UAB „Topsport“ požiūrio į inovacijas tyrimas

TURINYS

TURINYS 2ĮVADAS 3BENDRA ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ. 4ĮMONĖS DARBUOTOJŲ POŽIŪRIO Į INOVACIJAS TYRIMAS 5INOVACIJOS DIEGIMO PAVYZDYS 6IŠVADOS 7NAUDOTA LITERATŪRA 8PRIEDAI 9ĮVADASŠiandien dauguma Lietuvos įmonių patiria nuolat stiprėjantį konkurencinį spaudimą, tiek iš vietinių, tiek iš tarptautinių konkurentų. Konkurencijos stiprėjimas vyksta dėl globalinės ekonomikos poveikio bei greitos technologijų plėtros.Šių veiksnių poveikį ypač sustiprina spartūs Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą bei pasaulines prekybos struktūras žingsniai. Akivaizdu, jog dalis Lietuvos įmonių neatlaiko konkurencinės kovos ir yra priverstos užleisti pozicijas arba visai pasitraukti iš rinkos.Didinti įmonių konkurencingumą galima aktyvinant jų inovacinę veiklą. Šio proceso pagrindiniai dalyviai yra verslo įmonės – technologijų diegėjos, įmonės ar mokslo institucijos – technologijų šaltinis, bei inovacijų paramos paslaugas teikiančios organizacijos, kurių ekonominis vaidmuo yra „mažinti“ riziką, susijusią su inovacijų plėtojimu rinkos sąlygomis.Kompanijos norinčios būti priekyje turi nuolatos atnaujinti ne tik produktus, bet ir veiklos organizavimo būdus.

Šiame darbe bus analizuojama UAB „TopSport“, kuri užsiima lažybų (sporto) organizavimų ir turi virš 70 lažybų punktų Lietuvoje. Lažybos – abipusės lažybos dėl įvykio baigties, pagrįstos spėjimu, kai laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento.Darbo tikslas: Nustatyti UAB „TopSport“ požiūrį į inovacijas.Uždaviniai: • Atlikti bendrą įmonės veiklos analizę. • Atlikti UAB „TopSport“ darbuotojų apklausą. • Atlikti gautų duomenų analizę. • Pateikite sėkmingos ar nesėkmingos inovacijos diegimo pavyzdį.BENDRA ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ.Lažybų bendrovė “TopSport” pirmąjį lažybų punktą atidarė 2002 metų lapkričio 19 dieną Kaune. Šiuo metu “TopSport” bendrovei priklauso 74 lažybų punktai visoje Lietuvoje. Iki metų pabaigos bendrovė planuoja atidaryti dar daugiau naujų lažybų punktų.Įmonėje dirba apie 150 darbuotojų, iš jų 13 priklauso administracijai, o kiti – tai lažybų tarpininkai-kasininkai, aptarnaujantys klientus. Kadangi punktų darbuotojai tiesiogiai bendrauja su klientais, dažnai teikia administracijai pasiūlymus, kaip pagerinti aptarnavimo kokybę, aprašo ko trūkstą klientams ir pan.

Lažybų bendrovė “TopSport” veikia, vadovaujantis Azartinių lošimų įstatymu. Pagal šio įstatymo 13 str. „Bingą, totalizatorių, lažybas organizuojančios bendrovės apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 1 mln. Litų…“. Pelnas priklauso nuo sporto varžybų sezoniškumo, vasarą yra pats sunkiausias metas, kadangi mažai varžybų, todėl mažai klientų ir įplaukų. Inovacijos įmonėje vyksta, kalbant apie produktus: neseniai atsirado naujas būdas lažintis internetu, taip pat atsinaujino pasiūla (atsirado statymas „Septynetas“). Tačiau yra ir trūkumų, susijusių su technologijomis, bendrovė punktuose naudoja pasenusią kompiuterinę įrangą, ypač tai galima pasakyti apie monitorius, kurie yra net tik dideli ir daug vietos ant nedidelio darbo stalo užimantys, bet dar ir gadinantys regėjimą darbuotojams. Programinė įranga yra atnaujinama kas kiek laiko, tampa vis patogesnė naudojimui, turi daugiau funkcijų, tačiau kompiuteriai galėtų būti galingesni, nes atnaujinant programas, jis vis lėčiau ir lėčiau dirba, kas atsiliepia klientų aptarnavime.ĮMONĖS DARBUOTOJŲ POŽIŪRIO Į INOVACIJAS TYRIMASTyrimo būdas yra anketavimas.Kadangi bendrovėje dirba 13 žmonių administracijoje ir virš 100 – klientų aptarnavime visoje Lietuvoje, todėl, suprantama, daugumos darbuotojų aprašyti nėra galimybės. Todėl pasirinkau nors ir nedaug respondentų, tačiau tai turėtų reprezentuoti įmonė teisingai. Tyrime dalyvavo pusė administracijos darbuotojų, ir keletą klientus aptarnaujančių darbuotojų (prielaida, kad lažybų tarpininkų-kasininkų anketos mažai skirsis, nes jų darbas yra vienodas).INOVACIJOS DIEGIMO PAVYZDYSUAB „TopSport” neseniai pristatė naują, patogų ir šiuolaikišką būdą lažintis „i-lažybas“ – tai galimybė lažintis internetu. Tai labai patogu klientams, nes „TopSport“ lažybų punkte galima apsilankyti būdami namuose, darbe, interneto kavinėje arba tiesiog ten, kur yra galimybė prisijungti prie interneto. Viskas, kas reikalinga tam, kad būtų galima atlikti statymus, patikrinti lažybų korteles arba tiesiog pasidomėti kas naujo sporto pasaulyje, randasi vienoje vietoje – adresu www.topsport.lt.
„i-lažybos“ – tai saugus ir patogus būdas lažintis, išvengiant daugkartinių apsilankymų lažybų punktuose, tačiau norint atsiimti laimėjimą, ar įnešti į sąskaitą pinigus, klientas visgi turi atvykti į punktą. UAB “TopSport” i-lažybas organizuoja vadovaudamasi LR Azartinių lošimų įstatymu (toliau ALĮ) ir lažybų reglamentu, kurį, įvertinusi jo atitikimą LR ALĮ, yra patvirtinusi Valstybinė lošimų priežiūros komisija (toliau VLPK). Būtent ALĮ ir lažybų reglamentas numato, kad pinigai, t.y. statymai ir laimėjimai, priimami ir išmokami tik lažybų punktuose, todėl, esant dabartinėms įstatymo nuostatoms, nėra galimybės išvengti lankymosi lažybų punktuose.Ši naujovė pasisekė, nes jau po poros mėnesių vidutiniškai kiekviename lažybų punkte užsiregistravo ir pasirašė sutarti apie 50 klientų ir kas mėnesį šis skaičius pamažu didėja.Internetinės lažybos patogios ne tik internetiniams klientas, bet ir klientams dar ateinantiems į punktą, nes mažėja eilės, sumažinamas darbuotojų darbo krūvį (lažybų korteles yra sugeneruotos, nereikia įvedinėti įvykius).Yra tam tikrų šios sistemos trūkumų:Tiek lažybų kortelių spausdinimas, tiek ir koeficientų keitimas yra procedūros, trunkančios vienokį ar kitokį laiko tarpą. Todėl natūralu, kad kai kuriais atvejais, pvz., kai spausdinama kita lažybų kortelė, lažybų tarpininkas – kasininkas tam tikrą laiko tarpą negali atspausdinti per kompiuterinį tinklą gautos informacijos pagrindu suformuotos lažybų kortelės.Be to, „i-lažybose“ dalyvaujama, perduodami informaciją per kompiuterinį tinklą, todėl lažybų organizatorius negali kontroliuoti nei perduodamo informacijos srauto, nei informacijos perdavimo greičio. Todėl klientai, statantys už tam tikrą įvykį, kuris greitai prasidės, rizikuoja, kad kortelę galima nespėti atspausdinti iki įvykio pradžios, todėl, tokiu atveju, statymas atmetamas.IŠVADOSNAUDOTA LITERATŪRA1. LR Azartinių lošimų įstatymas. Žin., 2001, Nr. 43-1495
2. Strazdas R., Jakubavičius A. Inovacijos – Lietuvos įmonių konkurencinio pranašumo pagrindas // Verslas, vadyba ir studijos ‘2001 // Mokslinės konferencijos medžiaga (2001.11.29-30), II tomas. Vilnius: Technika, 2002, p. 201-211..3. http://www.vlpk.lt/lt/lawinfo/teises-aktai/4. http://www.topsport.lt/?id=73