Pokalbis dėl darbo

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………….………………………………………..31. PAŽINTYS, BENDRAVIMO SUGEBĖJIMAI IR MOKĖJIMAS ATSKLEISTISAVO GERĄSIAS SAVYBES ………………………………………………….………..….…41.1 PAŽINTYS………………………………………………………………….….……41.2. BENDRAVIMO SUGEBĖJIMAI………………………………………….…..……52. KAIP PASIRUOŠTI POKABLIUI? ……………………………………………………….…53. APRANGA IR ELGESYS IEŠKANT DARBO……………………………………….…..…93.1. PUNKTUALUMAS IR KVEPALAI…………………………………………….…93.2. NEAPAKINK SAVO DARBDAVIO……………………………………….….…103.3. KAIP PASIRINKTI DRABUŽIUS……………………………………….….……103.4. ŠYPSENA IR LAIKYSENA………………………………………………………103.5. POKALBIS SU DARBDAVIU……………………………………………………113.6. NENUMATYTOS APLINKYBĖS………………………………………..………124. APIE CV…………………………………………………………………………..…………124.1. TIKSLINGUMAS……………………………………………………….…………134.2. TOBULINIMAS……………………………………………………….…..….……134.3. FORMA………………………………………………………….…………………134.4. TURINYS………………………………………………………………..…………145. MOTYVACINIS LAIŠKAS…………………………………………………………….……15IŠVADOS………………………………………………………………………………………..17LITERATŪRA……………………………………………………………………………..……18ĮVADASJūs perskaitėte įdomų darbo skelbimą ir norite dalyvauti konkurse. Dažniausiai skelbimuose minimi reikalingi dokumentai yra CV ir motyvacinis laiškas. Kai kurios kompanijos naudoja savo prašymo formas, kurios leidžia metodiškai surinkti duomenis ir juos išanalizuoti. Pokalbių metu Jūsų gali paprašyti nurodyti rekomenduojančius asmenis iš ankstesniųjų darboviečių. Kaip Jums sekėsi ruošti dokumentus? Ar paprasta buvo surinkti visą informaciją? Ar prisiminėte, kiek laiko dirbote įvairiose įmonėse? Jeigu visa tai kėlė problemų, laikas pradėti pildyti asmeninį kalendorių. Jeigu dalyvaujate konkurse, kuris buvo skelbtas interneto puslapyje, reikėtų naudotis elektroninėmis priemonėmis – siųsti dokumentus elektroniniu paštu arba sistemos pagalba. Darbdavys pasiruošė dirbti su elektroniniais dokumentais ir visi popieriniai dokumentai jam tik trukdys. Kaip paruošti vieną ar kitą dokumentą, kaip elgtis ieškant darbo, kaip rengtis, ir kaip pasiruošti pokalbiui dėl būsimo darbo aptarsime šiame darbe.

1. PAŽINTYS, BENDRAVIMO SUGEBĖJIMAI IR MOKĖJIMAS ATSKLEISTI SAVO GERĄSIAS SAVYBES

Kiek yra žinoma, nė vienoje šalyje darbo birža rinkos nevaldo: neturi nei pilnos informacijos apie laisvas darbo vietas, o darbo biržos galimybės paveikti įmonių savininkus, kad šie priimtų į darbą pirmiau jų klientus, yra labai ribotos. Be to, kai įmonės savininkas sužino, kad jam reikės naujo darbuotojo, pirmiausia jo ieško savo jėgomis ir tik, jei nepavyksta pačiam susirasti, apie tokią laisvą darbo vietą (ir tai labai nenoriai) praneša darbo biržai. O ta laisva vieta dažniausiai būna tokia, kur arba menkai apmokamas darbas, arba blogos darbo sąlygos, arba reikia kokio ypatingo specialisto, ir pati firma jo susirasti negali. Esant tokiai realybei, per darbo biržą dažniausiai galima susirasti tik minimaliai apmokamą, mažai kvalifikuotą ir dažnai sunkų darbą. Ir to tenka palaukti, o pasyviai laukiant galima ir visai nesulaukti. Todėl kas nori geresnio ir solidžiau apmokamo arba negalintys ilgai laukti darbo ieško irgi savo jėgomis. O čia jie susiduria su rinka ir jos dėsniais. Prie rinkos, deja, mes neįpratę, jos dėsnius mažai arba visai nežinome. Antra vertus, jei ir žinome, tai su jais susidūrę ne visada žinome, kaip optimaliai elgtis. Šių ir kitų su aktyvia darbo paieška susijusių dalykų ir galima išmokti darbo paieškos klube.

Darbo ieškojimas irgi yra darbas ar veikla, kuri reikalauja tam tikrų sugebėjimų. laiko ir energijos. Kad šias paieškas vainikuotų sėkmė, svarbu yra šie trys dalykai: pažintys, bendravimo sugebėjimai ir sugebėjimas atskleisti savo gerąsias savybes. Kiek plačiau apie tai.

1.1. PAŽINTYS

Tai sugebėjimas jas užmegzti, palaikyti ir tinkamai jomis naudotis. Dėl ko tai svarbu? Savininkas, priimdamas į firmą darbuotoją, jam patiki dalį savo kapitalo: nuo to, kaip kompetetingai, atsakingai dirbs ir geranoriškai elgsis priimtas žmogus, pelnas didės arba mažės. Dėl to savininkas nori žinoti priimamo žmogaus patikimumą. O patikimumas geriausiai patikrinamas per pažįstamus ir jų garantijas ar rekomendacijas.1.2. BENDRAVIMO SUGEBĖJIMAIJei pažinčių turime mažai, jas gali kompensuoti bendravimo sugebėjimai. Be to, jei nebendrausime, tai ir pažintimis mažiau pasinaudosime. Ką šiuo atveju reiškia bendravimo sugebėjimai? Tai, kokią poziciją mes užimame prašytojo ar siūlytojo ir partnerio. Tai, kaip valdome bendravimo situaciją, kiek joje būname aktyvūs, kaip elgiamės streso atveju, kiek dalykiškai elgiamės, kai kyla nemalonios emocijos ir pan. Tai, kiek sugebame sužadinti kito žmogaus palankumą savo atžvilgiu, kiek patys sugebame parodyti savo palankumą ir pan. Tai, kiek sugebame gauti naudos ir teigiamos patirties iš kiekvieno bandymo įsidarbinti, nors teigiamo atsakymo ir negavome, bet kažko išmokome. Galų gale, kai negavæ teigiamo atsakymo, užbaigiame bendravimą: taip, kad nei mes, nei galimas samdytojas nenorėsime vienas kito daugiau akyse matyti, ar taip, kad kitą kartą bus pas jį daug lengviau ateiti ir jam bus malonuvėl jus pamatyti.

1.3. SAVO GERŲJŲ SAVYBIŲ ATSKLEIDIMAS

Savo gerųjų savybių atskleidimas. Jis reikalingas tam, kas įtikintumėte savininką arba tą, kuris mus rekomenduoja, jog tinkame ir esame pasiruošę duotam darbui ir tikrai norime jį dirbti. Ir tai turi būti tiesa; mes gi tikrai norime čia dirbti ir galime, reikia tik padaryti, kad tas, kuris samdo, tai sužinotų. (O jeigu netinkame tam konkrečiam darbui, tai gal geriau, kad mūsų į tą vietą ir nepriimtų,nes bus bereikalingo vargo ir mums, ir jam.)

Darbo paieškos klubų užsiėmimus dažniausiai veda darbo biržos darbuotojai ir į juos dažnai kviečia profesionalius psichologus, kurie padeda dalyviams geriau pažinti ir panaudoti savo galimybes, padeda pasiruošti susidoroti su tipiškomis darbo rinkoje pasitaikančiomis situacijomis, labiau pasitikėti savimi ir kitais.2. KAIP PASIRUOŠTI POKABLIUI? Interviu yra dvipusis dialogas: iš vienos pusės darbdavys tikrina, ar potencialus darbuotojas jam tiks, o iš kitos pusės potencialus darbuotojas sprendžia, ar sieti karjerą su šiuo darbdaviu. Kad geriau pasirodytumėte pokalbyje, jam reikia iš anksto pasiruošti. Pokalbis yra reikalingas jums tam, kad susipažintumėte su įmone bei pareigomis, o įmonei – kad surinktų informaciją apie jus. Pokalbis yra abipusis procesas, jis suteikia galimybę pateikti savo privalumus ir „parduoti“ save atsižvelgiant į sugebėjimus, kvalifikaciją, įgūdžius. Pokalbio dieną susiplanuokite laiką, kad dėl vėlavimo nekiltų įtampa. Į pokalbį pasiimkite naujausią CV versiją, užrašų knygute ir rašiklį. Susitikus su pašnekovais, žiūrėkite į juos tiesiai, šypsokitės ir tvirtai paspauskite rankas – tai rodo pasitikėjimą savimi. Pirmas įspūdis yra labai svarbus, jis turi svarbią įtaką tolimesnei pokalbio eigai ir jo rezultatams. Visiškai normalu šiek tiek jaudintis pokalbio metu, tačiau svarbu neleisti, kad susijaudinimas trukdytų gerai pasirodyti. Geras pasiruošimas jus nuramins ir padės suvaldyti jaudulį. Atminkite, kad darbdavių laikas yra brangus ir jus pakvietė nes mano, kad esate tinkamas kandidatas pareigoms užimti. Pagrindinis pokalbio tikslas yra sustiprinti teigiamą įspūdį, kurį sukėlė jūsų CV ir motyvacinis laiškas. Iš anksto apgalvokite, ką kalbėsite ir kaip elgsitės sunkiose situacijose, kad neužsikirstumėte. Pasiruošimas:• Atidžiai perskaitykite kreipimosi laišką ir CV, kuriuos siuntėte. Pagalvokite, kaip pabrėšite teigiamus aspektus ir paaiškinsite neigiamus.• Surinkite kuo daugiau informacijos apie įmonę, su kurios atstovu susitinkate, o taip pat apgalvokite poziciją, kurią norėtumėte užimti.
• Apsirenkite tvarkingai. Idealus atvejis jei žinote, kaip yra rengiamasi toje institucijoje ir apsirengtumėte šiek tiek konservatyviau nei ten dėvima kasdien.• Gerai pailsėkite ir draugiškai nusiteikite.Kai atvykstate :• Būkite mandagus su visais toje organizacijoje, nes sprendimas gali būti daromas dalyvaujant visiems, kurie jus matė;• Kai atsakinėjate į klausimus pokalbio metu, žiūrėkite pašnekovui į akis;• Niekada nevėluokite. Nesistenkite atvykti ir anksčiau, nes galite sukelti papildomų rūpesčių;• Neuždenkite burnos kai kalbate ir nesukryžiuokite ant krūtinės rankų;• Pademonstruokite pasitikėjimą savimi, entuziazmą ir įsitikinimą, kad darbą sugebėsite padaryti;• Prieš interviu venkite alkoholio, nerūkykite;• Per interviu neminėkite nieko blogo apie buvusius arba esamus darbdavius. Interviu klausimai Pašnekovas gali užduoti jums daug klausimų, tačiau pagrindinės temos, kurios jiems rūpi yra šios:• Ar jūs sugebėsite atlikti jums pavestą darbą? – Ar jūs turite reikalingos patirties, žinių, įgūdžių ir t.t.• Ar jūs darysite reikalaujamą darbą? – Ar jūs esate pakankamai suinteresuotas ir pilnas entuziazmo tai daryti? Ar jūs iš tiesų norėtumėte vykdyti jums planuojamą patikėti darbą užuot dirbęs ką nors kita?• Ar jūs pritapsite? – Ar jūs pritapsite prie darbuotojų, kurie jau ten dirba? Ar dabartiniai darbuotojai džiaugsis jus priėmę į kolektyvą, ir ar nesugadinsite vyraujančios atmosferos?

Interviu tipai:Standartinis: Pateikiami tipiniai klausimai. Pavyzdžius matote žemiau.Teminis: Jums pateikiamos kelios temos ir yra klausiama tik tos temos ribose. Klausimai dažniausiai išplaukia iš to, ką pasakėte ir einama gilyn.Psichologinio spaudimo: Jums pateikiami nemalonūs klausimai arba klausimai, reikalaujantys staigaus atsakymo. Gali atrodyti, kad norima jus sužlugdyti.Kriterijais pagrįsti interviu: Klausiami tie patys klausimai kiekvieno pašnekovo ir už kiekvieną atsakymą jums duodami taškai. Darbą gauna tas pretendentas, kuris surenka daugiausiai taškų.

TIPINIAI KLAUSIMAIStandartinio interviu tipiniai klausimai: • Kodėl jūs norite dirbti šioje įmonėje?• Kodėl jūs ieškote darbo pasirinktoje srityje?• Kokia patirtis jūs manote yra svarbiausia reklamuojamai pozicijai ir kokią pati…rtį jūs turite?• Kodėl mes turėtume jus priimti į darbą?• Kaip jūs prisidėtumėte prie sėkmingesnės įmonės veiklos?• Kokį darbą labiausiai mėgstate dirbti ir kokio labiausiai nemėgstate?• Išvardinkite tris geriausias savo savybes.• Išvardinkite tris blogiausias savo savybes. • • Kaip ketinate su jomis kovoti?• Ar buvo, kad nemėgtumėte darbo, kurį dirbote? • Koks tai buvo darbas?• Kokie jūsų siekiai ir ką norėtumėte daryti po penkerių metų?• Pateikite įrodymus, kad turite mūsų pageidaujamas asmenines savybes?• Ką jūs galite padaryti mūsų įmonei tokio, ko negalėtų padaryti kiti pretendentai?• Pateikite sudėtingos problemos pavyzdį, kurį teko spręsti.• Ką apie jus pasakytų jūsų buvę darbdaviai arba žmonės, kurie jus žino?• Kiek laiko jau ieškote darbo?• Kodėl paliekate (-ote) ankstesnę darbovietę?• Ar jūs dar kur nors kreipėtės dėl darbo? Kaip sekėsi?• Ar turite klausimų?• Ar esate kada nors patekęs į sudėtingą situaciją ir kaip problemą išsprendėte?• Ar labiau mėgstate dirbti individualiai, ar komandoje?• Ar esate vadovavęs?• Kaip elgdavotės su pavaldiniais?Teminio interviu klausimų pavyzdžiai• Koks jūsų didžiausias pasiekimas?Esu padvigubinęs pardavimų apyvartą įmonėje X.• Kaip jums tai pavyko padaryti?Tai pasiekiau geriau organizuodamas pardavimų agentų darbą.• Ką tai reiškia?Mano iniciatyva jie gavo aukštesnės kvalifikacijos apmokymus ir aukštesnį komisinių procentą.• Kai sakote, kad jie gavo didesnius komisinius, ar tai nereiškia, kad jūsų pardavimai buvo padaryti daug didesnių kaštų sąskaita? Ar iš tiesų apyvartos padidinimas yra labai vertingas jūsų nuopelnas?

ir t.t.

Stresinės situacijos interviu klausimų pavyzdžiai• Jūsų amžiaus žmonės paprastai uždirba daugiau. Kodėl jūs buvote toks nesėkmingas?• Kodėl tiek laiko nedirbote?• Turite tris vaikus. Tokie žmonės paprastai nesugeba skirti pakankamai dėmesio darbui. Kaip ketinate suderinti šeimos ir darbo interesus?• Aš girdėjau neigiamų atsiliepimų apie jus… (tyla) todėl nelabai norėtume jus samdyti. Ką į tai galite atsakyti?

Kriterijais pagrįstų klausimų pavyzdžiaiJie dažniausiai susiję su būsimojo darbo temomis, pavyzdžiui:• Paskaičiuokite koreliaciją, kai duoti atitinkami duomenys.• Kokios palūkanos bus mokamos kai duotos N sąlygos?• Kas yra variacijos koeficientas?• Kokios yra paprastųjų vardinių akcijų savininkų teisės?• Kaip įterpti MS Excel eilutę?• Kaip skaičiuojama IRR?3. APRANGA IR ELGESYS IEŠKANT DARBOGarsiose firmose į vieną vietą pretenduoja daug kandidatų. Ar nori laimėti šias varžybas? Rizikuok – esi geriausia, tik reikia mokėti pateikti savo privalumus. Štai keletas patarimų, kurių dėka galėtum laimėti darbdavio palankumą, rašo Prancūzijos žurnalas “Elle”. “Geras kandidatas yra ne tas, kurio išsilavinimas labiausiai atitinka siūlomas pareigas, bet tas, kuris padarys geriausią įspūdį”, – tvirtina vienas vadybininkas. Didelės įmonės paprastai apmoko naujus darbuotojus, todėl priimant į darbą ne visada vadovaujamasi jų kvalifikacija. Svarbiausia, ar kandidatas yra dinamiškas, ar sugeba greitai išmokti naujų dalykų. Nepraranda galimybės tie, kurie atvirai prisipažįsta, kad ko nors nemoka, bet parodo norą išmokti. Kreipiamas dėmesys ir į kandidato sugebėjimą dirbti kolektyve. Individualistai, mėgstantys ir norintys dirbti vieni, atkrinta per pirmąją atranką. Vertinami aktyvūs, kūrybingi, netradiciškai žiūrintys į problemas ir jas sprendžiantys žmonės.3.1. PUNKTUALUMAS IR KVEPALAIBūkite punktualūs. Jei dėl kokių nors priežasčių negalite laiku atvykti pasikalbėti dėl darbo, būtinai paskambinkite ir perspėkite. Išeikite iš namų anksčiau, kad paskui nereikėtų bėgti tarsi galvą pametus. Galite atsidurti ten, kur visai neplanavai, be to, niekais nueis visas tavo makiažas. O tvarkinga išvaizda – svarbiausias dalykas.

“Pokalbio metu labai atidžiai apžiūriu kandidatę. Neieškau ypatingos gražuolės, juk renkuosi ne manekenes drabužiams demonstruoti Visada gerą įspūdį padaro tvarkingai apsirengusi ir susišukavusi, subtiliai pasidažiusi moteris”, – sako vienos firmos vadovas. Kvėpinkis saikingai. Pernelyg intensyvus kvapas atbaido, tuo labiau jei dardavys yra moteris, nes ji junta kvapus tris kartus geriau negu vyrai. O jei tau dar “pasisekė” pasirinkti kvepalus, kurių būsima viršininkė nepakenčia, esi prapuolusi. Pirmiausia turi “kvepėti profesionalumu”.3.2. NEAPAKINK SAVO DARBDAVIOViskas, kas per daug krinta į akis, padeda atmesti tavo kandidatūrą. Taip pat ir užsienio kalbų nemokėjimas. Nė viena drabužių detalė neturi pernelyg kristi į akis. Makiažas turi būti beveik nematomas. Ryškiai raudonos lūpos, ryškiai apvedžiotos akys, per daug pudros ir skaistalų liudija, kad tu neturi saiko. Tą patį rodo neprižiūrėtos rankos, tamsiai nulakuoti nagai (geriau juos nulakuok bespalviu arba šviesiai rausvu laku). Nepalankų įspūdį palieka ir bižuterija apsikarsčiusi moteris. Leistinas brangenybių skaičius neturi viršyti trijų papuošalų (tarp jų – ir vestuvinis žiedas). Tavo geriausias sąjungininkas šiuo atveju bus perlai: subtilūs auskariukai, nedidelis vėrinys ir žiedelis. Šie klasikinės elegancijos simboliai suteiks dar daugiau moteriškumo ir įtikins būsimą viršininką, kad turi gerą skonį. Svarbu ne tai, ką turi galvoje, bet ir ką turi ant jos. Pečius siekiančius plaukus tvarkingai pakirpk, ilgesnius – gražiai susek. Kiekvieną jūsų apsirengimo detalæ pastebės ir įvertins labai atidus stebėtojas, o kaip tik tokie žmonės ir renka būsimus darbuotojus.3.3. KAIP PASIRINKTI DRABUŽIUSApsivilk suknelæ ilgomis rankovėmis, geriau be didelės iškirptės – puikaus kūno demonstravimas nėra gerai vertinamas. Net ir pačiame vidurvasaryje neturi būti be kojinių.
Klasikinė ir patikrinta drabužių derinimo taisyklė: marškinių tipo palaidinukė arba pusiau golfas, sijonas iki kelių, švarkas. Arba kostiumo kelnės (jokiu būdu ne džinsai) ir marškinių tipo palaidinukė. Arba jau anksčiau minėta suknelė. Elegantiškos ir keliančios pasitikėjimą – balta, granato, pelenų spavos. Niekada nesirenk vien juodais drabužiais. Bet kokiu metų laiku tinka švara tviskantys bateliai. Kokį pasirinkti rankinuką? Geriau elegantiškas portfelis arba aplankas negu mažas rankinukas.3.4. ŠYPSENA IR LAIKYSENAKas trečias darbdavys prisipažįsta, kad nesimpatiška išvaizda jam yra neprielankumo kriterijus. Reikalingi pozityvūs, kupini entuziazmo žmonės. Veide atsispindi viskas: gyvenimo džiaugsmas arba jo nebuvimas. Darbdavio sprendimui įtakos gali turėti šypsena ir atvira laikysena. Didesnæ simpatiją kelia žavi baidyklė negu gražuolė, besirūpinanti tik savo išvaizda. Viršininkas taip pat žmogus, todėl nori, kad jį suptų besišypsantys ir kupini energijos, o ne ant viso pasaulio pykstantys žmonės. “Galima gyvenime turėti daugybæ problemų ir, nepaisant visko, juo džiaugtis”, – sako Teresė, kandidatė į vadybininkės pareigas. Prieš spausdama kabineto durų rankeną, nusišypsok sekretorei. Beje, ji gali tapti tavo pirmąja sąjungininke, kuri tave padrąsins. Jei esi labai susijaudinusi ir prakaituoja rankos, prieš paduodama ranką diskretišai ją nusišluostyk. Baimæ ir balso drebulį geriausia iškart pateisinti pasisveikinus:”Labai atsiprašau, prieš pokalbį visada būnu susijaudinusi, bet tai man tuoj praeis”. Toks “nuginkluojantis” nuoširdumas bus geriau suprastas, negu būsi įtarta, jog turi kalbos defektą ar esi isterikė. Pakviesta atsisėsti, neišsidrėbk ant kėdės ar ant fotelio. Jokiu būdu nebandyk koketuoti pernelyg atsmauktu sijonu arba nerūpestingai sukryžiuotomis kojomis. Juk atėjai ne vilioti darbdavio, o gauti tarnybą.3.5. POKALBIS SU DARBDAVIUNevenk pašnekovo žvilgsnio, visada žiūrėk į akis. Taip didėja tavo patikimumas, įtikini, kad tavo ketinimai nuoširdūs. visada atsakinėk tik į klausimus. Konkrečiai ir ryžtingai. Niekada blogai nekalbėk apie ankstesnį darbą ir buvusius viršininkus. Verčiau pasakyk, kad išėjai iš ankstesnio darbo, nes nematei perspektyvų tobulėti.
Nesiguosk ir neišsipasakok asmeninių problemų, nes atėjo laikai, kai reikia visiškai susitapatinti su firma, net šeimos kaina. Labai svarbu mokėti sugyventi su kolektyvu ir atrasti jame sau tinkamą vietą. “Kandidatas arba kandidatė, kurie pirmiausia klausia apie darbo valandas ir pietų pertrauką, pas mus neturi jokių galimybių”, – sako reklamos agentūros direktorė Marija. Turi būti pasirengusi pokalbiui. Prieš pokalbį truputį paklausinėk pažįstamų, susirink kuo daugiau informacijos apie įstaigą, kurioje nori įsidarbinti. Kiekvieną minutæ tau gali užduoti klausimą, ką tu žinai apie būsimą darbą. Tačiau geriau nebandyk demonstruoti savo žinių, nes klausiantysis vis tiek žino daugiau negu tu. Atsakinėdama į klausimus, stenkis parodyti savo gerąsias puses, tačiau turėk saiką. Pokalbio metu gali būti patikrinti kiti tavo sugebėjimai – darbas kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas. Dažnai tokie pokalbiai vyksta užsienio kalba. Antroje pokalbio dalyje įstaigos konsultantas arba viršininkas tau trumpai papasakos apie įstaigą ir konkrečiai apie tavo būsimą darbą. Tai geriausias laikas paklausti, tačiau nepabrėžk, kad tau labiausiai rūpi atlyginimo dydis, – domėkis būsimomis pareigomis ir atsakomybe. Įgysi simpatijos parodydama susikaupimą ir mokėjimą klausytis.3.6. NENUMATYTOS APLINKYBĖSToks pokalbis yra savotiškas žaidimas, ir net jei tavo rankose visi koziriai, ne visada laimėsi. Tai šiek tiek panašu į suviliojimą. Esi protinga, inteligentiška, atrodai puikiai, iš tavęs trykšta jumoras, ir vis tiek tau nesiseka nieko suvilioti. Atėjus į pokalbį gali atsitikti taip, kad sutiksi žmogų, kuris neapkenčia blondinių, o tu kaip tik esi šviesiaplaukė. Arba priimant į darbą pataikysi ant švaros maniako, todėl gali prarasti visas galimybes dėl mažiausios dėmelės ant palaidinukės apykaklės. Kiti atmeta kandidates dėl to, kad ant jų veidų yra raukšlių arba strazdanų, kad nešioja auskarus arba yra kairiarankės. Tokios aplinkybės nuo tavęs nepriklauso. Nenusimink, bus dar kitų kartų.
Klausimai, kurie tau gali būti pateikti prieš pokalbį: kodėl ieškai naujo darbo? Su kokiais žmonėmis norėtum dirbti, kokių vengi? Kokius tavo charakterio bruožus labiausiai vertina bendradarbiai ir viršininkai? Su kokia sunkiausia situacija esi susidūrusi darbe? Ko tikiesi dirbdama naujoje firmoje?4. APIE CVCV arba gyvenimo aprašymas – Jūsų gyvenimo santrauka yra svarbiausias įdarbinimo dokumentas. Ši karjeros ir profesijos santrauka turi būti atidžiai sukurta. Darbdaviui, skaitančiam Jūsų CV, tai pirmasis kontaktas su Jumis. Remdamasis juo, jis/ji sprendžia apie kandidato susidomėjimą konkrečiu darbu ar organizacija. Svarbus kiekvienas CV punktas, tačiau didžiausią reikšmę turi jų visuma, nes tai lemia darbdavio sprendimą apie kandidato tinkamumą atlikti keliamas užduotis, atitikimą svarbiausiems reikalavimams, kurių reikia, kad būtų verta susitikti. Nėra tobulo CV pavyzdžio, tačiau yra principai, kuriuos pateiksime.4.1. TIKSLINGUMASTai svarbi dalis siekiant pakeisti darbdavį ar įsidarbinti. Todėl svarbu, kad atranka būtų organizuota kruopščiai, nuosekliai, o darbdavys iš pirmo žvilgsnio susidarytų apie Jus teisingą įspūdį. CV skaito žmogus, kuris gali įtakoti Jūsų įdarbinimą. CV galite papasakoti koks žmogus esate, ką veikiate ir jau pasiekėte, ir ką, Jūsų nuomone, galėtumėte nuveikti naujame darbe. Gerai, jei gyvenimo aprašymu įžiebsite skaitytojo norą artimiau su Jumis susipažinti. Todėl labai gerai pagalvokite, ką norite pasakyti ir kaip tai padarysite. Svarbiausiems dalykams nepagailėkite nei laiko, nei vietos. Kai kurie patyrę darbdaviai skaito ir “tarp eilučių”, ir pakvies Jus nepaisant kai kurių neatitikčių, tačiau vargu ar to sulauks prastai paruošto CV autorius.4.2. TOBULINIMASGeras CV retai paruošiamas iš karto. Po dienos ar dviejų Jums gali kilti mintis kaip gerai pateikti norimus dalykus. Skubomis paruoštus dalykus reikia taisyti. Jūsų paties raida irgi turi įtakos. Iš karto po universiteto baigimo parašytas CV praėjus penkeriems metams gali sudaryti klaidingą įspūdį apie Jus. Jei norite dar labiau išdailinti savo CV, duokite jį paskaityti jus pažįstantiems žmonėms ir išklausykite jų nuomonės. Tačiau pasitikėkite savo požiūriu, nuomone bei stiliumi ir venkite Jums nepriimtinų pagražinimų. Būtinai perskaitykite savo CV kelis kartus.4.3. FORMA
Geras CV būna įvairių formų ir dydžių. Aiškumas, tvarkingumas ir teisybė – tai vienintelės taisyklės. CV dydis priklauso nuo Jūsų. Nebūtina pristatinėti viską iki smulkmenų. Tačiau nemažinkite jo, jei turite ką papasakoti, bet atminkite, kad nedaug žmonių mėgsta skaityti ilgesnį nei dviejų puslapių CV. Kai kuriuos ilgesni CV netgi erzina. Dar neskaičius CV galima apie Jus susidaryti įspūdį. Asmenybė nėra nei kažkas blogo, nei baisaus, ji tiesiog yra. Atminkite, jog Jūs negalite žinoti nei kas skaitys Jūsų CV, nei ką tas žmogus mėgsta. Teksto paryškinimas, fotografijos, spalvos ir kiti efektai – tai akivaizdūs privalumai, tačiau nepraraskite saiko. Svarbu atsižvelgti ir į gavėjo bei organizacijos kultūrą. Kūrybiškoje, novatoriškoje aplinkoje Jūsų asmeninis stilius bus suvoktas kitaip nei tradicinėje, formalioje. Kai abejojate kokį stilių pateikti, rinkitės labiau tradicinį variantą.4.4. TURINYSGyvenimo aprašyme pateikite asmeninę ir kontaktinę informaciją. Apie išsilavinimą įrašykite tik pačius svarbiausius faktus. Jei ketinate pateikti ilgesnį kursų sąrašą, pridėkite atskirą priedą, bet tik tuo atveju, jei tai aktualu siekiant užimti norimą darbo vietą. Darbo patirtį galite nurodyti chronologine tvarka, tačiau kai pristatote paskutinę darbovietę, darbdavys turi suprasti pagrindinius dalykus. Turėtumėte įrašyti net tik darbo stažą, darbdavius ir pareigas, papasakokite daugiau apie užduotis, atsakomybės lygį, svarbesnius pasiekimus ir projektus. CV pabaigoje paminėkite kalbų įgūdžius, papildomą profesinį išsilavinimą, garbingus laimėjimus, jei to reikia konkrečiu atveju. Laiko periodus nurodykite metų ir mėnesio tikslumu. CV formos ir turinio pateikimas labai skiriasi nuo vieno žemyno iki kito. Šiaurės Amerikoje pabrėžiami asmeniniai pasiekimai ir komunikaciniai įgūdžiai. Europoje akcentuojamas paprastumas ir kuklus pareigų pristatymas. Šiaurės Amerikoje apie pusę CV specialiai parašomi taip, kad “spinduliuotų energija”, o tikrinti CV turinį universitetuose ir buvusiose darbovietėse šiose teistis linkusiose bendruomenėse vengiama. Europoje tyčinės klaidos atsiranda mažėjant atstumams, tačiau tai nieko negąsdina. Konsultantai atsitiktine tvarka tikrina faktus kol išgauna tiesą. Būkite atidus.

Vardas, pavardė Jolanta Jonikaitė AdresasTelefonasEl.Paštas Rožių g. 17, 3000 Kaunas(27) 232 314 ak@orbita.lt Profesinė patirtis 1995-dabar PanTransCo, VilniusSekretorė-referentė• Viceprezidento verslo susitikimų bei kelionių organizavimas• Dažnos kelionės į Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją• Konfidencialios korespondencijos tvarkymas 1992-1995 Expo, KaunasEksporto direktoriaus sekretorė-referentė• Parodų administravimas• Kompanijos laikraščio redaktoriaus padėjėja 1990-1992 Medvedj, Maskva, RusijaBiuro darbuotoja• Autorinių sutarčių spausdinimas, stenografavimas, korespondencija• Telefono skambučių priėmimas, užsakymai tiekėjamsIšsilavinimas ir įgūdžiai 1989-92 Vilniaus Universitetas, Vilnius• Tarptautinių santykių bakalaurė• Diplomas gautas 1992 gegužės 21 d.Profesiniai įgūdžiai • Word, Excel, Access, Word Perfect, Pegasus Mail• Susipažinusi su Delphi kompiuterinėmis programomis• Komunikacija, asmeninė ir organizacijoje• Spausdinimas – 65 žpm, internetasKalbos • Anglų – laisvai• Rusų – laisvai Pomėgiai Rytų Europos kultūra, internetas, tenisas5. MOTYVACINIS LAIŠKASVis populiariau tampa kartu su gyvenimo aprašymu darbdaviui siųsti ir motyvacijos laišką, tačiau tai nėra būtina. Gerai parašytas laiškas gali papildyti CV ir pelnyti didesnį darbdavio prielankumą. Motyvacijos laiškas leidžia išryškinti tuos CV pateiktus faktus, kurie, kandidato manymu, gali būti pagrindiniai privalumai pretenduojant į darbo vietą. Tačiau jeigu laiške išdėstyti faktai prieštarauja pateiktiems gyvenimo aprašyme, jeigu laiškas parašytas per prievartą ar su klaidomis, jis gali duoti ir atvirkštinį efektą. Motyvacijos laiške turėtų atsispindėti 5 pagrindinės dalys: trumpas prisistatymas, paaiškinimas, kodėl domitės siūloma pozicija ir įmone, jūsų tinkamumas konkrečiam darbui, užuomina, kaip galėtumėte prisidėti prie sėkmingos įmonės veiklos ir pabaigoje sakinys, kuriuo įsipareigojate paskambinti ir pasiteirauti, ar darbdaviui nereikia daugiau informacijos. Nepatariama didinti įtampos prirašant tokius atsisveikinimus kaip „Laukiu greito atsakymo”. Rašant motyvacijos laiškus dažnai yra daromos tokios klaidos: laiškas netvarkingai parašytas su gramatinėmis klaidomis, minimos savybės ir įgūdžiai, kurie nėra svarbūs norimai pozicijai užimti, kartojama tai, kas parašyta CV, dažnai laiškas būna per ilgas. Sugebėjimas trumpai ir aiškiai išsakyti esminius dalykus – svarbus įgūdis, kurį darbdaviai labai vertina. Patartina, kad laiškas užimtų ne daugiau kaip vieną puslapį.

Laiške turi atsispindėti jūsų entuziazmas, energija, draugiškumas ir profesionalumas. Pademonstruokite, kad tinkate skelbiamai pozicijai. Paminėkite visas savybes ir sugebėjimus, kurie tinka jūsų pageidaujamai pozicijai užimti. Tačiau teiginiai turi būti pagrįsti faktais, kitaip jūsų laiškas atrodys neprofesionalus ir pagyrūniškas. Nekartokite to, ką parašėte CV. Motyvacijos laiškas – tai galimybė paaiškinti CV paminėtus faktus ir duoti daugiau informacijos apie save, ją pateikiant originaliai ir motyvuotai. Nepraleiskite progos ja pasinaudoti.Rožių g.17, 3000 Kaunastel.: (27) 232 314, el.pšt.: ak@orbita.ltp.Ričardui BarkauskuiPersonalo skyriaus direktoriuiCC MediaIlgoji 253Vilnius

2001 sausio 5 d.

Gerb.Ričardai Barkauskai,

Asmeninė padėjėja-referentė Šiandien perskaičiau Jūsų skelbimą “Lietuvos Ryte” ir mane sudomino galimybė dirbti Asmenine padėjėja-referente. Aš turiu dešimties metų patirtį spaudos versle, paskutiniuosius septynerius metus dirbu sekretore-referente. Aš taip pat daug keliauju darbo reikalais su kompanijos viceprezidentu.Aš laisvai kalbu ir rašau anglų kalba, kurią studijavau universitete, bei rusų kalba, kurią ištobulinau savo profesinės karjeros metu. Jeigu mano kvalifikacija bei patirtis Jums tinka, esu pasiruošusi su Jumis susitikti. Pagarbiai,

PARAŠAS

Jolanta JonikaitėIŠVADOSŽmogus baigęs universitetą tampa visaverčiu piliečiu kuriam nebėra nuolaidų, kuris jau pilnai gali save išlaikyti. Tad darbas yra natūralus perėjimas baigus universitetą. Norint gauti gerą, mums patinkantį darbą turime įdėti nemažai pastangų. Žinome, kad šiandien Lietuvoj, kaip ir daugelyje Europos šalių, nemažai žmonių dirba ne pagal specialybę. Tai ir iššūkis ir naujų galimybių paieškos. Kaip ten bebūtų – valgyti tai norisi… Galime tikrai iš savo patirties pasakyti, kad tas, kas ieško, tikrai randa. Ir tai nepriklauso nuo to, ar turi darbo patirtį, ar ne, ar studijos perspektyvios ar ne. Žinoma šie veiksniai gal šiek tiek įtakoja; tačiau, tikrai pažįstame nemažai žmonių, kurie randa gerus darbus ne pagal savo specialybę.

Tačiau labiausiai, ką norėtume pabrėžti yra tai, jog darbo paieškos netaptų pagrindiniu gyvenimo tikslu, kad viliojamas užmokestis netaptų masalu įsivaizduojamai sėkmei ar laimei. Kaip galime pasiekti tai, taip pat galime ir prarasti.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. A. Gumuliauskienė. “Karjera šiandien ir rytoj”. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2002m.2. www.euroguidance.lt3. www.poziuris.com