Verslo planas “Sportneta”

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
VERSLO IR VADYBOS KATEDRA

EKONOMIKOS NEAKIVAIZDINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA

UAB „SportNeta“ verslo planas

Verslo administravimo namų darbas

Atliko: II k. studentas

Priėmė: dėst. Ž. Simanavičienė

Kaunas
2004
TURINYS

1. Santrauka 3
2. Verslo aprašymas 5
2.1. Verslo srities aprašymas 5
2.2. Įmonės veiklos aprašymas 5
2.3. Įmonės tikslai 6
3. Rinkodara 6
3.1. Rinkos apžvalga 6
3.2. Kainų politika 7
3.3. Pardavimo strategija 7
3.4. Reklama ir rėmimas 7
3.5. Prekės 7
4. Gamyba ir pardavimas 8
4.1. Gamybos ir pardavimo aprašymas 8
4.2. Vietos analizė 9
4.3. Patalpos ir įrengimai 9
4.4. Žaliavos ir tiekėjai 9
4.5. Transportas 10
5. Darbo jėga 10
5.1. Vadovai ir savininkai 10
5.2. Organizacinė įmonės valdymo struktūra 11
6. Rizikos įvertinimas 12
7. Finansai 12
7.1. Pagrindinio turto poreikis 12
7.2. Apyvartinio turto poreikis 12
7.3. Kapitalo poreikio nustatymas 13
7.3.1. Kapitalo įsigijimo šaltiniai 13
7.3.2. Kintamųjų kaštų skaičiavimas 15
7.3.3. Pastoviųjų kaštų skaičiavimas 15
7.3.4. Pardavimų išlaidų skaičiavimas 16
8. Darbų grafikas 17
1. Santrauka

Lietuvoje žmonės vis daugiau ima domėtis aktyviu laisvalaikio
praleidimu ir dvikovinio sporto šakomis. Pasidomėję tokių sporto šakų
inventorių ir aprangų pasiūla, pamatėme, kad rinka užversta nekokybiškomis
užsienietiškomis prekėmis. Manome, kad galėtume nukonkuruoti šias prekes,
todėl įkūrėme įmonę „SportNeta“. Mūsų įmonės pagrindinis tikslas yra
įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną, kaupti kapitalą verslo plėtotei.
Lietuvoje nėra įregistruota nei viena įmonė, gaminanti rūbus, apsaugas
bei įtvarus “X – treme” ir dvikovinėms sporto šakoms. Dėl šios priežasties
mūsų įmonė gali įsiveržti į rinką ir užimti žymią jos dalį, siūlydama
pirkėjams kokybiškas prekes už žemesnę kainą. Pradžioje taikysime kainų
nugriebimo, atrankinę prekių paskirstymo strategijas, rėmimui galvojame
taikyti stūmimo strategiją. Iš pradžių specializuosimės dvikovinių sporto
šakų aprangų siuvime: triko ir specialios trumpikės. Šie rūbai turi būti
pakankamai lengvi ir nevaržyti sportininko judesių.
Esame ištyrinėję trumpikių bei triko gamybos procesą. Turime pasidarę
brėžinius, pagal kuriuos bus karpomos medžiagos. Mūsų planuojamos sėkmės
garantas yra kokybiškos ir ilgalaikės prekės, todėl didelį dėmesį skirsime
ir pagamintos prekės patikrinimui. Šiuo metu esame pasisiuvę ir išbandę po
keletą gaminių pavyzdžių. Pirmieji gaminiai gal ir nebuvo idealiai geri,
tačiau tobulindami siuvimo technologiją pasiekėme neblogų rezultatų.
Gaminius išbandę sportininkai palygino juos su užsienietiškais ir sakė
nejautę didelio skirtumo.
Jau turime nusipirkę patalpas Kęstučio g. 71 (Maironio ir Kęstučio
gatvių kampas). Gaminamos prekės yra kompaktiškos bei ilgai išsilaikančios,
todėl supaprastėja sandėliavimas. Visas žaliavas planuojame pirkti, todėl
nei siūlų, nei audinių negaminsime, todėl gamybai mums bus reikalingos tik
siuvimo mašinos. Kokybiškiausius siūlus gamina AB “Klaipėda”. Jau esame su
jais susisiekę ir planuojame pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dvejiems
metams. Elastaną ir šilko gaminius pirksime iš Baltarusijos fabriko
“Elastan” Taip pat planuojame įsigyti pakavimo aparatą, kad supakuota prekė
atrodytų kokybiškesnė ir būtų išvengta žmogaus faktoriaus. Apskaičiavome,
kad reikia pasamdyti 6 darbuotojus.
Didžiausia atsakomybė dėl sėkmingos darbo pradžios tenka mums,
vadovams, nes mes esame įmonės savininkai. Kurdami valdymo struktūrą
rinkomės tai, kas tiksliausiai atitinka įmonės veiklą ir garantuoja
paprastą valdymą, kuris yra tuomet, kai visi planuojami darbai yra atlikti
ir efektyviausiu būdu pasiekti įmonės tikslai. Dėl šios priežasties mes
pasirinkome linijinę valdymo struktūrą, kuri suteiks mums galimybę
tiesiogiai kontroliuoti darbuotojus.
Deja yra ir keli rizikos faktoriai. Tai firmų, importuojančių tokias
pačias prekes, suaktyvėjimas, kuris gali išsivystyti iki kainų dempingo, ir
vadovavimo patirties stoka. Remdamiesi skaičiavimais nusprendėme, kad
įveiksime šiuos faktorius.
Kad sėkmingai pradėtume savo veiklą, mums reikės 59’950 Lt pagrindinio
kapitalo ir 15’815 Lt apyvartinio kapitalo. Patys įsigijome po 250
paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 40 Lt.
Įstatinis kapitalas, gautas pardavus akcijas, yra tik 40’000 Lt, 415 lt
įdėsim iš asmeninių pinigų, todėl tikimės gauti dar apie 43000 Lt paskolą.
Darbuotojų atlyginimams planuojame išleisti 7500 Lt kas mėnesį ir grąžinti
po 4300 Lt bankui. Visa tai įvertinę nustatėme trumpikių 56,50 Lt ir triko
71,90 Lt kainas.
Po pusės metų planuojame pasiekti 80% įmonės pajėgumų, kas yra
optimaliausia. Jeigu veikla bus sėkminga, po metų tikimės išsiplėsti. Darbų
grafikas pateiktas verslo plano gale.

2. Verslo aprašymas

2.1. Verslo srities aprašymas

Lietuvoje po truputį atsigauna sportas, žmonės vis daugiau ir daugiau
pradeda domėtis aktyviu laisvalaikio praleidimu. Kadangi sportas susijęs su
žmonių fizine veikla, natūralu, kad patiriama traumų, susižalojimų ir
kitokių nelaimingų atsitikimų.
Taip pat kasdien galima išgirsti apie nesiliaujantį smurtą gatvėse.
Įžūlėjant chuliganams darosi pavojinga vaikščioti gatvėmis ne tik naktimis,
bet ir dienos metu. Dėl šios priežasties žmonės yra linkę domėtis savigynos
sportu. Todėl atsigauna dvikovinės sporto šakos.
Lietuvoje yra pakankamai aktyvių ir mėgstančių sportą žmonių. Esant
didelei vakarų kultūros įtakai, į Lietuvą vis daugiau atkeliauja
vakarietiškų madų. Dėl to daugėja netradicinių sporto šakų mėgėjų, ypač
tarp jaunimo. “X-treme” sporto šakos yra vienos iš pavojingiausių ir
daugiausiai traumų sukeliančių.
Būtent dėl šių priežasčių nusprendėme pasidomėti tokių sporto šakų
inventorių, aprangų, apsaugų, įtvarų bei kitų specifinių prekių paklausa ir
pasiūla. Buvome nustebinti tyrimų rezultatų. Neradome nei vienos Lietuvoje
registruotos įmonės, gaminančios panašius reikmenis. Dėl to šioje rinkoje
apstu atvežtinių iš kitų šalių, ypač iš Azijos šalių, brangių ir dažnai
nekokybiškų prekių.
Mūsų duomenimis, mes galime nukonkuruoti šias prekes tiek kokybe, tiek
kaina ir užimti dominuojančią poziciją Lietuvos rinkoje, taip išstumdami
didžiąją dalį nekokybiškų prekių.

2.2. Įmonės veiklos aprašymas

Kaip parodė mūsų tyrimai, mes galime gan nesunkiai įeiti ir
įsitvirtinti ankstesniame skyriuje aprašytoje rinkoje. Nors ir yra nemažai
lietuviškų įmonių siuvančių sportinę aprangą, tačiau mūsų specifinės rinkos
dalies jos visiškai neįtakos. Mes planuojame gaminti tai, ko Lietuvoje
niekas dar negamino. Veiklos pradžioje planuojame gaminti aprangą
(specifines trumpikes, glaudes, triko ir kt.), vėliau – įvairias apsaugas,
potrauminius įtvarus.
Atvežtinės prekės bus brangesnės už tas, kurias mes siūlysime, todėl
galėsime nesunkiai konkuruoti. Jau nuo pat pradžių stengsimės kuo greičiau
plėstis ir užimti kuo didesnę planuojamos veiklos rinkos dalį.

2.3. Įmonės tikslai

Galima įdėti daugybę pastangų tiriant rinką, modeliuojant ekonominę bei
finansinę veiklą, prognozuojant pelną ir pardavimus, tačiau jei nebus
tiksliai suformuluoti įmonės artimesni bei tolimesni tikslai bei jos
pagrindinis tikslas, o taip pat sistema kaip visa tai įgyvendinti, tai
galima sakyti, kad visos tos pastangos buvo įdėtos veltui, jei nežinome,
kokiu būdu, per kiek laiko ir kaip. Svarbiausia numatytų tikslų siekti
remiantis sudarytais planais ir atitinkamai juos koreguojant kintant rinkos
sąlygoms. Svarbu, kad įmonės tikslus žinotų ne tik savininkas, bet ir
kiekvienas įmonės darbuotojas. Darbuotojai turi žinoti savo pareigas,
teises, atsakomybės sritį.
Mūsų įmonės pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną,
kaupti kapitalą verslo plėtotei.
Mūsų įmonė turi nusistačiusi tokius artimiausius tikslus:
• Įsitvirtinti rinkoje
• Per pirmuosius metus pasiekti ne mažesnę, kaip 80( gamybinių
pajėgumų apyvartą.
• Užtikrinti pastovias darbo vietas darbuotojams ir pastovų
pragyvenimo lygį.
• Užmegzti ilgalaikius patikimus ryšius su didmenininkais.
• Sudominti kuo didesnį klientų skaičių.
Tolimesni įmonės tikslai yra tokie:
• Nukonkuruoti konkurentus geresnės kokybės ir žemesnės kainos
pagalba.
• Mažinti kiek įmanoma sąnaudas.
• Kelti prekes kokybę.
• Domėtis technologijos tobulinimu ar alternatyvia veikla.
• Pasiekti maksimalų pelną, iš kurio galėtume kaupti kapitalą verslo
plėtotei.

3. Rinkodara

3.1. Rinkos apžvalga

Pagal mūsų atliktų rinkos tyrimų duomenis, Lietuvoje nėra įregistruota
nei viena įmonė, gaminanti rūbus, apsaugas bei įtvarus pačioms
pavojingiausioms sporto šakoms, ypač toms, kurios priskiriamos “X – treme”
sporto šakų grupei bei dvikovinėms sporto šakoms. Todėl šių prekių importu
užsiimančios įmonės gali labai aukštai kelti kainą nesulaukdamos tinkamo
atsako dėl konkurencijos nebuvimo. Dėl šios priežasties mūsų įmonė gan
nesunkiai gali įsiveržti į šią rinką ir užimti žymią jos dalį, siūlydama
kokybišką prekę už daug žemesnę kainą.

3.2. Kainų politika

Nustatant mūsų prekių kainas bus taikoma rinkos nugriebimo strategija.
Taip mes stengsimės lengvai ir greitai užkariauti nemažą rinkos dalį ir
užsigarantuoti pastovų pirkėjų skaičių. Vėliau, atsižvelgiant į konkurentų
kainas, mūsų siūlomų prekių kainos taip pat gali kilti.

3.3. Pardavimo strategija

Kalbant apie prekybos vietas, galime pasakyti, kad mes taikysime
atrankinę paskirstymo strategiją, t.y. pardavinėsime tik kelių mažmeninkų
parduotuvėse. Juos pasirinksime pagal įvaizdį ir pasiūlytas sąlygas. Mes
suprantame, kad mūsų siūlomos prekės nėra pirmo būtinumo, todėl
nesistengsime jomis užversti kiekvienos sporto parduotuvės, nes taip galime
patirti nuostolių.

3.4. Reklama ir rėmimas

Įmonei integruojantis nebus daugiausiai lėšų išleidžiama reklamai.
Pagrindinė integravimosi politikos kryptis – ryšių su potencialias
klientais užmezgimas ir plėtra. Todėl daugiausiai ne klientai ateis pas
mus, bet mes ieškosime klientų.
Paminint rėmimą, galvojame taikyti stūmimo strategiją, nes ji yra
pigesnė ir greitesnė, taip planuojame greičiau užsitikrinti kuo gausesnį
pirkėjų skaičių.

3.5. Prekės

Kaip jau minėjome, mes iš pradžių specializuosimės dvikovinių sporto
šakų aprangų siuvime. Tai būtų triko, specialios trumpikės. Šioje dalyje
aprašysime kuo mūsų prekės yra ypatingos ir kuo gali patraukti dėmesį.
Dvikovinėse sporto šakose rūbai turi būti pakankamai lengvi, visiškai
nevaržyti sportininko judesių. Taip pat, atsižvelgiant į dažną judėjimą,
reikia, jog jie neerzintų odos (netrintų siūlės, būtų švelni medžiaga).
Kalbant apie tokias sporto šakas kaip imtynės ar greplingas, rūbai turi
būti taipogi ir labai patvarūs, elastingi. Triko taip pat neturi varžyti
judesių, bet tuo pačiu ir būti visiškai prigludus prie sportininko kūno.
Smulkesnį gamybos aprašymą pateiksime kitame skyriuje.

4. Gamyba ir pardavimas

4.1. Gamybos ir pardavimo aprašymas

Kadangi mūsų veiklos pradžioje planuojame labai neišsiplėsti ir gaminti
ribotą prekių asortimentą, tai tik jų gamybos proceso pavyzdžius ir
pateiksime.
Jau esame ištyrinėję tiek planuojamų gaminti trumpikių bei triko
gamybos procesą. Turime pasidarę brėžinius, pagal kuriuos bus karpomos
medžiagos. Taip pat esame smulkiai aprašę medžiagų susiuvimo technologiją,
kad gaminys butų patvarus ir ilgalaikis. Ši technologija yra taikoma
daugelyje užsienių įmonių, gaminančių panašias prekes. Kadangi mūsų
planuojamos sėkmės garantas yra kokybiškos ir ilgalaikės prekės, tai nemažą
dėmesį skirsime ir pagamintos prekės patikrinimui, kad iki minimumo
išvengtume brokuotų gaminių. Detalų gamybos technologijos aprašymą bei
brėžinius galėsime pateikti atskirai.
Šiuo metu esame pasisiuvę ir išbandę po keletą gaminių pavyzdžių.
Pirmieji gaminiai gal ir nebuvo pavydėtinai geri, tačiau tobulindami
siuvimo technologiją pasiekėme neblogų rezultatų. Išbandę importuotus
gaminius, o paskui mūsų, daugelis sportininkų nejautė jokio skirtumo.
Keletas iš jų mūsų prekes apibūdino netgi kaip “vertesnius dėmesio”.
Platinti savo gaminius planuojame patys juos išvežiodami bei tiesiogiai
siūlydami parduotuvėms. Stengsimės visus sandorius, klausimus ir kitus
reikalus spręsti gyvai. Tai, mūsų manymu, bus dar vienas sėkmės garantas
bei patikimesnis pastovių klientų paieškos būdas.

|Prekė |Kaina |Pesimistinis |Realus var. |Optimistinis |
| |lt/v |var. | |var. |
| | |Kiekis |Suma |Kiekis |Suma |Kiekis|Suma |
|Trumpikės |93.02 |120 |11162.|150 |13953 |180 |16743.6|
| | | |4 | | | | |
|Triko |108.42 |80 |8673,6|100 |10842 |120 |13010.4|
| | | | |
|Viso: |19836 |24795 |29754 |

4.2. Vietos analizė

Rinkdamiesi strateginę patalpų vietą vadovavomės šiais kriterijais:
1. Kokiu būdu dažniausiai priimami užsakymai – ar tiesiogiai
klientams atvykus į ofisą, ar daugiausia telefoninių skambučių
metu.
2. Kokiame mikrorajone šiuo metu galima tikėtis daugiausia užsakymų.
3. Ar apskritai mums yra būtina, kad ofisas būtų centre – gal
pakanka turėti patalpas nuošalesnėje vietoje.
4. Ar labiau apsimokėtų patalpas pirkti, ar nuomoti.

Kaip minėjome, savo prekes planuojame pardavinėti tik tam tikroms
specializuotoms sportinių prekių parduotuvėms. Kadangi dauguma tokių
parduotuvių įsikūrusios miesto centre, tai būtų nelogiška steigti savo
įmonę kur nors rajone ar už miesto ribų. Šiuo metu jau turime nusipirkę
patalpas Kęstučio g. 71 (Maironio ir Kęstučio gatvių kampas).

4.3. Patalpos ir įrengimai

Kadangi iš pradžių mūsų veiklos sritis bus ne itin plati, todėl didelių
patalpų bei daug įrengimų nereiks. Todėl reikės mažesnio įstatinio
kapitalo. Mūsų gaminamos prekės nėra didelių matmenų bei ilgai
išsilaikančios, todėl supaprastėja ir sandėliavimo klausimas. Nereikės
specialių sandėlių su vėdinimo ar tam tikros temperatūros palaikymo
sistemomis.
Visas žaliavas mes planuojame pirkti, todėl nei siūlų, nei audinių
patys negaminsime, dėl šios priežasties gamyboje mums bus reikalingos tik
siuvimo mašinos (kiekvienam darbuotojui po vieną). Taip pat planuojame
įsigyti pakavimo aparatą, kad supakuota prekė atrodytų kokybiškesnė ir būtų
galima išvengti žmogaus faktoriaus (dirbdami pastovų, specifinį darbą, net
ir profesionalai padaro klaidų, o tai atsiliepia tiek įvaizdžiui, tiek
pelnui).
Taip pat šiuo metu neįmanoma išsiversti be kompiuterių, todėl iš
pradžių planuojame įsigyti juos bent du.
Kainos pateiktos “Finansų” skyriuje.

4.4. Žaliavos ir tiekėjai

Gamybai reikalingos žaliavos – tai siūlai ir specifinės medžiagos.
Mūsų manymu, pigiausius ir kokybiškiausius siūlus gamina AB “Klaipėda”.
Jau esame su jais susisiekę ir planuojame pasirašyti bendradarbiavimo
sutartį dvejiems metams.
Specifinėmis medžiagomis, reikalingomis gaminant mūsų prekes, Lietuvoje
niekas neprekiauja. Dėl to mums teko ieškoti tiekėjų užsienyje. Kadangi
pigiausios prekės dažniausiai atkeliauja iš Rusijos bei NVS šalių, todėl ir
mes iš pradžių ieškojome reikalingų žaliavų būtent ten. Apie 200 km nuo
Lietuvos sienos, Baltarusijoje, radome fabriką “Elastan”, kuris gamina
būtent tokias medžiagas, kurių reikia mūsų prekių gamybai (elastanas, šilko
gaminiai). Pasirašant sutartį taip pat neturėtų kilti problemų, nes jau
dabar esame susiderėję sąlygas.

4.5. Transportas

Šiuo metu turime įsigiję Ford Transit krovininį automobilį. Ateityje
planuojame įsigyti dar bent vieną. Kadangi iš pradžių savo prekes
planuojame paskirstyti tik Kauno rajone, o vieno reiso metu, pagal mūsų
paskaičiavimus, galime atsivežti žaliavų reikalingų visam mėnesiui, todėl
transporto išlaidos taip pat neturėtų labai atsiliepti prekių kainai, ko
mes ir siekiame.
Transportas taip pat atlieka ir reklamos funkciją, nes ketinama
reklamuotis ant transporo priemonių dedant firmos ženklą.

5. Darbo jėga

Reikalingos 5 siuvėjos. Taip pat reikalinga administratorė bei
vairuotojas. Finansų, marketingo ir gamybos direktorių pareigas
pasiskirstysime mes, savininkai. Iš viso personalą sudarys 11 darbuotojų.

5.1. Vadovai ir savininkai

Kaip sėkmingai vyks įmonės veikla didžiąja dalimi priklausys nuo jos
valdymo ir vadovavimo jai. Taigi didžiausia atsakomybė šiuo atveju tenka
vadovams, kadangi mes esame keli įmonės savininkai, todėl turime sukurti
firmos struktūrą, pasirinkti vadovavimo modelį bei stilių (kai jau yra
parinkti visi reikiami darbuotojai, galima spręsti, kas kam pavaldus turėtų
būti). Spręsdami šį klausimą ir kurdami valdymo struktūrą rinkomės tai, kas
geriausiai atitinka įmonės veiklą ir garantuoja gerą bei paprastą valdymą,
kurį mes suvokiame taip – geras valdymas yra tuomet, kai visi planuojami
darbai yra atlikti, pasiekti užsibrėžti įmonės tikslai ir tai padaryta
efektyviausiu būdu. Dėl šios priežasties mes ir pasirinkome ne visai
standartinę valdymo struktūrą.
Aišku, kuriant įmonę iš pradžių visais jos reikalais rūpinsimės mes,
savininkai (kadangi darbuotojų dar nėra, o jie ir negalėtų tvarkyti firmos
kūrimo reikalų, nes tam neturėtų teisinio pagrindo), tačiau veiklai
įsibėgėjus bus būtina darbus paskirstyti, kad būtų išvengta nesusipratimų
ir greičiau būtų pasiektas norimas rezultatas. Būtina susidaryti aiškų
vaizdą, kaip atrodys įmonės valdymas, ir pagal tai parinkti jai tinkamą
valdymo struktūrą. Šiuo atveju geriausiai tinka linijinė valdymo struktūra.
Kodėl? Visų pirma todėl, kad firmoje dirba nedaug darbininkų, paranku
palaikyti tiesioginį ryšį su jais, taip efektyvinant kontrolę ir gaunant
tikslesnę informaciją apie veiklą.

5.2. Organizacinė įmonės valdymo struktūra

|vairuotojas |

Kad efektyviau būtų vykdoma gamyba, nusprendėme vietoj personalo
direktoriaus paskirti gamybos direktorių. Dėl šios priežasties
administratorė tampa pavaldi finansų direktoriui, o marketingo direktorius
rūpinsis žaliavų atvežimų. Taip sumažinsime išlaidas darbuotojų
atlyginimams. Administratorė bus įdarbinta pusei etato.

|Darbuotojai |Skaičiu|Pesimistinis v|Realistinis v.|Optimistinis|
| |s |. | |v. |
| | |Alga |Suma |Alga |Suma |Alga |Suma |
|Prezidentas |1 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
|Finansų dir.|1 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
|Marketingo |1 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
|dir | | | | | | | |
|Gamybos dir.|1 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
|Administrato|1 |500 |500 |500 |500 |500 |500 |
|rė | | | | | | | |
|Siuvėjos |5 |500 |2500 |500 |2500 |600 |3000 |
|Vairuotojas |1 |500 |500 |500 |500 |500 |500 |
|Viso : | | |7500 | |7500 | |8100 |

6. Rizikos įvertinimas

Vienas iš galimų rizikos faktorių gali būti sporto prekių parduotuvių
ar firmų, importuojančių tokias pačias prekes, kaip mes planuojame gaminti,
suaktyvėjimas, kuris gali išsivystyti iki kainų dempingo. Mūsų
paskaičiavimais, jeigu minėtų importuotojų politika nepasieks kritinės
kainų dempingo ribos, mes dar turėtume sugebėti išsilaikyti rinkoje,
kadangi mūsų kaštai net ir veiklos pradžioje bus pakankamai maži.
Taip pat neišvengiamas rizikos faktorius susijęs su įmonės, dirbančios
šioje veiklos srityje, vadovavimo patirties stoka. Tačiau mes esame
pakankamai gerai išstudijavę visas šio verslo smulkmenas teorinėje
plotmėje. Dėl to turėtume pakankamai lengvai išsisukti iš visų mūsų kelyje
pasitaikysiančių sunkumų.

7. Finansai

7.1. Pagrindinio turto poreikis

Kad sėkmingai pradėtume savo veiklą, paskaičiavome būtiniausio
pagrindinio turto išlaidas. Toliau pateikiame jo skaičiavimo rezultatus.

|Pavadinimas |Kaina, vnt. |Vnt. |Suma, Lt |
| |Lt | | |
|1. Patalpos ir biuro įranga |20’000 |1 |20’000 |
|2. Kompiuteriai |3’000 |2 |6’000 |
|3. Krovininis automobilis |10’000 |1 |10’000 |
|4. Siuvimo mašinos |3’500 |5 |17’500 |
|5. Pakavimo mašina |6’450 |1 |6’450 |
|6. Atlyginimai |7500 | |7500 |
| | |Viso: |59950 |

7.2. Apyvartinio turto poreikis

Veiklos pradžioje planuojame kiekvieną mėnesį pagaminti po 150
trumpikių ir po 100 triko. Toliau pateikiame reikalingų vienam mėnesiui
apyvartinių lėšų skaičiavimo rezultatus.
Realus variantas:

|Pavadinimas |Kaina, vnt. |Vnt. |Suma, Lt |
| |Lt | | |
|1. Šilkas ir medvilnės |48,40 |150 |7260 |
|audinys (m2) | | | |
|2. Šilko ir elastano audinys |35,00 |200 |7000 |
|(m2) | | | |
|3. Siūlai* (kg) |10,00 |10 |100 |
|4. Guma (m) |12,40 |75 |930 |
|5. Prekių įpakavimai (vnt.) |1,50 |250 |375 |
|6. Žaliavų atsivežimas |— |— |125 |
|7. Prekių išvežiojimas |— |— |25 |
|Iš viso: |15815 |

• – į siūlų kainą įeina ir jų transportavimas (siuntimas paštu).

Pesimistinis variantas:

|Pavadinimas |Kaina, vnt. |Vnt. |Suma, Lt |
| |Lt | | |
|1.Šilkas ir medvilnės |48,4 |120 |5808 |
|audinys (m2) | | | |
|2. Šilko ir elastano |35,00 |160 |5600 |
|audinys (m2) | | | |
|3. Siūlai* (kg) |10 |8 |80 |
|4. Guma (m) |12,4 |60 |744 |
|5. Prekių įpakavimai (vnt.)|1,5 |200 |300 |
|6. Žaliavų atsivežimas |— |— |125 |
|7. Prekių išvežiojimas |— |— |25 |
| |12682 |
|Iš viso: | |

Optimistinis variantas:

|Pavadinimas |Kaina, vnt. |Vnt. |Suma, Lt |
| |Lt | | |
|1.Šilkas ir medvilnės |48,4 |180 |8712 |
|audinys (m2) | | | |
|2. Šilko ir elastano |35,00 |240 |8400 |
|audinys (m2) | | | |
|3. Siūlai* (kg) |10 |12 |120 |
|4. Guma (m) |12,4 |90 |1116 |
|5. Prekių įpakavimai (vnt.)|1,5 |300 |450 |
|6. Žaliavų atsivežimas |— |— |125 |
|7. Prekių išvežiojimas |— |— |25 |
| |18948 |
|Iš viso: | |

7.3. Kapitalo poreikio nustatymas

7.3.1. Kapitalo įsigijimo šaltiniai

Mes 4 steigėjai įkūrėme bendrovę, kurios įstatinį kapitalą sudaro 1000
paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 40 litų.
Kiekvienas įsigijome po 250 paprastųjų vardinių akcijų. Jos visos buvo
apmokėtos įsigijimo momentu, todėl įmonės įstatinis kapitalas sudaro 40’000
litų.
Už šiuos pinigus jau įsigijome patalpas Kęstučio g. 71 (Maironio ir
Kęstučio gatvių kampas) bei Ford Transit krovininį automobilį. Netrukus
planuojame sudaryti sutartį su kompiuterių pardavimo ir priežiūros įmone
“Kompiuterių pasaulis”, iš jų nusipirkdami du kompiuterius.
Kitas žingsnis yra gamybos įrengimų (t.y. siuvimo ir pakavimo mašinų)
pirkimas. Tačiau už likusį įstatinį kapitalą mes galime nusipirkti vos
vieną siuvimo mašiną.
Kad sėkmingai pradėtume savo veiklą, mums reikės 59950 Lt pagrindinio
kapitalo ir 15815 Lt apyvartinio kapitalo. Patys įsigijome po 250
paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 40 Lt.
Įstatinis kapitalas, gautas pardavus akcijas, yra tik 40000 Lt, 415 lt
įdėsim iš asmeninių pinigų, todėl tikimės gauti dar apie 43000 Lt paskolą.
Darbuotojų atlyginimams planuojame išleisti 7’500 Lt kas mėnesį ir grąžinti
po 4300 Lt bankui.

Lėšų poreikiai ir šaltiniai.

|Poreikis |Suma |Šaltiniai |Suma |
|Įranga |59950 |Nuosavos lėšos |40415 |
|Medžiagos |15815 |Kreditas |43000 |
|Žaliavų |125 | | |
|atvežimas | | | |
|Prekių |25 | | |
|išvežiojimas | | | |
|Atlyginimas |7500 | | |
|Viso: |83415 | |83415 |

Paskolos aptarnavimas.

Paimtą iš banko paskolą turime atiduoti per 10 metų. Kiekvienais
metais turėsime išmokėti bankui po 4300 litų. Viso palūkanų per 10 metų
turėsime grąžinti 11825 lt.

|Laikotarpis |Kreditas |Palūkanos 5%|Grąžintas |Kredito |
| | | |kreditas |likutis |
|I metai |43000 |2150 |4300 |38700 |
|II metai |38700 |1935 |4300 |34400 |
|III metai |34400 |1720 |4300 |30100 |
|IV metai |30100 |1505 |4300 |25800 |
|V metai |25800 |1290 |4300 |21500 |
|VI metai |21500 |1075 |4300 |17200 |
|VII metai |17200 |860 |4300 |12900 |
|VIII metai |12900 |645 |4300 |8600 |
|IX metai |8600 |430 |4300 |4300 |
|X metai |4300 |215 |4300 |0 |

Viso Palūkanų: 11825 lt

Veiklos pelnas:

|Rodikliai |Pesimistinis |Optimistinis |Realus var. |
| |var. |var. | |
| |mėnesio|metų |mėnesio|metų |mėnesio|metų |
|1. Pajamos |19836 |238032 |29754 |357048 |24795 |297540 |
|2. Sąnaudos: |80282 |303934 |87148 |386326 |83415 |341530 |
|Įranga |59950 |59950 |59950 |59950 |59950 |59950 |
|Medžiagos |12682 |152184 |18948 |227376 |15815 |189780 |
|Atlyginimai |7500 |90000 |8100 |97200 |7500 |90000 |
|Prekių |25 |300 |25 |300 |25 |300 |
|išvežiojimas | | | | | | |
|Žaliavų |125 |1500 |125 |1500 |125 |1500 |
|atvežimas | | | | | | |
|3. Palūkanos |- |2150 |- |2150 |- |2150 |
|4. Pelnas |-60446 |-65902 |-57394 |-29278 |-58620 |-43990 |
|(1-2) | | | | | | |

Realiai , mūsų pajamos per mėnesį turėtų būti 24795 litų, o per metus
– 297540 lt. Tuo tarpu mėnesinės sąnaudos sudarys 83415 lt, o metinės
sąnaudos – 341530 lt. Taigi, norint paskaičiuoti pelną, reiktų iš pajamų iš
minusuoti sąnaudas. Mėnesio pelną sudarys –58620 lt, o metų pelną sudarys
–43990 lt. Sumos yra minusinės, kadangi pirmais veiklos metais turėjome
ypatingai daug išlaidų.

7.3.2. Kintamųjų kaštų skaičiavimas

Toliau pateikiame dviejų mūsų planuojamų gaminti prekių savikainos
skaičiavimus.

Trumpikės:
|Sudėtinės |Kaina, Lt |
|dalys |vnt. |
|1. Audinys |48,40 |
|2. Siūlai |0,40 |
|3. Guma |6,20 |
|4. Įpakavimas|1,50 |
|Iš viso: |56,50 |

Triko:
|Sudėtinės |Kaina, Lt |
|dalys |vnt. |
|1. Audinys |70,00 |
|2. Siūlai |0,40 |
|3. Įpakavimas|1,50 |
|Iš viso: |71,90 |

7.3.3. Pastoviųjų kaštų skaičiavimas

Mūsų paskaičiavimais, užteks vienos kelionės į Baltarusiją per mėnesį,
atsivežti žaliavų. Taigi ji kainuos:
|1. Atstumas (km) |600 |
|2. Kuro sąnaudos (ltr/100km) |15 |
|3. Vieno dujų litro kaina |1,38 |
|(Lt) | |
|Visos kelionės išlaidos (Lt):|125 |

7.3.4. Pardavimų išlaidų skaičiavimas

Kadangi patalpas esam nusipirkę netoli pagrindinių sporto prekių
parduotuvių, tai prekių išvežiojimo išlaidos yra labai minimalios.

|1. Atstumas (km) |120 |
|2. Kuro sąnaudos (ltr/100km) |15 |
|3. Vieno dujų litro kaina |1,38 |
|(Lt) | |
|Visos pardavimo išlaidos |25 |
|(Lt): | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

8. Darbų grafikas |18 | | | | | | | | | | | | | |Atsakingi už veiklą
asmenys: 1. Prezidentas; 2. Finansų direktorius; 3. Marketingo direktorius;
4. Gamybos direktorius | | |17 | | | | | | | | | | | | | | | | |16 | | | |
| | | | | | | | | | | | |15 | | | | | | | | | | | | | | | | |14 | | | | | |
| | |4 |2,3 |3 | | | | | |13 | | | | | | | | |4 |1,2 |2,3 | |1,3 | | | |12
| | | | | | | | | |1,2 |1,3 | | | | | |11 | | | | | | | | | | | | | | | |
|10 | | | | | | | | | | | | | | | | |9 | | | | | | | | | | | | | | | | |8 |
| | | | | | | |4 |3 |3 | | | | | |7 | | | | | | | | |4 |1,3 |1,3 |4 | | | |
|6 | | | | | | | | | | |1,3 |4 | | | | |5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|4 | | | | | | | | | | | | | | | | |3 | | | | | | | | | | | | | | | | |2 |
| | | |4 |3 | | | | | | | | | | |1 |1 |1 |2 |2 |4 |3 |4 |4 | | | | | | | |
| Mėnesis
Darbai |1. Įmonės įregis-travimas |2. Sutarčių pasira-šymas |3. Biuro ir
darbo patalpų įrengimas |4. Ilgalaikio turto pirkimas |5. Darbuotojų
paieška |6. Klientų paieška |7. Žaliavų pirkimas |8. Gamybos pradžia |9.
Gamybos apim-čių didinimas |10. Prekių asorti-mento ddinimas |11. Naujų
klientų paieška |12. Naujų darbuo-tojų paieška |13. Įmonės plėtra | | |
———————–
Prezidentas

Finansų direktorius

Marketingo direktorius

Gamybos direktorius

Administratorė

Siuvėjos