Nuo verslo idejos iki igivendinimo

TURINYS

I. Verslo idėja 4

Įžanga 4

Įmonės pristatymas 5
II. Įmonės organizacinė valdymo struktūra 6
III. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas 8
IV. Verslo išorinė aplinka 9
V. Pagrindinės veiklos kryptys 15
VI. Socialinė atsakomybė 16
VII. Planavimas ir strateginis valdymas 17
VIII. Įmonės misija ir vizija 19
IX. Kontrolė 20
X. Koordinavimas 21
XI. Vadovavimas 22
XII. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas 23
XIII. Organizacijos kultūra 26
Literatūra 27

I. VERSLO IDĖJA

ĮŽANGA

Architektūra yra svarbiausia istorijos, kultūros ir kiekvienos Pasaulio šalies savitumą pabrėžianti verslo šaka.

Projektavimo ir interjero dizaino paslaugos Lietuvoje nėra naujiena, tačiau tai perspektyvus verslas. Palankus vyriausybės ir kitų valdžios institucijų požiūris leidžia teritoriniam planavimui, tūriniam projektavimui ir interjero dizainui plėtotis (2001 02 12 pasirašytas do okumentas “Dėl architektūros kokybės miesto ir kaimo aplinkoje” numato intensyvinti architektūrinių žinių rinkimą; projektavimo augimo, keitimosi informacija tarp ES šalių ir narių kandidačių skatinimą; priimta Statybos įstatymo nauja redakcija, Autorinių teisių gynimo įstatymo redakcija gerokai lengvina architektų darbą).
Steigiamoji uždaroji akcinė bendrovė “Urbanis” (urbanus – lot. miesto) teiks teritorinio planavimo, projektavimo ir interjero dizaino paslaugas. Paslaugos bus išskirtinės, nes UAB “Urbanis” bus pirmoji tokios rūšies įmonė Alytaus regione darbus atliekanti kompiuteriu (konkrečiai “AutoCad 2000i” programa), todėl galutinis rezultatas (teritorinis planas, tūrinis pr rojektas ar interjero dizainas) bus išvaizdesnis negu konkurentų, be to greičiau atliktas (kai kurias dažnai pasikartojančias procedūras kompiuteriu atlikti greičiau negu nubraižyti ranka). Dėl šių priežasčių UAB “Urbanis” teikiamos paslaugos turės paklausą Alytaus regione.

Vartotojų rinką sudarys individualūs asmenys, įmonės ir

r organizacijos bei Alytaus miesto Savivaldybė. Didžioji dalis vartotojų bus pasiturintys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie nori statyti ir įrengti naujus ar restauruoti jau esamus pastatus.

Paslaugos skirtos Lietuvos vartotojui (turimos atestacijos galioja tik Lietuvoje). Vartotojų rinka sukoncentruota Alytuje ir Alytaus regione.

Alytaus mieste ši verslo šaka nėra pakankamai išplėtota. Vienam miesto architektui tenka 2866 gyventojai [77400:27=2866 (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 1996 ir Lietuvos Architektų sąjunga)], tuo tarpu Vilniuje 1898 [573200:302=1898 (šaltinis: Lietuvos statistikos Departamentas 1996 ir Lietuvos Architektų sąjunga)]. Vidutiniškai teritoriniam planavimui, tūriniam projektavimui ir dizaino darbams Alytuje išleidžiama 5200000 lt per metus. Lėšos skiriamos šioms paslaugoms turėtų didėti, nes dėl vykdomos žemės reformos suaktyvėjo individuali statyba.

Tūrinio projektavimo paslaugos šiek tiek sezoniškos – didžiausia paklausa pavasarį ir vasarą, šiek tiek mažesnė rudenį ir mažiausia žiemą, tačiau te eritorinio planavimo ir interjero dizaino paslaugos paklausios ištisus metus.

Paslaugos vartotoją pasieks tiesiogiai, be tarpininkų.

ĮMONĖS PRISTATYMAS

Registravimo tvarka: UAB “Urbanis” ketinama steigti 2003 metų pirmojoje pusėje
Įmonės adresas: Dariaus ir Girėno g . 7
Registravimo numeris: 75698452
Įmonės „Urbanis“ kodas: 741258
Veiklos sritis: Įmonę numatyta steigti dėl to, kad pastebėta tuščia spraga teritorinio planavimo, tūrinio projektavimo ir interjero dizaino rinkoje (nei viena įmonė ar individualus asmuo Alytuje neprojektavo kompiuteriu).
Įmonės vadovas: Direktorė A. Žiūkaitė šiuo metu studijuoja Kauno Technologijos Universitete ekonomiką.
Darbuotojų sąrašas: Architektė Z. Žiūkienė ir te

eritorinių planų sudarinėtojas B. Žiūkas įgiję aukštąjį universitetinį architektūrinį išsilavinimą Vilniaus Gedimino Technikos Universitete. Interjero dizaineris J. Petraitis profesionalus interjero dizaineris, turintis aukštąjį interjero dizainerio išsilavinimą. Anksčiau paminėti asmenys baigę kompiuterių kursus “AutoCad 2000i” programa, bei yra Lietuvos Architektų Sąjungos (LAS) nariai. Minėti asmenys yra atestuoti specialiojo ir detaliojo planavimo bei architektūrinio projektavimo specialistai (LAS atestacija 1998 m). B. ir Z. Žiūkai stažavosi užsienyje (1998 09 – 11 mėn. Italijoje). Įmonę steigiantys žmonės tinka šiems darbams, nes jų asmeniniai įgūdžiai ir kvalifikacija atitinka reikalavimus.
Aptarnaujantis bankas: UAB “Urbanis” ketina rinktis “Parex” banko teikiamomis paslaugomis, nes banko filialas įsikūręs Dariaus ir Girėno g . 7 pirmajame aukšte, o įmonės turimos patalpos yra antrajame aukšte.

II. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Įmonę steigia 5 asmenys: A. Žiūkaitė, Z. Žiūkienė, B. Žiūkas, J. Petraitienė ir J. Petraitis. Įmonės akcijų paketą sudarys 100% paprastųjų akcijų. A. Žiūkaitė turės 60% akcijų, kiti 4 bendrovės savininkai turės po 10% paprastųjų akcijų.

Aukščiausias valdymo organas Visuotinis akcininkų susirinkimas, sušaukiamas bendrovės įstatuose numatyta tvarka. Vykdomoji valdžia priklauso direktorei. Jai pavaldūs visi UAB “Urbanis” specialistai ir buhalteris. Buhalteris atsakingas už finansinę apskaitą savo asmeniniu turtu, o darbuotojams parengtos pareigybinės instrukcijos.

Aukščiau minėti asmenys, išskyrus J. Petraitienę, turi 74 m2 patalpas Alytuje Dariaus ir Girėno g. 7 (administracinis miesto centras, netoliese yra miesto Savivaldybė, respublikinių laikraščių redakcijos, ba

ankai) ir ketina jas perleisti įmonei. Šis turtas bus užstatytas kaip prašomos paskolos garantas. Patalpų balansinė vertė 80000 lt, rinkos kaina 60000 lt. Patalpos gerai įrengtos, pritaikytos biurui steigti.

Prašoma 19679 lt paskola su 12% metinių palūkanų dvylikai mėnesių. Paskolą išmokant dalimis per dvylika kartų, kiekvieną mėnesį po 1836,71 lt.

Įmonės direktorė Aira Žiūkaitė šiuo metu studijuoja Kauno Technologijos Universitete Ekonomiką. UAB “Urbanis” buhalterė Janina Petraitienė įgijusi aukštąjį universitetinį buhalterinį išsilavinimą bei turi penkerių metų darbo stažą analogiškoje įmonėje.

Direktorė sprendimus priims pasitarusi su įmonės darbuotojais, tačiau galutinis sprendimas priklausys jai. Kitos valdymo situacijos aptartos bendrovės įstatuose.

1 lentelė
Paskolos panaudojimas
Kam panaudojami pinigai Kaina litais
3 kompiuteriai 8051
Programinė įranga kompiuteriams 5419
Kopijavimo aparatas “Samsung 2004” 4044
A3 formato spausdintuvas 1033
Kompiuterinis tinklo koncentratorius 132
Reklaminio bukleto išleidimas 1000
Iš viso: 19679

1pav. Organizacinė UAB ”Urbanis” struktūra

III. DARBO PASIDALIJIMAS IR KOOPERAVIMAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

2 lentelė
Teikiamų paslaugų kainos
Paslauga Kaina litais Matavimo vienetas
Teritorinis planavimas
Detalusis planas 2998 ha
Specialusis planas 2099 ha
Klientų konsultavimas žemės įsigijimo ir sklypo tinkamumo statybai klausimais 100 val.
Tūrinių objektų projektavimas
Individualus gyvenamasis namas 21 m2
Sodo namelis 15 m2
Ūkinis pastatas, garažas 10 m2
Visuomeninės paskirties objektas 29 m2
Degalinė 999 m2
Pramoninės paskirties objektai 17 m2
Gerbuvio tvarkymas 100 a
Rekonstrukcija 15-25 m2
Remonto projektas 10 m2
Interjero dizainas
Patalpų interjeras 29-39 m2
Konsultacijos interjero dizaino klausimais 100 val.
Individualių baldų dizainas Kaina sutartinė

Paslaugos bus paklausios, nes vykdant žemės grąžinimo reformą, atstatomos nuosavybės teisės į turėtą žemę. Dėl to atsiranda daug sklypų individualiai statybai, o UAB “Urbanis” specialistai gali labai greitai suprojektuoti individualų namą (sukaupta didelė kompiuterinė šios rūšies duomenų bazė leidžia šiek tiek pakoregavus turimą projektą, pritaikyti jį na

aujo kliento poreikiams). Be to yra galimybės klientui vaizdžiai parodyti būsimą pastatą, didelės variantinio projektavimo galimybės – ko neturi mūsų konkurentai.
IV. VERSLO IŠORINĖ APLINKA

Nestabili Lietuvos ekonominė padėtis gąsdina individualius asmenis ir įmones, turinčius laisvų lėšų pradėti naują verslą, o tuo pačiu ir užsisakyti teritorinio planavimo, projektavimo ir interjero dizaino paslaugas.

Kita vertus Alytuje pastaruoju metu atsidarė keletas bankų (Vilniaus banko filialas 2000 metais ir “Parex” banko filialas 2001 metais), 2001 02 21 pasirašyta Alytaus ir Prancūzijos miesto Monpelje verslininkų bendradarbiavimo sutartis, todėl tikėtina, jog tai pritrauks užsienio investicijų į Alytaus verslą, tuo pačiu skatins teritorinio planavimo, tūrinio projektavimo ir interjero dizaino poreikius. Alytaus Aukštesnioji verslo mokykla gavo kolegijos statusą, sėkmingai veikia Alytaus Kolegijos verslo inkubatorius, tai pritraukia daug jaunų perspektyvių žmonių į miestą ir yra dar viena prielaida plėtotis verslui, o tuo pačiu ir projektavimo paslaugoms.

VIETOS ANALIZĖ

UAB “Urbanis” būstinė yra labai dėkingoje komerciniu požiūriu vietoje. Pagrindinėje miesto gatvėje (Dariaus ir Girėno g. 7), kuri yra miesto administracinis centras (už 100 metrų yra miesto Rotušė), tame pačiame name įsikūręs Parex banko Alytaus filialas, netoliese advokatų ir notarų biurai, respublikinių ir vietinių laikraščių redakcijos. Tai geriausiai sutvarkyta miesto teritorija, patogus parkavimas klientų transportui, įėjimas į patalpas iš pagrindinės gatvės (vadinasi reklaminė iškaba bus gerai matomoje vietoje).

PATALPOS IR ĮRANGA

UAB “Urbanis” patalpos erdvios, pritaikytos biuro poreikiams – geras apšvietimas: langai iš 3 pusių. Bendras plotas 74 m2 . Įvestos visos miesto komunikacijos: vandentiekis, kanalizacija, elektra, dujos. Šildymas ir karšto vandens ruošimas autonominis. Po rekonstrukcijos (atlikta 2001 metais už savininkų lėšas) patalpose įrengtas poilsio kambarys, tualetas ir bendras darbo kambarys. Patalpose įrengta atliktų darbų ekspozicija.

Prieš keletą metų metų Dariaus ir Girėno g. 7, esantis namas buvo gyvenamasis, tačiau dabar čia įsikūrę įmonės ir organizacijos.

3 lentelė
Įmonės turtas ir jo vertė
Turtas Balansinė vertė lt Rinkos kaina lt
Patalpos
Patalpos Dariaus ir Girėno g. 7 80000 60000
Biuro baldai
4 rašomieji stalai 4 x 1500 4 x 1200
4 darbo kėdės 4 x 270 4 x 250
8 kėdės klientams 8 x 150 8 x 120
4 knygų lentynos 4 x 300 4 x 270
Rūbų spinta 800 700
Poilsio kambario baldai ir įranga
Stalas ir 4 kėdės 1500 1200
Šaldytuvas 800 700
Kriauklė ir praustuvas 200 150
Spintelė 500 450
Kavos virimo aparatas 150 100
Kompiuteriai ir programinė įranga
3 kompiuteriai “Inida”
(Intel Celeron 900 Mhz, 256 RAM, 20 Gb HDD, Samsung 753DF monitorius) 2683 x 3 2483 x 3
Printeris (A3 formatas Canon 681) 1033 977
Tinklo koncentratorius 132 100
3 “AutoCad 2001i” programų paketai 3 x 1405 3 x 1205
3 “Microsoft Office 2000 Small Business Edition” 3 x 401 3 x 350
Kita įranga
Kopijavimo aparatas “Samsung 2004” 4044 3544

Iš viso 112106 Iš viso 87875

VARTOTOJŲ ANALIZĖ

4 lentelė
Pagrindiniai produkcijos vartotojai
Vartotojų grupė Užsakymų rūšys
Individualūs vartotojai Detalieji planai, individualių gyvenamųjų namų projektai.
Įmonės ir organizacijos Visuomeninės paskirties pastatų projektavimas, esamų pastatų rekonstrukcijos.
Alytaus miesto Savivaldybė Teritorijų sutvarkymo planai, detalieji planai.

Grafikas 4.1. Grafikas 4.2.
Vartotojų grupių užsakymų dalis % Pelnas gautas iš vartotojų grupių %

Didžiausią vartotojų grupę sudaro individualūs vartotojai, tačiau jų užsakymai dažniausiai būna smulkūs, todėl ir pelnas mažiausias. Pelningiausi užsakymai gaunami iš Alytaus miesto Savivaldybės, tačiau jie gaunami palyginus retai.

KONKURENCIJOS ANALIZĖ

Pagrindiniai konkurentai yra firmos ir individualūs asmenys, atliekantys teritorinio planavimo, tūrinio projektavimo ar interjero dizaino paslaugas. Alytaus mieste šias paslaugas teikia 6 personalinės įmonės (L. Kalibato projektavimo PĮ, V. Chlevicko projektavimo PĮ, R. Šiušos projektavimo PĮ, G. Špoko projektavimo PĮ, D. Kubiliūtės projektavimo PĮ ir A. Petrausko projektavimo PĮ), UAB “Alytaus planas”, UAB “Inreka”, KŪB “Kaliforma”.

5 lentelė
Konkurentų privalumai ir trūkumai
Konkurentas Aprašymas Privalumai Trūkumai
Personalinės įmonės (dėl jų panašumų nagrinėjamos vienoje grupėje) Užsiima teritoriniu planavimu, tūriniu projektavimu ir interjero dizainu. Dirba vienas asmuo, įsikūrę butuose. • Mažesni mokesčiai, todėl gamybos savikaina mažesnė.
• Lankstesnė negu didesnių įmonių veikla. • Nepasitiki užsakovai, todėl sunku gauti stambų objektą.
• Nuo 2003 metų įvedamas privalomas statybos ir projektavimo draudimas, kuris bus vienodas ir PĮ ir kitos rūšies įmonėms.
• Neribota turtinė savininko atsakomybė.
• Nėra darbo pasiskirstymo – tas pats asmuo atlieka visus darbus.
• Įsikūrę butuose, todėl sudėtinga rasti klientams.
UAB “Alytaus planas” Užsiima teritoriniu planavimu, tūriniu projektavimu ir interjero dizainu. Dirba 5 architektai, buhalteris ir direktorius. Įsteigtas 1996 metais. • Buvusi savivaldybės įmonė, todėl žmonės kreipiasi į ją nes yra pripratę.
• Žinomas pavadinimas.
• Direktorius buvęs miesto vyr. architektas, todėl turi didesnes galimybes gauti Savivaldybės užsakymus • Tik 2 specialistai atestuoti, todėl mažesnis darbo produktyvumas.
• Biurui nepritaikytos patalpos – nepatogus planavimas, ankšta.
• Nuomojamos patalpos.
• Nepatogus privažiavimas klientams.
• Pasenę technologijos.
UAB “Inreka” Užsiima interjero dizaino projektavimu ir jo atlikimu. Dirba 2 dizaineriai, buhalteris, direktorius ir 10 darbininkų. Įsteigta 1997 metais. • Patys įgyvendina, todėl gera darbų kokybė, nes gerai žino savo medžiagas.
• Kartu gamina reklamas. • Nesudarinėja teritorinių planų bei tūrinių projektų.
• Nėra atestuotų projektavimo specialistų – reikia samdyti projekto vadovą.
• Didelė kadrų kaita dėl vadovavimo klaidų.
• Būstinė nutolusi nuo pagrindinių gatvių, todėl labai sudėtingas privažiavimas.
• Pasenę technologijos.
KŪB “Kaliforma” Užsiima teritoriniu planavimu, tūriniu projektavimu ir interjero dizainu. Dirba 3 architektai, buhalteris ir direktorius. Įsteigta 1990 metais (Steigimo sutartis perrašyta 1998). • Mažesni mokesčiai negu UAB.
• Būstinė pagrindinėje miesto gatvėje.
• Patogus privažiavimas klientams.
• Tam pačiam pastate įsikūrę giminingų paslaugų įmonės (geodezininkai, konstruktoriai).

• Tik 1 atestuotas architektas, todėl mažas darbo produktyvumas.
• Prasta reputacija (persitvarkė iš didesnės įmonės į smulkesnę).
• Seno amžiaus darbuotojai, todėl nemėgsta naujovių.
• Pasenę technologijos.
UAB “Urbanis” Užsiima teritoriniu planavimu, tūriniu projektavimu, interjero dizainu. Dirba 3 architektai, buhalteris, direktorius. Ketinama steigti 2003 metais. • Naujos technologijos (darbai atliekami kompiuteriu).
• Mažesni mokesčiai kol pelnas pasieks 100000 lt.
• Būstinė miesto komerciniame centre.
• Patogus parkavimas klientų transportui.
• Visi specialistai turi atestaciją, todėl didelis darbo produktyvumas
• Individuali darbo patirtis, pastovi klientūra.
• Patys architektai mieste žinomi asmeniškai, projektavo prestižinius objektus.

• Nauja įmonė, todėl iš pradžių gali nepasitikėti klientai.
• Nėra bendro darbo patirties.
• Planuojama įsitraukti į regiono rinką, apie kurią neturi žinių.

Vis dėlto didžiausią konkurenciją sudaro uždarosios akcinės bendrovės ir komanditinė ūkinė bendrija, kadangi jie gauna didžiausius užsakymus. Tačiau pagrindiniai konkurentai dirba senomis technologijomis, todėl jų darbo našumas mažesnis negu UAB “Urbanis”. UAB “Urbanis” teikiamos paslaugos patrauklesnės klientams, nes atliktos kompiuteriu be to klientams nesuprantantiems brėžinių yra galimybė suprojektuotus objektus atvaizduoti trimatėje erdvėje.

TIEKĖJAI

UAB “Urbanis” ketina sudaryti sutartį su popierių ir kanceliarines prekes teikiančia firma AB “Aistis” dėl nuolatinio tiekimo.

6 lentelė
Tiekiamos žaliavos, jų kainos ir sunaudojimo laikotarpis
Tiekiama žaliava, kiekis Kaina lt Sunaudojimo laikotarpis mėnesiais
A4 formato lapai (500 vnt.) 19 1
A3 formato lapai (500 vnt.) 37 3
A2 formato lapai (500 vnt.) 72 12
Rašalas printeriui 154 3
Kitos kanceliarinės prekės 100 1

Žaliavos bus sandėliuojamos įmonės patalpose.

V. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

UAB “Urbanis“ pagrindinės planuojamos veiklos kryptys yra šios:

 Teritorinis planavimas
 Tūrinių objektų projektavimas
 Interjero dizainas

7 lentelė
Papildomos paslaugos ir jų kainos
Paslauga Kaina lt
A4 formato lapo kopijavimas 0,5
A3 formato lapo kopijavimas 1
1 lapo spausdinimas kompiuteriu 1

Paslaugos bus paklausios, nes netoliese įsikūrę notarų ir advokatų biurai, kurių klientams nuolat reikia dokumentų kopijų.

VI. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Socialinė atsakomybė tai organizacijos veikla siekianti paveikti visuomenę, kurioje pati organizacija gyvuoja. Dėmesio centre yra tai ką organizacija daro ir kaip veikia visuomenę.
UAB „Urbanis“ savo klientams taikys tokias nuolaidas:
• 2 % nuolaida atsiskaitant grynaisiais.
• 3 % nuolaida jeigu atsiskaitoma iš anksto.
• 5 % nuolaida užsisakantiems paslaugas 2 kartą.
• 7 % nuolaida užsisakantiems paslaugas daugiau negu 2 kartą.
(* bendra nuolaidų suma negali viršyti 10 %).

Nuolaidomis tikimasi pritraukti naujų, bei įsigyti nuolatinių klientų. Žinoma, tai sumažina pelną, tačiau manoma, kad ši investicija į ateitį atsipirks.

8 lentelė
Labdarai skiriama dalis
Paslauga Kaina litais Matavimo vienetas Labdarai tenkanti dalis %
Detalusis planas 2998 ha 2
Specialusis planas 2099 ha 2
Visuomeninės paskirties objektas 29 m2 12
Degalinė 999 m2 15
Pramoninės paskirties objektai 17 m2 9

VII. PLANAVIMAS IR STRATEGINIS VALDYMAS

Strateginis valdymas yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remdamasi organizacija laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo turimą potencialą. Kaip strateginio valdymo proceso rezultatas parengiama ir įgyvendinama strategija – sprendimų visuma, apibrėžianti organizacijos svarbiausius ateities tikslus ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti.

Planavimas – tai valdymo ciklo funkcija, kurią realizavus apibrėžiami organizacijos tikslai ir nustatomi veiksmai bei priemonės tiems tikslams įgyvendinti. Planavimas remiasi techniniais – ekonominiais skaičiavimais, pažangiomis normomis ir normatyvais bei ekonominės analizės duomenimis.

PLANUOJAMA REKLAMA

Daug lėšų reklamai nebus skiriama, nes paslauga labai specifinė ir reikalinga ne kiekvienam gyventojui. Bus reklamuojamasi specializuotose parodose, kur susirenka potencialūs paslaugos vartotojai bei specializuotuose kataloguose. Periodiškai bus reklamuojamasi vietinėje spaudoje, veiks svetainė internete.

Reklamos kampanijos tikslas pritraukti kuo daugiau naujų klientų bei priminti apie save buvusiems klientams. Reklama ketinama informuoti klientus apie teikiamas paslaugas, nuolaidų galimybes bei nurodyti firmos koordinates.

9 lentelė
Reklamos rūšys ir išlaidos.
Reklamos rūšys Išlaidos
Vietinėje spaudoje (dienraštis “Alytaus naujienos”) 480 lt/mėn.
Tinklapis internete 25 lt/mėn.
Dalyvavimas respublikinėse statybos parodose 1000 lt/1 kartą per metus
Reklaminio bukleto išleidimas 1000 lt/200vnt.
Reklama specializuotuose kataloguose 370 lt/1 kartą per metus

Iš viso per metus: 8430 lt

Konkurentai reklamai lėšų skiria dar mažiau. Nei vienas konkurentas nesireklamuoja vietinėje spaudoje, taip pat nei vienas iš jų neturi tinklapio internete ar reklaminio bukleto. Taigi kiekvienas konkurentas reklamai skiria ne daugiau 1500 lt per metus.

Pavyzdinė reklama:

GALIMI SUNKUMAI IR KLIŪTYS

Kiekvienos veiklos strategija visuomet susijusi su tam tikra rizika. Svarbu apsispręsti, ar rizika yra priimtina organizacijai.
Nagrinėjant rinką pastebėti šie galimi sunkumai ir kliūtys:
• Tūrinio projektavimo sezoniškumas (žiemą projektuojama mažiau), bet tai galima įveikti efektyvia veikla. Be to teritoriniam planavimui ir interjero dizainui sezoniškumas įtakos neturi.
• Pablogėjus bendrai ekonominei situacijai mažėja statybų, tuo pačiu gali mažėti mūsų siūlomų darbų paklausa.
• Vyriausybė ketina sugriežtinti teritorinio planavimo sąlygas, dėl to gali sumažėti teritorinio planavimo darbų.
• Konkurentai gali įsigyti kompiuterinę techniką ir ją įsisavinti, dėl to gali sumažėti pelnas.
• Galimi nesutarimai tarp įmonės akcininkų. Kilus šiems nesklandumams vienas akcininkas gali perleisti kitam savo akcijas.

Bankrutavus įmonei būtų galima parduoti patalpas Dariaus ir Girėno g.7 Patalpos yra komerciniu požiūriu labai dėkingoje vietoje ir jų rinkos kaina tik kyla. Įmonės technologinis inventorius (biuro ir poilsio kambario baldai, kompiuterinė sistema, kopijavimo aparatas) taip pat būtų parduodami.

VIII. ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA

Organizacijos strategijos tikslinė orientacija yra išplėtojama trimis skirtingos detalizacijos ir konkretizacijos lygiais: vizija, misija ir tikslai. Vizija traktuojama kaip sąmoningai apibendrintas supratimas ir suvokimas.

Misija:
• Užtikrinti visišką vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.
• Toliau plėstis Lietuvoje (steigti filialus Alytaus regione: Lazdijuose, Varėnoje).

Vizija:

Po penkerių metų, kai pradiniai įmonės tikslai ir misija bus įgyvendinti, įmonė turės keletą filialų regione (Lazdijuose, Varėnoje ir kt.). UAB “Urbanis” vardas bus susietas su kokybiškomis paslaugomis. Kreditoriams bus grąžinta paskola ir sumokėtos palūkanos, įmonės akcininkai susikraus kapitalą. Įmonė toliau pritrauks investicijas ir dar po penkerių metų UAB “Urbanis” išsiplės iki AB statuso ir įmonės akcijomis bus prekiaujama Nacionalinėje Vertybinių Popierių Biržoje.

Tikslai:
• Per penkerius metus įsitvirtinti Alytaus rinkoje, tai yra užimti 30% jos.
• Per pirmuosius dvejus metus užimti 10% rinkos.
• Per kitus trejus minėto laikotarpio metus užimti dar 20% rinkos.
• Siekti kuo didesnio pelno (per penkerius metus gauti 170000 lt pelno)
• Per pirmuosius metus sumokėti gautą kreditą ir pasiekti 22000 lt pelno.
• Per kitus dvejus minėto laikotarpio metus pasiekti 68000 lt pelno.
• Per likusius dvejus minėto laikotarpio metus pasiekti 80000 lt pelno.
• Pirmaisiais įmonės gyvavimo metais gauti įmonės atestaciją projektuoti unikalius objektus (bažnyčias, teatrus, įvairias gamyklas ir kt.).
• Per penkerius metus įsitvirtinti ne tik Alytaus rinkoje (užimti 30% jos), bet ir regiono rinkoje (užimti 10% jos).

IX. KONTROLĖ

Žodis „kontrolė“, kaip rašoma daugelyje žodynų, yra kilęs iš prancūzų kalbos žodžio „controle“ ir reiškia kaip ko nors patikrinimą, priežiūrą. Kontrolė yra funkcija, natūraliai lydinti bet kurią žmonių veiklą. Ji atliekama pagal tam tikras taisykles, užduotis ar standartus, siekiant norimų rezultatų. Todėl kontrolė padeda nustatyti veiksmų teisingumą. Kontrolės aktas yra ne kas kita, kaip žmogaus veiksmų vertinimas pagal nustatytus bendrus reikalavimus, taisykles. Kontrolė galima tik esant iš anksto nustatytoms, reglamentuotoms ir oficialiai patvirtintoms taisyklėms, bendriesiems reikalavimas, normoms, kurių būtina nenukrypstamai ir besąlygiškai laikytis. Dažniausiai kontrolė interpretuojama kaip priimtinų sprendimų arba pareigų, valstybės ar firmos nustatytų atitinkantiems subjektams visuma. Kontrolė visada realizuoja tam tikrus socialinius tikslus ir uždavinius.

Žodis „kontrolė“, kaip ir „valdžia“ paprastai sukelia neigiamas emocijas. Daugeliui darbuotojų tai reiškia apribojimą, prievartą, savarankiškumo stoką ir panašiai. Tačiau būtent kontrolė užtikrina firmos tikslų siekimo procesą. Ji įeina į bet kurio lygio vadovo pareigas. Išskiriami trys kontrolės lygiai: operatyvinė (faktinė), valdymo, strateginė kontrolė.
Aukščiausias vadovavimo lygis siejasi su strategine kontrole, o žemesni vadovavimo lygiai remiasi operatyvine kontrole.
UAB „Urbanis“ direktorė kontroliuos:
 Ar kolektyvas suinteresuotas siekti numatytų įmonės tikslų;
 Ar bendravimo sistema yra efektyvi;
 Ar visi darbuotojai žino apie naudotinas priemones.

X. KOORDINAVIMAS

Koordinavimas – tai procesas, kai strategijos įgyvendinimo stadijoje derinami vadybininkų ir vykdytojų sprendimai ir veiksmai. UAB „Urbanis“ direktorė koordinuos tik iš dalies savo pavaldinių atliktus darbus. Ji tiesiogiai netikrins kiekvieno darbuotojo atlikto darbo, tai ji stengsis padaryti bendraudama su užsakovais ir iš jų bandys spręsti apie savo pavaldinių darbus. Direktorė stengsis koordinuoti viso kolektyvo bendrai siekiamus tikslus ir norimus atlikti darbus. Svarbiausia, kad darbas būtų atliktas laiku, kad jame nebūtų klaidų ir, kad tuo būtų patenkintas užsakovas.

XI. VADOVAVIMAS

Vadovavimą būtina traktuoti kaip ciklą, susidedantį iš konkrečių vadybininko darbo sričių, vadinamų valdymo funkcijomis. Kiekvienos organizacijos vadovavimas priklauso nuo to kokiam vadovo darbo stiliui priklauso įmonės vadovas. Vadovo darbo stilius – tai visuma tarpusavyje susijusių vadovavimo metodų, elgsenos normų ir taisyklių, kuriuos vadovas naudoja savo darbe, ir kurie atspindi jo požiūrį į darbą ir į savo pavaldinius. Vadovo darbo stilius priklauso nuo šių pagrindinių veiksnių: organizacijos ar įmonės specifikos – tikslų ir užduočių; gamybinės aplinkos – veiklos organizavimo formos; vadovaujamo kolektyvo ypatumų – jo sudėties, pasiruošimo lygio, tarpusavio santykių pobūdžio.

Pirmasis vadovo darbo stilius apibendrino Platonas veikale „Valstybė“. Jis vadovus klasifikuoja taip:
I. Vadovas timokratas;
II. Vadovas demokratas;
III. Vadovas tironas;
IV. Vadovas oligarchas;

Šiuo metu plačiausiai paplitusi vadovų darbo stilių klasifikacija, atsižvelgiant į vadovo ir pavaldinio santykius, remiantis valdžios pobūdžiu: autokratija (vieno valdžia), liberalizmas (niekieno valdžia), demokratija (daugumos valdžia).

UAB „Urbanis“ vadovei būdingas demokratinis vadovo darbo stilius. Vadovė valdydama žmones, linkusi daugumą klausimų spręsti kolegialiai, pasitariant ir pasvarstant. Vadovė asmeniškai spręs tik itin svarbius reikalus, visa kita paliks spręsti kolektyvui. Ji skatins pavaldinių iniciatyvą, suteiks jiems galimybę dirbti savarankiškai, kartu stengsis ugdyti tokius darbuotojus, kuriems įmonės tikslas taptų ir jų pačių tikslu. Vadovė protingai reaguos į kritiką ir atsižvelgs į ją, pripažins klaidas. Ji nesiruošia kontroliuoti pavaldinių smulkmeniškai.

XII. DARBO IR DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMAS

Pirmaisiais gyvavimo metais planuojama įsiskverbti į Alytaus rinką (t.y. užimti 5% jos dalies). Orientuotis į individualių namų projektavimą (nes mieste pagyvėjo individualių namų statyba), ypatingai kartotinių projektų taikymą (nes šiek tiek pakoregavus projektą greitai gaunamas galutinis rezultatas). Antraisiais metais skverbtis į apskrities rinką (t.y. užimti 5% jos dalies), o Alytuje įsitvirtinti rinkoje (t.y. užimti 10% jos dalies), orientuotis į teritorinį planavimą, dalyvauti regioniniuose planavimo konkursuose.

UAB “Urbanis” teikiama paslauga bus patrauklesnė klientui dėl vaizdumo galimybių (įvairios objekto vaizdo variacijos kompiuteriu), bei dėl trumpesnių įgyvendinimo terminų, tuo tarpu kai kainos beveik vienodos arba netgi žemesnės.

UAB “Urbanis” teikiamų paslaugų kokybė bus geresnė, nes firmos viduje darbuotojai specializuojasi (Z. Žiūkienė – teritorinis planavimas, B. Žiūkas – tūrinis projektavimas, J. Petraitis – interjero dizainas). Kiekvienas specialistas gilinsis į savo srities naujausią literatūrą, teisinius aktus, technologijų naujoves. Tą patį objektą atliks trys aukščiausios kvalifikacijos specialistai, o konkurentai nesispecializuoja (vieną objektą atlieka vienas darbuotojas). Viso projektavimo eigoje specialistai bendradarbiaus ir kontroliuos bei patarinės vienas kitam, nes kiekvienas individualiai atsako už bendrą projekto kokybę.

Jei UAB “Urbanis” darbuotojai nesilaikys projektavimo terminų ar bus gautos pretenzijos iš klientų ar kontroliuojančių institucijų (Teritorinio Planavimo ir Statybos Inspekcija), projektuotojui bus išskaičiuota 0,5% užmokesčio už kiekvieną uždelstą dieną ir 10-20% už broką. Lėšos liks įmonės fonde ir bus naudojamos kitiems tikslams.

10 lentelė
Proceso stadijos ir jų terminai
Proceso stadija Atlikimo terminai dienomis
1. Susitikimas su užsakovu aptariant projektavimo terminus ir kainą. 2
2. Eskizavimas. 4
3. Eskizų aptarimas su užsakovu. 1
4. Eskizų koregavimas atsižvelgiant į užsakovo pastabas. 2
5. Aptarimas su užsakovu. 1
6. Darbo brėžinių ruošimas 10
7. Projekto derinimas įstatymo numatyta tvarka 10

Iš viso 30 dienų

KAINOS STRATEGIJA

Nustatant kiekvienos paslaugos kainas labiausiai atsižvelgiama į analogiškų paslaugų kainas rinkoje ir savikainą. Kadangi firmos teikiamos paslaugos yra intelektuali produkcija, praktiškai nereikalaujanti žaliavų, kainą bus galima sumažinti arba pakelti atsižvelgiant į konkurentų kainų strategiją. Tačiau jos neturėtų kisti, nes kainos šioje paslaugų sferoje nusistovėjusios jau keletą metų.

Su klientais bus pasirašomos paslaugos atlikimo ir mokėjimo terminų sutartys. UAB “Urbanis” įsipareigos atlikti darbą laiku, o klientas – sumokėti pinigus iki nustatyto termino. UAB “Urbanis” mažins paslaugos kainą 0,5% nuo darbų sumos už kiekvieną uždelstą dieną, klientas mokės 0,5% delspinigius, nuo darbų sumos už kiekvieną dieną nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

11 lentelė
Konkurentų kainų palyginimas
Firma

Paslauga Matavimo vienetas UAB “Urbanis” UAB “Alytaus planas” UAB “Inreka” KŪB “Kali-forma” PĮ
Detalusis planas lt/ha 2998 3000 — 3000 2898
Specialusis planas lt/ha 2099 2100 — 2100 1999
Klientų konsultavimas žemės įsigijimo ir sklypo tinkamumo statybai klausimais lt/val. 100 100 — 100 95
Individualus gyvenamasis namas lt/m2 21 22 — 21 19
Sodo namelis lt/m2 15 16 — 15 13
Ūkinis pastatas, garažas lt/m2 10 11 — 10 8
Visuomeninės paskirties objektas lt/m2 29 30 — 29 27
Degalinė lt/m2 99 100 — 99 95
Pramoninės paskirties objektai lt/m2 17 17 — 17 15
Gerbuvio tvarkymas lt/m2 100 100 — 100 95
Rekonstrukcija lt/m2 15-25 25 — 25 15-25
Remonto projektas lt/m2 10 10 — 10 8
Patalpų interjeras lt/m2 29-39 29-39 27-37 29-39 27-37
Konsultacijos interjero dizaino klausimais lt/val. 100 100 95 100 95

DARBUOTOJAI

12 lentelė
Darbuotojų atlyginimai
Darbuotojas Atlyginimas lt
Direktorius 2200
Teritorinio planavimo specialistas 2000
Tūrinio projektavimo specialistas 2000
Interjero dizaineris 2000
Buhalteris 500

Iš viso 8700

Numatoma dirbti viena pamaina, nuo 9 ryto iki 17 valandų vakaro, be pietų pertraukos. Buhalterei, dirbančiai puse etato darbo valandos nenustatomos, ji dirbs namuose.

XIII. ORGANIZACIJOS KULTŪRA

Organizacijos kultūra suprantama kaip visuma vertybių, įsitikinimų ir metodų, kuriais remiantis yra realizuojamos valdymo funkcijos ir aptarnaujami organizacijos klientai. Kiekvienai organizacijai būdingas tam tikras kultūros lygis. Kiekvienos organizacijos kultūra yra unikali. Kultūra turi įtakos organizacijos kasdieninei veiklai, jos strategijos kūrimui ir įgyvendinimui. Kultūra paveldima iš praeities, ją plėtoja dabarties žmonės, jų tikslai, vertybės ir siekiai.

Organizacijos kultūros kūrimui įtakos turi įvairūs vidiniai veiksniai:
nuosavybė, organizacijos dydis, technologija, vadovavimas.

Organizacijos kultūros kūrimui taip pat įtaka daro ir išoriniai veiksniai:
bendrieji socialiniai ir šakniniai veiksniai, užimtumo ir darbo politika, tarptautinė kultūra ir panašiai.

Nežiūrint to, kad kiekviena organizacijos kultūra yra unikali, organizacijos gali būti klasifikuojamos pagal tai, koks kultūros stilius jose vyrauja. Pagrindiniai organizacijos kultūros stiliai:
 jėgos kultūra
 rolės kultūra
 užduoties kultūra
 personalinė kultūra
 konkurencinis pranašumas
 sugebėjimas susidoroti su strateginiais pokyčiais.
Organizacijos kultūrą dar kitaip galima apibūdinti kaip kolektyvo socialinį – psichologinį klimatą. Tai jo narių tarpusavio santykiai, jų vertybių orientacijos, interesai, moralinės normos, požiūris į įvykius bei reiškinius. Šis klimatas tai kartu ir žmoniškoji aplinka, kurioje darbuotojai dirba. Socialinis – psichologinis klimatas yra palankus, kai kiekvienas darbuotojas jaučia savo vertę bei yra įsitikinęs, kad atlieka naudingą darbą. Todėl sukurti kokį klimatą yra vienas sunkiausių vadovo veiklos uždavinių.
Norėdama tai įgyvendinti UAB „Urbanis“ direktorė A. Žiūkaitė savo įmonėje stengsis:
 suformuoti stiprų, sveiką kolektyvo branduolį;
 siekti, kad darbuotojai palaipsniui virstų komanda;
 sudaryti darbuotojams tokias sąlygas, kad jie jaustų atsakomybę už atliekamą darbą;
 elgtis su pavaldiniais kaip su individualybėmis, turinčiomis savo vertę;
 bendrauti su pavaldiniais įvertinant jų poreikius, charakterį bei interesus;
 teisingai atlyginti darbuotojams už atliktą darbą bei sudaryti sąlygas sveikai konkurencijai;

LITERATŪRA

1. “Ekonomikos ir vadybos studijų įvadas” Kaunas Technologija 2001m.
2. A. Vasiliauskas „Strateginis valdymas“ Enciklopedija 2002m.
3. A. Vasiliauskas “Prognozavimas ir strateginis valdymas“ Technologija 2002m.
4.

Leave a Comment