Tualetinio popieriaus rinkos tyrimas

Turinys

1. Įvadas 3
2. Tualetinio popieriaus importas ir eksportas Lietuvoje 1999 – 2001 m. 4
2.1. Importas – eksportas 1999 – 2001 m. Lietuvoje pagal kiekį ir vertę 4
2.2. Importas – eksportas Lietuvoje 1999 – 2001 m. pagal šalis 5
2.2.1. Importas – eksportas Lietuvoje 1999 metais pagal šalis 5
2.2.2. Importas – eksportas Lietuvoje 2000 metais pagal šalis 7
2.2.3. Importas – eksportas Lietuvoje 2001 metais pagal šalis 9
3. Tualetinio popieriaus gamyba Lietuvoje 1999 – 2001 metais 11
4. Tualetinio popieriaus pardavimai Lietuvoje 1999 – 2001 metais 12
5. Tualetinio popieriaus rinkos potencialas Lietuvoje 1999 – 2001 metais 14
6. Tualetinio popieriaus gamintojai Lietuvoje 14
7. Tualetinio popieriaus konkurentai Lietuvoje 16
8. Naudoti šaltiniai 171. Įvadas
Pirmiausia norėtume suformuluoti marketingo tyrimų apibrėžimą:

Marketingo tyrimai – tai marketingo problemai spręsti reikalingos informacijos paieška, kaupimas, analizavimas ir interpretavimas.

Kadangi, neturėjome konkrečios probleminės situacijos, mūsų tikslas buvo atlikti antrinių du uomenų analizę: surinkti kuo daugiau ir kuo išsamesnės informacijos apie tualetinio popieriaus rinką Lietuvoje, ją išanalizuoti ir interpretuoti, aprašyti tualetinio popieriaus rinkos dalyvius, t.y. gamintojus, pardavėjus, importuotojus ir eksportuotojus, apskaičiuoti tualetinio popieriaus rinkos potencialą Lietuvoje, palyginti tualetinio popieriaus gamybos Lietuvoje, importo ir eksporto rodiklius, nustatyti pagrindines eksportuojančias ir importuojančias šalis, jų pokyčius.

Atliekant tyrimą, pagrindinis šaltinis buvo Statistikos departamento antrinių duomenų bazės. Naudojomės trijų metų rinkos duomenimis, t.y. 1999, 2000 ir 2001 metų. Taigi, tualetinio popieriaus rinkos tyrimai atlikti šiems metams. Informaciją apie tu ualetinio popieriaus gamintojus ir esamus rinkos konkurentus ieškojome internete, Lietuvos įmonių kataloguose, spaudoje (dienraštis “Verslo žinios”).2. Tualetinio popieriaus importas ir eksportas Lietuvoje 1999 – 2001 m.
2.1. Importas – eksportas 1999 – 2001 m. Lietuvoje pagal kiekį ir vertę
Paveiksluose Nr. 1 ir 2 pavaizduotos 1999 – 2001 metų eksporto ir importo apimtys Lietuvoje milijonais litų ir

r tūkstančiais tonų.
Pagal paveikslus Nr. 1 ir Nr. 2, 1999 metais importo ir ekporto apimtys Lietuvoje buvo beveik vienodos. Nuo 1999 iki 2001 metų importas laipsniškai mažėjo – vidutiniškai 1% per metus, o eksportas didėjo apie 1% per metus. 2001 metais importo ir eksporto skirtumas išaugo iki 4%. Viena importo mažėjimo priežaščių, mūsų nuomone, yra vidaus gamybos didėjimas – vidutiniškai 1,25% per metus nuo 1999 iki 2001 metų.2.2. Importas – eksportas Lietuvoje 1999 – 2001 m. pagal šalis
2.2.1. Importas – eksportas Lietuvoje 1999 metais pagal šalis
Iš statistikos departamento gautais duomenis, Lietuvoje 1999 metais buvo eksportuojama į 18 valstybių ir importuojama iš 16 valstybių (lentelė Nr. 1).

Importas – eksportas Lietuvoje 1999 metais pagal šalis Lentelė Nr. 1
1999 m. Eksportas Importas

Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt
Austrija 82,4 533,8
Baltarusija 29,0 50,4
Čekijos Respublika 3,6 24,1
Vokietija 32,3 278,1
Danija 0,5 1,4 0,2 1,5
Estija 1 088,7 2.919,4 36,3 153,5
Ispanija 0,2 1,3
Suomija 66,8 466,9
Prancūzija 9,2 72,4
Jungtinė Karalystė 2,4 8,0 8,8 105,1
Gruzija 6,5 12,0
Italija 2,7 25,3
Kazachstanas 0,1 1,1
Latvija 985,9 3.129,5
Nyderlandai 0,1 10,9
Lenkija 0,1 0,1 1 251,6
Rusija 16,2 7,2 41,3
Švedija 151,5 59,5 0,2
Slovėnija 0,3 1,4 3.371,2
Slovakija 0,2 1,0
Ukraina 10,3 0,1
JAV 0,7 45,0 13,8

Maršalo salos 0,001 467,3 349,9

Malta 0,001 5,9
Norvegija 0,001 6,4
Portugalija 0,001 25,7
Rumunija 0,001 9,3
Sent Vinsentas 0,001 0,1

2 263,10 6.620,4 1 602,9 5.500,9

Norėdami palyginti tualetinio popieriaus importo ir r eksporto apimčių pasiskirstymą pagal šalis 1999 metais, sudarėme palyginamuosius importo ir eksporto pagal šalis paveiklsus procentinėmis dalimis (paveikslai Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6).

Pagal paveikslą Nr. 3, 1999 m. tualetinio popieriaus buvo importuojama iš 18 valstybių. Didžiausia importo dalis buvo vežama iš Lenkijos – 78% viso importo į Lietuvą. Importas iš Austrijos sudarė 5%, iš Suomijos ir Švedijos – po 4% viso importo. Importas iš likusių keturiolikos šalių sudarė 9% viso importo į Lietuvą. 4-ame paveiksle pavaizduotas tualetinio popieriaus importas pagal šalis pinigine verte (LTL). Didžiausią dalį sudaro importas iš Lenkijos – 61%, iš Au

ustrijos – 10%, iš Suomijos – 8%, iš Švedijos – 6%.

5-ame paveiksle – importo vertė litais pagal šalis. 1999 m. tualetinis popierius buvo eksportuojamas į 16 šalių. Daugiausia buvo eksportuojama į Baltijos šalis. Didžiausia importo dalis tenka Latvijai – 47%, antroje vietoje Estjai – 44%, Švedijai – 7%. Pagal paveikslą Nr. 6 Estija su Latvija apsikeičia vietomis: į Estiją – 48%, į Latviją – 44% viso Lietuvos eksporto. Eksportas į Švediją sudarė – 7%. Eksportas į likusias šalis sudarė tik 1%.2.2.2. Importas – eksportas Lietuvoje 2000 metais pagal šalis
Iš statistikos departamento gautais duomenis, Lietuvoje 2000 metais buvo eksportuojama į 17 valstybių ir importuojama iš 14 valstybių (lentelė Nr. 2).

Importas – eksportas Lietuvoje 2000 m. pagal šalis Lentelė Nr. 2
2000 m. Eksportas Importas

Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt
Austrija 60,0 408,5
Belgija 2,8 31,9
Kipras 0,1 0,0
Čekijos Respublika 0,3 6,3
Vokietija 0,1 26,5 38,7
Danija 2,7 0,4 0,7 216,2
Estija 1 264,5 11,9 4,9
Suomija 3.521,5 114,0
Prancūzija 0,3 7,6
Jungtinė Karalystė 3,4 691,9
Italija 1,0 73,0
Kazachstanas 1,4 36,4
Latvija 980,9 0,2
Nyderlandai 4,3 10,4
Norvegija 27,9 2,6
Lenkija 13,8 2.912,6 1 071,2
Rusija 0,1 0,1
Švedija 288,7 0,1 74,0
Slovėnija 1,1 26,9
Slovakija 86,3 1,6
JAV 2,6 0,4

Belizas 0,001 34,9 2.929,2
Ispanija 0,001 1,2
Graikija 0,001 899,0 399,0
Mauritanija 0,001 8,1
Malta 0,001 10,6
Panama 0,001 12,4

2 582,8 7.484,0 1 374,7 4.885,8

Norėdami palyginti tualetinio popieriaus importo ir eksporto apimčių pasiskirstymą pagal šalis 2000 metais, sudarėme palyginamuosius importo ir eksporto pagal šalis paveiklsus procentinėmis dalimis (paveikslai Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10).

Pagal paveikslą Nr. 7, 2000 m. į Lietuvą tualetinio popieriaus buvo importuojama iš 14 valstybių. Kaip ir 1999 m. didžiąją importo dalį sudarė importas iš Lenkijos – 78% viso importo į Lietuvos rinką. Importas iš Suomijos sudarė 8%, iš Švedijos – 5%, o iš Austriijos – 4% viso importo. Lyginant su 1999 m. importu, 2000 m. importas iš Suomijos išaugo 4%, iš Švedijos – 1%, o importas iš Austrijos sumažėjo vidutiniškai 1%. Kadangi bendras importuojančių šalių skaičius 2000 m. sumažėjo, bendras likusių valstybių importo kiekis ta

aip pat sumažėjo – apie 4%. 8-ame paveiksle pavaizduota importo vertė litais per 2000 m. Importas iš Lenkijos sudaro 60 %, iš Suomijos – 14%, iš Švedijos ir Austrijos – po 8%, iš Vokietijos – 4%. Palyginti su 1999 m. daugiausia išaugo importas iš Suomijos, nuo 8% iki 14%, tik 2% padidėjo importas iš Švedijos, o iš Austrijos importas sumažėjo 2%.

Pagal paveikslą Nr. 9, 2000 metais, kaip ir 1999 m., iš viso tualetinio popieriaus buvo eksportuojama į 17 valstybių ir didžiausią eksporto dalį sudarė eksportas į Baltijos šalis: į Estiją – 49%, o į Latviją – 38%. Lyginant su 1999 m., eksportas į Estiją išaugo nežymiai – 1%, tačiau į Latviją – sumažėjo 6%. Eksportas į Švediją sudarė 11% viso Lietuvos eksporto, t. y. padidėjo 4% lyginant su 1999 m. Tuo tarpu į likusias šalis buvo eksportuojama tualetinio popieriaus 1% daugiau, t.y. 2% viso eksporto. Pagal 10 paveikslą didžiausią eksporto dalį litais 2000 m. sudaro eksportuojamas tualetinis popierius į Estiją – 47%, į Latviją – 39%, į Švediją – 12%. Palyginti su 1999 m. eksportas į Estiją padidėjo 3%, į Latviją eksportas sumažėjo aštuoniais procentais nuo 47% iki 39%, o į Švediją padidėjo nuo 7% iki 12% penkiais procentais.2.2.3. Importas – eksportas Lietuvoje 2001 metais pagal šalis
Iš statistikos departamento gautais duomenis, Lietuvoje 2001 metais buvo eksportuojama į 16 valstybių ir importuojama iš 18 valstybių (lentelė Nr. 3).

Importas – eksportas Lietuvoje pgal šalis Lentelė Nr. 3
2001 m. Eksportas Importas

Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt
Austrja 0,9 60,0
Belgija 13,2 409,2
Čekijos Respublika 5,5 106,6
Vokietija 3,0 0,1 19,1
Danija 0,2 1,7
Estija 1 490,2 23,8 33,3
Ispanija 8,4 1,8 147,2
Suomija 51,5 24,2
Prancūzija 0,2 4.140,6 10,4 84,4
Jungtinė Karalystė 0,6 7,5 10,9
Italija 5,9 335,8
Latvija 1 169,1 0,1 2,9 121,6
Nyderlandai 7,8 3,5 81,1
Lenkija 12,8 679,0 41,7
Rusija 0,2 0,2 1,1
Švedija 232,9 3.430,2 104,4 8,6
Slovėnija 0,2 1,3
Slovakija 3,3 35,0
JAV 0,6 0,1

Antigva ir Barbuda 0,001 0,2

Kanada 0,001 30,1 2.190,8
Kipras 0,001 1,1 5,6
Kambodža 0,001 620,0 554,4
Mauritanija 0,001 10,8
Norvegija 0,001 16,9
Panama 0,001 8,2

2 909,60 8.248,1 995,00 4.218,0

Norėdami palyginti tualetinio popieriaus importo ir eksporto apimčių pasiskirstymą pagal šalis 20

001 metais, sudarėme palyginamuosius importo ir eksporto pagal šalis paveiklsus procentinėmis dalimis (paveikslai Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14).

Pagal paveiklsą Nr. 11, 2001 m. tualetinio popieriaus buvo importuojama iš 18 valstybių. Didžiąją importo į Lietuvą dalį, kaip ir ankstesniais metais, sudarė importas iš Lenkijos – 68%. Importas iš Suomijos sudarė 5%, iš Švedijos – 10%, o iš Austrijos – 6% viso importo. 2001 m. importas iš Lenkijos sumažėjo 10% lyginant su 2000 m., iš Švedijos išaugo beveik dvigubai – iki 10%, o iš Austrijos išaugo – 2%, tuo tarpu importas iš Suomijos sumažėjo – 3%. Tuo tarpu tualetinio popieriaus importas iš likusių valstybių, lyginant su 1999 ir 2000 m., išaugo iki 11% viso importo. 12-ame paveiksle pavaizduotas importas į Lietuvą litais iš 18 valstybių per 2001 m. Nuo 1999 m. importas iš Lenkijos sumažėjo nuo 61% iki 52%. Importas iš Švedijos per 1999 m., 2000 m. iki 2001 m., padidėjo nuo 6% iki 13%. Iš Suomijos tualetinio popieriaus importas buvo padidėjęs 2000 m., tačiau 2001 m. vėl sumažėjo iki 8%. Iš Austrijos importo vertė palyginti su 1999 m. nepakito, o su 2000 m. padidėjo dviem procentais iki 10%.

Pagal paveikslą Nr. 13, 2001 m. tualetinio popieriaus buvo eksportuojama į 16 valstybių.. Kaip ir ankstesniais metais, didžiausia eksporto dalis buvo eksportuojama į Estiją – 51%, Latviją – 40%, ir į Švediją – 8%. Lyginant su 2000 metais, eksportas į Estiją išaugo 2%. Eksportas į Latviją taip pat išaugo 2%, tačiau nepasiekė 1999 metais buvusios eksporto apimties (1999 m. -44% viso eksporto iš Lietuvos). Eksportas į Švediją, lyginant su 2000 m., sumažėjo 3%, tačiau išliko 1% didesnis, nei 1999 m. Bendras eksporto kiekis iš likusių valstybių sudarė 1%, t.y. 1% mažiau nei 2000 metais. 14-ame paveiksle pavaizduota tualetinio popieriaus eksporto iš Lietuvos vertė litais. Į Estiją eksportas nuo 1999 m. palaipsniui didėjo ir 2001 m. sudarė pusė viso eksportuojamo tualetinio popieriaus vertės, t.y. 50%. Eksporto į Latviją vertė 2000 m. buvo sumažėjusi, tačiau 2001 m. vėl išaugo iki 42%, bet nepasiekė 1999 m. buvusio dydžio (47%). Eksporto į Švediją vertė palyginti su 2000 m. sumažėjo ir 2001 m. sudarė 8% nuo visos eksportuojamos tualetinio popieriaus vertės panašiai kaip ir 1999 m. (7%). Dėl santykinai didelių transportavimo kaštų, Lietuvos tualetinio popieriaus gamintojams naudinga eksportuoti daugiausiai į artimiausias šalis kaimynes Latviją, Estiją.3. Tualetinio popieriaus gamyba Lietuvoje 1999 – 2001 metais
Pagal Statistikos departamente gautus duomenis, tualetinio porpieriaus gamybos apimtys Lietuvoje yra skaičiuojamos tūkstančiais vienetų. Norėdami palyginti Lietuvos tualetinio popieriaus gamybos apimtis su importu ir eksportu, tūkstančius vienetų perskaičiavome į tonas, vadovaudamiesi, jog vieno tualetinio popieriaus rulonelio vidutinis svoris yra 92 gramai.

Pagal paveikslą Nr. 15, tualetinio popieriaus gamybos apimtys Lietuvoje 1999 – 2001 metais augo vidutiniškai po 1,23% per metus. 1999 m. Lietuvoje buvo pagaminta – 5,63 tūkst. tonų, 2000 m. – 6,82 tūkst. tonų, 2001 m. – 8,1 tūkst. tonų.4. Tualetinio popieriaus pardavimai Lietuvoje 1999 – 2001 metais
Pagal paveikslus Nr. 16 ir 17, Lietuvos vidaus rinkoje pardavimai sudarė: 1999 m. – 4,10 tūkst. tonų, 2000 m. – 4,71 tūkst. t, 2001 m. – 6,12 tūkst.t. Pardavimų vertė litais Lietuvos rinkoje sudarė: 1999 m. – 16,67 mln. litų, 2000 m. – 15,76 mln. litų, 2001 m. – 17,84 mln. litų. Lyginant pardavimus Lietuvos vidaus rinkoje tūkst. tonų, nuo 1999 m. iki 2000 m. padidėjo 0,61%, o nuo 2000 iki 2001 metų pardavimų augimas buvo spartesnis – išaugo 1,41%. Nors pardavimų kiekis kiekvienais metais didėja, pardavimų vertė 2000 m. lyginant su 1999 m. pardavimais sumažėjo 0,91 mln. litų. Vadinasi, įtakos turėjo vidaus rinkos tualetinio popieriaus pardavimo kaina. Viena iš priežasčių yra žemesnės importuojamo tualetinio popieriaus rinkos kainos, ypač importas iš Lenkijos. Pigų Lenkijos tualetinio popieriaus importą lėmė, tai, kad importuojančioms tualetinį popierių šalims į Lietuvą netaikomas muito mokestis. Be to, aukštesnę vietinių gamintojų tualetinio popieriaus kainą įtakoja importuojama iš kaimyninių šalių žaliava.

Tualetinio popieriaus pardavimai iš viso tūkstančiais tonų sudarė: 1999 m. – 5,57; 2000 m. – 6,90; 2001 m. – 8,63. Tuo tarpu tualetinio popieriaus pardavimai iš viso milijonais litų sudarė: 1999 m. – 21,55; 2000 m. – 22,67; 2001 m. – 25,41.

Tualetinio popieriaus pardavimų iš viso kiekis tūkstančiais tonų 1999 – 2001 metais vidutiniškai augo 1,53%. Tuo tarpu pardavimų vertė 1999 iki 2001 metais didėjo netolygiai: 1999 – 2000 m. išaugo 1,12 mln. litų verte, o 2000 – 2001 metais – 2,74 mln. litų verte.5. Tualetinio popieriaus rinkos potencialas Lietuvoje 1999 – 2001 metais
Apskaičiuojant tualetinio popieriaus potencialą Lietuvos rinkoje, naudojome šią formulę:

Rinkos potencialas = Vidaus gamyba + Importas – Eksportas

Pagal Statistikoje gautus duomenis, tualetinio popieriaus rinkos potencialas skaičiuojant tonomis Lietuvoje 1999 – 2001 metais didėjo (18 paveikslas). Tualetinio popieriaus rinkos potencialas 1999 m. buvo 4,9767 tūkst. t, 2000 m. – 5,6118 tūkst. t., 2001 m. – 6,18323 tūkst. t. Rinkos potencialo augimas 1999 – 2000 metais sudarė 0,6351 tūkst. t., o 2000 – 2001 metais – 0,5714 tūkst. t., t.y. rinkos potencialo augimas sulėtėjo 0,0637 tūkst. t. Tačiau skaičiuojant litais (19 paveikslas) 1999 m. rinkos potencialas buvo didžiausias – 20,69 mln. Lt. 2000 m. – sumažėjo iki 19,79 mln. Lt, o 2001 m. šiek tiek pakilo iki 19,8 mln. Lt.6. Tualetinio popieriaus gamintojai Lietuvoje
Lietuvos tualetinio popieriaus rinkoje šiuo metu yra žinomi šie gamintojai:
AB “Naujieji Verkiai”, Vilnius
AB “Grigiškės”, Grigiškės
UAB “Rozandra”, Panevėžys
UAB “Eseira”, Panevėžys

AB “Grigiškės” tualetinio popieriaus gamyba siekia 60 mln. tualetinio popieriaus rulonėlių per metus. Bendrovės tualetinio popieriaus apyvarta 1999 metais, palyginti su 1998 metais, išaugo 1,2 karto, o eksportas – 1,9 karto. Tualetinio popieriaus apyvarta 1999 m. buvo 47,3 mln. litų (1998 – 38,2 mln. litų), o eksportas – 14,2 mln. litų (1998 – 7,6 mln. litų).

Apie 30 proc. tualetinio popieriaus eksportuota į Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją, Švediją, Ukrainą bei Lenkiją tačiau pagrindinė rinka yra Lietuvoje. (Šaltinis Nr. 9) Čia parduodama 50% šios produkcijos ir užima apie 54% Lietuvos rinkos. Baltijos šalių rinkoje pardavimo apimtys siekia: 30% vežama į Estiją, 20% – į Latviją. Kokybe ir šiuolaikiniu dizainu pasižyminti AB “Grigiškės” krepuoto popieriaus gaminių grupė “Gritė”, yra plačiai žinoma ir konkurencinga. 1997 metų konkurse “Lietuvos metų gaminys” tualetinis popierius “GRITE” pelnė diplomą ir buvo apdovanotos medaliu, be to, AB “GRIGIŠKĖS” yra pirmoji popieriaus įmonė Lietuvoje, gavusi kokybės sistemos EN ISO 9001 sertifikatą. Dar 1996 metais AB “Grigiškės” iš italų firmos “Fabio Perini” nusipirko 1.000.550 USD kainuojančią krepuoto popieriaus perdirbimo liniją, vėliau planavo įsigyti 40 mln. USD vertės popieriaus gamybos įrengimus. Paleidus naująją liniją buvo pradėtas gaminti dviejų sluoksnių perforuotas tualetinis popierius ir servetėlės, iki tol gamyklos produkcija kokybe gerokai atsilikdavo nuo Lietuvos rinką užplūdusios vakarietiškosios. “Dabar bus geresnė ne tik jo kokybė, bet ir išvaizda. Gera tualetinio popieriaus kokybė lėmė apyvartos augimą”, BNS teigė “Grigiškių” generalinis direktorius Romaldas Jadenkus. (šaltinis Nr. 7). Nuo 1996 metų tualetinio popieriaus pardavimų apimtys tendencingai auga.

Lietuvoje konkurenciją AB “Grigiškės” gaminamam tualetiniam popieriui sudaro importuojamas popierius iš Lenkijos, Švedijos, Slovakijos, Suomijos, Čekijos. Užsienyje konkurencija yra pakankamai stipri su lenkiškais, švediškais popieriais. 2001 metais AB “Grigiškės”, siekdama padidinti rinkos dalį, nusprendė perimti pagrindinį savo konkurentą Lietuvoje – AB “Naujieji Verkiai”. Grigiškės” iki 2001 metų “Naujųjų Verkių” akcijų neturėjo, o po kelių milijonų litų vertės sandorių įsigijo 49,92% buvusio konkurento akcijų. Pagal 2002 m. birželio mėnesio duomenis AB “Naujieji Verkiai” pardavus savo akcijas ir pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 7 punktą padidėjus bendram AB “Naujieji Verkiai” balsų kiekiui, sumažėjo AB “Grigiškės” turimų balsų dalis bendrovėje “Naujieji Verkiai”. Gintautas Pangonis, “Grigiškių” generalinis direktorius, teigė, kad sėkmingas sandoris leis įmonei išplėsti produkcijos apimtis ir užimti didesnę rinkos dalį. Pagrindinis “Naujųjų Verkių” bendrovės produktas yra tualetinis popierius, o AB “Grigiškės” orientuojasi į vidutinio bangumo ir brangų, todėl iš dalies dviejų bendrovių rinkos yra skirtingos. Be to, “Grigiškės” gamina gofruotą kartoną, o “Naujųjų Verkių” gamykla – gofruotą popierių. “Šiame rinkos segmente gana daug konkurentų, todėl sujungus pajėgas bus lengviau konkuruoti”,- teigė “Grigiškių” vadovas.

AB “Naujieji verkiai” tualetinio popieriaus gamyba siekia vidutiniškai 20 mln. tualetinio popieriaus rulonėlių per metus. Pagal paveikslą Nr. 20 AB “Naujieji Verkiai” gamybos apimtys nuo 1999 iki 2001 metų ženkliai išaugo – 1999 metais tualetinio popieriaus gamyba vertine išraiška siekė 3,7 tūkst. litų, tuo tarpu 2001 metais – 5,3 tūkst. litų. Pasak “Naujųjų Verkių” generalinio direktoriaus Arūno Butvilo, šį augimą lėmė padidėjusi apyvarta vidaus rinkoje bei Latvijoje.

AB “Naujieji Verkiai” gamybos apimtys 1999 – 2001 m. Lentelė Nr. 20

Mato vnt. 1999 metai 2000 metai 2001 metai

Gamybos apimtys Gamybos apimtys Gamybos a.pimtys

Natūrine išraiška Vertine išraiška, tūkst. Lt Lyg. svoris, % Natūrine išraiška Vertine išraiška, tūkst. Lt Lyg. svoris, % Natūrine išraiška Vertine išraiška, tūkst. Lt Lyg. svoris, %
Tualetinis popierius (ritinėliai) Tūkst. vnt. 12174 3742 34,4 17931 3762 26,3 23743 5340 31,9

Bendrovė yra numačiusi investuoti apie 2 mln. Lt gamybos sąnaudoms mažinti. Šiuo metu įmonės katilinėje statomas naujas vokiškas “Bay” firmos garo katilas, jis leis sumažinti šilumos savikainą, taip pat montuojama čekiška makulatūros taurinimo įranga, kuri pagerins tualetinio popieriaus kokybę, planuojama rekonstruoti popieriaus gamybos mašiną – padidės jos darbo greitis.Kitą vasarą pradės veikti biologiniai vandens valymo įrenginiai. Į jų statybą “Naujieji Verkiai” investavo apie 1 mln. Lt.

Paskutinių trijų metų realizuotos produkcijos apimtys Lietuvoje ir užsienyje (pagal šalis) parodytos lentelėje Nr 21. Vidaus rinkoje įmonė parduoda apie 80-90% produkcijos, kitą dalį eksportuoja: daugiausia į Baltijos šalis, Vengriją, Čekijos respubliką. Į Vengriją “Naujieji Verkiai” veža pagrindines higieninio tualetinio popieriaus gamybos medžiagas, o į Baltijos šalis – tualetinį popierių.

AB “Naujieji Verkiai” tualetinio popieriaus realizavimo rinkos 1999 – 2001 m. Lentelė Nr. 21
Šalis 1999 metai 2000 metai 2001 metai
Lietuva 93% 82% 85%
Latvija ir Estija 7% 12% 11%
Vakarų Europa – 6% 3%
NVS šalys – – 1%

Ekonominiai rizikos veiksniai, įtakojantys sėkmingą AB “Naujieji Verkiai” veiklą tai, kad vienas iš pagrindinių įmonės produktų tualetinis popierius vidaus rinkoje yra konkurentabilus savo kaina. 2001 m. buvo numatyta investuoti apie 2 mln. Lt gamybos sąnaudoms mažinti. Dar 2000 metais įmonės katilinėje buvo pradėtas statyti naujas vokiškas “Bay” firmos garo katilas, kuris sumažino šilumos savikainą, taip pat montuojama čekiška makulatūros taurinimo įranga, kuri pagerino tualetinio popieriaus kokybę, buvo rekonstruota popieriaus gamybos mašina, kas padidino jos darbo greitį.

Pagrindiniai AB “Naujieji Verkiai” tualetinio popieriaus pirkėjai: SCA Packaging Lithuania ir UAB “VP Market”.

Lietuvos popierinių higienos reikmenų gamintojų konkurencija su analogiškos produkcijos tiekėjais iš Lenkijos, Rusijos bei Estijos pamažu krypsta lietuvių nenaudai.

(Šaltinis Nr. 7) “Pasak Donato Juknevičiaus, didžiausios šalyje popieriaus gamintojos AB “Grigiškės” komercijos direktoriaus, nors 1998 m. dvisluoksnio tualetinio popieriaus pardavimas, palyginti su 1997 m., išaugo 6%, <.>, įmonė jaučia vis didesnį užsienio gamintojų spaudimą. Daugiausia nerimo kelia iš Lenkijos importuojamas vartojamasis popierius (rankšluosčiai, tualetinis popierius), kurio kaina daug mažesnė už lietuviškojo. “Šis popierius sėkmingai konkuruoja su mūsų produkcija didmenos bazėse, mažuose miesteliuose, kur kaina lemia pirkėjo pasirinkimą”, – sakė p. Juknevičius. Bemaž tą patį tvirtino ir Petras Sadauskas, viensluoksnį tualetinį popierių gaminančios AB “Naujieji Verkiai” komercijos direktorius. Jis teigė, jog po Rusijos krizės praradus dalį rinkos ir gamybai sumažėjus apie 30%, pigaus lenkiško popieriaus antplūdis dar labiau apsunkino įmonės veiklą. Ponas Sadauskas VŽ teigė, kad ginti savo rinką reikėtų pasimokyti iš lenkų: jie ima 13% muitą už įvežamą vartojamąjį popierių, o Lietuva, pasirašiusi laisvosios prekybos sutartį su šia šalimi, nutarė jo neimti. Lenkai išvis nenori įsileisti lietuviško tualetinio popieriaus ir kelia aukštesnius nei Europos Sąjungoje kokybės ir higienos reikalavimus. Veržiasi estai. Anot p. Sadausko, estų popieriaus gamintojai ypač suaktyvėjo po to, kai jų popieriaus pramonę nupirko Singapūro “Tolaram Group”, neseniai įsigijusi ir AB “Alytaus tekstilė”. “Jie, dempinguodami kainas, veža savo gan geros kokybės produkciją į Lietuvą, norėdami įsitvirtinti rinkoje”, – teigė jis. Gan agresyvi estų politika kelia nerimą ir AB “Grigiškės” vadovams.”

Dvi pagrindinės tualetinio gaminių bendrovės “Grigiškės” ir “Naujieji Ver.kiai” siekia, kad (šaltinis Nr. 8) “<.> importuojamiems krepino popieriaus gaminiams turi būti įvesti tokio dydžio muitai, kokius už jų eksportuojamus gaminius ima užsienio vartotojai. Dabar iš Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Rusijos, Baltarusijos bei kitų valstybių įvežamai krepino produkcijai Lietuva muitų netaiko, o Lietuvos gamintojai už panašų eksportą moka vidutinį 15%–20% muitą. Pasak “Grigiškių” ir “Naujųjų Verkių” fabrikų vadovų, muitai jų produkciją pabrangina, todėl pelnas mažėja. Lietuvišką krepino produkciją šalies rinkoje, jų nuomone, būtina stipriau ginti, nes į jo gamybos technologiją investuotos didelės lėšos, be to, išsaugotos darbo vietos.”

7. Naudoti šaltiniai

1. LR Statistikos departamentas. Užsienio prekyba 1999 m.
2. LR Statistikos departamentas. Užsienio prekyba 2000 m.
3. LR Statistikos departamentas. Užsienio prekyba 2001 m.
4. LR Statistikos departamentas. Prekių gamyba 1999 m.
5. LR Statistikos departamentas. Prekių gamyba 2000 m.
6. LR Statistikos departamentas. Prekių gamyba 2001 m.
7. Verslo Žinios Nr. 4 (6 psl.), žinios. Neramus popieriaus gamintojų miegas. Gytis Vincevičius. 1999 m. sausio 7 d.
8. Verslo Žinios Nr. 14 (7 psl.), BNS. Diskriminuoja lietuvišką popierių. 1999 m. vasario 21d.
9. Verslo Žinios Nr. 32 (4 psl.), žinios. “Grigiškės” laukia investuotojo. Teresė Staniulytė 2001m. vasario 14 d.

Leave a Comment