Marketingo tyrimas

TURINYS

Įvadas..............................3
Tyrimo eiga............................4
Anketos klausimų ir atsakymų suvestinė.............5
Anketų analizė ir apibendrinimas.................19
Marketingo tyrimo UAB „Alytaus duona“ atlikimas.......22
Išvados..............................23
Anketa..............................24
Literatūros sąrašas.........................26ĮVADAS
Rinkos tyrimas – tai galimybė gauti išsamią ir patikimą informaciją apie prekių ir paslaugų pasiūlą bei paklausą rinkoje, konkurentus, kainas, populiariausias ir veiksmingiausias marketingo priemones ir pan. Ši informacija padeda sėkmingai konkuruoti, išryškinti įmonės pranašumus ir išsiaiškinti trūkumus bei priimti teisingus sprendimus, susijusius su naujo produkto įvedimu į rinką, kainodaros strategijos panaudojimu, klientų lojalumo programų rengimu, kitų marketingo priemonių taikymu. Be to, rinkos tyrimas – viena iš veiksmingiausių priemonių, paadedančių įvertinti pasirinktos verslo idėjos realumą bei pradėto verslo perspektyvas.
Vis labiau bręstant rinkai, sistemingas duomenų apie ją rinkimas ir jų analizė įgauna vis svarbesnę reikšmę.
Tiek pradedant verslą, tiek jį vykdant, plečiant, keičiant strategiją, būtina pažinti rinką – kokie yra pagrindiniai jos dalyviai, kokios rinkos kaitos tendencijos. Šios informacijos turėjimas padės išvengti reikšmingų klaidų.
Rinkos tyrimas gali būti pilnas arba dalinis. Rinkos tyrimo sudedamosios dalys: bendros ekonominės verslo srities situacijos apibūdinimas, klientų tyrimas, konkurentų tyrimai, tiekėjų tyrimas. Rinkos tyrimo metu atliekamos klientų/vartotojų apklausas, joos įvertinamos, po to suformuluojamos rinkos tyrimo išvados ir pasiūlymai.
Mano atlikto tyrimo objektas duonos rinka ir jos ištyrimas. Darbo tikslas ir būtų duonos rinkos ištyrimas ir atitinkamų išvadų susijusių su tyrimo rezultatais padarymas. Taip pat stengsiuosi išsiaiškinti UAB „Alytaus duona“ pr

rodukcijos vietą šioje rinkoje ir jos populiarumą vartotojų tarpe palyginus su kitų Lietuvos duonos kepyklų produkcija.
Marketingo tyrimai – tai marketingo valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizė. Praktinis tyrimo naudingumas leis: įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti marketingo priemones.TYRIMO EIGA
Tyrimo problema. Pagrindinė UAB “Alytaus duona” problema yra naujų rinkų paieška ir pardavimų skatinimas.
Tyrimo tikslas. Apklausti kuo daugiau potencialių pirkėjų, sužinoti jų nuomonę apie Lietuvos duonos kepyklų produkcijos kokybę.
Tyrimo laikas. Tyrimo pradžia – 2007 metų balandžio 1 d. Tyrimo pabaiga – 2007 m. balandžio 30 d.
Tyrimo apimtis. 2007 m. balandžio mėnesį Alytaus apskrityje apklausti gyventojai. Buvo išplatinta 80 anketų su 14 klausimų.
Tyrimo metodas. Klasikinis rinkos tyrimų instrumentas yra apklausa, kurios metu respondentų atsakymai suteikia reikalingą informaciją. Rinkos tyrimai atliekami laikantis tam tikrų principų. Jie tuuri būti ne tik naudingi (efektyvūs), bet ir etiški. Jie turi remtis tikslingumo, kompleksiškumo ir sistemiškumo principais. Paradvimų apimties didinimo problemą galima išspręsti tik surinkus pirminius duomenis. Pirminiai duomenys – tai duomenys pirmą kartą gauti būtent šio tyrimo metu.
Pirminiai duomenys dažniausiai renkami stebėjimo, eksperimento ar apklausos būdu. Rinkos tyrimas kainuoja gana brangiai, tačiau sumažina nesėkmės riziką ir gerokai padidina sėkmės tikimybę. Aš pasirinkau vieną iš pigiausių metodų – apklausą anketų pagalba.
Atsižvelgiant į apklaustųjų amžių, jų socialinę padėtį galima sukurti produktų, kurie patenkintų jų po
oreikius, pritraukti naujų pirkėjų ir, žinoma, išsaugoti senuosius.
Tyrimą atliko: ***

1.Jūsų lytis?

Į klausimą “Jūsų lytis?” atsakė:

45 moterys ir 35 vyrai, atitinkamai 56% moterų ir 44% vyrų.

2.Jūsų užsiėmimas?

Į klausimą “Jūsų užsiėmimas?” atsakė:

Darbininkas – 25
Tarnautojas – 20
Verslininkas – 13
Studentas – 12
Bedarbis – 10

Apie savo užsiėmimą daugiausiai atsakiusiųjų – 31% yra darbininkai, tarnautojai – 25%, verslininkai – 16%, studentai – 15% ir bedarbiai – 13%.

3. Jūsų gyvenamoji vieta?

Į klausimą „Jūsų gyvenamoji vieta?“ atsakė:

66 miesto gyventojai ir 14 kaimo gyventojų.

Tai sudaro 82% miesto ir 18% kaimo gyventojų.

4. Ar valgote duoną?

Į klausimą „Ar valgote duoną?“ atsakė:

Taip – 73
Ne – 2
Kartais – 5

Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad duoną valgo beveik visi gyventojai, t.y. 91% apklaustųjų, tik 6% atsakė, kad duoną valgo kartais, o 3% – kad duonos visiškai nevalgo.

5. Kiek kartų per dieną valgote duoną?

Į klausimą „Kiek kartų per dieną valgote duoną?“ atsakė:

Nė vieno – 2
Vieną – 6
Du – 50
Tris – 19
Keturis ir daugiau – 3.

Daugiausiai gyventojų, t.y. 62%, atsakė, kad duoną valgo du kartus per dieną., tris kartus – 23%, vieną kartą – 8%, keturis ir daugiau kartų – 4%, nė vieno karto – 3%.

6. Kokią duoną valgote?

Į klausimą „Kokią duoną valgote?“ atsakė:

Ruginę – 19
Kvietinę – 40
Mišrią – 9
Su neskaldytais grūdais – 12.

Daugiausiai – net 50% – apklaustųjų atsakė, kad valgo kvietinę duoną, ruginę duoną valgo 24%, su neskaldytais grūdais – 15%, mišrią – 11%. Galima daryti išvadą, kad populiariausia yra kvietinė duona.

7. Kurį gamintoją labiausiai vertinate?

Į klausimą “Kurį gamintoją labiausiai vertinate?“ atsakė:

UAB „Alytaus duona“ – 29
E. Jurkevičiaus IĮ „Lazdijų duona“ – 12
UAB „Rixa“ – 5
UAB „Gudobelė“ – 2
UAB „Baltasis pyragas“ – 11
UAB „Mentora ir Ko“ – 2
UAB „Vilniaus duona“ – 11
UAB „Klaipėdos duona“ – 8.

Daugiausiai apklaustųjų – net 35% – pirmenybę teikia UA

AB „Alytaus duona“, 15% – E. Jurkevičiaus IĮ „Lazdijų duona“, po 14% – UAB „Vilniaus duona“ ir UAB „Baltasis pyragas“, 10% – UAB „Klaipėdos duona“, 6% – UAB „Rixa“, 3% – UAB „Gudobelė“ ir UAB „Mentora ir Ko“. Labai džiugu, kad UAB „Alytaus duona“ kepama duona užima aukštą vietą rinkoje ir yra lyderis tarp konkurentų.

8. Ar turi įtak.os Jūsų pasirinkimui duonos forma?

Į klausimą „Ar turi įtakos Jūsų pasirinkimui duonos forma?“ atsakė:
Taip – 8
Ne – 72.

Matome, kad duonos forma įtakos duonos pasirinkimui neturi. 90% atsakė, kad įtakos neturi, tik 8% tvirtina, kad duonos forma turi įtaką.

9. Ar Jums daro įtaką duonos reklama?

Į klausimą „Ar Jums daro įtaką duonos reklama?“ atsakė:

Taip – 23
Ne – 57.

Iš apklausos matome, kad reklama turi nedidelę įtaką duonos pasirinkimui. Tik 29% atsakė, kad reklama daro įtaką, o 71% atsakė kad reklama įtakos nedaro.

10. Kuris iš veiksnių turi Jums lemiamą reikšmę renkantis duoną?

Į klausimą „Kuris iš veiksnių turi Jums lemiamą reikšmę renkantis duoną?“ atsakė:
Kaina – 40
Kokybė – 15
Kainos ir kokybės santykis – 25.

Atlikus tyrimą galima daryti išvadą, kad renkantis duoną lemiamą reikšmę turi kaina – 50%, kainos ir kokybės santykiui pirmenybę teikia 31% apklaustųjų, o 19% pirmenybę teikia kokybei.

11. Kokią duoną mieliau rinktumėtės?

Į klausimą „Kokią duoną mieliau rinktumėtės?“ atsakė:
Su mielėmis – 20
Bemielę – 42
Nesvarbu – 18.

Iš apklausos matome, kad didžiausia dalis – net 42% – pirkėjų rinktųsi bemielę duoną. Duoną, keptą su mielėmis, rinktųsi 20% apklaustųjų. O 18% pirkėjų galvoja, kad tai nesvarbu.

12. Ar pirkdami duoną domitės jos sudėtimi?

Į klausimą „Ar pi

irkdami duoną domitės jos sudėtimi?“ atsakė:
Taip – 28
Ne – 52.

Matome, kad duonos sudėtis didelės įtakos duonos pasirinkimui neturi. 65% atsakė, kad įtakos neturi, o 35% tvirtina, kad duonos forma turi įtaką.

13. Ar Jūs perkate duoną, kurios sudėtyje yra konservantų ir kitokių priedų?

Į klausimą „Ar Jūs perkate duoną, kurios sudėtyje yra konservantų ir kitokių priedų?“ atsakė:
Taip – 15
Ne – 30
Nekreipiu dėmesio – 35.

Iš apklausos matome, kad didžiausia dalis – 35% – atsakiusiųjų nekreipia dėmesio, ar duonos sudėtyje yra konservantų ir kitokių priedų. 30% neperka duonos su konservantais ir priedais, o 15% – perka tokią duoną.

14. Kur daugiausiai perkate duoną?

Į klausimą „Kur daugiausiai perkate duoną?“ atsakė:
Prekybos centruose – 48
Firminėse parduotuvėse – 6
Kioskuose, turguje ir kitur – 26.

Iš apklausos matome, kad didžiausia dalis – net 48% – pirkėjų perka duoną prekybos centruose, 26% – kioskuose, turguose ir kitose vietose, ir tik 6% – firminėse parduotuvėse.Anketų analizė ir apibendrinimas
Duonos gamintojo pasirinkimas pagal vartotojų užsiėmimą

Darbininkas
Tarnautojas
Verslininkas
Studentas
Bedarbis
„Alytaus duona“
29
10
6
2
6
5
„Lazdijų duona“
12
3
4

3
2
“Rixa“
5

2
3

“Gudobelė“
2
1

„Baltasis pyragas“
11
3
3
5

„Mentora ir Ko“
2
1

„Vilniaus duona“
11
6
1

1
3
„Klaipėdos duona“
8
1
4
2
1

Iš viso:
80
25
20
13
12
10

1 diagrama

Iš šios diagramos matyti, kad darbininkai daugiausiai renkasi „Alytaus duonos“ ir „Vilniaus duonos“ produkciją, tarnautojai – „Alytaus duonos“ produkciją, verslininkai – „Baltojo pyrago“ produkciją, studentai – „Alytaus duonos“ ir „Lazdijų duonos“ produkciją, bedarbiai – „Alytaus duonos“ ir „Vilniaus duonos“ produkciją.

Kainos ir kokybės įtaka renkantis duoną pagal vartotojų užsiėmimą

2 diagrama

Analizuojant kainos ir kokybės santykiu galima pastebėti, kad renkantis duoną kaina svarbiausia yra bedarbiams ir studentams, o verslininkams svarbiau kokybė. Kainos ir kokybės santykis labiausiai rūpėjo tarnautojams.

Duonos rūšies pasirinkimas tarp moterų ir vyrų

3 diagrama

Analizuojant pagal duonos rūšies pasirinkimą tarp moterų ir vyrų matome, kad vyrai mieliau renkasi ruginę duoną , moterys – kvietinę ir su neskaldytais grūdais.Marketingo tyrimo UAB „Alytaus duona“ atlikimas
Duomenų rinkimas. Pasirinkau apklausą anketų pagalba kaip paprasčiausią tyrimo metodą. Buvo išplatinta 80 anketų su 14 klausimų. Anketas platinau Alytaus miesto ir rajono gyventojų tarpe. Anketos buvo išdalintos draugams, pažįstamiems ir giminaičiams.

Duomenų analizė. Surinkus duomenis ir susumavus rezultatus paaiškėjo, kad apklausoje dalyvavo ir daugumą sudarė miesto gyventojai. Iš apklaustųjų pagrindą sudarė darbininkai ir tarnautojai.
Analizuojant pagal duonos rūšies pasirinkimą tarp moterų ir vyrų matome, kad vyrai mieliau renkasi ruginę duoną , moterys – kvietinę ir su neskaldytais grūdais. Daugiausiai, t.y. net 50%, apklaustųjų atsakė, kad valgo kvietinę duoną, o ruginę – 24%. Vadinasi, galima daryti išvadą, kad mėgstamiausia yra kvietinė duona.
Analizuojant kainos ir kokybės santykiu galima pastebėti, kad renkantis duoną kaina svarbiausia yra bedarbiams ir studentams, o verslininkams svarbiau kokybė. Kainos ir kokybės santykis labiausiai rūpi tarnautojams.

IŠVADOS

Iš apklausos rezultatų galima daryti išvadą, kad duona yra labai svarbus ir labiausiai vartojamas maisto produktas. Malonu pastebėti, kad Alytaus mieste ir rajone labiausiai perkama UAB „Alytaus duona“ produkcija.
Gerinant UAB „Alytaus duona“ produkcijos apyvartą, pardavimų didinimą reikėtų padirbėti reklamos srityje, pardavimo skatinime, asmeniniame pardavime.
Svarbus dalykas yra produkto sudėtis, nors dar daugelis į ją nekreipia dėmesio. Tačiau ateityje į tai bus vis labiau ir labiau atsižvelgiama, todėl įmonės vadovams reikėtų atkreipti dėmesį į konkurentus, sekti jų pavyzdžiu gaminant produktus be konservantų ir kitų kenksmingų priedų, taip vietoj mielių naudoti raugą. Tai dar labiau padidintų pardavimus ne tik Alytaus apskrityje, bet ir kitose Lietuvos vietose.ANKETA
1.Jūsų lytis?
Moteris
Vyras
2. Jūsų užsiėmimas?
Darbininkas
Tarnautojas
Verslininkas
Studentas
Bedarbis
3.Jūsų gyvenamoji vieta?
Miestas
Kaimas
4.Ar valgote duoną?
Taip
Ne
Kartais
5.Kiek kartų per dieną valgote duoną?
Nė vieno
Vieną
Du
Tris
Keturis ir daugiau
6.Kokią duoną valgote?
ruginę
kvietinę
mišrią
su neskaldytais grūdais
7.Kurį gamintoją labiausiai vertinate?
UAB „Alytaus duona“
E. Jurkevičiaus IĮ „Lazdijų duona“
UAB „Rixa“
UAB „Gudobelė“
UAB „Baltasis pyragas“
UAB „Mentora ir Ko“
UAB „Vilniaus duona“
UAB „Klaipėdos duona“
8.Ar turi įtakos Jūsų pasirinkimui duonos forma?
taip
ne
9.Ar Jums daro įtaką duonos reklama?
taip
ne
10.Kuris iš veiksnių turi Jums lemiamą reikšmę renkantis duoną?
kaina
kokybė
kainos ir kokybės santykis
11.Kokią duoną mieliau rinktumėtės?
Su mielėmis
Be mielių
Nesvarbu
12.Ar pirkdami duoną domitės jos sudėtimi?
Taip
Ne
13.Ar Jūs perkate duoną, kurios sudėtyje yra konservantų ir kitokių priedų?
Taip
Ne
Nekreipiu dėmesio
14.Kur daugiausiai perkate duoną?
Prekybos centruose
Firminėse parduotuvėse
Kioskuose, turguje ir kitur

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1.Fabijonas Saulius Butkus. Darbas. Vadyba. Gyvenimas – Vilnius. 2006.
2.Bengt Karlof, Frederik Helin Lovigson. Vadybos koncepcijos ir modeliai nuo A iki Z – Vilnius. 2006.

Leave a Comment