Pardavimu planas

Pardavimo programa

Pardavimų padalinio tikslai
Pardavimų padalinys privalo per metus rinkos dalį padidinti x procentų. Per mėnesį padalinys turi parduoti x procentų prekių esančių sandelyje to mėnesio pradžioje. Kiekvienas savo regione privalo informuoti potencialius klientus apie mūsų firmos egzistavimą ir užmegsti dalykinius santykius. Per metus rajone turi x procentų padidėti klientų skaičius. Iki kitų metų pirmo ketvirčio pabaigos kiekvienas vadybininkas privalo į mūsų asortimentą įtraukti jam nurodytą prekę ir įgyti rinkosm dalį šiai prekei. Trijų metų bėgyje turime pasiekti lyderiaujančių firmų pozicijas.

Analizė
Išorės: Didžiąją ri

i
inkos dalį užima dvi stambios kompanijos. Be jų egzistuoja dar x skaičius konkuruojančių firmų. Kiekviename regione veikia mažos įmonės , kurių veikla neišeina už regiono ribų. Tačiau jos gali pateikti tik labai mažą asortimentą ir mažais kiekiais. Su jomis mes nekonkuruojame, nes jos aprūpina tik mažas gamybos įmones, kurioms nenaudinka bendradarbiauti su mumis, nes paskaičiavus transporto išlaidas prekės savikaina išauga 1,5karto.
Vidaus: Įmonė turi pakankamai lėšų užpirkti prekėms. Numatomos ateinančių metų kvotos leidžia patenkinti visų klientų poreikius(esamų ir numanomų). Turime sąlygas padidinti mū
ū
ūsų asortimentą, naujasi pakausiais produktais. Tai būtina daryti norint pritraukti naujų klientų, kurių poreikai yra specifiniai. Kadangi yra mažai firmų kurios tiekia reikaimo asortimento produkciją.

Strategija
Kadangi rytų regionuose dar nenusistovėję pastovūs tiekėjai, reikalinga kuo greičiau perimti klientus iš konkurentų. Vietiniai ti

i
iekėjai ir perpardavinėtojai negali pilnai patenkinti stambių gamintojų poreikių. Rytų regionui mes taikysime specialias kainas, mažesnes negu rinkos lyderių nustatytas kainų lygis. Taikysime lengvatines pristatymo paslaugas. Kai regiono vartotojų poreikis užims x procentų mūsų pardavimų steigsime Klaipėdoje savo firmos sandėlius, tuo sumažindami transporto kaštus ir prekės savikainą. Taip galėsime dar sumažinti prekės kainą. Kai užimsime atitinkamą rinkos dalį, kainą pakelsime iki nusistovėfjusos rinkos kainos.
Kituose regionuose prekiausime rinkos kainomis, ypatingas kainas taikytami naujiems klientams, siekiant juos persivilioti iš konkurentų. Siekiant plėsti firmos veklą per metus turėsime įvesti bent du naujus produktus į mūsų asortimentą. Nauji produktai turės užimti atitinkamą rinkos dalį. Vadybininkai turės glaudžiai bendrauti su naujų produktų vartotojais ir parodyti mūsų produkcijos privalomus prieš jau esančius rinkoje. Esant rinkos pokyčiams yra ti
i
ikimybė pradėti gamybinius procesus taip sumažinant kai kurių prekių savikainą. Jei kainos kils dar tris mėnesius pristabdysime pardavimus. Kai konkurentai nebepatenkins klientų poreikių, neturėdami pasiūlos. Mes parduosime sao prekes didesnėmis kainomis.

Prognozės
Ištyrus rinką ir esamų klientų poreikius kitų metų pirmiems dviems ketvirčiams nustatyta, kad pardavimai padidės x procentų lyginant su prėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Vadybininkų pardavimai ir klientų skaičius išaugs 1,5 karto. Kadangi mažos bendrovės nesugebės užsipirkti pakankamai prekių, kad galėtų patenkinti klientų poreikius. Vadinasi reikia gauti didesnias kvotas ir ka

a
as mėnesį užsipirkti 40% daugiau prekių palyginus su praeitais metais. Trečio ketvirčio pirmoje pusėje reikės priimti vieną naują vadybininką. Taip vadibinkai galės susiarinti savo viklą ir sukoncentruoti savo darbą į konkriačią darbo sritį. Siekiant kuo geriau ir greičiau patenkinti klientų poreikius.

Užduočių numatymas
Firmos vadovas privalo rūpintis, kad laiku būtų atsiskaitoma už perkamas prekias, gauti pakankamai kvotų, kad netrūktų paklausių prekių. Kontroiuoti marketingo, finansų ir pardavimų skyrius.
Pardaavimų skyriaus vadovas turi kontroliuoti vadybininkus kad šie laiku ir tiksliai pateiktų pardavimų ataiskaitas, naujų klientų sąrašus. Turi tirti rinką ir surasti prekias, kuriomis galima būtų praplėsti esamą asortimentą. Išanalizuot rinkos tyrimų duomenis ir nustatyti paklausiausias
Pardavimų vadybininkai privalo nuosekliai ir reguliariai tirti esamų klientų poreikius, bei ateities prognožes. Pritraukti naujus klientus. Ištirti kokių priemonių reikėtų imtis, kad galėtume patenkinti jų poreikius. Kelti pardavimus regionuose x procentų kas mėnesį. Mėnesio pabaigoje paruošti atskaitas apie pardavimus, esamų ir numanomai būsimų klientų sąrašus. Pateikti ateinančio mėnesio planuojamų pardavimų prognozes ir paklausiausių prekių sąrašus.