Verslo planas “Sportneta”

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS VERSLO IR VADYBOS KATEDRA

EKONOMIKOS NEAKIVAIZDINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA

UAB „SportNeta“ verslo planas

Verslo administravimo namų darbas

Atliko: II k. studentas

Priėmė: dėst. Ž. Simanavičienė

Kaunas 2004 TURINYS

1. Santrauka 32. Verslo aprašymas 5 2.1. Verslo srities aprašymas 5 2.2. Įmonės veiklos aprašymas 5 2.3. Įmonės tikslai 63. Rinkodara 6 3.1. Rinkos apžvalga 6 3.2. Kainų politika 7 3.3. Pardavimo strategija 7 3.4. Reklama ir rėmimas 7 3.5. Prekės 74. Gamyba ir pardavimas 8 4.1. Gamybos ir pardavimo aprašymas 8 4.2. Vietos analizė 9 4.3. Patalpos ir įrengimai 9 4.4. Žaliavos ir tiekėjai 9 4.5. Transportas 105. Darbo jėga 10 5.1. Vadovai ir savininkai 10 5.2. Organizacinė įmonės valdymo struktūra 116. Rizikos įvertinimas 127. Finansai 12 7.1. Pagrindinio turto poreikis 12 7.2. Apyvartinio turto poreikis 12 7.3. Kapitalo poreikio nustatymas 13 7.3.1. Kapitalo įsigijimo šaltiniai 13 7.3.2. Kintamųjų kaštų skaičiavimas 15 7.3.3. Pastoviųjų kaštų skaičiavimas 15 7.3.4. Pardavimų išlaidų skaičiavimas 168. Darbų grafikas 17 1. Santrauka

Lietuvoje žmonės vis daugiau ima domėtis aktyviu laisvalaikiopraleidimu ir dvikovinio sporto šakomis. Pasidomėję tokių sporto šakųinventorių ir aprangų pasiūla, pamatėme, kad rinka užversta nekokybiškomisužsienietiškomis prekėmis. Manome, kad galėtume nukonkuruoti šias prekes,todėl įkūrėme įmonę „SportNeta“. Mūsų įmonės pagrindinis tikslas yraįsitvirtinti rinkoje, gauti pelną, kaupti kapitalą verslo plėtotei. Lietuvoje nėra įregistruota nei viena įmonė, gaminanti rūbus, apsaugasbei įtvarus “X – treme” ir dvikovinėms sporto šakoms. Dėl šios priežastiesmūsų įmonė gali įsiveržti į rinką ir užimti žymią jos dalį, siūlydamapirkėjams kokybiškas prekes už žemesnę kainą. Pradžioje taikysime kainųnugriebimo, atrankinę prekių paskirstymo strategijas, rėmimui galvojametaikyti stūmimo strategiją. Iš pradžių specializuosimės dvikovinių sportošakų aprangų siuvime: triko ir specialios trumpikės. Šie rūbai turi būtipakankamai lengvi ir nevaržyti sportininko judesių. Esame ištyrinėję trumpikių bei triko gamybos procesą. Turime pasidarębrėžinius, pagal kuriuos bus karpomos medžiagos. Mūsų planuojamos sėkmės

garantas yra kokybiškos ir ilgalaikės prekės, todėl didelį dėmesį skirsimeir pagamintos prekės patikrinimui. Šiuo metu esame pasisiuvę ir išbandę pokeletą gaminių pavyzdžių. Pirmieji gaminiai gal ir nebuvo idealiai geri,tačiau tobulindami siuvimo technologiją pasiekėme neblogų rezultatų.Gaminius išbandę sportininkai palygino juos su užsienietiškais ir sakėnejautę didelio skirtumo. Jau turime nusipirkę patalpas Kęstučio g. 71 (Maironio ir Kęstučiogatvių kampas). Gaminamos prekės yra kompaktiškos bei ilgai išsilaikančios,todėl supaprastėja sandėliavimas. Visas žaliavas planuojame pirkti, todėlnei siūlų, nei audinių negaminsime, todėl gamybai mums bus reikalingos tiksiuvimo mašinos. Kokybiškiausius siūlus gamina AB “Klaipėda”. Jau esame sujais susisiekę ir planuojame pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dvejiemsmetams. Elastaną ir šilko gaminius pirksime iš Baltarusijos fabriko“Elastan” Taip pat planuojame įsigyti pakavimo aparatą, kad supakuota prekėatrodytų kokybiškesnė ir būtų išvengta žmogaus faktoriaus. Apskaičiavome,kad reikia pasamdyti 6 darbuotojus. Didžiausia atsakomybė dėl sėkmingos darbo pradžios tenka mums,vadovams, nes mes esame įmonės savininkai. Kurdami valdymo struktūrąrinkomės tai, kas tiksliausiai atitinka įmonės veiklą ir garantuojapaprastą valdymą, kuris yra tuomet, kai visi planuojami darbai yra atliktiir efektyviausiu būdu pasiekti įmonės tikslai. Dėl šios priežasties mespasirinkome linijinę valdymo struktūrą, kuri suteiks mums galimybętiesiogiai kontroliuoti darbuotojus. Deja yra ir keli rizikos faktoriai. Tai firmų, importuojančių tokiaspačias prekes, suaktyvėjimas, kuris gali išsivystyti iki kainų dempingo, irvadovavimo patirties stoka. Remdamiesi skaičiavimais nusprendėme, kadįveiksime šiuos faktorius. Kad sėkmingai pradėtume savo veiklą, mums reikės 59’950 Lt pagrindiniokapitalo ir 15’815 Lt apyvartinio kapitalo. Patys įsigijome po 250paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 40 Lt.
Įstatinis kapitalas, gautas pardavus akcijas, yra tik 40’000 Lt, 415 ltįdėsim iš asmeninių pinigų, todėl tikimės gauti dar apie 43000 Lt paskolą.Darbuotojų atlyginimams planuojame išleisti 7500 Lt kas mėnesį ir grąžintipo 4300 Lt bankui. Visa tai įvertinę nustatėme trumpikių 56,50 Lt ir triko71,90 Lt kainas. Po pusės metų planuojame pasiekti 80% įmonės pajėgumų, kas yraoptimaliausia. Jeigu veikla bus sėkminga, po metų tikimės išsiplėsti. Darbųgrafikas pateiktas verslo plano gale.

2. Verslo aprašymas

2.1. Verslo srities aprašymas

Lietuvoje po truputį atsigauna sportas, žmonės vis daugiau ir daugiaupradeda domėtis aktyviu laisvalaikio praleidimu. Kadangi sportas susijęs sužmonių fizine veikla, natūralu, kad patiriama traumų, susižalojimų irkitokių nelaimingų atsitikimų. Taip pat kasdien galima išgirsti apie nesiliaujantį smurtą gatvėse.Įžūlėjant chuliganams darosi pavojinga vaikščioti gatvėmis ne tik naktimis,bet ir dienos metu. Dėl šios priežasties žmonės yra linkę domėtis savigynossportu. Todėl atsigauna dvikovinės sporto šakos. Lietuvoje yra pakankamai aktyvių ir mėgstančių sportą žmonių. Esantdidelei vakarų kultūros įtakai, į Lietuvą vis daugiau atkeliaujavakarietiškų madų. Dėl to daugėja netradicinių sporto šakų mėgėjų, ypačtarp jaunimo. “X-treme” sporto šakos yra vienos iš pavojingiausių irdaugiausiai traumų sukeliančių. Būtent dėl šių priežasčių nusprendėme pasidomėti tokių sporto šakųinventorių, aprangų, apsaugų, įtvarų bei kitų specifinių prekių paklausa irpasiūla. Buvome nustebinti tyrimų rezultatų. Neradome nei vienos Lietuvojeregistruotos įmonės, gaminančios panašius reikmenis. Dėl to šioje rinkojeapstu atvežtinių iš kitų šalių, ypač iš Azijos šalių, brangių ir dažnainekokybiškų prekių. Mūsų duomenimis, mes galime nukonkuruoti šias prekes tiek kokybe, tiekkaina ir užimti dominuojančią poziciją Lietuvos rinkoje, taip išstumdami

didžiąją dalį nekokybiškų prekių.

2.2. Įmonės veiklos aprašymas

Kaip parodė mūsų tyrimai, mes galime gan nesunkiai įeiti irįsitvirtinti ankstesniame skyriuje aprašytoje rinkoje. Nors ir yra nemažailietuviškų įmonių siuvančių sportinę aprangą, tačiau mūsų specifinės rinkosdalies jos visiškai neįtakos. Mes planuojame gaminti tai, ko Lietuvojeniekas dar negamino. Veiklos pradžioje planuojame gaminti aprangą(specifines trumpikes, glaudes, triko ir kt.), vėliau – įvairias apsaugas,potrauminius įtvarus. Atvežtinės prekės bus brangesnės už tas, kurias mes siūlysime, todėlgalėsime nesunkiai konkuruoti. Jau nuo pat pradžių stengsimės kuo greičiauplėstis ir užimti kuo didesnę planuojamos veiklos rinkos dalį.

2.3. Įmonės tikslai

Galima įdėti daugybę pastangų tiriant rinką, modeliuojant ekonominę beifinansinę veiklą, prognozuojant pelną ir pardavimus, tačiau jei nebustiksliai suformuluoti įmonės artimesni bei tolimesni tikslai bei jospagrindinis tikslas, o taip pat sistema kaip visa tai įgyvendinti, taigalima sakyti, kad visos tos pastangos buvo įdėtos veltui, jei nežinome,kokiu būdu, per kiek laiko ir kaip. Svarbiausia numatytų tikslų siektiremiantis sudarytais planais ir atitinkamai juos koreguojant kintant rinkossąlygoms. Svarbu, kad įmonės tikslus žinotų ne tik savininkas, bet irkiekvienas įmonės darbuotojas. Darbuotojai turi žinoti savo pareigas,teises, atsakomybės sritį. Mūsų įmonės pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną,kaupti kapitalą verslo plėtotei. Mūsų įmonė turi nusistačiusi tokius artimiausius tikslus: • Įsitvirtinti rinkoje • Per pirmuosius metus pasiekti ne mažesnę, kaip 80( gamybinių pajėgumų apyvartą. • Užtikrinti pastovias darbo vietas darbuotojams ir pastovų pragyvenimo lygį. • Užmegzti ilgalaikius patikimus ryšius su didmenininkais. • Sudominti kuo didesnį klientų skaičių. Tolimesni įmonės tikslai yra tokie: • Nukonkuruoti konkurentus geresnės kokybės ir žemesnės kainos

pagalba. • Mažinti kiek įmanoma sąnaudas. • Kelti prekes kokybę. • Domėtis technologijos tobulinimu ar alternatyvia veikla. • Pasiekti maksimalų pelną, iš kurio galėtume kaupti kapitalą verslo plėtotei.

3. Rinkodara

3.1. Rinkos apžvalga

Pagal mūsų atliktų rinkos tyrimų duomenis, Lietuvoje nėra įregistruotanei viena įmonė, gaminanti rūbus, apsaugas bei įtvarus pačiomspavojingiausioms sporto šakoms, ypač toms, kurios priskiriamos “X – treme”sporto šakų grupei bei dvikovinėms sporto šakoms. Todėl šių prekių importuužsiimančios įmonės gali labai aukštai kelti kainą nesulaukdamos tinkamoatsako dėl konkurencijos nebuvimo. Dėl šios priežasties mūsų įmonė gannesunkiai gali įsiveržti į šią rinką ir užimti žymią jos dalį, siūlydamakokybišką prekę už daug žemesnę kainą.

3.2. Kainų politika

Nustatant mūsų prekių kainas bus taikoma rinkos nugriebimo strategija.Taip mes stengsimės lengvai ir greitai užkariauti nemažą rinkos dalį iružsigarantuoti pastovų pirkėjų skaičių. Vėliau, atsižvelgiant į konkurentųkainas, mūsų siūlomų prekių kainos taip pat gali kilti.

3.3. Pardavimo strategija

Kalbant apie prekybos vietas, galime pasakyti, kad mes taikysimeatrankinę paskirstymo strategiją, t.y. pardavinėsime tik kelių mažmeninkųparduotuvėse. Juos pasirinksime pagal įvaizdį ir pasiūlytas sąlygas. Messuprantame, kad mūsų siūlomos prekės nėra pirmo būtinumo, todėlnesistengsime jomis užversti kiekvienos sporto parduotuvės, nes taip galimepatirti nuostolių.

3.4. Reklama ir rėmimas

Įmonei integruojantis nebus daugiausiai lėšų išleidžiama reklamai.Pagrindinė integravimosi politikos kryptis – ryšių su potencialiasklientais užmezgimas ir plėtra. Todėl daugiausiai ne klientai ateis pasmus, bet mes ieškosime klientų. Paminint rėmimą, galvojame taikyti stūmimo strategiją, nes ji yrapigesnė ir greitesnė, taip planuojame greičiau užsitikrinti kuo gausesnįpirkėjų skaičių.

3.5. Prekės

Kaip jau minėjome, mes iš pradžių specializuosimės dvikovinių sportošakų aprangų siuvime. Tai būtų triko, specialios trumpikės. Šioje dalyjeaprašysime kuo mūsų prekės yra ypatingos ir kuo gali patraukti dėmesį. Dvikovinėse sporto šakose rūbai turi būti pakankamai lengvi, visiškainevaržyti sportininko judesių. Taip pat, atsižvelgiant į dažną judėjimą,reikia, jog jie neerzintų odos (netrintų siūlės, būtų švelni medžiaga). Kalbant apie tokias sporto šakas kaip imtynės ar greplingas, rūbai turibūti taipogi ir labai patvarūs, elastingi. Triko taip pat neturi varžytijudesių, bet tuo pačiu ir būti visiškai prigludus prie sportininko kūno. Smulkesnį gamybos aprašymą pateiksime kitame skyriuje.

4. Gamyba ir pardavimas

4.1. Gamybos ir pardavimo aprašymas

Kadangi mūsų veiklos pradžioje planuojame labai neišsiplėsti ir gamintiribotą prekių asortimentą, tai tik jų gamybos proceso pavyzdžius irpateiksime. Jau esame ištyrinėję tiek planuojamų gaminti trumpikių bei trikogamybos procesą. Turime pasidarę brėžinius, pagal kuriuos bus karpomosmedžiagos. Taip pat esame smulkiai aprašę medžiagų susiuvimo technologiją,kad gaminys butų patvarus ir ilgalaikis. Ši technologija yra taikomadaugelyje užsienių įmonių, gaminančių panašias prekes. Kadangi mūsųplanuojamos sėkmės garantas yra kokybiškos ir ilgalaikės prekės, tai nemažądėmesį skirsime ir pagamintos prekės patikrinimui, kad iki minimumoišvengtume brokuotų gaminių. Detalų gamybos technologijos aprašymą beibrėžinius galėsime pateikti atskirai. Šiuo metu esame pasisiuvę ir išbandę po keletą gaminių pavyzdžių.Pirmieji gaminiai gal ir nebuvo pavydėtinai geri, tačiau tobulindamisiuvimo technologiją pasiekėme neblogų rezultatų. Išbandę importuotusgaminius, o paskui mūsų, daugelis sportininkų nejautė jokio skirtumo.Keletas iš jų mūsų prekes apibūdino netgi kaip “vertesnius dėmesio”.

Platinti savo gaminius planuojame patys juos išvežiodami bei tiesiogiaisiūlydami parduotuvėms. Stengsimės visus sandorius, klausimus ir kitusreikalus spręsti gyvai. Tai, mūsų manymu, bus dar vienas sėkmės garantasbei patikimesnis pastovių klientų paieškos būdas.

|Prekė |Kaina |Pesimistinis |Realus var. |Optimistinis || |lt/v |var. | |var. || | |Kiekis |Suma |Kiekis |Suma |Kiekis|Suma ||Trumpikės |93.02 |120 |11162.|150 |13953 |180 |16743.6|| | | |4 | | | | ||Triko |108.42 |80 |8673,6|100 |10842 |120 |13010.4|| | | | ||Viso: |19836 |24795 |29754 |

4.2. Vietos analizė

Rinkdamiesi strateginę patalpų vietą vadovavomės šiais kriterijais: 1. Kokiu būdu dažniausiai priimami užsakymai – ar tiesiogiai klientams atvykus į ofisą, ar daugiausia telefoninių skambučių metu. 2. Kokiame mikrorajone šiuo metu galima tikėtis daugiausia užsakymų. 3. Ar apskritai mums yra būtina, kad ofisas būtų centre – gal pakanka turėti patalpas nuošalesnėje vietoje. 4. Ar labiau apsimokėtų patalpas pirkti, ar nuomoti.

Kaip minėjome, savo prekes planuojame pardavinėti tik tam tikromsspecializuotoms sportinių prekių parduotuvėms. Kadangi dauguma tokiųparduotuvių įsikūrusios miesto centre, tai būtų nelogiška steigti savoįmonę kur nors rajone ar už miesto ribų. Šiuo metu jau turime nusipirkępatalpas Kęstučio g. 71 (Maironio ir Kęstučio gatvių kampas).

4.3. Patalpos ir įrengimai

Kadangi iš pradžių mūsų veiklos sritis bus ne itin plati, todėl dideliųpatalpų bei daug įrengimų nereiks. Todėl reikės mažesnio įstatiniokapitalo. Mūsų gaminamos prekės nėra didelių matmenų bei ilgaiišsilaikančios, todėl supaprastėja ir sandėliavimo klausimas. Nereikėsspecialių sandėlių su vėdinimo ar tam tikros temperatūros palaikymosistemomis. Visas žaliavas mes planuojame pirkti, todėl nei siūlų, nei audiniųpatys negaminsime, dėl šios priežasties gamyboje mums bus reikalingos tiksiuvimo mašinos (kiekvienam darbuotojui po vieną). Taip pat planuojameįsigyti pakavimo aparatą, kad supakuota prekė atrodytų kokybiškesnė ir būtų

galima išvengti žmogaus faktoriaus (dirbdami pastovų, specifinį darbą, netir profesionalai padaro klaidų, o tai atsiliepia tiek įvaizdžiui, tiekpelnui). Taip pat šiuo metu neįmanoma išsiversti be kompiuterių, todėl išpradžių planuojame įsigyti juos bent du. Kainos pateiktos “Finansų” skyriuje.

4.4. Žaliavos ir tiekėjai

Gamybai reikalingos žaliavos – tai siūlai ir specifinės medžiagos. Mūsų manymu, pigiausius ir kokybiškiausius siūlus gamina AB “Klaipėda”.Jau esame su jais susisiekę ir planuojame pasirašyti bendradarbiavimosutartį dvejiems metams. Specifinėmis medžiagomis, reikalingomis gaminant mūsų prekes, Lietuvojeniekas neprekiauja. Dėl to mums teko ieškoti tiekėjų užsienyje. Kadangipigiausios prekės dažniausiai atkeliauja iš Rusijos bei NVS šalių, todėl irmes iš pradžių ieškojome reikalingų žaliavų būtent ten. Apie 200 km nuoLietuvos sienos, Baltarusijoje, radome fabriką “Elastan”, kuris gaminabūtent tokias medžiagas, kurių reikia mūsų prekių gamybai (elastanas, šilkogaminiai). Pasirašant sutartį taip pat neturėtų kilti problemų, nes jaudabar esame susiderėję sąlygas.

4.5. Transportas

Šiuo metu turime įsigiję Ford Transit krovininį automobilį. Ateityjeplanuojame įsigyti dar bent vieną. Kadangi iš pradžių savo prekesplanuojame paskirstyti tik Kauno rajone, o vieno reiso metu, pagal mūsųpaskaičiavimus, galime atsivežti žaliavų reikalingų visam mėnesiui, todėltransporto išlaidos taip pat neturėtų labai atsiliepti prekių kainai, komes ir siekiame. Transportas taip pat atlieka ir reklamos funkciją, nes ketinamareklamuotis ant transporo priemonių dedant firmos ženklą.

5. Darbo jėga

Reikalingos 5 siuvėjos. Taip pat reikalinga administratorė beivairuotojas. Finansų, marketingo ir gamybos direktorių pareigaspasiskirstysime mes, savininkai. Iš viso personalą sudarys 11 darbuotojų.

5.1. Vadovai ir savininkai

Kaip sėkmingai vyks įmonės veikla didžiąja dalimi priklausys nuo josvaldymo ir vadovavimo jai. Taigi didžiausia atsakomybė šiuo atveju tenka

vadovams, kadangi mes esame keli įmonės savininkai, todėl turime sukurtifirmos struktūrą, pasirinkti vadovavimo modelį bei stilių (kai jau yraparinkti visi reikiami darbuotojai, galima spręsti, kas kam pavaldus turėtųbūti). Spręsdami šį klausimą ir kurdami valdymo struktūrą rinkomės tai, kasgeriausiai atitinka įmonės veiklą ir garantuoja gerą bei paprastą valdymą,kurį mes suvokiame taip – geras valdymas yra tuomet, kai visi planuojamidarbai yra atlikti, pasiekti užsibrėžti įmonės tikslai ir tai padarytaefektyviausiu būdu. Dėl šios priežasties mes ir pasirinkome ne visaistandartinę valdymo struktūrą. Aišku, kuriant įmonę iš pradžių visais jos reikalais rūpinsimės mes,savininkai (kadangi darbuotojų dar nėra, o jie ir negalėtų tvarkyti firmoskūrimo reikalų, nes tam neturėtų teisinio pagrindo), tačiau veiklaiįsibėgėjus bus būtina darbus paskirstyti, kad būtų išvengta nesusipratimųir greičiau būtų pasiektas norimas rezultatas. Būtina susidaryti aiškųvaizdą, kaip atrodys įmonės valdymas, ir pagal tai parinkti jai tinkamąvaldymo struktūrą. Šiuo atveju geriausiai tinka linijinė valdymo struktūra.Kodėl? Visų pirma todėl, kad firmoje dirba nedaug darbininkų, parankupalaikyti tiesioginį ryšį su jais, taip efektyvinant kontrolę ir gaunanttikslesnę informaciją apie veiklą.

5.2. Organizacinė įmonės valdymo struktūra

|vairuotojas |

Kad efektyviau būtų vykdoma gamyba, nusprendėme vietoj personalodirektoriaus paskirti gamybos direktorių. Dėl šios priežastiesadministratorė tampa pavaldi finansų direktoriui, o marketingo direktoriusrūpinsis žaliavų atvežimų. Taip sumažinsime išlaidas darbuotojųatlyginimams. Administratorė bus įdarbinta pusei etato.

|Darbuotojai |Skaičiu|Pesimistinis v|Realistinis v.|Optimistinis|| |s |. | |v. || | |Alga |Suma |Alga |Suma |Alga |Suma ||Prezidentas |1 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 ||Finansų dir.|1 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 ||Marketingo |1 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 ||dir | | | | | | | ||Gamybos dir.|1 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 ||Administrato|1 |500 |500 |500 |500 |500 |500 ||rė | | | | | | | ||Siuvėjos |5 |500 |2500 |500 |2500 |600 |3000 ||Vairuotojas |1 |500 |500 |500 |500 |500 |500 ||Viso : | | |7500 | |7500 | |8100 |

6. Rizikos įvertinimas

Vienas iš galimų rizikos faktorių gali būti sporto prekių parduotuvių

ar firmų, importuojančių tokias pačias prekes, kaip mes planuojame gaminti,suaktyvėjimas, kuris gali išsivystyti iki kainų dempingo. Mūsųpaskaičiavimais, jeigu minėtų importuotojų politika nepasieks kritinėskainų dempingo ribos, mes dar turėtume sugebėti išsilaikyti rinkoje,kadangi mūsų kaštai net ir veiklos pradžioje bus pakankamai maži. Taip pat neišvengiamas rizikos faktorius susijęs su įmonės, dirbančiosšioje veiklos srityje, vadovavimo patirties stoka. Tačiau mes esamepakankamai gerai išstudijavę visas šio verslo smulkmenas teorinėjeplotmėje. Dėl to turėtume pakankamai lengvai išsisukti iš visų mūsų kelyjepasitaikysiančių sunkumų.

7. Finansai

7.1. Pagrindinio turto poreikis

Kad sėkmingai pradėtume savo veiklą, paskaičiavome būtiniausiopagrindinio turto išlaidas. Toliau pateikiame jo skaičiavimo rezultatus.

|Pavadinimas |Kaina, vnt. |Vnt. |Suma, Lt || |Lt | | ||1. Patalpos ir biuro įranga |20’000 |1 |20’000 ||2. Kompiuteriai |3’000 |2 |6’000 ||3. Krovininis automobilis |10’000 |1 |10’000 ||4. Siuvimo mašinos |3’500 |5 |17’500 ||5. Pakavimo mašina |6’450 |1 |6’450 ||6. Atlyginimai |7500 | |7500 || | |Viso: |59950 |

7.2. Apyvartinio turto poreikis

Veiklos pradžioje planuojame kiekvieną mėnesį pagaminti po 150trumpikių ir po 100 triko. Toliau pateikiame reikalingų vienam mėnesiuiapyvartinių lėšų skaičiavimo rezultatus. Realus variantas:

|Pavadinimas |Kaina, vnt. |Vnt. |Suma, Lt || |Lt | | ||1. Šilkas ir medvilnės |48,40 |150 |7260 ||audinys (m2) | | | ||2. Šilko ir elastano audinys |35,00 |200 |7000 ||(m2) | | | ||3. Siūlai* (kg) |10,00 |10 |100 ||4. Guma (m) |12,40 |75 |930 ||5. Prekių įpakavimai (vnt.) |1,50 |250 |375 ||6. Žaliavų atsivežimas |— |— |125 ||7. Prekių išvežiojimas |— |— |25 ||Iš viso: |15815 |

• – į siūlų kainą įeina ir jų transportavimas (siuntimas paštu).

Pesimistinis variantas:

|Pavadinimas |Kaina, vnt. |Vnt. |Suma, Lt || |Lt | | ||1.Šilkas ir medvilnės |48,4 |120 |5808 ||audinys (m2) | | | ||2. Šilko ir elastano |35,00 |160 |5600 ||audinys (m2) | | | ||3. Siūlai* (kg) |10 |8 |80 ||4. Guma (m) |12,4 |60 |744 ||5. Prekių įpakavimai (vnt.)|1,5 |200 |300 ||6. Žaliavų atsivežimas |— |— |125 ||7. Prekių išvežiojimas |— |— |25 || |12682 ||Iš viso: | |

Optimistinis variantas:

|Pavadinimas |Kaina, vnt. |Vnt. |Suma, Lt || |Lt | | ||1.Šilkas ir medvilnės |48,4 |180 |8712 ||audinys (m2) | | | ||2. Šilko ir elastano |35,00 |240 |8400 ||audinys (m2) | | | ||3. Siūlai* (kg) |10 |12 |120 ||4. Guma (m) |12,4 |90 |1116 ||5. Prekių įpakavimai (vnt.)|1,5 |300 |450 ||6. Žaliavų atsivežimas |— |— |125 ||7. Prekių išvežiojimas |— |— |25 |

| |18948 ||Iš viso: | |

7.3. Kapitalo poreikio nustatymas

7.3.1. Kapitalo įsigijimo šaltiniai

Mes 4 steigėjai įkūrėme bendrovę, kurios įstatinį kapitalą sudaro 1000paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 40 litų.Kiekvienas įsigijome po 250 paprastųjų vardinių akcijų. Jos visos buvoapmokėtos įsigijimo momentu, todėl įmonės įstatinis kapitalas sudaro 40’000litų. Už šiuos pinigus jau įsigijome patalpas Kęstučio g. 71 (Maironio irKęstučio gatvių kampas) bei Ford Transit krovininį automobilį. Netrukusplanuojame sudaryti sutartį su kompiuterių pardavimo ir priežiūros įmone“Kompiuterių pasaulis”, iš jų nusipirkdami du kompiuterius. Kitas žingsnis yra gamybos įrengimų (t.y. siuvimo ir pakavimo mašinų)pirkimas. Tačiau už likusį įstatinį kapitalą mes galime nusipirkti vosvieną siuvimo mašiną. Kad sėkmingai pradėtume savo veiklą, mums reikės 59950 Lt pagrindiniokapitalo ir 15815 Lt apyvartinio kapitalo. Patys įsigijome po 250paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 40 Lt.Įstatinis kapitalas, gautas pardavus akcijas, yra tik 40000 Lt, 415 ltįdėsim iš asmeninių pinigų, todėl tikimės gauti dar apie 43000 Lt paskolą.Darbuotojų atlyginimams planuojame išleisti 7’500 Lt kas mėnesį ir grąžintipo 4300 Lt bankui.

Lėšų poreikiai ir šaltiniai.

|Poreikis |Suma |Šaltiniai |Suma ||Įranga |59950 |Nuosavos lėšos |40415 ||Medžiagos |15815 |Kreditas |43000 ||Žaliavų |125 | | ||atvežimas | | | ||Prekių |25 | | ||išvežiojimas | | | ||Atlyginimas |7500 | | ||Viso: |83415 | |83415 |

Paskolos aptarnavimas.

Paimtą iš banko paskolą turime atiduoti per 10 metų. Kiekvienaismetais turėsime išmokėti bankui po 4300 litų. Viso palūkanų per 10 metųturėsime grąžinti 11825 lt.

|Laikotarpis |Kreditas |Palūkanos 5%|Grąžintas |Kredito || | | |kreditas |likutis ||I metai |43000 |2150 |4300 |38700 ||II metai |38700 |1935 |4300 |34400 ||III metai |34400 |1720 |4300 |30100 ||IV metai |30100 |1505 |4300 |25800 ||V metai |25800 |1290 |4300 |21500 ||VI metai |21500 |1075 |4300 |17200 ||VII metai |17200 |860 |4300 |12900 ||VIII metai |12900 |645 |4300 |8600 ||IX metai |8600 |430 |4300 |4300 ||X metai |4300 |215 |4300 |0 |

Viso Palūkanų: 11825 lt

Veiklos pelnas:

|Rodikliai |Pesimistinis |Optimistinis |Realus var. || |var. |var. | || |mėnesio|metų |mėnesio|metų |mėnesio|metų ||1. Pajamos |19836 |238032 |29754 |357048 |24795 |297540 ||2. Sąnaudos: |80282 |303934 |87148 |386326 |83415 |341530 ||Įranga |59950 |59950 |59950 |59950 |59950 |59950 ||Medžiagos |12682 |152184 |18948 |227376 |15815 |189780 ||Atlyginimai |7500 |90000 |8100 |97200 |7500 |90000 ||Prekių |25 |300 |25 |300 |25 |300 ||išvežiojimas | | | | | | |

|Žaliavų |125 |1500 |125 |1500 |125 |1500 ||atvežimas | | | | | | ||3. Palūkanos |- |2150 |- |2150 |- |2150 ||4. Pelnas |-60446 |-65902 |-57394 |-29278 |-58620 |-43990 ||(1-2) | | | | | | |

Realiai , mūsų pajamos per mėnesį turėtų būti 24795 litų, o per metus– 297540 lt. Tuo tarpu mėnesinės sąnaudos sudarys 83415 lt, o metinėssąnaudos – 341530 lt. Taigi, norint paskaičiuoti pelną, reiktų iš pajamų išminusuoti sąnaudas. Mėnesio pelną sudarys –58620 lt, o metų pelną sudarys–43990 lt. Sumos yra minusinės, kadangi pirmais veiklos metais turėjomeypatingai daug išlaidų.

7.3.2. Kintamųjų kaštų skaičiavimas

Toliau pateikiame dviejų mūsų planuojamų gaminti prekių savikainosskaičiavimus.

Trumpikės:|Sudėtinės |Kaina, Lt ||dalys |vnt. ||1. Audinys |48,40 ||2. Siūlai |0,40 ||3. Guma |6,20 ||4. Įpakavimas|1,50 ||Iš viso: |56,50 |

Triko:|Sudėtinės |Kaina, Lt ||dalys |vnt. ||1. Audinys |70,00 ||2. Siūlai |0,40 ||3. Įpakavimas|1,50 ||Iš viso: |71,90 |

7.3.3. Pastoviųjų kaštų skaičiavimas

Mūsų paskaičiavimais, užteks vienos kelionės į Baltarusiją per mėnesį,atsivežti žaliavų. Taigi ji kainuos:|1. Atstumas (km) |600 ||2. Kuro sąnaudos (ltr/100km) |15 ||3. Vieno dujų litro kaina |1,38 ||(Lt) | ||Visos kelionės išlaidos (Lt):|125 |

7.3.4. Pardavimų išlaidų skaičiavimas

Kadangi patalpas esam nusipirkę netoli pagrindinių sporto prekiųparduotuvių, tai prekių išvežiojimo išlaidos yra labai minimalios.

|1. Atstumas (km) |120 ||2. Kuro sąnaudos (ltr/100km) |15 ||3. Vieno dujų litro kaina |1,38 ||(Lt) | ||Visos pardavimo išlaidos |25 ||(Lt): | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |

8. Darbų grafikas |18 | | | | | | | | | | | | | |Atsakingi už veiklą asmenys: 1. Prezidentas; 2. Finansų direktorius; 3. Marketingo direktorius; 4. Gamybos direktorius | | |17 | | | | | | | | | | | | | | | | |16 | | | | | | | | | | | | | | | | |15 | | | | | | | | | | | | | | | | |14 | | | | | | | | |4 |2,3 |3 | | | | | |13 | | | | | | | | |4 |1,2 |2,3 | |1,3 | | | |12 | | | | | | | | | |1,2 |1,3 | | | | | |11 | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | | | | | | | | | | | | | | | | |9 | | | | | | | | | | | | | | | | |8 | | | | | | | | |4 |3 |3 | | | | | |7 | | | | | | | | |4 |1,3 |1,3 |4 | | | | |6 | | | | | | | | | | |1,3 |4 | | | | |5 | | | | | | | | | | | | | | | | |4 | | | | | | | | | | | | | | | | |3 | | | | | | | | | | | | | | | | |2 | | | | |4 |3 | | | | | | | | | | |1 |1 |1 |2 |2 |4 |3 |4 |4 | | | | | | | | | Mėnesis Darbai |1. Įmonės įregis-travimas |2. Sutarčių pasira-šymas |3. Biuro ir darbo patalpų įrengimas |4. Ilgalaikio turto pirkimas |5. Darbuotojų paieška |6. Klientų paieška |7. Žaliavų pirkimas |8. Gamybos pradžia |9. Gamybos apim-čių didinimas |10. Prekių asorti-mento ddinimas |11. Naujų klientų paieška |12. Naujų darbuo-tojų paieška |13. Įmonės plėtra | | |———————– Prezidentas

Finansų direktorius

Marketingo direktorius

Gamybos direktorius

Administratorė

Siuvėjos