Verslo planas

Bendra verslo apžvalga
Šio verslo plano tikslas pateikti informaciją apie inovacinę UAB ,,Alytaus karkasai“ verslo idėją Alytaus verslo inkubatoriaus tarybai, su tikslu gauti patalpas biurui ir naudotis siūloma valstybės parama. Taip pat pagal šį verslo planą bus parengtas inovacinis projektas Lietuvos respublikos Ūkio ministerijai.
Firmos verslas yra užpatentuotas Lietuvos valstybiniame patentų biure 1998 metais pagal patentų registravimo numerius 784 ir 785. Įmonės akcinis kapitalas sudaro 78 000 Lt., kuris susideda iš kilnojamo, nekilnojamo turto ir piniginių lėšų, kuris padalintas į 780 paprastų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė yra 100 Lt.
Pirmaisiais metais pllanuojama atlikti darbų už 1044000 litų, antraisiais metais už 2401200 litų ir trečiaisiais metais už 4524000 litų. Planuojamas pelnas pirmaisiais metais 66 930 litų, antraisiais – 200580 litų ir trečiaisiais – 425944 litai. Iš viso per tris savo veiklos metus numatoma atlikti darbų už 7969200 litų ir gauti pelno 693454 litų. Pirmaisiais metais numatoma prašyti paskolos 200 000 litų, kurie bus grąžinti per trejus metus. Viso verslo pradžiai reikalinga 500 000 Lt.
Iš banko gauta paskola bus grąžinta per trejus metus pagal ketvirčius.
Mūsų firmos verslo stiprioji pusė yra ta, kad tai yra inovacinė idėja – plonarąstę apvalią miiško medieną naudoti įvairių karkasinių pastatų, šlaitinių stogų karkasų ir įvairių pastatų sienų statybai. Si idėja prisidės turizmo ir verslo kaime vystymosi.
Naudojant plonarąstę apvalią medieną karkasų statyboje, jos sąnaudos sumažėja du kartus, o pati statyba atpinga iki 20%. Mūsų firmos verslo st

tiprioji pusė yra ta, kad tai yra inovacinė idėja -plonarąsčių apvalią miško medieną naudoti įvairių karkasinių pastatų ir šlaitiniams stogams karkasų statybai.
Didžiausias UAB ,,Alytaus karkasai“ numatomos veiklos rinkos segmentas būtų klientai, kuriuos domina daugiabučių gyvenamųjų namų stogų renovacija, plokščių pastatų stogų keitimas į šlaitinius, didelių gamybinių pastatų plokščių stogų pakeitimas šlaitiniais, sienų statyba, ,,augančio gyvenamo namo“ statybos sistema.
UAB ,,Alytaus karkasai“ paslaugomis jau susidomėjo didžiosios Alytaus miesto įmonės: ,,Alytaus medvilnė“, AB „ Snaigė“, AB ,,Alita“.
Siekiant kuo daugiau sumažinti riziką UAB ,,Alytaus karkasai“ statybos versle, bus pasitelkiamas draudimo įmonių rizikos draudimo paslaugos Lėšų rezervavimas nenumatytoms išlaidoms padengti – tai taip pat priemonė išvengti nenumatytų įvykių. Taip pat verslo sutarčių pagalba bus paskirstoma verslo rinka tiek tiekėjams, investuotojams, partneriams.

Firmos charakteristika
Firma įregistruota Alytaus miesto savivaldybėje 1998 m. vasario 255 d. Pagal registracijos numerį AB-13, su įmonės kodu – 4996884 ir pavadinimu Uždaroji akcinė bendrovė ,,Alytaus karkasai“. Firma kuriasi Alytaus miesto pramonės rajone adresu Naujoji g. 128, 4580 Alytus. Statybinės firmos UAB ,,Alytaus karkasai“ visas akcinis kapitalas sudaro 780 000 Lt.
Įmonė yra kuriama naujai ir visas kolektyvas naujai formuojamas konkurso būdu. Nauja įmonė kuriama, nes senos statybos įmonės paprastai turi piniginių įsiskolinimų, nėra efektyviai panaudojami įvairūs įmonėje esantys resursai. Senosios įmonės ne taip lengvai persiorientuoja į naujoves. Šiandien firma teritoriją nuomoja iš AB ,,Šilinga“, pastatus iš AB ,,

,Enermega“. Vietovė pasirinkta todėl, kad čia yra įsikūrusios kitos veikiančios medienos apdirbimo įmonės ir yra laisvų plotų firmos plėtimuisi. Be to, yra pagrindiniai išorės inžineriniai tinklai, geras privažiavimo kelias, patogi geografinė padėtis ir kiti teigiami faktoriai.

Verslo projekto idėja
Kiekvienais metais Lietuvos miškininkai, retindami miškus, iškerta didelius kiekius plonarasčių (iki 14 cm diametro) apvalios miško medienos (virš 1,3 mln.m3), kuri daugiausia panaudojama mažaverčių gaminių ar malkų gamybai.
Mums kilo mintis panaudoti šią medieną statybai, kaip anksčiau naudodavo mūsų protėviai. Vokietijoje, Lenkijoje ir šiandien sėkmingai naudoja statydami įvairius pastatus ir statinius.
Firmos verslo idėjos pagrindinis siekis ir tikslas – iš šių plonarąsčių apvalios medienos projektuoti ir statyti:
1. Karkasus šlaitiniams stogams ant daugiabučių gyvenamųjų namų, mokyklų, pramoninių ir kitos paskirties pastatų, kurių stogai daugiausia yra plokšti, su rulonine danga.
2. Įvairius karkasinius pastatus kaimo žmogui ūkininkui ir verslininkui su pilnu ar daliniu pastato užbaigimu.
3. Planuojama „Augančių namų“ statybos sistemą. Tai yra inovacija Lietuvos statybos sistemoje. Ji leistų ekonomiškiau panaudoti pinigines lėšas plečiant būsto plotą.
4. Įrengti įvairias architektūrines, vaikų žaidimo aikštelių konstrukcijas, pavėsines ir kitus įrengimus žmogaus poilsiui.
5. Parduoti statybai paruoštą plonarąsčių apvalią medieną įvairioms organizacijoms ir atskiriems žmonėms.
6. Kaip verslo perspektyvą laikome galimybę statyti sienas įvairiems pastatams ir prisidėti prie turizmo vystymo visoje Lietuvoje iš plonarąstės apvalios medienos .
Firmos verslas yra apsaugotas nuo konkurencijos identiškoje veikloje, ne

es šio tipo veikla yra patentuota ir priklauso, kuris yra užregistruotas Respublikos valstybiniame patentų biure 1998 m. spalio 28 d. pagal registracijos numerius 784, 785. Minėtą patentą mes galime saugoti 25 metus.
Firmos gaminami karkasai yra paprastos konstrukcijos. Nes turi mažai įvairių detalių ir lengvai pritaikomi įvairių pastatų ir šlaitinių stogų statybai. Visa tai matoma iš pateiktų brėžinių schemų. Firmos produkcija padės kaimo žmogui ūkininkui ir verslininkui daug greičiau, pigiau ir žymiai ekonomiškiau, ir organizuočiau pasistatyti įvairių pastatų savo verslo išvystymo kaimo vietovėse. Miesto daugiabučių gyvenamų namų bendrovės, mokyklos, pramonės ir kitos įmonės, atskiri žmonės sutaupys daug piniginių lėšų pasinaudoję mūsų firmos teikiamomis paslaugomis. Ateities planuojame ir šių plonarąstės apvalią medieną naudoti pastatų sienų statybai gyvulininkystės, turizmo ir kitos paskirties pastatams, kaip tai yra daroma Lenkijoje, Vokietijoje.
Kaip matome iš mūsų verslo idėjos, firma, panaudodama plonarąstę apvalią medieną, statys įvairius karkasinius pastatus kaimo žmogui ūkininkui ir verslininkui, miestuose ant plokščių pastato stogus su rulonine danga statys šlaitinius stogus. Įgyvendinant šias verslo idėjos mintis, statybos kaina
atpigins daugiau kaip 20 % ir bus sukurta daugiau darbo vietų ir ekonomiškiau naudojama plonarąstė
apvali mediena statyboje.
Plonarąstės medienos pranašumai lyginant su pjauta mediena:
1. Medienos gausumas Lietuvos miškuose ir pastovus retinimas, auginant mišką
2. Galimybė ekonomiškiau išnaudoti kertamą plonarąstę medieną.
3. Minimalios atliekų ir darbo sąnaudos, paruošiant plonarąstę apvalią medieną, nes pa
ašalinimas tik žievės sluoksnis.
4. Šioje lentelėje lyginame pjautos ir apvalios plonarąstės medienos karkasų kainas:
Karkaso pavadinimas

Iš plonarąstės apvalios medienos, Lt

Iš pjautos medienos, Lt

Skirtumas

Litais

%

Šlaitinio stogo karkaso 12×39 m

pastato įrengimas pagal sudarytą

19079

25204

6125

32

lokalines sąmatas Nr. 1 ir Nr. 1

Karkasinio pastato 12×13 m

karkaso su betoniniais pamatais

27196

36724

9528

35

įrengimas pagal sudarytą lokalinę

Sąmatą Nr. 2 ir Nr .2a

5. Apvalaus skerspjūvio medienos atsparumo savybės mechaniniam poveikiui gniuždant, lenkiant, tempiant yra aukštesnės už pjautos medienos, nes jos struktūra yra susiformavusi medžiui augant. O pjautos medienos, pažeidžiami metinių sluoksnių vientisumai.
6. Apvali plonarąstė mediena yra patvaresnė ir ilgaamžiškesnė, nes jai džiūstant, atsiveria mažesni plyšiai ir oro srautai geriau apteka, dėl to drėgmė iš medienos sluoksnių pasišalina tolygiai. Dėl to didesnio drėgnumo apvalią medieną leidžiama naudoti statyboje. Dėl skerspjūvio apvalumo ji yra atsparesnė puvimui, deformacijai ir kitiems pažeidimams.
7. Konstrukcijos, pagamintos iš apvalios medienos daug silpniau dega, nes ugnis neturi užsikabinimo kampų nuo kurių prasideda medienos degimas.

Personalas
Firmos pagrindinis vadovas yra direktorius, kuris priima galutinius sprendimus visais klausimais. Jam talkina visas darbuotojų kolektyvas: jo pavaduotojai, aikštelių vadovai, vyriausiasis finansininkas ir ekonomistas. Visi nutarimai skelbiami viešai visam kolektyvui. Planuojamų priimti darbuotojų skaičius UAB ,,Alytaus karkasai“ ir jų darbo užmokestis pagal metus yra parodyta finansinėse lentelėse.
Tiesioginis gamybinis valdymas numatomas vykdyti aikštelių principu: kiekviena aikštelė turės savo vadovą, kuris privalo rūpintis dirbančiaisiais, visais žmogaus gyvenimo klausimais.
Darbuotojų atrankoje bus skiriamas ypatingas dėmesys kvalifikacijai, išsilavinimui, amžiui, gebėjimui bendrauti, rekomendacijoms iš ankstesnių darboviečių.
Administracija:
1. Firmos direktorius Petras Naruševičius, a/k 33505240328, 1960 m. baigė Vilniaus statybos technikumo Pramoninės civilinės statybos fakultetą. 1977 m. baigė Vilniaus inžinierių statybos institutą. Kelis kartus tobulinosi įvairiuose vadovų kursuose. 1999 m. rugpjūčio mėn. baigė verslo kursus Alytaus aukštesniojoje verslo mokykloje. Aštuoniolika metų tiesiogiai dirbo statyboje meistrai, darbų vykdytoju, aikštelės viršininko pareigose. Dirbo vadovo pareigose kuriant Lazdijų ir Alytaus mechanizuotas kolonas kaimo statyboms. Teko dirbti Alytaus žemės ūkio valdybos ir AB ,,Alita” vyriausiuoju inžinieriumi statybininku. Dirbo Alytaus namų statybos kombinato kokybės inspekcijos viršininko pareigose. Turėdamas darbo patirtį statyboje, planuoja visas šias žinias panaudoti šios firmos kūrimui ir verslo idėjos įgyvendinimui Lietuvos statybose, panaudojant plonarąsčių apvalią medieną.
2. Direktoriaus pavaduotojas Vincas Jakavičius, a/k 34507250075. 1966 m. baigė Šiaulių K.Didžiulio politechnikumo Pramoninės civilinės statybos fakultetą, 1974 m. Kauno politechnikos instituto Šiaulių fakulteto Pramoninės civilinės statybos kursą. Dirbo meistru, darbų vykdytoju, aikštelės viršininko pareigose. 1988-1996 metais dirbo generalinio direktoriaus pavaduotoju AB ,,Statyba“ Kaune, 1996-1997 m. generalinio direktoriaus pavaduotoju statybai Lietuvos-Šveicarijos AB ,,SAF“. Labai domisi įvairiomis naujovėmis statyboje ir stengiasi visa tai įgyvendinti gamyboje. Penkis kartus mokėsi kvalifikacijos kėlimo įvairiuose kursuose. Turi atitinkamus atestacijos pažymėjimus dirbti statyboje ir projektavime.
3. Vyr. finansininkė Asta Pavilavičienė, a/k 46308161229. 1993 m. baigė Vilniaus universiteto Finansų fakultetą. 1983-1992 metais dirbo Alytaus žemės ūkio banke ir Alytaus namų statybos kombinate buhaltere, vyr. buhalterės pavaduotoja. 1993-1999 metais dirbo UAB ,,ASMA“ vyr. finansininku šioje statybinėje firmoje. Tris kartus tobulinosi kvalifikacijos kėlimo kursuose 1992-1998 metais.
4. Direktoriaus pavaduotojas Sigitas Straigis. a/k 36206111420., 1985 m. Baigė Vilniaus inžinierių statybos Institutą. Darbo stažas gamybos srityje yra 16 metų. Taip pat tobulinosi įvairiuose mokymo kursuose, turi kvalifikacijos kėlimo atestatą.

Rinka ir marketingo planas
Firma planuoja gaminti įvairius karkasus iš plonarąstės apvalios medienos. Lietuvos statybose tai yra kaip naujų konstrukcijų įsisavinimo gaminys. Nesant reikiamų pastatų ūkininkas ir verslininkas negali vystyti bet kokio verslo. UAB ,,Alytaus karkasai“ verslas yra parama ūkininkui ir verslininkui. UAB ,,Alytaus karkasai“ produkcija ir statyba padės kaime gyvenantiems žmonėms daug greičiau, pigiau, pasistatyti pastatus reikalingus savo verslui. Užsienio patirtis parodė, kad gyvulininkystei ir kitiems pastatams nereikia statyti tokių kapitalinių pastatų, kaip mes anksčiau statydavome iš plytų, betoninių plokščių ir visuomet juose būdavo drėgna.
UAB ,,Alytaus karkasai“ verslas sudarys kaimo žmogui pasinaudoti statytis šiuolaikiškus gyvulininkystės ir kitos paskirties pastatus. Daugiau išnaudoti plonarasčių apvalią miško medieną ir kitas apšildomas vietines medžiagas, kaip pjuvenų, spalių įvairius mišinius. Mes visuomet bendrausime su žemės ūkio universiteto kolektyvu, kad mūsų statomi pastatai atitiktų šiandieninius mokslo reikalavimus. Jau šiandien kaimo žmonės labai domisi mūsų verslo idėja ir su nekantrumu laukia mūsų idėjos įgyvendinimo žemės ūkyje.
Antra firmos kryptis – padėti miesto žmonėms pigiau įsirengti šlaitinius stogus ant plokščių stogų, su rulonine danga. Taip pat įsisavinti ,,augančio namo“ statybos sistemą.
UAB ,,Alytaus karkasai“ vartotojai bus kaimo ir miesto žmonės. Taip galima teigti iš pateiktų paraiškų verslo plano prieduose.
UAB ,,Alytaus karkasai“ verslas yra inovatyvus. Jų idėja naudoti statybose plonarąstę apvalią medieną karkasų statyboje yra inovacija Lietuvos statybos versle. Galima konkurencija yra tik plonarasčių apvalios medienos paruošimo statybai darbuose, nes mūsų produkcija turi reikiamą apsaugą.
Pradėję verslą Alytuje ir esant pakankamai užsakovų, UAB ,,Alytaus karkasai“ veikla bus plečiama į kitus miestus ir rajonus. Karkasų statybai naudojant plonarąsčių apvalią medieną, mes karkasą atpiginsime daugiau kaip du kartus, lyginant su pjauta mediena. Tai labai svarbus faktorius statyboje. Įgyvendindami įvairias naujoves savo versle, mes analizuosime kitų šalių patirtį. Pastoviai mokysime visus dirbančiuosius, ieškant naujovių prekės ir paslaugos atpiginimui, kaip geriau pagaminti vieną ar kitą gaminį.
Darbo pradžioje firma pirmiausia planuoja pasigaminti savo gaminių įvairius maketus ir kitus pavyzdžius, kad atvykę klientai galėtų geriau susipažinti su mūsų teikiama produkcija ir visa statyba. Ypatingą dėmesį kreipdami kainų mažinimui, mes stengsimės daugiau panaudoti vietines medžiagas bei kitas naujoves savo veikloje.
Savo produkcijos realizavimui firma siūlys klientams įvairius variantus pastatų statyboje, įsiklausydami į pirkėjų pageidavimus.
Prekės ir paslaugų kainų įvertinimui firma vadovausis Aplinkos apsaugos ministerijos išleistais kainininkais ir kitais nurodymais statybų klausimais. Prieš darbų pradžią visi dirbantieji bus supažindinami su visais reikalavimais gaminant vieną ar kitą prekę, teikiant paslaugą.
Ypatingą dėmesį skirsime savo firmos prekės ir paslaugų reklamai. Dalyvausime įvairiose parodose su savo gaminių maketais. Aiškinsime žmonėms plonarąsčių apvalios medienos galimybių panaudojimą įvairiose statybose.
Firmos gaminių kaina yra žemesnė dėl to, kad mes karkasų statybai naudosime apvalią plonarąsčių medieną. Jeigu šiandien 1 m3 plonarąsčių apvalios medienos kainuoja iki 100 litų, tai tuo tarpu 1 m3 pjautos medienos kainuoja virš 500 litų.
Mūsų firmos prekės pelningumą užtikrina medžiagos kaina, darbo organizuotumas, savalaikis dirbančiųjų apmokymas, naujos mechanizacijos įdiegimas į gamybą ir bendravimas su kitų šalių statybininkais, kurie naudoja plonarąsčių apvalią medieną savo versle.
Iš visko matosi, kad mūsų prekei ir paslaugai rinka turi dideles galimybes plėstis tiek kaimo, tiek ir miesto vietovėse. Mūsų verslas bus labai naudingas visiems gyventojams. Taip dirbdami mes sukursime nemažai darbo vietų žmonių gerovei ir daug ekonomiškiau panaudosime plonarąsčių apvalią medieną. Mūsų prekės kainos mažinimui pagrindą sudaro apvalios medienos panaudojimas karkasų gamybai, darbų organizuotumas, gaminių kokybė ir vietinių šilumą izoliuojančių medžiagų, kaip pjuvenų, spalių ir kitų mišinių, panaudojimas apšildymui. Tai pagrindiniai mūsų verslo idėjos tikslo ir siekio faktoriai. Mes savo klientams taikysime įvairius metodus kainų politikoje. Jeigu mūsų pirkėjas už prekę ar paslaugą dalį pinigų sumokės avansu, mes tokiems pirkėjams mažinsime kainas savo pelno sąskaita.
Šiandieninis žmonių pragyvenimo lygis yra gana žemas, bet reikia tikėtis jų pagerėjimo. Mes visa tai gerai suprantame. Todėl visą verslą pradedame labai atsargiai su nedideliu žmonių kolektyvu, daugiau viską naudojame samdos pagrindais. Kiekviena prekė ar paslauga savo vietą rinkoje įsitvirtina palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Todėl pradžioje mes labai atidžiai stebėsime šiuos savo prekės žingsnius ir analizuosime visus pasitaikančius nesklandumus.
Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame turi būti pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir jos tikslam pasiekti. Apibūdinsime UAB ,,Alytaus karkasai” marketingo strategiją šiais punktais:
 Tikslinės rinkos segmentas;
 Paslaugos įvaizdis;
 Kainos nustatymo strategija;
 Paslaugos konkurencingumas esamame tikslinės rinkos segmente.
Tikslinės rinkos segmentas. Svarbiausia marketingo strategijos problema yra tikslinės rinkos segmentas. Nustatydama rinkos segmentą, organizacija nusprendžia, ką ji aptarnaus.
Didžiausias UAB ,,Alytaus karkasai“ numatomos veiklos rinkos segmentas būtų klientai besidomintys daugiaaukščių daugiabučių gyvenamųjų namų stogų renovacija, plokščių stogų keitimas į šlaitinius, didžiosioms Alytaus regiono įmonėms priklausančių didelių gamybinių pastatų plokščių stogų pakeitimas šlaitiniais. UAB ,,Alytaus karkasai“ veikla, kuri bus vykdoma artimoje ateityje, jau susidomėjo didžiosios Alytaus miesto įmonės: ,,Alytaus medvilnė“, AB ,, Snaigė“, AB ,,Alita“. Galima teigti, jog UAB ,,Alytaus karkasai“ ateityje teikiamos paslaugos bus paklausios, nes UAB ,,Alytaus karkasai“ dar nepradėjus vykdyti savo veiklos, jau atsirado susidomėjimas iš potencialių ateities klientų.
Paslaugos konkurencingumas esamame tikslinės rinkos segmente.
Vertinant įmonės veiklą konkurenciniu atžvilgiu galima teigti, jog identiška veikla, UAB ,,Alytaus karkasai“ veiklai, Lietuvoje užsiimti negalės nei viena įmonė, nes šis veiklos pobūdis yra užpatentuotas valstybiniame patentų biure UAB ,,Alytaus karkasai“ direktoriaus Petro Naruševičiaus. Taigi konkurento, vykdančio tokia pačia veiklą įmonė tikrai nesulauks.
Paslaugos įvaizdis. Kiekviena paslauga turi įvaizdį; produktą gaminančiai organizacijai geriausia sąmoningai išsirinkti įvaizdį savo produktui ir jį tobulinti.
Kaip jau minėta bendroje UAB ,,Alytaus karkasai“ verslo apžvalgoje, beveik 1/3 Lietuvos respublikos teritorijos sudaro miškai. Miškai yra kertami ir neefektyviai panaudojami. Šiuo metu taip naudojant pjautą medieną namų stogų karkasų statybai, prarandama didelė dalis medienos, kuri pagal UAB „Alytaus karkasai“ idėją, dėl plonarąstes apvalios medienos panaudojimo karkasinių ir šlaitinių stogų karkasų statyboje, būtų panaudojama kur kas efektyviau ir ekonomiškiau. Plonarąsčiai iki 140 mm buvo naudojami mažavertei produkcijai gaminti. Tuo tarpu pagal UAB ,,Alytaus karkasai“ idėją tokių charakteristikų mediena gali būti naudojama stogų karkasų statybai, taip panaudojant ją daug efektyviau ir ekonomiškiau.
Kainos nustatymo strategija. Kaip ir kiekvienos organizacijos ir jos produktų, paslaugų, taip ir UAB ,,Alytaus karkasai“, įvaizdžio dalis yra produkto kaina. Bendrai kaina ir kokybė akivaizdžiai siejasi. Geresnės kokybės prekės paprastai kainuoja daugiau Tačiau ne visuomet. Šis atvejis kaip tik ir tinka UAB „ Alytaus karkasai“ paslaugų kainų strategijai. Pjautos medienos kaina pastaruoju metu svyruoja – 500 Lt už 1 m3, tuo tarpu plonarąstės apvalios medienos 1 m3 kainuoja iki 100 Lt. Tai rodo, kad plonarąstė apvali mediena naudojama karkasinių ir šlaitinių stogų karkasų statyboje yra ne tik pigesne kaip žaliava iš kurios daromi stogų karkasai, bet ir kartu paskaičiavus ir statybos darbus kurie būtų daugiau kaip 20% pigesni nei naudojant pjautą medieną. Būtent dėl plonarąstės medienos savikainos ir gebos puikiai tenkinti karkasinių stogų statytojų poreikius, UAB ,, Alytaus karkasai” turi galimybę taikyti lanksčią kainų sistemą, kurios pagalba, įmonė turės daug daugiau galimybių išgyventi ir sustiprėti dabartinėmis rinkos sąlygomis. Taikydama lanksčiąją kainų sistemą, UAB ,,Alytaus karkasai” galės taikyti atskirą kainą kiekvienam klientui.

Rizikos įvertinimas

Prieš priimant bet kokius sprendimus, pirmiausia reikia atidžiai išanalizuoti daugelį rizikos faktorių. Nors ir geriausias naujai pradėtas verslas visuomet turi tam tikrą riziką, kad ir ekonomiškiausiai būtų viskas išanalizuota, paskaičiuota Firma į rizikos veiksnius žiūri labai atsargiai, nes čia slypi daug faktorių, kuriuos labai sunku numatyti. Pagrindinis faktorius yra šiandieninis žmonių pragyvenimo lygis, bedarbystė, įvairūs kiti gamybiniai sunkumai. Todėl firma visą savo verslą pradeda labai atsargiai, su nedideliu žmonių kolektyvu ir minimaliu darbo užmokesčiu. Pradžioje teritoriją, patalpas, transportą, mechanizmus firma naudos samdos pagrindais pagal sudarytas sutartis. Tik vėliau atidžiai viską nuodugniai analizuosime, skaičiuosime ir spręsime: kokiu toliau eiti keliu. Ką pirmiausia pirkti, ką atidėti ateičiai ir ką toliau naudoti samdos pagrindu. Tai yra mūsų firmos rizikos mažinimo atsargumas. Taip elgsimės ir su užsakovais. Atidžiai analizuosime jų perkamą galią, piniginių lėšų pastovias turėjimo galimybes ir kitus faktorius. Rizikos laipsnio mažinimo mechanizmui sudarysime sutartis su draudimo firmomis dėl darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, turto, statybos darbų, krovinių ir medžiagų transportavimo draudimą.
Rizikos draudimas reiškia dalies rizikos perdavimas draudimo firmoms, mokant už tai tam tikrą nustatytą sumą – draudimo įmoką. Lėšų rezervavimas nenumatytoms išlaidoms padengti – tai priemonė išvengti nenumatytų reiškinių. Šis svarbus praktinis klausimas yra mūsų firmos sugebėjimas paskirstyti riziką mūsų firmai ir investuotojams.
Gana svarbus rizikos faktorius – kuo efektyviau turimų gaminių ir statybinių medžiagų ekonomiškesnis panaudojimas statyboje. Kiekvienas išleistas litas jų pirkimui turi kuo greičiau grįžti kaip pajamų šaltinis.
Priimant finansų valdymo sprendimus ne tiek svarbus yra vadovautis finansų analizės rezultatais, kiek svarbu sugebėti racionaliai valdyti būsimus piniginius srautus ir riziką. Tai yra pagrindiniai mūsų firmos tikslai ir siekiai įvertinant riziką savo versle.
Prieš priimant bet kokius sprendimus, firma visuomet atidžiai išanalizuos daugelį rizikos faktorių ir tik tuomet nuspręs, kokį reikia priimti sprendimą vienu ar kitu klausimu.

Finansinis planas
Visas firmos turtas sudaro 78 000 Lt pinigine išraiška, kurtis padalintas į 780 paprastų vardinių akcijų. Tai yra kilnojamas, nekilnojamas turtas ir piniginės lėšos. Šiam verslui pradėti reikalinga 500000 Lt iš jų 200000 Lt numatoma imti paskola iš banko. Aiškesnė finansinio plano informacija yra pateikta lentelėse.
Verslui pradėti firmai reikia sukaupti nors 500 000 litų piniginių lėšų. Iki 100 000 litų numatoma panaudoti savo piniginių lėšų. Kitą dalį piniginių lėšų numatoma gauti iš užsakovų, kaip avansinis mokėjimas už planuojamus gauti statybos darbus. Be to numatoma gauti piniginių lėšų iš Lietuvos respublikos Ūkio ministerijos smulkaus ir vidutinio verslo vystymo skatinimo fondo, kaip inovacinio verslo idėjos įgyvendinimo. 200 000 litų numatoma imti iš banko kreditą, kurį numatoma grąžinti per trejus metus. Iš sukauptų pinigų lėšų numatoma išleisti:
1. 60 000 litų apmokėti atliktus projektavimo darbus ir kitus įvairius projektinius tyrimus.
2. 40 000 litų numatoma panaudoti įvairių karkasinių pavyzdžių maketų gamybai ir įvairiai verslo reklamai.
3. Pagrindinių įrenginių pirkimui numatoma išleisti iki 80 000 litų, kaip apvalios medienos žievinimui, frezavimui ir kitų įrenginių įsigijimui.
4. Plonarastes apvalias medienos pirkimui numatoma pradžiai skirti iki 30 000 litų. Kitų statybinių medžiagų, mechanizmų ir transporto priemonių poreikiui numatoma skirti iki 70 000 litų likusius pinigus planuojama panaudoti darbo užmokesčiui ir apyvartinėms lėšoms. Visos piniginės lėšos numatoma labai kruopščiai analizuoti prieš perkant bet kokias statybines medžiagas. Esant šiandieninei statybinių medžiagų pasiūlai, visas reikiamas statybines medžiagas pirksime tik vienam mėnesio darbui į priekį, išskyrus plonarastę apvalią medieną, nes ši medžiaga reikalauja reikiamo apdirbimo ir džiovinimo. Taip naudodami kitas pinigines lėšas, mes daug ekonomiškai panaudosime kiekvieną išleistą litą.
Iš palyginimų matoma, kad vietoje pjautos medienos, tų pačių karkasų statybai naudojant plonarastę apvalią medieną visą statybą atpiginame pirmą karkasą šlaitiniam stogui 32 %, Antrą karkasą
karkasiniam namui 35 %.
Tai yra gana svarbūs faktoriai ir parodo pilną aiškumą, kokie yra gaunami rezultatai
įgyvendinant firmos verslo idėją Lietuvos statybose.

Gamybos planas
Įmonė savo produkciją, naujajame versle panaudojant plonarąsčių apvalią miško medieną iki 14 cm diametro, numato pradėti gaminti šiais metais pirmajame pusmetyje. Tai yra visai nauji gaminiai Lietuvos statybose. Ką seniau sėkmingai naudodavo mūsų protėviai, šiandieninėje Lenkijoje, Vokietijoje šią medieną sėkmingai išnaudoja įvairių karkasinių pastatų, šlaitinių stogų, karkasų įvairioms gyvulininkystės, turizmo ir kitos paskirties pastatų statybai. Iš plonarąsčių apvalios medienos planuojama statyti įvairias architektūrines detales gerbūviui, vaikų žaidimo aikštelių įrengimus, pastoges poilsiui gamtoje. Tai yra gana didelės galimybės šių plonarąsčių apvalios medienos panaudojimo įvairiose statybose.
Norint visa tai įsisavinti, pirmiausia reikalinga paruošti kokybiškai reikiamą techninę dokumentaciją. Jos projektavimui firma pasirinko UAB ,,Universali konstaikcija“, vadovaujamą direktoriaus Edvardo Navicko. Tai AB ,,Žemprojektas“ projektuotojų firma, esanti Kaune. Ji pasirinkta todėl, kad čia dirba daug patyrusių inžinierių projektuotojų, kurie turi didelę darbo patirtį.
Karkasiniams pastatams ir šlaitiniams stogams karkasų dalis gaminsime daugiausia gamykliniu būdu. Statybos aikštelėse vykdysime jau pastatų statybą, panaudojant šiuos pagamintus karkasus. Pagal pateiktus techninius darbo brėžinius pirmiausia bus pagaminamas pavyzdinis karkasas. Komisijai priėmus, bus leidžiama tolimesnė jų gamyba. Taip dirbant geriau galima kontroliuoti visą kokybę ir kitus nesklandumus.
Pagrindinės karkasų detalės, kaip sienų ir perdangų, šlaito ilginiai, statramsčiai, numatoma gaminti iš 10-14 cm diametro apvalios miško medienos. Ryšiams ir kitiems tvirtinimams naudosime apvalią medieną 5-9 cm diametro. Karkasų tvirtinimui naudosime įvairius varžtus, kabes, metalines detales ir vinis. Bus naudojama naujausios technologijos medienos antiseptikavimui dėl įvairių kenkėjų ir medienos degumo sumažinimui. Planuojamų gaminti karkasų pavyzdžiai yra parodyti prieduose.
Kokie numatoma statyti karkasiniai pastatai, karkasai šlaitiniams stogams, pjūvių schemos yra parodytos atskiruose lapuose. Karkasinis pastato vidaus ir išorės sienų ir kitų paviršių apkalimui, jo apšildymui, įvairiai vidaus apdailai, stogo dangai naudosime įvairias patvarias šiandienines statybines medžiagas pagal užsakovų ir mūsų firmos pasiūlymus. Mūsų įmonė visuomet stengsis kuo daugiau naudoti vietines medžiagas. Pastato sienų, lubų apšildymui galima puikiausiai panaudoti pjuvenų, spalių mišinius ir kitas vietines šilumą izoliuojančias medžiagas. Kaimo žmogui ūkininkui ir verslininkui firma visuomet teiks įvairią informaciją statybų klausimais, paaiškindama, kaip geriau ir daug pigiau galima pasistatyti sau reikiamus pastatus. Ateityje firma planuoja statyto sienas įvairiems pastatams ir pastatus kurie būtų skirti turizmo vystymui.
Verslo pradžioje numatoma daugiau panaudoti rankinio darbo. Vėliau stengsimės daugiau viską mechanizuoti, kaip medienos nužievinimą, jo skersinį ir išilginį pjaustymą ir palaipsniui įgyvendinant kitas naujoves verslo vystymo darbuose. Pagrindinius mechanizmus numatoma pirkti Lenkijoje iš Slupsko įrengimų gamyklos, kuri gamina įvairius mechanizmus apvalios medienos apdirbimui. Jų įsigijimui numatoma išleisti iki 80 000 litų piniginių lėšų. Transportą ir keliamuosius mechanizmus pradžioje nuomosime samdos pagrindais. Vėliau viską atidžiai skaičiuosime ir analizuosime, kaip ekonomiškiau spręsti vieną ar kitą klausimą: ką pirkti dabar, ką atidėti ateičiai, ar ir toliau naudotis samdos pagrindais. Pagrindinę medžiagą, kaip plonarąsčių apvalią miško medieną, firmai pristatys miškų urėdijos savo transportu. Kitas statybines medžiagas pirksime tiesiogiai iš gamintojų, be jokių tarpininkų su tiesioginiu jų pristatymu arba parsivešime savo transportu.
Su kiekvienais savo tiekėjais ir užsakovais palaikysime pastovius ryšius. Už prašomas firmai pateikti medžiagas mes visuomet apmokėsime avansu iki 50% jų vertės. Ir likusią sumą pinigų sumokėsime per 30 dienų nuo medžiagų gavimo. Visa tai bus įforminta pagal sudarytas darbo sutartis. Panašiai planuojame pasielgti ir su savo užsakovais ir kitais klientais. Jeigu mūsų klientai už numatytus darbus ar paslaugas dalį pinigų sumokės prieš darbų pradžią avansu, mes tokiems klientams mažinsime atliktų darbų kainą savo pelno sąskaita.
Vieni darbininkai tiesiogiai dirbs gamindami įvairias karkasų dalis gamykliniu būdu, kiti darbininkai iš pagamintų karkaso dalių statybos aikštelėse vykdys statybos montavimo darbus, statydami įvairius karkasinius pastatus ir įrengdami šlaitinius stogus ant plokščių pastato stogų. Taip dirbant kiekvienas darbininkas daug geriau įsisavins reikiamus įgūdžius savo tiesioginiame darbe ir daug geriau pagerins visą darbų kokybę statyboje, nuo ko pagerės sparta, mechanizmų ekonominis išnaudojimas ir kiti faktoriai.

Leave a Comment