marketingo tyrimu darbas

Užsienietiško ir lietuviško aliejaus paklausąProblemos formulavimasTyrimo objektas: „Daugelis šalies gamintojų yra apsaugoti nuo pigios importuojamos produkcijos: cukraus, mėsos, trąšų, o aliejaus gamintojai – ne. Tuo tarpu ši produkcija vis labiau skverbiasi iš Europos, nes dėl Rusijos krizės siauresnė tapo jos realizavimo rinka. Dabar galutinį supakuotą produktą galima nusipirkti pigiau, nei mums kainuoja žaliava.Dėl to gamintojams kyla grėsmė žlugti. Taigi jeigu nebus įvesti importo muitai, dviejų šalyje aliejų gaminančių įmonių produkcija tikrai nepajėgs konkuruoti su įvežamąja. Kita vertus, šios bendrovės pastatytos už valstybės vardu gautus kreditus. Be to, iš žemdirbių superkami visi užauginti rapsai. Todėl ūkininkai galėtų daugiau auginti šios žaliavos, nes gamyklos pasirengusios aliejumi aprūpinti visą šalį. Kai kurie aliejaus importuotojai teigia, kad gamintojai nori sukurti monopolį. Tačiau Konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba sėkmingai galėtų prižiūrėti abi įmonės.Šiuo metu importuojamas aliejus pigesnis, tačiau nenorėčiau komentuoti, kokia yra jo kokybė, kiek konservantų ir t.t. Tik aš netikiu, kad įvežamas aliejus būtų pigesnis nelikus vietos gamintojų. Manau, kad jis kainuotų tiek, kiek dabar kainuoja mūsiškis.Eksportuoti lietuvišką aliejų nėra kur, nes Baltarusija, Ukraina ir netgi Rusija turi savo aliejaus pramonę.Taigi reikėtų pradėti kalbėti, ar Lietuvai reikia šios ūkio šakos, ar ne.“Gintautas Žemaitis, AB “Aliejus” generalinis direktorius.

Šio darbo tikslas ištirti Lietuviško ir užsienietiško aliejaus paklausą. Norėdami ištirti paklausa padarėme marketingo tyrimą. Tyrimo objektas yra aliejus, kuriuo prekiaujama Lietuvoje. Šiuo tyrimu mes išsiaiškinome kokie faktoriai įtakoja perkant Lietuvišką, ar Užsienietišką aliejų. Tiriama problema:

Įvertinti vartotojų informuotumą apie Lietuvoje prekiaujamu aliejumi, vartotojų pasitenkinimą, tiekiamų aliejau kokybe, bei kainą. Taip pat suprasti ir įvertinti Užsienietiško aliejaus įvaizdį vartotojo akyse.

Tikslai

1. Išsiaiškinti ar vartotojai žino apie vartojama aliejų.2. Išsiaiškinti ar vartotojus tenkina Lietuviškų ir Užsienietiško aliejaus kokybę, bei esamą kaina.3. Išsiaiškinti vartotojų nepasitenkinimą aliejaus kokybe.4. Išsiaiškinti kuris aliejus patrauklesnis vartotojui.Tyrimo metodologija

Marketingo tyrimų tipo ir apklausos metodo pasirinkimas:

Kadangi mes jau identifikavome tyrimo problemą, objektą ir tikslus, mes turime pasirinkti tyrimų tipą. Yra žinomi tokie marketingo tyrimų tipai:1. Žvalgomasis2. Aprašomasis3. Priežastinis

Jie skiriasi tyrimų tikslais bei duomenų rinkimo metodais.Mūsų pasirinktas tyrimų tipas – aprašomasis. Jis mums priimtiniausias, kadangi naudojant ši tipą galima gauti geriausia informaciją apie padėtį aliejaus rinkoje.Aprašomasis tyrimas – tai marketingo tyrimas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas vieno ar kito įvykio dažnumo nustatymui arba tarpusavio santykio tarp dviejų kintamųjų radimui.Atlikdami šį tyrimą naudojome pirminius duomenis, kuriuos gavome atlikdami apklausą. Pirminiame tyrime apklausa laikoma svarbiausiu informacijos gavimo metodu. Ji apima pirminės informacijos surinkimą tiesiogiai, užduodant klausimus žmonėms.Apklausa – tai susistemintas informacijos iš respondentu rinkimas pateikus anketą. Ją mes pasirinkome todėl, kad ji grasiausia tinka ieškant atsakymo i tokius klausimus kaip : Kas? Kaip? Ir t.t. Šie klausimai mūsų tyrime ir yra svarbiausi.

Atrankos modelių pasirinkimas:

Mūsų tyrimo tikslinė grupė – visi Lietuvos gyventojai, kadangi jie visi vartoja ir perka aliejų. Kadangi šiuo atveju ištisinio tyrimo naudoti neįmanoma, tad buvo naudojamas atrankinis tyrimas. Atrankinis tyrimas – tai tyrimas kai apklausiama tam tikra visuomenės dalis. Norint vykdyti atrankinį tyrimą, pirmiausia reikia atlikti respondentų atranką. Atranka- tai procedūra, kurios metu atrenkama dalis visumos vienetų, kurie bus tiriami, o remiantis gautais rezultatais nustatomi visumą atitinkantys rodikliai.Atrankos procedūros etapai:1. Tyrimo visumos nustatymas2. Atrankos metodo parinkimas3. Imties dydžio nustatymas

1. Tyrimo visumos nustatymas:

Kaip jau minėjau, mūsų tyrimo tikslinė visuma- visi Lietuvos gyventojai, kadangi jie visi vartoja ir perka aliejų.

2. Atrankos metodo parinkimas:

Yra 2 atrankos metodai:1. Tikimybinė atranka2. Netikimybinė atranka

Mūsų tyrime naudojome netikimybinę atranka. Ją naudojome nes ji yra pigesnė, sugaištama mažiau laiko, nereikia turėti visumos sąrašo, kas mūsų atveju, kada visuma yra visi Lietuvos gyventojai, yra labai sunku. Be to, tinkamai pasirinkus respondentus, naudojat šį metodą, taip pat galim gauti pakankamai reprezentatyvią imtį.

3. Imties dydžio nustatymas

Mūsų atveju, dėl ribotų finansinių išteklių bei suvaržytų pasirinkimo galimybių, mūsų imtis – 70 žmonių. Žinant jog mūsų tyrimo tikslinę visumą sudaro apie 4 mln. žmonių, ši imtis neatrodo ir netgi nėra labai reprezentatyvi (0,0025%) tačiau pasistengus tinkamai pasirinkti respondentus, bus galima gauti duomenis, kurie ganėtinai gerai atspindės visumos nuomonę.Duomenų rinkimas ir analizėDuomenų rinkimas Duomenų rinkimas- tai toks veiksmas, kai tam tikrais metodais ir priemonėmis kaupiami reikalingi duomenys. Duomenų rinkimą atlikome patys, kadangi duomenų rinkimas nebuvo vykdomas plačiu mastu, tad nebuvo reikalo sudaryti ir apmokyti grupę papildomų tyrėjų, tuo labiau neapsimokėjo samdyti komercinės kompanijos. Tyrimas buvo atliekamas tokia tvarka:1. Kontaktų su respondentu užmezgimas.2. Anketa duodama užpildyti respondentams3. Kilusių neaiškumų paaiškinimas.4. Anketos priėmimas5. Apklausos užbaigimas6. Duomenų apdorojimas ir susisteminimas.

Kadangi tyrimą atlikome mes patys, tai iki minimumo sumažino klaidos tikimybę, galinčia atsirasti dėl duomenų rinkėjų klaidos. Kadangi patys sudarėme anketą, nebuvo problemų aiškinant netikslumus. Surinktų duomenų apdorojimo būdai: Užpildytos anketos buvo apdorojamos mūsų visų. Buvo naudojamos tiek paprastos tiek kompiuterinės technologijos. Atsakymai buvo skaičiuojami rankomis, o gaut rezultatai vedami į kompiuterį. Rezultatų ir išvadų pateikimas: Čia pateikiame rezultatus ir išvadas. Kad būtų aiškiau, juos pateikiame kartu su anketa. Atsakymų skaičius pateikiamas rėmeliuose.

Marketingo tyrimas:Užsienietiško ir lietuviško aliejaus paklausos duomenų analizė

1. Ar naudojate aliejų?

• Taip (56)• Ne (0)• Kartais (14)

I. Grafikas. Iš šio grafiko matome, kad 56 aliejų vartoją, kartais 14, o nevartojančių nebuvo.

2. Kur dažniausiai perkate aliejų?

• Turguje (7)• Parduotuvėje (54)• Urmo bazėje (8)• Kita (1)

3. Kiek pinigų per mėnesį vidutiniškai išleidžiate aliejui?

• Iki 10 Lt (34)• 11 – 20Lt(21)• 21 – 30Lt(12)• 31 – 40 Lt(2)• 41 – 50 Lt(1)• Ir daugiau Lt 4. Kokioje šalyje pagamintą aliejų perkate?

• Lietuvoje (57)• Vengrijoje (4)• Vokietijoje(9)• Lenkijoje (6)• Italijoje(8) Kita (2)5. Kokios rūšies aliejų perkate?

• Rapsų (32) • Sėmenų (5)• Saulėgrąžų(37)• Kukurūzų (3)• Alyvuogių(10)

Kita (2)6. Kokiose talpose perkate aliejų?

• 0,5 Litro (7)• 0,9 Litro (11)• 1 Litro (45)• 5 Litrų (10)• kita (1)

7. Kam ir kokį aliejų vartojate? (parašykite) Rapsų – …………………………………………….Saulėgrąžų – ………………………………………Alyvuogių – ………………………………………Sėmenų – ………………………………………….Kukurūzų – ……………………………………….………………..-……………………………………. Vertinimo balasKriterijai 1 2 3 4 5Spalva 20 15 6 9 20Skonis 6 6 12 6 40Sudėtis 9 5 17 9 30Įpakavimas 24 16 14 6 10Kilmė 13 11 9 13 24Kaina 2 0 11 10 57Kita ………………… 0 0 0 0 0 8. Kokios aliejaus savybėms Jūs teikiate didžiausia reikšme? (5 – svarbu, 1 – nesvarbu)

9. Jūs teikiate prioritetą:• Lietuviškam aliejui, todėl kad (59)• Užsienietiškam aliejui, todėl kad (15)10. Kaip vertinate Lietuviško ir Užsienietiško aliejaus kokybę? Lietuviškas aliejus:

• ( 1 – blogai ) (1)• ( 2 – vidutiniškai ) (22)• ( 3 – gerai ) (41)• Neturiu nuomonės (6)

Užsienietiškas aliejus:

• ( 1 – blogai ) (6)• ( 2 – vidutiniškai ) (31)• ( 3 – gerai ) (19)• Neturiu nuomonės (14)

11. Jūsų amžius?

• Iki – 20 (17)• 21 – 40 (37)• 41 – 60 (14)• 60 – Ir daugiau (2)

12. Jūsų gyvenamoji vieta?

• Miestas (35)• Kaimas(35) 13. Jūsų lytis?

• Vyras (25)• Moteris (45)

14. Jūsų išsilavinimas?

Vidurinis (26)Aukštasis (17)Spec. vidurinis (11)Be išsilavinimo (7)Aukštesnysis (5)Pagrindinis(4)

15. Jūsų šeimyninė padėtis?

• Vedęs (12)• Ištekėjusi (24)• Nevedęs (13)• Netekėjus (21)

16. Jūsų pajamos?

• Iki – 500 Lt (40)• 500 – 1000 Lt (18)• 1000 – 1500 Lt (10)• 1500 – 2000 Lt (2)• 2000 – 2500 Lt (0)• Ir daugiau Lt (0)

1. Kokią suma per mėnesį vidutiniškai išleidžiate vaisiams ir daržovėms□ iki 50 55 □ 50-100 32□ 100-150 7 □ 150 ir daugiau 6

1.

5. pav. Vidutiniškai išleidžiama pinigų suma per mėnesį

Kaip matome iš gautų duomenų bei lentelės, daugiausiai respondentų atsakė jog jie praleidžia iki 50 litų per mėnesį vaisiams ir daržovėms (55 respondentai). 32 respondentai praleidžia tarp 100- 150 litų. Tai parodo, jog suma skiriama vaisiams ir daržovėms pirkti yra gana nedidelė. Taip pat kaip matome iš lentelės bei gautų duomenų, dauguma apklaustųjų vyrų (29) daržovėms tepraleidžia iki 50 litų. Šioje skiltyje jie su apklaustomis moterimis sudaro apylygį kiekį. Tačiau net 26 respondentės atsakė jog jos vaisiams ir daržovėms išleidžia nuo 50 iki 100 litų, tuo stipriai aplenkdamos vyrus. Tas parodo, jog moterys dažniau perka ir vartoja vaisius ir daržoves, labiau supranta jų reikalingumą bei teikiamą naudą.

2. Kur dažniausiai perkate vaisius ir daržoves□ Turguje 20 □ Parduotuvėje 70□ kita 10Įrašyti:………………………………………….Kioske, kaime.

Kaip matome iš šių duomenų, didžiausia dalis respondentų perka vaisius ir daržoves parduotuvėse. Tik nedidelė dalis vaisius ir daržoves perka turguje. Tai yra gana teigiamas reiškinys, kadangi parduotuvėse yra taikoma griežtesnė kokybės kontrolė. Tačiau tuo pačiu tai ir yra grėsmė, kadangi didieji prekybos centrai dažnai susigundo pigesnėmis daržovėmis plūstančiomis iš užsienio, tikėdamiesi žemesne pastarųjų kaina prisitraukti daugiau pirkėjų.

3. Ar jus tenkina Lietuviškų vaisių ir daržovių kokybė.□ Taip 78 □ Ne 22Kodėl? (įrašyti)…………..Taip: Kokybiškos; mažiau trąšų; dažniausiai sveiki produktai; natūraliai išauginti; be chemikalų; ekologiškai švarios; šviežios. Ne: Nekokybiškos, greitai gendančios.

6. pav. Vartotojų nuomonė apie Lietuviškos produkcijos kokybę

Matome jog žymiai didesnė respondentų dalis teigia jog juos tenkina Lietuviškų vaisių ir daržovių kokybė. Jų manymu Lietuviška produkcija yra kokybiška, joje mažiau trąšų, dažniausiai pardavinėjami sveiki produktai kurie yra natūraliai išauginti, be chemikalų; ekologiškai švarūs ir švieži. Neigiamai atsakiusių respondentų nuomone Lietuviškos daržovės ir vaisiai yra nekokybiški ir greitai gendantys.

4. Kokia jūsų nuomonė apie Lietuviškų vaisių ir daržovių kainą□ Teigiama 79 □ Neigiama 21Kodėl? (įrašyti)…… Teigiama: Be chemikalų; atitinka žmonių pragyvenimo lygį; įkandama kaina, pigu, ekologiškai sveikesnės ,gan priimtina kaina.Neigiama: Brangu.

Vėlgi didžioji dauguma respondentų teigė jog Lietuviškos produkcijos kaina yra prieinama.5. Ką jūs manote apie Užsienyje užaugintų vaisių ir daržovių (kurie gali būti auginami ir Lietuvoje) kokybę□ Kokybiška 32 □ Nekokybiška 68Kodėl? (įrašyti)…………….Nekokybiška: įvaizdis dar ne viskas; “gerai atrodo” bet nekokybiškas nes daug nitratų; gera prekinė išvaizda o kas viduje sunku pasakyti, atvežami užšaldyti, netinka pakuote, daug chemikalu, spalva graži, skonio nėra.

7. pav. Respondentų nuomonė apie užsienietiškos produkcijos kokybę.

Matome jog dauguma respondentų mano jog Užsienietiškos produkcijos kokybė yra gana prasta.

7. . Kokia jūsų nuomonė apie Užsienyje užaugintų vaisių ir daržovių (kurie gali būti auginami ir Lietuvoje) kainos ir kokybės santykį?

□ Geras 9 □ Vidutiniškas 69□ Prastas 22

6. Jūs teikiate pirmenybę:□ Užsienietiškiems vaisiams ir daržovėms 22 □ Lietuviškoms vaisiams ir daržovėms 78Kodėl?(įrašyti)…………………….Lietuviškoms prekėms ir daržovėms: Lietuviška prekė pati geriausia; ekologiški produktai; skanesni; esu patriotė; mažiau naudoja chemikalų; ekologiškai švaresni; pigesni ir sveikesni; viską lemia sudėtis (turiu omeny vitaminus); jie natūraliai išauginti.

Užsienietiškiems vaisiams ir daržovėms: pigesnes ,didesnis pasirinkimas.

Tiriant anketą buvo galima pastebėti, jog didžioji dauguma teigiančių jog užsienietiškų vaisių ir daržovių kokybė gera, buvo prastos nuomonės apie Lietuviškų vaisių ir daržovių kokybę, ir teikė prioritetą užsienietiškai produkcijai, ir atvirkščiai. Tas leidžia daryti prielaidą, jog egzistuoja du vaisių ir daržovių vartotojų tipai:1. Vartotojai, kurie yra prieš užsienietišką produkciją ir teikia prioritetą Lietuviškajai.2. Vartotojai kurie yra nusistatę prieš Lietuvoje gaminamus vaisus ir daržoves, bei teikia ryškią pirmenybę užsienio produkcijai.

7. Ar esate girdėję apie UAB „Kėdainių šiltnamiai“?□ Taip 64 □ Ne 36

8. pav. Ar esate girdėję apie UAB „Kėdainių šiltnamiai.Dauguma respondentų yra girdėję apie UAB „Kėdainių šiltnamiai“

8. Jeigu taip, kokia veikla ši įmonė užsiima?(įrašyti)…………….Augina daržoves (agurkus, pomidorus), bei vaisius

9. Iš kokių šaltinių girdėjote apie UAB „Kėdainių šiltnamiai“?□ Spauda 20 □ Televizija 30□ Draugai 9 □ Kita(įrašykite)………5

9.pav. Informacijos apie įmonę šaltinis

Matome jog pagrindinis informacijos šaltinis apie įmonę- televizija.

10. Ar perkate šios įmonės auginamas daržoves ir vaisius?

□ Taip 54 □ Ne 10

11. Ar jus tenkina šios įmonės teikiamų produktų kokybė?□ Taip 59 □ Ne 5Kodėl?(Įrašykite)……………. Skanu, ekologiškai švarūs produktai

12. Ar jus tenkina šios įmonės teikiamų produktų kaina?□ Taip 49 □ Ne 15

Iš 11; 12; 13; atsakymų matome, jog respondentai yra susidarę teigiamą įmonės gaminamos produkcijos kokybės įvaizdį, jie perka įmonės auginamą produkciją, yra ganėtinai patenkinti kaina.

13. Ar jums pakanka informacijos apie šios įmonės teikiamas paslaugas?□ Taip 11 □ Ne 31□ Nežinau 22

10.pav. Ar pakanka informacijos apie įmonę.Matome jog ne visiems respondentams pakanka informacijos apie įmonę.

14. Jūsų amžius: □ Iki 18 8□ 18- 30 68□ 30-50 17□ 50 ir virš 7

11. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiųMatome, jog daugiausia respondentų yra tarp 18 ir 30 metų. Ši amžiaus grupė dominuoja tyrime, kadangi tai yra pagrindiniai vaisių ir daržovių vartotojai pagal amžiaus grupes.

15. Jūsų lytis:□ Vyras 39 □ Moteris 61

Didžioji apklaustųjų respondentų dauguma yra moterys, kadangi vyrai dažniausiai priklauso pirkėjų grupei, kuri neskaito etikečių, ir vertina produktus pagal jų išvaizdą, o ne pagal pagaminimo šalį ar galimą chemikalų kiekį

16. Jūsų šeimyninė padėtis:□ Vedęs/ ištekėjusi 32 □ Nevedęs/netekėjusi 68 Kadangi dauguma respondentų yra tarp 18- 30 metų, tai natūralu kad didžioji dauguma jų yra nevedę.

17. Jūsų dabartinės pareigos:Įrašyti:………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….18. Jūsų pajamos:

□ iki 500 62 □ 500-1000 28□ 1000-1500 8 □ 1500 ir daugiau 2

12.pav. Gaunamų pajamų ir išleidžiamų pinigų vaisiams ir daržovėms palyginimas

Matome, jog gaunamos pajamos taip pat stipriai įtakoja vidutiniškai išleidžiamą sumą pirkti vaisiams ir daržovėms per mėnesį.

Pasiūlymai

Apdorojus duomenis, bei padarius išvadas, galime teikti tokius Lietuviškų vaisių ir daržovių pardavimų didinimo, bei konkrečiai UAB „Kėdainių šiltnamiai“ pardavimo pajamų padidinimo, bei būdų pasiūlymus:

1. Pradėti respublikinio masto kompaniją skirtą vyrams, siekiant parodyti šiems daržovių ir vaisių teikiamą naudą. Šį pasiūlymą teikiame remdamiesi 5. pav.

2. Pradėti derybas su prekybos centrais dėl patogesnės Lietuviškos produkcijos išdėstymo virtinose vietos lyginant su užsienietiška produkcija. Taikyti nuolaidas prekybos centrams, kad šie būtų labiau suinteresuoti prekyba Lietuviškomis daržovėmis ir vaisiais.3. Kadangi dauguma respondentų atsakė, jog Lietuviška produkcija yra geros kokybės ir kainos, reikia pradėti reklaminę kampaniją, kurios pagrindinis siekis būtų dar labiau įtvirtinti šį įvaizdį vartotojų akyse, bei pakeisti nuomonę tų, kurie mano priešingai. Taip pat, respondentų, atsakiusių jog Lietuviška produkcija yra nekokybiška, argumentą jog ji „greitai genda“, paversti privalumu- tai parodo, jog ši produkcija auginama nenaudojant konservantų.4. Naudoti agresyvią reklamos kompaniją, siekiant susigrąžinti vartotojus kurie teikia pirmenybę užsienietiškoms prekėms.5. Viena iš UAB „Kėdainių šiltnamiai“ mažėjančių pajamų problema- nepakankamas informuotumas apie įmonę. Reikia labiau išnaudoti radio bei laikraščių informavimo galimybes, nenukreipti visų pastangų tik į televiziją.6. Kadangi žymi dauguma respondentų yra patenkinti įmonės teikiama produkcijos kokybe bei kaina, siūlome tą akcentuoti reklaminių kompanijų metu.

Turinys

Problemos formulavimas 1Tyrimo objektas: 1Problemos simptomai: 1Galimos pardavimų sumažėjimo priežastys: 1Sprendžiama problema: 2Tiriama problema: 2Tikslai 2Žvalgybinio tyrimo rezultatų pateikimas: 2Vaisių ir daržovių eksporto ir importo struktūra 21. pav. Vaisių ir daržovių eksporto ir importo struktūra 3Bendroji žemės ūkio produkcija (veikusiomis kainomis, mln. litų) 42. Pav. Bendroji žemės ūkio produkcija (veikusiomis kainomis, mln. litų) 4Maisto produktų suvartojimas 43.pav Maisto produktų suvartojimas 4Pagrindinių žemės ūkio produktų gamyba skaičiuojant vienam gyventojui kilogramais 54. pav. Pagrindinių žemės ūkio produktų gamyba 5Tyrimo metodologija 5Marketingo tyrimų tipo ir apklausos metodo pasirinkimas: 5Atrankos modelių pasirinkimas: 6Tyrimo anketa, bei jos klausimų aptarimas bei pagrindimas: 8Duomenų rinkimas ir analizė 14Duomenų rinkimas 14Surinktų duomenų apdorojimo būdai: 15Rezultatų ir išvadų pateikimas: 155. pav. Vidutiniškai išleidžiama pinigų suma per mėnesį 16

6. pav. Vartotojų nuomonė apie Lietuviškos produkcijos kokybę 177. pav. Respondentų nuomonė apie užsienietiškos produkcijos kokybę. 198. pav. Ar esate girdėję apie UAB „Kėdainių šiltnamiai. 209.pav. Informacijos apie įmonę šaltinis 2110.pav. Ar pakanka informacijos apie įmonę. 2311. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių 2412.pav. Gaunamų pajamų ir išleidžiamų pinigų vaisiams ir daržovėms palyginimas 25Pasiūlymai 26Turinys 27