Verslo planas

Užduotis Nr.1 Aprašyti pasirinktą verslą

Turinys

1. Darbo tikslas.....................4
2. Uždaviniai.......................4
3. Pradiniai duomenys...................4
3.1 Verslo misija ir vizija.................4
3.2 Verslo tikslai ir uždaviniai...............6
3.3 Veiksmai ir darbai būtini norint pradėti verslą........7
4. Išvados ir pasiūlymai..................9
5. Literatūra......................12

1. Darbo tikslas

Darbo tikslas – kuo geriau suprasti ir suvokti savo kuriamą verslą, išsiaiškinti verslo esmę. Suvokti, kas tai yra verslo misija ir vizija. Sužinoti apie verslą kuo daugiau, išmokti spręsti iškylančius uždavinius, kuriant naują įmonę. Pagrindinis darbo tikslas būtų toks, išmokti aprašyti savo pasirinktą verslą, ir viską ką sužinosiu stengtis pritaikyti praktiškai ateityje.

2. Uždaviniai

Norint suvokti ir suprasti verslo misijos ir vizijos prrasmę bei esmę, jų reikšmę verslui, išpręsti ir suprasti iškylančius uždavinius susijusius su verslo kūrimu, man teko pasinaudoti ne tik paskaitų metu gauta informacija, bet ir naudotis įvairiomis verslo knygomis, iš kurių gavau daug naudingos informacijos, ir interneto svetainėmis. Taip pat dalyvavau pokalbyje su „Pieno žvaigždės“ juristais, kurie suteikė daug naudingos informacijos, bet dokumentų pavyzdžių duoti negalėjo, nes tai konfidenciali informacija. Šis nuoseklus ir išsamus gilinimąsis į kuriamą verslą man padėjo šiek tiek plačiau įsivaizduoti kas yra verslas, kokia jo esmė.

3. Pradiniai duomenys

3.1 Verslo misija ir vizija

Misija – aiškus supratimas apie savo verslą ir pastangų, kuriant šį verslą, paskirtį ir prasmę.[2]

Misija turi:
 Nurodyti, ką įmonė nori pasiekti rinkoje, kurioje ji veikia
 Nustatyti vykdomo verslo tikslą
 Misija turi būti reali
 Buti trumpa
 Buti suprantama įmonės darbuotojams ir atitikti jų at

tliekamą darbą įmonėje.

Šiuolaikiniame gyvenime laikas yra negailestingas ir kartais padarytus darbus labai greitai priverčia užmiršti ir netik, kartais jie lieka visai nepastebėti. Dėl šios priežasties bendrovė „Skanumėlis“ sieks, kad jos gaminama produkcija neliktų nepastebėta ir neįvertinta rinkoje. Gaminama produkcija bus ekologiškai švari ir natūrali, be jokių konservatų, beto, bus prieinama kiekvienam šalies gyventui. Bendrovė sieks suprasti klientų norus ir jų pageidavimus, bei stengsis juos įgyvendinti.

Vizija – ką aš noriu pasiekti, kokia noriu, kad įmonė būtų ateityje, ir kaip aš viską įsivaizduoju, gražus ateities paveikslas, kuriame atsispindi visi siekiai ir troškimai įgyvendinant susigalvotus planus.[2]

Mano įmonės vizija yra sukurti stabilią įmonę, kuri galėtų sėkmingai konkuruoti su kitomis įmonėmis ir būtų pajėgi įsitvirtinti rinkoje. Įsteigti savo filialus įvairiuose Lietuvos miestuose, siekti, kad mano gaminama prrodukcija būtų prieinama daugeliui šalies gyventojų. Užtikrinti kokybišką įmonės vardą ne tik Lietuvoje bet ir kaimyninėse valstybėse.

3.2 verslo tikslai ir uždaviniai
Tikslas – tai rezultatas, kuriuo siekiame: suteikti paslaugą, pagaminti gaminį, įgyti pripažinimą ir pasitikejimą, užtikrinti patikimas darbo vietas darbuotojams, garantuoti saugumą ir t.t. [1]

Žmonės iškelia sau tikslus prieš kurdami įmones, nes jei nežinai ko sieki, tai kaip galėsi įvertinti savo darbo rezultatus, sėkmes ir nesėkmes, pasiektus laimėjimus ir pralaimėjimus.
Pagrindinis mano verslo tikslas – sukurti įmonė, kuri duotu pelną ir būtų naudinga ne ti

ik man bet ir mano darbuotojams.
Bendrieji verslo tikslai: siekti pelno, stengtis užkariauti rinką, siekti nukonkuruoti konkurentų gaminamus gaminius, gaminti produkciją naudojant vien tik pažangias technologijas, plėsti gaminių asortimentą, bei siūlyti prekes už prieinamą kainą, stengtis tenkinti vartotojų poreikius, garantuoti saugią darbo aplinką, bei užtikrinti pastovias darbo vietas darbuotojams.
Norėdamas įgyvendinti pagrindinį savo verslo tikslą ir kitus bendruosius tikslus, turiu suformuluoti ir atlikti daugybę uždavinių.
Uždavinys – tai darbas, jo dalis ar keletas darbų, kuriuos privalo atlikti atitinkamos profesijos ir kvalifikacijos darbuotojas arba organizacijos padalinys tam tikru būdu ir iš anksto apibrėžtu arba kuo greičiausiu laiku. [1]
3.3 Veiksmai ir uždaviniai norint pradėti verslą
Norėdami pradėti kurti verslą, reikia pradėti nuo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimų, kurie reikalauja įgyvendinti daugybę užavinių, kad galėtumėme užtikrinti sėkmingą verslo raidą. Mano pasirinkta uždaroji akcinė bendrovė yra pieno produktų gamykla. Norėdamas įsteigti savo įmonę, turiu apgalvoti šiuos veiksmus ir uždavinius:
• Pradinio kapitalo sukaupimas
• Įmonės įregistravimas
• Patalpų įsigyjimas ir įrengimas
• Rinkos analizė
• Įrengimai
• Personalo sutelkimas
• Žaliavų tiekėjų paieška
• Produkcijos pateikimo vartotojams kelias

3.3.1. Pradinio kapitalo sukaupimas

Norėdamas sukurti savo įmonę turiu išspręsti daugybę uždavinių, tokių kaip investicijų paieška. Lėšos reikalingos patalpų įsigyjimui, įmonės įregistravimui, personalo sutelkimui, žaliavų pirkimui, įrengimų įsigyjimui ir pan. Pradedant planuoti finansinių išteklių panaudojimą, būtina ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kaip išvengti finansinių sukrėtimų, kaip užimti tam tikrą rinkos dalį, ka

aip pasiekti mažiausiomis išlaidomis didžiausia pelną ir pan. Savo pradinį kapitalą surinksiu iš: turimų santaupų ir pasinaudosiu galimybe gauti paskolą iš banko. Pasirinksiu tokį banką kuris man bus palankiausias ir suteiks paskolą su mažiausiomis paskolomis, bei geriausiomis galimybėmis ją gražinti.
3.3.2. Įmonės įregistravimas

Apie įmonės įregistravimą yra parašyta antroje užduotyje.

3.3.3 Patalpų įsigyjimas ir įrengimas

Manau kad geriausia patalpas būtų nuomotis, bent jau kelerius metus, nes niekad nežinai kaip seksis verslas ir kada gali ištikti bankrotas, nors geriau jis niekad neištiktų. Nuomosiuos su galimybe ateityje nusipirkti. 5 km už Mažeikių radau tinkamas patalpas mano gamybai, aiįku jas būtinai reikia rekonstruoti pagal dabartinius Europos standartus. Riekia sudaryti geras ir saugias darbo sąlygas dirbantiesiems. Tai sanitarinė higiena, švara, apšviestimas, sureguliuota drėgmė, oro temperatūra. Žaliavų laikymo, sandėliavimo ir gamybinės patalpos turi būti įrengtos pagal atitinkamus reikalavimus. Šį klausimą man padės išspręsti tuom užsiimančios bendrovės, geriausia viską patikėti specialistams.
Labai svarbus ir patalpų interjeras bei eksterjeras. Malonu lankytis ir dirbti įmonėję, kurioje gražiai įrengtos patalpos, tvarkinga įranga ir darbuotojai. Svarbu sukurti malonią atmosferą darbuotojų tarpe, tai įtakoja geros darbo sąlygos ir malonūs darbdavio ir darbuotojo santykiai, nes manau nuo to priklauso darbo efektyvumas ir kokybė.

3.3.4. Rinkos analizė

Pradedant kurti savo įmonę svarbu ištirti rinką, gerai ją išanalizuoti. Reikia žinoti kokia produkcija yra tinkamiausia klientams, ko

o iš tavęs tikisi pirkėjai. Rinkai tirti yra įvairiausių būdų, vienas iš jų – anketos. Manau kad anonimiška žmonių apklausa leis gerai ir objektyviai įvertinti esamą situaciją ir gaminti tokią produkciją, kuri bus paklausi ir populiari.

3.3.5.Įrengimai:

Manau kad įrenginius pirksiu naudotus, nes nauji įrenginiai kaip pradedančiai kurtis įmonei yra per brangūs. Senų įrenginių pirkti taip pat neverta, geriausia pirkti mažai naudotus įrenginius, jei įmanoma pirkti lizingo būdu. Užsienio bendrovių konsultacijos bus labai naudingos, nes jos galės pasidalyti per metus sukaupta patirtimi, bet tai ne kiekvienam prienama. Reikia turėti daug pažinčių, tai gali lemti sėkmingą darbo pradžią ir padėti išvengti klaidų.

3.3.6. Personalo sutelkimas
Steigiant įmonę reikia įvairių sričių specialistų. Reikia skelbti reikalingų darbuotojų paiešką, po to atsirinkti tinkamiausius darbuotojus iš esamų kandidatų. Svarbu atsižvelgti į tai, kad darbuotojas būtų persperktyvus ir turėtų atitinkamą kvalifikaciją, nereikia vengti jaunų specialistų, reikia jiems suteikti galimybę tobulėti ir produktyviai dirbti.
Norint užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą reikia, kad jos personalas dirbtų kaip viena bendra sistema. Svarbu, kad darbuotojai būtų supažindinti su savo teisėmis, ir kad žinotų darbdavio teises.

3.3.7. Žaliavų tiekėjų paieška:

Pagrindinė žaliava, kurios man reikia yra pienas. Šalia Mažeikių yra daug kaimelių ir nedidelių miestelių, kuriuose daug ūkininkų auginančių karves. Kadangi panašių įmonių į mano jau yra, tai man reikės pasiūlyti ūkininkams didesnę supirkimo kainą ir pasistengti, kad jie pasirašytų pieno tiekimo sutartį. Manau, kad tai nebus sunku padaryti dėl esamos Lietuvos kaimuose padėties. Smulkūs ūkininkai kovoja dėl kiekvieno cento, tai nežymiai padidinęs pieno supirkio kainą lengvai nukonkuruosiu konkurentus. Tokiuose kaimuose kaip Tirkšliai, Seda, Gyvoliai, Viekšniai, Šerkšnėnai yra tikrai daug smulkių ūkininkų kurie sutiktų su mano pasiūlymu.

3.3.8. Produkcijos pateikimo vartotojams kelias

Mano gaminama produkcija iš gamyklos keliaus į parduotuves, ne tik Mažeikiuose, bet ir aplinkiniuose rajonuose, bet kad produkcija būtu perkama, reikės, kad ji būtu gerai reklamuojama. Vadybininkai ir prekybos agentai turės įtikinti prekybininkus užsiimančius mažmenine prekyba pirkti mūsų produkciją. Bet pagrindinis veiksnys nulemiantis prekių išpardavimą yra gera reklama. Savaime suprantama kokybė yra aukščiau visko, bet tai nesudarys problemų, nes gaminsime tik švarią ir ekologišką produktą.

4. Išvados ir pasiūlymai

Šis darbas suteikė galimybę susipažinti su verslo kūrimo procedūra, bent kažkiek suvokti apie verslą. Geriau pasidomėjus apie verslą, galima rasti labai daug informacijos ne tik knygose, bet ir internete, tačiau būtina bendrauti ir su verslininkais, nes jų sukaupta patirtis padės išvengti daug klaidų. Skaitant literatūra gali kilti begalė klausimų, į kuriuos sunku bus rasti atsakymą, todėl ir jaučiamas praktinių žinių trūkumas. Būtų daug lengviau ir įdomiau verslo struktūrą aiškintis įkurtos firmos aplinkoje. Tačiau tokia galimybė pasitaiko tikrai ne kiekvienam, tam reikia turėti daug pažinčių, nes daugumos firmų savininkai nenori įsileisti svetimo žmogaus ir pateikti jam informaciją apie savo verslą. Tuom turėtų pasirūpinti universitetai, kuriuose mes studijuojame, bet šiais laikais ne viskas yra taip, kaip mes norime. Nors kita vertus, nelabai tikiu, kad atsirastų daug tokių verslininkų, kurie geranoriškai sutiktų bendrauti su studentais, nes tai reikalauja labai daug laiko, kai tuo tarpu jie gali nuveikti daug naudinga. Nors patiems verslininkams bendravimas su studentais gali būti šaunus būdas išsiūgdyti jaunus specialistus, kurie vėliau galėtų vadovauti jų įmonėse.

7. Literatūra:

1. „Verslo ABC“ A. Jonaitis, Vilnius LII 1998
2. „Verslo ir Vadybos įvadas“ L. Juozaitienė, J. Staponkienė, VŠĮ ŠU leidykla 2003
3. „Verslo pradmenys“ E. Bagdonas, E. Kazlauskienė, Kaunas, Technologija 2002
4. www.svv.lt

Užduotis Nr.2 Aprašyti įmonės steigimo procesą vertinant ir palyginant jos juridinį statusą

Turinys
1. Darbo tikslas..........................14
2. Spręstini uždaviniai.....................14
3. Pradiniai duomenys.....................14
3.1 UAB „Skanumėlis“....................14
3.2 Dokumentai reikalingi norint įregistruoti įmonę.........15
3.3 Įmobės steigimo organizavimas................16
3.4 Įmonės juridinio statuso tinkamumas versle............17
4. Išvados ir pasiūlymai.....................18
5. Literatūra.........................19

1. Darbo tikslas

Šio darbo tikslas yra sužinoti ir įsigilinti į skirtingus juridinius statusus turinčių įmonių požymius, bei išmokti nustatyti įmonės juridinio statuso tinkamumą versle. Susipažinti su dokumentais, kurie yra reikalingi įregistruojant įmonę. Nes labai daug kas priklauso nuo įmonės statuso, todėl prieš jį pasirenkant reikia labai gerai apsvarstyti, nes tai gali lemti sėkmingą įmonės veiklą, apmokestinimo tvarka, bankrotuojančios įmonės likvidavimo tvarką, bei kitus dokumentus.

2. Spręstini uždaviniai

Norėdamas susipažinti su įmonių įregistravimo tvarka, su vienokio ar kitokio juridinio statuso pasirinkimu, ir nustatymu, privalomų dokumentų reikalingumu, turėjau perskaityti daug literatūros ir pasinaudoti įvairia rašytine bei kompiuterine literatūra.

3. Pradiniai duomenys
3.1 UAB „Skanumėlis“

Įmonė – savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei ir ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių ir daiktinių, finansinių ir nematerialių aktyvų, jos pareigų ir teisių komplektas. [3]

Mano įmonės juridinis statusas yra UAB. Šios juridinio statuso įmonės kapitalo savininkas yra juridinis asmuo. Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises, įstatinis kapitalas yra padalytas į akcijas. Akcinis kapitalas sudaromas iš įnašų gautų už vardines akcijas, kurias įsigyja bendrovės steigėjai. Fiziniai ir juridiniai asmenys įsigyję akcijų, tampa bendrais įmonės savininkais, įstatymų numatyta tvarka. Tokių akcininkų skaičius yra ribotas 1-100. Įstatinio kapitalo mažiausia vertė privalo būti 10000 Lt. Mirus akcininkui, jo akcijos atitenka turto paveldėtojui, o pasitraukus vienam iš akcininkų, jo akcijos parduodamos.

Uždarosios akcinės bendrovės yra apmokestinamos pagal juridinių asmenų pelno mokestį ir apmokestinimo tvarka yra diferencijuota. Įmonės valdyme dalyvauja visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas. Skirtingai nei AB stebėtojų taryba ir valdyba gali būti nesudaromos.

Uab privalumai: yra ribota turtinė atsakomybė, bei suteikiama galimybė koncentruoti didelį kapitalą; plečiant veiklą lengviau pritraukti investicijas ir paskolas; profesionalus valdymas.

Uab trūkumai: sudėtingas ir valstybės reglamentuojamas valdymas; savininkai negali naudotis bendrovės pelnu, kol jis nepaskirstytas; didesnės administracijos sąnaudos.

3.2 Dokumentai reikalingi norint įregistruoti įmonę

Įregistruojant UAB pateikiama: [4]
1. Prašymas įregistruoti įmonę, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), veiklos pobūdis, numatomas ūkinės komercinės veiklos laikotarpis, steigėjų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai.
2. Steigimo sutartis arba steigimo aktas, jeigu steigėjas yra vienas asmuo. Pateikiami dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti notaro.
3. Įmonės įstatai (2 kopijos).
4. Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas (su priedais).
5. Negyvenamų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikiamą įmonės ūkinei komercinei veiklai.
6. Registruojant įmonę gyvenamuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, kooperatyvams ar bendrijoms, pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso įregistravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir, kad jis suteikia patalpas įmonės veiklai.
a) jei patalpų savininkas – juridinis asmuo, išduodama laisvos formos pažyma apie suteikimą ūkinei komercinei veiklai su administracijos vadovo parašu ir antspaudu;
b) jei patalpų savininkas – fizinis asmuo, suteikaintis patalpas asmenims, kurie nėra patalpų (buto) savininkai, surašoma laisvos formos pažyma, kurią patvirtina notaras;
7. Dokumentas apie valstybės rinkliavos už įregistarvimą sumokėjimas arba jo nuorašas.
8. Valstybinio patantų biuro išduotas firmos vardo liudijimo nuorašas.
9. Pažyma apie kaupiamosios sąskaitos atidarymą banke.

3.3 Įmonės steigimo organizavimas

1. Steigiant vienokią ar kitokią įmonę būtina paruošti bendrovės įstatus, tai yra teisinį dokumentą, kuriuo privaloma vadovautis veikloje. Bet kokios įmonės įregistravimui reikia atitinkamai ir gerai pasiruošti. Bendrovės įstatuose turi būti nurodyta: [2]
1.1 bendrovės pavadinimas
1.2 buveivė ( būstinė)
1.3 ūkinė veikla
1.4 akcijų pardavimo tvarka
1.5 įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius ir jų nominali vertė
1.6 pelno paskirstymo taisyklės
1.7 visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija bei jos sušaukimo ir balsavimo tvarka
1.8 apmokėjimo už akcijas tvarka, valdymo organų formavimas ir jų kompetencija
2. UAB steigimo organizavimas:
2.1 Bendrovės sutarties sudarymas ir tvirtinimas
2.2 Kaupiamosios sąskaitos atidarymas banke, įstatų parengimas
2.3 Akcijų platinimas
2.4 Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymas

3.4 Įmonės juridinio statuso tinkamumas versle

UAB tikslinga ir naudinga steigti tada, kai norima turėti ribotą turtinę atsakomybę, bei didesnes finansines galimybes, norima turėti neribotą įmonės egzistavimo laiką. Tokiu atveju, jei vienas iš akcininkų nori pasitraukti iš verslo, jam nėra jokių kliūčių, nes jis lengvai gali parduoti savo akcija kitam akcininkui.
Mano įmonė užsiima pieno produktų gamyba, tai nėra lengvas verslas ir vienam man būtų sunku susitvarkyti su iškylančiomis problemomis. Tokiu atveju man reikia bendražygių,geriausia jais galėtų būti tie žmonės kuriais aš pasitikiu ir yra išsilavinę. Tad manau, kad UAB yra tinkamas juridinis statusa mano įmonei, be to yra riota turtinė atsakomybė ir neribotas egzistavimo laikas, tai yra gerai bankroto atveju, nes prarastume tik tą turto dalį, kurią investavome, kitaip sakant neliktume be cento kišenėje. Lyginant su KŪB, manau kad naudingesnis statusas mano įmonei yra UAB, nes KŪB tikrieji nariai atsako visu savo turtu už ūkinės bendrijos prievoles, tai nesėkmės atveju, turėčiau atsakyti visu savo turtu.

4. Išvados ir pasiūlymai

Rašydamas šį darbą turėjau galimybės susipažinti su kuriamos įmonės steigimo organizavimo ir įregistravimo tvarka. Dabar galiu teigti jog turiu šiokį tokį supratimą apie verslą, ir sunkumus kurie iškyla norint jį įsteigti. Reikia labai daug skaityti ir domėtis, bet kaip jau minėjau vien tik teorinių žinių nepakanka, o kartais ir paties susikurta nuomonė yra klaidinga ir netiksli, todėl yra būtini praktiniai užsiėmimai, ir bendravimas su tokiais žmonėmis,kurie užsiiminėja verslu.

5. Literatūra:

1. „ Verslo ABC“ A. Jonaitis, Vilnius LII 1998
2. „Verslo ir Vadybos Įvadas“ L. Juozaitienė, J. Staponkienė, VŠĮ ŲU leidykla 2003
3. „ Verslo pradmenys“ E. Bagdonas, E. Kazlauskienė, Kaunas, Technologija 2002
4. www.svv.lt

Leave a Comment