Verslo planas

753 0

Turinys

I. Apibendrinimas 3

II. Verslo aprašymas 4

III. Marketingas 5

3.1 Verslo aplinkos veiksniai 5

3.2. Konkurencija rinkoje 7

3.3. Marketingo tikslai ir strategijos 7

3.4. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas 8

3.5. Reklama 9

3.6. Kainų nustatymas 9

IV. Gamyba 10

V. Valdymas 13

VI. Kritinė rizika 15

VII. Finansai 16

7.1. Pelno ataskaita 16

7.2 Nenuostolingumo lūžio taškas 17

Literatura 18I. Apibendrinimas

 Įmonės pavadinimas ir statusas: TŪB “Milda”.

 Adresas: Vilnius, Vydūno g. 25. Tel.: 79 83 76 tel./faks.: 79 83 77.

 Veiklos sritis: plaukų kirpimas.

 Teikiamos paslaugos: galvos plovimas; plaukų kirpimas; modelinis plaukų kirpimas; plaukų sušukavimas; cheminis plaukų sušukavimas; šukuosenos parinkimas kompiuteriu; plaukų dažymas; ūsų ir barzdos kirpimas; manikiūras.

 Pagrindiniai tikslai: gauti maksimalų pelną ir įsitvirtinti rinkoje.

 Pagrindiniai konkurentai: IĮ “Gabija” ir TŪB “Pilaitė”.

 Verslo finansų šaltiniai: įstatinis kapitalas 600000 Lt.

 Įmonės personalas: Direktorius, vadybininkas, buhalterė, kirpėjos (2), kirpėjos-manikiūrininkės (2), valytojos (2).

 Visos išlaidos per 1 veiklos metus: 104240 Lt.

 Bendrasis įmonės veiklos pelnas per 1 veiklos metus: 100960 Lt.

 Grynasis įmonės pelnas per 1 veiklos metus: 76729,6 Lt.II. Verslo aprašymas

Kiekvienas žmogus 1 ar 2 kartus per mėnesį apsilanko kirpykloje. Plaukų kirpimas yra paslauga kurią noriai perka daugelis žmonių. Todėl mes nutarėme įsteigti TŪB “Milda”, kuri nuo kitų, panašias paslaugas teikiančių, firmų skirsis savo paslaugų pigumu, įvairumu, aptarnavimo kokybe.

Nors šiuo metu yra daug įmonių kurios teikia analogiškas, taip pat nebrangias paslaugas, dauguma jų, saavo aptarnavimo kokybe ir paslaugų įvairumu, negalės lygintis su mūsų TŪB. Todėl mes esame tvirtai įsitikinę, kad ši idėja, ją įgyvendinus, bus pelninga, pritrauks daug klientų, o tuo naudodamiesi mes sparčiai plėsime savo tinklą siekdami užkariauti didžiąją rinkos dalį ir žm

monių pasitikėjimą.

Mes ruošiamės priimti gana jauną, bet jau patirties turintį profesionalų personalą, kuris pasižymės nepriekaištingu aptarnavimu. Taip pat mes ruošiamės darbui naudoti naujausią įrangą ir kosmetikos priemones. TŪB “Milda” savo veiklos pradžioje planuoja teikti tokias paslaugas (kurios kaip galima greičiau bus gerinamos ir be abejo įvairinamos):

Vyrams:

• galvos plovimas;

• plaukų kirpimas;

• modelinis plaukų kirpimas;

• plaukų sušukavimas;

• cheminis plaukų sušukavimas;

• šukuosenos parinkimas kompiuteriu;

• plaukų dažymas;

• ūsų ir barzdos kirpimas.

Moterims:

• galvos plovimas;

• plaukų kirpimas;

• modelinis plaukų kirpimas;

• plaukų sušukavimas;

• cheminis plaukų sušukavimas;

• šukuosenos parinkimas kompiuteriu;

• plaukų dažymas;

• antakių ir blakstienų dažymas.

Steigiamos TŪB “Milda” tikslas tapti autoritetinga įmone teikiančia plaukų kirpimo paslaugas, sparčiai plėsti savo kirpyklų tinklą, gerinti paslaugų kokybę ir mažinti kainas.

Kad pradėti šį verslą mes ruošiamės investuoti 60000 Lt, t.y., po 30000 Lt.III. Marketingas

3.1 Verslo aplinkos veiksniai

Teisinė aplinka.

Įstatymai:

• Ūkinių bendrijų įstatymas Nr. 9-676, 1990 10 16.

• Įmonių bankroto įstatymas Nr. I-2880, 1992 09 15.

• Konkurencijos įstatymas Nr. I-2878, 19992 09 15.

• LR fizinių asmenų pelno mokesčio įstatymas. Pelno mokestis ūkinėms bendrijoms yra sumažintas iki 24% nuo apmokestinamojo pelno.

• Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas Nr. I-2654, 1992 06 18.

• Mažųjų įmonių įstatymas Nr. I-2125, 1991 12 20.

• Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas Nr. I-173, 1993 06 03.

Nutarimai:

• Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas Nr. 267, 1996 05 16.

• Dėl patentų išdavimo tvarkos Nr. 1398, 1995 10 30.

• Dėl įmonės vardų įregistravimo Nr. 449, 1991 10 31.

Konkurencinė aplinka.

Lietuvoje yra daug kirpimo paslaugas teikiančių įmonių, tačiau mus domina įmonės esančios Pilaitės mikrorajone, kuriame yra tik keletas kirpyklų, kurios nepasižymi geru aptarnavimu, techninėmis galimybėmis. Tad mūsų konkurentai bus IĮ “Gabija” ir

r TŪB “Pilaitė”. Kadangi “Pilaitėje“ gyvena žmonės kurių gyvenimo lygis yra didesnis negu kituose mikrorajonuose gyvenančių žmonių, todėl jie renkasi prabangesnes įmones savo norų tenkinimui. Ir kadangi Pilaitės mikrorajone nėra prestižiškų kirpyklų, todėl mes matome dideles perspektyvas įsitvirtinti šioje rinkoje.

Socialinė ir kultūrinė aplinka.

Socialinę-kultūrinę aplinką pirmiausiai apibūdina demografiniai rodikliai. Įmonei tai labai svarbūs rodikliai, o ypač svarbi jų dinamika. Pavyzdžiui, dėl gyventojų skaičiaus pasikeitimo tam tikroje gyvenamojoje vietovėje rinka gali plėstis arba siaurėti. Pilaitės mikrorajonas sparčiai auga ir todėl atsiranda didesnis vartotojų skaičius, kuris yra ypač svarbus mūsų verslui.

Technologinė aplinka.

Pradedami savo verslą mes ruošiamės įsigyti naujausią įrangą, apskaitos sistemą. Ir žinant, kad kirpykloms skirta įranga nėra dažnai atnaujinama ir tobulinama, t.t., neatsiranda daug naujovių, todėl technologinė aplinka nėra aktualus dalykas mūsų įmonei.

Ekonominė aplinka.

Atsižvelgiant į tai, kad Pilaitės mikrorajonas yra laikomas vienu turtingiausiu Vilniuje ir kirpimą galima priskirti prie pirmo būtinumo paslaugų, todėl didelis ekonomikos nuosmukis Lietuvoje neturėtų sumažinti mūsų klientų skaičiaus ir teikiamų paslaugų kainų.3.2. Konkurencija rinkoje

Kaip anksčiau buvo minėta mūsų pagrindiniai konkurentai bus IĮ “Gabija” ir TŪB “Pilaitė”.

IĮ “Gabija” yra įsikūrusi Įsrūties g. 84–1. Ši įmonė yra toli nuo pagrindinės mikrorajono gatvės, daugiaaukščių namų kieme, teikiamų paslaugų kainos neatitinka atlikto darbo kokybės, įmonėje nėra profesionalių darbuotojų, yra visiškai neskiriama dėmesio re
eklamai todėl nėra gerai žinoma ir turi nedidelį klientų ratą.

TŪB “Pilaitė” yra įsikūrusi Karaliaučiaus g. 5. Mes šią įmonę laikome pagrindiniais konkurentais, kadangi ji yra gerai žinoma ir turi daug pastovių klientų. Ji didelį dėmesį skiria reklamai, kurią galima “sutikti” žiniasklaidoje.3.3. Marketingo tikslai ir strategijos

Marketingo tikslai:

1. Pelno gavimas.

2. Rinkos užkariavimas.

3. Maksimalaus vartotojų kiekio pasiekimas.

4. Maksimalaus vartotojo norų bei poreikių patenkinimas.

5. Maksimalus paslaugų įvairovės pasiekimas.

6. Maksimalus teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas.

Marketingo strategijos:

TŪB “Milda” paslaugų įvedimo į rinką stadijoje naudos plačią įsiterpimo strategiją. Mūsų teikiamų paslaugų kainos bus lyginamos su kitų įmonių analogiškų paslaugų kainomis ir stengiamasi jas sumažinti, tuo pritraukiant kuo daugiau vartotojų. Taip pat bus stengiamasi skirti pagal finansines galimybes lėšų įmonės reklamai.

TŪB “Milda” paslaugų augimo stadijoje papildomų darbuotojų samdyti neplanuojama, tuo mažinant įmonės išlaidas. Tačiau įmonei perėjus paslaugų brandos stadiją naujų darbuotojų priėmimas bus neišvengiamas, taip pat planuojamas marketingo priemonių modifikavimas, bei atidžiai stebima konkurentų veikla.

TŪB “Milda” smukimo stadijoje, jei leis galimybės,. Planuojamas įsiterpimas į kitą rinką.3.4. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas

TŪB ”Milda” planuoja teikti plaukų kirpimo paslaugas. Kad įmonė pasiektų kuo geresnius veiklos rezultatus, būtina ištirti rinką ir nustatyti potencialius pirkėjus, kuriuos domintų mūsų teikiamos paslaugos. Norėdami neprarasti klientų, stengsimės įvairinti paslaugas ir pastoviems klientams teikti įvairias nuolaidas. Tyrimai pateikti lentelėje:

Eil. Nr.

Požymis

Segmentas

1. Geografinė sritis, miestas, gyvenvietė Miestas

2. Amžius 5 – 27, 27 – 75

3. Pajamos 800-1200, 1200 – 6000

4. Profesija Verslininkai, va

aldžios pareigūnai, studentai, moksleiviai.3.5. Reklama

Kadangi mes esame nauja firma, dar neįsitvirtinusi rinkoje, mums didelę pagalbą teikia reklama. Reklama yra labai svarbi pritraukiant naujus klientus, įsitvirtinant rinkoje, todėl jai mes skirsime nemažą pinigų dalį. Reklamuosimės pagrindiniuose dienraščiuose, radijo stotyse, šio mikrorajono kabelinėje televizijoje.

Eil. Nr. Reklamos priemonės Išlaidos, Lt

Stacionarios reklamos priemonės (1 metams)

1. Iškaba 800

2. Langų vitrina 200

3. Reklaminiai skydai 700

4. Reklaminiai bukletai 500

Iš viso: 2200

Einamosios reklamos priemonės (1 mėnesiui)

5. Reklama dienraštyje “Respublika” 1000

7. Reklama per kabelinę televiziją 400

Iš viso: 14003.6. Kainų nustatymas

Pastovios išlaidos kiekvienais metais bus (apytiksliai):

Eil. Nr. Išlaidos Suma, Lt

1. Komunalinės ir ryšių paslaugos 2640

2. Darbuotojų atlyginimai 69600

3. Kosmetikos priemonių pirkimas 18000

4. Reklama 19000

Iš viso: 125710IV. Gamyba

TŪB “Milda” bus įkurta Vilniuje, Vydūno g. 25. Tel.: 79 83 76 tel./faks.: 79 83 77. Ši vieta palanki, nes – kirpykla yra prie pat Pilaitės prekybos centro, tai yra naujas mikrorajonas ir jame yra įsikūrusios tik keletas mažų kirpyklų, tad bus galima išvengti didelės konkurencijos.

Kadangi iš pradžių bus steigiama tik viena kirpykla, mums nereikės daug darbuotojų, o patalpų plotas bus maždaug apie 120 m². Bus perkami nauji, šiam verslui reikalingi įrengimai (jie žemiau pateikti lentelėje) ir modernūs baldai, įvairios kosmetikos priemonės, bus užsakoma didelė reklaminė iškaba.

Kadangi patalpos nebus nuomojamos, o yra nuosavos, atkrenta didelis nuomos mokestis. Jų paruošimui, t.y. nedideliems remonto darbams, apdailai, mes skirsime 20000 Lt. Todėl pasiruošimui dirbti, mums reikės 50000 Lt.

Eil. Nr.

Įrengimo (baldo) pavadinimas

Vnt.

Kaina Lt.

1. Kėdė 4 1000

2. Fotelis 2 800

3. Minkštas kampas 1 750

4. Pakaba 2 150

5. Veidrodis (vienas didelis) 5 500

6. Stalas 5 180

7. Kriauklė + speciali, maža kriauklė 2 550

8. Audio aparatūra 1 2000

9. Telefonas 1 200

10. Fakso aparatas 1 300

11. Kompiuteris 1 4000

12. Spausdintuvas 1 580

13. Reklaminė iškaba 1 1500

Iš viso: 19 23620

Reikalingiems kirpimo įrankiams (t.y., žirklės, šukos, fenai ir t.t.) mes planuojame skirti 5000 Lt. Planuojame sudaryti s

. . .

Bendro pelno koeficientas = 100960 Lt / 205200 Lt = 0,49.

Nenuostolingumo lūžio taškas = 26000 Lt / 0,49 = 53061,2Literatura

 A. Jovaiša “Kaip parengti verslo planą”. Vilnius 1997m

 V.Pranulis; A.Pajuodis; S.Urbonavičius; R.Virvilaitė “Marketingas” Vilnius 1999m

Join the Conversation

×
×