VERSLO IDĖJOS GYVYBINGUMO PAGRINDIMAS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

Turinys

1. VERSLO IDĖJOS APRAŠYMAS 3
2. VERSLO IDĖJOS GYVYBINGUMO PAGRINDAS, ATLIEKANT PALANKIŲ APLINKYBIŲ IR GALIMYBIŲ GRĖSMIŲ ANALIZĘ..............................4
3. VERSLO ĮMONĖS, KURIOJE ĮGYVENDINAMA IDĖJA, ORGANIZAVIMO FORMOS PASIRINKIMO PAGRINDIMAS IR STEIGIMO TVARKOS SCHEMA..............5
4. MOKESČIŲ, KURIUOS MOKĖS VERSLO IDĖJĄ ĮGYVENDINANTI ĮMONĖ,
APŽVALGA..............................7

Naudota literatūra..............................9

1. VERSLO IDĖJOS APRAŠYMAS

Kalniečių mikrorajone ketinama steigti J.Chomskienės individualią įmonę apšvietimo įrangos ir namų ūkio reikmenų specializuotą mažmeninės prekybos parduotuvę. Parduotuvė prekiaus vienetiniais rankų darbo gaminiais skirtais sukurti jaukų namų stilių.
Žinome kad vis daugiau žmonės rūpinasi savo šeimos būstu, jo jaukumu, stiliumi, interjeru. Juk kiekvienas nori pasididžiuoti savo naamų išskirtinumu, nepaprastumu, todėl steigiama įmonė būtent ir siūlys prekes, kurių niekur kitur neįsigysi. Šeimos narių rankų darbų siūlomi šviestuvai turėtų padėti sukurti išskirtinį namų stilių, jaukumą, jų šilumą, nepaprastumą. Kad šveistuvai derėtų prie namų interjero siūlysime įsigyti tokio pat stiliaus ar dizaino derinčias užuolaidas ar kitus namų ūkio reikmenis. Taip bus sukurta bendra visuma. Įmonė orientuosis daugiau į vidutinį ir dideles pajamas gaunantį vartotoją. Taip pat suteiksime galimybę pirkėjui užsisakyti šviestuvus pagal jų užsakymus.
Bus pasistengta, kad gaminių kokybė būtų puiki, kaadangi visi šeimos nariai, kurie dirbs įmonėje turi šio amato išsilavinimus ir tokio darbo patirties, vykdant specialius užsakymus. Pasistengsime kokybe nurungti konkurentus, kurie siūlo gamyklinius šveistuvus arba, bent jau, pasidalinti rinkomis.
Pasirinkta būtent ši ekonominės veiklos rūšį, nes mano nuomone Kaune tr

rūksta tokio tipo specializuotų parduotuvių, todėl įmones veikla turėtų būti pelninga. Kadangi visa šeima linkusi į rankdarbius ir turi šio amato pagrindų, taip pat didelio noro kurti grožį, todėl bus puiki galimybė save realizuoti ,susikurti sau darbo vietas ir duoti žmonėms tai, ko jie nori, o mūsų šeimai sukels džiaugsmą ir malonumą bei tuo pačiu ,atsiradusi galimybė panaudoti savo sukauptas lėšas, – naudą

2. VERSLO IDĖJOS GYVYBINGUMO PAGRINDAS, ATLIEKANT PALANKIŲ APLINKYBIŲ IR GALIMYBIŲ
GRĖSMIŲ ANALIZĘ.

Kaip bet kurią įmonę, taip ir manąją veiks daugybė veiksnių įtakojančių įmonės veiklą, tuo labiau, kad tai smulkaus verslo įmonė, kurioms išsilaikyti ko gero sunkiausia, dėl konkurencijos . Tie veiksniai gali tiek priklausyti, tiek nepriklausanti nuo vadovo. Todėl, norint išvengti didelės rizikos, pabandysiu įsivaizduoti realias įmones galimybes.
Norint pagrysti verslo idėjos gyvybingumą attliksime palankių aplinkybių, galimybių ir grėsmių analizę. Visa tai padarysiu atlikdama SWOT analizę. Pateiksiu ją 1 lentelėje

1Lentelė
SWOT analizė
Stiprybės Silpnybės
Prekių išskirtinumas
Vienetiniai darbai
Gera gaminių kokybė
Klientų poreikių atitikimas,kelių paslaugų siūlymas
Plati rinka
Ne mažas pradinis kapitalas Nauja įmonė rinkoje.
Stiprūs konkurentai šviestuvų rinkoje.
Maža prekių pasiūla palyginus su konkurentų
Reklamos stoka

Galimybės Grėsmės
Naujų gaminių kūrimas, pasiūlos didinimas.
Rėmėjų paieška
Gaminių kokybės gerinimas
Plėstis į kitus miestus ir užsienį
Pritraukti klientus reklamos išskirtinumu
Žaliavų bei išteklių sąnaudų mažinimas,
išgaunant tą patį rezultatą. Didelės gaminių kainos.
Naujų konkurentų atsiradimas, gali pakoreguoti mūsų veiklą.
Prasti įmonės rezultatai
Problematiška gauti banko paskolą veiklos plėtrai

Taigi pateiktoje lentelėje puikiai ma

atyti įmonės stiprybės, kuo ji išsiskiria iš kitų, kokius turi privalumus prieš konkurentus. Taip pat pateikiamos galimybės – tai ko galima tikėtis ateityje, kokias turėsime galimybes ir jei jas išnaudosime galėsime pasiekti dar geresnių rezultatų.
Žinoma planuojant įmonės veiklą reikėtų nepamiršti įvertinti silpnybes ir laikui bėgant pasistengti jas paversti stiprybėmis. Žinant galimas grėsmes taip pat galima pasistengti jų išvengti. Imtis tokių veiksmų, kurie padėtų ne tik sėkmingai įmonei veikti, bet ir eiti konkurentų priešakyje, o ne paskui konkurentus.

Todėl aš laikysiuosi šių verslo plano taisyklių ir turiu tvirtai žinoti:
• Ką pardavinėti,kokios prekės nori pirkėjas?-sužinoti pirkėjų poreikius.
• Iš ko pagaminti,kad prekės kaina atitiktų paklausą .
• Kas tai padarys?-tam darbui tinkami, kvalifikuoti žmonės.
• Kiek tai kainuos?- stengtis,išlaikant prekės kokybę mažinti žaliavų sąnaudas.
• Kas šitą pirks?-pasinaudoti rinkodaros strateginiu planavimu,analizuojant veiklą.
• Ką padaryti ,kad pirkėjas sužinotų apie prekę ir pirktų būtent pas mus?-stengtis save reklamuoti įvairiuose renginiuose, parodose, žurnaluose,televizijoje ir t.t.
• Kaip būtų galima parduoti daugiau?-stengtis, gautą kapitalą, investuoti į tolimesnę įmonės veiklą ją plečiant ir tobulinant.

3. VERSLO ĮMONĖS, KURIOJE ĮGYVENDINAMA IDĖJA, ORGANIZAVIMO
FORMOS PASIRINKIMO PAGRINDIMAS IR
STEIGIMO TVARKOS SCHEMA.

Prieš įkurdamas įmonę, įmonės savininkas turi apsvarstyti kokio pobūdžio bus jo steigiama įmonė, nuo to priklausys ar sėkminga bus įmonės veikla. Pasirinkta verslo organizavimo forma – individuali įmonė, nes bus dirbama kartu su šeimos nariais ir tai bus šeimos ve

erslas, tokiu būdu aš- savininkė, galėsiu su džiaugsmu gerinti darbo sąlygas, rūpintis (šeimyniniu) personalu ir taip siekti efektyvesnio darbo,nes tas,kuris dirba sau, o ne darbdaviui –atliks darbą geriau.
Vadovaudama individualiai įmonei, kaip savininkė, galėsiu laisvai daryti sprendimus, pati spręsti, kaip paskirstyti pelną, man nereikės tartis su partneriais, todėl nesugaišiu papildomo laiko ir jėgų;
Taip pat reikėtų paminėti, jog pasirinkimą lėmė tai, kad IĮ savininkų veiklą įstatymai reglamentuoja minimaliai, buhalterinė apskaita vedama supaprastintai, nereikia sudaryti balanso, pakanka mokesčių deklaracijos. Taip pat paprastesnė finansinė atsakomybė, nesėkmės atveju pagal įstatymus atsako savo turtu įmonės savininkas.
Veiklos pradžia nėra sudėtinga, steigimo tvarką dar aptarsime. Įmonės veikla nutraukiama taip pat nesudėtingai. Reikia pateikti savivaldybei informaciją apie sumokėtus mokesčius “Sodrai”, valstybinei mokesčių inspekcijai bei kitus do¬kumentus ir veikla sustabdoma.

Individualios įmonės steigimas tvarkos schema:
Individualios įmonės registravimui ir jos įtraukimui į registrą reikia pateikti savivaldy¬bei įstatymuose numatytus dokumentus:
– paruošti įmonės nuostatus;
– savivaldybės tvarkytojui pateikti prašymą įregistruoti įmonę;
– pažymą apie individualios įmonės registravimo žyminio mokesčio įmoką;
– firmos vardo įregistravimo pažymėjimo nuorašą;
– asmens dokumentą (pasą);
– negyvenamųjų patalpų savininko pažymą apie patalpų suteikimą (nurodant, kuriam lai¬kui ir adresą) įmonės komercinei-ūkinei veiklai;
Visi dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti notaro.
Firmos vardas identifikuoja įmonę ir išskiria ją iš kitų įmonių. Kadangi veiklos organizavimo forma pasirinkta Individuali įmonė, tai pavadinime būtinai bus savininkės-t.y. mano pa

avardė. Taigi įmonės pavadinimas turėtų būti: “J.Chomskienės apšvietimo įrangos individuali įmonė“.
Sugalvotą būsimos įmonės pavadinimą reikės patikrinti Valstybiniame patentų biure.
Registre įregistruotai įmonei išduodamas pažymėjimas ir suteikiamas registro numeris (kodas). Įregistravus įmonę, registravimo duomenys per 5 dienas perduodami vyriausiajam rejestro tvarkytojui, bei miesto mokesčių inspekcijai.
Gavus registracijos pažymėjimą, dar reikės:
– savivaldybėje patvirtinti antspaudo eskizą;
– gauti policijos leidimą pasigaminti antspaudą;
– pasigaminti antspaudą;
– atidaryti sąskaitą banke;
– miesto socialinio draudimo įstaigai pristatyti pažymą apie įmonę;

4. MOKESČIŲ, KURIUOS MOKĖS VERSLO IDĖJĄ
ĮGYVENDINANTI ĮMONĖ, APŽVALGA.

Kadangi mūsų įmonės tipas individuali įmonė, įmonė gali tvarkyti supaprastintą buhalterinę apskaitą, jei nereikia sudaryti balanso, pakanka užpildyti mokesčių deklaracijas. IĮ savininkas gali pats dirbti įmonėje padedamas kitų šeimos narių. Kadangi IĮ yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai įmonės turtas nėra atskirtas nuo įmonės savininko turto, todėl už įmonės prievoles atsako įmonės savininkas visu savo turtu.
IĮ privalo turėti įmonės pavadinimą, kuriame turi atsispindėti įmonės vadovo pavardė,taigi kuriamos įmonės pavadinimas: „J.Chomskienės individuali įmonė.“
Taigi mūsų įmonei reikės mokėti tokius mokesčius:
 Kadangi įmonėje dirbs samdomi darbuotojai tai mokėsime:
o 3% mokestis „Sodrai“ nuo darbo užmokesčio, išskaičiuojamas iš darbuotojo algos.
o 31% mokestis „Sodrai“, moka darbdavys, nuo darbuotojo darbo užmokesčio.
Socialinio draudimo mokestis. Mokesčio objektas yra pajamos iš darbo santykių ir pajamos iš verslo.
Individualių įmonių savininkai privalomai draudžiasi tik bazinei pensijai gauti (kitomis draudimo rūšimis šie verslininkai gali draustis savarankiškai). Šiuo atveju draudimo įmokos tarifas yra 50 proc. patvirtintos bazinės pensijos. Mokama 300Lt kas ketvirtį.
Individualių įmonių savininkai socialinio draudimo įmokas moka patys. Įmokos bazinei pensijai yra privalomos, įmokos papildomai pensijai gauti yra laisvai pasirenkamos mokėti ar nemokėti; jei pasirenkama draustis papildomai pensijos daliai, tai šie asmenys įmokas moka nuo jų pačių laisvai pasirinktos VSD deklaruojamų pajamų sumos. Tačiau jei individualios įmonės savininko pajamos atminusavus sąnaudas per metus viršys 6600Lt, tai reikės mokėti papildomai bazinei pensijai .

Draustis ar nesidrausti kitomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (ligos ir motinystės draudimo; draudimu nuo nedarbo; nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimu; sveikatos draudimu) ir atitinkamai mokėti ar nemokėti papildomas įmokas, minėti asmenys pasirenka patys.
Taip pat individualios įmonės savininkas mokės privalomą sveikatos draudimą Mokesčių inspekcijai 26,64Lt kas mėnesį (2% Statistikos departamento prie LR Vyriausybės paskelbto už praeitą ketvirtį šalies ūkio vidutinio mėnesinio Darbo užmokesčio).
o Gyventojų pajamų mokestis – 33% nuo apmokestinamų pajamų (darbuotojo darbo užmokestis – NPD (neapmokestinamos pajamos)), išskaičiuojama iš darbo užmokesčio.
o 0,2% mokestį į garantinį fondą nuo darbuotojo darbo užmokesčio, moka darbdavys. Įmokos skirtos bankrutavusių įmonių darbuotojų pašalpoms išmokėti.
 Taip pat mokėsime Pridėtinės vertės Mokestį (PVM); Pridėtinės vertės mokestis sudaro 18 proc. PVM mokėtoju tampama, jei įmonės metinės pajamos sudaro daugiau nei l00 000 litų.
 Pelno mokestis. Šio mokesčio objektas yra apmokestinamosios pajamos. Pelno mokesčio mokėtojai yra visi juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos aktų nustatyta tvarka. Gauta suma apmokestinama 13 proc. pelno mokesčio tarifu, jei įmonėje dirba ne daugiau kaip 7 darbuotojai ir pajamos mokestiniu laikotarpiu neviršys 500 000 Lt.
 Kadangi įmonė įsigys autotransporto priemonę, tai bus mokamas mokestis už aplinkos teršimą. Mokama nuo sunaudoto kuro kiekio.

Naudota literatūra

1. B.Leonienė . Verslo pradmenys,Kaunas, 1998.
2. http://www.vmi.lt
3.Kaip elgtis kad privati firma duotų pelną// Rytas, 1991. – 66p.
4 .http://www.lrs.lt
5. http://www.svv.lt/verslozinynas
6. V.Martinkus. Verslininkystė// Technologija, Kaunas, 1999.
7. Brazauskienė R., Brazauskas S. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Lietuvoje teisinės sąlygos. Vilnius, Eugrimas, 1999.

Leave a Comment