UAB “Auto blizgesys” verslo planas

TURINYS

1.Anotacija ..............................3
2.Įvadas..............................43.Lentelių ir paveikslėlių sąrašas ..............................5
4.Verslo aprašymas ..............................7
5. Marketingo planas ..............................9
6.Organizacinis planas ..............................22
7. Rizikos įvertinimas ..............................30
8. Finansinis planas ..............................31
9. Išvados ..............................42
10. Literatūra ..............................43
11. Priedai ..............................44

ANOTACIJA

Idėja kurti nedidelę, tačiau modernią automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros centrą, kilo įvertinus tokių paslaugų paklausą ir atlikus apklausą Kauno mieste. Kaip papildomas stimulas tokiai veiklai pradėti yra sėkmingas analogiškas kitų įmonių verslas kitose miesto vietose.
Per pastaruosius 10 metų automobilių skaičius Lietuvoje ženkliai padidėjo. Tai siejama su naudotų automobilių iš Vakarų Europos importu ir pakankamai žemomis jų kainomis. Tačiau ne mažesniais tempais auuga ir naujų automobilių skaičius, ypač pastaraisiais metais, kai atsirado įvairesnių automobilių įsigijimo finansavimo formų (išperkamoji nuoma, veiklos nuoma ir t.t.). Šiandienai automobilis tampa nebe prabangos, o būtino vartojimo daiktu. Tą įrodo ir statistika – 1000-čiui Lietuvos gyventojų vidutiniškai tenka apie 260 vnt. individualių lengvųjų automobilių. Skirtinguose Lietuvos rajonuose šis skaičius svyruoja nuo 200 iki 400 vnt.
Pagrindiniai konkurentai šiame mieste mums būtų: UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Švaros broliai“.
Mūsų pagrindiniai tiekėjai būtų: UAB„Helvina“, iš kurios pirktume švaros priemones (stiklų ploviklį, šampūną, plovimo pastą, vaašką ir kt.); UAB „Žakona“, iš šio tiekėjo pirksime odą, odos pakaitalus, neaustinę medžiagą, techninę gumą, armuotus siūlus ir kt.; UAB „Dasta“, iš šio tiekėjo pirksime automobilių aksesuarus (guminius kilimėlis, mobilaus telefono laikiklius, durelių krašto atšvaistus, sferinius veidrodėlius ir kt.).
Lietuvoje yr

ra daug automobilių plovyklų, tačiau yra tik keletas įmonių, kurios užsiima automobilių vidaus interjero atnaujinimu.
Vertinant tai, kad aplinkui nėra tokio tipo paslaugų įmonės, siūlomų paslaugų kompleksas bus paklausus.
Pirmais metais planuojame padaryti 100 000 litų apyvartą ir gauti 25 000 litų pelną.
Atsipirkimo laikas planuojamas po penkių veiklos metų.

Mūsų pagrindinė rizika susijusi su tuo, kad grynojo pelno dydis nedengs paskolos sąnaudų.

ĮVADAS

Atsižvelgusios į ekonominę padėtį ir automobilių skaičių tenkantį tūkstančiui gyventojų Kauno apskrityje, nusprendėme įkurti automobilių švaros centrą.
Mūsų darbo tikslas – parengti verslo planą automobilių švaros centrui įkurti ir tuo išsiaiškinti, ar verslas būtų sėkmingas ir neštų pelną.
Mūsų darbo uždaviniai:
1. Atlikti konkurencinę analizę;
2. Išskirti būsimų vartotojų segmentą;
3. Numatyti įmonės finansinius rodiklius, siekiant išsiaiškinti, ar veikla bus pelninga.
Darbo metodai:
1. Rinkti ir apdoroti informaciją apie konkurentus ir jų teikiamas paslaugas.
2. Atlikti apklausą, siekiant išskirti būūsimų vartotojų segmentą;
3. Paskaičiuoti įmonės finansinius rodiklius optimistiniu, pesimistiniu ir realistiniu variantais trims metams į priekį.

LENTELIŲ IR PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. SWOT analizė.
2 lentelė. Konkurentų analizė.
3 lentelė. Paslaugų aprašymas.
4 lentelė. Reklamos išlaidos.
5 lentelė. Pirmų veiklos metų pardavimų prognozės optimistinis variantas.
6 lentelė. Pirmų veiklos metų pardavimų prognozės pesimistinis variantas.
7 lentelė. Pirmų veiklos metų pardavimų prognozės realistinis variantas.
8 lentelė. Antrų veiklos metų pardavimų prognozės optimistinis variantas.
9 lentelė. Antrų veiklos metų pardavimų prognozės pesimistinis variantas.
10 lentelė. Antrų veiklos metų pardavimų prognozės realistinis variantas.
11 lentelė. Trečių veiklos metų pardavimų prognozės variantai.
12 lentelė. Duomenys apie partnerius.
13 lentelė. Įrengimų sąrašas.
14 lentelė. Medžiagų plovyklai su

unaudojimas per mėnesį.
15 lentelė. Pirmų veiklos metų darbo užmokesčio optimistinis variantas.
16 lentelė. Pirmų veiklos metų darbo užmokesčio pesimistinis variantas.
17 lentelė. Pirmų veiklos metų darbo užmokesčio realistinis variantas.
18 lentelė. Antrų veiklos metų darbo užmokesčio optimistinis variantas.
19 lentelė. Antrų veiklos metų darbo užmokesčio pesimistinis variantas.
20 lentelė. Antrų veiklos metų darbo užmokesčio realistinis variantas.
21 lentelė. Trečių veiklos metų darbo užmokesčio optimistinis variantas.
22 lentelė. Trečių veiklos metų darbo užmokesčio pesimistinis variantas.
23 lentelė. Trečių veiklos metų darbo užmokesčio realistinis variantas.
24 lentelė. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės).
25 lentelė. Pradinės išlaidos.
26 lentelė. Finansiniai poreikiai ir ištekliai.
27 lentelė. Siūlomi paslaugos užstatai ir garantijos.
28 lentelė. Kredito grąžinimo grafikas.
29 lentelė. Veiklos sąnaudos (kaštai).
30 lentelė. Pinigų srautų ataskaita.
31 lentelė. Pelno (nuostolio) optimistinis variantas.
32 lentelė. Pelno (nuostolio) pesimistinis variantas.
33 lentelė. Pelno (nuostolio) realistinis variantas.
34 lentelė. 2006 m. birželio mėn. 01 d. balanso optimistinis variantas.
35 lentelė. 2006 m. birželio mėn. 01 d. balanso pesimistinis variantas.
36 lentelė. 2006 m. birželio mėn. 01 d. balanso realistinis variantas.

1 pav. Tikslų medis.
2 pav. OVS.
3 pav. Plovyklos planas.

VERSLO APRAŠYMAS

Verslo idėja ir jos aprašymas

Idėja kurti nedidelę, tačiau modernią automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros centrą, kilo įvertinus tokių paslaugų paklausą ir atlikus apklausą Kauno mieste. Kaip papildomas stimulas tokiai veiklai pradėti yra sėkmingas analogiškas kitų įmonių verslas kitose miesto vietose.

Dabartinė situacija rinkoje ir šakos plėtros tendencijos
Per pastaruosius 10 metų automobilių skaičius Lietuvoje ženkliai padidėjo. Tai siejama su naudotų automobilių iš Vakarų Europos importu ir pakankamai žemomis jų kainomis. Tačiau ne mažesniais tempais au

uga ir naujų automobilių skaičius, ypač pastaraisiais metais, kai atsirado įvairesnių automobilių įsigijimo finansavimo formų (išperkamoji nuoma, veiklos nuoma ir t.t.). Šiandienai automobilis tampa nebe prabangos, o būtino vartojimo daiktu. Tą įrodo ir statistika – 1000-čiui Lietuvos gyventojų vidutiniškai tenka apie 260 vnt. individualių lengvųjų automobilių. Skirtinguose Lietuvos rajonuose šis skaičius svyruoja nuo 200 iki 400 vnt.
Didėjant automobilių skaičiui, turi augti ir jų techninio aptarnavimo centrų skaičius. Jei anksčiau pakakdavo “garažinių” servisų ir plovyklų, tai dabar, automobilių parkui sparčiai atsinaujinant, vartotojo nebetenkina tokių “techninių centrų” teikiamų paslaugų kokybė. Todėl pagrindiniai naujų automobilių pardavėjai- žymių Europos ir Japonijos firmų prekybiniai atstovai – pradeda steigti rimtus techninius automobilių aptarnavimo centrus (servisus) su visa jiems būtina gedimų diagnostikos ir remonto įranga. Automobilių kosmetinei priežiūrai (plovykloms) jie teikia mažiau dėmesio. Tuo daugiau užsiima kuro pardavėjai (degalinės) ir mažesni autoservisai.
Vieta, kuri šiai veiklai pasirinkta yra perspektyvi – šalia yra pagrindinė gatvė, kuria pravažiuoja nemažas automobilių srautas, tad tikėtinas ir pravažiuojančių automobilių vairuotojų dėmesys.
Įvertinant tai, galima sakyti, kad jau dabar yra susiformavusi potenciali planuojamos teikti paslaugos (automobilių švaros ir vidaus interjero priežiūros) rinka.
Pagrindiniai konkurentai šiame mieste mums būtų: UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Švaros broliai“.
Mūsų pagrindiniai tiekėjai būtų: UAB„Helvina“, iš kurios pirktume švaros priemones (stiklų ploviklį, šampūną, plovimo pastą, va
ašką ir kt.); UAB „Žakona“, iš šio tiekėjo pirksime odą, odos pakaitalus, neaustinę medžiagą, techninę gumą, armuotus siūlus ir kt.; UAB „Dasta“, iš šio tiekėjo pirksime automobilių aksesuarus (guminius kilimėlis, mobilaus telefono laikiklius, durelių krašto atšvaistus, sferinius veidrodėlius ir kt.).
Lietuvoje yra daug automobilių plovyklų, tačiau yra tik keletas įmonių, kurios užsiima automobilių vidaus interjero atnaujinimu.
Vertinant tai, kad aplinkui nėra tokio tipo paslaugų įmonės, siūlomų paslaugų kompleksas bus paklausus.
Įmonės misija
Misija – tai pagrindinis organizacijos tikslas, pagrįstas planavimo prielaidomis, pateisinančiomis organizacijos buvimą. Įmonės misija – nepriekaištingai švarus klientų automobilis ir moderniai įrengtas automobilio vidaus interjeras.

Įmonės tikslai
Tikslai – yra geidžiami rezultatai, išreikšti kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, kuriuos organizacija stengiasi pasiekti. Pagrindiniai įmonės tikslai:
2. Įsitvirtinti rinkoje.
3. Gauti pelną ir per 5 metus išmokėti paskolą.
4. Per dieną aptarnauti > 15 automobilių.
5. Populiarinti įmonės vardą.

MARKETINGO PLANAS
Situacijos analizė
Mikro aplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios veikia įmonės veiksmus, tačiau įmonė negali joms daryti įtakos (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R., 2000). Įmonės mikro aplinką sudaro:
1. Klientai. Mūsų įmonės klientai – privatūs namų ūkiai, įmonės, organizacijos.
2. Tiekėjai. Tai įmonės ir pavieniai asmenys, iš kurių perkamos priemonės paslaugai teikti. Pagrindiniai mūsų tiekėjai būtų: UAB „Helvina“, UAB „Žakona“, UAB „Dasta“, iš kurių pirktume reikalingas paskolai teikti priemones ir medžiagas.
3. Konkurentai. Pagrindiniai konkurentai mums būtų: UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Švaros broliai“, kurie užsiima ne tik automobilių plovimu, bet ir tvarko bei restauruoja jų vidų.
4. Prekybos pagalbininkai. Tai įmonės partneriai, padedantys užmegzti glaudžius ryšius tarp atskirų paskirstymo grandžių, taip pat teikiantys kitų prekių pardavimą skatinančias paslaugas. Kadangi mūsų įmonė teiks paslaugas, tai mums prekybos pagalbininkų nereikės.
5. Prekybos tarpininkai. Tai ekonominiu ir juridiniu požiūriu savarankiški ūkio subjektai, savo vardu ir rizika perkantys prekes tam, kad vėliau jas parduotų. Kadangi mūsų įmonė teiks paslaugas, tai mums prekybos tarpininkų nereikės.
Makro aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių veiksnių, darančių tiesioginių ir netiesioginių veiksnių įmonės veiklai, jos marketingo sprendimams (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R., 2000). Įmonės makro aplinką sudaro:
1. Ekonominė aplinka. Pagal statistikos departamento duomenis, Kauno apskrities vidutinis metinis gyventojų skaičius yra 688584. Tūkstančiui gyventojų Kauno apskrityje tenka 392 lengvųjų automobilių, o visoje Lietuvoje tūkstančiui gyventojų tenka 354 automobiliai. Tai reiškia, kad mūsų verslui yra palankios sąlygos kurtis Kauno mieste, nes čia tūkstančiui gyventojų tenka daugiau automobilių, negu tūkstančiui gyventojų visoje Lietuvoje.
2. Politinė – teisinė aplinka. Įstatymai, reglamentuojantys įmonės veiklą, tai: LR įmonių įstatymas, kuris reglamentuoja įmonės rūšį (ši įmonė – UAB), LR reklamos įstatymas, kuris reglamentuoja įmonės reklamos sritis ir objektus (įmonės reklama laikrasčiuose, žurnaluose, reklaminis stendas) ir LR taršos įstatymas.
3. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ši aplinka mūsų įmonei turės mažiausiai įtakos, galima teigti, jog ji visai neįtakos mūsų įmonės veiklos, nes klientų vartojimo įpročiai, tradicijos, vertybes, įmonės paslaugoms, turi labai mažai įtakos.
4. Mokslinė – technologinė aplinka. Kadangi technikos pažanga labai didelė, todėl įmonėje naudojami įrengimai bus šiuolaikiniai, nes tai garantuos gerą darbų kokybę ir pasitikėjimą įmone. Tobulėjant įrengimams, jie bus keičiami į naujus, nes nusidėvėjusių įrengimų darbo našumas mažas. Įmonė turės galimybę pakeisti senus įrengimus naujais, nes tikima, jog įmonės veikla neš pelną.
5. Gamtinė (ekologinė) aplinka. Kadangi įmonė teiks paslaugas, susijusias su gamtos teršimu, reikės paisyti gamtosaugos reikalavimų, gauti licenciją užsiimti šia veikla, mokėti mokesčius už nuotėkas ir aplinkos teršimą.

1 lentelė
SWOT analizė
Vidiniai veiksniai
Privalumai:
• Platus paslaugų asortimentas.
• Prieinamos paslaugų kainos (nukreiptos į vidutines pajamas gaunančius vartotojus).
• Modernus pastatas.
• Moderni įranga.
• Patogi atsiskaitymo sistema (grynais pinigais, pavedimu). Trūkumai:
• Neturi pastovių klientų.
• Naujas įmonės kolektyvas.
• Nedirba švenčių dienomis.
Išoriniai veiksniai
Galimybės:
• Patogi įmonės vieta.
• Atsiskaitymas kreditine kortele.
• Darbas šeštadieniais. Grėsmės:
• Nauja įmonė.
• Naujų konkurentų atėjimas į rinką.

Marketingo tikslas
Kiekvienos įmonės tikslas– ilgalaikis pelno maksimizavimas. Šios įmonės pagrindinis tikslas nėra ilgalaikis pelno maksimizavimas (tai – netolimos ateities planas). Pagrindinis tikslas – įsitvirtinti rinkoje. Šalutiniai tikslai būtų: per dieną aptarnauti >15 automobilių; gauti pelną ir išmokėti paskolą; populiarinti įmonės vardą.
Štai šios įmonės tikslų medis:

1 pav. Tikslų medis

Apklausę dvidešimt įvairaus amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo ir lyties respondentų, išsiaiškinome, kad 72 % respondentų naudotųsi mūsų įmonės paslaugomis. Šie respondentai teigia, kad reikalinga dar viena įmonė, kuri teiktų ne tik automobilių plovimo, bet ir vidaus interjero atnaujinimo paslaugas ir juos labiausiai domintų automobilio salono atnaujinimas. Iš šių 72 % respondentų 56 % yra vyrai, o 44 % moterys. Mūsų įmonės paslaugomis daugiausia naudotųsi respondentai, kurių amžius nuo 31 iki 40 metų, turintys aukštesnįjį išsilavinimą, dirbantys, o pajamos per mėnesį siekia 1500 Lt.
Taigi mūsų įmonės segmentas būtų vyresnio amžiaus žmonės (daugiausia – vyrai), kurių pajamos didesnės nei 1000 Lt.

Konkurencinė analizė

Iš įmonės konkurentų galima gauti vertingos informacijos. Konkurencija priverčia įmonę labiau įtikti pirkėjams. Nuodugni konkurentų analizė padeda išskirti iš kitų potencialius pirkėjus, kurie nepatenkinti konkurentų paslaugomis ir patraukti juos savo pusėn.
Tiesioginiai konkurentai – yra tie, kurie aptarnauja tuos pačius klientus, parduoda jiems tuos pačius gaminius ar teikia tokias pat paslaugas. Tai būtų: UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Švaros broliai“.
Netiesioginiai konkurentai aptarnauja tuos pačius klientus, bet siūlo jiems skirtingas paslaugas. Tai būtų: UAB „Autida“, UAB „Almera“, UAB „Restvita“ ir kt.

2 lentelė
Konkurentų analizė
Požymiai UAB „Auksinis varnas“ UAB „Svaros broliai“
Asortimentas Pasirenkamos paklausos prekės (paslaugos) Pasirenkamos paklausos prekės (paslaugos)
Vieta Gyvenamasis rajonas Gyvenamasis rajonas
Darbo laikas I-IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 16:45 I-V 8.00-20.00
VI– 9.00-18.00
Reklama Internete, plakatai Internete, plakatai.
Rėmimas Akcijos, kiekio nuolaidos Akcijos
Paslaugos Pastatų administravimas, daugiabučių pastatų, komunalinių paslaugų avarinė tarnyba, patalpų bei teritorijų valymas ir priežiūra, automobilių plovykla, kilimėlių keitimo sistema. Automobilių valymo, automobilių kėbulų remonto, patalpų, pastatų ir kitų objektų valymo bei prekybos profesionalia autokosmetika sfera.
Kainų lygis Vidutinis Vidutinis
Vartotojai Lietuvos Respublikos Seimas, “Lietuvos paštas”, AB “Vilniaus vandenys”, AB bankas “NORD/LB Lietuva, AB “Ūkio bankas”, AB “Lietuvos avialinijos”, Lietuvos policijos aptarnavimo paslaugų centras, AB “Lietuvos energija” perdavimo tinklai, UAB “Sarma”, AB Vakarų skirstomieji tinklai, UAB “Baltijos garantas”, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Generalinė miškų urėdija. “Didžiosios Britanijos ambasada”, “VILLON”, AVIS “Litideal”, “Grand Gym”, “Lietuvos tautinis olimpinis komitetas”, “Tarptautinė statybos koorporacija”, “Šiaulių bankas”, “Širdies chirurgijos centras”, “Vilniaus Altas”, “Raitas”, “Klaipėdos maisto produktai”, “Baltijos realizacijos centras”, “Energetikos tiekimo bazė”, “Skuba”, “Baltijos autolizingas”, “RangaIV”, “Atkirta”, “Kausta guder”, “Automodus”, “Ad Rem”, “Hewlett-Packard”, “ERGO Lietuva”, “DHL International Lietuva”, “Comercial Union gyvybės draudimas”, „Nord/LB Lietuva”, “Veho”, “Krasta Auto”, “Lietuva Statoil”, “Švyturys – Utenos alus”, “Parex bankas”, “Omnitel”, “Merko”, “Baltvita”, “Arsenalas-EHG”,
“Vilniaus kailiai”, “BTA Draudimas”, “Somi”, “Kesko Agro Lietuva”, “Rent a cooler”, “Dasfa”.

Paslaugos aprašymas

Paslauga – tai savarankiškos daiktinės formos neturinti prekė, kurios gaminimas ir vartojimas vyksta tuo pačiu metu (Kindurys V., 2002).Tam, kad verslas nesužlugtų, reikia labai gerai pažinti savo paslaugas. Tam pateiktas paslaugų aprašymas:

3 lentelė
Paslaugų aprašymas
Paslauga Aprašymas
Automobilio plovimas aukštu slėgiu, naudojant purvo tirpiklį, aktyviąsias putas Plaunant automobilį, naudojamos aktyviosios putos, purvo tirpiklis, todėl pašalina visus nešvarumus. Kaip papildoma paslauga plaunant automobilį aukštu slėgiu – durų arkų išvalymas su daliniu sausinimu.
Automobilio plovimas aukštu slėgiu, naudojant purvo tirpiklį, aktyviąsias putas, vašką, durų arkų išvalymas Plaunant automobilį, naudojamos aktyviosios putos, purvo tirpiklis, vaškas. Taip pat atliekamas durų arkų išvalymas su pilnu sausinimu.
Automobilio plovimas aukštu slėgiu Plaunant automobilį, nenaudojama chemijos, automobilis nesausinamas.
Sausas salono valymas Valant nenaudojama chemija.
Smalos nuėmimas nuo kėbulo Smalai nuimti naudojama speciali chemija ir priemonės, kurios švelniai nuvalo smalą, nepalieka įbrėžimų ir riebios plėvelės.
Diskų valymas Diskams valyti naudojama speciali chemija, kuri pašalina purvą, įbrėžimus.
Guminių kilimėlių plovimas Plaunant nenaudojama chemija.
Medžiaginių kilimėlių cheminis valymas Valant naudojama speciali chemija, kuri puikiai pašalina purvą.
Langų valymas, nuriebinimas Valant naudojama nuriebinantis langų valiklis, kurio dėka automobilio stiklas spindi ir ne taip greitai riebaluojasi.
Cheminis salono valymas Valant naudojama speciali chemija, kuri išvalo sunkiai išvalomas dėmes, purvą.
Automobilio sėdimo vietos cheminis valymas Valant naudojama speciali chemija, kuri išvalo įsisenėjusias dėmes.
Bagažinės cheminis valymas Valant naudojama speciali chemija, kuri išvalo net įsisenėjusias dėmes ir purvą.
Kėbulo poliravimas (vaškavimas) Kėbulo vaškavimui naudojamas specialus vaškas, kuris suteikia automobiliui blizgesio, nepalieka riebios plėvelės, todėl ne taip kimba dulkės.
Panelės, salono plastmasių valymas Panelei valyti naudojama speciali chemija., kuri suteikia blizgesio, nepalieka riebios plėvelės ir išlieka pakankamai ilgai.
Sodynių, durelių apmušalų keitimas, palangių keitimas, grindų, bagažinės, lubų dangos keitimas Keičiant naudojama nauja danga, perkama iš UAB „Žakona“. Siuvama patvariais armuotais siūlais.Klientas gali pasirinkti medžiagos spalvą.
Aksesuarų keitimas Naudojami firmų „Bottari“ ir „Aroso“aksesuarai.

Kainų politika
Kainodara yra sudėtingiausias prekių rinkos konjuktūros mechanizmas, jos barometras. Kaina atspindi visą kainodaros veiksnių sistemą: sąnaudų dinamiką, darbo rezultatų rodiklius, infliaciją, pasiūlos ir paklausos santykį, rinkos monopolizavimą ir pan. Kainų politika logiškai sujungia firmos tikslus, galimybes ir lėšas (Kindurys V., 2002).

Mūsų įmonė nustatydama savo kainas atsižvelgs į konkurentų kainas, į paklausą ir į gamybos kaštus. Lentelėje, esančioje 2 priede, pateikiame savo paslaugų kainas. Manome, kad tokios kainos rinkoje būtų vidutinės, patenkintų mūsų lūkesčius ir leistų gauti norimą pelną.

Pardavimo strategija
Prekės ar paslaugos pateikimo vieta nėra tik firmos vietos apibūdinimas. Svarbiausias šio rinkodaros elemento uždavinys – pateikti pirkėjams prekes priimtinu jiems laiku, patogioje vietoje, reikiamą kiekį ir tinkamai (Kindurys V., 2002). Mūsų įmonė bus įkurta šalia pagrindinės gatvės, todėl tikėtinas nemažas vairuotojų dėmesys. Tai vieta, kurioje vyksta intensyvus eismas, todėl vairuotojai net važiuodami į darbą ar iš darbo gali užsukti nusiplauti automobilį arba pasinaudoti kitomis mūsų paslaugomis.
Mūsų įmonė savo paslaugas teiks tiesiogiai galutiniam vartotojui, t.y. naudos tiesioginio pardavimo būdą.
Rėmimas
Rėmimas – tai vienas iš rinkodaros komplekso elementų. Tai sprendimai ir veiksmai, kuriais siekiama pirkėjus informuoti apie prekes ar paslaugas, pačią įmonę ir paskatinti pastoviai pirkti tam tikras prekes ar paslaugas (Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R., 2000).
Reklama – tai viena iš pagrindinių rėmimo rūšių. Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus, todėl būtina paruošti reklamos planą paskaičiuoti kiek reiktų ir kiek galima skirti jai lėšų.
Manau, kad tikslingiausia mums būtų reklamuotis spaudos priemonėmis, kadangi ši reklama nėra labai brangi ir gana efektyvi. Pirmiausiai dėsime savo reklaminį skelbimą miesto laikraštyje “Kauno diena”, skelbimų laikraštyje “Noriu”, taip pat tikslinga būtų paskelbti savo įmonės reklamą žurnaluose “Keturi ratai” ir “Noriu auto”, tačiau pradedančiai įmonei tokia reklama yra dar gana brangi.
Mūsų įmonė taip pat naudosis lauko reklamos priemonėmis – nuomosimės reklaminį stendą.
Taip pat reklamos agentūroje užsisakysime reklaminių skrajučių, kurias galėtume įmesti į aplinkinių gyventojų pašto dėžutes.

4 lentelė
Reklamos išlaidos
Reklamos priemonė Reklamos kaina
(Lt.) Laikotarpis
Reklama laikraščiuose 80 Mėnesiui, laikraščiuose „Kauno diena“, „Noriu“.
Lauko reklama (reklaminis stendas) 900 Nuomojamas stendas pusei metų.
Reklaminės skarajutės (500 vienetų) 75 Vienkartinis užsakymas.
Reklama žurnaluose 160 Mėnesiui, žurnaluose „Keturi ratai“, „Noriu auto“.
Reklaminės vėliavėlės (4 vnt.) 300 Vienkartinis užsakymas.
Iš viso: 1515
Pardavimų prognozės

Dabar, kai jau žinome savo konkurentus, tikėtiną klientų srautą, nustatėme savo teikiamų paslaugų kainas, paskaičiavome reklamos išlaidas ir jos apimtį, galime prognozuoti įmonės pirmų trijų veiklos metų pardavimų apimtį.

5 lentelė
Pirmų veiklos metų pardavimų prognozės optimistinis variantas
Parduota paslaugų 1 mėnuo (Lt.) 2 mėnuo (Lt.) 3 mėnuo (Lt.) II ketvirtis (Lt.) III ketvirtis (Lt.) IV ketvirtis (Lt.)
Nuplauta lengvųjų automobilių 1452 1452 1452 4356 4356 4356
Nuplauta visureigių 411,4 411,4 411,4 1234,2 1234,2 1234,2
Nuplauta mikroautobusų 484 484 484 1452 1452 1452
Išvalyta salonų 1452 1452 1452 4356 4356 4356
Nuvalyta diskų 484 484 484 1452 1452 1452
Atnaujinta automobilių salonų 5280 5280 5280 15840 15840 15840
Iš viso: 9563,4 9563,4 9563,4 28690,2 28690,2 28690,2

6 lentelė
Pirmų veiklos metų pardavimų prognozės pesimistinis variantas
Parduota paslaugų 1 mėnuo (Lt.) 2 mėnuo (Lt.) 3 mėnuo (Lt.) 2 ketvirtis (Lt.) 3 ketvirtis (Lt.) 4 ketvirtis (Lt.)
Nuplauta lengvųjų automobilių 1188 1188 1188 3564 3564 3564
Nuplauta visureigių 336,6 336,6 336,6 1009,8 1009,8 1009,8
Nuplauta mikroautobusų 396 396 396 1188 1188 1188
Išvalyta salonų 1188 1188 1188 3564 3564 3564
Nuvalyta diskų 396 396 396 1188 1188 1188
Atnaujinta automobilių salonų 4320 4320 4320 12960 12960 12960
Iš viso: 7824,6 7824,6 7824,6 23473,8 23473,8 23473,8

7lentelė
Pirmų veiklos metų pardavimų prognozės realistinis variantas
Parduota paslaugų 1 mėnuo (Lt.) 2 mėnuo (Lt.) 3 mėnuo (Lt.) II ketvirtis (Lt.) III ketvirtis (Lt.) IV ketvirtis (Lt.)
Nuplauta lengvųjų automobilių 1320 1320 1320 3960 3960 3960
Nuplauta visureigių 374 374 374 1122 1122 1122
Nuplauta mikroautobusų 440 440 440 1320 1320 1320
Išvalyta salonų 1320 1320 1320 3960 3960 3960
Nuvalyta diskų 440 440 440 1320 1320 1320
Atnaujinta automobilių salonų 4800 4800 4800 14400 14400 14400
Iš viso: 8694 8694 8694 26082 26082 26082

Esant palankioms sąlygoms ir gerai ekonominei padėčiai Lietuvoje, optimistiniu pardavimų prognozės variantu per pirmus veiklos metus galėtume parduoti paslaugų už 114760,8 Lt. Labiausiai tikėtinu variantu, su dabartine ekonomine padėtimi Lietuvoje ir esamu konkurentų skaičiumi, prognozuojame parduoti paslaugų už 104328 Lt. Vis dėlto, jei mūsų verslas nebūtų toks sėkmingas, kaip tikimės, pesimistiniu variantu parduotume paslaugų už 93895,2 Lt.

8 lentelė
Antrų veiklos metų pardavimų prognozės optimistinis variantas
Parduota paslaugų 1 pusmetis
(Lt.) 2pusmetis
(Lt.)
Nuplauta lengvųjų automobilių 8800 8800
Nuplauta visureigių 4290 4290
Nuplauta mikroautobusų 4620 4620
Išvalyta salonų 9020 9020
Nuvalyta diskų 4510 4510
Atnaujinta automobilių salonų 53680 53680
Iš viso: 84920 84920

9lentelė
Antrų veiklos metų pardavimų prognozės pesimistinis variantas

Parduota paslaugų 1 pusmetis
(Lt.) 2 pusmetis
(Lt.)
Nuplauta lengvųjų automobilių 7200 7200
Nuplauta visureigių 3510 3510
Nuplauta mikroautobusų 3780 3780
Išvalyta salonų 7380 7380
Nuvalyta diskų 3690 3690
Atnaujinta automobilių salonų 43920 43920
Iš viso: 69480 69480

10lentelė
Antrų veiklos metų pardavimų prognozės realistinis variantas
Parduota paslaugų 1pusmetis
(Lt.) 2 pusmetis
(Lt.)
Nuplauta lengvųjų automobilių 8000 8000
Nuplauta visureigių 3900 3900
Nuplauta mikroautobusų 4200 4200
Išvalyta salonų 8200 8200
Nuvalyta diskų 4100 4100
Atnaujinta automobilių salonų 48800 48800
Iš viso: 77200 77200

Esant palankioms sąlygoms ir gerai ekonominei padėčiai Lietuvoje, optimistiniu pardavimų prognozės variantu per antrus veiklos metus galėtume parduoti paslaugų už 169840 Lt. Labiausiai tikėtinu variantu, su dabartine ekonomine padėtimi Lietuvoje ir esamu konkurentų skaičiumi, prognozuojame parduoti paslaugų už 154400 Lt. Vis dėlto, jei mūsų verslas nebūtų toks sėkmingas, kaip tikimės, pesimistiniu variantu parduotume paslaugų už 138960 Lt.

11lentelė
Trečių veiklos metų pardavimų prognozės variantai

Parduota paslaugų Optimistinis variantas
(Lt.) Pesimistinis variantas
(Lt.) Realistinis variantas
(Lt.)
Nuplauta lengvųjų automobilių 25300 20700 23000
Nuplauta visureigių 13156 10764 11960
Nuplauta mikroautobusų 20240 16560 18400
Išvalyta salonų 22264 18216 20240
Nuvalyta diskų 15180 12420 13800
Atnaujinta automobilių salonų 129940,8 106315,2 118128
Iš viso: 226080,8 184975,2 205528

Esant palankioms sąlygoms ir gerai ekonominei padėčiai Lietuvoje, optimistiniu pardavimų prognozės variantu trečiais veiklos metais galėtume parduoti paslaugų už 226080,8 Lt. Labiausiai tikėtinu variantu, su dabartine ekonomine padėtimi Lietuvoje ir esamu konkurentų skaičiumi, prognozuojame parduoti paslaugų už 205528 Lt. Vis dėlto, jei mūsų verslas nebūtų toks sėkmingas, kaip tikimės, pesimistiniu variantu parduotume paslaugų už 184975,2 Lt.

ORGANIZACINIS PLANAS
Nuosavybės forma
Mūsų įmonės nuosavybės forma bus uždaroji akcinė bendrovė. Jos įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10000 litų; joje negali būti daugiau kaip 50 akcininkų, akcijos negali būti platinamos viešai.

Mūsų įmonėje bus 2 akcininkai: Ilona Savickaitė, Eglė Vitkauskaitė. Ilona Savickaitė turės 51% akcijų, Eglė Vitkauskaitė turės 49% akcijų.
Įmonės valdymas remiasi patriarchaline sistema. Kiek bebūtų specialistų, technologų ar darbininkų, visą veiklą koordinuoja (derina veiksmus ) įmonės akcininkas, turintis daugiausiai akcijų. Tačiau praktiškai vienas asmuo negali kokybiškai atlikti visų valdymo funkcijų ir yra priverstas samdyti konsultantus, atskirų sričių specialistus, administracinį personalą. Šiuo atveju savininkas vis tiek nuo įmonės veiklos nenutrūksta. Tačiau reikia paminėti tai, kad lemiamus sprendimus dažniausiai priims akcininkas, turintis daugiausiai akcijų.

Duomenys apie partnerius. Partnerių atsakomybės laipsnis

12 lentelė
Duomenys apie partnerius

Vardas, pavardė / pavadinimas Pareigos Adresas Telefono numeris Elektroninis paštas Internetinis tinklalapis
Eglė Vitkauskaitė akcininkė Partizanų 160 – 9, Kaunas 865363973 evitkaus@one.lt

UAB “Helvina” tiekėjas Savanorių pr. 271, Kaunas (8-37) 308 905 autox@helvina.lt
www.helvina.lt

UAB “Žakona” tiekėjas Raudondvario pl. 99, Kaunas (8 – 37) 361212 zakona@zakona.lt
www.zakona.lt

UAB “Dasta” tiekėjas Savanorių pr. 287 – 229, Kaunas (8 – 37) 311547 info@dasta.lt
www.dasta.lt

Akcininkų atsakomybė.
1. Bendrovei tapus skolingai ar nemokiai akcininkai rizikuoja tik į ją investuotu turtu, asmeninis turtas lieka neliečiamas;
2. Akcininkas negali bendrovės turto naudoti, kaip savo asmeninio turto;
3. Akcininkas įsipareigoja laikytis jo pareiginėse instrukcijose nurodytų taisyklių.
(UAB įstatymas,2002).
Tiekėjų atsakomybė.
1. Tiekėjas įsipareigoja perduoti prekes pirkėjui sutartyje numatytu laiku ir kaina;
2. Saugoti prekes ir neleisti joms pablogėti iki perdavimo pirkėjui;
3. Iš anksto pranešti apie teikiamų prekių kainų pakeitimus.
(UAB įstatymas, 2002).
Patalpos ir įranga
Patalpas nuomosimės adresu Draugystės 19. Nuomosimės 130 kv.m. Nuomos kaina 5 lt už kv.m. Sudarysime ilgalaikę nuomos sutartį ir savo nuomojamame plote įrengsim plovyklą, automobilių vidaus atnaujinimo patalpą ir biurą. Patalpoms įrengti samdysime UAB „Rechaustas“. Ši įmonė įrenginėja įvairaus pobūdžio patalpas už priimtiną kainą.

13 lentelė
Įrengimų sąrašas
Turto pavadinimas Kiekis (vnt.) Vieneto kaina(Lt.) Suma
(Lt.)
Įrengimai
Aukšto slėgio plovykla Stihl RE 580W 2 5551 11102
Kompresorius 2 300 600
Siurblys 2 848 1696
Kasos aparatas MP 5000 1 848 848
Siuvimo mašina LU – 1520 – 7 – 0BBAA/XC – E500 1 1450 1450
Iš viso: – 15696
Atsargų valdymas
Atsargos bus tiekiamos kartą per savaitę. Su tiekėjais sudarysime tiekimo sutartį, kurioje bus numatytas tiekimo laikas, kaina ir pristatymo sąlygos. Pirkimo kiekius numatysime pagal tai, kiek atsargų sunaudojame. Atsargų nekaupsime, kadangi neturėsime tam skirtų patalpų.

14 lentelė
Medžiagų plovyklai sunaudojimas per mėnesį
Medžiagos pavadinimas Mato vnt. Kiekis Kaina (Lt.) Suma

(Lt.)
Šaltas vanduo m3 16 2,54 40,64
Šampūnas lengvam plovimui CEAN’N WAX kg 2 7,70 15,40
Šampūnas ,,riebiam” plovimui ECODET 2 kg 6 14,76 88,56
Valiklis NEW TEK kg 1 17,18 17,18
Silikoninė emulsija BRILLA kg 0,5 24,27 12,14
Polirolis TIRE SHINE kg 1 22,45 22,45
Iš viso: – – – 196,37

Vartotojų aptarnavimas

Įmonės vartotojų grupę sudarys įvairaus amžiaus žmonės, turintys ar vairuojantys automobilius. Tikimasi, kad pastovūs klientai plovyklos paslaugomis naudosis 2-3 kartus per mėn.

Įmonės tikslas – išskirtinis dėmesys klientams – aptarnavimas 12 valandų darbo dienomis, šeštadienį – 8 val., t.y. 6 dienos per savaitę. Visiems klientams bus teikiamos nemokamos konsultacijos telefonu, be to Lietuvos vartotojai konsultuojami lietuvių kalba.
Kiekvienas vartotojas gali pasirinkti jo poreikius atitinkančią paslaugą. Įmonė siūlo savo klientams aukšto lygio paslaugas, atitinkančias jo poreikius. Paslaugą siekiama atlikti greitai, nepriekaištingai ir sutartu laiku. Klientai bet kada gali gauti aukščiausio lygio konsultacijas, pagalbą sprendžiant problemas ir visa tai – nemokamai. Tuo siekiama, kad bendradarbiavimas su klientu būtų ilgalaikis, o klientų ratas nuolatos didėtų.

Organizacinė valdymo struktūra, funkcijų pasiskirstymas

2 pav. OVS

Taigi bendrovės vadovui (direktoriui) pavaldūs: buhalterė, dizaineris ir plovėjai.
Personalas
Planuojama, kad įmonėje pirmaisiais veiklos metais dirbs 5 darbuotojai. Įmonėje dirbs direktorius, buhalterė, taip pat 2 darbininkai-plovėjai, 1 dizaineris. Neatmetama galimybė, kad jau antraisiais įmonės veiklos metais bus dirbama po 12 val. per dieną, 6 kartus per savaitę (optimistinis variantas).
Centro darbui vadovaus direktorius, kurios funkcijos bus koordinuoti visos įmonės veiklą, tirti ir analizuoti šio tipo paslaugų rinką, ieškoti klientų, plėsti teikiamų paslaugų ratą, ieškoti naujų realizacijos formų ir pan. Kadangi įmonėje nebus vadybininko etato, į direktorės pareigas įeis patikimų tiekėjų, galinčių pasiūlyti įmonei automobilių priežiūros priemonių, ieškojimas. Direktorė taip pat turės pasirūpinti ir reklama.
Bendrovės apskaitą ves buhalterė.
Bendrovės darbuotojai, užimantys aukštesnes pareigas, pvz. direktorė, buhalterė, turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir vienerių metų darbo patirtį. Plovėjai turi turėti profesinį arba aukštesnįjį išsilavinimą. Dizaineris – aukštesniojo arba aukštojo mokslo diplomą.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis – tai piniginis atlygis už atliktą darbą, kuris numatomas darbo sutartyje. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (www. svv. lt).
LR įstatymai nereglamentuoja darbo užmokesčio dydžio nustatymo. Yra nustatytas tik minimalus darbo užmokestis, t.y. 550 Lt. Mes savo darbuotojams mokėsime didesnį nei minimalų darbo užmokestį.
Darbo užmokestis mūsų įmonėje bus mokamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. Vieną kartą per mėnesį darbo užmokestis bus mokamas tik darbuotojui pateikus prašymą raštu. Konkretūs mokėjimo terminai, vieta ir tvarka bus nustatomi darbo sutartyse.
Nuo priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio mokėsime 31% valstybinio socialinio draudimo įmokų.
15 lentelė
Pirmų veiklos metų darbo užmokesčio optimistinis variantas

1 mėnuo 2
mėnuo 3

mėnuo II
ketv. III
ketv. III ketv.
Vardas Pavardė Pareigos Darbo dienos trukmė(%) Atlyginimas
(Lt.)
Ilona Savickaitė Direktorė 100% 2000 2000 2000 2000 2000 6000 6000
Eglė Vitkauskaitė Buhalterė 100% 1500 1500 1500 1500 1500 4500 4500
Petras Petraitis Plovėjas 100% 800

800 800 800 800 2400 2400
Kęstas Baltrušaitis Plovėjas 100% 800

800 800 800 800 2400 2400
Saulius Matulevičius Dizaineris 100% 1000 1000 1000 1000 1000 3000 3000

Iš viso: 6100 6100 6100 18300 18300 18300

31 % (Sodrai): 1891 1891 1891 5673 5673 5673

16 lentelė
Pirmų veiklos metų darbo užmokesčio pesimistinis variantas

1 mėnuo 2 mėnuo 3 mėnuo II ketv. III ketv. IV ketv.
Vardas Pavardė Pareigos Darbo dienos trukmė(%) Atlyginimas
(Lt.)
Ilona Savickaitė Direktorė 100% 1000 1000 1000 1000 3000 3000 3000
Eglė Vitkauskaitė Buhalterė 100% 800 800 800 800 2400 2400 2400
Petras Petraitis Plovėjas 100% 550 550 550 550 1650 1650 1650
Kęstas Baltrušaitis Plovėjas 100% 550 550 550 550 1650 1650 1650
Saulius Matulevičius Dizaineris 100% 600 600 600 600 1800 1800 1800

Iš viso: 3500 3500 3500 10500 10500 10500

31 % (Sodrai): 1085 1085 1085 3255 3255 3255

17 lentelė
Pirmų veiklos metų darbo užmokesčio realistinis variantas

1 mėnuo 2 mėnuo 3 mėnuo II ketv. III ketv. IV ketv.
Vardas Pavardė Pareigos Darbo dienos trukmė(%) Atlyginimas
(Lt.)
Ilona Savickaitė Direktorė 100% 1500 1500 1500 1500 4500 4500 4500
Eglė Vitkauskaitė Buhalterė 100% 1200 1200 1200 1200 3600 3600 3600
Petras Petraitis Plovėjas 100% 600 600 600 600 1800 1800 1800
Kęstas Baltrušaitis Plovėjas 100% 600 600 600 600 1800 1800 1800
Saulius Matulevičius Dizaineris 100% 900 900 900 900 2700 2700 2700

Iš viso: 4800 4800 4800 12600 12600 12600

31 % (Sodrai): 1488 1488 1488 3906 3906 3906

18 lentelė
Antrų veiklos metų darbo užmokesčio optimistinis variantas

1 pusmetis 2 pusmetis
Vardas Pavardė Pareigos Darbo dienos trukmė(%) Atlyginimas
(Lt.)
Ilona Savickaitė Direktorė 100% 2000 12000 12000
Eglė Vitkauskaitė Buhalterė 100% 1500 9000 9000
Petras Petraitis Plovėjas 100% 800 4800 4800
Kęstas Baltrušaitis Plovėjas 100% 800 4800 4800
Saulius Matulevičius Dizaineris 100% 1000 6000 6000

Iš viso: 36600 36600

31 % (Sodrai): 11346 11346

19 lentelė
Antrų veiklos metų darbo užmokesčio pesimistinis variantas

1 pusmetis 2 pusmetis
Vardas Pavardė Pareigos Darbo dienos trukmė(%) Atlyginimas
(Lt.)
Ilona Savickaitė Direktorė 100% 1000 6000 6000
Eglė Vitkauskaitė Buhalterė 100% 800 4800 4800
Petras Petraitis Plovėjas 100% 550 3300 3300
Kęstas Baltrušaitis Plovėjas 100% 550 3300 3300
Saulius Matulevičius Dizaineris 100% 600 3600 3600

Iš viso: 21000 21000

31 % (Sodrai): 6510 6510

20lentelė
Antrų veiklos metų darbo užmokesčio realistinis variantas

1 pusmetis 2 pusmetis
Vardas Pavardė Pareigos Darbo dienos trukmė(%) Atlyginimas
(Lt.)
Ilona Savickaitė Direktorė 100% 1500 9000 9000
Eglė Vitkauskaitė Buhalterė 100% 1200 7200 7200
Petras Petraitis Plovėjas 100% 600 3600 3600
Kęstas Baltrušaitis Plovėjas 100% 600 3600 3600
Saulius Matulevičius Dizaineris 100% 900 5400 5400

Iš viso: 28800 28800

31 % (Sodrai): 8928 8928

21 lentelė

Trečių veiklos metų darbo užmokesčio optimistinis variantas

3 veiklos metai
Vardas Pavardė Pareigos Darbo dienos trukmė(%) Atlyginimas
(Lt.)
Ilona Savickaitė Direktorė 100% 2000 24000
Eglė Vitkauskaitė Buhalterė 100% 1500 18000
Petras Petraitis Plovėjas 100% 800 9600
Kęstas Baltrušaitis Plovėjas 100% 800 9600
Saulius Matulevičius Dizaineris 100% 1000 12000

Iš viso: 73200

31 % (Sodrai): 22692

22 lentelė

Trečių veiklos metų darbo užmokesčio pesimistinis variantas

3 veiklos metai
Vardas Pavardė Pareigos Darbo dienos trukmė(%) Atlyginimas
(Lt.)
Ilona Savickaitė Direktorė 100% 1000 12000
Eglė Vitkauskaitė Buhalterė 100% 800 9600
Petras Petraitis Plovėjas 100% 550 6600
Kęstas Baltrušaitis Plovėjas 100% 550 6600
Saulius Matulevičius Dizaineris 100% 600 7200

Iš viso: 42000

31 % (Sodrai): 13020

23 lentelė

Trečių veiklos metų darbo užmokesčio realistinis variantas

3 veiklos metai
Vardas Pavardė Pareigos Darbo dienos trukmė(%) Atlyginimas
(Lt.)
Ilona Savickaitė Direktorė 100% 1500 18000
Eglė Vitkauskaitė Buhalterė 100% 1200 14400
Petras Petraitis Plovėjas 100% 600 7200
Kęstas Baltrušaitis Plovėjas 100% 600 7200
Saulius Matulevičius Dizaineris 100% 900 10800

Iš viso: 57600

31 % (Sodrai): 17856

RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Firmos silpnosios vietos

Kadangi mūsų įmonė yra naujai besikurianti, ji dar neturi pastovių klientų, nedirba švenčių dienomis. Dėl šių priežasčių įmonės apyvarta yra mažesnė, lyginant su analogiškomis seniau įsikūrusiomis įmonėmis. Naujas įmonės kolektyvas taip pat gali būti silpnąja įmonės vieta, nes darbuotojai dar neturi įgūdžių naujame darbe, nežino darbo specifikos. Dėl šios priežasties gali būti mažesnis darbo našumas ir apyvarta.

Rizikos veiksniai
Mūsų įmonės rizikos veiksniai yra šie:
1. Daug esamų konkurentų;
2. Naujų konkurentų atėjimas į rinką;
3. Didelės kredito sąnaudos;
4. Rizika prarasti specializuotą partnerį (siuvyklą).

Alternatyvios strategijos
Stengsimės kuo daugiau lėšų skirti reklamai, nustatysime vidutines rinkos kainas, vėliau, kai gausime pakankamą pelną, darysime įvairias akcijas, nuolaidas. Taip duosime atkirtį esamiems konkurentams.
Su naujais konkurentais kovosime išlaikydami lojalius klientus, sudarydami jiems palankesnes sąlygas, nei naujų konkurentų, pvz. ilgalaikiams klientams duosime nuolaidų korteles. Tai bus paskata naujam klientui tapti lojaliu mūsų įmonei.
Stengsimės kreditą išmokėti per trumpesnį, nei sutartyje nurodytą laiką, kad būtų mažesnės palūkanų sąnaudos.

Tam, kad nesusidurtume su didelėmis problemomis, jei nutrūktų mūsų veikla su siuvykla, turime nuolat stebėti rinką ir domėtis analogiškų siuvyklų veikla. Pastebėjus nesklandumus ar pakitimus bendradarbiavime su šiuo partneriu, stengsimės užmegzti ryšį su analogiška siuvykla ir iš anksto tarsimės dėl bendradarbiavimo.

FINANSINIS PLANAS
24 lentelė

Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės)

Eil. Nr. Turto pavadinimas Poreikis (vnt.) Vieneto kaina (Lt.) Įsigijimo išlaidos
(Lt.) Naudingo veikimo trukmė (mėn.) Nusidėvėjimas per mėn.

(Lt.) Nusidėvėjimas per metus

(Lt.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Nekilnojamasis turtas
1.2 Pastatai (patalpos) 1 100 000 100 000 120 1000 12000

Iš viso: 100 000 100 000 1000 12000
2. Įrengimai
2.1 Aukšto slėgio plovykla 2 5551 11102 36 370,06 4440,8
2.2 Kompresorius 2 300 600 36 20 240
2.3 Siurblys 2 848 1696 36 56,53 678,4
2.4 Kasos aparatas 1 848 848 36 28,26 339,2

Iš viso: 7547 14246 1474,8 17698,4
3. Baldai
3.1 Rašomasis stalas 3 200 600 24 30 360
3.2 Drabužių spinta 1 400 400 24 20 240
3.3 Kėdės 3 50 150 24 7,5 90

Iš viso: 650 1150 57,5 690
4. Kitos priemonės
4.1 Kompiuteris 2 2000 4000 24 200 2400
4.2 Telefono aparatas 2 100 200 24 10 120

Iš viso: 2100 4200 210 2520

Iš viso ilgalaikio turto: 110297 119596 2742,3 32907,6

25 lentelė

Pradinės išlaidos

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Suma (Lt.)
1 2 3
1. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės) 119596
2. Remontas, montavimo darbai 13 000
3. Pradinių prekių atsargų pirkimo išlaidų savikaina 231,93
4. Reklama 1515
5. Komunalinė įranga 1000
6. Ryšių įranga (telefonas) 200
7. Signalizacijos įranga 2000
8. Juridinės paslaugos 2000
9. Leidimas (licencija) 200
10. Raštinės reikmenys 200
11. Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje 57,07

Iš viso: 140 000

26 lentelė

Finansiniai poreikiai ir ištekliai

Eil.
Nr. Poreikiai Suma(Lt.) Eil.
Nr. Šaltiniai Suma(Lt.)
1 2 3 4 5 6
1. Nekilnojamasis turtas 100 000 1. Nuosavybė 100 000
1.1 Pastatai (patalpos) 100 000 1.1 Pinigai (paskola) 100 000
2. Įrengimai, baldai 19596 2. Pinigai 19 596
3. Remontas, montavimo darbai 13 000 3. Pinigai 13 000
4. Pradinės prekių atsargos 231,93 4. Pinigai 231,93
5. Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje 57,07 5. Pinigai 57,07
6. Kitos išlaidos 6. Pinigai 7115
6.1 Licencija 200
6.2 Raštinės reikmenys 200
6.3 Išlaidos juristui 2000
6.4 Reklama 1515
6.5 Ryšių įranga 200
6.6 Komunalinė įranga 1000
6.7 Signalizacijos įranga 2000

Iš viso: 140000 Iš viso: 140000

Kredito valdymas

Banko kreditas ir jo grąžinimo terminai

Kreditorius: SEB „Vilniaus bankas“
Kredito terminas: 5 metai
Kredito gavimo data: 2006 – 04 – 01
Kredito grąžinimo pradžia: 2006 – 10 – 01
Kredito grąžinimo pabaiga: 2011 – 10 – 01
Kredito grąžinimo dažnumas: Kartą per ketvirtį
Metinė palūkanų norma: 18 %
Ketvirčio palūkanų norma: 3,9%

27 lentelė

Siūlomi paskolos grąžinimo užstatai ar garantija

Objektas Rinkos vertė (Lt.)
Draugystės g. 19, Kaunas.
Bendras plotas – 200 kvadr. Metrų.
Naudingas plotas – 150 kvadr. Metrų.
Statybos metai 1992 100000

28 lentelė
Kredito grąžinimo grafikas

Skola, Lt Planuojama grąžinti, Lt Skola laikotarpio pabaigoje (Lt.)

Laikotar-
pio pradžioje Palūka-
nos per ketvirtį Iš

viso: Skola Palūka-nos Iš viso:
Pirmieji metai
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Antrieji metai
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Tretieji metai
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Ketvirti metai
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Penkti metai
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Šešti metai
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

100000
100000
100000

95000
90000
85000
80000

75000
70000
65000
60000

55000
50000
45000
40000

35000
30000
25000
20000

15000
10000

5000

39000
39000
39000

3705
3510
3315
3120

2925
2730
2535
2340

2145
1950
1755
1560

1365
1170
975
780

585
390
195
139000
139000
139000

98705
93510
88315
83120

77925
72730
67535
62340

57145
51950
46755
41560

36365
31170
25975
20780

15585
10390
50195

5000
5000
5000
5000

5000
5000
5000
5000

5000
5000
5000
5000

5000
5000
5000
5000

5000
5000
5000

3900
3900
3900

3705
3510
3315
3120

2925
2730
2535
2340

2145
1950
1755
1560

1365
1170
975
780

585
390
195
3900
3900
8900

8705
8510
8315
8120

7925
7730
7535
7340

7145
6950
6755
6560

6365
6170
5975
5780

5585
5390
5195
100000
100000
95000

90000
85000
80000
75000

70000
65000
60000
55000

50000
45000
40000
35000

30000
25000
20000
15000

10000

5000

0

Pagal kredito grąžinimo grafiką:
1. Per pirmuosius metus:
1.1. grąžinti kreditą, Lt. 20000
1.2. išmokėti palūkanų, Lt. 15405
1.3. išmokėti palūkanų vidutiniškai per mėnėsį 1300

2. Per antruosius metus:
2.1. grąžinti kreditą, Lt. 20000
2.2. išmokėti palūkanų, Lt. 12870
2.3. išmokėti palūkanų vidutiniškai per mėnėsį 772,5

3.Per trečiuosius metus:
3.1. grąžinti kreditą, Lt. 20000
3.2. išmokėti palūkanų, Lt. 9750
3.3. išmokėti palūkanų vidutiniškai per mėnėsį 812,5

29 lentelė
Veiklos sąnaudos (kaštai)

Eil. nr. Išlaidų pavadinimas Išlaidos (Lt.)

Per mėnesį Per metus Per antrus metus Per trečius metus

Vienam vienetui Suma
(Lt.)
1. Turto draudimas 200 200 200
2. Nusidėvėjimas 1742,3 20900,4 20900,4 20900,4
3. Palūkanos už kreditą 15405 12870 9750
4. Patalpų šildymas 1200 1100 1200
5. Darbo užmokestis 57600 57600 57600
6. Išmokėjimai už darbus pagal sutartis 102000 104000 111000
7. Socialinio draudimo mokestis 17856 17856 17856
8. Transporto išlaidos 1200 1200 1200
9. Reklama 2880 3200 3500
10. Komunalinės paslaugos

10.1 Telefonas 2400 2400 2800

10.2 Elektra 6000 7200 8000

10.3 Vanduo 1252,8 1461,6 1670,4

Iš viso išlaidų: 228894,2 229988 235676,8

30 lentelė

Pinigų srautų ataskaita

Straipsniai Ketvirčiai Antri veiklos metai

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Likutis mėn. pradžioje
Grynasis pelnas 17618,23 17618,23 17618,23 17618,23 82120
Nusidėvėjimo sąnaudos 5225,1 5225,1 5225,1 5225,1 20900,4
Gauta pinigų iš viso: 20782,9 20782,9 20782,9 20782,9 86153,6
Medžiagos 2783,16 2783,16 2783,16 2783,16 11132,64
Komunalinės sąnaudos 2413,2 2413,2 2413,2 2413,2 11061,6
Atlyginimų sąnaudos 14400 14400 14400 14400 57600
Reklamos sąnaudos 720 720 720 720 3200
Išleista pinigų iš viso: 20316,36 20316,36 20316,36 20316,36 82994,26
Grynasis pinigų srautas 466,54 466,54 466,54 466,54 3159,36
Likutis mėn. pabaigoje 19849,82 19849,82 19849,82 19849,82 79834,9

31 lentelė
Pelno (nuostolio) optimistinis variantas

Eil. nr. Rodikliai Suma(Lt.)

Per mėnesį Per pirmus metus
1. Įplaukos
1.1. Įplaukos už parduotas prekes 4283,4 51400,8
1.2. Įplaukos už suteiktas paslaugas 5280 63360

Iš viso įplaukų: 9563,4 114760,8
2. Išlaidos
2.1. Prekių (žaliavų) pirkimo išlaidos 927.72 11132.64
2.3. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos 6704,4 80452,8

Iš viso išlaidų: 7632,12 91585,44
3. Bendrasis pelnas 1931,28 23175,36
4. Pelno mokestis 347,63 4171,56
5. Grynasis pelnas 1583,65 19003,8
6. Grąžintas kreditas 35405
7. Grynojo pelno likutis -16401,2

32 lentelė
Pelno (nuostolio) pesimistinis variantas

Eil. Nr. Rodikliai Suma (Lt.)

Per mėnesį Per pirmus metus
1. Įplaukos
1.1. Įplaukos už parduotas prekes 3504,6 42055,2
1.2. Įplaukos už suteiktas paslaugas 4320 51840

Iš viso įplaukų: 7824,6 93895,2
2. Išlaidos
2.1. Prekių (žaliavų) pirkimo išlaidos 927.72 11132.64
2.3. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos 4104.4 49252.8

Iš viso išlaidų: 5032.12 60385.44
3. Bendrasis pelnas 2792,48 33509,76
4. Pelno mokestis 502,64 6031,75
5. Grynasis pelnas 2289,84 27478,08
6. Grąžintas kreditas 35405
7. Grynojo pelno likutis -7926,92

33lentelė
Pelno (nuostolio) realistinis variantas

Eil. Nr. Rodikliai Suma(Lt.)

Per mėnesį Per pirmus metus
1. Įplaukos
1.1. Įplaukos už parduotas prekes 3894 46728
1.2. Įplaukos už suteiktas paslaugas 4800 57600

Iš viso įplaukų: 8694 104328
2. Išlaidos
2.1. Prekių (žaliavų) pirkimo išlaidos 927.72 11132.64
2.3. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos 5404.4 64852.8

Iš viso išlaidų: 6332.12 75985.44
3. Bendrasis pelnas 2361.88 28342.56
4. Pelno mokestis 425.13 5101.66
5. Grynasis pelnas 1936.75 23240.9
6. Grąžintas kreditas 35405
7. Grynojo pelno likutis -12164.1

34 lentelė
2006 m. birželio mėn. 01 d. balanso optimistinis variantas

Eil. Nr. Rodikliai Suma (Lt.)
1 2 3

Turtas
1. Trumpalaikis turtas
1.1 Pinigai 636,75
1.2 Prekių (žaliavų) atsargos 927,72

Iš viso: 1564,47
2. Ilgalaikis turtas
2.1 Pastatai (patalpos) 100000
2.2 Pastatų (patalpų) nusidėvėjimas 1000
2.3 Likutinė pastatų (patalpų) vertė 99000
2.4 Įrengimai 14246
2.5 Įrengimų nusidėvėjimas 1474,8
2.6 Likutinė įrengimų vertė 12771,2
2.7 Kitas turtas (baldai ir kitos priemonės) 5350
2.8 Kito turto nusidėvėjimas 267,5
2.9 Kito turto likutinė vertė 5082,5

Iš viso: 116853,7

Iš viso turtas (ilgalaikis ir trumpalaikis): 118418,17

Įsipareigojimai

1. Trumpalaikiai įsipareigojimai
1.1 Mokėtinos sumos (DU) 6100
1.2 PVM mokestis 425,13
1.3 Komunaliniai mokesčiai 604,4

Iš viso: 7129,53
2. Ilgalaikiai įsipareigojimai
2.1 Ilgalaikiai įsipareigojimai bankui 100000
2.2 Ataskaitinio laikotarpio pelnas 1936,75

Iš viso: 101936,75

Iš viso įsipareigojimai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai) 109066,28

Nuosavybė 9351,89

Bendra turto vertė 118418,17

35 lentelė

2006 m. birželio mėn. 01 d. balanso pesimistinis variantas

Eil. Nr. Rodikliai Suma (Lt.)
1 2 3

Turtas
1. Trumpalaikis turtas
1.1 Pinigai 3236,75
1.2 Prekių (žaliavų) atsargos 927,72

Iš viso: 4164,47
2. Ilgalaikis turtas
2.1 Pastatai (patalpos) 100000
2.2 Pastatų (patalpų) nusidėvėjimas 1000
2.3 Likutinė pastatų (patalpų) vertė 99000
2.4 Įrengimai 14246
2.5 Įrengimų nusidėvėjimas 1474,8
2.6 Likutinė įrengimų vertė 12771,2
2.7 Kitas turtas (baldai ir kitos priemonės) 5350
2.8 Kito turto nusidėvėjimas 267,5
2.9 Kito turto likutinė vertė 5082,5

Iš viso: 116853,7

Iš viso turtas (ilgalaikis ir trumpalaikis): 121018,17

Įsipareigojimai
1. Trumpalaikiai įsipareigojimai
1.1 Mokėtinos sumos (DU) 3500
1.2 PVM mokestis 425,13
1.3 Komunaliniai mokesčiai 604,4

Iš viso: 4529,43
2. Ilgalaikiai įsipareigojimai
2.1 Ilgalaikiai įsipareigojimai bankui 100000
2.2 Ataskaitinio laikotarpio pelnas 1936,75

Iš viso: 101936,75

Iš viso įsipareigojimai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai) 106466,28

Nuosavybė 14551,89

Bendra turto vertė 101018,17

36lentelė
2006 m. birželio mėn. 01 d. balanso realistinis variantas

Eil. Nr. Rodikliai Suma (Lt.)
1 2 3

Turtas
1. Trumpalaikis turtas
1.1 Pinigai 1936,75
1.2 Prekių (žaliavų) atsargos 927,72

Iš viso: 2864,47
2. Ilgalaikis turtas
2.1 Pastatai (patalpos) 100000
2.2 Pastatų (patalpų) nusidėvėjimas 1000
2.3 Likutinė pastatų (patalpų) vertė 99000
2.4 Įrengimai 14246
2.5 Įrengimų nusidėvėjimas 1474,8
2.6 Likutinė įrengimų vertė 12771,2
2.7 Kitas turtas (baldai ir kitos priemonės) 5350
2.8 Kito turto nusidėvėjimas 267,5
2.9 Kito turto likutinė vertė 5082,5

Iš viso: 116853,7

Iš viso turtas (ilgalaikis ir trumpalaikis): 119718,17

Įsipareigojimai
1. Trumpalaikiai įsipareigojimai
1.1 Mokėtinos sumos (DU) 4800
1.2 PVM mokestis 425,13
1.3 Komunaliniai mokesčiai 604,4

Iš viso: 5829,53
2. Ilgalaikiai įsipareigojimai
2.1 Ilgalaikiai įsipareigojimai bankui 100000
2.2 Ataskaitinio laikotarpio pelnas 1936,75

Iš viso: 101936,75

Iš viso įsipareigojimai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai) 107766,28

Nuosavybė 11951,89

Bendra turto vertė 119718,17

IŠVADOS

Mes pasiekėme savo darbo tikslą – parengėme verslo planą ir išsiaiškinome, ar mūsų veikla būtų pelninga. Numatėme mūsų konkurentus ir keliamą grėsmę mūsų įmonei. Didžiausi konkurentai mūsų įmonei yra du, t.y. UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Švaros broliai“. Išskyrėme būsimų vartotojų segmentą, kurį sudarytų didžiąja dalim vyrai nuo 31 iki 40 metų amžiaus.

Atlikdamos įmonės finansinę analizę, pelno (nuostolio) ataskaitoje per pirmus veiklos metus gauname 12164,1 Lt. nuostolį. Nustatėme, kad nuostolio galėtume išvengti mokėdamos mažesnius atlyginimus, nes visi darbuotojai gauna didesnį nei minimalų atlyginimą. Nuostolio atsiradimą sąlygoja ir tai, kad esame paėmę didelę paskolos sumą, dėl ko mokame dideles palūkanas.

Jei nemažinsime darbuotojams atlyginimų, tai pelningai dirbti pradėsime tik šeštais veiklos metais, nes mokėsime mažą paskolos palūkanų sumą (1170 Lt.).

Jei darbuotojams nuo pirmų veiklos metų mokėtume minimalius atlyginimus, tai pelningai dirbtume jau antrais veiklos metais.

LITERATŪRA

www.svv.lt
Didjurgienė A., Ilevičienė D., Gembickienė V., Repšys A.J. Verslo vadybos katedros baigiamųjų darbų metodinės nuorodos, 2005.
Kindurys V., Paslaugų marketingas, 2002.
Pranulis, Pajuodis

2 priedas
Kainoraštis
Paslaugos pavadinimas Lengvieji
(Lt.) Visureigiai
(Lt.) Mikroautobusai
(Lt.)
Automobilio plovimas aukštu slėgiu, naudojant purvo tirpiklį, aktyviąsias putas, durų arkų išvalymas (dalinis sausinimas) 15,00 18,00 20,00
Automobilio plovimas aukštu slėgiu, naudojant purvo tirpiklį, aktyviąsias putas, vašką, durų arkų išvalymas (pilnas sausinimas) 20,00 25,00 25,00-30,00
Automobilio plovimas aukštu slėgiu (su vandeniu, nenaudojant chemijos, be sausinimo) 5,00 8,00 10,00
Sausas salono valymas 15,00 15,00 15,00-25,00
Smalos nuėmimas nuo kėbulo 20,00-50,00 30,00-60,00 40,00-80,00
Diskų valymas naudojant spec.chemiją (vienas vnt.) 5,00 5,00 5,00
Guminių kilimėlių plovimas (vienas vnt.) 0,50 0,50 0,50
Medžiaginių kilimėlių cheminis valymas (vienas vnt.) 3,00 3,00 3,00
Langų valymas, nuriebinimas 10,00 10,00 10,00-15,00
Cheminis salono valymas 120,00-180,00 120,00-220,00 120,00-250,00
Automobilio sėdimo vietos cheminis valymas 15,00 15,00 15,00
Bagažinės cheminis valymas 20,00-30,00 20,00-30,00 20,00-30,00
Kėbulo poliravimas 100,00-150,00 110,00-160,00 110,00-160,00
Panelės, salono plastmasių valymas naudojant spec.chemiją 15,00 15,00 15,00
Automobilinis salonas iš odos ir identiškos dirbtinės odos (dengiant labiausiai trinamas sėdimas vietas oda, o mažiau trinamas vietas eko oda) Nuo
1350,00 Nuo 1350,00 Nuo 1350,00
Automobilinis salonas iš natūralios odos Nuo 1950,00 Nuo 1950,00 Nuo 1950,00
Gamyklinės kokybes lygio salonas (pilnai keičiant visą paralona ir t.t.) Nuo 2000,00 Nuo 2000,00 Nuo 2000,00
Vieno simbolio išsiuvinėjimas Nuo 25,00 Nuo 25,00 Nuo 25,00
Vairo aptraukimas natūralia oda Nuo 100,00 Nuo 100,00 Nuo 100,00
Vienos sėdynės pervilkimo darbo kaina 100,00 100,00 100,00

Leave a Comment