marketingo tyrimu darbas- Aliejaus vartojimo ypatumai Lietuvoje

Aliejaus vartojimo ypatumai Lietuvoje

Kaunas

Turinys

1. Problemos formulavimas………………………………………………………………………………..12. Žvalgybinio tyrimo rezultatai………………………………………………………………………….11 lentelė: Aliejai, jų rūšys ir gamintojai arba importuotojai…………………………………….12 lentelė: Eksporto struktūra………………………………………………………………………………63 lentelė: AB „Aliejus“ duomenys………………………………………………………………………64 lentelė: Aliejaus suvartojimas skaičiuojant vienam gyventojui kilogramais…………..63. Tyrimo metodologija……………………………………………………………………………………..74. Duomenų rinkimas ir analizė………………………………………………………………………….91 grafikas: Respondentų sudėtis………………………………………………………………………….92 grafikas: Respondentų šeimyninė padėtis………………………………………………………..103 grafikas: Dažniausiai perkamas aliejaus kiekis (litrais)……………………………………..104 grafikas: Aliejaus sudėties svarba pasirinkimui………………………………………………..115 grafikas: Pasirinkimo prioritetai……………………………………………………………………..116 grafikas: Lietuviško aliejaus rūšių populiarumas………………………………………………127 grafikas: Lietuviško aliejaus kenksmingumo įvertinimas…………………………………..128 grafikas: Importuoto aliejaus prioritetai…………………………………………………………..139 a grafikas: Lietuviško ir importuoto aliejaus kainos dydis………………………………….149 b grafikas: Lietuviško ir importuoto aliejaus kainos dydis…………………………………1510 grafikas: Reklamos įtaka pasirinkimui…………………………………………………………..1511 grafikas: Aliejaus pasirinkimą įtakojantys veiksniai………………………………………..1612 grafikas: Respondentų pasiūlymai gamintojams……………………………………………..165. Išvados ir pasiūlymai……………………………………………………………………………………17

1. Problemos formulavimas

1) Problemos simptomai:Padaugėjo vartotojų nusiskundimų skaičius AB „Aliejus“ produkcija.

2) Galimos simptomų priežastys:a. Vartotojų netenkina įmonės gaminamo aliejaus kokybė;b. Vartotojams reikėtų platesnio produkto asortimento;c. Įmonės aliejaus gamybos technologija „morališkai pasenusi“.

3) Sprendžiama problema:Įmonės AB „Aliejus“ produkcijos kokybės gerinimas.

4) Tiriama problema:Nustatyti AB „Aliejus“ produkcijos gamybos proceso trūkumus.

5) Tikslai:a. Išsiaiškinti vartotojų nepasitenkinimo AB „Aliejus“ produkcija prie-žastis;b. Išsiaiškinti gaminamos produkcijos kokybės lygį;c. Išsiaiškinti vartotojų poreikį platesniam asortimentui.

6) Tyrimo objektas:Vartotojų pasitenkinimas AB „Aliejus“ produkcijos kokybe.

2. Žvalgybinio tyrimo rezultatai

Šioje lentelėje yra pateikiamas yra pateiktas aliejų, jų rūšių ir gamintojų sąrašas, su-rinktas trijose Kauno miesto parduotuvėse („IKI“, „Maxima“ ir „Šilas“):

1 lentelė: Aliejai, jų rūšys ir gamintojai arba importuotojai

Pavadinimas Rūšis Šalis„IKI“Friture Keptuvų PrancūzijaBoromeo Alyvų IspanijaŽemaičio Rapsų, augalinis Lietuva AB „Aliejus“Floriol Saulėgrąžų VengrijaLesieur Alyvų, kukurūzų PrancūzijaOlio di sansa di oliva Alyvų ItalijaNatura Saulėgrąžų ArgentinaVeiverių Rapsų Lietuva UAB „Notomas“

Orante Alyvų PrancūzijaBout or Lazdyno riešutų PrancūzijaCarapelli Alyvų ItalijaHuilor Kukurūzų, augalinis PrancūzijaSaulėgrąžų Saulėgrąžų Vokietija (išfasuotas Lt.)Obelių Rapsų Lietuva UAB „Tikras kelias“„Maxima“Aulus Alyvų ItalijaCarrapelli oro verde E.V. Alyvų ItalijaMas portell (7 rūšių) Alyvų IspanijaPons Alyvų IspanijaAltajaus Šaltalankis Lietuva A.P.Jasinskio I.Į.Santa Maria Kepsnių ŠvedijaGoccia d‘oro Alyvų ItalijaMario‘s Alyvų IspanijaMaestro de oliva Alyvuogių IspanijaFilippo Berio Alyvų ItalijaCarpe piem Alyvų IspanijaFragata lite Alyvų ItalijaAnira Kviečių gemalų, seza-mų, moliūgo sėklų, sė-menų VokietijaLe Jardin Saulėgrąžų PrancūzijaAlexandros Alyvų GraikijaMarių Alyvų IspanijaRomulo Alyvų IspanijaEgzotika Žolelių Lietuva UAB „Tikras kelias“Valentino Žolelių Lietuva UAB „Tikras kelias“Kedrų riešutų Kedrų riešutų RusijaDolores Žemės riešutų, kukurū-zų, alyvuogių, saulėgrą-žų Lietuva UAB „Tikras kelias“Frideal Gruzdinimo ItalijaBasso Kukurūzų, vynuogių sėklų ItalijaIdeal Rafinuotas saulėgrąžų, rafinuotas augalinis ArgentinaFloriol Saulėgrąžų VengrijaVilnius Saulėgrąžų, rafinuotas rapsų, gruzdinamasis, su keratinu Lietuva UAB „Tikras kelias“Natura Saulėgrąžų ArgentinaT-Market Classic Augalinis, saulėgrąžų Lietuva UAB „VP Market“Obelių Rapsų Lietuva UAB „Tikras kelias“Amigo Augalinis Lietuva UAB „Tikras kelias“Brolio Augalinis VokietijaAukselis Augalinis Lietuva UAB „Tikras kelias“Karolina Augalinis Lietuva UAB „Tikras kelias“„Šilas“Lankų LietuvaOilio BelgijaSaulėgrąžų Vokietija (išfasuotas Lt.)Vilnius LietuvaSaulutė Vokietija (išfasuotas Lt.)Aukselis LietuvaDaumantų EstijaBrolio VokietijaSodžiaus Vokietija (išfasuotas Lt.)Veiverių Vokietija (išfasuotas Lt.)Obelių LietuvaFloriol Vengrija

2 lentelė: Eksporto struktūra

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 mln. lt % mln. lt % mln. lt % mln. lt % mln. lt % mln. lt % mln. lt %Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti maistiniai riebalai; gyvū-ninis arba augalinis vaš-kas 85,4 0,6 34,5 0,2 20,9 0,1 18,0 0,1 16,8 0,1 31,0 0,2 50,5 0,2

3 lentelė: AB „Aliejus“ duomenys

Įmonės pavadinimas Veiklos rūšis Pardavimai ir paslaugos Po-kytis % Grynasis pelnas Pokytis % 2001 2000 2001 2000 AB „Aliejus“ Aliejaus, majo-nezo gamyba 24.749.592 26.273.470 -5,80 702.529 2.075.192 -66,15

4 lentelė: Aliejaus suvartojimas skaičiuojant vienam gyventojui kilogramais

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Aliejus ir margarinas 11,8 13,2 13,3 13,4 13,1 16,5 16,8

3. Tyrimo metodologija

Mūsų marketingo tyrimo tipas yra aprašomasis. Tai marketingo tyrimas ku-riame pagrindinis dėmesys skiriamas vieno ar kito įvykio dažnumo nustatymui arba tarpusavio santykio tarp dviejų kintamųjų radimui. Apklausos metodas – apklausa. Ji buvo atliekama tiesiogiai užduodant klausi-mus respondentams. Šiame tyrime buvo pasirinkta paranki arba patogumo atranka. Tai tokia atran-ka, kuri yra grindžiama patogiausių, arčiausiai esančių ir lengviausiai prieinamų, ti-riamosios visumos atrinkimu. Šį atrankos modelį pasirinkome dėl to, kad jis yra pi-giausias ir mažiausiai laiko sąnaudų reikalaujantis atrankos metodas.Apklausa buvo vykdoma-Kaune:Aleksoto, Šilainių, rajonuose, Garlevoje, Šiauliuose.Pagrindinis tyrimo tikslas Lietuviško ar importuoto aliejaus pasirinkimo prioritetai Lietuvos rinkoje. Apklausos metu respondentams buvo užduota vienuolika klausimų siekiant išsiaiškinti aliejaus vartojimą Lietuvoje (anketoje iš viso buvo keturiolika klausimų, tačiau atsakyti atskiriems respondentams tereikėjo tik į vienuolika dėl tokios anketos sandaros, kai, pavyzdžiui, atsakius į ketvirtą klausimą „ne“, respondentai pereidavo prie 11 klausimus). Norėdami išsiaiškinti aliejaus vartojimo dažnumą, uždavėme klausimą: per kiek laiko sunaudojate vieną litrą aliejaus? Taip pat mums buvo įdomus ir aliejaus kiekis litrais, kurį vartotojai dažniausiai perka. Tą išsiaiškinti anketoje pateikėme tokį klausimą: kokį aliejaus kiekį dažniausiai perkate iš karto? Šiais dviem klausimais mes norėjome išsiaiškinti, kaip dažnai aliejus gali būtį perkamas, pavyzdžiui, asmuo per septynias dienas suvartojantis vieną litrą aliejaus, jo perka kas savaitę vieno litro tal-poje. Sekančiu klausimu (ar atkreipėte dėmesį į aliejaus sudėtį?) norėjome išsiaiš-kinti ar respondentų pasirinkimui daro įtakos aliejaus sudėtis, t.y. ar jie atsižvelgia į aliejaus sudėtį rinkdamiesi iš įvairaus aliejų asortimento. Aliejaus pasirinkimas Lietu-voje yra gana didelis ir dažnai vizualiai jie beveik nesiskiria, todėl svarbu išsiaiškinti ar jų pasirinkimui turi įtakos jo sudėtis, nes pavyzdžiui, pirkėjas gali pasirinkti mažiau kenksmingų medžiagų turintį aliejų.

Sekančiais keturiais klausimais norėjome išsiaiškinti lietuviško aliejaus varto-jimo ypatumus. Respondentų buvo klausiama, ar jie naudoja lietuvišką aliejų. Jei at-sakymas būdavo teigiamas, tai užduodavome dar tris klausimus apie lietuvišką aliejų. Klausimu – kokias lietuviško aliejaus rūšis dažniausiai perkate? – norėjome išsiaiškin-ti kokios rūšies aliejus labiausiai perkamas. Respondentai galėjo pasirinkti iš keturių pateiktų alternatyvų: rapsų, saulėgrąžų, augalinį ar kitą. Sekančių klausimu – kaip manote, ar lietuviško aliejaus kokybė atitinka jo kainą? – norėjome išsiaiškinti, ką respondentai mano apie lietuviško aliejaus kainos ir kokybės santykį. Septintuoju klausimu (kaip galvojate, ar lietuviško aliejaus maistinės savybės kenkia žmogaus sveikatai?) aiškinomės, ar respondentų manymu lietuviškas aliejus yra kenksmingas produktas, kurio vartojimo galbūt reikėtų vengti. Jei atsakymas į klausimą, ar respondentai naudoja lietuvišką aliejų buvo nei-giamas, tai respondentams buvo užduodami trys klausimai apie užsienietiško aliejaus vartojimą. Pirmiausiai klausėme, kurios šalies aliejų respondentai vartoja vietoj lietu-viško. Po to klausėme, ką jie mano apie užsienietiško aliejaus kokybę, t.y. ar ji pakan-kamai gera bei dėl kokių priežasčių perką užsienietišką aliejų. Šiais klausimais norė-jome išsiaiškinti, kodėl vartotojai mieliau renkasi užsienietišką aliejų ir kas šį pasirin-kimą sąlygoje. Klausimu – kurio aliejaus, ar lietuviško, ar importuoto kaina yra didesnė? – siekėme nustatyti tarp vartotojų susidariusią nuomonę, dėl importuoto ir lietuviško aliejaus kainų. Klausimu – ar aliejaus reklama jums daro įtaką, renkantis aliejų? – norėjome išsiaiškinti, ar turi įtakos aliejaus pasirinkimui reklama. Na o klausimu – kokie veiksniai jus įtakoja perkant aliejų? – išsiaiškinome kuris aliejaus rodiklis, ar kaina, ar kokybė yra svarbiausia pirkėjui priimant sprendimą pirkti aliejų. Paskutiniuoju klausimu (kaip manote, į ką labiausiai turėtų atsižvelgti gamin-tojai) siekėme išsiaiškinti, kokių aliejaus savybių pakeitimo vartotojai labiausiai pa-geidautų.
Taip pat dar buvo pateikti trys asmeniniai klausimai, kuriuose respondentai pateikė informaciją savo amžių, lytį ir šeimyninę padėtį. Tai buvo labai svarbu mūsų tyrime norint išsiaiškinti aliejaus vartojimo priklausomybę nuo šių demografinių ro-diklių.

4. Duomenų rinkimas ir analizė

Apklausa buvo atliekama Kauno mieste. Apklausai buvo skirtos dvi savaitės (14 dienų). Buvo apklausta 100 respondentų. Šį darbą atliko penki VU KHF studentai, kurių kiekvienas apklausė po 20 respondentų. Kaip minėjome, respondentai apklausai buvo pasirenkami parankios atrankos metodu. Apklausa buvo vykdoma pateikiant respondentams patiems užpildyti anketas. Gauti duomenys buvo apdorojami MIKROSOFT EXCEL pagalba. Pirmiausia juos suvedėme į lenteles, kurių pagalba sudarėme grafikus.

1 grafikas: Respondentų sudėtis

Kaip matome iš šio grafiko apklausta buvo 41 moteris ir 59 vyrai. Vidutinis mūsų ap-klaustų respondentų amžius buvo 35,5 metų Vyrų 33 metai, moterų 36 metai . Jau-niausiajam respondentui buvo devyniolika, o vyriausiajam net 75 metai. Vyresni nei 35 metai žmonės mažiau kreipia dėmesį (72%), nei jaunesni (84%) į aliejaus sudėtį.

2 grafikas: Respondentų šeimyninė padėtis

Iš visų apklaustųjų vedusiųjų buvo 53, nevedusių 38, o išsiskyrusių 9.

3 grafikas: Dažniausiai perkamas aliejaus kiekis (litrais)

Kaip matome iš grafiko vartotojai aliejų dažniausiai perka 1 ir 2 litrų talpos buteliuose iš karto. Net 70 proc. visų apklaustųjų teigė perkantys aliejų 1 litro talpos taroje, ne-vedę perka dažniausiai 1 litro talpas,o vedę vartoja ir 2L, 3L,5L talpas. 15 procentų apklaustųjų perka 2 litrus aliejaus iš karto. Žymiai mažiau respondentų teigė perkan-tys aliejų 0,5, 1,5, 3 ir 5 litrus aliejaus iš karto. Čia svarbų paminėti ir tai, kad remian-tis apklausos rezultatais, vidutiniškai vienas litras aliejaus yra suvartojamas per maž-daug 18 dienų.

4 grafikas: Aliejaus sudėties svarba pasirinkimui

Šiek tiek daugiau nei pusė (57 proc.) respondentų teigė, kad atkreipia dėmesį į perka-mo aliejaus sudėtį

5 grafikas: Pasirinkimo prioritetai

Kaip matome iš grafiko, net 79 procentai visų respondentų pirmenybę teikia lietuviš-kam aliejui, ir moterų ir vyrų Lietuviško aliejaus pasirinkimas praktiškai, tas pats skir-tumas tarp lyčių aliejaus pasirinkimo 2 procentai, tačiau vyrai mano, kad Lietuviško aliejaus kaina yra didesnė, nei importuoto.

6 grafikas: Lietuviško aliejaus rūšių populiarumas

Tarp mūsų apklaustų respondentų pačios populiariausios lietuviško aliejaus rūšys yra saulėgrąžų ir augalinis. Mažiau populiarus yra rapsų aliejus. Ir tik 8 procentai respon-dentų teigė perkantys kitokių rūšių aliejų. O paklausti ar lietuviško aliejaus kokybė atitinka jo kainą, net 71 procentas respondentų teigė manantys, kad kokybė atitin-ka.Tačiau net 47 procentų moterų teigia, kad saulėgrąžų aliejaus, kaina neatitinka ko-kybės, tuo tarpų kitų aliejų kainos ir kokybės santykis moterų tarpe yra vidutiniškai 83,75%.Vyrų tarpe taip pat saulėgražų aliejaus kainos ir kokybės santykis buvo tik 45%, augalinio aliejaus teigiamas kokybės ir kainos santykis vyrų tarpe buvo tik 62%.

7 grafikas: Lietuviško aliejaus kenksmingumo įvertinimas

Vyraujanti nuomonė, dėl aliejus maistinių savybių kenksmingumo žmogaus sveikatai buvo ta, kad aliejus kenkia nelabai. Taip teigė dauguma visų apklaustųjų (52 procen-tai). Kad aliejus nekenksmingas manė 34 procentai apklaustųjų, o kad jis labai kenkia žmogaus sveikatai teigė 14 procentų visų apklaustųjų.

8 grafikas: Importuoto aliejaus prioritetai

Kaip matėme anksčiau (5 grafikas), dalis respondentų (21 proc.) pirmenybę teikia už-sienietiškam aliejui. Šiame grafike matome, kurios šalies gamintojų aliejams yra tei-kiama pirmenybė. Dauguma teikiančių pirmenybę užsienietiškam aliejui respondentų teigė, kad importuojamo aliejaus kokybė yra pakankama, o šį jų pasirinkimą dažniau-siai lėmė žemesnė kaina. Nors buvo ir tokių respondentų, kurie teigė, kad užsienietiš-kas aliejus pasižymi geresniu skoniu ir kokybe ir tai lemia jų pasirinkimą.

9 a grafikas: Lietuviško ir importuoto aliejaus kainos dydis

Iš šio grafiko matome, ką 79 procentas apklaustųjų, teikusių pirmenybę lietuviškam aliejui, mano apie lietuviško ir importuoto aliejaus kainą. Dauguma (54 procentai) respondentų, teikiančių pirmenybę lietuviškam aliejui mano, kad užsienietiško alie-jaus kaina yra didesnė. Tačiau ne maža dalis jų, net 46 procentai, mano, kad lietuviško aliejaus kaina yra didesnė. Iš šių duomenų galima teigti, kad lietuviško aliejaus pasi-rinkimą dažnai gali lemti ne jo kaina, o kokybė. Tai iš dalies patvirtina ir tas faktas, kad 71 procentas, teikiančių pirmenybę lietuviškam aliejui, mano, kad lietuviško alie-jaus kaina atitinka jo kokybę.

9 b grafikas: Lietuviško ir importuoto aliejaus kainos dydis

Iš šio grafiko matome, ką 21 procentas apklaustųjų, teikusių pirmenybę importuotam aliejui, mano apie lietuviško ir importuoto aliejaus kainą. Dauguma (81 procentas) jų mano, kad užsienietiško aliejaus kaina yra didesnė, kas dažniausiai ir nulemia jų pasi-rinkimą.

10 grafikas: Reklamos įtaka pasirinkimui

Iš grafiko matome, kad respondentams dažniausiai reklama nedaro įtakos aliejaus pa-sirinkimui.

11 grafikas: Aliejaus pasirinkimą įtakojantys veiksniai

iš šio grafiko matome, kad aliejaus pasirinkimą gali vienodai įtakoti tiek aliejaus kai-na, tiek kokybė. 13 procentų visų apklaustųjų teigė ieškantys šių dviejų veiksnių op-timalaus derinio.

12 grafikas: Respondentų pasiūlymai gamintojams

Iš šio grafiko matome, ko labiausiai pageidautų vartotojai iš aliejaus gamintojų.

5. Išvados ir pasiūlymai

Iš gautų duomenų matome, kad pirmenybė yra teikiama lietuviškam aliejui. Šį pasi-rinkimą dažniausiai nulemia geras kainos ir kokybės derinys. Siekiant padidinti lietu-viško ar užsienietiško aliejaus pardavimus, reikėtų padidinti reklamos priemonių efek-tyvumą, kadangi ji šiuo metu turi mažai įtakos pasirenkant aliejų. Taip pat reikėtų at-kreipti dėmesį į tai, kad aliejus dažniausiai perkamas 1 litro taros talpoje. Be to, aliejaus gamintojams reikėtų visada atsižvelgti į gaminamo aliejaus su-dėtį, kadangi dauguma mūsų apklausos respondentų kreipia dėmesį į tai, kokios sudė-ties aliejų perka. Kad pagerinti aliejaus kokybę, reikėtų mažinanti cholesterolio ir konservantų kiekį aliejuje, nes tą siūlo ir mūsų apklaustų vartotojų dauguma. Dar svarbu paminėti tai, kad populiariausio aliejaus rūšys remiantis mūsų ap-klausa yra saulėgrąžų ir augalinis aliejus, kuriems gamintojai turėtų skirti daugiausia dėmesio. Tačiau gamintojams nereikėtų pamiršti ir kitų aliejaus rūšių, nes iš jų taip pat galima nemažai pasipelnyti.