Praktikos ataskaita UAB “Alex klaipeda”

Įmonės pristatymas

Uždoroji Akcinė Bendrovė „ALEX KLAIPĖDA“ buvo įkurta 1993m.
Pagrendinis veiklos tikslas- didmeninė prekyba automobilinias, jūrinias tepalais ir autoreikmenymis.
Alex Klaipeda siūlo pirkėjams platų asortimentą vokiškų automobilinų tepalų- PENNASOL, MOTOR GOLD, taip pat siūlo prekės iš rusijos VOLGA-OIL, SINTEC, aušinimo skisčius ir kitas autoreikmenys.

Įmonės tikslas:
Teikti į lietuvos rinką atomobilinius tepalus, skisčius, filtrus ir kitos autoreikmenys kurie yra garantuotos kokybės ir palankiomis kanomis.

Įmonės misija:
Naudojant įmonės patertį ir profesionalizmą, įvikdyti išankstinį prekių atranką klientams, išlaikant optimalų santikį – kokybė kaina.

Lomo kuro kreditinės kortelės

UAB „Alex Klaipėda“ siūlo tr ransporto įmonėms LOMO kuro kreditinės kortelės galiojančios visoje Vakarų Europoje (virš 4000 degalinių). Su LOMO kuro kreditinėmis kortelėmis 18 Europos šalyse papildo transportą degalais, taip pat LOMO siūlo sekančias paslaugas savo klientams:
• Naudodamiesi LOMO kortele, galima susigrąžinti sumokėtą PVM iš 28 šalių
• Kelių apmokėjimas valstybėse, kurios įeina į AGES sistemą (Belgija, Liuksemburgas, Olandija, Danija, Švedija, Suomija), Vengrija (Autohof-Bicske), Čekija (OMV degalinėse), Šveicarijoje
• Italijoje kelių mokesčius galima sumokėti VIA-Cards pagalba
• Italijoje galima sumokėti už pravažiavimą Monte Bianco ir Frejus tuneliais Monte Blanc – Card ir Frėjus Cards br />• Prancūzijoje kelių mokesčius galima sumokėti CAPLIS-Cards pagalba
• Austrijoje ir Vokietijoje galima sumokėti už kelius su LOMO kortelėStotyje Brenner (Austrija) galima sumokėti už ROLA BRENNER-MANCHING traukinį
• Naudojant LOMO kreditinės kortelės LOMO-CREDIT-CARD, galima apmokėti negrynais pinigais ekstrinės pagalbos (Helpline) paslaugas ar užmokėti už

ž serviso paslaugas.
Taip pat Lomo kreditinės kortelės siulo tokios paslaugos.
Klientai gali gauti bendrą 14 dienų sąskaitą apie mašinų aptarnavimą, su atskirai išvardintom išlaidom kiekvienam sunkvežimiui.
Lanksti nuolaidų sistema. Ypač palankiom sąlygom galima nusipirkti degalų LOMO-Matic sistemoje, degalinėse esančiose Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Čekijoje ir Vengrijoje.
LOMO automobilių aikštelės (LOMO-Autohof) ypatingai tinka tolimų reisų transporto aptarnavimui, kadangi jos turi dideles parkingo aikšteles ir poilsio zonas. Kol sunkvežimiai (autobusai) bus pripildomi degalais, vairotojai (keleiviai) gali apsilankyti netoli esančiuose poilsio nameliuose, kur jie gali pavalgyti ir nusiprausti. Poilsio nameliuose gaminami puikūs ir nebrangūs valgiai.
Automobilio pildymo metu, vairuotojas nemokamai gauna kortelę kavai arba bealkoholiniam gėrimui. Daugelyje LOMO aikštelių vairotojas gali pasinaudoti sporto salės paslaugomis ir pažiūrėti televizijos programą.
LOMO kortelės užsakomos ir gaminamos centriniame biure Bad Hersfelde, ta ai leidžia greičiau reaguoti į klientų pageidavimus užsakant, keičiant ar blokouojant kortelės.
Lomo kreditiniu korteliu atstovybė Lietuvoje visada pasirižusi patarti ir padėti kiekvienai įmonėi.

Produktai kurios siulo UAB „ Alex Klaipėda“
Vokiški alyvos ir tepalai

Lengvųjų automobilių variklinės alyvos

Sunkvežimių variklinės alyvos

Dviejų taktų variklinės alyvos

Transmisinės alyvos

Žemės ūkio transporto alyvos

Specialios paskirties alyvos

Hidraulinės alyvos

Pramoninės alyvos

Konsistentiniai tepali
Rusiški alyvos ir tepalai

Variklinės alyvos

Transmisinės alyvos

Pramoninės alyvos

Konsistentiniai tepali
Filtrai

Tepalo filtrai

Kuro filtrai

Oro filtrai

Kiti filtrai
Jurines alyvos
PENNASOL Marineoel MO 10 SAE 30
PENNASOL Marineoel MO 10 SAE 40
PENNASOL Marineoel MO 22 SAE 40

Įmonės veiklos sritis

1.Uždaroji Akcine Bendrovė “Alex Klaipėda“ yra įmonė, ku

urios įstatynis kapitalas padalintas i dvi dalys, vadinamas akcijomis. Vadovaujantis Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymų, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės, bendrovė įsteigta neribotam laikui.
2.Bendrove yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
3.Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtų. Akcininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kuria privalo įmokėti už akcijas.
4.Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
5.Bendrovės veiklos tikslai- pelno siekimas derinant bendrovės akcininkų ir darbotojų interesus.
6.Bendrovės veiklos objektas- mažmeninė ir didmininė prekyba, tarpininkavimas ir kita veiklą, neprieštaraujanti, Lietuvos respublikos įstatymams. Pagal ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių akcentuojama sekanti ūkinė- komercinė veikla.

Uždarosios akcinės Bendrovės veikla
1. Automobilinių degalų mažmeninė prekyba
2. Įvairių prekių pardavymo agentų veikla.
3. Krovinių tvarkymas.

Įmonės valdimo strutūra.

UAB”Alex Klaipėda” yra toks funkcinis valdymo paskyrstymas:

Komercinio skiriaus viršininko funkcijos
• darbas su personalu,
• marketingas,
• gamybos planavimas,
• veiklos kontrolė;

Kasininko funkcijos
• operatyvinė ir periodinė buhalterinė apskaita.

Naftos produktų vadovo funkcijos:
• žaliavų poreikio skaičiavimas ir užsakymų pateikimas,

Prekybos agento funkcijos:
• prekių pirkimo pardavymo tvarką
• atsadargų saugojimas ir apskaita,
• paslaugų tiekimo kokybės kontrolė.

Komercijos skyriaus viršininko pareigos

 Saugoti įmonės paslaptis, ginti įmonės interesus
 Visokeropai teisėtai didinti įmonės turtą, siekti pelno
 Vykdant savo pareigas žinoti ir laikytis LRV nutarimų, kitų valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų, įmonės įstatų, šių pareiginių nuostatų.
 Dirbant laikytis saugos darbe, higienos, aplinkos apasaugos, priešgaisrinė saugos, kelių eismo taisyklių bei vi

idaus darbo tvarkos taisyklių reikalavymų.
 Savarankiškai tobulinti savo žinias
 Vadovauja visai įmonės komerciniai veiklai, įmonės aprūpinimui reikiamomis prekinėmis- matererialinėmis vertybėmis.
 Ruošia savalaikius ir įmonei naudingus sandorius ir kontaktus su kitomis įmonemis, organizacijomis, privačiomis firmomis reikiamos materialinėmis vertybėmis apsirūpinti arba suteikti savo paslaugas, parduoti savo produkciją.
 Kontrolioja, kad gaunamos ir siunčiamos prekinės- materialinės vertybės atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus, kad savalaikiai būtų realizuojama produkcija.
 Vadovauja materealinių vertybių, atsargų, finansinių lėšų papildymui ir jų taupiam naudojimui ir nurašymui.

Naftos produktų prekybos skyriaus pareigos

 NPP skyriaus vadovas privalo žinoti;
 Lietuvos Respublikos įstatyminius aktus, nutarymus bei sprendimus, nukreiptus pagrindinių ekonominių bei socialinių klausimų sprendimui respublikoje;
 Įmonės pagrendinę specializaciją bei profilį;
 Techninius, ekonominius bei socialinius įmonės vystymo klausimus;
 Ūkinių veiklos įmonių veiklos naujoves;
 Giminingų įmonių veiklos naujoves;
 Darbo organizavimo tvarka, įmonės valdymo metodus;
 Nustato įmonės veiklos politiką, nukreiptą darbo tobulinimui, siekant aukštesnio darbo našumo.
 Organizuoja materialinių vertybių paruošimą, jų apsaugą, produkcijos ir paslaugų realizavimą pagal sutartis.
 Organizuoja efektivų materialinių resursų panaudojimą, nuostolių įsigijant, transportuojant, sandeliojant sumažinimą.
 Dalyvauja sudarant įmonės aprūpinimo materialinėmis vertybėmis, finansais, apyvartinėmis lėšomis einamuosius ir perspektivinius planus, juos įgivendina.
 Organizuoja sandėlio darbą, racionalų autotransporto panaudojimą, pakrovimo- iškrovimo darbus.
 Dalyvauti bendrovės prekybos procese
 Siekti geresnių rezultatų bendrovės veikloje.

Prekybos agento pareigos

 Užtikrinti savalaikį parduodamų prekių pristatymą pirkėjams.
 Atlikti reikiamą atvežtų prekių įforminimą, paėmimą.
 Pristatyti į sandelį parvežtas prekes ir jų dokumentus.
 Atsiskaityti buhalterijai už paimtus įgaliojimus.
 Organizuoja pakrovimo- iškrovimo darbus pagal sa

augos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 Kontralioja, kad gaunamos ir siunčiamos prekės atitiktų standartų reikalavimus.
 Pastoviai tikrina prekių likučius buhalterijos duomenimis.
 Saugo komercinę paslaptį.

Kasininko pareigos

 Žinoti kasos ir banko dokumentų formas, pinigų ir vertybinių poperių priėmimo, išdavymo taisyklės, kasos operacijų apskaitos taisyklės
 Gauti pagal atitinkamai įformintus dokumentus banko įstaigose pinigus ir vertybinius popierius darbuotojų darbo užmokeščiui, premijoms, komandiruotems ir kitoms išlaidoms išmokėti.
 Išmokėti iš kasos pinigus pagal kasos išlaidų orderius arba juos atstojančius dokumentus.
 Vesti kasos knygą, remiantys pajamų ir išlaidų dokumentais, sutikrinti faktiškas pinigų sumas su jų likučiais kasos knygoje.
 Gauti iš banko ir pristatyti bankui reikalingus pavedimus ir kitus atsiskaitimo dokumentus.
 Atlikti buhalterinių ir kasos dokumentų spausdinimo ir surinkimo kompiuteriu darbus.
 Tikrinti kasos patalpų saugumą, informuoti apie tai direktorių.
 Kontroliuoti įgaliojimų ir kitų vertybinių dokumentų autentiškumą, tikrinti pinigus ženklų tikrumą.

Vairuotojo pareigos

 Neatideliotinai ir tksliai vykdyti tesioginio viršininko nurodymus.
 Užduoties vykdymui išvažiuoti tik švariu ir techniškai tvarkingu priskirtu automobiliu.
 Vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavymus.
 Darbo metu būti dėmesingam ir atlikti tiktai pavestą darbą. Vykdyti darbų saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus.
 Įvykus nelaimingui atsitikimui, suteiti nukentėjusiam pirmą medecinine pagalbą ir apie įvykį pranešti aministracijai.
 Važiuojant automobilių vadovautis Kelių saugos eismo taisyklėmis.
 Atlikti autotransporto priemonių techninius aptarnavimus TA-1, TA- 2.

Valdymas pačioje įmonėje yra pagrįstas bendravimu. Pasikeitus politinei sistemai Lietuvoje, daug svarbesnį vaidmenį įgavo žmonių bendravimas. UAB “Alex Klaipėda” vadovas suprato, kad bendravimas daro didelę darbo rezultatams todėl pritaikė savo įmonėje tokį valdymo būdą, kuris buvo pagrįstas būtent bendravimu.

Darbuotojai darbui šioje įmonėje priimami sudarant su jais darbo sutartį. Kiekvienoje darbo sutartyje ir darbuotojas ir darbdavys susitaria dėl būtinųjų sutarties sąlygų:
1. darbuotojo darbo vietos ( ofisas );
2. darbo funkcijų – dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų;
3. darbo apmokėjimo sąlygų.
Pradėjus dirbti su UAB “AlexKlaipėda”darbuotojams sudarant darbo sutartį yra susitariama dėl išbandymo. Išbandymas yra nustatomas siekiant patikrinti ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui. Per išbandymo laikotarpį darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai. Išbandymo terminas UAB “Aleū Klaipėda” yra du mėnesiai. Į išbandymo terminą neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe.

Jei pripažystama, kad išbandymo siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, iki išbandymo termino pabaigos darbuotojas yra atlaeidžiamas iš darbo nemokant jam išeitinės pašalpos.
Darbo sutartis yra sudaroma raštu pagal tipinę šios sutarties sudarymo formą. Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo direktorius ir darbuotojas. Kiekviena darbo sutartis yra registruojama įmonės darbo sutarčių registravimo žurnale, kurio formą ir darbo sutarčių registravimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pardavymo apimtis per pastoruosius trejus metus.

Pelnas, rodomas pelno (nuostolio) ataskaitoje parodo tik įmonės veiklos efektyvumą, tačiau neparodo įmonės pinigų judėjimo grynąją forma. Pinigų judėjimas yra atsietas nuo pajamų uždirbimo ir sąnaudų patyrimo, taigi grynojo pelno rodiklis dažniausiai nesutampa su to paties ataskaitinio laikotarpio grynųjų pinigų srautu.
Įmonės grynųjų pinigų srautas labai priklauso nuo pasirinkto nusidėvėjimo skaičiavimo metodo. Kuo didesnė nusidėvėjimo atskaitymų norma, tuo mažesnis pelnas, tačiau šie atskaitymai nereiškia piniginių išlaidų, kaip kiti sąnaudų straipsniai. Didėjant nusidėvėjimui, mažėja grynasis pelnas, o dėl mažėjančios mokesčių sumos, didėja firmos pinigų srautas .Be to, grynasis pelnas nuo pinigų srauto gali skirtis, nes
a) ne visuomet pelno (nuostolio) ataskaitoje pateikiami mokesčiai turi būti sumokėti tais pačiais metais,
b) kai kurios prekės gali būti parduodamos skolon ir už jas gali būti atsiskaitoma ne pinigine forma,
c) pelnas labai priklauso nuo pasirinkto atsargų įvertinimo metodo (FIFO, LIFO ir kt.),
d) palūkanų kaupimas, nuoma, draudimas kaupiami tolygiai ir paskirstomi ataskaitiniams laikotarpiams, nors tais laikotarpiais pinigai realiai negaunami ir neišleidžiami.

2002-2004 pardavymo apemtys. Atliktas UAB „ Alex Klaipėda “ trejų metų finansinių duomenų palyginimas, kuris padės nustatyti įmonės turto ir jo finansavimo šaltinių pokyčius . Pagrindinis tikslas- nustatyti ar įmonė pasieke pelno, todėl finansinių ataskaitų duomenys analizuojami kelerių ar net keliolikos metų, dažniausiai 3-10 metų. UAB „Alex Klaipėda“ finansiniai duomenys analizuojami trejų metų 2002 – 2004.

Straipsiniai Finansiniai metai Finansiniai metai Finansiniai metai
PARDAVYMAI IR PARDUOTŲ PREKIŲ BEI PASLAUGŲ SAVIKAINA 2002m. 2003m. 2004m.
Pardavymai 1074151 1209163 1669041,56
Parduotų prekių ir paslaugų savikaina 796091 917584 1408376,30
BENDRASIS PELNAS 278060 291579 260665,26

Iš pelno ataskaitos matyti, kad per analizuojamą laikotarpį UAB „ Alex Klaipėda“ 2004m. pardavymai padidiejo nuo 1074151 iki 1669041,56 .

Toks pelno padydiejimas pagrinde lėmė Lietuvos istojimas į Europos Sajunga, istojus Lietuvai į Europos Sajunga buvo nutrauktas mokymas už muitus. Tai labai lemia imonės pelną, nes didelis asartimentas prekių yra tiekiamas iš Vokietijos, tai labai lemia prekės parduovymo kainas ir asartimentą.

Įmonės konkurentai.

UAB “Alex Klaipėda” pagrindinė konkurencija vyksta tik dėl vartotojo bei dėl darbo išteklių.
Svarbiausia šiai įmonei yra komercinė konkurencija – konkurencija dėl vartotojų.
Įmonės pagrindinė rinką yra Klaipėdos miestas, taigi pagrindiniai konkurentai yra kiti Klaipėdoi prekiajančios alyvomis įmonės . Tačiau tiesioginiais konkurentais negalima laikyti visų Klaipėdos įstaigų, parduotuvių, nes juose siūlomas labai skirtingo lygio aptarnavimas, skirtingo pasirinkimo ir kokybės prekės, labai diferencijuota kaina.
Labai aukštas konkurencijos lygis yra dėl vartotojų. Konkurentai yra jau seniai įsitvirtinę rinkoje. Todėl tik įėjus į rinką, labai sunku gauti vartotojų pripažinimą.
UAB “Alex Klaipėda” bandė isitvirtinti rinkoje keisdama kainų politiką. Pirmiausia buvo reguliuojamas kainų dydis kaip kainų politikos priemonė. Tačiau, kaip parodė velesnis marketingo tyrimas, to nepakako. Rimtai apsvarsčius situacija įmonės vadovybė nusprendi vykdyti aktyvia rėmimo politika, bei taikyti įvairių nuolaidų sistemą.

1. Įvadas 1
2. Įmonės pristatymas 2
2.1 Lomo kuro kreditinės kortelės 2
2.2 Produktai kurios siulo UAB „ Alex Klaipėda“ 4
3. Įmonės veiklos sritis 5
4. Įmonės valdymo strūktura 6
4.1 Komercijos skyriaus viršininko pareigos 7
4.2 Naftos produktų prekybos skyriaus pareigos 7
4.3 Prekybos agento pareigos 8
4.5 Kasininko pareigos 8
4.6 Vairuotojo pareigos 9
5. Pardavymo apimtis per pastoruosius trejus metus 10
6. Įmonės konkurentai 11

Išvados

Šiame darbe atsispindi pagrindiniai principai UAB “Alex Klaipėda”. Nepaisant, visų metodų naudojamų įmonės finansiniams rezultatams nustatyti, veklos aprašymo,valdymo struktūros kurie išdėstymo, yra daug klausimų ir neaiškumų. Vienas iš jų, kaip tiksliai įvertinti firmos veiklos savikainą už nustatytą laikotarpį, kaip tiksliai įvertinti, kiek koks skyrius pajamų uždirbo. Labai svarbu, tiksliai įvertinti kiekvieno darbuotojo naudingo darbo laiko sąnaudas. UAB “Alex Klaipėda” tvirtai įžengė į naują rinką ir po truputį užima vis naujus jos segmentus.
Atliekant praktika as įgavau daug naujų žinių, ir susipažinau su įmonės veiklą ir susiduriau su įmonės problemomis, kurios dalynai man teko atlikti. Taip pat duomejausi įmonės ataskaitomis, bei kita finansine dokumentacija. UAB „ ALEX KLAIPĖDA“ gabena savo prekės iš rusijor ir voketijos, man buvo plačiai paaiškinta kaip skaičiojamos prekės savikaina po muitų, skaciavymas prekių pardavymo kaina su 10 proc., 30 poc. ir pan. Pelnų.

Leave a Comment