OVS modeliavimas UAB A. Jakšto spaustuvė

ĮVADAS

Organizacijos tapo pirmine socialinės institucijos forma dabartinėje visuomenėje. Formaliu požiūriu organizacijos yra tikslo siekiantys socialiniai dariniai su atitinkamomis struktūros sistemomis, kurios neturi griežtai identifikuojamų ribų.Verslo įmonėse (taip pat ir viešosiose institucijose) plačiai naudojama organizacinės arba valdymo struktūros sąvoka. Tačiau iki šiol daugelis darbuotojų nesupranta valdymo struktūros esmės, kodėl naudojama būtent tokia, o ne kitokia organizacinė valdymo struktūra.Keičiantis ekonominei aplinkai Lietuvoje, keičiasi organizacijų požiūris į valdymo struktūras. Anksčiau beveik į negirdėtas ir praktiškai netaikytas struktūras dabar žvelgiama su susidomėjimu. Pastaruoju metu padaugėjo matricinių valdymo struktūrų taikymo pavyzdžių. Ėjimas link naujesnių ir anksčiau nenaudotų valdymo struktūrų įdiegimo gali būti paaiškinamas užsienio kompanijų atėjimu į Lietuvą bei Lietuvos įmonių vadovų domėjimusi efektyviais organizacijų valdymo metodais bei jų praktiniu įgyvendinimu.Šio darbo tikslas – pateikti organizacijos UAB „A. Jakšto spaustuvė” organizacinės valdymo struktūros modifikaciją, kuri leistų siekti efektyvesnės organizacijos veiklos.Rašydama šį darbą išsikėliau šiuos uždavinius:• Įvertinti esamą UAB „A. Jakšto spaustuvė” valdymo struktūrą ir palyginti ją su klasikiniais valdymo struktūrų modeliais.• Parengti patobulintą UAB „A. Jakšto spaustuvė” valdymo struktūrą, kuri leistų padidinti organizacijos veiklos bei valdymo efektyvumą.

1. UAB „A. JAKŠTO SPAUSTUVĖ“ CHARAKTERISTIKA

UAB „A. Jakšto spaustuvė“ buvo įkurta prieš 9 metus kaip individuali Vyskupų konferencijos spaustuvė. Po dviejų metų nuo spaustuvės įkūrimo įsisteigė uždaroji akcinė bendrovė (Vyskupų konferencijai priklausančių akcijų dalis buvo parduota užsienio investuotojams Italijos juridiniam asmeniui). Spaustuvė buvo pastatyta už visuomeninės (religinės) organizacijos lėšas.

1 lentelė UAB “A. Jakšto spaustuvė” akcininkaiAkcininkas Valdomas akcijų procentasItalijos fizinis asmuo 55 proc. (kontrolinis paketas) Vyskupu konferencija 45 proc.

Pastatai, bei gamybiniai įrenginiai buvo pirkti prieš septynerius metus – organizacijos veiklos pradžioje.UAB “A. Jakšto spaustuvė” įsikūrusi Kaišiadoryse (geras susiekimas su Vilniaus ir Kauno miestais). Komercijos skyrius turi savo patalpas bei dirba Vilniuje (yra padalinys ir Kaišiadoryse).UAB “A. Jakšto spaustuvės” įstatinis kapitalas 9500220 Lt. iš kurių: spaudos įrengimai -550000 Lt., pastatai – 3000100 Lt., automobiliai – 300120 ir kt.Organizacijos apyvartinis kapitalas apie 2200000 Lt., o grynasis pelnas pastaraisiais metais svyruoja nuo 120000 iki 250000 Lt.2 lentelė Grynojo pelno kitimas 2000-2004 m.

Metai Grynasis pelnas, Lt2000 1355892001 1204512002 206892003 2568742004 (prognozuojamas) 260000

Pagrindinės organizacijos teikiamos paslaugos:• iš užsakovų duotų medžiagų (pozityvai, plėvelės) spausdinama produkcija: knygos, žurnalai, reklaminiai bukletai, plakatai, lankstinukai;• skanuojamos nuotraukos, skaidrės, maketuojama ir gaminamos plėvelės skirtos spausdinimui ;• įrišimo darbai ir kt.UAB „A. Jakšto spaustuvė“ leidybos darbais neužsiima. Pagrindiniai užsakovai yra reklaminės agentūros, leidyklos (rečiau tiesioginiai knygų – straipsnių autoriai).

2. UAB „A. JAKŠTO SPAUSTUVĖ“ ESAMOS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS ĮVERTINIMAS

Šiuo metu organizacijoje UAB „A. Jakšto spaustuvė“ įdiegta valdymo struktūra pagrįsta funkcine struktūra. Kai kurios (dalis) sprendimų priėmimo teisės yra deleguotos žemesniame hierarchiniame lygyje esantiems padaliniams. Šiems padaliniams dažniausiai suteikiama teisė priimti vieną ar kitą sprendimą (strateginius klausimus sprendžia direktorius), tačiau šių sprendimų delegavimą vykdo direktorius. Žemiau paveikslėlyje pateikiu neišskaidytą į žemesnius lygius organizacijos struktūrą.

1 pav. UAB „A. Jakšto spaustuvė“ organizacinės struktūros aukščiausieji hierarchiniai lygiai.

Kaip matyti 1 pav., direktoriui pavaldūs šeši organizacijos skyriai su juose esančiais darbuotojais. Tokiu atveju galima spręsti, kad tai tipinis funkcinės valdymo struktūros pavyzdys, padaliniams vadovaujančių asmenų veikla dalinai skirstoma pagal funkcijas (šiuo atveju funkcinės valdymo struktūros bruožas), šie padaliniai apibrėžtose galiose bendradarbiauja.Funkcinės valdymo struktūros dažniausiai skirstomos pagal produktą (prekę arba paslaugą), pagal geografinį pagrindą arba pagal jų veiklos funkcijas, kai egzistuoja įvairių prekių gamyba (paslaugų teikimas).

Mano nagrinėjamoje organizacijoje negali būti skirstoma nei pagal vieną iš anksčiau išvardintų aspektų, todėl kad neteikiama daug įvairių ir didelės apimties (skaičius) paslaugų. Taigi galima daryti išvadą, kad UAB “A. Jakšto spaustuvės” organizacinės struktūros pagrindas yra funkcinė struktūra, tam tikrais aspektais apjungianti ir kai kuriuos linijinės struktūros bruožus (nes vadovas gali priimti sprendimus nesuderindamas su kitais vadovais).Pagrindimas, kad organizacijoje taikoma funkcinės ir linijinės valdymo struktūros derinys:• Valdymo darbo turinys išskaidytas į keletą valdymo funkcinių grupių (funkcinė valdymo struktūra);• Vadovas atsakingas (pasirenkamumo teisė) ir už visas sritis, jis gali priimti sprendimus su nieko nesuderinęs, liečiančius kitų padalinių kompetenciją.

1 priede pateikiu labiau detalizuotą dabartinę UAB “A. Jakšto spaustuvė” organizacinę struktūrą, kuri leidžia nustatyti atskirų funkcinių padalinių konkrečias funkcijas ir išdėstymą.Kiekviena organizacija turi tam tikrus savus principus sudarant savo padalinius ar valdymo struktūrą, o taip pat priskiriant tam tikras funkcijas konkrečiam padaliniui. Mano tiriamoji organizacija taipogi nesivadovauja priimtais (teoretikų ir praktikų aprašytais) teiginiais sudarinėjant padalinius ir skirstant jų funkcijas (tai vienas iš aspektų, kuriuos reikėtų tobulinti).UAB “A. Jakšto spaustuvėje” yra šeši skyriai (jiems vadovauja tų skyrių vadovai, tiesiogiai pavaldūs įmonės direktoriui), kurios trumpai aprašysiu:1. UAB “A. Jakšto spaustuvė” ūkio skyrius. Šio skyriaus funkcijos yra tvarkos ir apsaugos užtikrinimas įmonės teritorijoje, būtinų reikmenų pirkimas ir išdavimas, atskiri ūkiniai darbai susiję su organizacijos veiklos tęstinumo palaikymu;2. Marketingo skyrius. Šio skyriaus pagrindinės funkcijos – pardavimų vadyba, marketinginių priemonių panaudojimas (reklama, įvaizdžio formavimas ir kt.), santykių su klientais palaikymas ir kt.3. Gamybos skyrius. Organizacijoje yra keturi cechai, kuriuose darbininkai ruošia galutinį produktą prieš pateikiant jį vartotojui. Spaustuvė teikia paslaugas, tačiau tuo pat metu vyksta ir tos paslaugos kūrimas (spausdinimo priemonių parengimas ir kt.), ir gamybinis procesas (spausdinimas). Šiame skyriuje dirba didžioji dalis įmonės darbuotojų. Gamybos skyriui taip pat priklauso sandėliai, kuriuose pagaminta produkcija sandėliuojama (kol logistikos skyrius nepristato jos užsakovams ar kitų būdu produkcija nepasiekia kliento).

4. Logistikos skyrius. Be standartinių logistikos skyriams priskiriamų funkcijų (produkcijos gabenimas, pristatymas, muitinės tarpininkų veikla), UAB “A. Jakšto spaustuvė” logistikos darbuotojai rūpinasi ir komunikacinių priemonių panaudojimu ir palaikymu. Šiuo atveju tai įvairių duomenų bazių kūrimas, informacinių technologijų skirtų organizacijai vystymas ir pan.5. Personalo skyrius. UAB “A. Jakšto spaustuvė” personalo skyrių tik simboliškai galima pavadinti taip, kadangi čia dirbantys darbuotojai daugelį funkcijų atlieka nesusijusių su personalo valdymu. Sekretorė daugiau organizuoja vadovo veiklos eiga, sekretorė referentė susijusi su komunikacijomis ir reikalingu įmonei teisinių aktų analize.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1069 žodžiai iš 3521 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?