TURIZMO AGENTŪROS UAB “NOVATURAS” KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ

TURINYS

ĮVADAS..............................2

1. KONKURENCIJOS SĄVOKA..............................4

2. ĮMONĖS KONKURENCIJĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI..................5

3. KONKURENCIJA LIETUVOS TURIZMO RINKOJE....................9

4. TURIZMO AGENTŪROS UAB “NOVATURAS” KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ .10

5. ĮMONĖS VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ.........................12
5.1. Organizacijos kultūros reikšmė konkurencinėje aplinkoje............12
5.2. Organizacijos valdymo ypatumų konkurencinėje aplinkoje analizė .......13
5.3. Organizacijos ištekliai, kaip konkuravimo rinkoje veiksniai...........13
5.4. SWOT analize UAB”NOVATURAS” konkurencinės aplinkos aspektu.....14

6. ĮMONĖS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ.......................15

7. KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ..............................17

IŠVADOS..............................19

LITERATŪRA..............................20

ĮVADAS

Šiuolaikinėmis mokslo ir technikos pažangos, intensyvios informacijos sklaidos sąlygomis,
kai įmonės gali apsirūpinti kapitalu, informacija, naujomis technologijomis, bei prekėmis ir
paslaugomis iš viso pasaulio, plačiai naudojasi kompiuteriniais tinklais. (Čiburienė J, Keršienė R, 2000). Konkurencija tai nepriklausomų turizmo paslaugas teikiančių ūkinių subjektų vaaržybos teikiant turizmo paslaugas. Nors iš verslo vieneto pozicijų yra manoma, kad konkurencija yra vienas iš pavojingiausių aplinkos veiksnių, tačiau vertinant konkurenciją, kaip socialinių sistemų elementą, ji yra stimulas ir gerovės kūrimo garantas rinkoje. Didžiausias konkurencijos privalumas yra motyvacijos faktorius. Konkurentai motyvuoja kitą įmonę dirbti geriau ir tęsti darbą tokiais kokybiniais ir kiekybiniais parametrais, kurie sąlyginai garantuoja sėkmę rinkoje.
Konkurencijos klausimas turizmo rinkoje ypač aktualus tapo šiandien, kai, įstojus į Europos Sąjungą, apie 18 proc. suaktyvėjo ne tik atvykstamasis, bet ir apie 30 proc. iššvykstamasis turizmas (turizmo statistika, 2004). Dabar Visoje Lietuvoje veikia apie 50 naujų turizmo įmonių. Turizmas Lietuvoje tapo viena iš prioritetinių rinkos šakų, šią šaką bus stengiamasi ir toliau plėtoti. Pageidautina pasiekti, kad atvykstančių į Lietuvą turistų skaičius 2015 metais viršytų 6 mln. Turistų gausa skatina ne

e tik naujų turizmo įmonių kūrimąsi, ko pasėkoje ir aktyvesnę konkurenciją ir tarp UAB “NOVATURAS” šiandieną aukštas pozicijas turizmo rinkoje, tačiau rinka turi
tokią tendenciją nuolat kisti. Nebūtinai dideli rinkos subjektai dominuoja ilgą laiką, labai dažnai greitai rinkoje besiorientuojantys ir konkurencinėje aplinkoje lanksčiai veikiantys rinkos dalyviai paveja ir aplenkia lyderius. Kiekvienai įmonei yra svarbu turėti aiškią veiklos strategiją, kuri turi būti pagrįsta konkurencinės aplinkos analizės rezultatais, kitaip jos vietą gali užimti kita.
Temos aktualumas: kokie išoriniai organizacijos veiksniai lemia turizmo paslaugas teikiančios įmonės konkurencingumą? Kokie vidiniai turizmo trinkos veiksniai įtakoja sėkmingai konkuruoti turizmo rinkoje?

Šio darbo tikslas – išanalizuoti turizmo agentūros UAB “NOVATURAS” konkurencinę aplinką.
Mūsų iškelti uždaviniai:

1. Išanalizuoti konkurencijos turizmo rinkoje sampratą,

2. Nustatyti konkurenciją turizmo rinkoje lemiančius veiksnius.

3. Išanalizuoti turizmo agentūros UAB “NOVATURAS” konkurencinę aplinką.
Darbo objektas &##8211; turizmo agentūros UAB “NOVATURAS” konkurencinė aplinka. Įmonė norėdama išsaugoti užimamą poziciją turi nuolat išsamiai analizuoti besikeičiančios rinkos tendencijas, ją veikiančius išorinius ir vidinius veiksnius. Tik investicijos į žmogiškąjį kapitalą, naujų sprendimų paslaugų sferoje paieška padės išlaikyti lyderio pozicijas.

1. KONKURENCIJOS SAMPRATA

Anksčiau buvo teigiama jog konkurencija neleido įmonėms sustoti vietoje, o kaip tik skatino tobulėti. Konkurencijos samprata apibrėžiama daugelio autorių. Konkurencija tai (Smitas A, 1994):
• Ūkio pažangos ir vartotojų gerovės pagrindas.

• Tai nepriklausomų ūkinių subjektų varžybos gaminant ir parduodant prekes, teikiant paslaugas. Šias varžybas laimi tie ūk

kiniai subjektai, kurie geriausiai tenkina vartotojų
poreikius. Konkurencija, tarp ūkinių subjektų paskirsto pajamas ir pelnus, priverčia juos pastoviai rūpintis kaštų mažinimu, vykdyti techninę ir technologinę pažangą. Ji užtikrina ekonominės sistemos savireguliaciją, todėl konkurencijos skatinimas ir jai trukdančių kliūčių šalinimas yra svarbi visuomenės funkcija.

Į konkurenciją galima žiūrėti iš skirtingų perspektyvų. J.Ruškus (2003). konkurencija vyksta tada, kai visiems ūkio subjektams yra sudarytos vienodos sąlygos veikti, rungtyniauti, o laimi tas, kuris turi gebėjimų nurungti kitą ir plėstis rinkoje (Ruškus J, 2003). (konkurencija turizmo rinkoje taip pat turi tenkinti minėtas sąlygas) Nors konkurencija yra vienas iš pavojingiausių aplinkos veiksnių, tačiau po kurio laiko, ji gali būti naudinga. Didžiausias konkurencijos privalumas yra motyvacijos faktorius. Konkurentai skatina kitą įmonę dirbti geriau ir tęsti darbą tokiu tempu, kad išlikti rinkoje (Sliburytė L, 2000). Pvz., prasidėjus naujam sezonui, viena turizmo agentūra gali išsiuntinėti katalogus klientams. Turizmo firmos konkurentės privalės elgtis taip pat, nes jei nedarys šios procedūros gali prarasti dali naujų klientų. Kaip pavyzdžiui nauja: “X” turizmo įmonė, atėjusi į rinką su ypač žemomis kainomis ar kokiu nauju produktu, šioje rinkoje gali išsilaikyti apie vieną sezoną, nes kitais metais tą patį ir dar geriau stengiasi pasiūlyti jos konkurentai. Žymus ekonomistas A.Smith konkurenciją apibūdino kaip elgesio kategoriją, kuomet individualūs pirkėjai ir paslaugų tiekėjai varžosi rinkoje at
titinkamai dėl naudingesnių pardavimų ir pirkimų. Konkurencija tarsi jėga, užtikrinanti paklausos ir pasiūlos sąveiką, sureguliuojanti kainas rinkoje. Paslaugų tiekėjų ir pirkėjų rungtyniavimo rezultate nusistovi bendra kaina tos pačios rūšies paslaugoms ir konkreti pasiūlos ir paklausos kreivių padėtis. Turizmo agentūra į tą pačią kainą (kaip ir konkurentai) papildomai įskaičiuoja dar ekskursiją šalyje ar kelionės draudimą. Toks pasiūlymas tampa patrauklesniu daugeliui klientų. Nuolat tobulėjančioje rinkos ekonomikoje konkurencija suprantama kaip tam tikra rinkos savybė. Šiuolaikinės mokslo ir technikos pažangos sąlygomis, kai įmonės gali apsirūpinti kapitalu, informacija, naujomis technologijomis, plačiai naudoja kompiuterinius tinklus.
Vienas svarbus veiksnys padedantis nugalėti konkurentus – kliento laiko taupymas. Klientas, pirkdamas bilietus, gali užsisakyti ir vietas viešbutyje, ekskursiją, išsinuomoti automobilį, nusipirkti sveikatos draudimą, gauti vizą, jei jos reikia. Toks platus paslaugų asortimentas leidžia klientui sutaupyti laiko.
Maksimalus vartotojo poreikių tenkinimas yra vienas iš svarbiausių įmonės uždavinių siekiant konkurencingumo (Kriaučiūnienė M, 2000). Dabar, esant vis spartėjančiai konkurencijai, rinkoje tenka skirti daugiau investicijų. Neužtenka vien stengtis pritraukti naujų klientų, taip pat svarbu išlaikyti jau turimus. (Bagdonienė L, Šližienė G, 2002). Todėl įmonė pirmiausia turi turėti tinkamą personalą, nes jis atstovauja visai organizacijai. Nuo aptarnaujančio personalo priklauso, kokią nuostatą klientas susidarys apie įmonę. Šiuo metu pasirenkant darbuotoją vyksta didelė konkurencija. Daugelis įmonių ieško gerų, kvalifikuotų darbuotojų, bando pervilioti juos iš
š konkuruojančių įmonių motyvuodami juos dideliu atlyginimu, geromis darbo sąlygomis.
Konkurencija turizmo rinkoje ji taip pat tampa vis aktualesnė, ypač įstojus į Europos Sąjungą, kai padidėjo atvykstamasis ir išvykstamasis turizmas.

2. ĮMONĖS KONKURENCIJĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI

Norėdamos sėkmingai konkuruoti ir spėti su rinkos lyderiais, įmonės įvertinusios aplinką kuria įvairias konkuravimo strategijas (Časas R, 1998).
M.E. Porter konkuravimo strategijos:

• Mažesnių kaštų strategija -kai įmonė teikdama paslaugą naudoja mažiau išteklių, negu jos konkurentai, tada ta paslauga būna tokios pačios kokybės kaip konkurentų, bet pigesnė ir atneša įmonei didesnį ne į konkurentų pelną.

-įmonė siūlo mažesnės vertės, bet ir pigesnę paslaugą.

-įmonė siūlo pigesnę ir prastesnės kokybės paslaugą, jos pranašumas mažesni kaštai.
• Diferenciacijos strategija. Įmonė siūlo klientams išskirtinėmis savybėmis pasižyminčią
turizmo paslaugą, kurios kaštai didesni nei konkurentų, tačiau vartotojų gaunamo pasitenkinimo ir
paslaugos kaštų skirtumas yra didesnis nei konkurentų.
Kiti autoriai išskiria konkuravimo strategiją kaip specifinį įmonės strategijos tipą. Tai reiškia, kad konkuravimo strategija apima 4 dalis: ateities perspektyvą (laiką), vartotojus, konkurentus ir įmonės ekonominę veiklą. Kiekviena įmonė turi savo tikslus ir uždavinius, pagal kuriuos vykdo savo veiklą, o konkurentų įveikimas turėtų būti vienas iš jų. Įmonė turi nuolat vertinti savo paslaugas, nes nors klientas šiandien patenkintas gaunama paslauga, tai neaišku ar jis bus patenkintas ir rytoj. Todėl yra diegiamos kokybės vertinimo sistemos, norint neatsilikti nuo rinkoje keliamų paslaugų kokybės reikalavimų. Viena iš tokių yra ISO 9000. Tai visame pasaulyje paplitusi sistema, kuri užtikrina kokybės siekimą.(Abramavičius S, 2001). Aišku įmonė gali remtis ir kitais rodikliais ir juos įrodančiomis teorijomis siekiant konkurencinio pranašumo. Apžvelgus daugelį veiksnių, būdų kaip siekti konkurencinio pranašumo, galima daryti išvadą, kad įmonė gali būti pranašesnė už kitas ir laimėti rinkoje, tik turėdama unikalių savybių (Časas R, 2000). Ji turi įvertinti ir pasirinkti tinkamą strategiją ir ją remiančius veiksnius, kas jai padėtų sėkmingai konkuruoti rinkoje.

Konkurencingumo strategiją sudarantys veiksniai:

Konkuravimo strategiją būtų galima suskirstyti į keletą konkurencingumą lemiančių veiksnių. Veiksniai yra vienas iš etapų siekiant įmonės konkurencingumo (Marčinskas A, Diskinė D, 2001). Sudėtingoje ir nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje keičiasi ir įmonių konkurencingumo įgijimo ir išlaikymo būdai. Norėdama sėkmingai konkuruoti, įmonė turi įveikti
daug kliūčių.
• Pirmieji randa ir pradeda taikyti pasirinktą naujovę.
• Sugeba itin jautriai reaguoti į rinką ir adaptuotis prie jos;
• Gali pasiūlyti itin vartotojo vertinamą išskirtinį ar unikalų produktą ar paslaugą.
Įmonės konkurencingumas gali būti įgytas dėl skirtingų veiksnių įtakos, kurie yra vienodai svarbūs.
Įmonės strategiją įtakojantys veiksniai: išorės (makroaplinkos ir jos dalies – konkurencinės aplinkos veiksniai) ir vidaus (įmonės vidaus aplinkos veiksnius, kurie yra daugiau ar mažiau jos pačios kontroliuojami).
Išorės aplinkos veiksniai suformuoja galimybes ir ribojimus, su kuriais susiduria įmonė konkurencinėje turizmo aplinkoje. Vidaus aplinkos veiksnius, t.y. įmonės veiklos aplinkos turinį lemia išorės aplinka. Visi veiksniai yra svarbūs įmonei, siekiant išlaikyti ir didinti konkurencingumą.

Išoriniai veiksniai:
Politiniai – įstatymai veiksmai. Politinis klimatas ir stabilumas tai stabilus veiksnys, įstatyminė ir teisinė sistema (įstatymai reguliuojantys ekonominius santykius, reklamą, vartotojų teises, aplinkos apsaugos, mokesčių įstatymai). Šio veiksnio įmonė negali įtakoti, tiesiog ji turi pagal nustatytas normas vykdyti savo veiklą. Bet būna ir išimčių kai įmonė nori nugalėti konkurentą ir imasi nesakingų veiksmų. Tuo atveju įstatymas taip pat nustato nuobaudas.

Ekonominiai – tai rinkos struktūra, produktyvumas, infliacijos tempai, paslaugų perkamumas, todėl nuo to kiek ir už kokią kainą jų bus nupirkta turi įtakos palūkanų norma, žmonių pajamų lygis, nedarbo lygis. Paslaugų perkamumas priklauso nuo gyventojų pajamų dydžio. Esant dideliam nedarbo lygiui perkamoji galia mažėja. Gerai tai, kad, įstojus į Europos Sąjungą, atsirado finansavimas įvairiems verslams, bei įvairiems projektams, taip sukuriama daugiau darbo vietų, gaunami geresni darbo užmokesčiai.

Socialiniai – kultūriniai. Demografinė padėtis (gimstamumas, gyventojų migracija, gyventojų aktyvumas, gyvenimo būdo pasikeitimai, visuotinės vertybės ir įsitikinimai, bei nacionalinės tradicijos. Daugėja išvykstančių dirbti ir gyventi i kitas valstybes, kur jie randa geresnius darbus su geresniais atlyginimais. Bet, išvyksta daug gerų specialistų, kurie galėtu dirbti turizmo srityje. Šiais laikais nacionalinė aplinka labai stipriai veikia įmonės gamybinę bei komercinę veiklą. Konkurencija yra naudinga tiek gamintojui, tiek ir vartotojui. Vartotojui šiuo atžvilgiu yra lengviau, Nes jis turi didesni pasirinkimą, bei pigiau gali nusipirkti prekę. Gamintojui nėra taip lengva, jis turi taikyti naujus pardavimo ar reklamos metodus, turi įdomiai pristatyti savo siūlomą prekę, kad pirkėjas bent jau ja susidomėtu ar atkreiptų į ją dėmesį, taip pat turi gerinti gamybos technologijas, nes visa aptarnavimo kokybė nuolat gerėja, vyksta techninis progresas.

Vidaus veiksniai:

Įmonės veiklos efektyvumui šių veiksnių įtaka yra itin reikšminga. Nuo įmonės vidinės aplinkos, joje dirbančių darbuotojų priklauso nemaža dalis įmonės pelno ir konkurencinės sėkmės.

Strategijos ir tikslai. Tai aiškus tikslų suvokimas ir orientacija į konkurencijos pranašumus, pozityvus požiūris į pokyčius ir inovacijas, efektyvios strategijos formavimas. Silpnas strateginis planavimas teikia mažai galimybių ieškoti ir efektyviai panaudoti savo pranašumus – tai būtų naujos, skirtingos nei konkurentų, produkto savybės, visiškai naujo produkto gamyba ir teikiama paslauga ar naujos rinkos kūrimas.

Ištekliai. Tai materialiniai, finansiniai ištekliai, žmogiškieji, kurių racionalus naudojimas, reguliavimas ir kontrolė didina įmonės veiklos efektyvumą. Jau minėta gyventojų migracija, nors ji sumažina nedarbo lygį, tačiau prarandami kvalifikuoti specialistai, kurių trūkumas sumažina konkurencingumą.

Kultūra. Stipri organizacijos kultūra yra gana reikšminga įmonių veiklos sąlyga, galinti lemti neefektyvų valdymą.

Valdymas. Konkurencijos sėkmė priklauso ne tik nuo gamybos, naujovių diegimo , bet ir nuo firmos valdymo kokybės, bei valdymo funkcijų – planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės(4P)

3. KONKURENCIJA LIETUVOS TURIZMO RINKOJE

Kaip ir daugelyje verslų, taip ir turizmo rinkoje, konkurencija visada buvo, yra ir bus labai aktualus dalykas. Kaip teigiama šio darbo teorinėje dalyje, konkurentai motyvuoja kiekvieną įmonę aktyviau veikti ir tobulėti. Atrodo, šiandien įmonė užima lyderio pozicijas, tačiau neaišku, ar rytoj jos vietos neužims konkurentas. Todėl daugelis turizmo įmonių stengiasi įsisavinti viską, kas padėtų joms pirmauti turizmo rinkoje.
Turizmas yra viena plačiausių ir dinamiškiausių pasaulinės ekonomikos šakų. Spartus turizmo vystymosi tempai, vis didėjančios valiutinių įplaukų apimtys įtakoja įvairias ekonomikos šakas, o pastarųjų raida atitinkamai atsiliepia turizmo plėtotei, o jai plečiantis atsiranda vis daugiau konkuruojančių įmonių.
Lietuvai įstojus i Europos Sąjungą turizmo rinka dar labiau prasiplėtė, suaktyvėjo, padidėjo išvykstamasis ir atvykstamasis turizmas. Todėl kiekviena turizmo agentūra stengiasi paruošti geresnes apžvalgines programas, kompetentingesnius gidus (nei konkurentų) atvykstantiems turistams sutikti. Visą šį procesą iš dalies stabdo apgyvendinimo įstaigų šalyje stoka, tačiau ateityje ši padėtis turėtų pasikeisti.
Šiuo metu turizmo agentūros veikia daugelyje Lietuvos miestų, ne taip, kaip prieš kokį dvidešimt metų, kai pagrindinės turizmo agentūras buvo galima rasti tik Vilniuje ar Kaune. Pamažu jos ėmė plėsti savo tinklus kituose Lietuvos miestuose: Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Alytuje, Marijampolėje. Kol kas, nematydamos prasmės kurti savo filialų dar mažesniuose miestuose, ėmė bendrauti su tarpininkais, dėl kurių taip pat viena su kita konkuruoja, norėdamos aprėpti daugiau turizmo rinkos. Tokia padėtis yra labai patogi klientams, daugeliui iš jų nebereikia važiuoti tolimą kelią, kad įsigyti vieną ar kitą turizmo produktą. Nemažai turizmo agentūrų turi tarpininkų mažesniuose Lietuvos miestuose, kur jie vieninteliai teikia turizmo paslaugas. Taip klientai, nors ir per tarpininkus, tampa vienos įmonės klientais.
Ateityje turizmo rinkoje konkurencija dar didės, tai padės gerinti paslaugų kokybę, kelti darbuotoju, kvalifikaciją ir gerinti veiklos strategiją turizmo įmonėms, norinčioms užimti lyderių pozicijas ar jas išlaikyti.

4. TURIZMO AGENTŪROS UAB “NOVATURAS”
KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Turizmo agentūra UAB “NOVATURAS” yra viena didžiausių turizmo agentūrų Baltijos šalyse, turinti savo padalinius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 2001m. įsteigęs naują įmonę Latvijoje UAB “NOVATURAS” jau pirmaisiais veiklos metais užėmė 30 procentų Latvijos kelionių rinkos. 2003m. vasarą UAB “NOVATURAS” pradėjo savo veiklą Estijoje. Trijų Baltijos valstybių turizmo rinkų sujungimas leidžia ne tik efektyviau panaudoti aviakompanijų skrydžius, bet ir išlaikyti žemas kelionių kainas.
Pagrindinės agentūros veiklos sritys:
1. Organizuoja įvairaus pobūdžio keliones po visą pasaulį: turistines, poilsines, pažintines, verslo, keliones i muges, parodas, maldininkų keliones ir kt.
2. Parenka optimalų kelionės maršrutą ir kelionei reikalingas transporto priemones.
3. Parduoda visų pasaulio aviakompanijų, jūrų keltų, traukinių autobusų bilietus.
4. Rezervuoja vietas visų pasaulio šalių viešbučiuose.
5. Tarpininkauja įforminant vizas į daugelį pasaulio šalių.
6. Teikia draudimo paslaugas (gyvybės, sveikatos, nelaimingų atsitikimų draudimą, neįvykusios kelionės, paso praradimo, bagažo dingimo ir kt. draudimą ).
7. Užsako automobilius daugelyje pasaulio šalių.
8. Priima turistus iš užsienio, užsako jiems viešbučius ir ekskursijas su gidų paslaugomis Lietuvoje.
9. Teikia visą su kelionėmis susijusią informaciją (apie kelionių sąlygas, kainas, muitų mokesčius ir kt.)
Turizmo agentūros pagrindinis tikslas ir veiklos pagrindas – ilgalaikis ir visapusis
bendradarbiavimas su nuolatiniais ir busimais klientais – įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, pavieniais asmenimis.

Su nuolatiniais savo klientais agentūra yra sudariusi sutartis ir jiems taikomos
nuolaidos, skelbiamos įvairios akcijos, kai į keliones galima vykti pigiau. Norint užsisakyti kelionę, nebūtina ateiti į agentūrą, nes tai galima padaryti telefonu ar internetu. Atsižvelgdama į klientų poreikius ir galimybes agentūra siūlo keliones išsimokėtinai, kartais palūkanas sumokėdama pati.
Jau kurį laiką lankomiausia šalis yra Egiptas, nors šiemet ir nedaug pakilo kelionės kaina (dėl pakilusių kuro kainų), o paslaugų kokybė pagerėjo. Daugiausiai klientų turizmo agentūra sulaukia birželio, liepos, rugpjūčio mėn. Praėjusią vasarą labiausiai lankoma buvo Turkija. Norėdami aktyvaus poilsio turistai renkasi Austriją, Slovakiją, Italiją, žygius po kalnus.
UAB “NOVATURAS” tiesiogiai kelionių turistams neparduoda – visas pardavimas vyksta per kelionių agentūras. Šiuo metu bendradarbiaujama su daugiau nei 200 kelionių agentūrų Lietuvoje ir su maždaug 100 kelionių agentūrų Latvijoje, Estijoje, Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje.
Turizmo agentūroje dirba didelis žmonių skaičius, kuris yra aukštos kvalifikacijos personalas. Jiems tobulinti rengiami kursai, komandiruotės, seminarai, skirti įsisavinti naujas žinias. Daugelis darbuotojų baigė specialias aviakompanijų, bei rezervacinių sistemų mokymo kursus ir turi kvalifikacinius sertifikatus.
UAB “NOVATURAS” yra pirmaujanti turizmo agentūra šiuolaikinėje turizmo rinkoje. Jos pardavimai didėja kiekvienais metais, tai pavaizduota 1 paveiksle.

1pav. UAB “NOVATURAS” apyvarta 2000-20004m.m.

Didėjantis įmonės apyvarta, ne tik džiugina, bet ir įpareigoja UAB “NOVATURAS” veikti dar geriau nei dabar, kad išlikti ir toliau konkurencingai. Tam pasiekti reikia gerai išnagrinėti įmonės vidinę ir išorines aplinkas, kad veikti tikslingai siekiant užsibrėžto tikslo.

5. ĮMONĖS VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

5.1. Organizacijos kultūros reikšmė konkurencinėje aplinkoje

Kad darbuotojai dirbtų sėkmingai, siektų organizacijos užsibrėžtų tikslų ir veiktų pagal numatytą strategiją, jaustųsi gerai darbo vietoje, neužtenka vien motyvacijos, labai svarbi yra įmonės kultūra. Įmonės veikla vykdoma pagal tam tikras etikos normas, kurių laikymasis yra svarbus kiekvienas darbuotojui. UAB”NOVATURAS” kartais susiduriama ir su neetišku elgesiu įmonės viduje, tačiau šią problemą stengiamasi greitai išspręsti.
Viena etinių problemų kilimo priežasčių yra konfliktai. Konfliktai tarp darbuotojų gali kilti dėl įvairiausių priežasčių (neteisingo darbo pasidalijimo, dėl netinkamų nuostatų į darbą ar bendradarbius).
Kartais nepavyksta išvengti konflikto tarp darbuotojo ir klientų. Kaip jau minėjau tam tikslui rengiami seminarai, kurių metu darbuotojai mokosi bendrauti su įvairiausių charakterių klientais, mokosi kaip išvengti konfliktų. Kokius konfliktų sprendimo budus darbuotojai suranda parodo ir etikos normų žinojimas ir jų laikymasis arba ne.
Siekiant pagerinti įmonės darbuotojų tarpusavio santykius, mikroklimatą, du kartus per metus rengiami visų darbuotojų susitikimai, kurių metu stengiamasi daugiau bendrauti, organizuojami įvairūs žaidimai, stengiamasi, kad visi gerai praleistų laiką.
Įmonės filialuose esančiuose biuruose dirba įvairus darbuotojų skaičius, kurių kiekvienas skirtingai nei centrinio biuro darbuotojai dirbantys vienoje srityje, teikia beveik visas turizmo paslaugas. Kaip pavyzdžiui, vienas žmogus parduoda lėktuvų, autobusų, keltų bilietus, padeda įforminti vizas ir kt. paslaugas. Filialuose darbuotojai sėdi vienoje patalpoje kartu ir su vadovu. Kas leidžia artimiau bendrauti, ar operatyviau vienas kitam padėti, tačiau neretai trukdo susikaupti atlikti savo darbą. Aišku kiekvienas darbuotojas norėtų savo kabineto ar bent jau, kad vadovas dirbtų atskirai. Kiekvienas UAB”NOVATURAS” darbuotojas turi savo darbo stalą, kompiuterį, kuris yra vienas iš pagrindinių darbo įrankių, nes įvairių turizmo paslaugų užsakymas pagrinde vyksta internetu arba naudojamasi specialiomis programomis. Pagrindinis tikslas išlaikyti komandą kuri gali nuveikti daug daugiau nei vienas žmogus, ją suburti turėtų vadovas.

5.2. Organizacijos valdymo ypatumų konkurencinėje aplinkoje analizė
Egzistuoja daugybė būdų, kaip skatinti darbuotojus, bet visa tai turi atlikti vadovas. Geras vadovas yra labai svarbus žmogus vykdant visą įmonės veiklą.
UAB”NOVATURAS” kiekvienas filialas turi savo vadovą, o visiems kartu vadovauja generalinis direktorius. Kiekvienas vadovas vadovauja pagal tam tikrą vadovavimo stilių, deja, ne visi jie padeda pasiekti gerų rezultatų. Vadovavimo stilius turi įtakos darbuotojų bendravime su vadovu ir tarpusavyje, pardavimų kiekiui, darbuotojo požiūriui į darbą.
Galima daryti išvadą, kad daugybė veiksnių įtakoja UAB”NOVATURAS” vidinę aplinką, o kad ji būtų kuo jaukesnė ir turėtų didesnės įtakos įmonei siekiant konkurencingumo, turi būti tenkinami visi veiksniai. Prie šio tikslo įgyvendinimo turi prisidėti įmonės darbuotojai ir vadovai, tada jis bus sėkmingai įgyvendintas. Visi kartu galės gerai tobulinti savo teikiamas paslaugas ir įveikti ateityje kylančias grėsmes, pasidžiaugti esamomis stiprybėmis.
5.3. Organizacijos ištekliai, kaip konkuravimo rinkoje veiksniai
Įmonės strategijas kuria ir vykdo įmonės darbuotojai, tam pasitelkdami keletą išteklių. Juos galima suskirstyti i:
– žmogiškuosius;
– materialinius, finansinius.

Vieni iš brangiausių ir svarbiausių būtų žmogiškieji – darbuotojai. Jie yra artimiausias ryšys su klientu, nuo jų, priklausys ar klientui patiks įmonėje, ir ar jis norės sugrįžti dar kartą. UAB”NOVATURAS” savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui negaili pinigų. Yra organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai Lietuvoje ir užsienyje, kur jie mokomi bendrauti su klientais, dirbti su naujomis užsakymų sistemomis. Vyksta į kelionių operatoriaus UAB”NOVATURAS” organizuojamus “Infoturus” susipažinti su šalimi į kurią parduoda keliones, pažiūrėti partnerių viešbučių, aplankyti toje šalyje įmanomas atrakcijas, kad galėtų parinkti klientui tinkamiausią kelionės variantą.
UAB”NOVATURAS” vykdoma darbuotojų motyvavimo sistema:
– už gerus darbo rezultatus, gauna pinigines premijas;
– pakėlus kvalifikaciją keliamas atlyginimas;
– teikiamos dovanos gimtadienių metu;
– nemokamai vykstama į keliones;
– pagiriami žodžiu.
Šių veiksnių dėka darbuotojai jaučiasi gerai savo darbo vietoje ir turi motyvaciją dirbti dar geriau. Tenkinti šitiems poreikiams reikalingi materialiai ir finansiniai ištekliai. Didėjanti migracija, įmonei padeda sukaupti daugiau finansinių išteklių, kurie padės didinti įmonės konkurencingumą.
5.4. SWOT analize UAB”NOVATURAS” konkurencinės aplinkos aspektu
Norėdama ir toliau užimti lyderio pozicijas turizmo rinkoje UAB”NOVATURAS” turi nuolat analizuoti savo įmonės padėtį šiandien, savo stiprybes, silpnybes (žr. 1 lentelėje). Ji taip pat turi žvelgti į ateitį naudotis visomis galimybėmis, įveikti tykančias grėsmes, pasinaudoti galimybėmis.
SWOT ANALIZĖ
STIPRYBĖS SILPNYBĖS

Platus filialų tinklas Didelė įmonės apimtis, daug darbuotojų,
Kvalifikuoti darbuotojai kurių veiklą darosi sunku valdyti.
Kokybiškos paslaugos Reikia naujų darbuotojų, kuriuos apmokyti
Bilietų užsakymas internetu reikia laiko.
Pažangiausios informacinės technologijos Per mažas dėmesys skiriamas reklamai
Lanksti lojalumo sistema keliautojams (ypač filialų)
Greitas klientų aptarnavimas

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
Pritraukimas dar daugiau klientų Internetas (kur galima užsisakyti viską,
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas nereikia eiti į agentūrą)
Gausėjantis atvykstamasis turizmas Užsienio agentūrų mažos kainos

Šalies ekonomikos nestabilumas

Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, jų

išvykimas į užsienį.

Kvalifikuoti darbuotojai teikia aukštos kokybės paslaugas, stengiasi panaudoti pažangiausias informacines technologijas padedančias greičiau ir kvalifikuočiau aptarnauti klientus.
Silpnųjų pusių agentūra turi nedaug. Tačiau viena iš pagrindinių būtų, kad agentūra turi labai daug biurų Lietuvoje ir užsienyje, todėl esant dideliam darbuotojų skaičiui reikia didesnį dėmesį skirti vadybai. Galima teigti, kad didesnį dėmesį reikėtų skirti reklamai, nors atrodo, kad šiandien daug kas
žino šią turizmo agentūrą tačiau dar ne visi. Reklamos pagalba žmonės ne tik sužino apie įmonės
teikiamas paslaugas, jų kainas, bet apskritai, kad yra tokia įmonė.
Agentūra turi galimybių ir toliau plėstis į užsienio šalis, augant pardavimams didinti pelną, kad pardavimai augtų kelti darbuotojų kvalifikaciją, diegti naujoves, taip pritraukiant daugiau klientų. Įstojus į Europos Sąjungą padaugėjo atvykstančiųjų. skaičius, kuriam įmonės darbuotojai visa, laika ruošiasi. Yra kuriamos apžvalginės kelionės ir kt. Deja, visa, tai stabdo apgyvendinimo įstaigų stoka Lietuvoje.
Kaip ir daugelio Lietuvos agentūrų taip ir UAB”NOVATURAS” didžiausią grėsmę ateityje kelia didėjantis kelionių užsakymas internetu, kai nėra reikalingas turizmo agentūros darbuotojas, tuo atveju sumažės darbuotojų poreikis. Turizmo paslaugas klientai užsisakinės tiesiogiai iš pačios turizmo paslaugą “gaminančios” kompanijos. UAB”NOVATURAS” parduoda “Lietuvos avialinijų” lėktuvų bilietus, tai ateityje kyla grėsmė, kad klientai skambins ar tiesiogiai per aviakompanijos internetini puslapi užsisakinės bilietus.
UAB”NOVATURAS” darbuotojų teigimu, kol kas žmonėms kyla nemažai problemų užsakius lėktuvo bilietus internetu. Žmonės nemoka tobulai naudotis tomis programomis ir neretai patiria finansinius nuostolius.
Galima teigti, kad UAB”NOVATURAS” atsižvelgs ne tik į šiai dienai esančius savo privalumus, o žvelgs į ateitį, tyrinės ją supančią aplinką, taip jai pavyks ir toliau išlaikyti lyderės pozicijas.

6. ĮMONĖS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ
Vidinę įmonės aplinką įtakoja išorinė, kuri išlaikant konkurencingumą yra svarbesnė. Ją įvertinti galima pagal teorinėje darbo dalyje pateiktomis išorinę įmonės aplinką sudarančiomis aplinkomis:
– Demografine aplinka
– Technologine aplinka
– Ekonomine aplinka ;
– Socialine – kultūrine aplinka ,
– Fizine aplinka
Demografinė aplinka. Padidėjusios gyventojų migracijos teigiama pusė turizmo agentūroms ir UAB”NOVATURAS”, kad padidėjo kelionių, bilietų paklausa, dėl to sumažėjo ypač aviabilietų kainos, ko pasekoje bilietų paklausa tapo dar didesnė. UAB”NOVATURAS” jaučiama ir neigiama gyventojų migracijos pusė, nes dalis darbuotojų įgavę aukšta kvalifikaciją išvyksta dirbti į užsienį, kartais į kitas agentūras kur jiems siūlomos dar geresnės darbo sąlygos. Deja apmokyti naujus darbuotojus užima nemažai laiko.
Technologinė aplinka. Technologijų pažanga Lietuvoje daro įtaką ir UAB”NOVATURAS” veiklai. Šiuo metu beveik kiekvienas gyventojas turi savo kompiuterius, ar kažkokį priėjimą prie interneto, kur galima rasti ir UAB”NOVATURAS” puslapį. Tačiau tai daro ne tik teigiamą, bet ir neigiamą poveikį agentūrai. Klientui labai patogu, kai jis gali užsisakyti ir sumokėti už bilietą ar kelionę internetu neišeidamas iš namų, tačiau tai jis gali padaryti ne tik per Lietuvos, bet per bet kokia, užsienio agentūrą Užsienio šalyse daug didesnis gyventojų skaičius ir perkamoji galia didesnė, gausesnė, todėl nuolaidų sistema daug lankstesne, kas sąlygoja ir Lietuvos gyventojus vis dažniau naudotis jų paslaugomis. Norėdama to išvengti ar iš dalies apriboti, UAB”NOVATURAS” įdiegė savo internetiniame puslapyje bilietų užsakymo sistemą internetu šiek tiek mažesnėmis kainomis.
Ekonominė aplinka. Paslaugų kainas įtakoja ekonominė šalies padėtis, ko pasekoje nemažai gyventojų išvyksta uždarbiauti į užsienį, kiti savo pajamų lygį kelia čia. Tai įtakoja dabartinę UAB”NOVATURAS” apyvartą, kuri rodo, kad daugumos Lietuvos gyventojų finansinė padėtis gerėja dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Kasmet vis daugiau jų leidžia sau išvykti pailsėti ar pažintiniais tikslais i užsienio šalis, nemažėja išvykstančių dirbti į užsienį srautas.
Politinė — teisinė aplinka. Agentūra savo veiklą vykdo pagal Lietuvos Respublikos ir Turizmo įstatymo numatytą tvarką. Esant didelei konkurencijai turizmo rinkoje, labai svarbus yra ir konkurencija, reglamentuojantis įstatymas. Kaip pavyzdžiui nuo 2004 m. aviakompanijos atsisakė
mokėti procentus turizmo agentūroms, ragindamos taikyti agentinį mokestį parduodant aviabilietus.
Agentinius mokesčius ėmė taikyti visos kompanijos taip sumažindamos konkurenciją, bet tuo pačiu nenusižengdamos konkurencijos įstatymui, nes aviakompanijos pritaikė tokias taisykles visoms agentūroms.
UAB”NOVATURAS” parduodama turistines keliones su klientu visada pasirašo sutartį, joje įvardijamos turistui suteiktos paslaugos, ką viena ar kita pusė įsipareigoja.
Įstojimas i Europos Sąjungą (ES) suteikė ir Lietuvai tokias pačias galimybes turizmui kaip ir kitose ES šalyse: vienodas paslaugų teikimo sąlygas, steigimosi galimybes, suvienodino konkurencijos sąlygas, garantavo turistų teisių apsaugą ES vidaus rinkoje. Didelis pliusas yra, kad LR Vyriausybė turizmą pripažino ir ėmė skatinti kaip prioritetinę Lietuvos ūkio saką.
Fizinė aplinka. Tai gamtos turtai ir materialiniai ištekliai, kurie visada turi didelę reikšmę pasirenkant kelionę. Tarkim 2004 m. po įvykusios katastrofos sumažėjo turistų į Pietryčių Azijos šalis, didesnio turistų srauto UAB”NOVATURAS” sulaukė vykimui į kitus žemynus. Deja po cunamio nukentėjo ne tik gamta, bet svarbiausia ir žmonės.
Galima teigti, kad UAB”NOVATURAS” privalo nuolat domėtis savo išorine aplinka, diegti naujoves, veikti pagal įstatymų numatytą tvarką siekdama sąžiningos konkurencijos. Naujovių žinojimas ir diegimas, konkurentų stebėjimas yra neatsiejami dalykai siekiant konkurencingumo.
7. KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Konkurencinė aplinka, tai vienas iš išorinės aplinkos veiksnių kur tiesiogiai arba per tarpininkus susitinka rinkos dalyviai: gamintojai su tarpininkais, tiekėjai su pirkėjais, ir konkurentai.
Vienas iš dalyvių būtų tiekėjai. Tai įmonės ir asmenys aprūpinantys turizmo paslaugų gamintojus ir jų konkurentus reikiamais materialiniais ištekliais. Kalbant apie turizmo agentūrą UAB”NOVATURAS” juos būtų galima pavadinti partneriais. Agentūra turi partnerių Lietuvoje ir užsienyje, su kuriais sudaro sutartis dėl viešbučių, kuriuose gyvens jos klientai, transporto, kuriuo važinės į lankytinas vietas ir daugybės kitų paslaugų. Tinkamų partnerių pasirinkimas leidžia agentūrai teikti kokybiškas paslaugas ir pirmauti tarp kitų agentūrų.
Klientai – vienas iš svarbiausių įmonės vidinės aplinkos dalyvių. Kad ir kokią paslaugą agentūra teiktų, jai svarbiausia, kad būtų patenkinti visi kliento poreikiai, kad jis čia sugrįžtu dar kartą. Agentūros klientus būtų galima suskirstyti į dalis, už kurias atsakingi atskiri agentūros skyriai įsikūrę keliuose Vilniuje esančiuose biuruose. Vieni yra atsakingi už darbą su įmonėmis, kiti su individualiais klientais, yra netgi “VIP” skyrius, teikiantis paslaugas “ypatingiems”, dažniausiai labai aukštas pareigas užimantiems klientams. Darbas su jais visais reikalauja komunikabilumo, profesionalumo ir kitų gerai atlikti darbą reikalingų įgūdžių.
Nemažiau svarbus konkurencinės aplinkos dalyvis, kuris motyvuoja ne vieną įmonę dirbti geriau – konkurentai. Jie ne tik kelia grėsmę, bet visą, laiką verčia įmonę siekti aukštesnių nei konkurentai rezultatų, domėtis naujovėmis, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Iš statistikoje pateiktoje duomenų apie turizmo įmonių apyvartas galima daryti išvadas, kad daugelis UAB”NOVATURAS” konkurentų, didesni konkurentai yra vieni kitiems. Tačiau UAB”NOVATURAS” jų negali pamiršti ir atsipalaiduoti.
Kiekviena iš šių. agentūrų turi savo biurų visoje Lietuvoje, kaip ir UAB”NOVATURAS”.
Tačiau didžiausia konkurencija jaučiama mažesniuose miestuose. Ten klientai per dieną gali aplankyti visas agentūras, kad pasirinkti sau tinkamą variantą ieškodami geriausios kainos. Tai patvirtina ir praktika, kad tas vaikščiojimas tik mažesnių kainų ieškojimas, nors visos agentūros parduoda tuos pačius produktus, tik skiriasi pasiūlos kiekiai. Tada klientai manipuliuoja agentūrų darbuotojais, sakydami, kad kitoje žadėjo mažesnę kainą taip laukdami nuolaidos. Kai kuriuose miestuose yra net taip, kad dviejų konkurentų biurai yra šalia vienas kito, tik skirtingose gatvės pusėse. Dažniausiai tai tarsi loterija, į kurį biurą užeis naujas klientas.
Didesniuose miestuose konkurencija yra mažesnė ir srautas turistų taip pat, nes iš dalies didesni atstumai tarp agentūrų ir tada klientai, dėl kažkokių priežasčių renkasi vieną, ar kitą. Šių pasirinkimų priežasčių gali būti daug. Pagrindinės iš jų:
– Patinka aptarnavimas;
– Patarė draugai;
– Yra naudinga naudotis vienos agentūros paslaugomis dėl nuolaidų sistemos;
– Tinkamiausios kainos;
– Agentūra yra klientui patogioje vietoje;
– Ir kt. priežastys.
UAB”NOVATURAS” jau yra nemažai nuveikusi turizmo srityje, gerai išmano savo darbą, tačiau ir toliau plečia paslaugų kiekį, taip stengdamasi pritraukti kuo daugiau klientų, sudaro daugiau sutarčių su užsienio partneriais palankesnėmis sąlygomis. Tai leidžia teikti pigesnes, bet tuo pačiu kokybiškas paslaugas savo esamiems ir būsimiems klientams. Ji nuolat seka savo konkurentų veiklą norėdama nuo jų neatsilikti, o juos aplenkti.

IŠVADOS

Konkurencija – tai ta varomoji jėga, kuri užtikrina paklausos ir pasiūlos sąveiką, sureguliuoja kainas rinkoje. Nuolat tobulėjančioje rinkos ekonomikoje konkurencija suprantama kaip tam tikra rinkos savybė.
Pastebima tendencija, kad šiuolaikinės įmonės nemažai laiko ir resursų skiria konkurencijos analizei, kurios kokybiškas atlikimas leidžia įmonei išnaudoti konkurenciją, teikiamų paslaugų kokybės tobulinimui. Šis procesas turėtų būti ne vienkartinis, o nuolat trunkantis, nes tik taip įmonė gali lanksčiai reaguoti į nuolat besikeičiančius klientų poreikius.
Besikuriančios naujos įmonės yra tarsi motyvuojantis veiksnys jau rinkoje egzistuojančioms įmonėms, kadangi nauji rinkos dalyviai įeina į rinką su novatoriškomis idėjomis ir šiuolaikišku požiūriu į verslo vystymą.
Rinkoje konkuruojančiai įmonei įtakos turi vidinė ir išorinė aplinkos, kurios išsamiai analizuojamos šiame darbe. Galima teigti, kad išorinės aplinkos veiksniai yra svarbesni, kadangi jie daro žymią. įtaką. įmonės vidinei aplinkai.
Šiame darbe konstatuojama, kad įmonė norėdama išlikti konkurencinga, privalo:
1. Suformuluoti efektyvią leidžiančią sėkmingai konkuruoti, veiklos strategija..
2. Nuolat sekti pokyčius rinkoje ir ne tik domėtis naujovėmis, tačiau ir stengtis jas pritaikyti įmonės veikloje.
3. Įmonė turi ne tik skatinti darbuotojus tobulėti, bei kelti kvalifikaciją, bet ir kurti efektyvias darbuotojų skatinimo sistemas.
4. Tobulinti įmonės valdymo procesą pritaikyti šiuolaikinės vadybos metodus.
Turizmo rinkoje jaučiama ypač didelė konkurencija, kadangi Lietuvai tapus Europos Sąjungos šalimi suaktyvėjęs turizmas sąlygojo naujų įmonių, teikiančių turizmo paslaugas kūrimąsi.

LITERATŪRA

1. Bagdonienė L. (2002) Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai.
2. Damulienė A. (1996) Paslaugų marketingas. Turizmas. Vilnius.
3. Časas R. (2000) Konkurencinio pranašumo šaltiniai šiuolaikinėse verslo teorijose. Ekonomika. Vilnius.
4. Čiburienė J. (2000) Šiuolaikinės konkurencijos ypatybės. Ekonomika ir vadyba. Kaunas.
5. Časas R. (2000) Konkuravimo strategijos teorinis pagrindas. Ekonomika. Kaunas.
6. www.turizmas.lt
7. www.novaturas.lt
8. www.tourism.lt/statist/statistika.pf
9. www.std.lt
10. www.lrs.lt
11. www.turism.biz.ua.news20.html

Leave a Comment