PLASTIKINIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO ĮMONĖS STEIGIMAS

ĮŽANGAAntreprenerystė yra ekonomikos varomoji jėga. Ekonomikos augimas priklauso nuo žmonių, sugebančių matyti ir išnaudoti galimybes, sukuriančias gerovę ir darbo vietas. Kaip sako Higgins’as (1968) “kiekvienoje visuomenėje, technologinis procesas ir ekonominis vystymas didžia dalimi priklauso nuo antreprenerių skaičiaus ir galimybių jiems”.Antreprenerystė padeda verslui išgyventi besikeičiančiomis sąlygomis. Tai besitęsiantis procesas, nes naujos galimybės nuolat iškyla ekonomikoje ir yra greitai išnaudojamos. Svarbu atsiminti, jog “galimybės yra šiandien jų nėra rytoj”.Organizacijų antrepreneriškumas yra vienas svarbiausių modernios organizacijos bruožų. Be to, vis labiau dominuoja pozicija, teigianti, kad antreprenerinės bei antrepreneriškos organizacijos per artimiausius dešimtmečius dominuos.Šiame kursiniame projekte bandysiu pažvelgti į verslo kūrimą iš antreprenerio pozicijų. Kiekvienas esamas arba būsimas verslininkas, turintis sumanymų ir norintis juos įgyvendinti, susiduria su daugybe problemų. Kad galėtų jas sėkmingai spręsti, jam reikia mokėti planuoti ir valdyti savo verslą. Tam reikalinga sudaryti verslo planą, kuriuo vadovaujantis būtų galima įgyvendinti savo sumanymus, bei iš anksto pabandyti ištirti ar sumanymas bus naudingas.Kursinio projekto objektas – verslo kūrimas Lietuvoje.Kursinio projekto tikslas – žvelgiant iš antreprenerio pozicijos parengti verslo planą.Kursinio projekto uždaviniai: supažindinti su antreprenerystės sąvokomis; pateikti galimas verslo idėjas; išsamiai apibūdinti pasirinktą idėją (jos aktualumas, galimybės ir kt.); pateikti jos marketingo veiksmų planą; atlikti finansinę analizę;Kursinio projekto metodika – literatūros (periodiniai leidiniai, interneto puslapiai, knygos, paskaitų konspektai), susijusios su nagrinėjama tema, analizė, informacijos rinkimas lankantis pas įmonių, susijusių su plėtojama idėja, atstovus.

1. ANTREPRENERYSTĖ IR ANTREPRENERIO BEI INTRAPRENERIO SĄVOKOSLietuvoje antreprenerystė kaip reiškinys pradėjo formuotis po sovietinio sąstingio ekonominiame gyvenime tik kartu su kooperatyvo, kaip vienos iš privačių veiklos formų, atsiradimu ir ypač greitai išplito įteisinus privačią veiklą ir privačią nuosavybę. Per eilę metus įsikūrė šimtai tūkstančių naujų įmonių.Žodis antreprenerystė yra kilęs iš prancūzų kalbos ir reiškia ko nors imtis, kažką tai daryti. Vienas pirmųjų XVIII a. antreprenerystės teorijos sukūrėjų buvo Richard Cantillon, kuris teigė, jog antrepreneriai – tai žmonės susiję su rizika, kurie perka tam tikra kaina, o parduoda nepastovia kaina.XIX a. pabaigoje – XX pradžioje antrepreneriai buvo tapatinami su menedžeriais. Kiek vėliau antreprenerystės sampratą ištobulino Joseph Schumpeter (1937) atskleidęs labai svarbų antreprenerystės bruožą – inovatoriškumą. Jis teigė, jog inovacijos yra vienas iš sunkiausių uždavinių antrepreneriui. Antrepreneriais jis laikė ne tik verslo savininkus, bet ir tuos kurie vykdo antrepreneriškas funkcijas.Vienas iš nusipelniusių antreprenerių – Ted Turner yra pasakęs, jog “būti antrepreneriu ir sukurti naują verslą yra analogas vaikų užauginimui – tik tai atima daugiau laiko ir pastangų negu įsivaizduotina ir tai ypatingai sunku ir skausminga išeiti iš susidariusios situacijos. Ačiū Dievui negaliu lengvai atskirti savęs nuo bet kurios situacijos”.Kitas antrepreneris – Frank Phillips teigia, jog antreprenerio sėkmė slypi tame, jog: jis turi viziją, kas bus ir galėtų atsitikti; jis žino kaip pateikti save ir savo idėjas; jis pripažįsta savo privalumus ir trūkumus bei paslėptą talentą tose srityse, kur labiausiais trūksta.Pateiksiu kelis, mano nuomone tinkamiausiai, nagrinėjamas sąvokas apibrėžiančius terminus.Antrepreneris – tai individas, orientuotas į galimybių paiešką, greitą jų panaudojimą ir rizikos valdymą, investuojant firmos kapitalą taip, kad jis būtų likvidus ir lengvai naudojamas kitiems projektams.Antrepreneris – tai žmogus, orientuotas į galimybių panaudojimą. Tuo jis iš esmės skiriasi nuo menedžerio (Drucker, 1985).Žmonės užsiimantys antrepreneriška veikla didelėje organizacijoje, vadinami intrapreneriais. Jie kuria naujas idėjas, inicijuoja procesus, kuria naujus produktus ir paslaugas, kurios suteikia organizacijai galimybes augti ir tobulėti, imant šias idėjas realizuoti.

2. VERSLO APRAŠYMAS2.1. VERSLO IDĖJOS APRAŠYMASAntreprenerio numatomos kurti įmonės veikla būtų perdirbti plastikines atliekas. Pagrindiniai polimerai, kuriuos lengva perdirbti – PET buteliai ir HDPE pakuotės t.y. gaiviųjų gėrimų buteliai, tetra pakai, šampūnų buteliukai ir kitos pakuotės. Tačiau į šias polimerų rūšis neįeina tokios pakuotės kuriose buvo laikomi dezinfekciniai skysčiai. Perdirbti plastmasines atliekas reikalinga todėl, kad jas naikinant (deginant) yra teršiama aplinka, žemėje šios atliekos nesuyra daugelį metų. Plastmasinių atliekų šalinimas taip pat yra neracionalus išteklių švaistymas. Plastikinė tara pakeičia stiklinę bei metalinę taras ir vis dažniau naudojama rinkoje nes ji yra praktiškesnė.2.2. VERSLO IDĖJOS ATSIRADIMASPlastikinių atliekų perdirbimo įmonės steigimasŠi idėja buvo atrinkta iš kitų, pateiktų žemiau, po ilgų apmąstymų bei informacijos paieškos. Kitos idėjos buvo atmestos ne tik dėl jų neefektyvumo kiek ir dėl informacijos stokos.Ekologiško polietileno gamybos įmonės kūrimasKalbant apie plastikinius gaminius reikėtų pagalvoti iš kitos pusės. Kaip padaryti kad jie nebebūtų kenksmingi aplinkai. Idėjos esmė įkurti įmonę gaminančią ekologišką polietileną, kuris po jo panaudojimo per 2-3 metus supūstų sąvartyne.Tai būtų labai racionalus sprendimas, nes greit įsigalios įstatymas, kuriuo esmė yra ta, kad plastikinius gaminius gaminančios įmonės privalės mokėti tam tikrą mokestį už jų neutralizavimą. Šiuo atveju to daryti nereikėtų nes tokia plėvelė būtų ekologiškai švari ir suyranti žemėja per kelis metus.Kompiuterinių realybės imitatorių bei žaidimų pramogų klubo kūrimasKylant Lietuvos ekonomikai vis dažniau šeimos užsuka į tokius pramogų centrus kaip “Akropolis” ir kt. Netolimoje ateityje ir Vilniuje, ir Kaune žadama statyti milžiniškus pramogų parkus. Kol kas neaišku ar tai kažkokių valdininkų užgaida ar rinkos poreikių tenkinimas, tačiau visi puikiai žinome kaip jaunimas ir paaugliai mielai išleidžia savo paskutinius litus, skirtus bandeliai, kompiuteriniams žaidimams, o neretai tuo susigundo ir suaugę. Idėjos tikslas yra dviejų aukštų pastate, kurio plotas būtų apie 3000-4000m2 įkurti pramogų klubą, kuriame būtų kompiuterinių žaidimų salė, bei įvairūs imitatoriai. Imitatoriai pasitelkiant hidrauliką nuteikia jame sėdintį žmogų jog tai vyksta iš tikrųjų. Važiuojant motociklu, automobiliu, rungtyniaujant tarpusavyje kartu su draugais Formulės 1 trasose, dalyvaujant karo mūšyje, važiuojant riedlente, čiuožiant su slidėm ir t.t.. Tokiam centre galėtų ateiti ne tik vaikai, bet netgi visa šeima ir praleisti viena kita valanda ir išeiti kupini azarto bei puikios nuotaikos. Kaip papildomą pramogą tiems “tėveliams”, kurie nemėgsta žaidimų galima būtų įrengti keletą boulingo takelių. Prie to pačio taip pat galėtų būti ir gėrimų bei smulkių užkandžių baras.Vienintelė šios idėjos kliūtis yra ta, jog sunku pasakyti ar yra rinkos poreikis būtent tokiam projektui. Tam reiktų atlikti tyrimus, o tam reikalingos nemažos lėšos.Kanceliarinių prekių gamybos įmonės kūrimasKiekvienam žmogui ar jis būtų moksleivis, ar darbuotojas, ar menininkas neišvengiamai susiduria su įvairiomis kancialerinėmis priemonėmis. Be jų negalima apseiti norint parašyti laišką, pasirašyti dokumentą, užpildyti anketą ar buhalterinius dokumentus ir t.t. ir pn.. Tai yra neišvengiamas kiekvieno visuomenės nario gyvenimo momentas. Nepaslaptis, jog per pastaruosius 10 metų Lietuvoje paplito kancialerinių prekių prekybos verslas. Lietuviai nuo sovietinių laikų pripratę, jog viskas būna padėta ant stalo ir nereikia niekuo rūpintis. Kancialerinės prekės turbūt 100% yra importuotos iš užsienio valstybių, tačiau niekas nesiima jų gaminti.Šios idėjos esmė – sukurti verslo įmonę kuri užsiimtų kancialerinių prekių gamyba. Tai apimtų šratinukų, parkerių, skylamušių, pieštukų, trintukų ir kt. kancialerinių prekių gamybą.

2.3. ĮMONĖS KŪRIMO ISTORIJAAtsižvelgus į tai, jog pagrindinė įmonės veikla perdirbti PET butelius, veiklą pradėti derėtų 2003 metų pavasarį nes būtent šiltuoju metų laiku išauga gaiviųjų ir kitų gėrimų paklausa tuo pačiu ir plastikinių butelių atliekų. Taip pat tais metais įsigalioja pakuočių bei pakuočių atliekų įstatymas palankus įmonės veiklai.Įvertinant gana nemažą įstatinį kapitalą įmonė bus kuriama UAB pagrindu. Įmonės pavadinimas UAB “ButoPlast”. Keturi akcininkai įsigys po 500 akcijų, kurių vienos akcijos vertė lygi 100 litų. Akcinis kapitalas sudarys 200.000Lt, likusi reikalingo kapitalo dalis bus paskola, kurios tikslę sumą aptarsime vėliau “Finansų”skyriuje.2.4. NUMATOMOS VEIKLOS PRIVALUMAI Šiandien plastmasės užima svarbią vietą visuomenės gyvenime. Plastmasės gaminamos perdirbant tam tikras kuro rūšis į molekulinės sandaros monomerus, kurie polimerizacijos būdu paverčiami įvairios cheminės sudėties junginiais. Monomerų molekulinė sandara kiekvienai plastmasių rūšiai suteikia išskirtines individualias savybes.Plastmasės yra patraukli ir ekonomiškai naudinga alternatyva daugeliui tradicinių medžiagų rūšių, tokių kaip: metalas, popierius, stiklas. Jos vartojamos praktiškai visose gyvenimo srityse. Toks platus naudojimas rodo jų universalumą, išskirtines savybes ir ekonominius pranašumus lyginant su kitomis medžiagomis.Nors kasdieniniame gyvenime plastmasės vartojamos labai plačiai, tačiau jos sudaro tik 5-9% komunalinių kietųjų atliekų (toliau – KKA) bendrosios masės. Esamais vertinimais teigiama, kad visiškai atsisakius vartoti plastmases, dvigubai išaugtų susidarančių KKA tūris, nes pakeisti plastmasėmis prireiktų daugiau kitų medžiagų.Tačiau tos pačios savybės, kurios lemia platų plastmasių panaudojimą įvairiose srityse, tuo pat metu tampa rimtų sunkumų atsiradimo priežastimi, kai tenka spręsti atliekų apdorojimo ir šalinimo problemas. Svarbiausia iš jų – daugumos plastmasių cheminis inertiškumas, dėl kuriuo jos šalinimo vietoje nekeičia savo cheminės sudėties, o inertiškumas išlieka dešimtmečius.2.5. GAMYBA (PERDIRBIMAS)2.5.1. Perdirbimo proceso aprašymasPlastikinių PET butelių perdirbimas iki granulių vyksta dviem etapais. Pirmiausiai atgabentas plastikinės atliekos yra “išdraskomos” kadangi jos būna supresuotos ir supokuotos (1 pav.). Daugelis surinkėjų surenka PET bei HDPE pakuotes, kurios savo struktūra skiriasi. Pirmiausiai visos atliekos perleidžiamos per specialų kratytuvą kur pašalinamos visos nebereikalingos smulkios atliekos metalo gabaliukai ir kt. 1 pav. Plastikinės atliekos 2 pav. Susmulkintos atliekosTada visos atliekos turi pereiti į smulkinimo ir plovimo procesą. Visų pirma plastikai susmulkinami į smulkius gabaliukus. Visą ši susmulkinta masė (2 pav.) yra plaunama. Šio proceso metų pašalinami visi nešvarumai bei nereikalingi komponentai purvas, popierius. Plovimui naudojamas šiltas vanduo bei tam tikros valymo priemonės skysčių pavidalu.Mišrus plastikas bei teršalai galutinai atskiriami plūduriavimo rezervuare (3 pav.). Skirtingų rūšių plastmasė turi skirtingą tankumą. HDPE plastikų rūšis yra mažo tankumo todėl ji lieka plūduriuosti ant vandens paviršiaus PET plastikai yra tankesni už vandenį, todėl jie skesta kartu su likusiu purvu ir taip atskiriami. PET plastikai atskiriami filtruojant vandenį, taip pašalinama likusioji dalis purvo.Galutiniam atskyrimui naudojamas karštas oras, kuris kartu išdžiovina ir atskiria lengvus gabaliukus išpūsdamas lauk, o sunkius plastikus palieka, kurie toliau yra granuliuojami.

3 pav. Plūduriavimo rezervuarasGranuliavimo procesas vyksta lydymo būdu. Susmulkintos dalelės lydomos specialiam “būgne” vėliau pereina per ugnies tinklą kur pašalinamos nesusilydę atliekos ir kiti nereikalingi nešvarumai. Tada plastikai išliejami į panašias formas kaip spageti makaronai ir galutinai atšalus susmulkinami į smulkias granules (4 pav.), kurios naudojamos kaip antrinė žaliava plastikiniams gaminiams, o norimai kurti įmonei šios granulės yra galutinis produktas.

4 pav. Plastikų granulės2.5.2. Vietos analizėPradedantis verslą antrepreneris turi atsižvelgti į vietos parinkimą. Kadangi atliekos bus perdiramos visoje Lietuvoje tikslingiuasia įmonės patalpas įsigyti Kauno rajone. Protingas antrepreneris ar antrepreneriška veikla užsiimanti organizacija perdirbimo įmonės patalpų neturėtų ieškoti pačiame mieste nes tai tik padidina įmonės sanaudas. Geografiniu požiūriu Kaunas yra netoli Lietuvos centro. Čia bus patogus privažiavimas iš bet kurios vietos tiek tiekėjams tiek klientams. Įmonė turėtų būti netoliese magistralės Vilnius – Kaunas.

Administracijos patalpos turėtų būti tame pačiame pastate.2.5.3. Patalpos ir įrengimaiKadangi įrengimai neužima daug vietos įmonės patalpos neturėtų būti per nelyg didelės. Jos turėtų būti apie 1000m2 su 30 arų lauko plotu skirtu plastkųų atliekoms sudėti. Detalesnė analizė pateikiama 1 lentelėje. 1 lentelėPatalpos ir įrengimaiPavadinimas Balansinė vertė (Lt) Per 1 mėn. sudėvima Tarnavimo laikas, m NašumasGamybinis ir administracinis pastatas 80000 333 20 Smulkintuvas 5000 69 6 200 t/mėnPlūduriavimo rezervuaras 10000 139 6 300 t/mėnGranuliatorius 100000 1389 6 200 t/mėnAutokaras 10000 139 6 Viso: 205000 2069 –

Gamybinis ir administracinis pastatas bei granuliatoriu bus perkamas iš nuosavo kapitalo kiti įrengimai bus perkami išsimokėtinai.2.5.4. Darbo jėga Antreprenerio numatomam projektui įgyvendinti reiks 10 darbuotojų. Darbo užmokesčio sanaudos pateiktos 2 lentelėje. 2 lentelėAdministracijos išlaidos darbo užmokesčiuiPareigos 1 metai 2-3 metai 4-5 metaiVadovas 1200 1500 2100Vyr. buhalteris 1000 1250 1750Tiekimo skyrius 800 1000 1400Realizacijos skyrius 800 1000 1400Administracija 3800 4750 6650 3 lentelėGamybos padalinio darbo užmokestisPareigos 1 metai 2-3 metai 4-5 metaiGamybos vadovas 1000 1250 1750Mechanikaas 1000 1250 1750Granuliatoriaus darbuotojas 800 1000 1400Smulkintuvo darbuotojas 500 625 875Plūduriavimo rezervuaro darbininkas 500 625 875Autokrautuvo vairuotojas 500 625 875Gamyba 4300 5375 7525

Visas darbo užmokestis 8100 10125 14175

Numatoma dirbti viena pamaina t.y. 8 val. per parą. Bendras visų darbuotojų darbo užmokestis pirmaisiais metais sudaro 97 200 Lt, atsiskaitymai socialiniam draudimui sudarys 30132 Lt per metus. Kitais t.y. 2-3 meatais darbo užmokestis bus didinamas 25%, o 4-5 metais 40%.

3. MARKETINGAS3.1. MARKETINGO APLINKAKiekvienas antrepreneris besiruošiantis kurti ar plėtojantis nuosavą verslą turi žinoti, jog bet kokia įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi gaminti ir vartotojams pateikti tokį produktą, kuris tenkintų jų poreikius. Todėl kiekvienas antrepreneris ar marketingo specialistas turi nuolat stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti.Įmonės marketingo veiklos centre yra vartotojas. Jo poreikiams tenkinti ir aptarnauti skiriamos visos įmonės pastangos. Jos įgyvendinamos remiantis tam tikrais sprendimais ir veiksmais, susijusiais su vartotojui pagamintu produktu, jo kaina, paskirstymu ir rėmimu. Šios keturios sprendimų ir veiksmų grupės sudaro vadinamąjį marketingo kompleksą. Veikla susijusi su marketingo komplekso įgyvendinimu, vyksta tam tikroje aplinkoje, vadinamoje marketingo aplinka.Marketingo aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų, darančių tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos marketingo sprendimams.Analizės patogumui marketingo sprendimams svarbios aplinkos sąlygos skirstomos į bendrąsias (makroaplinka) ir specifines (mikroaplinka).3.1.1. Marketingo makroaplinkaIš marketingo makroaplinkos išskiriami keli elementai, kurie savo ruožtu taip pat yra ir tam tikros aplinkos į kurias antrepreneris turi kreipti nemažą dėmesį. Tai ekonominė, socialinė ir kultūrinė, politinė ir teisinė, mokslinė ir technologinė bei gamtinė aplinka.Ekonominė aplinkaLietuvos ekonominiai aplinkai būdingi specifiniai bruožai, jie susiję su valstybingumo atkūrimu ir vykdomomis politinėmis, socialinėmis bei ekonominėmis reformomis. Susiformavę per daugelį metų ekonominiai santykiai ir ūkiniai ryšiai, kurie rėmėsi centralizuota aprūpinimo žaliavomis, energetiniais ištekliais bei pagamintų prekių pardavimo sistema, atkūrus nepriklausomybę, labai greit suiro, o per trumpą laiką sukurti naujus buvo neįmanoma. Pereinant iš komandinio į rinkos principais pagrįstą ūkį susiformavo objektyvios ir subjektyvios prielaidos dideliam bendrojo vidaus produkto sumažėjimui ir gamybos nuosmukiui. Juos lydėjo infliacija, gyventojų pajamų mažėjimas ir gyvenimo lygio kritimas bei nedarbas. Tačiau nuo 1995 metų Lietuvos ekonomika pradėjo atsigauti ir įveikti ankstesniojo laikotarpio nuosmukį, atsirado ryškių teigiamų tendencijų.Skaičiuojama, kad 1989-1995 metais BVP sumažėjo daugiau negu dvigubai, tačiau BVP mažėjo tik iki 1994 metų. Nuo 1994 jis ėmė didėti (5 pav.) ir 2001 metais buvo 5,9% lyginant su 1995 metais. Nors iš paveiksliuko matyti, jog 1999m. Rusijos krizė paveikė šalies ekonomiką, tačiau ji ir vėl atsigavo.

5 pav. Bendras vidaus produktas Lietuvoje 1994-2001mPereinamojo laikotarpio pradžioke infliacija vyko labai sparčiais tempais. Jei 1990 metais infliacija sudarė 9 proc. per metus, tai 1991 metais – jau 383%, o 1992 metais 1163%. Nuo 1993 metų infliacija pradėjo sparčiai mažėti (6 pav.)

6 pav. Infliacija Lietuvoje 1994-2001mKaip matome infliacija nuo 45,1% 1994m. iki 1999m metų nukrito ir tesiekė vos 0,3% ir vėl pradėjo nežymiai kilti ir 2001m. buvo 2%.Nedarbas Lietuvoje per pastaruosius metus tik didėjo, tačiau 2002m. padidėjimas pastebėtas tik lapkričio mėnesį. Tai rodo, jog Lietuvos ekonomika stabilizuojasi ir kyla. Plastmasių vartojimo atliekos gali būti perdirbamos į žaliavą mechaniniais arba cheminiais metodais bei į energiją deginimo būdu. Šalinimo metodo parinkimas yra pragmatinis, nes pagrindinis vaidmuo tenka ekonominiams veiksniams. Daugeliui privačių įmonių, besiverčiančių atliekų perdirbimu, išlaidos akivaizdžios: plastmasių medžiagos teikiamos nemokamai, tačiau surinkimo, valymo pakartotinio granuliavimo išlaidos turi būti pakankamai mažos, nes perdirbtų polimerų kainos turi būti konkurentabilios palyginti su pirminiais polimerais.Miestų savivaldybės, panorusios komerciniu pagrindu padėti antrinių polimerų gamybą, gali turėti naudos dėl to, kad joms nereiks atliekų laidoti (laidojimo išlaidos gali būti pakankamai didelės), tai yra dar vienas ekonominis pliusas perdirbimo naudai. Analogiškai savivaldybės, deginančios KKA ir gaunančios energijos, gali tikėtis išlaidų sumažėjimo (pelenų šalinimas palyginti su nedegintų KKA šalinimu), kas papildomai didina ekonominį efektą dėl energijos išgavimo (rekuperacijos).Plastmasių atliekų perdirbimas plačiai taikomas polimerų sintezės bei gatavų dirbinių gamybos įmonėse, kur jų perdirbimas siekia 90% jų tūrio. Šios medžiagos sumaišomos su pirmine medžiaga arba naudojamos vidiniam sluoksniui formuoti daugiasluoksniuose gaminiuose.Produkcijos iš įvairiarūšių polimerų realizavimui egzistuoja keletas potencialių specifinių rinkų. Tokios produkcijos pavyzdžiu gali būti landšafto architektūros elementai, medžiagos kovai su vandens erozija, taip pat kiti gaminiai, skirti naudotiems ūkio gamyboje, laivų statyboje, laisvalaikiui.Socialinė kultūrinė aplinkaVisuomenė ir politikai reiškia vis didėjantį susirūpinimą tuo, kad tiesioginis plastmasinių atliekų šalinimas yra ne tik neracionalus išteklių švaistymas, bet taip pat negatyvaus poveikio aplinkai šaltinis. Visuomenėje stiprėja supratimas, kad atliekų perdirbimo, tūrio mažinimas, ekologinės žalos ir išteklių taupymo klausimams turi būti skiriama daugiau dėmesio.Šiandien vis populiarėja subalansuotos plėtros tema, todėl stabilaus ekonominio augimo sąvoka kiekvienam antrepreneriui turi apimti ir ekologinę atsakomybę. Subalansuotos koncepcijos pagrindu svarbi ekologinio balanso išsaugojimo idėja. Subalansuotos plėtros požiūriu plastmasinės medžiagos jų perdirbimo atveju turi daugybę ekologinių pranašumų lyginant su deponavimu. Akivaizdu, kad plastmasių antrinis panaudojimas tarnauja išteklių išsaugojimui ir energijos taupymui.Plastmasių pasirinkimą diktuoja rinka, kitaip sakant, galutinio vartotojo poreikių kainos ir produktų charakteristikos nustatomos atitikimo pagrindu. Gamintojas perdirba plastmasių atliekas, kai palankūs ekonominiai veiksniai. Jei ekonominiai veiksniai perdirbtus polimerus naudoti, tai šiuo atveju būtina, kad galutiniai vartotojai (šiuo atveju visuomenė) sutiktų mokėti didesnę kainą už antrinių medžiagų gaminius, skatinant tokiu būdu stabilios plėtros koncepcijos įgyvendinimą.Politinė teisinė aplinkaAntreprenerio valdydamas įmonę taip pat turi atsižvelgti ir tai, jog kiekviena įmonė veikia tam tikroje politinėje ir teisinėje aplinkoje, kuri joms nustato “žaidimo taisykles”. Šių taisyklių nežinojimas arba nepaisymas įmonei gali turėti labai skaudžių padarinių, atvesti net prie žlugimo.Politinės ir teisinės aplinkos į kurią turi atsižvelgti kiekvienas antrepreneris, įtaka verslo įmonėms, marketingui vaizduojama 7 paveiksle.

7 pav. Politikos ir teisės įtaka marketinguiAntrepreneris besiruošiantis kurti verslo įmonę visų pirma turi išmanyti įstatymus susijusius su įmonės kūrimu. Taip pat kitus teisės aktus susijusius su numatoma vykdyti veikla.Šiuo atveju mūsų norimą vykdyti veiklą liečia vienas labai svarbus įstatymas Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas. Šio įstatymo esmė yra ta, jog visos įmonės kurios naudoja bent kokias pakavimo priemones turi vesti jų apskaitą. Pakuotės, kurios yra neatskiriama to produkto dalis pvz.: gėrimų talpos, turi būti surenkamos, o parduodant paimamas užstatas už pakuotę kuris vėliau yra gražinamas. Pakuotės, kurios tolimesniam panaudojimui nebetinka turi būti sunaikinamos arba perduodamos perdirbėjams jeigu jos priskiriamos antrinėms žaliavoms. PET buteliai nors ir namų ūkiuose panaudojami pakartotinai, tačiau po tam tikro laiko jie praranda savo savybes bei prekinę išvaizdą. Tokiu atveju reikalinga juos perdirbti.

Numatomai kurti įmonei šis įstatymas pagal anksčiau pateiktą schemą (3 pav.) turi teigiamos įtakos jis skatina ir suteikia galimybę, todėl antrepreneris šį įstatymą vertins palankiai ir sieks savo tikslų.Mokslinė ir technologinė aplinkaNiekas nesiskverbia į žmonių gyvenimą taip galingai ir sparčiai, kaip mokslas ir technika. Kiekvienas antrepreneris turi įvertinti naujų technologijų pranašumus. Įdiegus kuo naujesnes technologijas galima pigiau efektyviau ir ekonomiškiau pagaminti produktą, kas vėliau atsiliepia į kainos sudarymą. Transportavimo bei sandėliavimo ekonomiškumui užtikrinti antrepreneris taip pat urėtų naudoti tam reikalingą techniką. Naujų technologijų pagalba galima efektyviau parengti rėmimą. Visa mokslinė ir techninė pažanga yra skirta įmonių naudai ir patogumui.Mūsų nagrinėjamos įmonės veiklai reikalingi du pagrindiniai įrengimai tai smulkinimo ir granuliavimo mašinos. Jos bus įsigyjamos iš Europos taip sumažindami atgabenimo bei paleidimo kaštus.Gamtinė aplinkaGamtosauga XXa. pabaigoje XXIa. Pradžioje tapo viena iš svarbiausių problemų, kurią turi spręsti ne tik valstybė bet ir kiekvienas antrepreneris plėtodamas savo įmonės veiklą. Daugelyje pasaulio miestų oro ir vandens tarša pasiekė pavojingą lygį. Mokslininkų ir visuomenės veikėjų pastangų dėka visuomenė vis geriau suvokia aplinkosaugos problemas. Antrepreneris spręsdamas įmonės gamybos ir marketingo klausimus turi deramai atsižvelgti į ekologijos reikalavimus. Plastikai deginami išskiria tam tikras kenksmingas dujas, kurios lieka inertiškos dešimtmečius. Mūsų norima įmonė plastikus perdirbs kitokiu nekenksmingu būdu, tai pirmas palankus ekologijai sprendimas. Antra – perdirbant plastikus ir juos panaudojant iš naujo yra tausojami gamtos resursai. Gamtinė aplinka yra palanki norimos kurti įmonės veiklai.3.1.2. Marketingo mikroaplinkaKiekvieno antreprenerio svarbiausias uždavinys yra patenkinti pasirinktų tikslinių rinkų pirkėjų tam tikrus poreikius ir gauti pelno. Siekdamas šio tikslo antrepreneris užmezga ryšius su žaliavų, medžiagų, įrengimų bei kitų gamybos išteklių tiekėjais, pasitelkia į pagalbą pardavimo tarpininkų bei pagalbininkų. Tuo pačiu metu antrepreneris rinkoje susiduria su didesniu mažesniu skaičiumi varžovų – konkurentų siekiančių, kad pirkėjai įsigytų būtent jų siūlomų prekių. Pirkėjai, partneriai ir konkurentai sudaro įmonės marketingo mikroaplinką.PirkėjaiPagrindiniai įmonės pirkėjai yra gamybinės įmonės. Tokios įmonės, kurios savo pakuočių gamyboje naudoja antrines plastikų žaliavas tai yra perdirbtų plastikų granules.  Rasa; Libella; CocaCola Bottlers Lietuva; Vesta; Raigeda; Rijada; Selita; Neptūno vandenys; ir kt.KonkurentaiPagrindinės įmonės kurių veikla yra antrinių žaliavų perdirbimas parodyti 1 lentelėje. Pagrindiniai konkurentai UAB “Vienituras” užsiimanti PET butelių smulkinimu, tačiau ši įmonė kartu galėtų būti ir partneris nes susmulkintas atliekas galima supirkti iš jų ir granuliuoti. 4 lentelėPagrindiniai konkurentai [2]Veikla Pavadinimas Adresas TelefonasPerdirbimas UAB “Mevarin” Elektrėnai, Vievio sen., Krivačiūnų km. 370 528 55103Surinkimas ir rūšiavimas UAB “Vienituras” Vilnius, Gariūnų g. 71 +370 52649251 Surinkimas UAB “Vilniaus paruošos” Vilnius, Metalo g. 2 +370 5 2306256Perdirbimas AB “Plasta Vilnius, Savanorių pr. 180 +370 5 2 331558Perdirbimas UAB “Vilniaus atjauta” Vilnius, Pergalės g. 42 +370 5 2 670748Perdirbimas UAB “Intervilža” Vilnius, Savanorių pr. 151 +370 5 2 311829Perdirbimas UAB “Imlitex” Kaunas, J.Bakanausko g. 20 +370 37 337908Perdirbimas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Kauno įmonė Kaunas, Savanorių pr. 206 +370 37 730711Perdirbimas UAB “Utenos plastmasės“ Utena, Aukštaičių g. 2b 8 239 69277Kitas konkurentas ir pats stambiausias yra AB “Plasta”. Ši įmonė per 1996m. perdirbo daugiau negu 5000 tonų plastikinių atliekų, tačiau tik 12% atliekų sudarė iš Lietuvos likusios buvo importuotos iš Vokietijos bei Švedijos.Taip pat UAB “Imlitex” kuri smulkina surinktas atliekas kaip ir “Vienituras”.3.2. PARDAVIMO STRATEGIJABendrovė “ButoPlast” produkciją žada parduoti tiesioginio pardavimo būdu. Pasitelkus agentų tinklą. Kiekvienam agentui, sudariusiam su pirkėju sutartį, bus skiriamas užmokestis apie 0,45% nuo parduotos produkcijos. Tuo užsiims realizacijos skyriaus vadovas, kuris šį darbą galės dirbti ir pats.3.3. KAINODAROS STRATEGIJARiamentis Kauno UAB “Švara” atliktais tyrimais [3] bei kituose statistikos informacijos šaltiniuose sužinojau, kad KKA (Komunalinių kietųjų atliekų) Lietuvoje surenkama apie 1mln. tonų, plastmasių atliekos sudaro apie 6-9 % t.y. 60000-90000 tonų iš kūrių PET atliekos sudaro apie 40 % kitos plastmasės atliekos t.y. padangos, ir kt. plastikų rūšys. Pirmais veiklos metais planuojama perdirbti apie 1400 tonų kitais metais planuojama perdirbimo apimtis yra nežymiai didesnė apie 1500-1600 tonų per metus.
PET butelių atliekos Lietuvoje kainuoja apie 200 Lt be PVM, iš kurųs gaunama apie 70 % granulių. Granulės užsienio rinkoje kainuoja apie 0,63-0,67 USD/LB (~ 4,65 Lt/kg). Kadangi Lietuvoje ekonomika nėra taip išsivysčiusi klientai gali nesutikti mokėti tokios aukštos kainos. Įmonė “ButoPlast” ją pardavinėtų 0,78-2,33 Lt/kg.

4. FINANSAIKiekvienas antrepreneris turi suprasti, jog įmonė yra savarankiškas ir sudėtingas finansinis organizmas (žr. 5 pav.). Įmonės veikloje sąlyginai galima išskirti 3 ciklus – tai finansavimo, investicijų ir pagrindinės veiklos. Kuriant naują įmonę reikalingos investicijos pastatams, jų nuomai ar kitoms ilgalaikėms priemonėms įsigyti. Jos finansuojamos iš skolintų ir nuosavų finansavimo šaltinių .

8 pav. Įmonės veiklos schema [2]Norint įsteigti akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę reikalaujama sukaupti įstatinį kapitalą. Lietuvoje įstatinis kapitalas vis dar dažnai įsivaizduojamas kaip bendrovės garantija trečiųjų asmenų atžvilgiu. Iš tikro gi jis tegali atlikti ir puikiai atlieka lėšų akumuliavimo ir bendrovės savininkų nuosavybės dalies bei įtakos įmonės valdymui rodiklio funkcijas. Tačiau Lietuvoje ne tik nustatytas minimalus įstatinis kapitalas visoms bendrovėms, bet ir siekiama užtikrinti jo “realumą”.Steigimo stadijoje tai pasireiškia tuo, kad registruojant bendrovę privaloma pristatyti banko įstaigos pažymą apie kaupiamosios sąskaitos atidarymą, kaupiamojoje sąskaitoje esančias lėšas bendrovė turi galimybę naudoti tik po jos įregistravimo, o steigimo įnašai turi būti įvertinti Vyriausybės nustatyta tvarka. Blogiausia tai, kad siekis užtikrinti įstatinio kapitalo “realumą” bandomas įgyvendinti ne tik steigimo stadijoje, bet ir tolimesnėje veikloje. Pavyzdžiui, paskutiniai Akcinių bendrovių įstatymų pakeitimai nustatė, kad bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip ¾ įstatinio kapitalo. Taigi, kad pradėti veikti, įmonei reikia tam tikro kapitalo. Reikalingi steigimo projekto kaštai, į kuriuos taip pat įeina ir pinigų sąskaitoje poreikis, materiali biuro ir kita įranga, finansinė bazė. Suma turi būti nustatoma tokia, kad pakaktų bent keturių mėnesių darbuotojų atlyginimui išmokėti ir būtiniausioms išlaidoms padengti. Projektuojamai įmonei turėtų pakakti 275000 Lt. kapitalo pradinei veiklai vystyti ir jai plėsti. Įmonė reikalingam kapitalui turės paimti 75000 Lt paskolą iš banko. Numatomas paskolos terminas 1 metai su 10% palūkanų norma. Kaip matyti pinigų srautų ataskaitoje įmonė pirmąjį savo veiklos mėnesį jau pradės mokėti palūkanas už paskolą bei dalinius indėlius.Toliau pateikiamos finansinės ataskaitos.

PELNO ATASKAITA 1 M. (Pesimistinis variantas) 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Per metus Pardavimai 43416 54270 54270 60782 62410 65124 81404 81404 78691 70551 80862 65124 798307 Žaliavos 16000 20000 20000 22400 23000 24000 30000 30000 29000 26000 29800 24000 294200 Turto nusidėvėjimas 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 24833 Atlyginimai ir soc. Draudimas 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 67596 Transporto sąnaudos 480 600 600 672 690 720 900 900 870 780 894 720 8826 Energetinės ir kom. Sąnaudos 412 452 530 550 526 560 598 598 565 560 590 530 6471Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 24594 28754 28832 31324 31918 32982 39200 39200 38137 35042 38986 32952 401926Bendrasis pelnas 18821 25515 25437 29458 30492 32141 42204 42204 40554 35508 41875 32171 396381 Veiklos išlaidos 13666 12111 12166 12728 13088 13367 20840 15215 16336 14016 15154 13315 Administracijos atlyginimai ir soc. Draudimas 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 59736Kanceliarinės prekės 523 100 55 22 26 32 40 23 25 43 34 50 973Komunaliniai patarnavimai 2400 3000 3000 3360 3450 3600 4500 4500 4350 3900 4470 3600 44130Telekomunikacijų išlaidos 652 423 523 400 426 450 6220 612 580 590 600 480 11956Mugės, parodos 1450 1450Reklama 2171 2713 2713 3039 3121 3256 4070 4070 3935 3528 4043 3256 39915Mokymo kursai, seminarai 2100 150 100 2350Kelių mokestis 217 271 271 304 312 326 407 407 393 353 404 326 3992Palūkanos 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7500Kitos sąnaudos 0Pelnas prieš apmokestinimą 5155 13404 13271 16730 17404 18774 21364 26989 24218 21492 26721 18856 224379Pelnas nuo metų pradžios 5155 18560 31831 48561 65965 84740 106103 133092 157310 178802 205523 224379 1260022Apmokestinamoji pelno dalis 5155,5 13404 13271 16730 17404 18774 21364 26989 24218 21492 26721 18856 224379Pelno mokestis 1237 3217 3185 4015 4177 4506 5127 6477 5812 5158 6413 4526 53851Grynasis pelnas 3918 10187 10086 12715 13227 14269 16237 20512 18405 16334 20308 14331 170528

PELNO ATASKAITA 1 M.(Labiausiai tikėtinas) 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Per metus Pardavimai 86831 108539 108539 121564 124820 130247 162809 162809 157382 141101 161724 130247 1596613 Žaliavos 16000 20000 20000 22400 23000 24000 30000 30000 29000 26000 29800 24000 294200 Turto nusidėvėjimas 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 24833 Atlyginimai ir soc. Draudimas 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 67596 Transporto sąnaudos 480 600 600 672 690 720 900 900 870 780 894 720 8826 Energetinės ir kom. Sąnaudos 412 452 530 550 526 560 598 598 565 560 590 530 6471Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 24594 28754 28832 31324 31918 32982 39200 39200 38137 35042 38986 32952 401926Bendrasis pelnas 62237 79785 79707 90240 92902 97265 123609 123609 119245 106059 122737 97295 1194688 Veiklos išlaidos 16054 15096 15151 16071 16520 16949 25317 19692 20664 17897 19602 16897 Administracijos atlyginimai ir soc. Draudimas 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 59736Kanceliarinės prekės 523 100 55 22 26 32 40 23 25 43 34 50 973Komunaliniai patarnavimai 2400 3000 3000 3360 3450 3600 4500 4500 4350 3900 4470 3600 44130Telekomunikacijų išlaidos 652 423 523 400 426 450 6220 612 580 590 600 480 11956Komandiruotės Mugės, parodos 1450 1450Reklama 4342 5427 5427 6078 6241 6512 8140 8140 7869 7055 8086 6512 79831Mokymo kursai, seminarai 2100 150 100 2350Kelių mokestis 434 543 543 608 624 651 814 814 787 706 809 651 7983Palūkanos 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7500Kitos sąnaudos 0Pelnas prieš apmokestinimą 46183 64689 64556 74169 76382 80316 98291 103916 98581 88162 103135 80398 978779Pelnas nuo metų pradžios 46183 110873 175429 249598 325979 406295 504587 608503 707083 795246 898381 978779 5806935Apmokestinamoji pelno dalis 46183 64689 64556 74169 76382 80316 98291 103916 98581 88162 103135 80398 978779Pelno mokestis 11084 15525 15494 17800 18332 19276 23590 24940 23659 21159 24752 19296 234907Grynasis pelnas 35099 49164 49063 56368 58050 61040 74701 78976 74921 67003 78383 61103 743872

PELNO ATASKAITA 1 M. (Optimistinis variantas) 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. Per metus

Pardavimai 130247 162809 162809 182346 187230 195371 244213 244213 236073 211652 242585 195371 2394920 Žaliavos 16000 20000 20000 22400 23000 24000 30000 30000 29000 26000 29800 24000 294200 Turto nusidėvėjimas 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 24833 Atlyginimai ir soc. Draudimas 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 5633 67596 Transporto sąnaudos 480 600 600 672 690 720 900 900 870 780 894 720 8826 Energetinės ir kom. Sąnaudos 412 452 530 550 526 560 598 598 565 560 590 530 6471Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 24594 28754 28832 31324 31918 32982 39200 39200 38137 35042 38986 32952 401926Bendrasis pelnas 105653 134055 133977 151022 155312 162388 205013 205013 197936 176609 203599 162418 1992995 Veiklos išlaidos 18442 18080 18135 19414 19953 20530 29795 24170 24992 21777 24049 20478 Administracijos atlyginimai ir soc. Draudimas 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 59736Kanceliarinės prekės 523 100 55 22 26 32 40 23 25 43 34 50 973Komunaliniai patarnavimai 2400 3000 3000 3360 3450 3600 4500 4500 4350 3900 4470 3600 44130Telekomunikacijų išlaidos 652 423 523 400 426 450 6220 612 580 590 600 480 11956Komandiruotės Mugės, parodos 1450 1450Reklama 6512 8140 8140 9117 9362 9769 12211 12211 11804 10583 12129 9769 119746Mokymo kursai, seminarai 2100 150 100 2350Kelių mokestis 651 814 814 912 936 977 1221 1221 1180 1058 1213 977 11975Palūkanos 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7500Kitos sąnaudos 0Pelnas prieš apmokestinimą 87211 115974 115841 131608 135359 141858 175218 180843 172944 154832 179550 141940 1733179Pelnas nuo metų pradžios 87211 203185 319026 450634 585993 727851 903070 1083913 1256857 1411689 1591239 1733179 10353848Apmokestinamoji pelno dalis 87211 115974 115841 131608 135359 141858 175218 180843 172944 154832 179550 141940 1733179Pelno mokestis 20931 27834 27802 31586 32486 34046 42052 43402 41506 37160 43092 34066 415963Grynasis pelnas 66281 88140 88039 100022 102873 107812 133166 137441 131437 117673 136458 107874 1317216

PELNO ATASKAITA 2-5 METAMS (Pesimistinis variantas) 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai I ketv II ketv III ketv IV ketv 2 metai I ketv II ketv III ketv IV ketv 3 metai I half II half 4 metai I half II half 5 metai Pardavimai 157382 189944 244213 260494 852034 162809 195371 222506 244213 824899 396169 450438 846607 352753 488427 841180 Žaliavos 58000 70000 90000 96000 314000 60000 72000 82000 90000 304000 146000 166000 312000 130000 180000 310000 Turto nusidėvėjimas 6208 6208 6208 6208 24833 6208 6208 6208 6208 24833 12416 12416 24833 12416 12416 24833 Atlyginimai ir soc. Draudimas 21124 21124 21124 21124 16125 21124 21124 21124 21124 84495 42248 42248 32250 42248 42248 32250 Transporto sąnaudos 1740 2100 2700 2880 9420 1800 2160 2460 2700 9120 4380 4980 9360 3900 5400 9300 Energetinės ir kom. Sąnaudos 870 1050 1350 1440 4710 900 1080 1230 1350 4560 2190 2490 4680 1950 2700 4650Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 87942 100482 121382 127652 369088 90032 102572 113022 121382 427008 207234 228134 383123 190514 242764 381033Bendrasis pelnas 69440 89462 122832 132842 414576 72777 92799 109484 122832 397891 188935 222304 411239 162239 245663 407902 Veiklos išlaidos 27936 29466 32015 32780 122196 28191 29720 30995 32015 120921 41028 43578 84606 38989 45362 84351Administracijos DU ir soc. Draudimas 18668 18668 18668 18668 74670 18668 18668 18668 18668 74670 18668 18668 37335 18668 18668 37335Kanceliarinės prekės 160 193 248 264 864 165 198 226 248 836 402 457 858 358 495 853Komunaliniai patarnavimai 1450 1750 2250 2400 7850 1500 1800 2050 2250 7600 3650 4150 7800 3250 4500 7750Telekomunikacijų išlaidos 276 333 428 456 1492 285 342 390 428 1444 694 789 1482 618 855 1473Komandiruotės 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mugės, parodos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reklama 4721 5698 7326 7815 25561 4884 5861 6675 7326 24747 11885 13513 0 10583 14653 25235Mokymo kursai, seminarai 0 0 0Kelių mokestis 787 950 1221 1302 4260 814 977 1113 1221 4124 1981 2252 4233 1764 2442 4206Palūkanos 1875 1875 1875 1875 7500 1875 1875 1875 1875 7500 3750 3750 7500 3750 3750 7500Kitos sąnaudos 0 0 0 0Pelnas prieš apmokestinimą 41504 59996 90817 100063 292380 44586 63078 78489 90817 276970 147906 178727 326633 123250 200301 323551Pelnas nuo metų pradžios 41504 101501 192317 292380 44586 107665 186153 276970 147906 326633 123250 323551 Apmokestinamoji pelno dalis 41504 59996 90817 100063 292380 44586 63078 78489 90817 276970 147906 178727 326633 123250 200301 323551Pelno mokestis 9961 14399 21796 24015 70171 10701 15139 18837 21796 66473 35498 42894 78392 29580 48072 77652Grynasis pelnas 31543 45597 69021 76048 222209 33886 47940 59651 69021 210497 112409 135832 248241 93670 152229 245899

PELNO ATASKAITA 2-5 METAMS (Labiuasiai tikėtinas variantas) 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai I ketv II ketv III ketv IV ketv 2 metai I ketv II ketv III ketv IV ketv 3 metai I half II half 4 metai I half II half 5 metai Pardavimai 314764 379888 488427 520989 1704067 325618 390742 445011 488427 1649798 792337 900876 1693213 705506 976854 1682360 Žaliavos 58000 70000 90000 96000 314000 60000 72000 82000 90000 304000 146000 166000 312000 130000 180000 310000 Turto nusidėvėjimas 6208 6208 6208 6208 24833 6208 6208 6208 6208 24833 12416 12416 24833 12416 12416 24833 Atlyginimai ir soc. Draudimas 21124 21124 21124 21124 16125 21124 21124 21124 21124 84495 42248 42248 32250 42248 42248 32250 Transporto sąnaudos 1740 2100 2700 2880 9420 1800 2160 2460 2700 9120 4380 4980 9360 3900 5400 9300 Energetinės ir kom. Sąnaudos 870 1050 1350 1440 4710 900 1080 1230 1350 4560 2190 2490 4680 1950 2700 4650Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 87942 100482 121382 127652 369088 90032 102572 113022 121382 427008 207234 228134 383123 190514 242764 381033Bendrasis pelnas 226822 279406 367045 393337 1266610 235586 288170 331989 367045 1222790 585103 672743 1257846 514992 734090 1249082 Veiklos išlaidos 33444 36114 40562 41897 152017 33889 36558 38783 40562 149793 54894 59343 114237 51335 62457 113793Administracijos DU ir soc. Draudimas 18668 18668 18668 18668 74670 18668 18668 18668 18668 74670 18668 18668 37335 18668 18668 37335Kanceliarinės prekės 160 193 248 264 864 165 198 226 248 836 402 457 858 358 495 853Komunaliniai patarnavimai 1450 1750 2250 2400 7850 1500 1800 2050 2250 7600 3650 4150 7800 3250 4500 7750Telekomunikacijų išlaidos 276 333 428 456 1492 285 342 390 428 1444 694 789 1482 618 855 1473Komandiruotės 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mugės, parodos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reklama 9443 11397 14653 15630 51122 9769 11722 13350 14653 49494 23770 27026 0 21165 29306 50471Mokymo kursai, seminarai 0 0 0Kelių mokestis 1574 1899 2442 2605 8520 1628 1954 2225 2442 8249 3962 4504 8466 3528 4884 8412Palūkanos 1875 1875 1875 1875 7500 1875 1875 1875 1875 7500 3750 3750 7500 3750 3750 7500Kitos sąnaudos 0 0 0 0Pelnas prieš apmokestinimą 193378 243292 326483 351440 1114592 201697 251611 293206 326483 1072997 530209 613399 1143608 463657 671633 1135289Pelnas nuo metų pradžios 193378 436670 763153 1114592 201697 453308 746515 1072997 530209 1143608 463657 1135289 Apmokestinamoji pelno dalis 193378 243292 326483 351440 1114592 201697 251611 293206 326483 1072997 530209 613399 1143608 463657 671633 1135289Pelno mokestis 46411 58390 78356 84346 267502 48407 60387 70370 78356 257519 127250 147216 274466 111278 161192 272469Grynasis pelnas 146967 184902 248127 267094 847090 153290 191225 222837 248127 815478 402959 466184 869142 352379 510441 862820

PELNO ATASKAITA 2-5 METAMS (optimistinis variantas) 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai I ketv II ketv III ketv IV ketv 2 metai I ketv II ketv III ketv IV ketv 3 metai I half II half 4 metai I half II half 5 metai Pardavimai 472146 569831 732640 781483 2556101 488427 586112 667517 732640 2474697 1188506 1351315 2539820 1058258 1465281 2523539 Žaliavos 58000 70000 90000 96000 314000 60000 72000 82000 90000 304000 146000 166000 312000 130000 180000 310000 Turto nusidėvėjimas 6208 6208 6208 6208 24833 6208 6208 6208 6208 24833 12416 12416 24833 12416 12416 24833 Atlyginimai ir soc. Draudimas 21123,8 21124 21123,8 21123,8 16125 21124 21124 21124 21124 84495 42247,5 42247,5 32250 42247,5 42247,5 32250 Transporto sąnaudos 1740 2100 2700 2880 9420 1800 2160 2460 2700 9120 4380 4980 9360 3900 5400 9300 Energetinės ir kom. Sąnaudos 870 1050 1350 1440 4710 900 1080 1230 1350 4560 2190 2490 4680 1950 2700 4650Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 87942 100482 121382 127652 369088 90032 102572 113022 121382 427008 207234 228134 383123 190514 242764 381033Bendrasis pelnas 384204 469350 611259 653831 2118644 398395 483540 554495 611259 2047689 981272 1123181 2104453 867745 1222517 2090262 Veiklos išlaidos 38952,6 42762 49109,9 51014,4 181838,5 39587,4 43396,4 46570,6 49109,9 178664 68760,2 75108,5 143869 63681,5 79552,3 143234Administracijos DU ir soc. Draudimas 18667,5 18668 18667,5 18667,5 74670 18667,5 18667,5 18667,5 18667,5 74670 18667,5 18667,5 37335 18667,5 18667,5 37335Kanceliarinės prekės 160 193 248 264 864 165 198 226 248 836 402 457 858 358 495 853Komunaliniai patarnavimai 1450 1750 2250 2400 7850 1500 1800 2050 2250 7600 3650 4150 7800 3250 4500 7750Telekomunikacijų išlaidos 276 333 428 456 1492 285 342 390 428 1444 694 789 1482 618 855 1473Komandiruotės 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mugės, parodos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reklama 14164 17095 21979 23444 76683 14653 17583 20026 21979 74241 35655 40539 0 31748 43958 75706Mokymo kursai, seminarai 0 0 0Kelių mokestis 2360,73 2849,2 3663,2 3907,42 12781 2442,13 2930,56 3337,58 3663,2 12373 5942,53 6756,57 12699,1 5291,29 7326,4 12618Palūkanos 1875 1875 1875 1875 7500 1875 1875 1875 1875 7500 3750 3750 7500 3750 3750 7500Kitos sąnaudos 0 0 0 0Pelnas prieš apmokestinimą 345252 426588 562149 602817 1936805 358808 440144 507924 562149 1869025 912512 1048072 1960584 804063 1142965 1947028Pelnas nuo metų pradžios 345252 771840 1333988 1936805 358808 798952 1306876 1869025 912512 1960584 804063 1947028 Apmokestinamoji pelno dalis 345252 426588 562149 602817 1936805 358808 440144 507924 562149 1869025 912512 1048072 1960584 804063 1142965 1947028Pelno mokestis 82860,4 102381 134916 144676 464833 86113,8 105635 121902 134916 448566 219003 251537 470540 192975 274312 467287Grynasis pelnas 262391 324207 427233 458141 1471972 272694 334509 386023 427233 1420459 693509 796535 1490044 611088 868653 1479741

Pinigų srautų ataskaita 1 m. (Pesimistinis variantas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Praėjusio laikotarpio pinigų balansas 0 71112 76936 82683 91261 100576 111045 128605 146165 162570 175415 192745 Įplaukos Pardavimo įplaukos su PVM 51231 64038 64038 71723 73644 76846 96057 96057 92855 83250 95417 76846Gaunamos paskolos 75000 Įplaukos už parduotas akcijas 200000 Kitos įplaukos Viso įplaukų 326231 64038 64038 71723 73644 76846 96057 96057 92855 83250 95417 76846 Mokėjimai Ilgalaikio turto pirkimas (be statybų) su PVM 205000 Statybų finansavimas ir kapitalinis remontas Žaliavų ir atsargų pirkimas su PVM 18880 23600 23600 26432 27140 28320 35400 35400 34220 30680 35164 28320Energetinės, komunalinės (eksploatacinės) išlaidos 2812 3452 3530 3910 3976 4160 5098 5098 4915 4460 5060 4130Atlyginimai, komandiruotės, soc. Draudimas 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611Transporto išlaidos su PVM 566 708 708 793 814 850 1062 1062 1027 920 1055 850Reklamos išlaidos su PVM 2562 3202 3202 3586 3682 3842 4803 4803 4643 4162 4771 3842Mokamas PVM 7813 9766 9766 10938 11231 11719 14649 14649 14160 12696 14551 11719Mokamos palūkanos 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625Paskolų grąžinimas 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250Išmokami dividendai, premijos, pašalpos Kitos išlaidos Viso mokėjimų 255119 58214 58292 63145 64329 66377 78498 78498 76451 70404 78087 66347Grynųjų pinigų srautas 71112 5824 5746 8578 9315 10469 17560 17560 16405 12845 17330 10499Laikotarpio pinigų balansas 71112 76936 82683 91261 100576 111045 128605 146165 162570 175415 192745 203244

Pinigų srautų ataskaita 1 m.( Labiuasiai tikėtinas variantas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Praėjusio laikotarpio pinigų balansas 0 111968 168863 225680 291457 359503 431256 525422 619587 710044 789281 882706 Įplaukos Pardavimo įplaukos su PVM 102461 128076 128076 143446 147288 153692 192115 192115 185711 166499 190834 153692Gaunamos paskolos 75000 Įplaukos už parduotas akcijas 200000 Kitos įplaukos Viso įplaukų 377461 128076 128076 143446 147288 153692 192115 192115 185711 166499 190834 153692 Mokėjimai Ilgalaikio turto pirkimas (be statybų) su PVM 205000 Statybų finansavimas ir kapitalinis remontas Žaliavų ir atsargų pirkimas su PVM 18880 23600 23600 26432 27140 28320 35400 35400 34220 30680 35164 28320Energetinės, komunalinės (eksploatacinės) išlaidos 2812 3452 3530 3910 3976 4160 5098 5098 4915 4460 5060 4130Atlyginimai, komandiruotės, soc. Draudimas 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611Transporto išlaidos su PVM 566 708 708 793 814 850 1062 1062 1027 920 1055 850Reklamos išlaidos su PVM 5123 6404 6404 7172 7364 7685 9606 9606 9286 8325 9542 7685Mokamas PVM 15625 19532 19532 21875 22461 23438 29297 29297 28321 25391 29102 23438Mokamos palūkanos 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625Paskolų grąžinimas 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250Išmokami dividendai, premijos, pašalpos Kitos išlaidos Viso mokėjimų 265493 71181 71259 77669 79242 81938 97949 97949 95254 87263 97409 81908Grynųjų pinigų srautas 111968 56895 56817 65777 68046 71754 94165 94165 90457 79237 93425 71784Laikotarpio pinigų balansas 111968 168863 225680 291457 359503 431256 525422 619587 710044 789281 882706 954489

Pinigų srautų ataskaita 1 m. (Optimistinis variantas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Praėjusio laikotarpio pinigų balansas 0 152825 260790 368678 491653 618430 751468 922239 1093011 1257519 1403148 1572668

Įplaukos Pardavimo įplaukos su PVM 153692 192115 192115 215168 220932 230538 288172 288172 278566 249749 286251 230538Gaunamos paskolos 75000 Įplaukos už parduotas akcijas 200000 Kitos įplaukos Viso įplaukų 428692 192115 192115 215168 220932 230538 288172 288172 278566 249749 286251 230538 Mokėjimai Ilgalaikio turto pirkimas (be statybų) su PVM 205000 Statybų finansavimas ir kapitalinis remontas Žaliavų ir atsargų pirkimas su PVM 18880 23600 23600 26432 27140 28320 35400 35400 34220 30680 35164 28320Energetinės, komunalinės (eksploatacinės) išlaidos 2812 3452 3530 3910 3976 4160 5098 5098 4915 4460 5060 4130Atlyginimai, komandiruotės, soc. Draudimas 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611 10611Transporto išlaidos su PVM 566 708 708 793 814 850 1062 1062 1027 920 1055 850Reklamos išlaidos su PVM 7685 9606 9606 10758 11047 11527 14409 14409 13928 12487 14313 11527Mokamas PVM 23438 29297 29297 32813 33692 35157 43946 43946 42481 38087 43653 35157Mokamos palūkanos 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625Paskolų grąžinimas 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250Išmokami dividendai, premijos, pašalpos Kitos išlaidos Viso mokėjimų 275867 84149 84227 92193 94155 97499 117401 117401 114057 104121 116731 97469Grynųjų pinigų srautas 152825 107965 107887 122976 126777 133038 170771 170771 164509 145628 169520 133068Laikotarpio pinigų balansas 152825 260790 368678 491653 618430 751468 922239 1093011 1257519 1403148 1572668 1705736

PINIG SRAUTŲ ATASKAITA 2 -5 M. (Pesimistinis variantas) 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai I ketv II ketv III ketv IV ketv I ketv II ketv III ketv IV ketv I pusm. II pusm. I pusm. II pusm.Praėjusio laikotarpio pinigų balansas 203243 232457 268017 330820 401797 423735 472019 533925 606729 644689 799893 816059 Įplaukos Pardavimo įplaukos su PVM 185710,8 224133,7 288171,9 307383,4 192114,6 230537,5 262556,6 288171,9 467478,9 531517,1 416248,3 576343,8Kitos įplaukos Viso įplaukų 185711 224134 288172 307383 192115 230538 262557 288172 467479 531517 416248 576344 Mokėjimai Žaliavų ir atsargų pirkimas su PVM 68440 82600 106200 113280 70800 84960 96760 106200 172280 195880 153400 212400Energetinės, komunalinės (eksploatacinės) išlaidos 2320 2800 3600 3840 2400 2880 3280 3600 5840 6640 5200 7200Atlyginimai, komandiruotės, soc. Draudimas 39791 39791 39791 39791 39791 39791 39791 39791 60915 60915 60915 60915Transporto išlaidos su PVM 2053,2 2478 3186 3398,4 2124 2548,8 2902,8 3186 5168,4 5876,4 4602 6372Reklamos išlaidos su PVM 5571 6724 8645 9222 5763 6916 7877 8645 14024 15946 12487 17290Mokamas PVM 28321 34180 43946 46876 29297 35157 40040 43946 71291 81056 63478 87892Kiti biudžetui mokėtini mokesčiai Išmokami dividendai, premijos, pašalpos 10000 20000 20000 20000 20000 10000 10000 10000 100000 10000 100000 Kitos išlaidos Viso mokėjimų 156497 188574 225369 236407 170176 182253 200651 215369 429518 376313 400082 392070Grynųjų pinigų srautas 29214 35560 62803 70976 21938 48284 61906 72803 37961 155204 16166 184274Laikotarpio pinigų balansas 232457 268017 330820 401797 423735 472019 533925 606729 644689 799893 816059 1000333

PINIG SRAUTŲ ATASKAITA 2 -5 M. (Labiausiai tikėtinas variantas) 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai I ketv II ketv III ketv IV ketv I ketv II ketv III ketv IV ketv I pusm. II pusm. I pusm. II pusm.Praėjusio laikotarpio pinigų balansas 954489 1045522 1084311 1382695 1704957 1883950 2120698 2397244 2615628 3035753 3625472 3881921 Įplaukos Pardavimo įplaukos su PVM 371421,6 448267,4 576343,8 614766,7 384229,2 461075,1 525113,3 576343,8 934957,8 1063034 832496,6 1152688Kitos įplaukos Viso įplaukų 371422 448267 576344 614767 384229 461075 525113 576344 934958 1063034 832497 1152688 Mokėjimai Žaliavų ir atsargų pirkimas su PVM 68440 82600 106200 113280 70800 84960 96760 106200 172280 195880 153400 212400Energetinės, komunalinės (eksploatacinės) išlaidos 2320 2800 3600 3840 2400 2880 3280 3600 5840 6640 5200 7200Atlyginimai, komandiruotės, soc. Draudimas 39791 39791 39791 39791 39791 39791 39791 39791 60915 60915 60915 60915Transporto išlaidos su PVM 2053,2 2478 3186 3398,4 2124 2548,8 2902,8 3186 5168,4 5876,4 4602 6372Reklamos išlaidos su PVM 11143 13448 17290 18443 11527 13832 15753 17290 28049 31891 24975 34581Mokamas PVM 56642 68361 87892 93752 58595 70314 80080 87892 142581 162113 126956 175785Kiti biudžetui mokėtini mokesčiai Išmokami dividendai, premijos, pašalpos 100000 200000 20000 20000 20000 10000 10000 100000 100000 10000 200000 Kitos išlaidos Viso mokėjimų 280389 409478 277960 292505 205237 224326 248567 357960 514833 473315 576048 497252Grynųjų pinigų srautas 91033 38789 298384 322262 178992 236749 276546 218384 420125 589719 256449 655435Laikotarpio pinigų balansas 1045522 1084311 1382695 1704957 1883950 2120698 2397244 2615628 3035753 3625472 3881921 4537356

PINIG SRAUTŲ ATASKAITA 2 -5 M. (optimistins variantas) 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai I ketv II ketv III ketv IV ketv I ketv II ketv III ketv IV ketv I pusm. II pusm. I pusm. II pusm.Praėjusio laikotarpio pinigų balansas 1705736 1948587 2170606 2524570 2918118 3074164 3409377 3900563 4354528 5156816 6091051 6687783 Įplaukos Pardavimo įplaukos su PVM 557132,4 672401,1 864515,7 922150,1 576343,8 691612,6 787669,9 864515,7 1402437 1594551 1248745 1729031Kitos įplaukos Viso įplaukų 557132 672401 864516 922150 576344 691613 787670 864516 1402437 1594551 1248745 1729031 Mokėjimai Žaliavų ir atsargų pirkimas su PVM 68440 82600 106200 113280 70800 84960 96760 106200 172280 195880 153400 212400Energetinės, komunalinės (eksploatacinės) išlaidos 2320 2800 3600 3840 2400 2880 3280 3600 5840 6640 5200 7200Atlyginimai, komandiruotės, soc. Draudimas 39791 39791 39791 39791 39791 39791 39791 39791 60915 60915 60915 60915Transporto išlaidos su PVM 2053,2 2478 3186 3398,4 2124 2548,8 2902,8 3186 5168,4 5876,4 4602 6372Reklamos išlaidos su PVM 16714 20172 25935 27665 17290 20748 23630 25935 42073 47837 37462 51871Mokamas PVM 84963 102541 131839 140628 87892 105471 120120 131839 213872 243169 190434 263677Kiti biudžetui mokėtini mokesčiai Išmokami dividendai, premijos, pašalpos 100000 200000 200000 200000 200000 100000 10000 100000 100000 100000 200000 Kitos išlaidos Viso mokėjimų 314281 450382 510551 528602 420298 356399 296484 410551 600148 660317 652013 602435Grynųjų pinigų srautas 242851 222019 353964 393548 156046 335213 491186 453964 802289 934234 596732 1126596Laikotarpio pinigų balansas 1948587 2170606 2524570 2918118 3074164 3409377 3900563 4354528 5156816 6091051 6687783 7814379

LITERATŪRA1. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R.. Marketingas – Vilnius: Eugrimas, 1999. – 424 p. – ISBN 9986-752-49-32. Buškevičiūtė E., Mačerinskienė I., Finansų analizė – Kaunas: Technologija, 1999. – 379 p. – ISBN 9986-13-710-13. http://neris.mii.lt/aa/registra.htm4. http://www.plasticx.com/a/px9930.html5. http://www.plasticx.com/specs/gr050101.html6. http://www.recycle.net/price/post.html 7. Jovaiša A., Kaip parengti verslo planą – Kaunas: Pačiolis, 1997. 190 p. – ISBN 9986-487-38-2