Praktikos ataskaita

Tai darbas,kuris buvo pristatytas Kauno Kolegijoje.Praktikos ataskaitos darbas.Ieina ir marketingas ir personalo vadyba,prekiu ir paslaugu analize,asmeninis indelis i darba,va- 2 – Turinys

1. Titulinis………………………………………………………………………………….12. Turinys……………………………………………………………………………………23. Įvadas……………………………………………………………………………………..34. Ekonomika……………………………………………………………………………4,55. Vadyba…………………………………………………………………………….6,7,8,96. Marketingas…………………………………………………………………..10,11,127. Apskaita…………………………………………………………………………………138. Mano asmeninis indėlis………………………………………………………14,159. Apskaita įmonės sandėliuose…………………………………………………..1610. Išvados ir pasiūlymai……………………………………………………………..1711. Informacijos šaltiniai……………………………………………………………..1812. Įmonės vadovo įvertinimas……………………………………………………..1913. 1.priedas……………………………………………………………………………….20

– 3 –Įvadas

Įmonė UAB „Kalnagūbris“ įsikūrus prieš dešimt metų, 1994m.09 mėm.15d. UAB“Kalnagūbris“ perparduoda alų, alkoholį, bei vaisvandenius. Prieš dešimt metų ši firma buvo vienintelė Kaune, kuri perpardavinėjo alų urmu. Lietuvoje alaus paklausa yra labai didelė, o pasiūla buvo maža. Todėl šios firmos direktorius ir pradėjo šį verslą, įkuradmas firmą UAB“Kalnagūbris“. Kaip ir kiekvienoje rinkoje, laikui einant atsiranda konkurentų. Pirmas ir iki šiol išlikęs vienu pagrindinių konkurentų, yra: UAB“Jargala“. Bet ji yra mums palankioje vietoje geografiniu požiūriu, Šilainiuose, Kaune, o UAB“Kalnagūbris“ įsikūręs – Panemunėje, Vaidoto 1. UAB“Kalnagūbryje“ yra didmeninė ir mažmeninė prekyba alumi. Ši firma perparduoda alų stikliniuose, plastmasiniuose buteliuose, bei statinėse. Šioje firmoje yra parduotuvė kurioje klientas gali įsigyti ne tik alaus, bet ir stipriūjų gėrimų, taip pat ir tabako gaminių. Be gaiviųjų gėrimų šioje parduotuvėje taip pat yra ir namams būtinų prekių pavyzdžiui: tualetinio popieriaus, Lempučių, batareikių… Asortimentas tikrai labai platus. Vien tik alaus rūšis suskaičiavau, jų buvo net 83 rūšys, o ką jau kalbėt apie vynų ar degtinės rūšis. Kaip sakoma kiek klientų tiek ir nuomonių, bet man atliekant praktiką negirdėjau nei vieno nusiskundimo, kad nėra norimos rūšies alkoholio. Ši įmonė yra tokioje vietoje kad artimiausia parduotuvė yra už 2 kilometrų. Kuri gali konkuruotis su mūsų firmos gaminiais bei kažkiek prilygti mūsų asortimentui, bet alaus kainos pas mus yra mažesnės, nei parduotuvėje „Šilas“. Be to šioje firmoje yra labai geras aptarnavimas, ir klientai labai vertinami ir laukiami, nes mes dirbam net be pietų pertraukos, pakeisdami vienas kitą.

– 4 –Ekonomika

Šios įmonės kaip ir visų įmonių yra bendras tikslas, kuo didesnis pelnas, ir noras užimti kuo didesnę rinkos dalį. Šioje firmoje pelnas priklauso nuo sezono, bei orų. Varsarą pelnas būna labai didelis, jei būna geri orai. Lietuviai jau nuo senovės mėgo alų, o vasarą tai geriausias būdas atsigaivinti. Ateinantiems metams, šios įmonės planuose yra: naujų filialų atidarymas Jonavoje ir Kėdainiuose, nes didžiuosiuose Lietuvos miestuose, alus gamyklos tokios kaip „Švyturys“, „Utena“, „Kalnapilis“, bei „Ragutis“ atsidarė savo parduotuves ir pradėjo prekiauti savo gamykliniu alumi., o tai yra labai stiprūs konkurentai, su kuriais konkuruotis neįmanoma, nes jie parduoda mums, o mes dar kitiems perparduodam. Mes esam jų klientai, didmenininkai. Mūsų tiekėjai gali didinti ir mažinti kainas ir jų kainos visąlaik išliks mažesnės negu mūsų parduotuvėse.1.schema

– 5 – UAB“Kalnagūbrio“ išlaidų schema, kurioje matome, kur įmonė paskirsto didžiąją dalį uždirbtų lėšų. Šių išlaidų dydis kaip ir pelno priklauso nuo sezono. Sumažėjus pirkimams sumažėja ir kai kurios išlaidos: kuras, bei remontas. Mažiau būna užsakymų kai ateina šalti orai tai mažiau ir kuro reikia. Ir sandėliuose mažiau produkcijos tai mažiau dėvisi. O vasarą viskas atvirkščiai, atšyla orai prasideda atostogos ir prekyba atsigauna alumi. Ekonominiai rodikliai pagrinde priklauso nuo sezono. Vasarą pakyla, o žiemą sumažėja. Pelno nuostolio ataskaitoj matytume tas pačias išlaidas tik vasarą būtų didesnis pelnas ir mažas didesnės išlaidos, o žiemą atvirkščiai. Šioje įmonėje yra toks paslaugų teikimo procesas: nuperki, sandėliuoji, išveži, ir gauni pinigus. Visą produkciją perkam iš alaus gamyklų: „Švyturys“, „Utena“, „Kalnapilis“, ir „Ragutis“. Išsikraunam savo sandėliuose, sandėliuojam, vairuotojai pakrautą produkciją išveža mūsų nuolatiniams klientams, ir parveža pinigus. Arba vėliau pinigus paima vadybininkai. Vadybininkai yra atsakingi už savo surastus klientus ir jei klientas neatsiskaito laiku, tai jau būna vadybininko bėdos. Tada jis pats važiuoja į tą parduotuvę ir aiškinasi dėl kokių priežasčių įvyko tas nesusipratimas. Jei klientas neturi tuo metu pinigų, ta jam yra pratęsiamas atsiskaitymo terminas suderinus su vadybininku, o vadybininkas gavęs direktoriaus leidimą duoda atsakymą klientui. Dažniausiai jei senas geras klientas ir atsiskaito dažnai laiku, tai jam būna pratęsiamas atsiskaitymo terminas. Taip pat kaip ir mums pratęsia gamyklos iš kurių mes imame alų. Su tokiais pasitikėjimo veiksmais mes tik sustiprinam ryšį su savo nuolatiniais klientais, nes jie mato kad mums jie rūpi.

– 6 –Vadyba

2. schema

Ši shema parodo kaip įmonėje UAB“Kalnagūbris“ pasiskirstę visi šios firmos darbuotojai nuo aukščiausių pareigų iki žemiausių. UAB“Kalnagūbrio direktorius, V.Urbonas, kiekvieną darbo dieną, vyr.finansininkui duoda nurodymus, dienos darbus, o darbo dienai einant į pabaigą vyr.finansininkas pristato direktoriui visos darbo dienos ataskaitą. Vadybininkai yra tiesiogiai susiję su direktoriu kurie visą dieną važinėja po mūsų taškus, parduotuves ir renka užsakymus. Gryžę iš taškų jie užsakymus, bei surinktus pinigus iš mūsų klientų palieka buhalterijoje. Kitą dieną buhalterija išrašo važtaraščius ir klientų užsakymus. Vairuotojai pristato mūsų produkciją klientams. Vienas sandėlininkas atsakingas už mažmeninės prekybos sandėlį, o kitas už didmeninės prekybos sandėlį. Jie priima atvežtą produkciją, ją sandėliuoja, o paskui išveža. Krovėjai yra sandėlininkams pavaldūs, jie daro užvežimus į mažmenos sandėlį, prineša tuščių dėžių, bei iškrauna, bei pakrauna fūras. Pardavėjos yra tiesiogiai pavaldžios direktoriui, jos atsakingos už visos parduotuvės parduodamą produkciją, joms pavaldūs yra sargai, kurie saugo teritoriją. kai darbuotojai baigia darbą ir, kai pardavėja užrakina parduotuvę, bei mažmenos sandėlį, nes ji paskutinė palieka savo darbo vietą, ji atiduoda raktus sargui, kuris juos padeda į seifą, o pardavėja turi pasirašyti, į jo knygą kad pristatė raktus.. Jai palieka sandėlininkai nuo sandėlių raktus.– 7 –Paskutinis lygmuo yra valytoja. Ji taip pat tiesiogiai pavaldi direktoriui. Ji palaiko švarą sandėliuose, parduotuvėje, bei kabinetuose. Nors pareigos nevienodos, bet tarp darbuotojų vyrauja teigiama atmosfera, be konkurencijos, išskyrus vadybininkų tarpe. Nes jiems yra skiriami priedai prie darbo užmokesčio nuo priimtų užsakymų kiekio, ir už naujų taškų suradimą.. Uždaroji akcinė bendrovė „Kalnagūris“ yra valdoma vieno žmogaus – direktoriaus. Dirbdamas, bei atliekdamas praktiką vienu metu pastebėjau direktoriaus valdymo strategiją, kurią jis dažnai keičia bei papildo naujovėmis. Nors visi darbuotojai dirbantys šioje firmoje yra savo srities specelistai, išskyrus mane, nes aš buvau tik praktikantas, ir krovėjus, bet direktorius savo ryžtu ir energingumu užveda kitus šios įmonės darbuotojus. Jis kartu su sandėlininku padaro užsakymus, peržiūri kartais vidinius sandėlių užvežimus, bei duoda patarimus iš daugiametės patirties, ką ir kaip reikėtų atlikti, kad viskas vyktų be nesklandumų. Man asmeniškai direktoriaus patarimai atrodė protingi ir realūs, nes daugeliu atvejų jie pasitvirtino. Darbuotojų skatinimas, nukreipimas reikiama linkme, atitinkama įtaka, siekiant, kad jie atliktų būtinas užduotis. Vadovavimui svarbiausia – žmonių santykiai ir laikas. Iš tikrųjų vadovavimas glaudžiai sieja vadovą su visais kitais jam dirbančiais žmonėmis. Vadovai mėgina įtikinti kitus telktis ir kartu siekti rezultatų, aiškėjančių iš planavimo bei organizavimo etapų. Sudarydami tinkamą aplinką vadovai padeda darbuotojams siekti geriausių rezultatų. Pavyzdžiui šios firmos direktorius vadybininkams yra pasiūlęs prie atlyginimo priedą. Vadybininkai atlikdami užsakymus nuo parduoto vieno butelio jie gauna po vieną centą. Tai yra labai geras priedas, nes jie yra suinteresuoti parduoti kuo daugiau produkcijos, nes kyla jų atlyginimo dydis. Mano akimis vsdybininkai labai gerai atlieka savo darbą, nes vairuotojai išvažiuoja pilnomis mašinomis į reisą. Šios įmonės vadovas ateityje planuoja plėstis kituose regionuose, pavyzdžiui: Kaišiadoryse, Jonavoje, nes ten yra smulkios firmos, kurios ima tiesiogiai iš mūsų alų ir perparduoda savo rajono klientams, tap firma sutaupytų bereikalingų išlaidų ant kuro. Ten atsidarius naują įmonės filialą, parduotuvę mano manymu būtų neblogas pasisekimas pardavimų srityje, nes pirkėjai iškarto pastebėtų plisus šios parduotuvės: teikiamas nuolaidas, mažesnes kainas, už konkurentus, bei gerą aptarnavimą. Šiuos planus sudaro pats direktorius, pasitardamas su savo vadybininkais, kurie dirba tame regione. Rinka ištirta ir jau pradėti statyti moderniški, atitinkantys Europos sąjungos reikalavimus sandėliai. Pagal direktoriaus apskaičiavimus, Jonavove naujas UAB“Kalnagūbrio filialas pradės veikti nuo 2005 metų gegužės mėnesio 15 dienos. Kaišiadoryse naujas filialas turėtų atsidaryti nuo 2006 metų gegužės mėnesio 15 dienos, nes UAB“Kalnagūbris įsikūręs 1994 metais gegužės mėnesio 15 dieną.

– 8 –Tai būtų lyg ir sutapimas, kad tą patį mėnesį, tą pačią dieną tik skirtingais metais atsidarė visi įmonės filialai. Gimtadienio proga bus atidaryti vis nauji filialai. Manau jie tikrai turės pasisekimą. Įmonėje, UAB“Kalnagūbris darbuotojų kaita nebuvo dažna. Kai atėjau dirbti į šią įmonę direktorius mane paskyrė mažmenos sandėlininku, ir mano mokytojas buvo senas šios įmonės darbuotojas, kuris šioje įmonėje dirba nuo pat jos įsikūrimo pradžios. Jį visi darbuotojai vadina „senu vilku“. Aš iškart jo ir paklausiau kodėl taip ilgai jis čia dirbąs, o jis man ir atsakė padirbsi ir tu sužinosi. Per tris paskutinius metus šioje įmonėje dažniausiai ketėsi krovėjai bei vairuotojai. Matyt rasdavo geresnį darbą su didesniu atlyginimu. Sąlygos šioje įmonėje tikrai neblogos, tik man nesuprantama kodėl neranda tinkamo žmogaus kuris galėtų pakeisti mažmenos sandėlininką, nes sąlygos yra tokios: savaitę dirbi savaitę laisvas. Aš atėjau dirbti tik sezonui. Nes prieš mane dirbęs sandėlininkas išėjo iš darbo, nes išvažiavo į užsienį psdirbėt. Ir tai yra didžiausias direktoriaus galvos skausmas. Krovėjai išeidavo iš darbo dėl mažų atlyginimų mano manymu, o kiti darbuotojai lyg ir nuo seniau dirba iki šiol. Jeigu įmonėje atsiranda laisva darbo vieta, tai direktorius parašo skelbimą į Kauno laikraščius. Atėjusius žmones dėl darbo priima pats direktorius. Jis tiesiogiai bendrauja su žmogum. Dažniausiai jis turi pasiruošęs testą iš kurio ir nusprendžia ar tinkamas žmogus tam darbui ar ne. Kadangi darbas yra su alkoholiu tai pagrindinis motyvas – žmogaus požiūris į alkoholį. Darbuotojai testuojami kas metus ar atitinka visus reikalavimus, ar negavę nuobaudų, ar klientų nusiskundimų, jų darbu.Iš visų šitų testavimų mano manymu ir yra pakeliama arba sumažinama darbuotojo alga. Juos testuoj komisija, kurią sudaro: direktorius, vyr.finansininkas, bei sandėlininkai. Bet pagal visus duomenis atestavimai pavyksta sklandžiai nes visų darbo užmokesčiai kyla, o ne mažėja. Kiekvienais metais darbuotojai vyksta į specialius kursus kuriuose jie kelia savo kvalifikaciją.

Įmonėja vyrauja maloni ir kultūringa atmosfera tuo isitikinau padirbęs tik septynias savaites. Šios įmonės šerdis yra darbuotojai, kurie yra vertinami ir svarbiausia kad jie tai jaučia. Šioje įmonėja yra penki vadovaujantys asmenys su direktoriumi kartu. Direktoriui pavaldūs visi, o kiti turi po sau pavaldžius asmenius. Pavyzdžiui Man, sandėlininkui buvo pavaldūs krovėjai, vadybininkams – vairuotojai, vyr.finansininkui – buhalterija, pardavėjai – sargai, o valytoja neturi sau pavaldžių asmenų. Vadovaujantys darbuotojai yra keturi, o jiems paklusnūs irgi keturi, nes valytoja tiesiogiai paklusni direktoriui. Darbuotojai skatinami dirbti su premijom kurias gali gauti kiekvienas už gerą darbą. Vadybininkai gauna po centą už butelį, tai priklauso nuo pardavimų skaičiaus, ir plius jie gauna už naujo kliento suradimą. Vyrfinansininkas už tvarką įmonėje, bei jos padaliniuose. – 9 – O kiti likę darbuotojai t.y.: sandėlininkai, vairuotojai, buhalteriai, pardavėjos išskyrus krovėjus, bei valytoją gauna bonusus už didelius pardavimus švenčių, savatgalių metu. Taigi visi yra suinterisuoti dirbti ir parduoti kuo daugiau produkcijos, o tai yra didelis pliusas direktoriui. Šioje įmonėja dominuoja demokrstija. Vadovai su darbuotojais elgesi gražiai. Kai tik atėjau dirbti į šią įmonę, mane nustebino toks jaukus ir šiltas kolektyvas, jie pasirodė mano akyse tikra komanda kuri nebijo nieko, ir bet kokius iškilusi us konfliktus išsprendžia greitai ir taikiai, nes visas produkcijos pardavimų ratas neįmanomas jei nedalyvauj bent vienas iš vadovaujančių darbuotojų. Aukštesnių pakopų darbuotojų susirinkimai daromi, labai dažnai, kad juose išspręstų visas iškilusias problemas bei pasiteria kaip geriau daryt kad ateityje daugiau tokių pačių klaidų nekartotų. Anksčiau jie buvo vykdomi kas antrą savaitę kad iškilusios problemos netrugdytų verslui. Darbuotojai vertina tokią sistemą, nes jų manymu tai yra labai naudinga ne tik organizacijai bet ir jiems patiems. Kuo mažesnė atsakomybė tuo msžesnė rizika suklysti, o jei visos problemos būna apsvarstytos susirinkimo metu ir buvo duoti atsakymai kaip jas spręsti tai nemanau kad tai yra blogai. Taip pritarė kiekvienas darbuotojas. Šis kolektyvas mano akimis yra tikra komanda.
Alus yra tokia prekė kuri negali būti sandėliujama ilgai, nes tai yra trumpalaikė prekė. Alus yra: gyvas ir negyvas. Gyvo alaus galiojimas gali nesiekti net vieno mėnesio, nes prarūgsta, o negyvas alus gali galioti netgi penkis mėnesius. Sandėlininko ir yra toks darbas kad parduot alų su senesniu galiojimu ir sandėliuoti taip kad nesibaigtų galiojimas sandėlyje. Tai yra mano mnaymu pagrindinis kokybės palaikymo rodiklis. O dėl skonio ar kitų priekaištų reikia kreiptis į gamintojus, nes mes esame tik tarpininkai tarp gamintijo ir mūsų klientų. Aišku už blogos kokybės alų mes kreipiamės į gamintojus ir reiškiame jiems priekaištus. Už kokybę atsako alaus gamykla. Taigi ir užsakymai turi būti normos ribose, nei perdaug, nei per mažai.

– 10 –Marketingas

Įmonėje UAB“Kalnagūbris“, tokio kaip marketingo skyriaus nėra įrengto. Nes marketingu užsiima vadybininkai, kurie visą dieną važinėja ir bendrauja su klientais. Jų darbas ir yra ieškoti naujų klientų ir išlaikyti esamus. Jie siūlo klientams mažesnes kainas, taip juos išlaikydami. Taip pat jie tame rajone ir padaro rinkos tyrimus sužinodami klientų norus ir bando juos įgyvendinti.prisitraukia naujus to regiono klientus, pasiūlydami jiems tinkamas kainas, bei nuolaidų sistemą kurią jie gaus laikui bėgant vis didesnę ir didesnę. Ištirdami rinką jie suranda jos trūkumus kuriuos stengiasi ištaisyti, nes laikui einant į tavo regioną gali pradėti skverbtis tavo konkurentai.UAB“Kalnagūbryje“ yra daromas tik žvalgybinis tyrimas. Iš jo mes galime geriau suprasti apie problemos turinį, jos kilmę ir aplinką kurioje ji iškilo ir kur egzistuoja? Tai nedidelio masto, bet apimantis platų klausimų ratą tyrimas. Šiame tyrime atliekami laisvi pokalbiai, bei apklausos. Kurias atlieka šios firmos vadybininkai, bendraudami su savo klientais, kai pildo jų užsakymus. O rezultatai tikrai neblogi, nes klientų ratas ne mažėja , o didėja. Ir užsakymai kuo toliau tuo labiau platėja, tą aš pats pastebėdavu atlikinėjant praktiką. Nes su kiekviena savaite kai mums atvešdavo alų, fūros būdavo vis pilnesnės ir pilnesnės. Tą patį galėčiau pasakyti ir apie alaus rūšis, nes atsirasdavo vis naujų rūšių, kurios sandėliuose ilgai neužsibūdavo jas išvešdavo pas mūsų didmenininkus, kurie nebijo pirkti naują alaus rūšį. Vadybininkai atlikę rinkos segmentavimą pastebėjo, jog viena vartotojų grupė vertina kokybišką ir stiprų alų, o kitiems į kokybę nusispjaut ir jie geria nekokybišką, bet stiprų alų. Taip pat ir su silpnu alumi. Taigi po ilgų svastymų pradėta prekiauti ir kokybišku brangiu, ir nekokybišku, pigių alumi, nors visi norėtų prekiauti brangiu alumi ir turėti kuo didesnį pelną bet kartais pigesnis alus atneša didesnį pelną, negu brangesnis. Taigi rinkos segmentas nepadėjo apsispręsti kuri vartotojų grupė yra patrauklesnė. Grangų alų perka dažniausiai aukštuomenės klientai, vidutinio nrangumo alų geria vidutinio lygio kientai, o pigų alų geria žemiausio lygio klientai.

Prekių asortimento gylis, plotis šioje įmonėje yra labai platus. Tai galite įsitikinti peržiūrėję 1. priede pateiktas alaus rūšis. Pavyzdžiui: yra tokia alaus gamykla kaip „Mažeikių lokys“. Ši gamykla mums ptiekia tokias alaus rūšis: lokio 5,1;% lokio 9,5%, lokio ledinis, bei trys lokiai, tai yra asortimento ploti, o gylis yra 0,5; 1,0; 2,0 litrų talpos buteliai.

– 11 –Kiekvieną sezoną asortimentas keičiasi.Vidutiniškai visas alus galioja apie du mėnesius, taigi negelima prisisakyti daug rūšių nes paskui gali būti ne pelnas, o nuostolis, nes kei baigiasi alaus galiojimas, tai nebūna kur jo padėt. Kiekvienais metais gamykla pasiūlo vis naujesnę, tobulesnę alaus rūšį, taip seną rūšį jei ji praranda paklausą išstumdami iš rinkos. Praeitą vasarą pigių alaus rūšių rinkoje lyderiavo „Mažeikių“ alus. Šiemet alaus darykla „Kalnapilis sukūrė nauja alaus rūšį: teisybė. Ir išpėtė šios rūšies asortimentą: teisybė 5,1%, teisybė 8,0%, ir teisybė 9,5%, ir 0,5, bei 2,0 litrų talpos buteliuose. Padarė gerą reklamą sudomino klientus su pigiomis kainomis, ir pagal kainą palyginus nebloga alaus kokybe. Tai tinka ir stpaus ir silpno alaus mėgėjų grupei. Šią vasarą ši alaus rūšis pagerino visus alaus pardavimo rekordus, kurie buvo pasiekti su kalnapilio pilsner rūšimi. Per savatę atvešdavo dvi fūras pilnas teisybės alaus iš šono pažiūrėjąs žmogus pasakytų jog žmonės pamišę dėl teisybės. Laikui einant asortimentas plėtėsi dėl žmonių didėjančio poreikio, nes klientams reikia įtikti, ir turėti ką jiems pasiūlyti. Taigi laikui einant vadovas buvo priverstas gilinti asortimentą, kad išlaikytų įvairių požiūrų į alų klientus. Šios firmos prekės pristatomos laiku, bet kur ir, bet kada. Pirkėjams sutekiami atidėjimai skolų apmokėjimui, jei klientas yra neprisiskolinęs ir nepiktybiškai užmiršo ar tuo metu neturėjo pinigų atsiskaityti už jiems perduotą produkciją. Mes priimam užsakymus, bet kada, taikydamiesi pagal pirkėją. Nes be pirkėjų nebūtų ir pelno.

Įmonė savo prekėms nustatydama kainas pirmiausia siekia padengti gamybos kaštus ir gauti pelno. Tačiau galutinį kainos lygį lemia konkurencija, kuri įmonę gali privesti sumažinti pradinę nustatytą kainą arba ją padidinti. Įmonei sumažinus prekės kainą gali tekti dėl įvairių priežasčių: prekių perteklius, rinkos dalies sumažėjimas, siekimas vyrauti rinkoje. Todėl įmonė į rinką išein a, prekę pateikdama mažesne už konkurento kaina arba, tikėdamasi užvaldyti didesnę rinkos dalį, sumažina prekės kainą. Įmonė didina kainą tik tuo atveju, jei negali patenkinti visų vartotojų poreikių arba didėja kaštai. Diėjant kaštams prekės kaina gali būti didinama įvairiai. Kainos gali būti padidintos nepastebimai, nustojus taikyti nuolaidas, papildžius prekių liniją, kurioms iš karto nustatoma didesnė kaina. Šioja įmonėja kainos nustatomos, atsižvelgiant į pelną. Jei įmonės pelnas sumažėja ti tada ima ir padidina kainą keliais centais. Nuolaidos yra taikomos tik nuolatiniams klientams, tai mūsų didmenininkams. Seniems klientams priklauso nuo laiko kiek jis yra mūsų klientas. Pavyzdžiui jei klientas naujokas jam suteikiam 1ct.nuolaidą, o laikui einant ji kyla. Nuo kiekvieno užsakymo, kuo daugiau užsisakom iš tiekėjų, jie mums skiria didesnę nuolaidą, bei duoda dovanų: firminių alaus bokalų, pasto pilstymo įrangą, bei firminius tos firmos šaldytuvus į parduotuvę, ir aprangas.

– 12 – UAB“Kalnagūbris“ yra tarpininkas tarp gamintojų, todėl parduoda tisiogiai. Šios įmonės pardavimų vietos yra: Kaune, Kauno regionuose, Prienuose, Jonavoje, Kaišiadoriuose, Marijampolėje, Vilkaviškyje ir jų rajonuose.Užsakymai vyksta iš: vadybininkų, vairuotojų, pirkėjų. Kurie bendrauja tiesiogiai su klientu. Vairuotojai nuvežę prekes gauna tiesiogiai iš kliento užsakymą, ir kai kurie iš karto atsiskaito pinigais, o ne ant skolos. Jei klientas ima prekes ir neatsiskaito iš karto tai kai baigiasi mokėjimo terminas, pas juos atvyksta vadybininkas ir atsiima skolą. O pirkėjas kuris ima tiesiogiai iš mūsų bendrauja su mūsų buhalterija kurioje jam suteikiama visa informacija, kurios jam reikia. Čia jam išdėstos sąlygos, ir viskas būna suderinta taip, kad būtų gerai abiejoms pusėms, ir tada nuo jo pirkimo kiekių jam būna skiriama nuolaida.

Pardavime didelę įtaką turi reklama. Jai prekė gerai išreklamuota, tai pirkėjas mieliau pirks išreklamuotą prekę, nei nežinomą. Gal ta nežinoma prekė ir geresnė, bet visi bijo būti apgauti.Šiai įmonei mano manymu trūsta reklamos, nes nedaugelis žmonių iš toliau net nežino, kur randasi, ir gal net nežino išvis ar tokia firma yra. Vietiniai gyventojai jau nuo seniau žino ir perka tiktai čia. Yra net nuo pat įmonės gyvavimo pradžios patys pirmiausi ir ištikimiausi pirkėjai. Kiekviena įmonė nori turėti savo lojalių pirkėjų. Be naujų plėtros regionų, kuriuos kurs vadovas padaręs tik žvalgybinį tyrimą, manau po metų šioje įmonėje marketingas bus labiau išvystytas nei dabar, nes be marketingo eit į priekį naujovišku keliu ateityje bus neįmanoma.

– 13 –Apskaita

Didelę reikšmę įmonėje – UAB“Kalnagūbris“ – turi buhalterinė apskaita, kuri vedama kompiuterių pagalba, ja tvarko įmonės buhalterė. Buhalterijoje dirba trys žmonės: apskaitininkė, kasininkė, buhalterė – ir jos visos trys pavaldžios vyr.finansininkui. Apskaitininkė dirba su užsakymais, išrašo sąskaitas, vidinius dokumentus, veda sandėlio apskaitą. Kasininkė veda kasos knygą, priiminėja pinigus tiesiogiai iš pirkėjų, veda parduotuvės apskaitą. Vyr.finansininkas vadovauja buhalterijos darbams, pildo deklaracijas mokesčiams, sodrai, statistikai, alkoholio kontrolės tarnybai, vykdo įmonės ekonomikos veiklos analizę, skaičiuoja atlyginimus, finansines apyskaitas.Prekių užsakymai atliekami pagal pardavimus, kurie priklauso nuo sezono. Reikalingos prekės užsakomos prieš 2 dienas.Kai prekės yra atsiunčiamos, sandėlininkas, kuris atsakingas už prekių priėmimą, patikrina duomenis (ar atitinka užsakytos prekės, jų kiekis). Paskui pasirašo ant PVM sąskaitos faktūros antro lapo (geltono) ir atiduoda prekes pristačiusiam vairuotojui. Lietuvai tapus ES nare, kokybės sertifikatai nebūtini. Atvešto alaus popieriai yra perduodami buhalteriai, o kopijos sandėlininkui. Buhalterė užpajamuoja prekes.

Iš sandėlio yra vykdomi pardavimai, kuriems yra išrašoma sąskaita – faktūra. Grynų pinigų apskaita yra vykdoma per kasos aparatą.

ĮMONĖS MOKAMI MOKESČIAI

1) Gyventojų pajamų mokestį 3500 lt. per mėn.2) Sodros mokestis 6000 lt.per mėn.3) Garantinis mokestis 35,46 lt.per mėn.4) Kelių mokestis 1300 lt. 5) PVM 4500 lt.per mėn.6) Nekilnojamojo turto mokestį 1420 lt.per metus7) Žemės nuomos mokestį 1800lt. per metus

– 14 –Mano asmeninis indėlis

Aš 2004 m. 06 mėn. 17d. Buvau priimtas oficialiai dirbit į UAB“Kalnagūbris“ įmonę, sandėlininku. Šioje įmonėje aš buvau mažmeninės prekybos sandėlininkas, atsakingas už savo sandėlį, kuriame buvo sandėliuojamas alus ir vaisvandeniai. Mano darbas prasidėdavo nuo pusės devynių ryte ir baigdavosi aštuntą vakare. Mažmenos sandėlyje už viską atsakingi buvom: Aš ir mano pamaina, darbuotojas, kuris dirba nuo įmonės įsikūrimo pradžios. Atėję į darbą turėdavom persirengti įmonės darbiniais drabužiais. Pusę devynių turėdavau atrakinti parduotuvę ir gryžti į darbo vietą. Mano darbai prasidėdavo, nuo naujos dienos užvedimo sąsiuvinyje, kuriame žymėdavausi tarą, bei nuolatinių pirkėjų skolas. Paskui prinešdavau į parduotuvę alaus ir vaisvandenių, jei būdavo trūkumas. Visa darbo diena tai bendravimas su klientais. Jie atnešdavo pas mane tarą, mano pagalbinis žmogus sukraudavo tarą į tuščias dėžes, o aš suskaičiudavau butelius ir užrašydavau ant kvitų jų kiekį. Paskui klientas su tuo kvitu eidavo į parduotuvę ir ten gaudavo pinigus už tuščią tarą. O jei pirkėjas keisdavo tuščius butelius į pilnus tai užrašau ant atskiro kvito keitimas ir siunčiu į parduotuvę. Ten pirkėjas išsirenka alų ir su čekiu gryžta pas mane atsiimti alaus. Ant čekio aš matau kokia alaus rūšis koks jos kiekis. Tada aš atnešu jam alų ir paženklinu čekį kad kitą kartą neįvyktų nesusipratimas. Nes būna probleminių klientų kurie tą patį čekį paduoda draugui, o tas ateina pas mane atsiimti alų. Ir jei tu jam paduosi tai pas atve bus trūkumas. Ir kai bus sandėkių realizacija, kuri daroma kas savaitę pas mane pasirodys trūkumas, kurį reikės padengti man. Dienai įpusėjus pasiimu vidinį sandėlių užvežimo lapą ir užsirašau kokio alaus mano sandėlyje trūkumas ir pagal mane jo gali pritrukti, bet vėl gi negali prisisakyti per daug nes jei neparduosi, tai jis užsiliks ir pasens, tada vėl gi žalą reikės padengti man. Darbo dienomis užvežimai būna maži, bet penktadienį pasidarydavau didelį užvežimą, kad nepritrukčiau alaus, nes šeštadienį būna labai daug žmonių už tai kad nedarbo dienos.darbo dienai pasibaigus nunešu parduotuvės taros lapelį pardavėjai ir padedu, kad ji man suvestų tarą, tada einu ir susiskaičiuoju tarą pas save sasiuvinyje kiek per šiandien dieną suprekiauta tuščių butelių. Vėliau pardavėja atneša man taros lapelį ir juodus sąrašus , mes taip vadinam čekius kuriuos pardavėja sumuša į kasą ir jie turi atsispindėti pas mane sąsiuvinyje, tai būna trūkumas arba pliusas, paskui aš susitikrinu ar viskas sutampa, jei taip tada pasirašau ir padedu į spintelę, o jei ne tai einu aiškintis su pardavėja dėl iškilusių nesklandumų, tai dažniausiai būna praleistas skaičius arba kokia nors kita žioplumo klaida, kuri tikrai išsisprendžia, nes man dar taip nebuvo, kad neišsispręstų.

– 15 –Projektuose dalyvavau kai įmonės vadovas rėmė Kauno savivaldybę gėrimais. Šios įmonės kolektyvas yra labai draugiškas, man tik atėjus dirbti, iškart mane draugiškai priėmė vieni su kitais mane supažindino. Kaip iškyla kokių nors nesklandumų, visas kolektyvas, kuris jau dirba daugel metų, pasiruošęs padėti. Ateina paaiškina kaip reikėtų daryti kad kitą kartą taip nebūtų. Nors ir baigiau darbą, bet labai dažnai užsuku ten pašnekėt pasidalinti įspūdžiais, paplepėt, paklausti kaip jiems sekasi, nes visdėto su jais praleidau visą vasarą. Praktikoje pritaikiau vadybos žinias, kaip bendrauti su klientais, kaip elgtis konfliktinėse situacijose, bei buhalerinę apskaitą, nes tai buvo ne tik fizinis, bet ir protinis darbas, reikėdavo vesti sandėlių apskaitą, priimti važtaraščius, sutikrinti sąskaitas – faktūras. Šiame darbe dirbdamas žinių turėjau pakankamai, ir man tikrai daugiau neprireikė nieko.

– 16 –Apskaita įmonės sandėliuose.

Mažmeninės prekybos sandėlyje yra vedama tokia sandėlių apskaitos knyga, kurioje yra vedama sandėlio būklė, kokie prekių kiekiai yra sandėlyje. Be šitos knygos aš kiekvieną dieną darydavau vidinį tarpsandėlių užvežimą pradžiai susirašydavau kokių aluas rūšių pas mane sandėlyje trūkumas, paskui tą lapą nunešdavau į buhalteriją, jie per kompiuterį pažiūrėdavo ar didmeniniame sandėlyje tokios produkcijos yra nes kiekvieną dieną yra išvežami užsakymai didmenininkams. Ir jei viskas gerai pasidarau antrą kopiją sau, o kitą paduodu didmeninio sandėlio sandėlininkui, Povilui, kuris surenka man produkciją, o krovėjai man ją suveža ir pastato į reikiamas vietas. Paskui viską susitikrinu ar viskas tvarkingai ir jei visa produkcija būna suvešta, tada aš su krovėjais kartu visą produkciją susisandėliuojam. O užvežimų lapą įsegu į segtuva taip pat tik į kitą segtuvą įsegdavau, parduotuvės taros lapus. Kiekvieną savaitę „Sanitex“, „Birštono mineraliniai vandenys“ atvešdavo mums produkciją, kurią aš turėdavau priimti. Sutikrinęs sąskaitas – faktūras ar visa produkcija atvešta, jei viskas tvarkoje tai pasirašydavau, ir vieną lapą pasilikdavau sau, o kitus atiduodavau tiekėjui. Dar surašydavau dūžius į dūžių aktą ir nunešdavau direktoriui kad jis pasirašytų, bet dūžio aktai likdavo pas jį. Kievienos darbo savaitės pabaigoje susiskaičiuodavau sandėlį ir po savaitės atėjąs į darbą susitikrindavau su iš buhalterijos gautu sandėlio inventorizacijos lapais. Inventorizacijoje dalyvaudavo, vienas iš sandėlininkų, kurio išeidavo darbo savaitė, vyr.finansininkas, direktorius ir didmenos sandėlininkas. Darbas buvo nelengvas, bet man patiko nes gavau daug man reikalingos informacijos, bei pamačiau kaip tikrovėje reikia elgtis su sąskaitomis – faktūromis, kam jos reikalingos, išmokau jas skaityti, ir ieškoti jose man reikalingos informacijos. Kai susidūriau su sąsk-faktūromis, ir nebuvo kur trauktis, reikėjo atleisti tiekėją, ir neparodyti jam, kad nieko nesuprantu. Tai buvo tikrai nelengva. Tik aš džiaugiuosi savo ryžtu ir užsispyrimu, ko galvojau kad neturiu, nes kai ateina tas momentas kai reikia atlikti tai kas tau priklauso, tu negali mesti visko taip paprastai kaip iki šiol galvojau. Turi rasti išeitį, kad ir tau ir klientui, ar tiekėjui būtų gerai.

– 17 –Išvados ir pasiūmai

Atlikęs praktiką įmonėje UAB“Kalnagūbris“ pamačiau visą įmonės vidaus sistemą. Mano manymu viskas yra tvarkoj. Ši įmonė nėra naujokė, sistema nusistovėjusi, dauguma darbuotojų dirba nuo įsikūrimo dienos. Visi dirba pagal nusistovėjusią tvarką apskaita vedama tvarkingai, nes kai sandėlininkai apsiskaičiuoja sandėlius pirmadienį, tai antradienį jau būna rezultatai apie sandėlių būklę, ir galima susitikrinti su buhalterijos duomenimis, ir sužinoti apie savo sandėlio būklę, kiek yra pliuso, ar kiek minuso. Nes būna tokių atvejų, kad klientas iš tavęs pavogia, o tu turi lygintis skirtumus. Man dar taip nebuvo. Šioje įmonėje norėčiau pakeisti požiūrį į naujoves. Pavyzdžiui kaip požiūrį į marketingą, nes dabartinės įmonės be marketingo labai sunkiai apsieina. Nors ir daromi rinkos tyrimai, bet juos atlieka ne specialistai, kas neturėtų būti. Mano manymu padarius gerą rinkos tyrimą šios įmonės direktorius pamatytų tikrą situaciją, nes dabar ji sušvelninta. Turėtų padaryti premijas ne tik vadybininkams, bet ir kitiems šios įmonės darbuotojams. Nes jei darbuotojas suinterisuotas, kad jam kils atlyginimo dydis nuo parduoto kiekio, tai jis tikrai dirbtų daug geriau, bei efektyviau. Kuo greičiau turėtų plėstis, nes gamyklos, gali išstumti mus Kaune iš rinkos. Gamykloms nepsimoka atsidaryti filialų mažesniuose miestuose, nes jų paradvimai nepasieks miestų lygio ir jiems nepsimokės išlaikyti sandėlių, bei dirbančio personalo.

– 18 –Informacijos šaltiniai

1. Bronius Martinkus, Vytautas Žilinskas – Ekonomikos pagrindai, Technologija, Kaunas 1997 m.2. James A.F.Stoner, R.Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. – Vadyba, III leidimas Poligrafija ir informatika, Kaunas 2001 m.3. Povilas Zakarevičius – Vadyba, Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU), Kaunas 2002 m.4. Vytautas Ppranulis, Arvydas Pajuodis, Sigitas Urbonavičius, Regina Virvilaitė – Marketingas, Garnelis, Kaunas 2000 m.dovavimo shema ir t.t.