gali apimti produkto kūrimą, gamybą, dizainą, taip pat savitarną, ap¬tarnavimą po pardavimo, užklausas ir analizę, kurios leidžia pirkėjui analizuoti ir modifikuoti pirkimo procesą.

Taikant elektroninį verslą firmoje, pirmiausia reikia at¬sižvelgti į du dalykus: programinę įrangą (informacijos apdorojimo priemones) ir duomenis. Programinė įranga parenkama pagal įmonės tikslus, verslo specifiką ir verslo modelio struktūrą.Pagal verslo procese naudojamų duomenų pavidalus parenkama infrastruktūra, reikalinga efektyviam Virtualios įmonės verslo modeliui. Pavyzdžiui, jei siekiama įdiegti ryšių su vartotojais valdymo (customer relationship management – CRM) sistemą, reikia sukurti efektyvu duomenų prista¬tymo (paskirstymo) modelį (būdą) į visus taškus, pasie¬kiamus vartotojui (intemeto tinklapius, telefono linijas, Virtualios įmonės pašto korespondenciją, faksą ir t.t.). Duome¬nys gali būti saugomi įvairiais pavidalais, o įvairiose verslo proceso stadijose (užsakymų priėmimo, apskaitos ir trans¬portavimo) šie pavidalai gali kisti.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 821 žodžiai iš 2707 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?