Transporto vadyba

Transporto produkcija – krovinių gabenimas iš jų gamybos į vartojimo vietas.
Krovinių apyvarta (tonkilometriais) – krovinių matavimo vnt. – gabenamų krovinių masė vežimo nuotolis.
Krovinių gabenimai:
1)ekonominiai (tarp gamyklų, įmonių ir rinkos),
2) technologiniai(įm. viduje)
Transportas pgl. Gabenamų krovinių pobūdį:
1)magistralinis (išorinis)
2)vidaus transportas.
Transporto sistema – kompleksas susijusių objektų, skirtų vežti
Transp. Tinklas – visų susisiekimo kelių sankaupa, esanti t.t. teritorijos ribose, susijusi su su atitink.transporto rūšių paskirties objektais (jūrų, oro uostais, stotimis, prieplaukomis, terminalais)
Gabenimo technika – įvairi krov. Gabenimo oro, vandens is sausumos keliais technika.
Valdymo struktūros – organizacinės ir techninės krovinių gabenimo valdymo priemonės.
Bendrą transporto sistemą su

u
udaro atskiros transp. rūšys.
Geležink + patikimumas, reguliarumas, universalumas, galimybė gabent neprikl nuo metų laiko, klimato sąl, vežimo pajėgumas. – atšakų būtinumas, nevienodas kelio plotis.
Automobilių keliai skirstomi į 5 techn. kategorijas. Pagr.rodikliai, įvertinantys kategorijas yra: skaičiuotinis auto važiavimo greitis km/val., važiuoj.dalies plotis, žemės sankasos plotis ir kelio dangos tipas.
Gelež. Prekių stotys:
1)pakrovimo;2)iškrovimo;3) pakrovimo ir iškrovimo; 4)perkrovos;
Sandėliai:
1) specialūs; 2) universalūs.
Arba: uždari, pusiau uždari ir atviros platformos/aikštelės.
Pgl.išdėstymą: prie gelež.linijų ir paaukštinti keliai bei estakados.
Krovinių ir konteinerių terminalai – stambiuose transp. Mazguose spec.įrengtos vietos, kur kaupiami išsiųsti kroviniai, rūšiuojami pgl.išsiuntimo srautus..
Konteineris(pgl.ISO ss
s
stand.) – patvari, ne mažesnė nei 1 m3 transportavimo talpa, pagaminta taip, kad būtų galima transport.krovinius įv.transp.priemonėm, mechanizuotai perkrauti ir iškrauti.Konteineriai būna: bendrospaskirties universlūs, izoterminiai, kontein.cisternos skysčiams ir dujoms, konteineriai birioms nesusigulinčioms medž., kont-platformos.
Prekiniai vagonai: uždari, pusvgoniai, platformos, vagonai-cisternos, izoterminiai, dumpkarai ir ko
o
operiai.
Lokomotyvai (traukos mašinos krovinių sąstatams gabenti): šilumvežiai ir elektrovežiai.
Jūrų laivyno laivai: krovininiai, keleiviniai, techn.paskirties, pagalbiniai, specialūs. Taip pat: sausakrūviai ir tanklaiviai, konteinervežiai ir fideriai (kont.netolimais maršrutais).
Upių laivai: krovininiai, tarnybiniai pagalbiniai, techniniai.
Lėktuvai keleiviniai: Boeing 757-200, Boeing 747, SAAB SF-340A, Concorde.
Auto: kombi tipo, lengv. sunkvež., sunkvežimiai.

Transporto produkcija – krovinių gabenimas iš jų gamybos į vartojimo vietas.
Krovinių apyvarta (tonkilometriais) – krovinių matavimo vnt. – gabenamų krovinių masėx vežimo nuotolis.
Krovinių gabenimai:
1)ekonominiai (tarp gamyklų, įmonių ir rinkos),
2) technologiniai(įm. viduje)
Transportas pgl. Gabenamų krovinių pobūdį:
1)magistralinis (išorinis)
2)vidaus transportas.
Transporto sistema – kompleksas susijusių objektų, skirtų vežti
Transp. Tinklas – visų susisiekimo kelių sankaupa, esanti t.t. teritorijos ribose, susijusi su su atitink.transporto rūšių paskirties objektais (jūrų, oro uostais, stotimis, prieplaukomis, terminalais)
Gabenimo technika – įvairi krov. Gabenimo oro, vandens is sausumos keliais technika.
Valdymo struktūros – organizacinės ir techninės krovinių gabenimo valdymo priemonės.
Bendrą transporto si

i
istemą sudaro atskiros transp. Rūšys.
Geležink + patikimumas, reguliarumas, universalumas, galimybė gabent neprikl nuo metų laiko, klimato sąl, vežimo pajėgumas. – atšakų būtinumas, nevienodas kelio plotis.
Automobilių keliai skirstomi į 5 techn. kategorijas. Pagr.rodikliai, įvertinantys kategorijas yra: skaičiuotinis auto važiavimo greitis km/val., važiuoj.dalies plotis, žemės sankasos plotis ir kelio dangos tipas.
Gelež. Prekių stotys:
1)pakrovimo;2)iškrovimo;3) pakrovimo ir iškrovimo; 4)perkrovos;
Sandėliai:
1) specialūs; 2) universalūs.
Arba: uždari, pusiau uždari ir atviros platformos/aikštelės.
Pgl.išdėstymą: prie gelež.linijų ir paaukštinti keliai bei estakados.
Krovinių ir konteinerių terminalai – stambiuose transp. Mazguose spec.įrengtos vietos, kur kaupiami išsiųsti kroviniai, rūšiuojami pgl.išsiuntimo sr
r
rautus..
Konteineris(pgl.ISO sstand.) – patvari, ne mažesnė nei 1 m3 transportavimo talpa, pagaminta taip, kad būtų galima transport.krovinius įv.transp.priemonėm, mechanizuotai perkrauti ir iškrauti.Konteineriai būna: bendrospaskirties universlūs, izoterminiai, kontein.cisternos skysčiams ir dujoms, konteineriai birioms nesusigulinčioms medž., kont-platformos.
Prekiniai vagonai: uždari, pusvgoniai, platformos, vagonai-cisternos, izoterminiai, dumpkarai ir koperiai.
Lokomotyvai (traukos mašinos krovinių sąstatams gabenti): šilumvežiai ir elektrovežiai.
Jūrų laivyno laivai: krovininiai, keleiviniai, techn.paskirties, pagalbiniai, specialūs. Taip pat: sausakrūviai ir tanklaiviai, konteinervežiai ir fideriai (kont.netolimais maršrutais).
Upių laivai: krovininiai, tarnybiniai pagalbiniai, techniniai.
Lėktuvai keleiviniai: Boeing 757-200, Boeing 747, SAAB SF-340A, Concorde.
Auto: kombi tipo, lengv. sunkvež., sunkvežimiai.

Transporto produkcija – krovinių gabenimas iš jų gamybos į vartojimo vietas.
Krovinių apyvarta (tonkilometriais) – krovinių matavimo vnt. – gabenamų krovinių masėx vežimo nuotolis.
Krovinių gabenimai:
1)ekonominiai (tarp gamyklų, įmonių ir rinkos),
2) technologiniai(įm. viduje)
Transportas pgl. Gabenamų krovinių pobūdį:
1)magistralinis (išorinis)
2)vidaus transportas.
Transporto sistema – kompleksas susijusių objektų, skirtų vežti
Transp. Tinklas – visų susisiekimo kelių sankaupa, esanti t.t. teritorijos ribose, susijusi su su atitink.transporto rūšių paskirties objektais (jūrų, oro uostais, stotimis, prieplaukomis, terminalais)
Gabenimo technika – įvairi krov. Gabenimo oro, vandens is sausumos keliais technika.
Valdymo struktūros – organizacinės ir techninės krovinių gabenimo valdymo priemonės.
Bendrą transporto sistemą sudaro atskiros transp. Rūšys.
Geležink + patikimumas, reguliarumas, universalumas, galimybė gabent neprikl nuo metų laiko, klimato sąl, vežimo pajėgumas. – atšakų būtinumas, nevienodas kelio plotis.
Automobilių keliai skirstomi į 5 techn. kategorijas. Pagr.rodikliai, įvertinantys kategorijas yra: skaičiuotinis auto važiavimo greitis km/val., važiuoj.dalies plotis, žemės sankasos plotis ir kelio dangos tipas.
Gelež. Prekių stotys:
1)pakrovimo;2)iškrovimo;3) pakrovimo ir iškrovimo; 4)perkrovos;
Sandėliai:
1) specialūs; 2) universalūs.
Arba: uždari, pusiau uždari ir atviros platformos/aikštelės.
Pgl.išdėstymą: prie gelež.linijų ir paaukštinti keliai bei estakados.
Krovinių ir konteinerių terminalai – stambiuose transp. Mazguose spec.įrengtos vietos, kur kaupiami išsiųsti kroviniai, rūšiuojami pgl.išsiuntimo srautus..
Konteineris(pgl.ISO sstand.) – patvari, ne mažesnė nei 1 m3 transportavimo talpa, pagaminta taip, kad būtų galima transport.krovinius įv.transp.priemonėm, mechanizuotai perkrauti ir iškrauti.Konteineriai būna: bendrospaskirties universlūs, izoterminiai, kontein.cisternos skysčiams ir dujoms, konteineriai birioms nesusigulinčioms medž., kont-platformos.
Prekiniai vagonai: uždari, pusvgoniai, platformos, vagonai-cisternos, izoterminiai, dumpkarai ir koperiai.
Lokomotyvai (traukos mašinos krovinių sąstatams gabenti): šilumvežiai ir elektrovežiai.
Jūrų laivyno laivai: krovininiai, keleiviniai, techn.paskirties, pagalbiniai, specialūs. Taip pat: sausakrūviai ir tanklaiviai, konteinervežiai ir fideriai (kont.netolimais maršrutais).
Upių laivai: krovininiai, tarnybiniai pagalbiniai, techniniai.
Lėktuvai keleiviniai: Boeing 757-200, Boeing 747, SAAB SF-340A, Concorde.
Auto: kombi tipo, lengv. sunkvež., sunkvežimiai.