Strategijos taikymo galimybės įmonėje

Turinys
ĮVADAS 3
ĮMONĖS APRAŠYMAS 4
MISIJA 4
ĮMONĖS TIKSLAI 4
Z. JAKUBYNIENĖS IĮ ILGALAIKIAI TIKSLAI: 5
Z. JAKUBYNIENĖS IĮ STRATEGIJA 6
NIŠOS STRATEGIJA 6
DIFERENCIACIJOS STRATEGIJA 7
POZICIONAVIMO STRATEGIJOS 8
MARKETINGO KOMPLEKSŲ ELEMENTŲ STRATEGIJOS 9
PREKĖS STRATEGIJOS 9
KAINŲ STRATEGIJOS 9
PASKIRSTYMO STRATEGIJOS 10
RĖMIMO STRATEGIJOS 10
IŠVADOS 11
LITERATŪROS SĄRAŠAS 12
PRIEDAI 13
PRIEDAS NR.1 „LIETUVOS BALDŲ RINKOS KONKURENTŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI“ 13
PRIEDAS NR.2 „IĮ Z. JAKUBYNIENĖS SSGG ANALIZĖ“ 13

Įvadas
Pagrindinė strategijos formavimo idėja – rasti tinkamiausią būdą, padedantį organizacijai pasiekti geriausių rezultatų didinant bendrą savo vertę. Vertės kategorija išreiškia ne vien ekonominį aspektą. Kitaip tariant ne viskas susiveda į pelną. Suprantama, pelnas yra svarbiausias visų jo siekiančių organizacijų tikslas, žymia dalimi lemiantis jų egzistavimo prasmę. Tačiau organizacija yrra sudėtingas įvairių tikslų ir interesų junginys. Netgi pagrindinės įtakos grupės turi gana skirtingus interesus.
Strateginis planavimas yra pirmas ir svarbiausias planavimo etapas, kuriame suformuojami įmonės tikslai, bendriausios jų realizavimo strategijos, kurios vėliau detalizuojamos taktiniame ir operatyviniame planavimuose.
Šio darbo tikslas nustatyti pasirinktos įmonės strategiją ir jos taikymo efektyvumą šioje įmonėje.
Tai padarysiu sekdama šiais žingsneliais:
• Įmonės misija
• Įmonės tikslai
• Įmonės ilgalaikiai tikslai
• Taikomos strategijos
• Marketingo komplekso elementų strategijos
• Išvados bei pasiūlymai.

Įmonės aprašymas
Šiame darbe nagrinėjama individuali Z. Jakubynienės įmonė.
Ji buvo įkurta 1991 m. sausio mėn. 8 d.
Veiklos pobūdis – baldų gaamyba, didmeninė mažmeninė prekyba. 2002 m. pabaigoje bendrovė turėjo įsteigtus baldų salonus Alytuje, Kaune ir Rygoje.
Individuali Z. Jakubynienės įmonė nėra gerai žinoma Lietuvoje (išskyrus pietinę Lietuvos dalį).
Įmonė siūlo pirkėjams platų prekių asortimentą. Šiuo metu baldų salonuose galima įsigyti maždaug 20

00 skirtingų pavadinimų prekių. Individuali Z. Jakubynienės įmonės gamyba orientuota į vidutines pajamas gaunantį vartotoją.
Įmonė planuoja įeiti į naujas baldų rinkas Lietuvoje ir užsienyje, todėl tai bus atsižvelgiama, formuojant įmonės strategiją.
Įmonės gaminamą produkciją galima suskirstyti į tokias pagrindines grupes:
• svetainės komplektus,
• sofas-lovas,
• lovas,
• fotelius,
• čiužinius,
• atskiras dalis,
• kitą produkciją.
Misija
Individualios Z. Jakubynienės įmonės misija – spręsti komforto užtikrinimo, patogesnių gyvenimo sąlygų sudarymo klausimus.
Įmonės tikslai
Pagrindiniai individualios Z. Jakubynienės įmonės penkerių metų tikslai:
• 2004 m. Alytaus rajone pastatyti ir pilnai įrengti naują baldų gamybos cechą;
• 2005 m. atidaryti Estijoje pirmąjį baldų saloną;
• 2005 m. atidaryti naujus baldų salonus Vilniuje ir Klaipėdoje;
• 15 proc. padidinti eksportuojamos į užsienį produkcijos apimtis;
• 2004 – 2008 m. praplėsti užimamą Lietuvos baldų rinkos dalį 0,5 proc.
Z. Jakubynienės IĮ ilgalaikiai tikslai:
• 2004 – 2008 m. prekių pardavimų apimtis Lietuvoje padidinti 30 proc., lyginant su paskutiniais faktiniais metais;
• išlaikyti tą pačią užimamą baldų rinkos dalį Kauno ir Alytaus rinkose;
• įeiti į Vilniaus ir Klaipėdos baldų rinkas;
• įeiti į Estijos baldų rinką;
• padidinti įmonės vardo žinomumą Lietuvoje ir kitose Pabaltijo šalyse.

Z. Jakubynienės IĮ strategija
Nišos strategija
Nišos strategija – pagal šią strategiją įmonė koncentruoja veiklą į tam tikrą specifinę rinkos dalį, kurioje konkurencinis pranašumas įgyjamas siūlant šiai rinkos nišai specialiai sukurtą produktą.
Jeigu orientuojamasi į nedidelę klientų grupę, įmonė gali veikti pelningai arba imdama didesnę kainą už geros kokybės gaminį, arba realizuodama produktus, kurių nedidelės santykinės gamybos sąnaudos, mažesnėmis kainomis.
Todėl nišos strategija savo ruožtu gali būti įgyvendinama dviem kryptimis :
• kaip są

ąnaudų lyderystės nišoje strategija;
• kaip diferenciacijos nišoje strategija.
Egzistuoja nišos strategijos įgyvendinimo sunkumai. Niša yra maža dalis rinkoje.
Veiklos plėtros galimybes įmonei riboja ir lėtas tokios rinkos augimas tolesnėje ateityje.
Niša rinkoje yra specifinės prigimties ir gali kartais iš viso prarasti savo egzistencijos galimybes, t.y. išnykti.
Tačiau visas minėtas problemas galima įveikti.

Kauno ir Alytaus baldų rinkoje individuali Z .Jakubynienės įmonė užima stabilią padėtį, tačiau jos galimybės pagerinti dabartinę padėtį nėra didelės. Įmonė tikisi sėkmingai veikti minėtoje rinkos dalyje bei planuoja įeiti į Vilniaus ir Klaipėdos rinkas, įsteigdama naujus firminius baldų salonus, laikydamasi nišą užpildančios strategijos. Individuali Z. Jakubynienės įmonė vidaus rinkoje specializuojasi aptarnaudama 25 – 50 metų amžiaus vidutines pajamas gaunančius vartotojus ir kitas baldais Lietuvoje bei užsienyje prekiaujančias įmones.
Ji tikisi, naudodama nišos užpildymo strategiją, sėkmingai vykdyti ir plėtoti veiklą pasirinktoje Latvijos dalyje, įeiti ir užimti dalį Estijos baldų rinkos. Užsienyje įmonė neaptarnauja kitų įmonių, nustatyta tikslinė rinka kaimyninėse šalyse yra vidutinio amžiaus ir vidutines pajamas gaunantys vartotojai.
Kaip jau minėta, tai padaryti gana sunku, nes ši įmonė dar neturi garsaus vardo Lietuvoje. Tad prieš žengiant į užsienio rinkas, jai derėtų sustiprinti savo pozicijas Lietuvos rinkoje.
Baldų rinkoje konkurentų yra begalė, todėl pagrindinis uždavinys įmonei nuolat stebėti konkurentus, jų taikomas strategijas. Tik žinodama savo konkurentų pranašumus ir savo įmonės tr

rūkumus, ši įmonė tobulės ir stiprės.
Diferenciacijos strategija
Ši strategija remiasi prielaida, kad diferencijuodama savo produkciją nuo konkurentų tam, kad adaptuotųsi prie atskirų klientų grupių reikmių, firma gali realizuoti produktus aukštesnėmis kainomis, negu susiklosčiusios rinkoje vidutinės kainos.
Diferenciacija remiasi rinkos segmentavimu. Segmentavimu nustatomos specifinės klientų grupės, kurios nevienodai reaguoja į įmonės konkurencijos strategiją.
Ir specifinės klientų grupės yra pasiryžusios mokėti didesnę kainą už produktą, kuris yra tikslingai orientuotas tos grupės reikmes tenkinti.
Tačiau tam, kad diferencijuotų produkciją, gamintojas turi patirti papildomų sąnaudų.
Todėl diferencijuotos produkcijos sąnaudos visuomet yra didesnės už vidutines konkurentų sąnaudas. Papildomas pelnas pasiekiamas per kainodarą.
Su šia strategija yra susijusios 2 problemos, kurios sumažina alternatyvos patrauklumą:
• sunku įvertinti, ar klientai faktiškai padengs papildomas sąnaudas, susijusias su produkcijos diferencijavimu;
• sėkmingai įgyvendinta diferenciacijos strategija gali paskatinti konkurentus kopijuoti diferencijuotą produkciją. Gamintojas, kuris pirmas diferencijuoja savo produkciją, patiria didesnes sąnaudas, negu vėlesni gamintojai.

Vidaus rinkoje įmonė laikosi diferencijuotos strategijos, siūlydama skirtingoms rinkoms dalims kitokias prekes skirtingomis kainomis. Fiziniams asmenims įmonė firminiuose salonuose pateikia prekes mažmeninėmis kainomis. Siekdama didinti įmonės žinomumą, skatinti pirkti ir priminti apie įmonės parduodamus produktus, individuali Z. Jakubynienės įmonė naudojasi rėmimo priemonėmis, tokiomis kaip: reklama stenduose, internete, dalyvauja parodose ir mugėse, be to, vartotojai baldų salonuose gali gauti įvairių reklaminių lankstinukų su įmonės gaminamų produktų asortimentu.
Realizuodama bendrovėms savo pr

roduktus, įmonė juos parduoda didmeninėmis kainomis. Kitos Lietuvoje baldų prekyba užsiimančios įmonės bei eksportuojančios į užsienį kompanijos pageidauja modernesnių, kartais griežtesnio dizaino prekių, todėl individuali Z. Jakubynienės įmonė atsižvelgia į jų nuolat kintančius poreikius. Šiems vartotojams yra taikomas asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas įvairiomis akcijomis ir nuolaidomis.
Užsienio rinkoje įmonė turėtų laikytis koncentruoto marketingo strategijos. Ji turėtų, stebėdama pasirinktą užsienio vartotojų segmentą, greitai reaguoti ir prisitaikyti prie jo poreikių pasikeitimo. Prekės būtų pateikiamos įmonės salonuose, reklamuojamos stenduose, reklaminiuose lankstinukuose, kurių būtų galima gauti apžiūrinėjant baldus.
Pozicionavimo strategijos
Įmonė, išnagrinėjusi ateities perspektyvas, konkurentų strategijas (dauguma jų pozicionuoja pagal prekių grupę), ateityje turėtų laikytis tokios pačios strategijos, kokią naudojo iki šiol. Tiek vidaus, tiek užsienio rinkoje, įmonė turi laikytis pozicionavimo pagal prekių grupę strategijos. Prekės bus skirstomos į tokias grupes:
• svetainės komplektus,
• sofas-lovas,
• lovas,
• fotelius,
• čiužinius,
• atskiras baldų dalis,
• kitą produkciją.
Daugiau dėmesio įmonė turėtų kreipti į savo produkcijos plėtimą, taikant produkcijos plėtros strategija. Reiktų dėmesį skirti ne esamos produkcijos išplėtimui, o naujos produkcijos sukūrimui. Taip įmonė galėtų išlaikyti jau turimą rinkos dydį, susikurtų naują įvaizdį, ribotų naujų konkurentų atėjimą į rinką bei išnaudotų naujų technologijų teikiamus pranašumus.

Marketingo kompleksų elementų strategijos
Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei strategijos parengimas. Sudarydami rinkos strategiją, vadovai turi apsvarstyti organizacijos tikslinę rinką, produkto įvaizdį, kainų nustatymą, produktų politiką ir pardavimo strategiją.
Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir tikslam pasiekti.
Prekės strategijos
Įrengusi naujus baldų salonus Vilniuje, Klaipėdoje ir Estijoje ir įvesdama naujas prekes į rinką, įmonė turėtų taikyti lėto įsiskverbimo strategiją, t. y. nustatyti neaukštas kainas (daugelio prekių kainos numatomos žemesnės nei konkurentų) ir ne daug išlaidų skirti rėmimui.
Individuali Z. Jakubynienės įmonė atskirai prekių linijai suteikia grupinį prekės ženklą, kuris nesutampa su įmonės vardu. Šitos prekės ženklo strategijos ji numato laikytis ir ateityje tiek vidaus, tiek užsienio rinkoje.
Kainų strategijos
Kainos strategija – organizacijos ir jos produkto įvaizdžio dalis yra produkto kaina. Bendrai kaina ir kokybė akivaizdžiai siejasi. Geresnės kokybės prekės paprastai kainuoja daugiau. Tačiau ne visuomet. Vis dėl to žmonės suvokia, kad didesnėmis kainomis įkainuotos prekės yra geresnės, nepaisant, ar jos iš tikrųjų geresnės, ar ne.
Antroji kainos nustatymo dalis yra antkainis. Organizacija gali parduoti mažomis kainomis ir tikėtis, kad didelė pardavimų apimtis kompensuos žemą antkainį. Kita organizacija gali parduoti didelėmis kainomis ir tikėtis, kad tai kompensuos mažą pardavimų apimtį.

Formuodama kainų strategiją, įmonė turi atsižvelgti į konkurentų kainų nustatymo metodus, įvertinti situaciją rinkoje, bei marketingo tikslų pasiekimą (pardavimų apimties didėjimą, kuris tiesiogiai priklauso nuo prekės kainos). Esamose Lietuvos baldų rinkose ir Latvijos baldų rinkoje įmonė nustačiusi prekių kainas pagal kokybę. Įeidama į naujas vidaus ir užsienio rinkas, ji turėtų naudoti kainos ir kokybės strategiją. Labiausiai turėtų būti orientuojamasi į vidutinės vertės strategiją, kai vidutinės kokybės prekė parduodama už vidutinę kainą.
Paskirstymo strategijos
Iki 2003 m. pabaigos įmonė sėkmingai taikė atrankinį paskirstymą, t.y. savo prekes pateikė Kauno, Alytaus ir Rygos miestuose įrengtuose baldų salonuose ir pardavė kai kuriems prekybos tarpininkams (kurių skaičius visoje Lietuvoje svyruoja apie 5).
Įeidama į naujas baldų rinkas, individuali Z. Jakubynienės įmonė numato taikyti tą pačią paskirstymo strategiją – atrankinį paskirstymą.
Rėmimo strategijos
Įmonė taiko dvi rėmimo strategijas: stūmimo ir traukimo.
Įgyvendinant stūmimo strategiją, naudojamas asmeninis siūlymas, kuris leidžia tiesiogiai bendrauti su potencialiais pirkėjais – kitomis baldais prekiaujančiomis įmonėmis Lietuvoje ir eksportuojančiomis baldus į užsienį kompanijomis.
Traukimo strategijos veiksmus įmonė naudoja, siekiant paskatinti pirkti, didinti įmonės žinomumą, priminti apie prekę 25 – 50 metų amžiaus vidutines pajamas gaunantiems vartotojams.
2004 – 2008 m. individuali Z. Jakubynienės įmonė numato derinti stūmimo ir traukimo strategijų veiksmus drauge.

Išvados
Formuojant individualios Z.Jakubynienės įmonės strategiją, buvo padarytos šios išvados:
 įmonė nėra žinoma nei Lietuvoje (išskyrus pietinę šalies dalį), nei užsienyje; jos prekių linijos turi grupinis ženklus, kurie nesusieti su įmonės vardu. Baldų rinkoje veikia didelis skaičius konkurentų, todėl, siekiant vartotojų sąmonėje įtvirtinti prekės ženklus ar įmonės vardą, reikia skirti daug lėšų rėmimui. Individuali Z.Jakubynienės įmonė rėmimui 2004 – 2008 m. planuoja skirti ne mažiau nei 2 proc. pardavimo pajamų;
 vienas iš įmonės pranašumų – nenutrūkstamas tiekimas, kadangi ji pati gamina ir pati pristato baldus į firminius salonus. Dėlto klientai jiems patogiu laiku gali įsigyti pageidaujamą prekę;
 platus prekių asortimentas ir gana aukšta jų kokybė pritraukia įmonės vartotojus. Prekių kainos yra nustatomos, remiantis kokybės ir kainos santykiu, todėl pirkėjai, įsigiję prekę, neturėtų jaustis sumokėję per daug;
 įmonė turi pakankamai didelį finansinį potencialą, todėl, Lietuvai įstojus į ES, galės savo veiklą plėtoti ir ES valstybėse – narėse.

Literatūros sąrašas
1. V.Pranulis, A. Pajuodis, S.Urbonavičius, R. Virvilaitė. Marketingas. V.: The Baltic Press. 2000;
2. www.verslumas.lt
3. Bagdonas E. Biznio įvadas // Eugenijus Bagdonas, Eglė Kazlauskienė. Kaunas, 2000.
4. Lukaševičius K. Verslo vadyba // Kazys Lukaševičius, Bronislovas Martinkus. Kaunas, 2002.
5. Bagdonas E. Verslo pradmenys // Eugenijus Bagdonas, Eglė Kazlauskienė. Kaunas, 2002.
6. 4. Gineitienė Z. Verslas // Zita Gineitienė, Dalia Korsakaitė. Vilnius, 2003.

Priedai
Priedas Nr.1 „Lietuvos baldų rinkos konkurentų privalumai ir trūkumai“
Įmonės pavadinimas Stipriosios pusės Silpnosios pusės
Z.Jakubynienės IĮ  platus prekių asortimentas;
 gana aukšta prekių kokybė,
 kai kurių baldų kainos žemesnės nei konkurentų;
 nenutrūkstantis tiekimas  klientams nesuteikiama galimybė įsigyti prekę išsimokėtinai;
 gana siauras paskirstymo kanalas;
 neįsimintinos rėmimo priemonės, nes prekės ženklas nėra gerai žinomas
J.Tamoševičiaus IĮ  žemesnės kainos nei konkurentų;
 nenutrūkstantis tiekimas  siauras prekių asortimentas;
 žemesnė prekių kokybė nei pagrindinių konkurentų;
 gana siauras paskirstymo kanalas;
 nežinomas prekės ženklas;
 klientams nesuteikiama galimybė įsigyti prekę išsimokėtinai
UAB “Balduva”  platus prekių asortimentas;
 aukšta kokybė;
 gana platus paskirstymo kanalas;
 klientams suteikiama galimybė įsigyti prekę išsimokėtinai;  aukštos kainos;
 nežinomas prekės ženklas;
 kartais vėluojantis tiekimas
UAB “Lauksva”  platus prekių asortimentas;
 aukšta kokybė;
 klientams nesuteikiama galimybė įsigyti prekę išsimokėtinai;  aukštesnės nei konkurentų kainos;
 kartais vėluojantis tiekimas;
 gana siauras paskirstymo kanalas;
 nežinomas prekės ženklas;
 kartais vėluojantis tiekimas
Priedas Nr.2 „IĮ Z. Jakubynienės SSGG analizė“
Stiprybės Silpnybės
 didelis finansinis potencialas: įmonė turi palyginus daug nuosavo kapitalo;
 geras įvaizdis: pakankamai patenkina vartotojų poreikius ir norus;
 produktų diferenciacija: siūlomas platus produkcijos asortimentas;
 pakankamai aukšta gaminamų produktų kokybė;
 įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai  silpna pozicija rinkoje: užima nedidelę rinkos dalį;
 pasenusios technologijos;
 didelės gamybos ir valdymo sąnaudos;
 gamybinių pajėgumų stoka: trūksta įrengimų;
 įmonė per maža, kad konkuruotų su dideliais baldų gamintojais bei pardavėjais;
 siauras paskirstymo kanalas;
 neišplėtotas produktų aptarnavimas po pardavimo: sulūžusių baldų dalių pakeitimas;
 nedominuoja rinkoje
Galimybės Grėsmės
 užimti naujas rinkas ES;
 praplėsti jau turimas rinkas;
 atnaujinti produktų asortimentą;
 įdiegti naują technologinę įrangą;
 sumažinti patiriamas išlaidas;
 sustiprinti konkurencines pozicijas;
 padidinti pardavimus, pagerėjus demografinei, ekonominei, politinei padėčiai  nauji konkurentai toje pačioje rinkoje;
 padidėjusi konkurencija rinkoje;
 potencialių klientų netekimas dėl jų mados norų pasikeitimo;
 padidėję mokesčiai, kurie apribos gamybą, pardavimus;
 mažas rinkos augimo tempas

Leave a Comment