Patentai

Turinys

Kas yra patentas? 3

Patento registravimo procedūra 3
Patento prašymas 4
Patentinės informacijos paieška 4
Pirminiai informacijos šaltiniai 4
Antriniai informacijos šaltiniai 5
Tiesioginio ryšio patentų duomenų bazės 6
Patentų duomenų bazės kompaktiniuose diskuose 6
Apibendrinimas 8Kas yra patentas?
Patentas yra intelektualios nuosavybės forma. Intelektuali nuosavybė 1968 apibrėžta pagal Pasaulinės intelektualios nuosavybės organizacijos (World Intellectual Property (WIPO) Stokholmo sutartį, kaip “legali veikla pramonės, literatūros ar artistinėje srityse”.
Patentas [lot. patens (kilm. patentis) – aiškus], juridinis dokumentas, patvirtinantis išradimo autorystę ir patento savininko išimtinę teisę tuo išradimu disponuoti. Išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, išradimo ly ygio ir turi pramoninį pritaikomumą.
Patentas yra įstatymo tvarka apsaugotas tam tikram laiko terminui (daugiausiai iki 20 metų). Patentas yra juridinis dokumentas, kuriuo patvirtinama uždavinio techninio sprendimo pripažinimas išradimu, prioritetas, išradėjo autorystė ir patento savininko išimtinė teisė.
Lietuvos autorių patentų pavyzdžiai:
• Lietuvos patentas Nr.LT 3248. Sukibusių medžiagų birumo atstatymo būdas./A. Federavičius. – 1995.- Biul. Nr. 4.
• SSSR AS No.1521176. Sposob opredelenija charakteristik tviordogo tela v processe jonnogo oblucenija./A. Ragauskas.- 1989.
Išradimas įforminamas pateikus paraišką. Paprastai paraišką sudaro specialus prašymas, aprašymas, išradimo apibrėžtis, referatas, brėžiniai, schemos ir kita iš šradimą apibūdinanti medžiaga.
Norint pateikti patentą registracijai, jis turi atitikti keletą kriterijų:
• Naujumas: išradimas turi būti naujas ir nežinomas visuomenei. Tai reiškia, kad išradėjas turi pateikti išradimą registracijai prieš viešą paskelbimą arba publikavimą bet kokioje formoje.
• Išradimas turi būti galimas pritaikyti ga

amyboje.
• Išradimas turi būti išradybinio lygio ir neturi būti akivaizdus ar prognozuojamas patobulinimas jau egzistuojančio ar aprašyto publikuojamoje literatūroje.
• Jis neturi prieštarauti visuomenės interesams, moralinės ir humaniškumo principams.
• Patento aprašymas turi būti pakankamai detalus ir aiškus, kad žmogus turintis žinių atitinkamoje srityje galėtų įvykdyti arba patobulinti išradimą.Patento registravimo procedūra
Pagrindinę patento registravimo procedūrą reguliuoja 1883 metų Paryžiaus pramoninės nuosavybės konvencija. Patentavimo procedūra buvo vis labiau standartizuojama įvairiose tarptautinėse patentų žinybose. Patento gavimas pakankamai ilgas ir sudėtingas verslas, kadangi išradimą aprašanti paraiška turi būti atidžiai patikrinama oficialiose patentų žinybose. Patentų paraiškų tikrinimo procedūra įvairiose šalyse skiriasi.
Patento pareiškėjas sudaro išradimo aprašymą. Pareiškėjui sudarant aprašymą, dažnai reikalinga patentų agento arba patikėtinio pagalba. Paprastai paraišką sudaro specialus prašymas, aprašymas, išradimo apibrėžtis, referatas, brėžiniai, schemos ir kita iš šradimą apibūdinanti medžiaga. Paraiška pateikiama patentų žinybai. Paraiškos padavimo data yra oficiali išradimo prioriteto data. Paraiškos ekspertizės procedūra įvairiose šalyse skirtinga. Patentų žinybos atlieka preliminarią ekspertizę ir paiešką. Paraiška publikuojama kartu su paieškos ataskaita. Pareiškėjas sprendžia, ar reikia atlikti patentabilumo ekspertizę, t.y. ekspertizę iš esmės. Jei paraiška priimama, ji publikuojama dar kartą. Mokesčiai mokami kiekvienoje fazėje. Daugumoje nacionalinių patentų sistemų naujumo paieška ir ekspertizė iš esmės sudaro vieną fazę. Išradimo paraiška turi būti pateikiama į kiekvieną šalį, kurioje ruošiamasi apsaugoti išradimą. Ši
ios paraiškos turi būti pateikiamos į kiekvieną šalį per 12 mėnesių nuo paraiškos prioriteto datos.Patento prašymas
Patento aprašymą sudaro(pasaulinė praktika):
• Pavadinimas/bibliografiniai duomenys – apima šią informaciją: šalies pareiškėjos numeris, prioriteto numeris, paraiškos pateikimo data, pareiškėjas, išradėjas, atstovas arba patikėtinis ir kt. Referatas (parašytas pareiškėjo) ir, jei reikalinga, pridedami brėžiniai.
• Srities nustatymas.
• Pagrindinė informacija – dabartinio techninio lygio aprašymas.
• Problema – techninės problemos prigimtis.
• Išradimas – pagrindinis aprašymas, išradybinio lygio ir veikimo paaiškinimas, su nuorodomis į pavyzdžius.
• Išradimo apibrėžtis – nustato patento suteikiamos teisinės apsaugos ribas.
• Brėžiniai
• Paieškos ataskaita – apima patentų ar kitų dokumentų, kurie aprašo technikos lygiu, sąrašą.
Lietuvoje patentai registruojami Lietuvos Respublikos Valstybiniame patentų biure.
Lietuvos Respublikoje patentinę paraišką sudaro:
• prašymas išduoti patentą;
• išradimo aprašymas;
• vieno ar daugiau punktų išradimo apibrėžtis;
• brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti;
• referatas;
• dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis;
• dokumentas apie teisę paduoti patentinę paraišką (jei ją paduoda ne išradėjas) ir pareiškimas dėl išradimo autorystės.Patentinės informacijos paieška
Patentai yra svarbūs informacijos šaltiniai.
Patentinės informacijos paieškai reikalingi specialūs įgūdžiai. Daugelis gamybinių kompanijų įdarbina patentų inžinierius ir/arba patentų teisininkus darbui susijusiam su patentais, patentų paieška ir registracija. Apie patentų paiešką informaciją galima gauti nacionalinėse ar regioninėse patentų žinybose ir daugelyje universiteto bibliotekų.Pirminiai informacijos šaltiniai
Visose šalyse, kurios priklauso Paryžiaus konvencijai, reikalaujama oficialiuose periodiniuose žurnaluose pateikti išsamią informaciją apie išduotus patentus ir
r registruotus prekinius ženklus. Šie žurnalai dažniausiai leidžiami kartą per savaitę.

Žurnalai, leidiniai:
Pracūzija : Bulletin Officiel de la propriété industriel
Vokietija : Patentblatt
Ispanija : Boletin oficial de la propriedad industrial
Švedija : Svensk Patenttidning / Swedish Patent Gazette
Jungtinės Karalystės : Official Journal Patents
Jungtinės Amerikos Valstijos : Official Gazette of the United States Patent Office (leidžiamas du kartus per savaitę)
Japonija : Kokai Tokkyo Koho (Patent Application Gazette); Kokai Jituyo Shin An Koho (Utility Model Application Gazette); Jitsyo Shin An Koho (Utility Model Gazette)
Lietuva : Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis (The Official Gazette of the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania) – apima Lietuvos Respublikos patentų, pramoninio dizaino, prekių ir paslaugų ženklų, firmų pavadinimų registro įrašus.
Europos Patentų Žinyba leidžia savaitinį dviejų dalių Europos Patentų Biuletenį:
1. Publikuojamos Europos ir tarptautinės patentų paraiškos.
2. Išduoti patentai.
Europos Patentų Žinyba (the European Patent Office) pateikia sąrašą, kur galima rasti informaciją apie patentus internete, apimantį kitų patentų biurų serverius, kompiuterius, kuriuose yra patentų duomenų bazės ir patentų informacijos tiekėjus.
Naudingas informacijos apie Jungtinių Amerikos Valstijų patentus šaltinis yra „Delphion“, kur galima nemokamai peržiūrėti patentus nuo 1971 iki dabar.
Oficialus Pasaulinės Intelektualios Nuosavybės Teisės Organizacijos (World Intellectual Property Organization (WIPO) laikraštis yra PCT Gazette: Gazette of International Patent Applications. 1978 (leidžiamas du kartus per sa

avaitę). Kas antras PCT Gazette leidinys skirtas PCT paraiškų santraukoms.Antriniai informacijos šaltiniai
Dvi organizacijos ypatingai svarbios aprūpinant informacija apie patentus:
„Derwent publications“ pateikia Pasaulinę Patentų Rodyklę (World Patents Index (WPI), kurią galima rasti tiesioginėje duomenų bazėje nuo 1976. Ji apima patentus iš 30 šalių. Daugumos šalių patentai turi santraukas anglų kalba, kas palengvina paiešką pagal raktinius žodžius.
EPIDOS-INPADOC – Tarptautinis Patentų Dokumentacijos Centras (the International Patent Documentation Center (Inpadoc) buvo įkurtas Vienoje 1972. Nuo 1991 Inpadoc įsijungė į Europos Patentų biuro (European Patent Office) sudėtį, kartu tapdamas naujo Epidos (European Patent Information and Documentation Systems) dalimi. EPIDOS yra Europos Patentų biuro direktoratas, jis įsikūręs Vienoje. INPADOC duomenų bazėje talpinami bibliografiniai duomenys iš daugiau kaip 50 šalių. Pagal šiuos duomenis ruošiamos mikrofišų rodyklės. Joje nėra santraukų, o pavadinimai ne romėnų abėcėle pateikiami angliškai.
Paiešką galima atlikti pagal autoriaus pavardę arba kompanijos pavadinimą. Teminė paieška atliekama arba pagal raktinius žodžius, arba pagal tarptautinės patentų klasifikacijos (IPC) kodą, kuris naudojamas patentų biuruose visame pasaulyje. Pirma IPC redakcija buvo skelbiama 1968 m. Reikia pažymėti, kad IPC buvo sukurtas ir tobulintas patentų vertintojų. Todėl jis sukurtas daugiau akcentuojant išradėjiškus aspektus, o ne kontekstą, kuriame jie galėtų būti panaudojami.Tiesioginio ryšio patentų duomenų bazės
(Online Patent Databases)
Keletas tinklo kompiuterių siūlo įvairias patentų duomenų bazes. Svarbiausių patentų duomenų bazės yra šiuose tinklo kompiuteriuose:
• DIALOG (www.dialog.com)
• QUESTEL-ORBIT (www.questel.orbit.com)
• FIZ Karlsruhe (www.fiz-karlsruhe.de)
Svarbiausios pagrindinės patentų duomenų bazės yra:
INPADOC, INPANEW, INPAMONITOR ir LEGSTAT . Jos apima 56 patentavimo įstaigas. Laisvai prieinamos yra DIALOG, ORBIT ir STN.
Derwent Pasaulinė patentų rodyklė (WORLD PATENTS INDEX (WPI) – ruošiama Derwent Publications. Naujausios duomenų bazės žinomos kaip World Patents Index Latest (WPI/L).
Patentų duomenų bazės įvairiose šalyse:
Duomenų bazės ONLINE HOST
CHINAPATS; ORBIT
CHINESE PATENT ABSTRACTS IN ENGLISH DIALOG
CLAIMS – JAV patentai nuo 1950 DIALOG, ORBIT, STN
EPAT – European Patents Office patentai, skelbtos patentų paraiškos ir Euro-PCT patentų paraiškos QUESTEL
FPAT – Prancūzijos patentai nuo 1969 QUESTEL
ITALPAT – Italijos patentų paraiškos ir Italijos taisyklės ir paraiškų pateikimo modelis nuo 1983 ESA-IRS
JAPIO – Japonijos patentų paraiškos nuo 1976 ORBIT
PATDPA – Vokietijos patentai nuo 1968 STN
PATGRAPH – grafinė medžiaga STN
US PATENTS – svarbiausia informacija apie JAV patentus nuo 1971 ORBITPatentų duomenų bazės kompaktiniuose diskuose
Daugelį patentų duomenų bazių galima rasti kompaktiniuose diskuose (CD-ROM).
Europos patentų žinyba (the European Patent Office) leidžia keletą kompaktinių diskų serijų, kuriose yra pilni patentai kartu su brėžiniais.
Serijos, apimančios Europos patentų konvencijos (EPC) nacionalinių narių patentus, arba išleistos (DK,GB,DE,FR and IT), arba yra planuojamos išleisti.
Kitos patentų duomenų bazės kompaktiniuose diskuose:
ACCESS
EPO patentų paraiškų bibliografinė informacija ir referatai. Atnaujinama kartą per ketvirtį. Prieinama Chadwyck-Healey arba the EPO.
BULLETIN
Bibliografinė ir statuso informacija apie EPO patentus. Atnaujinama kartą per ketvirtį. Prieinama Chadwyck-Healey arba the EPO.
FIRST
Pilni tekstai ir brėžiniai apie PCT ir EPO front pages nuo 1988 . Kiekviename diske yra apie 12 000 įrašų. Atnaujinama penkis kartus per metus. Prieinama Chadwyck-Healey arba the EPO.
APS
Bibliografinė informacija ir referatai apie JAV patentus, dizainą, įmones ir kt. nuo 1969. Atnaujinama kas mėnesį. Prieinama Chadwyck-Healey.
CASSIS
Bibliografinė informacija apie JAV patentus, dizianą, įmones ir kt. Atnaujinama tris kartus per metus. Prieinama MicroInfo.
CLAIMS
Bibliografinė informacija apie JAV chemijos patentus nuo 1950 ir mechanikos/elektrotechnikos patentus nuo 1963. Atnaujinama kas du mėnesiai. Prieinama Silver Platter.
IPC:CLASS
Tarptautinės patentų klasifikacijos (International Patent Classification (IPC) 2, 4, ir 5 redakcija, antraštinių žodžių rodyklės ir atitikimai. Prieinama WIPO.Apibendrinimas
Patentai yra vienas svarbiausių išradimų apsaugos formų. Intelektualinės nuosavybės apsauga pasaulyje rūpinasi nemažai organizacijų. Lietuva, pasinaudojusi užsienio patirtimi, sukūrė savo patentų apsaugos sistemą, kurios veikimą nustato atitinkamos normos.

Šis darbas apžvelgia patentų, kaip išradimo autorystę įrodančių dokumentų, veikimą, juos išduodančių ir jų duomenų bazes administruojančias institucijas visame pasaulyje.

Naudoti informacijos šaltiniai

1. Išradimai. Pramoninis dizainas. Prekių ir paslaugų ženklai. Firmų vardai. Oficialus biuletenis, Vilnius, 1992.
2. Pradedančiojo verslininko žinynas. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, Vilnius, 2002.
3. Europos patentų žinyba (http://www.epo.co.at/index.htm)
4. Pasaulinė Intelektualios Nuosavybės Organizacija (http://www.wipo.org/)
5. Lietuvos valstybinis patentų biuras http://www.vpb.lt/

Leave a Comment