Verslo plano forma

Bendros rekomendacijos verslo planų rengėjams

Rengiant verslo planą rekomenduojame pareiškėjui priimtina forma ir apimtimi supažindinti su įmone, investicinę idėją ir jos realizavimo galimybėmis. Siekiant standartizuoti verslo planų rengimą, pateikiame pagrindinius orientyrus ir lenteles, kuriuos reikėtų įvardinti arba užpildyti ruošiant verslo planą paramai gauti.

I, Įmonės, ūkio pristatymas I.1 Nurodyti visus atributus, registravimo data, teisinį statusą;I.2 Įstatinio kapitalo šaltinis (bendrovėms), akcijų (pajaus) pasiskirstymas;I.1 Įmonės, ūkio valdymas;I.2 Gamybinė bazė;I.3 Įmonės, ūkio turtas ir įsipareigojimai;I.4 Iki šiol vykdyta įmonės ar ūkio veikla ir finansinė padėtis;I.5 Įmonės, ūkio darbuotojai;I.6 Informacija apie iki šiol gautos valstybinės paramos panaudojimą;

II. Produkcijos rinkaII.1 Vidaus rinkos įvertinimas, konkurentų nurodymas;II.2 Užsienio rinkos įvertinimas ir eksporto prognozės;II.3 Gaminamos produkcijos realizavimo strategija;II.4 Informacija apie ilgalaikius prekybinius partnerius ar sutartis;

III. Projekto pristatymasIII.1 Projekto esmė ir pagrindiniai tikslai;III.2 Projekto įgyvendinimo vieta;III.3 Finansinis ekonominis projekto pagrindimas;III.4 Numatomi investiciniai patobulinimai;III.5 Tiekėjų ar rangovų atrankos kriterijai;III.6 Paramos poreikis ir finansavimo šaltiniai;III.7 Darbų ir investicijų įgyvendinimo grafikas;III.8 Numatomi investiciniai patobulinimai, perkamos technikos, įrangos, III.9 Investicijų įgyvendinimo efektas;III.10 Naujų darbo vietų sukūrimas;III.11 Aplinkosauginių reikalavimų įvykdymas;III.12 Žaliavos, jų šaltiniai ir tiekimo sąlygos;III.13 Projekto įgyvendinimo rizikos faktoriai;III.14 Pagrindinės prognozavimo prielaidos;

IV. Finansiniai įmonės, ūkio veiklos rodikliai IV.1 PajamosIV.2 Gamybos sąnaudosIV.3 PelnasIV.4 Lūžio taškas (numatomas pelno pradžios momentas)IV.5 Grynųjų pinigų srautasIV.6 Projekto įvertinimas

Pateikiame įvairių lentelių rinkinį, rekomenduojame pasinaudoti šiomis lentelėmis, kaip pavyzdžiais, rengiant verslo planą.

1. Informacija apie pareiškėją

Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Registracijos dataĮmonės adresas Telefono Nr. Fakso Nr. El.pašto adresasBanko pavadinimas Banko kodas Atsiskaitomoji sąskaita

Kontaktinis asmuo, pareigos Telefono Nr. Fakso Nr. El.pašto adresas

2. Informacija apie ūkį

Rodikliai -1 +1 +2 +3 Nuosava Nuomojama Nuosava Nuomojama Nuosava Nuomojama Nuosava NuomojamaŽemės ūkio naudmenų plotas Ariamos žemės plotas Sodai Pievos ir natūralios ganyklos Miško plotas Keliai iš viso Užstatytos teritorijos plotas Vandenų plotas iš viso Kitos žemės plotas Žemės ūkiui netinkama žemė Nusausintos žemės plotas Drėkinamos žemės plotas Vidutinis žemės įvertinimo balas Nominali žemės sklypo kaina

Iš viso:

2. Žemės panaudojimas

-1 +1 +2 +3Javai Rapsai Bulvės Daržovės

Pievos ir ganyklos Sodai ir uogynai Kita

Iš viso

3. Technika ir įrengimai

Apibūdinimas Įsigijimo metai Kaip finansuota Nusidėvėjimas % Kaina

Iš viso:

4. Pastatai

Apibūdinimas Įsigijimo metai Kaip finansuota Nusidėvėjimas % Kaina

Iš viso:

5. Vidutinis metinis gyvulių ir paukščių skaičius

-1 +1 +2 +3

Iš viso: 6. Išsami informacija apie praėjusių metų gyvulių bandą

Gyvuliai Metų pradžioje Gimimai Pirkimai Judėjimas tarp amžiaus grupių Kritimai Suvartota ūkyje Parduota Metų pabaigoje iš į Melžiamos karvės — — Veršiai — — Mėsiniai jautukai Prieaugis (raguočiai) — Mėsinės kiaulės Paršavedės — — Kuiliai — — Arkliai Avys Paukščiai

Kiti

Iš viso:

7. Pagaminta produkcijos

Produkcija Vnt. -1 +1 +2 +3Pienas Jautiena (gyvojo svorio) Kiauliena (gyvojo svorio)

Grūdai Rapsai Linai Cukriniai runkeliai Bulvės Daržovės

8. Duomenys apie derlingumą ir produktyvumą

Derlingumas Produktyvumas vnt. -1 +1 +2 +3

9. Praėjusių metų derliaus gamyba ir panaudojimas

Derliaus rūšis Plotas (ha) Gauta (t/ha) Viso gauta Atsargos metų pradžioje Iš viso Sunaudota ūkyje Parduota t Atsargos metų pabaigoje Pašar. Sėklos Pristatyta Nuostoliai Užskaityta Miežiai Žieminiai kviečiai Rugiai Žirniai Bulvės Linai Cukriniai runkeliai Daržovės

10. Duomenys apie praėjusiais metais parduotus gyvulius ir paukščius

Gyvuliai Parduota vnt. Vnt.svoris kg. Kaina už kg. Bendra suma

Melžiamos karvės Veršiai Mėsiniai jautukai Prieaugis (raguočiai) Mėsinės kiaulės Paršavedės Kuiliai Arkliai Avys Paukščiai

Kita

11. Produkcijos pardavimai

Produktai vnt. -1 +1 +2 +3Pardavimai

Vidutinė pardavimo kaina

Parduotos produkcijos vertė

Iš viso parduota:

12. Informacija apie prekybinius partnerius, gaminamos produkcijos vartotojus, žaliavų tiekėjus

Vartotojai / partneriai/ žaliavų tiekėjai Vieta Produkcija/ žaliava Sutarties vertė -1 +1 +2 +3

Iš viso:: 13. Pinigų srautai

-1 Projektiniai metai +2 +3 SAU VAS KOV BAL GEG BIR LIE RUG RUG SPA LAP GRU GAUTA PINIGŲ Parama Paskola Produkcijos realizacija Kita realizacija Pajamos ne iš ūkio Kitos pajamos Iš viso gauta IŠLEISTA PINIGŲ Kintamieji gamybos kaštai Sėklos Trąšos Chemikalai Pašarai gyvuliams Veterinarija ir vaistai Smulkūs padargai ir dalys Energija Kuras ir tepalai Technikos nuoma Sezoninė darbo jėga Kiti kintamieji kaštai Gyvulių pirkimas

Iš viso: Pastovūs kaštai Nuoma Pastovi darbo jėga Draudimas Pardavimo išlaidos Administravimo išlaidos Pragyvenimo išlaidos Mokesčiai Kiti mokėjimai

Iš viso: Investicijos į pagr. Priemones Pastatai Gyvuliai Technika Iš viso: IŠ VISO IŠLEISTA Pinigų balansas Pinigų laikot.pradžiai Iš viso pinigų balansas Reikalinga parama Likutis -palūkanos už paskolą -paskolų grąžinimui Pinigai laikotarpio pabaigai 14. Pinigų srautai investicijų finansavimo planui

Gauta pinigų -1 +1 +2 +3Pajamos iš pardavimų Parama Apyvartinio kapitalo paskola Kitos paskolos Nuosavas indėlis Kiti Viso gauta pinigų Išleista pinigų Investiciniai kaštai Gamybos išlaidos Mokesčiai Kiti pastovūs kaštai Viso išleista pinigų Pinigų balansas -palūkanų mokėjimas -paskolų grąžinimas Pinigų balansas Akumuliuoti pinigų srautai

15. Projekto pelningumo prognozė (numatomas pelno pradžios momentas)

Pirmi metai Antri metai Treti metaiApyvarta (prekybinės tendencijos ir lūkesčiai) Išlaidos žaliavoms Personalo išlaidos Kitos išlaidos Nuvertėjimas Mokesčiai Pelnas/ nuostolis

17. Balanso prognozė

-1 +1 +2 +3TURTAS Trumpalaikis turtas

Pinigai Prekybos skolininkai Grūdai/pašarai/trąšos ir tt. Augantis derlius Gyvuliai Iš viso trumpalaikio turto Ilgalaikis turtas Žemė Ūkiniai pastatai Kiti pastatai Ūkio technika Kiti Atimti: nusidėvėjimas Gyvuliai Ilgalaikis finansinis turtas Visas ilgalaikis turtas IŠ VISO TURTO: ĮSIPAREIGOJIMAI Trumpalaikiai įsipareigojimai Iš bankų Iš privačių asmenų Prekybos skolos Kiti Iš viso trumpalaikių įsiskolinimų Ilgalaikiai įsipareigojimai Iš bankų Iš privačių asmenų Kiti Iš viso ilgalaikių įsipareigojimųIš viso įsipareigojimų

NUOSAVYBĖ

18. Darbuotojai

Metai Šeimos nariai Pastoviai dirbantys Samdomi sezono metu Kiti Iš viso:-1 +1 +2 +3

19. Poreikis investicijoms

Planuojami įsigijimai Kiekis Vnt.kaina Bendra suma Tiekėjas Finansavimo šaltinisPastatai ir rekonstrukcija

Iš viso pastatai ir rekonstrukcija Mašinos ir įrengimai

Iš viso mašinos ir įrengimai Gyvūnai ir paukščiai

Kita

Iš viso poreikis investicijoms Iš viso: Lt Nuosavos lėšos (50%) Lt Reikalinga parama: Lt

20. Suteiktos paramos panaudojimo planas

Metai Investicijos pavadinimas Įgyvendinimo terminas Suma