UAB”XXL” verslo planas

TurinysSANTRAUKA………………………………………………………………………………………21. VERSLO APRAŠYMAS……. …………………………………………………………………3 1.1. Verslo idėja…………………………………………………………………………………3 1.2. Misija………………………………………………………………………………………3 1.3. UAB “XXL” tikslai………………………………………………………………………….32. APLINKOS………………………………………….……………………………………………………4 2.1. Politinis teisinis aspektas……………………………………………………………………5 2.2. Ekonominis aspektas………………………………………………………………………..6 2.3 Aplinkos analizė……………………………………………………………………………………………………..73. RINKODAROS PLANAS..……………………………………………………………………9 3.1 Pardavimų strategija………………………………………………………………………………………………..9 3.2 Kainodaros strategija……………………………………………………………………………………………….9 3.3 Reklama ir rėmimas………………………………………………………………………..104. ORGANIZACINIS PLANAS……………………………………………………………………………………….125. FINANSINIS PLANAS………………………………………………………………………..14 5.1 Projekto finansavimo šaltiniai…………………………………………………………………………………14 5.2 Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita……………………………………………………………….15 5.3 Prognozuojama pinigų srautų ataskaita ……………………………………………………………………15 5.4 sąskaitų balanso lentelė ………………………………………………………………………………………….16 6. IŠVADOS IR SIŪLYMAI………………………………………………………………………17

SantraukaUždaroji akcinė bendrovė “XXL” pagrindinė verslo idėja yra mažmeninė prekyba didelių didžių rūbais. UAB įkūrėjas yra vienas asmuo, kuriam ir priklauso įmonės visas akcijų paketas.UAB “XXL” įmonę ketinama įregistruoti 2006 m. Klaipėdos mieste. Jos savininkė Inga Mikšytė, turinti patirtį prekybos srityje, nutarė užsiimti mažmenine prekyba didelių dydžių rūbais, nes išanalizavus rinką buvo matyti, kad tokių prekių vartotojams yra mažai siūloma. Prekybines patalpas buvo nutarta pasirinkti nesenai atsidariusiame prekybos centre Akropolis, nes tai strategiškai gera vieta: geros susisiekimo sąlygos, tinkamos prekybinės patalpos, didelis pirkėjų skaičius.Projekto finansavimo poreikis sudaro 240 000 Lt, kurių didžioji dalis bus skirta atsargų įsigyjimui, taip pat pirminiams remonto darbams atlikti ir prekybinių patalpų įrangai įsigyti. Projektas bus finansuojamas iš vidinių ir išorinių šaltinių. 70000 Lt investuos vienintelė šios įmonės akcininkė ir 170000 Lt tikimasi gauti iš banko.Įmonėje UAB“XXL” dirbs 3 darbuotojai: 2 pardavėjos ir apsaugos darbuotojas taip pat ir įmonės savininkė, kuri užsiims prekių užsakymu, tvarkys buhalterinę apskaitą.Projekto finansinė analizė parodė, kad įmonė bus pelninga ir turės pakankamai pinigų grąžinti paskolas ir sumokėti palūkanas. Projektas turėtų atsipirkti per 1,5metus.Šis verslo planas yra sudaromas 3 metams

1. Verslo aprašymas 1.1. Verslo idėja

Planuojama įkurti UAB “XXL”, kurios pagrindinė verslo idėja būtų mažmenine prekyba didelių didžių rūbais. Lietuvoje vis daugėja didelių universalinių parduotuvių, kuriose vyrauja prekyba maisto produktais, gėrimais ir tabaku, taip pat prekiaujama bendros paskirties prekėmis: kosmetika, žaislais, drabužiais, juvelyriniais dirbiniais ir kt. Todėl nuspręsta, kad tokiose parduotuvėse lankosi daug žmonių ir ten geriausiai būtų pradėti UAB “XXL” veiklą.

1.2. Misija

UAB “XXL” bus mažmeninės parduotuvės pavyzdys. Pasak bendrovės įkūrėjos UAB “XXL” misija – “Duoti savo pirkėjams tai kas jiems tikrai tiks”.UAB “XXL” pirkėjai labai skirtingi, todėl skiriasi jų poreikiai ir lūkesčiai. Vienas pirmųjų orientacijos į vartotoją etapų – identifikuoti savo pirkėjus, suklasifikuoti juos į atskiras grupes. Pirkėjai klasifikuojami į vietinius ir užsienio, į esamus ir potencialius. UAB “XXL” parduotuvės darbuotojai vadovausis tuo, kad klientai nori malonios aptarnavimo ir asmeniško pardavėjų dėmesio. Aptarnavimas turi būti aukščiausio lygio, nes nuo to priklauso, ar pirkėjas grįš dar kartą į parduotuvę ar ne. Darydami pirkėjų pažinimą svarbiausiu uždaviniu, būtų galima užvaldyti nepaprastai didelę rinkos dalį ar reikalauti didesnės kainos už savo gaminius.

1.3. UAB “ XXL ” tikslaiKiekviena įmonė prieš pradėdama atitinkamą veiklą turi išsikelti svarbiausius tikslus, kurių vedama, gali sėkmingai vystyti savo veiklą. Tad UAB“XXL“ tikslai būtų tokie:Socialinis firmos tikslas išlaikyti savo darbuotojų atitinkamą pragyvenimo lygį ir jį garantuoti. Suteikti jiems visas būtinas šiuolaikines socialines garantijas, kad jie jaustųsi saugūs. Šio tikslo siekimas verčia vadovus atsakingiau žiūrėti į firmos veiklą ir jos ateities planus. Komercinis tikslas sąlygoja gerą įmonės veiklą. Tai yra tarsi jos variklis, nes pelno siekimas yra viena iš jos paskirčių, kurios neįmanoma įvykdyti neturint komercinio tikslo. Komercinis tikslas skatina mūsų organizacijos narius geriau organizuoti paslaugų teikimą, stengtis pritraukti kiek galima daugiau vartotojų. Jis kelia norą geriau atlikti savo darbą nuo kurio rezultatų priklauso firmos pajamos. Darbuotojai stengiasi savo paslaugą parduoti tam tikra kaina.Labai svarbus yra ekonominis tikslas, kuris skatina firmos darbuotojus atsigręžti į konkurentus. Ekonominis tikslas įpareigoja organizaciją kurti kiek galima geresnę paslaugą, už mažesnę nei konkurentų, bet pelningą kainą. Laikantis tokio tikslo įmonės priversta nuolat sekti rinkos pokyčius.

2. Aplinkos analizėMažmeninės įmonės makro aplinkos analizėje plačiausiai naudojamą analizės techniką priimta vadinti PEST analize. Ši analizė apima keturis makroaplinkos aspektus: politinį teisinį, ekonominį, socialinį kultūrinį, technologinį. Pavadinime esanti santrumpa atitinka tų aspektų lietuviškų pavadinimų pirmąsias raides: Politinė teisinė aplinka, Ekonominė aplinka, Socialinė kultūrinė aplinka, Technologinė aplinka.UAB “XXL” makro aplinka, kuria iš esmės su ne dideliais pakeitimais galima taikyti ir visai mažmeninės prekybos šakai. Šiame darbe nagrinėjama UAB “XXL ” kurios pagrindinės prekės yra didelių dydžių rūbai. Išorinę mažmeninės prekybos UAB “XXL” aplinką galima suskirstyti į tiesiogiai įtakojančią ir šalutinės įtakos. Mažmeninės prekybos aplinka sudėtinga dėl veiksnių gausumo, jų nuolatinės kaitos. Išorinė firmos aplinka turi savo bruožus. Ją atskleidžia jos veiksnių: 1.Neapibrėžtumas 2.Intensyvumas3.Sudėtingumas4.Veiksnių vieningumasNeapibrėžtumas – tai visa turima informacija apie konkretų veiksnį. Intensyvumas – nusako veiksnių pokyčių greitį. Pvz.: firmos techninės programos ir skaičiuoklės verslo paslaugų kokybės kontrolei keičiasi ir tobulėja labai greitai. Veiksnių sudėtingumas pasireiškia jų gausa ir poveikiu organizacijai.Jų ryšys pasireiškia tuo, kad pakeitus vieną veiksnį keičiasi ir kitas. Pvz.: kintant žemės ūkio produkcijos kainoms automatiškai keičiasi jų rinkų santykis, tuomet reikia keisti ir projektų įgyvendinimą. Ši schema parodo UAB “XXL” įtakojančius tiesioginius aplinkos veiksnius

1 pav. Mažmeninės prekybos UAB “XXL” makro aplinkos veiksniai.2.1. Politinis teisinis aspektasTeisinė aplinka 1 lentelė

Eil. Nr. Norminis aktas Identifikavimas1 LR Įmonių įstatymas Nustato juridinių asmenų steigimo, veiklos bei likvidavimo tvarka.2 LR akcinių bendrovių įstatymas Šis įstatymas reglamentuoja akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą ir veiklą, akcininkų teises ir pareigas.3 Valstybinio socialinio draudimo įstatymas Reglamentuoja VSD įmokų skyrimą bei administravimą. 31 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.

4 Pelno mokesčio įstatymas UAB numatytas pelno mokestis yra 15 proc. bet kadangi mūsų įmonėje dirba mažiau nei 10 žm. Ir metinė apyvarta mažiau nei 500 tūkst. lt. tai taikomas 13 proc. tarifas.

Nagrinėjant tarptautinė politinė situacija galima padaryti išvadą, kad ji yra palanki šiai įmonei, nes numatomas Europos Sąjungos plėtimasis pritrauks naujų investicijų į prekybos sektorių. Lietuvai tapus NATO nare buvo pasiektas ilgalaikis politinis stabilumas, tai netiesiogiai padarė įtaką visos šalies ir tuo pačių nagrinėjamos mažmeninės prekybos firmos UAB “XXL” veiklai.

2.2. Ekonominis aspektas

Po atliktų rinkos tyrimų buvo nustatyta, kad Lietuvoje labai mažai parduotuvių prekiaujančių didelių didžių rūbais. Klaipėdoje tokia parduotuvė tik viena – UAB “Dručkiai”, kurios asortimentas yra siauras ir ne madingas. Todėl UAB “XXL” numato pateikti vartotojui platų didelių didžių rūbų asortimentą

Konkurentų analizė 2 lentelė

Požymiai UAB “Dručkiai” UAB “XXL”Įmonės tipas UAB UABAsortimentas Siauras (tik Lietuviški gaminiai) Labai platusVieta Labai gera (miesto centras) Strategiškai gera (Prekybos centras “Akropolis”Dydis Apie 60 m² Apie 160 m²Darbo laikas 9-18 val. 10-22 val.Rėmimas Ne profesionalus, blogai organizuotas Strategiškai apmąstytasKainų lygis Žemos kainos Kainos palyginti didelės ( bet rengiamos akcijos)Rinkos dalys 5-15 proc. 40-60 proc.

Tad, remiantis konkurentų analizės duomenimis, galima sakyti, kad UAB „XXL“ turi palyginti aukštas galimybes patekti į mažmeninės prekybos rinką ir sėkmingai joje įgyvendinti savo sumanymus.Verslo markro aplinkos analizė rodo, kad:• Didėjant politiniam, teisiniam ir ekonominiam verslo aplinkos stabilumui atsiranda galimybė gana tiksliai prognozuoti ne tik artimą, bet ir tolimesnę verslo ateitį;• Didėjančios Lietuvos gyventojų realios pajamos bei verslo plėtra Lietuvoje sukuria prielaidas UAB “XXL” verslui išvystyti.2.3 Aplinkos analizėUAB “XXL” įmonių išdėstymo planavimą galima skirstyti į 4 etapus:

• paieška,• vertinimas,• parinkimas,• atidavimas naudoti.Iš pradžių ieškoma UAB “XXL” regiono, vėliau miesto (gyvenvietės), jos rajono ir galiausiai sprendžiama apie konkrečią vietą (sklypą, pastatą, patalpas). Taigi paieškos, vertinimo, parinkimo etapai turi skirtingą konkretumo lygį. Šiuo požiūriu galima skirti prekybos objekto išdėstymo vietos makro ir mikro analizę.Makro analizės tikslas – nustatyti, kurios teritorijos, t.y. kurie rajonai, miestai, tinkamos naujoms įmonėms steigti. Apie tai galima spręsti pagal prekybos tinklo išsivystymą juose, palyginti su šalies vidurkiu. Svarbiausia šiai analizei – surinkti reikiamą informaciją. Kai informacija surinkta, analizė (metodikos atžvilgiu) aiški ir ne sudėtinga, todėl prie jos plačiau neapsistosime, o daugiausia dėmesio skirsime prekybos įmonės vietos įvertinimo analizei ir jos parinkimo metodikai. Vietos pasirinkimo problema iškyla tada, kai yra kelios alternatyvos ir iš jų reikia pasirinkti geriausią. Problemos sprendimas apima tokius etapus:1. Planuojamojo prekybos objekto (įmonės) įtakos zonos nustatymas.2. Planuojamojo objekto įtakos zonos tyrimas ir jos apyvartos potencialo apskaičiavimas.3. Planuojamojo objekto Individualaus apyvartos potencialo prognozė.4. Planuojamojo objekto veiklos finansinių rezultatų prognozė.Parenkant vietą, pirmiausia reikia nustatyti prekybos įmonės įtakos zoną. Tai sudėtingiausia. Kai ši zona žinoma, galima analizuoti pavienius vietos veiksnius ir bandyti apskaičiuoti planuojamos įmonės individualų apyvartos potencialą. Prekybos įmonės (objekto) įtakos (aptarnavimo) zona – tai teritorija, kurioje yra jos potencialūs pirkėjai, arba teritorija, kurioje veikia šios įmonės įtaka (trauka). Nustatyti tam tikri dėsningumai, nuo kurių priklauso įmonių aptarnavimo zonų formavimasis:• UAB “XXL“ prekei būdingas tam tikras laikas (nuotolis), kurį pirkėjas pasirengęs sugaišti (įveikti), kad ją įsigytų;• UAB“XXL“ pirkėjas linkęs prekes įsigyti kuo arčiau ir tam sugaišti kiek galima mažiau laiko. Pirkėjo požiūris priklauso nuo įsigyjamų prekių pobūdžio (kasdieninės, periodinės ar epizodinės paklausos prekės);
• UAB“XXL“ vartotojai dažnai linkę įsigyti iš karto įvairių prekių, po vienu stogu, nuėję vieną kartą į parduotuvę. Jie gali pravažiuoti pro kurią nors parduotuvę, kur gaus tik vieną jam reikalingą prekę, kad nuvyktų ten, kur galima apsipirkti kompleksiškai; • UAB“XXL“ parduotuvės pasirinkimui ir jos aptarnavimo zonai daug reikšmės turi pirkėjo nuomonė apie parduotuvę.• UAB “XXL” aptarnavimo zonos dydis priklauso nuo parduotuvės dydžio, jos vietos, jos realizuojamų prekių asortimento, gyvenvietės, kurioje yra parduotuvė, dydžio, konkurentų buvimo ir jų išsidėstymo, pasiekiamumo sąlygų ir t.t. Parduotuvės (prekybos centro) trauka įvairiose aptarnavimo zonos vietose yra skirtinga. Tolstant nuo parduotuvės, ji mažėja. Pagal parduotuvės ryšių su įvairiomis aptarnavimo zonos vietomis intensyvumą zoną galima skirstyti į juostas. Dažniausiai skiriamos trys juostos: pirmoji (pagrindinė), antroji (papildoma), trečioji (periferinė). Tačiau prireikus jų gali būti skiriama ir daugiau. Pirmoji (pagrindinė) juosta yra arčiausiai parduotuvės ir jai svarbiausia. Pirkėjai iš šios juostos nuperka didesnę dalį visų prekių. Antroji (papildomoji) juosta parduotuvei ne tokia svarbi kaip pirmoji. Pirkėjai iš šios juostos dažnai naudojasi parduotuvės paslaugomis, tačiau ne mažą dalį prekių perka ir iš konkurentų. Trečioji (periferinė) juosta parduotuvei turi dar mažiau reikšmės. Gyventojų ryšiai su parduotuve dažniausiai atsitiktiniai. Jos ribas paprastai sunku nustatyti. Vienas iš labiausiai paplitusių empirinių indukcinių metodų yra laiko-nuotolio metodas. Jis pagrįstas tuo, kad prekei įsigyti vartotojas turi įveikti tam tikrą nuotolį, sugaišti tam tikrą laiką, kad yra tam tikra prekės pasiekiamumo riba, tam tikras slenkstis. Šias ribas galima nustatyti remiantis vartotojų elgsenos empiriniais tyrimais ir tuo pasinaudoti apibrėžiant įvairių parduotuvių įtakos zoną. Prekybos įmonės UAB “XXL“ (objekto) vietos parinkimo negalima laikyti vienkartiniu aktu, kuris baigiasi ją atidarius. Ir jai veikiant reikia nuolat analizuoti įmonės vietos sąlygas, nes situacija rinkoje nuolat kinta. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, galima pasakyti, kad priimtas sprendimas dėl UAB “XXL” steigimo “Akropolio” prekybos centre yra pagristas.
3 Rinkodaros planas

1.1 Pardavimo strategijaUAB“XXL“ nusibrėždama į priekį vienerių metų planą, dabar atidarys tik vieną parduotuvę Klaipėdos mieste, vėliau ateityje, jei įmonė dirbs pelningai, žadama atidaryti parduotuves didžiuosiuose Lietuvos miestuose –Vilniuje, Kaune.Taigi, Klaipėdoje, prekybos centre Akropolis, esantis Taikos pr. 61 bus įrengta specializuota parduotuvė, prekiaujanti didelių dydžių rūbais. Tokių prekių asortimentą teikianti parduotuvė šiame prekybos centre bus tik viena, tai leidžia daryti prielaidas, kad nebus didelės konkurencijos.Su UAB “Klaipėdos Akropolis“ žadama pasirašyti vienerių metų sutartį, pagal kurią UAB“XXL“ įsipareigoja mokėti nuomos mokestį 2300 Lt kiekvieną mėnesį.Prekybos patalpų plotas 160 kv.m. yra nutiesta telefono ir internetinė linija. Eksploatavimo sąnaudas, išskyrus telefono ir interneto, apmoka pats pastato savininkas UAB „Klaipėdos Akropolis“.

3.3 Kainodaros strategija

Nustatant produkcijos kainą bus laikomasi „Grietinėlės nugraibymo“ ir pirkėjų daugumos pritraukimo derinio strategijos. Kadangi, išanalizavus aplinkinius konkurentus paaiškėjo, kad jų yra išties nedaug ir būtent šios rūšies prekių asortimento rinka nėra perpildyta, tikimasi didelio pirkėjų srauto. Įmonė, norėdama užtikrinti veiklos pelningumą, iš pradžių kainas pasiūlys su dideliu antkainiu. Neatmetama galimybė, kad ilgainiui, pirkėjų srautas sumažės, tokiu atveju bus sumažinamos kainos, ir taip prekė bus prieinama daugiau vartotojųAtsižvelgiant į pateiktas prielaidas, pateikiama tokia pardavimų prognozė.Tikėtina pardavimų prognozė 3 lentelėEil. Nr Parduodamu prekių pav., modelio nr. Numanoma parduoti per 1 d, vnt Prekių pirkimo išlaidos savikaina per 1d. Numanoma parduoti per 1 mėn. Numanoma parduoti per 1 metus Kaina, Lt Suma, Lt 1 2 3 4 5 6 71 M-69 1 100 100 3000 360002 N-56 1 90 90 2700 324003 M-69 1 110 110 3300 396004 K-96 1 80 80 2400 288005 K-56 1 90 90 2700 324006 A-66 1 100 100 3000 360007 Š-32 2 120 240 7200 864008 Š-67 1 90 90 2700 324009 P-12 2 35 70 2100 2520010 P-45 2 40 80 2400 2880011 S-56 2 40 80 2400 2880012 S-98 1 50 50 1500 1800013 Ma-24 1 32 32 960 1152014 J-99 2 30 60 1800 2160015 Si-35 3 40 120 3600 43200IŠ VISO: 1392 41770 508132

Būsima įmonė, planuodama pardavimus, sudarė tokią pardavimų prognozę. Kurios galutiniais duomenimis per dieną žadama parduoti prekių už 1392 Lt, per mėnesį 41770 Lt, ir per metus 508132 Lt.

Toliau sudarydama antrųjų ir trečiųjų metų planus, pardavimų pajamas antrais metais planuojama padidinti 4 proc., trečiais metais 6 proc.

3.2 Reklama ir rėmimasReklamos išlaidų sąmatos sudarymas yra vienas iš atsakingiausių reklamos planavimo etapų. UAB “XXL” reklama – tai sąmoninga, ne prievartinė žmonių poveikio forma, kuria siekiama, kad jie atliktų tam tikrus veiksmus. Prekybos įmonės reklama, pateikia potencialiems pirkėjams informaciją apie prekes, paslaugas, įmonę, siekia sužadinti norą apsilankyti įmonėje ir įsigyti siūlomų prekių. Vystydama parduotuvės reklamą, UAB“XXL“ stengsis, kad būtų atkreipiamas dėmesys į:• patogią parduotuvės vietą;• puikią prekių kokybę;• įvairų asortimentą;• prieinamas kainas;Šios reklamos tikslas – sukelti susidomėjimą įmone, formuoti jos teigiamą įvaizdį.

Reklamos priemonės 4 lentelė

Eil. Nr. Reklamos rūšys Priemonės Reklamos išlaidų procentas nuo pelno, proc.1. Stacionari Bukletas, iškaba 0,52. Einamoji reklama Televizija, spauda. 2-53. Rėmimas Pardavimų skatinimas, akcijos 2-3

5 lentelę galima detalizuoti taip:Reklamos priemonių išlaidos 6 lentelėEil. nr. Reklamos priemonės Išlaidos, Lt. Išlaidos, proc.1 Iškaba 500 12,52 Reklaminiai skydai 800 203 Autotransporto reklama 240 64 Skelbimai laikraštyje 80 25 Langų vitrinos 2000 506 Kainų etiketės 380 9,5 Iš viso: 4000 100

Marketingo biudžetas 7 lentelė

Eil. Nr. Marketingo priemonė Išlaidos nuo įplaukų 1 mėn. Išlaidos, proc.1 Rizikos tyrimai 600 Lt 9,12 Pardavimų skatinimui 2000Lt 30,33 Reklamai 4000 Lt 60,6Iš viso: Iš viso 6600 Lt 100

Marketingo biudžetą galima detalizuoti taip:Marketingo biudžeto projektas 8 lentelė

Eil. Nr. Išlaidos Išlaidos, Lt. Išlaidos, proc.1. Stimuliavimas 200 31.1. Reklama prekybos vietose 200 31.2. Pavyzdžiai 100 1,51.3. Reprezentacinės priemonės 100 1,52. Reklama 1700 26,12.1. Reklaminės akcijos 1200 18,22.2. Kitos reklamos išlaidos 500 7,63. Parodos 1000 153.1. Dalyvavimo išlaidos 1000 155. Rinkos tyrimai 600 9,1 Iš viso: 6600 100

Kaip matome, reklamai žadama skirti išties daug dėmesio, nes Klaipėdos mieste ši prekių sritis silpnai išpopuliarinta. Reikia įdėti daug pastangų, norint pritraukti reikiamą klientų kiekį.

4. Organizacinis planas

I.Mikšytės įsteigtoje uždaroje akcinėje bendrovėje “XXL”, ji bus vienintelė akcininkė ir įmonės direktorė. 240000 Lt įstatinį kapitalą sudaro 2400 paprastųjų akcijų, kurių nominali vertė 100 Lt. Kad sukauptų reikalingą kapitalą, I. Mikšytė įneš 170000 Lt į kaupiamąją banko sąskaitą, kurią tikisi gauti iš banko bei 50000 Lt savo santaupų.

I.Mikšytė yra vienintelė akcininkė, tad nėra stebėtojų tarybos ir valdybos, ir visas įmonėje uždirbtas pelnas, lieka jai.UAB“XXL“ būsima savininkė personalo poreikį nustatė atsižvelgdama į įmonės poreikius. Renkant personalą buvo atsižvelgta į darbuotojų kvalifikacijos lygį, darbinę patirtį. NR. Pareigos V.Pavardė Darbo patirtis Išsilavinimas Funkcijos1 Direktorė-buhalterė Inga Mikšytė UAB „Pateka“, Pardavimų skyriaus vadovė, 5 m. Aukštasis ekonominis, buhalterinės apskaitos kursai Verslo organizavimas, kontrolė ir administravimas, buhalterijos tvarkymas2 Pardavėja Vaida Kinderytė UAB VP Market, 1 metai. Aukštesnysis prekybinis Tiesioginiai pardavimai, darbas su klientais.3 Pardavėja Lina Vaškytė UAB VP Market, 1 metai. Aukštesnysis prekybinis Tiesioginiai pardavimai, darbas su klientais.4. Apsaugos darbuotojas Vaidas Kazlauskas UAB VP Market, 2 metai. Aukštesnysis Apsauga, vagysčių prevencija

Numanoma dirbti dvejomis pamainomis, nes UAB “Klaipėdos Akropolis“ prekybos centro darbo valandos yra nuo 10-22 val. visą savaitę. Numatomas 2 dirbamų ir 2 laisvų dienų darbo grafikas. Toliau pateikiamas darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pateikiamos bendros darbo užmokesčio sąnaudos. Atlyginimų dydis visais atvejais yra toks:• Pardavėjui – 800 Lt/mėn.• Apsaugos darbuotojui – 800 Lt/mėnDarbuotojų darbo užmokestis vieneriems metams 9 lentelė

Vardas pavardė Pareigos Bruto Neto(33%) Bendras DU(31 %)Vaida Kinderytė Pardavėja 800 608 1048Lina Vaškytė Pardavėja 800 608 1048Vaidas Kazlauskas Apsaugos darbuotojas 800 608 1048 Iš viso per mėnesį: 2400 1824 3144 Iš viso per metus: 7200 21888 37730

Bendras visų darbuotojų atlyginimas pirmaisiais metais sudaro 37730Lt, t.y. vidutiniškai 3144Lt per mėnesį( vieno darbuotojo mėnesio atlyginimo vidurkis – 1048 Lt). Per metus darbovietė žada darbuotojams skirti dar 4270 Lt premijoms, papildomiems skatinimams. Išviso darbuotojams per metus bus išmokėta 42 000Lt. suma.Antraisiais ir trečiaisiais metais atlyginimai bus mokami tokiu pat principu, nei didės, nei mažės.

5. Finansinis planasKaip ir kiekvienoje įmonėje, kuri tikisi gauti paramą iš banko, taip ir UAB“XXL“ savo finansinius metus tikisi pradėti kredito iš banko gavimo dieną.

Ruošiant verslo planą, analizavome įvairias ataskaitas. Pirmiausia pateikiame duomenis iš kokių šaltinių ir kiek lėšų reikės projektui finansuoti. Tam tikslui užpildoma ši lentelė:Projekto finansavimo šaltiniai 10 lentelėProjekto kaina Tūkst. Lt Finansavimo šaltiniai Tūkst.LtIlgalaikiui turtui įsigyti: 45500 1. Savininkų nuosavybė Įranga ofisui: Nuosavas kapitalas 70000Baldai 12000 Kompiuteris 3500 Telefonas 500 VISO: Įranga prekybos salei: 2. Banko paskolos Lentynos, vitrinos, prekystaliai 11000 Ilgalaikės paskolos 170000Kasos aparatas 3500 Trumpalaikės paskolos Transportas: Lengvasis automobilis 15000 VISO: 240000Trumpalaikis turtas: 194500 Atsargoms 169500 Remonto darbų sąnaudos 25000 VISO: 240000

Iš lentelės duomenų galima pamatyti, kad šios įmonės įkūrimui reikalinga ilgalaikė paskola, kurią būsima šios bendrovės įkūrėja tikisi gauti iš banko. Ilgalaikė paskola (170000 lt) padengia trūkstamas lėšas mėnesio atsargoms įsigyti. Paskolą tikimasi gauti iš banko su 12 proc. metinių palūkanų norma. Ją tikimasi grąžinti per 3 metus kartu su palūkanomis visą sutarties galiojimo laikotarpį.Paskolos grąžinimo lentelė 11 lentelė

Metai Paskolos suma Metinės palūkanos Paskolos grąžinimas Paskolos suma2006 170000 20400 50000 704002007 120000 14400 50000 644002008 70000 8400 70000 78400Iš viso: 43200 170000 213200

PROGNOZUOJAMA PELNO( NUOSTOLIO )ATASKAITA12 lentelė

Laikotarpis 2006 m. 2007 m. 2008m. 1.Pajamos iš realizavimo 508132 528457 560164 2.Gamybos išlaidos (Tiesioginės) 215000 221780 232387 darbo užmokestis 42000 42000 42000 Išlaidos energijai 3500 3500 3500 Atsargos 169500 176280 186887 3. bendras pelnas 293132 306677 327777 4. Valdymo išlaidos(Ne tiesioginės) 60300 35300 35300 Nuoma 27600 27600 27600 Transporto išlaidos 800 800 800 Draudimas 300 300 300 Remontas 25000 Reklamos išlaidos 6600 6600 6600 5. Pelnas prieš palūkanas 232832 271377 292477 6. Palūkanos 20400 14400 8400 7. Neapmokestintas pelnas 212432 256977 284077 8. Pelno mokestis 42486,4 51395,4 56815,4 9.Grynas pelnas 169945,6 205581,6 227261,6 10. Neapmokestintas pelnas 120000 155600 157261,6

Išanalizavus pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis tikimasi, kad projekto atsipirkimo laikas – daugmaž per pusantrų metų (kapitalas/metinio grynojo pelno = 240000/157262= 1,5 metų ).Projekto pelningumas – antrais įmonės veiklos metais yra kylantis į viršų, kiekvienas investuotas litas duoda 0,7 Lt. (Grynasis pelnas/ kapitalo = 157262/240000 = 0,7 Lt)

PROGNOZUOJAMA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

13 lentelėLaikotarpis 2006 2007 2008PINIGŲ GAUTA Iš pagrindinės veiklos 1. Pardavus produkciją 508132 528457 560164Iš investicinės veiklos 2. pasiskolinus pinigų iš banko 170000 170000 170000Iš viso įplaukų 678132 698457 730164PINIGŲ IŠLEISTA Pagrindinė veikla 351986 361675 3917021 Atsargos 169500 176280 1868873. Atlyginimai 42000 42000 420004. Palūkanos 20400 14400 84005.Mokesčiai 42486 51395 568156. Kredito grąžinimas 50000 50000 700007. Nuoma 27600 27600 27600Finansinė veikla

Iš viso išleista: 182486 185395 204815BALANSAS 326146 336782 338462

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiamas pinigų judėjimas per 3 planuojamus įmonės veiklos planus. Išanalizavus grynųjų pinigų srautus visais ataskaitiniais laikotarpiais matome, kad jie yra teigiami, o trečiųjų įmonės veiklos metų pabaigoje pasieks 338462 Lt pelną.

SĄSKAITŲ BALANSO LENTELĖ

14 lentelėLaikotarpis 2006 2007 20081. Ilgalaikis turtas 45500 Įranga ofisui: 16000 Įranga prekybos salei: 14500 Transportas: 15000 2. Trumpalaikis turtas 194500 205600 227262Atsargoms 169500 176280 186887Remonto darbų sąnaudos 25000 Kitas trumpalaikis turtas 29320 40375VISAS TURTAS 240000 205600 2272623. Ilgalaikiai įsipareigojimai Banko paskola 50000 50000 700004. Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 05. Grynasis turtas 190000 155600 157261,6Nuosavas kapitalas 70000 Pelnas 120000 155600 157261,6VISI ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNASIS TURTAS 240000 205600 227262

Po 3 metų veiklos įmonės balansas rodo, kad įmonė pajėgi grąžinti visas skolas, yra pelninga.

IŠVADOS IR SIŪLYMAI

1. Nustatyti tam tikri dėsningumai, nuo kurių priklauso įmonės UAB “XXL” aptarnavimo zonos formavimas:• UAB “XXL” prekei būdingas tam tikras laikas (nuotolis), kurį pirkėjas pasirengęs sugaišti (įveikti), kad ją įsigytų;• UAB “XXL” parduotuvės pasirinkimui ir jos aptarnavimo zonai daug reikšmės turi pirkėjo nuomonė apie parduotuvę.• UAB “XXL” aptarnavimo zonos dydis priklauso nuo parduotuvės dydžio, jos vietos, jos realizuojamų prekių asortimento, gyvenvietės, kurioje yra parduotuvė, dydžio, konkurentų buvimo ir jų išsidėstymo, pasiekiamumo sąlygų ir t.t. Didelių miesto parduotuvių, prekiaujančių epizodinės ar periodinės paklausos prekėmis, aptarnavimo zonos paprastai peržengia miesto teritorijos ribas, apima arti miesto esančias teritorijas, kartais ir tolimesnes. Parduotuvės (prekybos centro) trauka įvairiose aptarnavimo zonos vietose yra skirtinga. 2. Finansine analizė parodo, kad UAB “XXL” veikla yra finansiškai pagrista ir pelninga. Sudarytas verslo planas parodo, kad Išlaidos yra finansavimo šaltiniai yra subalansuoti. Trejiems metams sudarytas verslo planas parodo, kad įmonė ne tik sėkmingai ketina grąžinti įsiskolinimus bankui, bet ir kiekvienais metais didinti savo pardavimų pajamas. Įmonės prognozės parodė, kad per 1,5 metų įmonės investicijos atsipirks ir pradės nešti gryną pelną.

3. Įmonės konkurencinė padėtis leidžia be didelių sunkumų įsitvirtinti mažmeninės prekybos rinkoje, kuri dar nėra perpildyta šios srities prekių asortimento.