Vadybininko darbo aprašymas(Pareiginis)

DARBO APRAŠYMAS

1. Pareigybės pavadinimas: Pardavimų vadybininkas (naudota restoranų, barų įranga).
Vadybininkas atsakingas už pardavimus ir jų didinimą, klientų paiešką, ryšių palaikymą su esamais klientais labiausiai paklausių prekių sąrašo sudarymą, ekspozicinę salę, reklamą.

2. Atsiskaitomybė: Vadybininkas tiesiogai pavaldus ir atsiskaito firmos direktoriui.

Pavaldiniai: Sandėlininkas, pervežėjai, techninės priežiūros meistras.
Ryšiai: Vidiniai- pirkimų vadybininkas, importo vadybininkas, sandėlininkas, direktorius, buhalterija.
Išoriniai- pervežimo kompanijos, reklamos agentura, atsarginių dalių tiekėjai, pašto paslaugų tikėjai.

3. Pareigos ir atsakomybė:
Ekspozicijų salė Vadybininkas tiesiogiai atsako už ekspožicinės salės vaizdą. Visos prekės turi buti puikios prekinės išvaizdos: nuvalytos dulkės, nesimatyti jokių išorinių bei vidinių defektų, nublizgintos spec. priemone palaikančia blizgesį (atvežtų prekių prekinę išvaizda rūpinasi sandėlininkas), kiekvieną rytą vadybininkas atėjęs į darbą privalo apžiūrėti ekspozicijų salę ir apie netvarkingas, nešvarias prekes pranešti sandėlininkui ir prižiūrėti, kad trūkumai būtų pašalinti valandos bėgyje. Prekės turi būti išdėstytos taip, kad klientas galėtų nekliudomai apžiūrėti jį dominančią prekę; prie kiekvienos prekės turi buti pridėta mūsų kaina, kiek kainuoja naujas irengimas ir trumpas techninis aprašymas. Vasybininkas atsakingas, kad ekspozicijų salėje veiktų visos įrengtos apšvietimo priemonės. Visos parduotos ar išmontuotos, neturinčios prekinės išvaizdos prekės turi būti nedelsiant išneštos iš ekspozicijos salės.
Techninė buklė Visos prekės turi būti techniškai tvarkingos, neturi būti nei išorinių pažeidimų, nei techninių gedimų. Atsiradus gedimui vadybininkas nedelsiant apie tai praneša sandėlininkui, kuris iškviečia meistrą ir pašalina gedimus. Vadybininkas prižiūri, kad gedimas būtū pašalintas kuo greičiau- jei neišeina pašalinti tą pačią dieną ar reikia laukti kol bus atvežtos užsakytos detalės, įrengimas turi būti sutvarkytas tą pačią dieną kai gauta nauja atsarginė detalė. Už atsarginę detalę vadybininkas apmoka iškarto pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, kai irengimas sutvarkytas vadybininkas atsiskaito su meistru pagal meistro išrašytą sąskaitą faktūrą. Sąkaitos darbo pabaigoje-vėliausiai kitos dienos rytą turi buti perduotos buhalterei. Sąskaitas gali perduoti pats vadybininkas arba importo, pirkimo vadybininkai, priklausomai nuo to kuris greičiausiai važiuoja i buhalteriją. Visada prieš pradedant remonto darbus vadybininkas turi žinoti busimo remto kaštus, jei kaštai viršija 50% naujo įrengimo kainos, vadybininkas privalo dėl remonto pasikonsultuoti su firmos direktorium.
Klientų aptarnavimas Tik iėjus klientui į ofisą vadybininkas privalo nedelsiant prieiti ir maloniai pasisveikinti. Jei tuo metu kalba telefonu turi baigti pokalbį, pašnekovo atsiprašyti ir pasakyti, kad perskambins. Pasisveikinus su klientų būtina, pradžioje pokalbio išsiaiškinti iš kokios jis firmos, ar atidarinėja naują istaigą ar atsinaujina ir pan., surinkti visą informaciją naudingą tolimesniam bendravimui. Viską turi užsirašyti į užrašų knygelę, klientui išvykus visa informacija perkialiama i kompiteryje esančią duomenų bazę apie klientus(vardas, pavardė, tel. nr., e-meilas, adresas ir visa kita gauta informacija). Pirmiausia klientas nuvedamas prie tų prekių kurios jį domina, paskui aprodomos visos prekės, kurios yra ekspozicijų salėje ir sandėlyje. Jei klientas pageidauja gauti komercinį pasiūlymą, tai turi buti padaryta per dvi valandas po kliento išvykimo, nebent pasiųlymo gavimo laikas buvo susitartas iš anksto. Klientas negali būti paliktas vienas ilgiau kaip 5min. Jei esant klientams atvykstsa kiti, jiems pasiūloma palaukti kabinete, kur jie bendrauja su ten esančiais kitais vadybininkais. Vadybininkas bendraudamas su klientais telefonu maloniai atsako į visus juos dominančius klausimus, užsirašo visus reikiamus kontaktus, kad prireikus būtų galima susisiekti su juo. Pokalbis turi baigtis tuo kad butų susitartas susitikimas musų ofise artimiausiu klientui patogiu laiku.
Pardavimai Parduota prekė nedelsiant paruošiama išvežimui, vadybininkas negali leisti išvešti prekės kol jos techninė būklė nebus patikrinta kliento akivaizdoje. Suderėjus kainą vadybininkas išrašo pardavimo sutartį(du egzempliorius, vienas klientui kitas lieka firmai), dvi sąskaitas faktūras ir pinigų priėmmo kvitą(jei atsiskaitoma grynais). Pasirašyta sutartis įsegama į pardavimo sutarčių segtuvą, o sąskaita faktūra ir pinigų priėmimo kvitas turi buti perduotas buhalterijai iki sekančios darbo dienos 12val. Jei klientas atssikaito pavedimu, prekių negalima perduoti kliento žinion, kol buhalterija nepatvirtina kad pinigai pervesti. Parduota prekė duomenų bazėje perkialiama iš parduodamų prekių sąrašo į parduotų. Vadybinkas privalo kas mėnesį kelti pardavimus x%. Jei tai nepavyksta, tai turi buti raštiškas paaiškinimas kodėl taip yra, su konkrečiai įvardntomis priežąstimis.
Naujų klientų paieška Vadybininkas turi žinoti visas bankrutuojančias-užsidarančias ir susikuriančias firmas Vilniaus mieste galinčias būti mūsų klientais. Kiekviena maitinimo įstaiga (baras, restoranas, valgykla, naktinis klubas ir t.t.) turi žinoti apie mūsų firmos egzistavimą. Per dieną reikia atlikti minimum 10telefoninių skambučių naujiems klientams. Visi skambučiai registruojami nustatytame blanke(blankas pridedamas) ir kompiuterinėje laikmenoje. Klientui privaloma trumpai papasakoti apie mūsų veiklą ir išsiaiškinti jo poreikius. Bendrauti tik su firmos direktoriuki arba savininku. Su esamais klientais pasikalbėti telefonu nerečiau kaip kartą į du mėnesius. Kas pusę metų reikia išsiųsti didžiausiems Lietuvos viežbučiams bei restoranams oficialius informacinius laiškus apie mūsų firmos veiklą.
Reklama Vadybininkas privalo du kartus(10-tą ir 20-tą mėnesio dieną) idėti reklaminius skelbimus į populiariausius Lietuvos dienraščius, kai išeina didžiausias jų tiražas. Į tikslinius leidinius reklamą idėti kartą per du mėnesius. Vadybininkas atsakingas už reklaminio teksto sudarymą. Tekstą turi patvirtinti direktorius, tik tada jį galima perduoti reklamos agentam.
Valdžia Vadybininkas gali laisvai pasirinkti ir samdyti pervežimo kompanijas. Atleisti ir samdyti elektros ir remonto darbų meistrus. Suteikti parduodamai prekiai 15% nuolaidą ir 20% nuolaidą perkant nemažiau kaip už 5000Lt.
Kas mėnesį vadybininkui papildomai apmokama 150Lt mobiliojo telefono sąskaitos. Nuo pardavimų sumos kas mėnesį mokamas 10% priedas.