UAB “Spiritus Movens” verslo planas

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………..3

1. DARBO IDĖJA IR ISTORINĖ APŽVALGA……………………………………………………………….4

2. RINKOS ANALIZĖ IR MARKETINGO STRATEGIJA……………………………………………….5

3. PASLAUGOS IR TRANSPORTAS…………………………………………………………………………….8

4. PATALPOS IR ĮRENGIMAI………………………………………………………………………………………9

5. DARBŲ GRAFIKAS IR PROGRAMŲ TINKLELIO REORGANIZACIJA…………………….9

6. ORGANIZACINIS PLANAVIMAS…………………………………………………………………………..11

7. PERSONALAS………………………………………………………………………….….13

8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS IR FINANSAVIMAS………………………..14

9. REIKALINGAS KAPITALAS IR FINANSINĖS PROGNOZĖS…………………………14

10. KAINOS IR PELNO EKONOMINĖ ANALIZĖ………………………………………………………….16

NAUDOTA LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………..20

ĮVADAS

Dabartinėje Lietuvoje, kaip ir daugelyje valstybių, plečiantis informacinei visuomenei, atitinkamai didėja ir tam tikrų veiklos sričių teikiamų produktų ir paslaugų paklausa. Informacinės visuomenės kūrimas ir plėtojimas – labai svarbus faktorius, ypač dabar, stojant į Europos Sąjungą. Viena iš tokių reiškimosi formų yra radijo verslas. Negalima sakyti, kad Lietuvoje „laisvojo žodžio“ šalininkai ir plėtotojai negali konkuruoti tarpusavyje šioje rinkos srityje, tačiau tam tikras spragas užpildyti reikėtų. Visų pirma trūksta didesnės skirtingų muzikos stilių, kultūrinių formų bei paslaugų, susijusių su šiuo verslu, konkurencijos.Radijo stotis „Spiritus Movens“ kaip tik ir stengiasi tuos trūkumus nors iš dalies sumažinti. Tai neseniai susikūrusi radijo stotis, transliuojanti išimtinai tik džiazą. Džiazą galima laikyti tarsi tarpine grandimi tarp senosios country muzikos ir naujųjų rock ir pop. Tuo ši radijo stotis ir išsiskiria iš kitų, kad nesistengia įsilieti į daugumos radijo stočių propaguojamą programą, bet kuria visai naują, bent jau Lietuvai, supratimą apie muziką. Kalbant apibendrintai, „Spiritus Movens“ tikslai būtų – tinkamai konkuruoti rinkoje su kitomis, panašaus ar visai skirtingo stiliaus muziką grojančiomis radijo stotimis, suteikti darbo vietų bei jaunimui bei įsilieti į Lietuvos kultūrinį gyvenimą bei pramogų verslą.Visiems šiems tikslams įgyvendinti radijo stočiai reikia įdėti nemažai lėšų ir organizacinio darbo. Reikia, kad būtų užtikrintas stabilus finansavimas iš suinteresuotų organizacijų ar fizinių asmenų ir sugebėjimas įrodyti savo, kaip naujos veiklos srities atstovės, atsakingumą bei patikimumą. Visa tai įvykdyti padės padaryti korektiškai ir teisiškai pagrįstai sudarytos tarpusavio sutartys ir tų pačių finansuotojų bei potencialių klientų reklamavimas eterio metu.

„Spiritus Movens“ reikšmė ir svarba taip pat priklauso nuo aktyvaus jaunimo įsiliejimo į radijo stoties kolektyvą, aišku neuždarant kelių ir kitokio amžiaus žmonėms darbuotis šioje srityje ir konkrečiai šioje radijo stotyje.Sudarydamas verslo planą, remiuosi statistiniais apklausų, interneto svetainių duomenimis bei savo sudaryto radijo stoties darbų organizavimo bei muzikos industrijos planų rodikliais.Gautų „Spiritus Movens“ veiklos plėtimo ir reorganizavimo rezultatų reikšmė tiesiogiai apibūdina radijo stoties svarbą šiuolaikinei visuomenei.Šį verslą nagrinėti rinkausi būtent todėl, kad surasčiau esminius skirtumus tarp nusistovėjusių muzikinio pasaulio normų ir visiškai naujos, bet perspektyvios, laikui bėgant vis didesnę rinkos dalį užimsiančios muzikos, tuo pačiu ir veiklos srities, rūšies.

1. DARBO IDĖJA IR ISTORINĖ APŽVALGA

Radijo stotis “Spiritus Movens” – pirmoji ir kol kas vienintelė radijo stotis Lietuvoje, transliuojanti tik džiazo įrašus. Dabartiniu metu, Lietuvoje kilus susidomėjimui džiazo muzika, atsirado labai geros galimybės plėtoti šią verslo sritį, tuo labiau, kad tiesioginių konkurentų net nėra.Radijo verslas dabar, einant link informacinės visuomenės, yra labai perspektyvus, šis verslas ateityje turės labai daug plėtros galimybių. Radijo verslas, teisingai jį plėtojant, gali būti labai pelningas, o kad taip ir atsitiktų, reikėtų rasti sritį, kurioje naujoji radijo stotis išsiskirtų iš kitų. Tuo radijo stotis “Spiritus Movens” ir yra ypatinga – pakeitus jos organizacinę struktūrą, atnaujinus aparatūrą, įdiegus naujovių, ši radijo stotis ne tik puikiai atitiktų standartus, bet ir juos pranoktų.Džiazas – tai muzikos kryptis, dažniausiai patinkanti bet kokio amžiaus ir socialinės padėties žmogui, todėl, perorganizavus “Spiritus Movens” programų tinklelį (reikėtų suklasifikuoti muziką pagal stilius, pasiūlyti klausytojams daugiau autorinių ir informacinių laidų), radijo stotis galėtų visiškai išnaudoti savo galimybes, o tai, žinoma, didintų kapitalą.

Įmonės tikslams įgyvendinti reikia 500000 Lt, kuriuos būtų visiškai įmanoma grąžinti per 1 – erius metus. Paskola reikalinga verslo plėtrai:• Naujiems žmonėms į verslą įjungti;• Plėsti verslo sritį. Per ateinančius veiklos metus rengiamasi:• Įrengti ir atidaryti reklamos bei įrašų studijas;• Atidaryti džiazo klubą;• Išplėsti transliacijos diapazoną (apimti visą Lietuvą);• Bendradarbiauti su užsienio įmonėmis, plėtojančiomis adekvatų verslą;• Bendradarbiauti su įvairaus pobūdžio Lietuvos organizacijomis;• Remti perspektyvius džiazo atlikėjus;• Rengti ir remti įvairius Lietuvos džiazo atlikėjų konkursus, festivalius;• Didinti visuomenės susidomėjimą džiazo muzika;• Didinti jaunimo užimtumą, remiant įvairias muzikos mokyklas, ruošiančias jaunuosius muzikantus;• Organizuoti įvairius užsienio džiazo atlikėjų pasirodymus ir t. t.Visos įmonės įplaukos (kol neįvykdyti tolimesni įmonės planai) bus gaunamos iš reklamos, todėl ypač aktualu pajungti daug jaunų žmonių, kurie ir yra pajėgūs savo entuziazmu pritraukti auditoriją. Taip iš dalies bus sumažintas ir jaunimo nedarbas – opi šiandienos problema.Pagrindiniai bendrovės “Spiritus Movens” tikslai yra: • Įsitvirtinti Lietuvos radijo rinkoje;• Pasiekti pakankamą auditorijos dydį;• Skatinti visuomenės susidomėjimą džiazo muzika;• Remti perspektyvius Lietuvos džiazo muzikantus;• Rengti įvairių Lietuvos ir užsienio džiazo atlikėjų pasirodymus, festivalius, jaunųjų džiazo atlikėjų konkursus;• Bendradarbiauti su panašaus pobūdžio užsienio organizacijomis, fondais, remiančiais perspektyvius muzikantus;• Plėsti savo veiklą ir veiklos sritį.Šios paskolos dėka siekiama:o Tapti finansiškai nepriklausomais;o Plėsti savo veiklą kitose sferose:o Bendradarbiauti su užsienio džiazo muzikos įrašų leidybos firmomis, keistis informacija ir reklama;o Atidaryti džiazo įrašų studiją, kur būtų vykdomi įvairūs projektai, įrašomi koncertai ir pan.;o Atidaryti džiazo barą ar klubą “Spiritus Movens”;o Įrengti reklamos studiją;
o Plėsti savo transliacijos diapazoną (visoje Lietuvoje).

2. RINKOS ANALIZĖ IR MARKETINGO STRATEGIJA

Bet kokia veikla užsiimančios įmonės klestėjimas tiesiogiai priklauso nuo vartotojų. Reorganizuojant radijo stotį, labai svarbu, kad jos siūloma produkcija būtų priimtina daugeliui potencialių klientų – klausytojų.Pagrindiniai reorganizuotos radijo stoties klausytojai būtų:• Patys muzikantai, besidomintys džiazo muzikos naujienomis, ieškantys naujų idėjų ir sričių išreikšti savo kūrybinį potencialą;• Džiazo muzikos mėgėjai – įvairaus amžiaus žmonės, nuo ~18 metų (industrinio džiazo bei Acid Jazz ir kt. klausytojai) iki virš 60 metų (boogie, blues ir kt.);• Įvairių socialinių sluoksnių atstovai;• Vaikai, mėgstantys radijo laidas vaikams ir vaikų muzikos įrašus.Ateityje, plečiantis įmonės veiklai, žadama įsitvirtinti ne tik toje rinkos nišoje, kuri būtų glaudžiai susijusi su džiazo muzikos verslu, bet toje, kuri turi savo atskirą veiklą. Čia kalbama apie kitokių stilių radijo stotis – „Radiocentras“, „M-1“, kurios džiazo muzikos netransliuoja.Nors pastaruoju metu Lietuvoje yra daug jau seniai egzistuojančių, naujų ar dar tik besikuriančių radijo stočių, radijo stočiai “Spiritus Movens” jos tiesioginės konkurencijos nesudaro. Analizuojant kitų Lietuvos radijo stočių programų tinklelį, tik 2 iš jų turi po 1 savaitinę džiazo muzikos laidą. Tai – “Laisvoji Banga” ir LR2, kurių pagrindinė specializacija vis dėlto nėra džiazas.Jei žvelgsime toliau į ateitį,. Lietuvoje yra 2 džiazo klubai (“Brodvėjus” ir “Pulčinela”), kurie specializuojasi tik gyvos muzikos srityje, todėl vėlgi tiesioginės konkurencijos naujam klubui (kuriame didžiąją laiko dalį bus transliuojama įvairių stilių džiazo muzika, tuo metu grojama tiesioginiame “Spiritus Movens” eteryje) nesudarys.Specializuotos džiazo įrašų studijos, turinčios būtent džiazo įrašams reikalingą aparatūrą, visoje Lietuvoje šiuo metu nėra, o džiazo muzikantų, norinčių leisti savo įrašus, dabar Lietuvoje kaip niekad gausu, tuo labiau, kad džiazo muzikantai turi daug ir įvairių rėmėjų ar mecenatų, kurie padeda rasti įrašų leidėjus užsienyje, nesant pakankamai gerų sąlygų Lietuvoje.

Reklamos įrašų studijų šiuo metu Lietuvoje yra keletas, bet jos yra palyginti stambios, todėl prarandama daug smulkesnių, su mažesne perkamąja galia, klientų. Ši nauja reklamos įrašų studija nebus stambi, todėl atitinkamai mažesni bus ir reklamos leidybos įkainiai, kas pritrauks didesnę dalį užsakovų. Kadangi radijo stotis orientuosis daugiau į rimtesnio pobūdžio muzikos bei laidų transliacijas, atitinkamai tuo bus stengiamasi pasiekti kuo daugiau potencialių reklamos užsakovų ausis. Pagrindiniai reklamos užsakovai būtų:o Muzikos įrašų leidėjai;o Laikraščiai, bankai ir kt. stambios įmonės, besireklamuojančios radijo eteryje;o Rimtesnio pobūdžio įmonės, negalinčios reklamuotis laisvesnio, labiau pramoginio pobūdžio radijo stotyse;o Gana stambios įmonės, negalinčios užsisakyti televizijos reklamos ir kt.Kadangi visos radijo stoties įplaukos gaunamos iš reklamos, tai atitinkamai nemažai išlaidų bus skiriama ir savos veiklos reklamai. Planuojama kas mėnesį išleisti nuo 10 iki 30 tūkst. Lt, priklausomai nuo įplaukų apimties, o, plečiantis verslui, ir dar daugiau.Pradžioje bus reklamuojamasi daugelyje Lietuvos dienraščių: “Lietuvos ryte”, “Respublikoje”, “Verslo žiniose” ir kt., taip pat žurnaluose ir televizijoje. Spaudoje reklamą bus stengiamasi patalpinti pirmuosiuose puslapiuose.

Reklama spaudoje atrodytų maždaug taip:

Tiems, kas supranta daugiau…99.3 Mhz FMVilniuje1 pav. Įmonės reklamos pavyzdys

Taip pat ruošiamasi parengti reklaminių prospektų su reklamos įkainiais ir paslaugų aprašymais. Šie prospektai bus siunčiami paštu potencialiems klientams.Bus diegiamos ir naujovės: interneto puslapis www.spiritusmovens.lt bei reklama internete.

Reklamos įkainiai:

1 lentelė. Reklamos laiko juostos: P A T K P Š S06-12 A 06-10 B12-17 B 10-15 A17-20 C 15-20 B20-00 D 20-00 C00-06 E 00-06 E

2 lentelė. Reklamos transliacijos kainos (litais be PVM): 5’’ 10’’ 15’’ 20’’ 25’’ 30’’ 35’’ 40’’ 45’’ 50’’ 55’’ 60’’A 19,20 21,60 24,00 33,60 43,20 48,00 55,20 62,40 67,20 81,60 86,40 96,00B 16,80 18,90 21,00 29,40 37,80 42,00 48,30 54,60 58,80 71,40 75,60 84,00C 15,60 17,55 19,50 27,30 35,10 39,00 44,85 50,70 54,60 66,30 70,20 78,00D 13,20 14,85 16,50 23,10 29,70 33,00 37,95 42,90 46,20 56,10 59,40 66,00E 3,60 4,05 4,50 6,30 8,10 9,00 10,35 11,70 12,60 15,30 16,20 18,00

Antkainis bus taikomas šioms paslaugoms:

Išskirtinė pozicija (prieš žinias, po žinių, reklamos bloko pradžioje arba pabaigoje, kiti pageidavimai) +30%

Klientams bus taikomos šios nuolaidos:

3 lentelė. Nuolaidos klientamsUžsakymo suma be PVM Nuolaida pinigais Papildoma transliacija1000 Lt + … -5% +7%2000 Lt + … -8% +10%3000 Lt + … -10% +15%4000 Lt + … -12% +17%5000 Lt + … -15% +20%

Įsipareigojimo suma per metus be PVM Nuolaida pinigais Papildoma transliacija10000Lt + … -7% +15%15000Lt + … -10% +17%20000Lt + … -15% +20%30000Lt + … -17% +25%50000Lt + … -20% +30%

3. PASLAUGOS IR TRANSPORTAS

Iš investicijų fondo išperkamosios nuomos būdu bus nupirkti 2 automobiliai ir mobili radijo stotis su įmonės logotipu. Išperkamosios nuomos sutartį bus stengiamasi pasirašyti 6 mėn. – 1 metų laikotarpiui.Pirmieji įnašai už automobilius bus įnešti jau pirmąjį mėnesį, kad juos eksploatuoti būtų galima pradėti iš karto.

Siūlomos paslaugos:

4 lentelė. Audioklipo gamybos kainos. Aprašymas KainaSTUDIJOS DARBAI(1 audioklipui) (įeina į bet kokio audioklipo gamybos kainą; atskirų kanalų įrašymas, mikšeravimas, kompiuterio programavimas, redagavimas – prodiusavimas, suvedimas, adaptacija ir kt.) 200 LtAUDIOKLIPO IR KITOS REKLAMINĖS MEDŽIAGOS TAISYMAS (1 audioklipui) (priklauso nuo darbo sudėtingumo) 50-150 Lt1. SCENARIJUS, PARAŠYTI ŽODŽIAI, REKLAMINĖ FRAZĖ (1 audioklipui) (rekomenduojama bet kokio audioklipo gamybos atvejais) 150 Lt2. AUTORINĖ MUZIKA IR EFEKTAI (1 audioklipui) (manoma, kad reklamuojama firma turi išsiskirti iš kitų) 200 Lt3. MUZIKINĖ BIBLIOTEKA IR EFEKTAI (1 audioklipui) (kiekvieno audioklipo gamybai reikalingas muzikos fonas) 50 Lt4. DIKTORIUS (1 atlikėjas) 50 Lt5. DAINININKAS/ MUZIKANTAS (1 atlikėjas) 150 Lt6. VIDEOKLIPO ĮGARSINIMAS (1 audioklipui) 10%

Visos kainos lentelėje nurodytos be PVM. Kaina nepriklauso nuo audioklipo trukmės.Pagaminto audioklipo nuosavybės teisės, apmokėjus scenarijaus sukūrimą ir audioklipo gamybą, priklauso užsakovui.Skubi audioklipo gamyba – 3 darbo dienos. Visos nurodytos kainos 2 kartus didesnės.

4. PATALPOS IR ĮRENGIMAI

Pirmaisiais metais visos patalpos – radijo stoties, reklamos ir įrašų studijų bei baro ar klubo – bus nuomojamos. Pakankamai išplėtus veiklą ir atsiradus būtinybei, visas šias patalpas bus stengiamasi įsigyti.Kol kas radijo stotis turi transliacijos įrangą, kuri palaipsniui bus pakeista nauja. Ją jau nuo pirmo mėnesio per metus bus įmanoma įsigyti išperkamosios nuomos būdu. Taip pat bus įsigyta įrašų ir reklamos studijų įranga, kurią taipogi pagal galimybes bus stengiamasi iš karto nusipirkti.

Baro patalpos iš pradžių taip pat bus nuomojamos, bet pats baras turėtų būti įrengtas už savo lėšas, iš karto – ne išsimokėtinai.Tokiu būdu, pasibaigus pirmiesiems metams, įmonė nebeturės jokių skolų, o įsigytas kapitalas ims nešti pelną.

5. DARBŲ GRAFIKAS IR PROGRAMŲ TINKLELIO REORGANIZACIJA

Darbų grafikas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Įmonės reorganizavimas Licencijos gavimas Tinkamų patalpų radimas Tinkamų įrengimų ieškojimas ir užsakymas

Trūkstamų finansų radimas Įrangos atgabenimas ir sumontavimas Darbuotojų ieškojimas Darbuotojų “išbandymas” Sutarčių su reklamos užsakovais pasirašymas Pirmųjų piniginių įplaukų gavimas

Dabartinį programų tinklelį reikia pertvarkyti dėl keleto priežasčių:• Klausytojų patogumui: daugeliui žmonių industrinis ir instrumentinis džiazas yra per “sunkus”, varginantis, todėl, sutvarkius programų tinklelį ir išskirsčius džiazo rūšimis, bus lengviau padidinti auditoriją, nes kiekvienas klausytojas galės rinktis muziką pagal savo skonį ar nuotaiką;• Reklamos užsakovų patogumui: čia taip pat didžiausią įtaką daro skonis ir reitingai;• Pačių radijo stoties darbuotojų ir savininkų naudai: tuomet bus aiškiau apibrėžta kiekvieno darbuotojo įtakos sfera, o veikla – labiau specializuota ir konkreti.

Pavyzdinis programų tinklelis:

PIRMADIENIS (ANTRADIENIS, TREČIADIENIS, KETVIRTADIENIS, PENKTADIENIS)

6:00 – 11:00 LABAS RYTAS (greitesnė muzika: boogie, rock&roll ir kt.)11:00 – 13:00 PRIEŠ PIETUS… (kompiliacija: muzika gali būti ir sudėtingesnė, įvairesnio pobūdžio)13:00 – 15:00 RAMIAI (rami, atpalaiduojanti muzika: bliuzas, vokalinis džiazas ir kt.)15:00 – 19:00 VAKAROP (įvairi muzika: industrinis, instrumentinis, vokalinis džiazas, improvizacijos ir pan.)19:00 – 21:00 GILIAU (autorinė laida, nagrinėjanti kurią nors vieną džiazo muzikos kryptį)21:00 – 0:00 VAKARAS (rami, atpalaiduojanti, migdanti muzika: Trance Jazz, Folk Jazz, vokalinis džiazas ir kt.)0:00 – 6:00 LABANAKT

Pirmadienio programų tinklelis galėtų būti gairės visai darbo savaitei. Laidų LABAS RYTAS, PRIEŠ PIETUS ir VAKARAS metu galėtų būti rengiamos diskusijos tiesioginiame eteryje, pokalbių šou, įvairios reklaminės akcijos, žaidimai, kvizai, viktorinos ir pan.

Autorinės laidos iš pradžių turėtų būti pasakojamojo, “šviečiamojo” pobūdžio, vėliau, išaugus auditorijai, tiesioginiame eteryje savo nuomonę galėtų išreikšti ir klausytojai.

ŠEŠTADIENIS (SEKMADIENIS)

8:00 – 10:00 KIR VIR BAM, NE BET KAM, TIK LABAI GERIEM VAIKAM (programa vaikams, skamba vaikų džiazo įrašai)10:00 – 14:00 NAUJIENOS (naujų džiazo įrašų, populiariausių albumų, dainų, instrumentinių kūrinių apžvalga ir komentarai. Laida turėtų būti vedama muzikologo)14:00 – 16:00 NAMIE (Lietuvos džiazo atlikėjų pasirodymų, projektų, įrašų ir pan. Apžvalga)16:00 – 19:00 POKALBIAI (autorinė laida. Galėtų būti aptariamos aktualios šiandienos problemos ar bet kokia kita įdomi ir patraukianti tema)19:00 – 21:00 VARDAS (kurio nors vieno atlikėjo kūrybos apžvalga)21:00 – 0:00 VAKARAS (rami muzika)0:00 – 8:00 LABANAKT

Programų tinklelis turėtų atspindėti radijo stoties orientaciją – neperžengiant džiazo muzikos ribų, pritraukti kuo platesnę auditoriją. Todėl čia turėtų būti transliuojamos ir programos vaikams, ir įvairios diskusijų ar pokalbių laidos bei laidos apie politiką. Labai svarbus akcentas, padėsiantis pritraukti auditoriją – kompetentinga žinių tarnyba (būtų galima pasirašyti sutartį su jau egzistuojančia patikima žinių tarnyba, kad būtų įmanoma išvengti per didelio pavaldinių skaičiaus), o taip pat aktualijų komentarai (tai – silpnoji daugelio komercinių radijo stočių vieta).

6. ORGANIZACINIS PLANAVIMAS

Dabartinę radijo stoties valdybą sudaro jos savininkai, reklamos vadybininkas, programų direktorius bei finansininkas. Atitinkamai jie savo įtakos sferoje turi reklamos darbuotojus ir muzikinių laidų vedėjus. Tačiau plečiantis įmonės veiklai, planuojama jos struktūrą gerokai plėsti. Tam įtakos turės naujų paslaugų bei veiklos sričių pačioje įmonėje atsiradimas. Tai ir įrašų studija, ir muzikinis klubas, ir interneto svetainė. Kuo daugiau veiklos sričių, tuo daugiau reikės padalinių vadovų bei jiems pavaldžių darbuotojų.

2 pav. Pradinė organizacinė įmonės struktūra

3 pav. Galutinė organizacinė įmonės struktūra

7. PERSONALAS

Iš pat pradžių, tikintis kuo didesnio efekto, planuojama samdyti bent vieną garsų radijo laidų vedėją, kurio įvaizdis padėtų plėsti auditoriją.Taip pat ruošiamasi surengti viešą perklausą dar 4 – 5 vedėjams rasti. Vedėjai turėtų būti palyginti jauni, neturėtų būti vengiama samdyti ir studentus, studijuojančius muzikologiją ar besidominčius džiazo muzika ir turinčius ką pasiūlyti publikai. Skelbimus apie rengiamą atranką reiktų iškabinti Lietuvos Muzikos Akademijoje, muzikos mokyklose, konservatorijose, taip pat paskelbti radijo eteryje ir spaudoje. Galinčių ir norinčių dalyvauti perklausoje amžius neturėtų būti ribojamas, nes radijo stotis orientuojama į kuo platesnę auditoriją.Iš žmonių, atrinktų pirmajame ture, tikrieji laidų vedėjai turėtų būti atrinkti jau tiesioginiame eteryje, vertinant pagal tokius kriterijus: Gebėjimą kontroliuoti situaciją; Mokėjimą pritaikyti savo muzikines žinias; Sugebėjimą sudominti auditoriją; Gebėjimą išlaikyti šaltakraujiškumą; Gerą humoro jausmą ir kt.

5 lentelė. Mėnesiniai atlyginimaiPAREIGOS MĖN. ATLYGINIMAS

(be soc. draudimo)

Buhalteris 800 Programų direktorius 800 5 laidų vedėjai 3000 Žinomas laidų vedėjas 3000 Reklamos vadybininkas 1000

Iš viso: 8600

Vėliau planuojama priimti daugiau darbuotojų, kurių atlyginimas priklausytų nuo įmonės pelno – jam didėjant, didėtų ir pastovių darbuotojų atlyginimai.

8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS IR FINANSAVIMAS

Radijo stoties „Spiritus Movens“ veiklos plėtimo ir reorganizavimo projektas turėtų būti finansuojamas ne vieno, o kelių suinteresuotų organizacijų ar fizinių asmenų. Pradžioje bus tariamasi su viena iš televizijų, greičiausiai tai būtų LNK arba LTV kanalai. Šios televizijos turėtų būti sudomintos radijo stoties siūlomomis sąlygomis – nemokamu tų televizijų pramoginių ar kultūrinių laidų reklamavimu. Tai būtų kartu ir tiesioginis bendradarbiavimas, atnešiantis naudą tiek radijui, tiek pačiai televizijai. Taip pat bus tariamasi su pavieniais fiziniais asmenimis, kuriems irgi bus svarbu bei aktualu dalinai naudotis radijo stoties suteiktomis privilegijomis ir paslaugomis.

Esant pakankamam finansavimui, „Spiritus Movens“ kuo toliau, tuo daugiau turės didesnių galimybių plėsti savo veiklą kūryboje ir transliavime. Kūryba – tai būtų audioklipų, reklaminių siužetų gamyba bei sugebėjimas tinkamai bendradarbiauti su, bent jau pradžioje, kol neturės savo, leidybinėmis firmomis.Klostantis geroms sąlygoms, t.y. esant užtikrintam finansavimui, audioklipo gamybos pajėgumas turėtų žymiai padidėti, skaičiuojant nuo tik įsigijus technologijas iki vienerių metų pabaigos. Tuo pačiu pagausės ir klientų – klausytojų auditorija:

4 pav. Mėnesinė auditorija

9. REIKALINGAS KAPITALAS IR FINANSINĖS PROGNOZĖS

Prašoma 500000 Lt paskolos vieneriems metams su 14% metinių palūkanų.Finansiniuose skaičiavimuose laikytasi prielaidos, kad paskolos dalys bus grąžinamos mėnesio pabaigoje (po 20-tos dienos), todėl palūkanos skaičiuojamos už jau praėjusio mėnesio likutį.Finansinėse ataskaitose pateiktas labiausiai tikėtinas variantas, kur reklamos pardavimo kiekis ir kaina mažiausi, o išlaidos – didžiausios.Pelno ataskaitose palūkanų sąnaudos išdalijamos kiekvienam mėnesiui, kad iki metų galo įmonė susimokėtų visas skolas.Prognozuojant laikytasi šių prielaidų:• Visos išlaidos kiekvieną mėnesį maksimaliai didėja;• Mėnesinis investicijų kiekis išlaikomas pastovus visus metus;• Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas 10 – čiai metų;• Palūkanos už kreditus mokamos fiksuotos;• Kelių mokestis – 0,5% įplaukų;• Pelno mokestis – 15%;• Mokesčiai biudžetui apskaičiuojami ir mokami kiekvieną mėnesį;• Įplaukos už reklamą gaunamos avansu, tik pasirašius reklamos sutartį;• Visos mėnesio veiklos sąnaudos apmokamos mėnesio pabaigoje (kartu su darbuotojų atlyginimais);• Prognozuojama 1-eriems metams.

Išlaidų sąmata:

o Patalpų nuoma: pirmus 2 mėn. bus nuomojamos tik radijo stoties patalpos (100 m2), vėliau bus įrengta įrašų studija (100 m2) – trečią veiklos mėnesį, o penktą mėnesį bus pradėtos nuomotis ir ruošti klubo patalpos (250 m2).

o Licencija: pirmus 4 mėn. bus naudojama tik radijo stoties licencija, o nuo penktojo veiklos mėnesio, įrengus klubą, bus gauta ir licencija, leidžianti prekiauti alkoholiniais gėrimais;o Atlyginimai ir socialinis draudimas: beveik kiekvieną mėnesį bus stengiamasi priimti pakankamą kiekį kvalifikuotų darbuotojų: pirmuoju laikotarpiu (I – II mėn.) – radijo stočiai aptarnauti, antruoju (III – IV mėn.) – reklamos ir įrašų studijos darbuotojų; trečiuoju laikotarpiu (V – VI mėn.) – klubo darbuotojų. Ketvirtuoju laikotarpiu (VI – VII mėn.) bus stengiamasi atrinkti geriausius, aukščiausios kvalifikacijos darbuotojus, perėjusius bandomąjį laikotarpį, kuriems pagal nuopelnus ir reklamos apyvartą bus didinamas atlyginimas;o Siųstuvų nuoma: jau antrą mėnesį bus gerinama transliacijos kokybė, nuo trečiojo mėnesio bus stengiamasi apimti Vilniaus rajoną ir apylinkes bei Kauną, o nuo penktojo veiklos mėnesio – ir visą Lietuvą;o Investicijos: kiekvieną mėnesį iš įmonės pajamų išskiriama po 60000 Lt šiems tikslams įgyvendinti:1) patalpoms įrengti ir apipavidalinti; 2) įrašų ir reklamos studijų įrangai gauti išperkamosios nuomos būdu; 3) radijo stoties įrangai tobulinti; 4) moderniosioms technologijoms diegti; 5) įmonei kompiuterizuoti; 6) klubo įrangai pirkti; 7) firmos transportui (lengviesiems automobiliams ir kilnojamajai radijo stočiai) pirkti.

10. KAINOS IR PELNO EKONOMINĖ ANALIZĖ

Vienintelis įmanomas rizikos veiksnys, plėtojant šį verslą, būtų nepakankama reklama. Be efektyvios reklamos nesiplėstų vartotojų (t. y., reklamos užsakovų ir radijo klausytojų ) ratas, nebūtų įmanoma “prisivilioti” tiek reklamos, kad būtų įmanoma išsilaikyti rinkoje ir toliau plėstis.Reklamos stygiui išvengti trūkstant lėšų, būtų įmanoma pasirašyti kontraktus su jau veikiančiais gyvos muzikos klubais, kurie 1 ar 2 kartus per savaitę organizuotų “Spiritus Movens” vakarus, kas sutaupytų lėšų patiems klubams (nereikėtų mokėti honorarų muzikantams, o ir klubas nebūtų paprasčiausiai uždarytas, nesant jokios programos) ir padėtų pritraukti didesnę auditoriją, o tuo pačiu ir potencialius reklamos užsakovus radijo stočiai.

6 lentelė. Pelno ataskaita. I metai (Labiausiai tikėtina prognozė) I mėn. II mėn. III mėn. IV mėn. V mėn. VI mėn. VII mėn. VIII mėn. IX mėn. X mėn. XI mėn. XII mėn. MetaiĮplaukos 152434 175299 199841 225820 252919 280739 308814 336607 363535 388983 412321 432937 3530249

Turto nusidėvėjimas 7622 7622 7622 7622 7622 7622 7622 7622 7622 7622 7622 7622 91464

Atlyginimai ir socialinis draudimas 11438 14154 17136 25704 44982 78719 78719 78719 80000 80000 80000 100000 689571

Transporto sąnaudos 1300 1800 2000 2000 4000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 67100

Komunalinės ir energetinės sąnaudos 2000 2500 3000 6000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 93500

Veiklos pelnas (nuostolis) 129074 147223 160083 162494 182315 136398 164473 228266 253913 279361 302699 303315 2449614

Administracinės sąnaudos 4000 6000 20000 40000 29000 70000 70000 7000 7000 7000 7000 7000 274000

Patalpų nuoma 2100 2100 4000 4000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 92200

Reklamos sąnaudos 10000 15000 20000 20000 30000 30000 25000 30000 30000 30000 30000 30000 300000

Palūkanos ir/arba paskolos grąžinimas 5834 5834 5834 5834 5834 5834 89167 88195 87222 86250 85278 84306 555422

Siųstuvų nuoma 5000 6000 10000 10000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 191000

Licencija 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20000

Investicijos 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 720000

Kitos išlaidos 15563 22965 8282 4633 22368 22840 5000 10000 10000 10000 10000 10000 151651

Kelių mokestis 762 877 999 1129 1265 1404 1544 1683 1818 1945 2062 2165 17653

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 25815 29447 39968 35898 5848 -45680 -78238 3388 29873 56166 80359 51844 234688

Pelnas (nuostolis) nuo metų pradžios 25815 55260 95228 131126 136974 91294 13011 16339 46272 102438 182797 234641 1131195

Apmokestintoji pelno dalis 25815 29447 39968 35898 5848 0 0 3388 29873 56166 80359 51844 358606

Pelno mokestis 3872 4417 5995 5385 877 0 0 508 4481 8425 12054 7777 53791

Grynasis pelnas 21943 23558 33973 30513 4971 -45680 -78238 2880 25392 47741 68305 44067 179425

7 lentelė. Pinigų srautų ataskaita. I metai (Labiausiai tikėtina prognozė) I mėn. II mėn. III mėn. IV mėn. V mėn. VI mėn. VII mėn. VIII mėn. IX mėn. X mėn. XI mėn. XII mėn. MetaiLikutis laikotarpio pradžioje 0 84437 120506 115808 243616 261085 263027 232411 247422 298918 366706 347688 2581624

Gaunamos paskolos 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000

Įplaukos 185895 213779 243708 275390 308437 342365 376602 410496 443336 474369 502831 527973 4305181

Atlyginimai ir soc. draudimas 11438 14154 17136 25704 44982 78715 78719 78719 80000 80000 80000 100000 689567

Patalpų nuoma 2100 2100 4000 4000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 92200

Transporto išlaidos 1300 1800 2000 2000 4000 8000 8000 8000 8000 8000 80000 8000 139100

Komunalinės ir energetinės išlaidos 2000 2500 3000 6000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 93500

Administracinės išlaidos 3000 4000 10000 20000 25000 30000 30000 3000 3000 3000 3000 3000 137000

Reklamos išlaidos 10000 15000 20000 20000 30000 30000 25000 30000 30000 30000 30000 300000 570000

Mokamas PVM 33461 38480 43867 49570 55519 61626 67788 73889 79800 85386 90510 95035 774931

Kiti mokesčiai biudžetui 1762 1877 1999 2129 3265 3404 3544 3683 3818 3945 4062 4165 37653

Palūkanos 5834 5834 5834 5834 5834 5834 5834 4861 3889 3917 1944 972 56421

Paskolos grąžinimas 0 0 0 0 0 0 83333 83333 83333 83333 83333 83333 499998

Investicijos 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 720000

Siųstuvų nuoma 5000 6000 10000 10000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 191000

Kt. išlaidos 15563 22965 8282 4633 22368 22840 5000 10000 10000 10000 10000 10000 151651

Visi mokėjimai 151458 174710 186118 209870 290968 340423 407218 395485 391840 406581 521849 434505 3911025

Grynasis pinigų srautas 84437 36069 57590 65520 17469 1942 -30616 15011 51496 67789 -19018 93468 441157

Likutis laikotarpio pabaigoje 84437 120506 178096 243616 261085 263027 232411 247422 298918 366706 347688 441156 3085068

Mokėtinas PVM 33461 38480 43867 49570 55519 61626 67788 73889 79800 85386 90510 95035 774931

Mokėtinas PVM didėjant 33461 71941 115808 165378 220897 282523 350311 424200 504000 589386 679896 774931 4212732

8 lentelė. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas I mėn. II mėn. III mėn. IV mėn. V mėn. VI mėn. VII mėn. VIII mėn. IX mėn. X mėn. XI mėn. XII mėn. Iš visoPaskolos atidavimas 0 0 0 0 0 0 83333 83333 83333 83333 83333 83333 Paskolos likutis 500000 500000 500000 5000000 500000 500000 416666 333334 250001 166667 83334 0 Palūkanos 5834 5834 5834 5834 5834 5834 5834 4861 3889 2917 1944 972 55421

NAUDOTA LITERATŪRA

1. Jovaiša “Kaip parengti verslo planą.” – Vilnius; Pačiolis; 1997;2. http://www.laluna.lt/rek.html;3. http://www.m-1.lt/uab_m1/Agentura/M-1kainos.html.