Verslo planas

2. Svarbiausieji verslo plano reikalavimai

Verslo planas – firmos ar verslininko programinis dokumentas, pagrindžiantis verslo sumanymo esmę, jo pelningumą, konkurentabilumą tam tikrame laikotarpyje, paprastai 3-5m.
Verslo planas gali būti ruošiamas pradedant naują veiklą kuriant naują įmonę ar siekiant numatyti jau funkcionuojančios tolimesnes veiklos augimo perspektyvas bei įgyvendinant stambius investicinius projektus.
Verslo planas būtinas:
1) konkretizuoti savo verslo įgyvendinimo eigą: aptarti kokiomis priemonėmis bus siekiamas galutinis tikslas – pelnas;
2) verslo plano paruošimas yra priemonė verslininkui objektyviai įvertinti verslo įdėją, išnagrinėti verslo sėkmę kuriančias sąlygas ir nustatyti verslo gyvybingumą;
3) verslo planas reikalingas siekiant išplėsti savo pozicijas rinkoje, surasti ir užimti laisvą nišą rinkoje bei įsitvirtinti naujose rinkose;
4) siekiant gauti banko paskolą: jis tampa tikru paskolos tikslingumo garantu;
5) siekiant pritraukti investicijas sudominti vidaus ir užsienio investuotojus;
6) norint gauti finansinę paramą iš vyriausybės, tarptautinių organizacijų, investicijų fondų;
7) sutaupo laiką, kai tenka supažindinti naujus kompanjonus, partnerius tiekimo firmas bei kitus suinteresuotus asmenys su firmos siekiais, tikslais.

Svarbu numatyti kam skirtas verslo planas: ar skirtas vidaus ar išorės reikmėms. Priklausomai nuo to, kokiam tikslui sudaromas verslo planas, jam keliami skirtingi reikalavimai. Pvz.: jei verslo planas sudaromas išplėsti savo pozicijas rinkoje, bus akcentuojama marketingo informacija, marketingo planas. Jei verslo planas sudaromas gauti banko paskolą,tai bus akcentuojamas patikimumas, finansinė padėtis. Verslo plano ruošime visada turi dalyvauti pats firmos vadovas, kuris geriausiai gali perteikti savo idėja.
Verslo planas ruošiamas ir pateikiamas laikantis tam tikrų reikalavimų: turi būti parengtas taisyklinga kalba, atspausdintas, apiformintas pateiktas įrištas su viršeliu bei tituliniu lapu, su anotacija (nemažiau 2-3psl.), reikiamos apimties (20-30psl.), tinkamos struktūros ir turinio. Verslo plano turinys ir apimtis priklauso nuo daugelio aplinkybių: verslo rūšies, firmos tikslo, dydžio. Nėra ir negali būti idealios firmos struktūros, kaip ir savininkas bei verslas yra individualūs.
Tradiciškai apiformintas verslo planas turi tokias sudedamąsias dalis:
a) viršelis (čia užrašomas firmos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, verslo plano pavadinimas ir paruošimo data);
b) titulinis lapas (iš dalies pakartoja viršelio informaciją, pateikiamos steigėjų pavardės, įmonės kodas, registras, registravimo data, atsiskaitomoji sąskaita, veiklos nuoroda, projekto vertė, kokim laikui reikalinga paskola);
c) anotacija (tai trumpa verslo idėjos reziumė,apibendrinimas. Įsegama po titulinio lapo, tačiau parašoma verslo plano kūrimo pabaigoje, kai baigtos visos plano dalys. Ji turi būti kuo glaustesnė, ne ilgesnė kaip 3psl. Taipirma ir svarbiausia verslo plano dalis, kuri atspindi viso verslo plano prasmę. Ji turi būti pateikta aiškiai ir suprantamai: verslo idėja, tikimybė, įsitvirtinti rinkoje, finansavimo poreikis bei finansinių rezultatų prognozė. Joje įtaigiai ir tiksliai išryškinama, kas, kodel ir kaip daroma ir kas iš to išeis. Pirmiausia bus susipažįstama su anotacija, todel netinkamai paruošus anotaciją, ji gali tapti vienintele varslo plano perskaityta dalimi).
Turinys – tai verslo plano dalių skyrių sąrašas. Jame išvardindami verslo plano dalių pavadinimai ir puslapių numeriai. Dalys:
• firmos charakteristika;
• verslo apibudinimas;
• rinkos analizė;
• marketingo planas;
• gamybos planas;
• valdymas ir organizacinė struktūra;
• rizikos įvertinimas;
• finansinis planas;
• priedai.

1) Firmos charakteristikoje reikia atlikti trumpa chronologinę firmos, šakos apibūdinimą, pateikti vystymosi tendencijas, perspektyvas, pažymėti juridinį statusą, vietą tarp kitų firmų, aprašyti geografinę padėtį.
2) Reikia aprašyti siūlomą produktą, paslaugą, nurodant prekės privalumus su konkurentų, kokius poreikius tenkins, prekės dizainą, ypatybes, servisą, prekės apsaugos teisinius aspektus, prekės brėžinį, nuotrauką.
3) Rinka turi būti įvairiais aspektais: kokia situacija dabar ir kaip ta situacija gali keistis per 3-5 metus. Situacija rinkoje nagrinėjama psiūlos ir konkurentų požiūriu. Kokie vartotojai, kaip dažnai perkama, tiesioginiai konkurentai…
4) Turi būti įtikinti partneriai, investuotojai, kad jų siūlomiems produktams yra rinka, konkurentai įveikiami. Tai atliekama panaudojant marketingo planą.
5) Rengia gaminantys prekę. Įrodo, kad produktas bus pagamintas reikiamu kiekiu ir reikiamos kokybės, kur bus gaminamas, kokie pajėgumai, kokiomis sąlygomis sudaryti santykiai su tiekėjais, gamybos išlaidos…
6) Turi būti pateikiama valdymo organizacinė sistema, ryšys tarnybų, atsakomybė, išsilavinimas profesinis pasiruošimas.
7) Numatyti ir aptari kuo daugiau problemų, kliučių (kurių nereikia slėpti), įgyvendinant verslo planą. Jų išnagrinėjimas priartina verslo planą prie realios tikrovės ir sukuria to plano didesnio patikimumo atmosferą. Verslininkas turėtų atlikti alternatyvius skaičiavimus: kas, jei didėja kainos, daugėja konkurentų.
Numatomos ir riziką mažinančios prielaidos.
8) Tai dalis, apibendrinanti kitų skyrių medžiagą, reziumuojanti verslo ekonominį rezultatą pinigine išraiška. Projekto finansavimas (= į proekto balansą)

Projekto Finansavimas (1 lentelė)

Reikalingos investicijos Lt Finansavimo šaltiniai Lt
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas ir pelno (nuostolių) lentelė. Akcinis kapitalas
Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai
Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai
Iš viso Iš viso

Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita ( 2 lentelė)

Prognozuojamo pinigų srauto ataskaita ( 3 lentelė)

Prognozuojamo nenuostolingumo taško skaičiaus ataskaita ( 4 lentelė)

Paskolos grąžinimas ( 5 lentelė)

3. Ypatybės ir sugebėjimai būti verslininku

◊ Verslininkas – tai asmuo, kuris siria visa laiką, jėgas, riziką ir gauna pasitenkinimą rezultatais ir pajamomis.
◊ Verslininkas – tai ekonpmiškai energingas žmogus, pasinaudojantis bet kokia galimybe gauti maksimalios naudos.
◊ Verslininkas vykdo verslą, renka lėšų įmonės organizavimui ir prisiima verslo riziką.
◊ Verslininkas – tai asmuo, kuris imasi rizikos sukurti naują produktą arba įdiegti geresnį komercinės veiklos būdą.

Verslininkui budingas verslumas (lyderių ir novatorių dvasia) – tai vaizduotė, naujovėms linkęs mąstymas bei vadybos sugebėjimai, reikalingi imtis verslo, jį tvarkyti, siekti pelno. Del to jis turi gerai organizuoti darbą gamyboje, efektyviai panaudoti įsigytus gamybos veiksnius, įsisavinti rinkas. Verslui organizuoti reikalinga įvairi informacija, kuri yra savotiškas verslininko turtas. Neįmanoma efektyviai dirbti be informacijos apie prekių paklausą, pasiūlą, padėtį rinkoje, kainas, konkurentus, kurie verčia tarpusavyje konkuruoti, ieškoti efektyvių gamybos realizavimo būdų, reaguojant į rinkos sąlygų pokyčius. Tokią informaciją turi kaupti kiekvienas verslininkas.
Verslininkai bando naujus vadybos ir organizavimo metodus, tikėdamiesi, kad tai padės jiems naudoti ribotus išteklius veiksmingiau uz konkurentus. Jie puoselėja naujas idėjas ir technologijas, ieško naujų išteklių arba naujų produktų, galinčių pakeisti senuosius. Kitaip sakant, verslo žmonės nuo kitų skiria jų kūrybiškumas.
Kūrybingas verslininkas ieško geriausių gamybos veiksnių derinio, kuris duotų maksimalius rezultatus. Taigi, kuo išradingesnis verslininkas, tuo diesnė nauda. Ją atspindi kokybiškai nauji rezultai gamybinėje – komercinėje veikloje, bei tos veiklos ypatingume.
Verslininkai skiria savo energiją ir vaizduotę tam, kas padeda ūkiui plėtotis. Jie negalėtų pasiekti kokybiškai naujų rezultatų, jei jo veikla nuo kitų verslininkų neišsiskirtų originalumu, unikalumu. Kuo ypatingesnė verslo veikla, tuo labiau jis žavi rezultatais, aplenkia kitus dalyvius. Niekas negali tapti lyderiu, jei neturi ir nesiekia pranašumų prieš kitus. Pvz.: nežymus pranašumas – mandagesnis aptarnavimas – gali pasitarnauti tam, kad verslininkas taptų lyderiu savo sferoje. Verslininko charakterio bruožai gali būti pavyzdžiu kitiems, skatinti ir burti žmones sumanymui realizuoti. Vartotoją visada vilioja kažkas ypatingo!
Rinkos ekonomika žadina ir ugdo verslininkus, teikia svarbius rinkos signalus ir paskatas. Jei vartotojams nepatinka produktas, verslininkai ieško geresnio, jei produkto gamybos savikaina ir pardavimo kaina yra per didelės, verslininkai stengiasi jas mažinti. Jie niekada nepalieka vartotojų nuošaly, visada atsižvelgia į jų poreikius, prekės ar paslaugos įsigijimo, kainų, kokybės atzvilgiu.

”Naudos siekimas, teikiant naudą kitiems“!