Ryšių su žiniasklaida organizavimas UAB Tekstilis

ĮVADAS

Žiniasklaidos vaidmuo šiuolaikiniame gyvenime yra ypatingas. Ji tampa tarsi dar vienu žmogaus poreikiu (kaip oras, maistas, miegas ir pan.), be kurio sunkiai galima įsivaizduoti savo gyvenimą. Kiekvieną dieną skaitome laikraščius, klausomės radijo, neapsieiname be televizijos laidų, nuolat naudojamės internetu, laisvą minutėlę perverčiame žurnalus. Visa tai rodo, kad žiniasklaida turi galimybę daryti įtaką mūsų požiūriui ir net gyvenimo būdui. Žiniasklaida kiekvienam iš mūsų daro įtaką – nesvarbu ar mes tai pripažįstame, ar ne. Žiniasklaida yra ne vienintelis, tačiau vienas iš svarbiausių faktorių, lemiančių organizacijos įvaizdį. Informacija skleidžiama žiniasklaidoje yra labai svarbi, tačiau itin didelį poveikį firmos įvaizdžiui daro ir tiesioginė komunikacija – įmonės darbuotojai, esami ir potencialūs klientai, verslo partneriai, valdžios institucijos, šakinės asociacijos. Kiekviena organizacija turėtų išskirti visas, jos įvaizdį įtakojančias auditorijas ir kryptingai bei strategiškai dirbti siekiant šių auditorijų palankaus vertinimo savo atžvilgiu. Tai atsispindi ir žiniasklaidoje, nes žiniasklaidos nuomonė taip pat formuojasi veikiama daugelio šaltinių. [2] Šio mano darbo tikslas – išnagrinėti ryšių su žiniasklaida organizavimą UAB „Tekstilis“, atskleisti jo būtinumą organizacijos veiklai, išanalizuoti vidinės bei išorinės komunikacijos svarbą. Darbo objektas – ryšiai su žiniasklaida UAB „Tekstilis“. Organizacijai svarbu užtikrinti gerus santykius su masinėmis informavimo priemonėmis, nes tik tada įmonė bus teisingai suprasta ir įvertinta visuomenės. Dirbdamos su žinasklaida įmonės naudoja šias priemones:• pranešimus spaudai;• informacinę medžiagą žurnalistams;• organizuoja interviu;• laiškus redakcijoms;• spaudos konferencijas;• kitus specialius renginius.

Šiame darbe plačiau bus aptartas spaudos konferencijos organizavimas: pradedant konferencijos scenarijumi bei kvietimų išsiuntimu žurnalistams ir baigiant žurnalistų priėmime furšete.Darbas apima …….. puslapių, jame yra ….. iliustracijų. Atskleidžiant šios temos aktualumą naudojausi 6 literatūros šaltiniais, kurių sąrašas pateikiamas darbo pabaigoje.

1. UAB „Tekstilis“ charakteristika

UAB “Tekstilis” – viena didžiausių sportinių ir laisvalaikio drabužių gamintojų Lietuvoje. Įmonė įsteigta 1993 m. Kaune. Įmonė gamina vyriškus ir moteriškus drabužius bei aksesuarus profesionaliems sportininkams, mėgėjiškai sportuojantiems ir aktyviai gyvenantiems žmonėms. “Tekstilis” kuria ir laisvalaikio drabužių linijas. Lietuvos rinkai kasmet pristatomos dvi rūbų kolekcijos – pavasario-vasaros ir rudens – žiemos. Per metus “Tekstilis” pagamina apie 1,5 mln.gaminių. Labiausiai vertinamos “Tekstilio” rūbų ypatybės – kokybė, funkcionalumas ir nuolat atnaujinamas asortimentas, atitinkantis mados tendencijas. Sukaupta patirtis įpareigoja gaminti tik kokybiškus, šiuolaikiškus ir stilingus drabužius. Bendrovės prekinis ženklas – kokybės, stiliaus ir novatoriškumo simbolis. To siekdama įmonė taiko naujausias gamybos technologijas, pažangiausius vadybos bei marketingo metodus. Nuolatinis tobulinimas – esminė produkto strategijos dalis.“Tekstilio” gaminiai parduodami vietinėje rinkoje ir eksportuojami į Baltijos šalis, Rusiją, Suomiją, Švedija, Daniją, Norvegiją, Vokietiją, Olandiją. Produkcija tiekiama ir garsioms užsienio įmonėms.Šiuo metu “Tekstilyje” dirba 350 darbuotojų, daugelis iš jų – ne vienerius metus. Energingas ir kvalifikuotas kolektyvas užtikrina sėkmingą įmonės darbą ir sugebėjimą atrasti savo vietą ne tik vietinėje, bet ir užsienio rinkoje. Įmonės gamybos cechai visiškai automatizuoti, naudojamos šiuolaikinės technologijos, moderni įranga. 2001 m. UAB “Tekstilis” gavo ISO 9001: 1994 sertifikatą. Toks veiklos įvertinimas patvirtina, kad kompanijos valdymas ir produkcija atitinka aukščiausius kokybės standartus. Įmonė turi savo mažmeninės prekybos tinklą. Didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai gali apsilankyti firminėse “Tekstilio” parduotuvėse. “Tekstilio” gaminių galima rasti ir daugelyje sporto ir laisvalaikio prekių parduotuvių.

Bendrovė remia žymius Lietuvos sportininkus ir klubus (NEBL šokėjų grupę, aerobikos instruktorius ir kt.), jaunus perspektyvius sportininkus (“Karūnos” vaikų krepšinio čempionatą, vaikų krepšinio stovyklas ir kt.).

MisijaBūti novatoriška sportinės ir aktyvaus laisvalaikio aprangos kompanija, maksimaliai tenkinančia aktyvių žmonių poreikius aukštos kokybės, madingais ir funkcionaliais gaminiais.

FilosofijaPagrindinės vertybės, kuriomis savo veikloje vadovaujasi organizacija yra: • dėmesys savo darbuotojams, vartotojams bei verslo partneriams; • sąžiningumas, etiškumas bei teisingumas; • siekis nuolat tobulėti patiems ir tobulinti savo veiklą.

Organizacijos kultūraUAB „Tekstilis“- įmonė, kurioje žmonės nori dirbti ir gali pilnai realizuoti savo potencialą. Joje visi darbuotojai turi galimybę dalyvauti priimant svarbius sprendimus, vertinama jų nuomonė bei idėjos. Siekiama, kad darbuotojai jaustųsi pilnateisiais organizacijos nariais ir būtų suinteresuoti įmonės sėkme. Valdymo metodai, atlyginimo už darbą ir motyvavimo sistema skatina siekti ambicingų tikslų, nuolat tobulėti. Komandinis darbas, etikos standartų laikymasis, teisingumas bei sąžiningumas – neatsiejamos organizacijos kultūros dalys.

Vartotojai ir verslo partneriaiSavo veiklos kokybe bendrovė siekia įtvirtinti ir palaikyti gero lygio, patikimos organizacijos įvaizdį. Siekiama, jog akcininkai, vartotojai ir verslo partneriai aktyviai dalyvautų kuriant ir tobulinant produktus bei veiklą. Jautriai ir operatyviai reaguojama į jų pastabas bei pageidavimus.

2. Ryšių su žiniasklaida valdymas bendrovėje

UAB „Tekstilis“ neturi atskiro Ryšių su žiniasklaida padalinio. Visas funkcijas ir uždavinius, susijusius su žiniasklaidos bei visuomenės informavimu, atlieka Marketingo skyrius.

3.1. Marketingo skyriaus struktūra UAB „Tekstilis“ organizacinėje struktūroje

UAB „Tekstilis“ valdymo struktūra pateikiama 3.1.1 paveiksle:

3.1.1 pav. UAB „Tekstilis“ valdymo struktūra.

Marketingo skyrius yra bendrovės administracijos padalinys, padedantis įgyvendinti bendrovės įvaizdžio formavimo visuomenėje pagrindinės informacinės grandies funkciją.Marketingo skyrius yra pavaldus UAB „Tekstilis“ generaliniam direktoriui. Skyriui vadovauja marketingo direktorius, jame dirba 3 vadybininkai.Pagrindinis Marketingo skyriaus tikslas – formuoti vieningą stilių, kurti reprezentacinį bendrovės įvaizdį. Siekdami šio tikslo, marketingo skyriaus darbuotojai turi atlikti begalę užduočių:• palaikyti ryšius su esamais klientais;• ieškoti būdų pritraukti naujų klientų;• priimti užsakymus iš užsakovų;• kolekcijų ir pavyzdžių pristatymas;• produkcijos pristatymas parodose, mugėse;• skleisti informaciją išorės vartotojams;• organizuoti reklaminės – informacinės medžiagos gamybą bei platinimą;• teikti informaciją per visuomenės informavimo priemones.

Marketingo skyriaus darbuotojų darbas glaudžiai siejasi ryšiais su visuomene bei žiniasklaida, nes tai prisideda prie marketingo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Informacija apie naujus produktus žiniasklaidoje, spaudos konferencijos, interviu, seminarai, atvirų durų dienos – tai ryšių su visuomene veikla, skirta palankaus organizacijos įvaizdžio kūrimui. Formuojant teigiamą požiūrį į organizacijos veiklą bei jos produktus, sukuriama palanki aplinka marketingo veiklai.….. priede pateikiu bendrovės vadybininko, atsakingo už ryšius su žiniasklaida, pareigybės aprašymą.

3.2. Vidinės ir išorinės komunikacijos vadyba bendrovėje

Visuomenė – tai nėra visa visuomenė, abstraktūs “jie”. Vykdydama planingus ryšius su visuomene, organizacija komunikuoja su publikomis – visuomenės grupėmis, su kuriomis organizaciją sieja įvairūs priklausomybės saitai. [5]Publikos yra svarbios todėl, kad nuo jų priklauso ryšių su visuomene formos; tai yra, skirtingoms publikoms taikomi skirtingi ryšiai su visuomene.Publikos gali būti vidinės ir išorinės – tai yra visi žmonės, su kuriais bendrauja įmonė. Vidinei publikai priklauso darbuotojai, išorinei publikai – pirkėjai, tiekėjai ir distributoriai, valdžios atstovai, finansinės visuomenė, profesinės sąjungos, žiniasklaidos priemonių atstovai ir kiti.

Kiekviena institucija turi savo specifines publikas, su kuriomis palaiko vidinę ir išorinę komunikaciją. Nepaisant sparčiai tobulėjančių technologijų, verslo sėkmė šiandien didžiąja dalimi priklauso nuo organizacijoje dirbančių darbuotojų. Organizacija yra pajėgi konkuruoti rinkoje tik tada, kai kiekvienas darbuotojas žino organizacijos tikslus ir pritaria jiems “visa širdimi ir protu”. [4]UAB „Tekstilis“ vadovybė naudodama įvairias vidinės komunikacijos priemones siekia informuoti ir motyvuoti darbuotojus, formuoti organizacijos kultūrą. Visuose organizacijos lygiuose, vykdoma pastovi komunikacija, kuri žymiai pagerina darbuotojų motyvaciją, produktyvumą bei padidina organizacijos konkurencingumą. Bendrovėje naudojamos įvairios komunikacijos priemonės:• Vidiniai informaciniai leidiniai; • Skelbimų lentos; • Vizualinės prezentacijos; • Darbuotojų susirinkimai; • Darbuotojų mokymo programos; • Renginiai neformalioje aplinkoje; • Laisvalaikio organizavimas.

Išorinė komunikacija UAB „Tekstilis“ apima tiesioginį darbą su visomis publikomis, be kurių palaikymo būtų neįmanoma sėkminga organizacijos veikla. Valdžios institucijos, strateginiai klientai ir verslo partneriai, savivaldos organai, šakinės asociacijos – visi jie turi įtakos įmonės veiklos rezultatams.Įvairių išorinės komunikacijos priemonių pagalba, UAB „Tekstilis“ užmezga abipusiai naudingus ryšius su klientams svarbiomis publikomis. Derinant skirtingus ir neretai prieštaringus interesus parengiami ir efektyviai išnaudojami įvairūs komunikacijos metodai ir priemonės: Susitikimai su nuomonių lyderiais;  Informacinės medžiagos parengimas;  Organizacijos pristatymas atskiroms publikoms;  “Atvirų durų dienos”;  “Apvalūs stalai”;  “Išvažiuojamieji posėdžiai”. Nuomonių lyderiai – tai asmenys, turintys galią įtakoti visuomenės nuomonę. Nuomonių lyderiai yra žiniasklaidos priemonių atstovai, kiti visuomenei gerai žinomi asmenys. Nuomonių lyderiai gali būti formalūs, užimantys formalias pozicijas, ir neformalūs. [5]Žiniasklaida – labai svarbi ir ypatinga ryšių su visuomene publika, nes :1. žiniasklaidos priemonės yra tiesioginis organizacijos kelias į visuomenę;2. žiniasklaidos atstovai gali kontroliuoti, ką organizacijos publika mato ir girdi žiniasklaidoje, jiems visada rūpi informacija, kuri būtų įdomi ir jų skaitytojams.

3.3. Informacijos pateikimo šalies žiniasklaidai pavyzdžiai

Ryšiai su žiniasklaida skirstomi į nuolatinius ir periodinius (3.3.1 pav.) [3]

3.3.1 pav. Ryšių su žiniasklaida schema. [3]

Žiniasklaidos atstovas – didesnėje organizacijoje dirbantis asmuo, kurio paskirtis operatyviai užmegzti ir palaikyti ryšius su spaudos, radijo, TV ir kitais žiniasklaidos žurnalistais. Jis rengia ir pateikia informaciją, pagal kurią žurnalistai rašo straipsnius ar rengia reportažus.Periodinius ryšius su žiniasklaida galima skirstyti į žodinius ir rašytinius.UAB „Tekstilis“ aktyviai bendradarbiauja su žiniasklaida. Periodinius ryšius su žiniasklaida palaiko marketingo skyriaus vadybininkai. Jie parengia ir organizuoja visus darbus, susijusius su bendravimu su žiniasklaida. Visus publikuojamus straipsnius, bendrovė pateikia ir savo internetinėje svetainėje.Štai vienas iš publikuotų bendrovės interviu pavyzdys:„Vieną didžiausių Lietuvos sporto ir laisvalaikio drabužių gamintoją “Tekstilį” papiktino Lietuvos turgavietėse aptikti gaminiai su nelegaliai naudojamu kompanijos prekės ženklu. Bendrovės vadovybė pasiryžusi ieškoti nelegalios produkcijos gamintojų ir kovoti su jos platinimu. “Kol kas dar nežinome tikrų mūsų prekės ženklo padirbinėjimo apimčių, tačiau faktai jau dabar verčia ieškoti būdų, kurie apsaugotų vartotojus nuo nekokybiškų prekių, o mūsų prekinį ženklą nuo diskreditacijos”, – sakė “Tekstilio” marketingo direktorius Petras Petraitis. Anot jo, padirbtų gaminių funkcinės savybės nė iš tolo neatitinka “Tekstilio” standartų: skiriasi dizainas, prasta medžiagų ir pasiuvimo kokybė. Pasak jo, nelegalių prekių su “Tekstilio” ženklu pasirodymas Lietuvos rinkoje nestebina, mat “Tekstilis” daug investavo į prekinio ženklo įvaizdį – nuo 2001 m. jo žinomumas išaugo beveik tris kartus. “Vartotojai jau įvertino “Tekstilio” gaminių privalumus, todėl nemalonu, jog atsiranda norinčių tuo pasinaudoti”, – sakė P. Petraitis.

Informacija apie šalies turgavietėse parduodamus drabužių falsifikatus buvo gauta iš “Tekstilio” mažmeninio tinklo parduotuvėse apsilankančių pirkėjų. Atlikus patikrinimą, prie Vilniaus įsikūrusioje Gariūnų turgavietėje buvo aptiktos dviejų spalvų šiltos kelnės ir kepurės su nelegaliai panaudotu “Tekstilio” ženklu. Panašių kepurių rasta ir Utenos turguje. Siekdamas nutraukti nelegalių gaminių platinimą, “Tekstilis” planuoja kreiptis į ekonominę policiją ir organizuoti reidus į prekybos vietas. Radus nelegalių prekių, jos konfiskuojamos, prekinis ženklas nuo jų pašalinamas, o jei nepavyksta to padaryti – gaminiai sunaikinami.Pagal prekeivių turimus važtaraščius galima išsiaiškinti nelegalios produkcijos gamintojus. Jei prekeivis neturi prekių įsigijimo dokumentų arba atsisako nurodyti, iš kur įsigijo produkciją, ekonominė policija turi teisę jį nubausti.“2003 metų rugsėjo mėnesį UAB „Tekstilis“ rengė reklaminį renginį – naktines gatvės krepšinio rungtynes. Apie šį įvykį taip pat buvo rašyta šalies spaudoje:

„Didžiausio šalyje gatvės krepšinio turnyro “Orange Virus” išvakarėse, rugsėjo 9 d. sporto ir laisvalaikio aprangos gamintojas “Tekstilis” rengia naktines gatvės krepšinio rungtynes. Unikalus renginys, leisiantis žurnalistams ir šventės rėmėjams pirmiesiems pajusti oranžinio gatvės krepšinio viruso „simptomus“, Lietuvoje organizuojamas pirmą kartą.“Manau, jog žaidimas naktį suteiks naujų ir stiprių įspūdžių turnyro dalyviams bei sirgaliams, o kartu leis asmeniškai įsitikinti užkrečiančio oranžinio viruso savybėmis”,- juokavo “Tekstilio” marketingo direktorius Petras Petraitis. Pasak jo, naktinio gatvės krepšinio tradicijas tikimasi pratęsti ir kitais metais, įtraukiant naktines varžybas į turnyro programą.P. Petraičio teigimu, naktiniam renginiui buvo specialiai paruošta ne tik krepšinio aikštelė, bet ir kamuoliai bei žaidėjų apranga. Naktinio gatvės krepšinio turnyro dalyviai rungtyniaus ultravioletiniais spinduliais apšviestoje erdvėje, kurioje orientuotis padės atspindinčia medžiaga padengtos detalės.Planuojama, kad analogo Lietuvoje neturinčiame naktiniame gatvės krepšinio turnyre iš viso dalyvaus 10 žurnalistų bei rėmėjų komandų. Iš jų bus išrinkti ne tik turnyro nugalėtojai, bet ir kovingiausi ir emocionaliausi, artistiškiausi bei sirgalių mylimiausi trejetukai.Pasak P. Petraičio, naktiniame turnyre numatyta ir atrakcijų žiūrovams. Jie turės galimybę išmėginti savo rankos miklumą mesdami baudas, tritaškius, taip pat galės dalyvauti “blic” turnyruose.“

4. Spaudos konferencijos organizavimas

Kaip jau minėjau, “Tekstilis” kuria ir kasmet Lietuvos rinkai pristatomo dvi rūbų kolekcijas – pavasario-vasaros ir rudens – žiemos. Šio rudens kolekcijos pristatymui buvo suorganizuota spaudos konferencija.2003 metų rugsėjo 30 d. vykusi spaudos konferencija – tai susirinkimas, į kurį buvo sukviesti žurnalistai, norint plačiajai visuomenei pristatyti naująją rudens – žiemos sportinių rūbų kolekciją. Taip pat buvo atsakoma į žurnalistams rūpimus klausimus.UAB „Tekstilis“ pasirinko spaudos konferenciją dėl jos teikiamo pranašumo – galimybės paskleisti informaciją greitai ir plačiai. Be to, konkuruojantys laikraščiai, TV ir radijo stotys sužino naujieną vienu metuKadangi konferencija buvo numatyta iš anksto, redakcijoms 10 dienų prieš spaudos konferenciją buvo išsiunčiami tokio pobūdžio kvietimai:

Kvietimas į spaudos konferenciją

Laisvalaikio ir sporto aprangos gamintoja UAB „Tekstilis“ ruošiasi pristatyti savo naująją rudens – žiemos rūbų kolekciją „Rudens spalvos“.

Ta proga visus žiniasklaidos atstovus kviečiame į spaudos konferenciją kuri vyks 2003 m. rugsėjo 30d., trečiadienį, 14 val. 30 min. UAB „Tekstilis“ administraciniame pastate Vilniuje, Vytenio g. 5, konferencijų salėje.

Spaudos konferencijoje dalyvaus Smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos nariai, UAB „Tekstilis“ administracijos darbuotojai, naujos kolekcijos kūrėjai.

Priede rasite konferencijos darbotvarkę.

Papildoma informacija teikiama tel. (5) 2245871.

4.1 pav. Kvietimo į spaudos konferenciją pavyzdys.

Likus dienai iki renginio bendrovės vadybininkai perskambino kviečiamiems asmenims, priminė apie renginį bei pasitikslino dalyvaujančių asmenų skaičių.4.1. Konferencijos scenarijus

Spaudos konferenciją, skirtą UAB „Tekstilis“ naujai rudens – žiemos rūbų kolekcijos pristatymui, vedė bendrovės atstovas. Konferencijos pirmininkas suteikė žodį pranešėjams, informavo apie tolimesnę konferencijos eigą.Atvykstančius į spaudos konferenciją asmenis pasitiko, registravo ir palydėjo į konferencijų salę bendrovės administratorė ir sekretorė. Visiems žiniasklaidos atstovams buvo įteikti rinkiniai spaudai, su informacija apie vykstantį renginį, bendrovės veiklos naujienomis bei reklaminiai leidiniai.Spaudos konferencijos pranešėjai, UAB „Tekstilis“ administracija buvo susodinti ant pakylos, prieš juos pastatytos kortelės su asmens pavarde, vardu, pareigomis bei organizacijos pavadinimu.Konferencija pradėta pirmininkaujančiojo asmens prisistatymu, pasveikinimu bei spaudos konferencijos temos priminimu. Konferencijos darbotvarkę pateikiu 4.1.1 pav.:

Spaudos konferencijos darbotvarkė:

14.30 – 14.40 Konferencijos atidarymas.14.40 – 14.50 Sveikinamasis žodis Pranešėjas – L. Mogenienė (Smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos prezidentė).14.50 – 15.10 UAB „Tekstilis“ 2002- 2003 metų veiklos rezultatai. Pranešėjas – K. Vilkaitis (UAB „Tekstilis“ generalinis direktorius).15.10 – 15.40 Naujos rudens – žiemos kolekcijos pristatymas. Pranešėjas – P. Petraitis (UAB „Tekstilis“ marketingo direktorius).15.40 – 16.15 Klausimai

16.15 val. visi konferencijos dalyviai kviečiami į furšetą (aptarnavimo salė šalia konferencijų salės)

Konferencijai pirmininkaus UAB „Tekstilis“ projektų vadovas A. Kaltinaitis.

Pagarbiai,Spaudos konferencijos organizatoriaiUAB „Tekstilis“ marketingo skyrius

4.1.1 pav. Spaudos konferencijos darbotvarkė.

Po kolekcijos pristatymo pirmininkaujantysis paskelbė klausimų – atsakymų etapą.Siekiant užtikrinti tvarką, registruojant žiniasklaidos atstovus, jiems buvo išduotos vardinės kortelės su atstovaujamos įstaigos pavadinimu. Šias korteles pakeldavo prašantys žodžio. Tai palengvino konferencijos pirmininko darbą, nes jis galėjo planuoti norinčiųjų pasisakyti ir užduoti klausimą skaičių bei jiems skiriamą laiką. Klausimų – atsakymų etapas baigtas 16.15 val. konferencijos vedėjas padėkojo žurnalistams už dalyvavimą, skirtą dėmesį ir pakvietė pasivaišinti furšete. Furšeto metu žurnalistams suteikta galimybė gauti papildomos informacijos bei pabendrauti neoficialioje aplinkoje su bendrovės vadovybe.

4.2. Bendrovės atstovų kalba konferencijos metu

Konferencijos akcentas – naujos kolekcijos pristatymas. UAB „Tekstilis“ marketingo direktorius, pasisakydamas konferencijoje, kolekciją apibūdino taip:„… šių metų rudens sezoną sporto madoje karaliaus retro stilius. Įvairūs siuvinėjimai, komandiniai užrašai, skirtingų dydžių marginimai bei siuvinėtos etiketės – būtent tokias sporto aprangos naujoves šiam rudeniui siūlo garsiausi pasaulio bei Lietuvos sporto aprangos kūrėjai.Atsižvelgdami į pasaulines tendencijas galime prognozuoti, kad jau šį rudenį retro ir sporto stilių derinys bus kaip niekad populiarus. Stilių susiliejimas sporto aprangai suteiks dar daugiau originalių dizaino akcentų. Svarbiausia šio sezono taisyklė – patogumą derinti su stilingumu. Būtent todėl naujausiose kolekcijose itin didelis dėmesys skiriamas ne tik funkcinėms medžiagų savybėms ar konstrukciniams sprendimams, bet ir spalvoms bei įvairiems marginimams.Madingiausios šių metų šaltojo sezono sporto aprangos spalvos: sodriai mėlyna, juoda, balta, raudona bei jų deriniai. Itin populiarūs ir spalviniai kontrastai. Galima teigti, kad rudeniui skirtos sporto aprangos spalvos yra ramesnės nei pavasario. Kita vertus, šių metų rudens sporto mada – itin nuotaikinga, neleidžianti pasiduoti šaltojo sezono slogučiui. Šiemet populiarūs tekstūrų kontrastai – plonos ir peršviečiamos medžiagos derinamos su šiltomis bei minkštomis, o purios – su plokščiomis. Naudojamos ir dvipusės, neretai – kontrastingų spalvų medžiagos bei faktūriniai audiniai. Nepaisant medžiagų įvairovės, visi sporto drabužiai itin funkcionalūs – optimaliai garina drėgmę, sulaiko šilumą.

Specializuota sporto apranga gaminama beveik visų sporto šakų – nuo jogos iki thai bokso – mėgėjams. Pavyzdžiui, naujausioje „Tekstilio“ kolekcijoje vien Fitness sportui skirtos trys atskiros drabužių linijos. Itin didelis ir bėgiojimui, slidinėjimui, krepšiniui ar treniruotėms skirtos sporto aprangos pasirinkimas. Specialios rudens sporto drabužių kolekcijos sukurtos ir vaikams. „Tekstilio“ rudens kolekcijos drabužiai pritaikyti ir lietuviškų orų specifikai – pvz., fleece ir medvilnės bliuzonai, kelnės su šiltais pamušalais vietoj įprastų tinklinių, drėgmės nepraleidžiančios striukės. Kurdami rudens kolekciją, siekėme suderinti naujausių sporto madų kryptis ir funkcionalumą, būtiną bet kuriam kokybiškam sporto drabužiui. Tikimės, kad išsirinkti tinkamą aprangą iš naujausios rudens kolekcijos galės kiekvienas sporto mėgėjas.“Naujos kolekcijos pristatymui buvo skirta 30 min., nes nemažai laiko užėmė vaizdinių medžiagų demonstravimas (modelių demonstravimas gyvai, bei kai kurių detalių pristatymas kompiuterine programa Power Point).

4.3 Pasiruošimas nemalonioms situacijoms, galimiems klausimams bei atsakymams spaudos konferencijos metu

Nors UAB „Tekstilis“ spaudos konferenciją organizuoja ne pirmą kartą ir spaudos konferencijai pasiruošia iš anksto, tačiau bet kada galima patekti į keblią situaciją, sulaukti netikėto klausimo ar pan. Todėl būtina tai numatyti ir nepasimesti. Didžia dalimi tai priklauso nuo konferencijos vedėjo, nes būtent jis spaudos konferencijos metu turėtų sukurti supratimo ir bendradarbiavimo atmosferą.Būtų galima išskirti šias pagrindines spaudos konferencijų metu pasitaikančių nemalonių situacijų rūšis:• organizacinės kliūtys;• techninės kliūtys;• situacijų nevaldymo.Visas galimas organizacines kliūtis bendrovė turi numatyti iš anksto, nes jos didžia dalimi lemia konferencijos sėkmingumą. Jeigu renginys prastai organizuotas, jis iš viso gali neįvykti. Pats didžiausias nemalonumas, pasmerkiantis užmarščiai svarbų įvykį – žiniasklaidos atstovų nedalyvavimas spaudos konferencijoje. Tokį poelgį gali lemti spaudos organizatorių klaidos, kai siekiama patenkinti savo reikšmingumo jausmą ar vietoj faktų skelbiant propagandą neįvertinant žiniasklaidos atstovų brangaus laiko bei taip išreiškiant nepagarbą jiems. Norint sulaukti teigiamo žiniasklaidos atstovų dėmesio, būtina sukurti bendradarbiavimo ir paslaugumo atmosferą.Tačiau, jei jau taip įvyktų, UAB „Tekstlis“ turi parengusi veiksmų planą, kuris padėtų sumažinti su neįvykusios spaudos konferencijos neįvykimu susijusius nuostolius:1. Redakcijoms išsiuntinėjami pres- reliz pranešimai apie jau įvykusį renginį, kuris turėtų sudominti plačiąją visuomenę;2. Informaciją, norėtą paskelbti spaudos konferencijos metu, galima pasiūlyti radijo stotims, laikraščiams, ją pateikiant interviu metodu;3. Pagal rašytinės kalbos normas parengiami informaciniai dokumentų paketai ir išsiuntinėjami svarbiausioms redakcijoms;4. Išplatinus informacinius paketus bei pres-reliz, prie įmonės telefonų (nurodytų žiniasklaidai išsiųstuose dokumentuose) paskiriami budėti bendrovės darbuotojai, kurie bet kada pasirengę suteikti visą reikalingą informaciją. [2, 233 psl.]Kitos organizacinės kliūtys gali kilti dėl prasto spaudos konferencijos scenarijaus, nepakankamos informacijos, bendrovės atstovų prasto pasirengimo susitikimui su žiniasklaidos atstovais.Technines kliūtis apima prastas aprūpinimas reikiama technika bei ištekliais. Būtina patikrinti mikrofonus, vaizdo ir garso įrangą, pasirūpinti reikiamu apšvietimu ir net patalpų temperatūra.Net ir puikiausiai suorganizuotame renginyje gali iškilti nenumatytų situacijų. Visų pirma, spaudos konferencijoje reikės atremti gana keblių, o gal ir net labai nemalonių klausimų laviną. Čia svarbiausia tinkamai reaguoti ir netylėti. Tyla yra blogiausias atsakymas į kandų klausimą, nes tai reiškia, jog vadovai išsisukinėja ir galbūt padėtis iš tikrųjų yra dar blogesnė, nei atrodo iš šalies. Jeigu paliečiama tema, kuria dėl kokių nors priežasčių kalbėti neketinama, geriausia pasakyti, kad informacija tuo klausimu bus pranešta vėliau.

Atitinkamų situacijų valdymas priklauso nuo pranešėjo bei konferencijos vedėjo kompetetingumo.Pavyzdžiui, labai galimas daiktas, kad UAB „Tekstilis“ spaudos konferencijos metu vadovybei bus užduotas klausimas apie šios bendrovės prekinio ženklo falsifikavimą, nes pastaruoju metu buvo aptikta nekokybiška produkcija su „Tekstilio“ ženklu turguje. Vadovybė apsvarstė šią situaciją ir parengė išankstinius atsakymus:1 kl. Ar nustatyti „Tekstilio“ produkcijos padirbinėtojai?Atsakymas: Kol kas dar nežinomi padirbinėtojai ir tikrosios prekės ženklo padirbinėjimo apimtys, tačiau faktai jau dabar verčia ieškoti būdų, kurie apsaugotų vartotojus nuo nekokybiškų prekių, o mūsų prekinį ženklą nuo diskreditacijos. Artimiausiu metu bus atliekamas šios situacijos išsamus tyrimas.2 kl. Ar yra tikimybė, kad turguje parduodamos prekės pagamintos „Tekstilyje“?Atsakymas: Padirbtų gaminių funkcinės savybės nė iš tolo neatitinka “Tekstilio” standartų: skiriasi dizainas, prasta medžiagų ir pasiuvimo kokybė.

3 kl. Kas lėmė „Tekstilio“ ženklo padirbinėjimą?Atsakymas: Nelegalių prekių su “Tekstilio” ženklu pasirodymas Lietuvos rinkoje nestebina, mat buvo daug investuota į prekinio ženklo įvaizdį – nuo 2001 m. jo žinomumas išaugo beveik tris kartus. Vartotojai jau įvertino “Tekstilio” gaminių privalumus, todėl nemalonu, jog atsiranda norinčių tuo pasinaudoti. 4 kl. Iš kur gauta informacija apie padirbinėjimą?Atsakymas: Informacija apie šalies turgavietėse parduodamus drabužių falsifikatus buvo gauta iš “Tekstilio” mažmeninio tinklo parduotuvėse apsilankančių pirkėjų. Atlikus patikrinimą, prie Vilniaus įsikūrusioje Gariūnų turgavietėje buvo aptiktos dviejų spalvų šiltos kelnės ir kepurės su nelegaliai panaudotu “Tekstilio” ženklu. Panašių kepurių rasta ir Utenos turguje. 5 kl. Ar imsitės kokių nors veiksmų šiuo atžvilgiu? Jei taip, tai kokių?Atsakymas: siekdamas nutraukti nelegalių gaminių platinimą, “Tekstilis” planuoja kreiptis į ekonominę policiją ir organizuoti reidus į prekybos vietas. Radus nelegalių prekių, jos bus konfiskuojamos, prekinis ženklas nuo jų pašalinamas, o jei nepavyks to padaryti – gaminiai bus sunaikinami. Pagal prekeivių turimus važtaraščius bus galima išsiaiškinti nelegalios produkcijos gamintojus. Jei prekeivis neturės prekių įsigijimo dokumentų arba atsisakys nurodyti, iš kur įsigijo produkciją, ekonominė policija turi teisę jį nubausti.6 kl. Kokio dydžio nuostolius, susijusius su falsifikavimu patyrė „Tekstilis“?Atsakymas: Kaip jau minėta, nei padirbinėtojai, nei padirbimo apimtys dar nėra išaiškintos. Tačiau, susiklosčius tokiai situacijai, gali būti iškelta baudžiamoji byla dėl nelegaliai naudojamo prekinio ženklo. Be to, kompanija turi galimybę paduoti civilinį ieškinį dėl kompensacijos, siekiančios 200 proc. nustatytos padirbtų gaminių kainos.Visi kiti galimi klausimai neturėtų būti itin keblūs, nes pagrindinis dėmesys šios spaudos konferencijos metu skiriamas naujos kolekcijos pristatymui. Atsakymai į klausimus apie plėtimąsi, naujas kolekcijas ir artimiausius planus yra numatyti ir jiems gerai pasiruošta.

4.4 Furšeto priėmimas

Su žiniasklaida UAB „Tekstilis“ siekia užtikrinti itin gerus santykius, nes per ją informuojama visuomenė, formuojamas jos požiūris į bendrovę. Visuomenėje „Tekstilis“ siekia sukurti reprezentacinį įvaizdį, todėl kiekvieną renginį (o juo labiau spaudos konferenciją) stengiasi suorganizuoti be priekaištų.Verslo pasaulyje yra priimta po įvairių renginių ar vizitų pavaišinti savo svečius. Ne išimtis yra ir spaudos konferencija. UAB „Tekstilis“gerai supranta žurnalistų darbo pobūdį bei užimtumą, todėl stengiantis būti paslaugiais bei palaikant partneriškus santykius po spaudos konferencijos visi žiniasklaidos atstovai buvo pakviesti pasivaišinti furšete. Tai geriausias būdas pavaišinti skubančius žurnalistus, kurie kiekvieną minutę siekia išnaudoti naudingai. Tokio tipo priėmime suderinami du dalykai: suteikiama galimybė pabendrauti su bendrovės vadovybe neoficialioje aplinkoje ir, be abejo, pasivaišinti.

Furšetai paprastai organizuojami 17 – 20 val. Čia pateikiamos vaišės – gėrimai bei lengvi užkandžiai, nes priimant svečius šiuo būdu vaišinamasi atsistojus, nedidelėje patalpoje. Dažniausiai pateikiami šalti užkandžiai, konditerijos gaminiai, vaisiai. Galima vaišinti ir karštais patiekalais, tačiau būtina pasirūpinti, kad juos būtų galima valgyti tik šakute. Vaišės neturi būti gausios. Gėrimai statomi ant stalų arba iš karto išpilstomi į taures, kurias išnešioja padavėjai. Kartais galima ruošti bufetą, kuriame padavėjai norintiems įpila gėrimų.Kadangi šie priėmimai pravedami stovint, būtina pasirūpinti tinkamu patalpos išplanavimu, stalų sustatymu, kad visiems svečiams būtų patogu prieti pasivaišinti. Stalus paprastai statoma išilgai sienų su nedideliais tarpais nuo jų, kad galėtų prieiti aptarnaujantis personalas. Salės ar kitos patalpos centras turi būti paskirtas svečiams. Svečiai prieina prie stalo, įsideda užkandžių į lėkštutes ir nueina nuo stalo, kad duotų galimybę apsitarnauti ir kitiems svečiams.

4.5 Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas

Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos parengimas – vienas iš parengiamųjų darbų. Tai atlieka bendrovės vadybininkas, atsakingas už renginių ir priėmimų organizavimą. Sąmatoje turi būti numatomi visi reikalingi darbai bei furšeto išlaidos. Remiantis šiuo dokumentu užsakomos ir perkamos reikalingos priemonės bei maisto produktai, jei reikia, užsakomos paslaugos.Visą spaudos konferencijai reikalingą techninę bei kompiuterinę įrangą bendrovė turi įsigijusi, yra žmonės, kurie ją pajungia bei prižiūri, todėl viskas vyksta paprasčiau – nereikia nieko pirkti, samdyti papildomų žmonių. Kas liečia furšeto organizavimą, tai UAB „Tekstilis“ administraciniame pastate yra bufetas, kurio darbuotojai yra įgalioti užsakyti sąmatoje nurodytus produktus ir paruošti vaišes.Pateiksiu keletos sąmatų variantus:1 variantas:

5. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai

Siekiant palengvinti žurnalistų darbą, UAB „Tekstilis“ marketingo skyriaus vadybininkai rengia reguliarią informaciją apie bendrovės veiklos rezultatus. Pavyzdžiui, žurnalistams buvo pateikta tokia informacija, pagal kurią žurnalistai parengė straipsnį vienam iš laikraščio „Verslo žinios“ numeriui:„Pirmąjį šių metų pusmetį sporto ir laisvalaikio aprangos kompanijos „Audimas” produkcijos su bendrovės prekiniais ženklais pardavimai išaugo nuo 6,6 mln. Lt iki 8,2 mln. litų, t.y. 24 procentais, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Šių metų sausio – birželio mėnesiais bendri „Tekstilio“ pardavimai išaugo daugiau kaip 12 procentų – nuo 29,9 mln. Lt iki 33,6 mln. litų. Preliminariais skaičiavimais, „Tekstilio“ pelnas šį pusmetį sieks 2 mln. litų.Pirmojo pusmečio finansinius rezultatus lėmė pasiteisinusios bendrovės investicijos į prekinį ženklą bei distribucijos tinko plėtra, leidusi dar labiau sustiprinti pozicijas Lietuvos bei Latvijos rinkose. Sėkmingai įgyvendinęs praėjusių metų plėtros strategiją Lietuvoje, „Tekstilis“ skverbiasi į Latvijos rinką. 2002 metų lapkritį Latvijos sostinėje Rygoje atidaryta pirmoji „Tekstilio“ parduotuvė. Dar vieną firminę parduotuvę Latvijoje planuojama atidaryti šių metų lapkričio mėnesį. Per pirmuosius šešis 2003 metų mėnesius, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, 9 procentais išaugo ir eksportas – nuo 23,3 mln. litų iki 25,4 mln. litų. Eksporto augimą didžiąją dalimi įtakojo bendradarbiavimas su naujais užsienio partneriais Švedijoje ir Vokietijoje.Prognozuojama, kad šių metų pabaigoje bendra „Tekstilio“ apyvarta sieks 70 mln. litų – maždaug 10 procentais daugiau nei 2002 metais.“

Bendrovės vadybininkai rengia ne tik reguliarią informaciją žiniasklaidai. Jie atlieka ir kitus periodinius darbus:

• ruošia pranešimus apie svarbias naujienas ar reikšmingą įvykį;• rengia autorinius straipsnius, kurie publikuojami su bendrovės vadovo parašu, o tai gerina įmonės ir jos vadovų įvaizdį;• pateikia trumpą faktinę medžiagą apie organizacijos veiklos sritis, naują produkciją;• inicijuoja vadovybės nuostatų paviešinimą kokiu nors tuo metu aktualiu klausimu ir kt.

IŠVADOS

1. Kiekviena organizacija suinteresuota geru savo įmonės vardu visuomenėje. Daugiausia informacijos visuomenė gauna iš masinių informavimo priemonių – radijo, televizijos laidų, laikraščių, žurnalų, interneto. Šias informacijos perdavimo priemones valdo žiniasklaidos atstovai, kurie ir tampa laidininku tarp įmonės ir visuomenės.

2. Ryšiai su žiniasklaida – būtina organizacijos veikla, siekiant išsikovoti pasitikėjimą ir supratimą tikslinėse rinkose. Ši veikla turi būti vykdoma kaip viena iš vadybinių funkcijų. Didelėse įmonėse vis dažniau atsiranda žiniasklaidos vadybininkai (įmonės atstovai žiniasklaidai, spaudos atstovai), kurie ir užsiima darbu su žiniasklaida: kuria informaciją, teikia ją žiniasklaidos atstovams, kontroliuoja ir koreguoja skleidžiamą informaciją.

3. Žiniasklaida yra viena išorinės komunikacijos priemonių, tačiau informacija plinta ir įmonės vidiniais ryšiais. Vidinė komunikacija reiškiasi per pačių organizacijos darbuotojų nuomonę apie savo organizaciją, jos veiklą. Kiekvienas darbuotojas perduoda informaciją toliau daugeliui žmonių, su kuriais jis bendrauja. Taigi, vidinė informacijos sklaida taip pat reikšminga kaip ir išorinė. Darbuotojai turi būti teisingai informuojami, įmonės visų pirma turi rūpintis savo darbuotojų požiūriu į organizaciją, nes ne visi darbuotojai yra jai lojalūs.

4. Žurnalistai yra žmonės, dažniausiai gerai išmanantys liečiamo dalyko esmę, todėl su jais reikia elgtis pagarbiai, palaikyti partneriškus santykius. Bendraudami su jais turime laikytis nustatytų etikos normų, būti paslaugūs, nes nuo jų didžia dalimi priklauso organizacijos įvaizdis visuomenėje, geri santykiai su žurnalistais užtikrina pačią geriausią bendrovės reklamą.

Naudotos literatūros sąrašas

1. Baršauskienė V., Mačerinskienė I. Studijų darbų parengimo tvarka. – Kaunas, 2003.2. Baršauskienė V. Dalykinė komunikacija. – Kaunas, 2002.3. Misevičius V. Verslo etikos ir benmdravimo organizavimo pagrindai. – Kaunas, 2003.4. http://www.komtiltai.lt5. http://www.infovi.vu.lt/ivs/biblioteka/temos6. Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. – Kaunas, 2001. – 90-97 psl.

UAB „TEKSTILIS“ VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Vadybininku gali būti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, gerai mokantis anglų kalbą, mokantis dirbti kompiuteriu, turintis organizacinio darbo gebėjimų.2. Vadybininką priima į darbą ir atleidžia iš darbo bendrovės generalinis direktorius, marketingo direktoriaus teikimu.3. Vadybininkas tiesiogiai pavaldus marketingo direktoriui.4. Vadybininkas savo darbe vadovaujasi LR įstatymais bei nutarimais, bendrovės įstatais, generalinio direktoriaus įsakymais, marketingo tarnybos nuostatais.

II. PAREIGOS5. Formuoti bei kurti reprezentacinį bendrovės įvaizdį visuomenėje.6. Rengti komercinius užsakymus.7. Numatyti reikalingas priemones bendrovės populiarinimui.8. Organizuoti reklaminės – informacinės medžiagos gamybą bei sklaidą.9. Skleisti informaciją apie gaminamą produkciją išorės vartotojams.10. Inicijuoti, teikti pasiūlymus bei dalyvauti organizuojant bendrovės išorės ir vidaus renginius, dalyvauti specializuotose parodose bei mugėse, inicijuoti akcijas bei projektus.11. Teikti informaciją ir rekomendacijas bendrovės internetinio puslapio administratoriui.12. Skleisti vidinę bendro pobūdžio informaciją.13. Organizuoti susitikimus su žiniasklaida, rūpintis informacijos skleidimu per visuomenės informavimo priemones.14. Bendradarbiauti bei teikti siūlymus asortimento kūrimo skyriui.15. Palaikyti ryšius su nuolatiniais klientais bei inicijuoti naujų vartotojų bei rinkų paieška.

III. TEISĖS 16. Teikti pasiūlymus bendrovės vadovybei, susijusius su produkcijos kūrimu, populiarinimu bei pardavimu.17. Dalyvauti administracijos posėdžiuose nagrinėjant marketingines sritis.18. Bendradarbiauti bei rinkti informaciją iš visų bendrovės padalinių, reikalingą marketingo veiklai vykdyti.IV. ATSAKOMYBĖVadybininkas atsako už:19. Reklaminės – informacinės medžiagos užsakymą, derinimą, gamybą, bei platinimą.20. Vidinės bei išorinės informacijos sklaidą visuomenei.21. Bendrovės įvaizdžio formavimą visuomenėje.22. Gerus ryšius su klientais.

___________________________