10 klases snekejimas apie gamta ir zmogu

Gamta ir žmogus

Seniai, seniai žmogus buvo labai susijęs su gamta. Čia jis uogaudavo, grybaudavo, medžiodavo, atsipalaiduodavo, rinkdavo įvairiausias žoleles. Dabar gamtai iškilo grėsmė nuo to paties žmogaus.

Senovėje, kai dar pramonė ir jos gaminiai nebuvo tokia neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, žmogus gyveno visiškoje harmonijoje su gamta.

Tūkstančius metųžmogaus veikla nedavė didelės žalos gamtai. Tačiau šiais laikais yra visai kitaip.

Dabar didžiausią grėsmę gamtai kelia žmogus ir jo veikla. Kiekvienais metais tūkstančiai tonų chemikalų, fekalijų, teršalų, šiuklšlių, naftos išpilama į vandens telkinius, dėl to niokojama gaamta.

Į vandenį patekę teršalai žmogų veikia neigiamai. Dėl užterštumo naftos produktais ir kitais teršalais pablogėja vanduos, gerdamas tokį vandenį žmogus gali susirgti įvairiomis žarnyno ligomis.

Kasmet įvairiausios gamyklos pagamina vis daugiau kenksmingų atliekų, kurios kenkia gamtai ir žmogui. Atliekos tai bet kokios panaudotos medžiagos ar daiktai, kurių žmogus turi arba privalo atsikratyti

Dėl chemijos pramonės gamyklų teršiamas oras, nyksta ozono sluoksnis, kuris sugeria Saulės ir kitų kosminių kūnų spindulius.

Pastaruoju metu žmonėms didelį rūpestį kelia tai, kad sieros ir kiti oksidai patenka į aplinką. Anksčiau Euuropoje lietūs buvo švarūs, dabar lietus užterštas, dėl mūsų sudeginamų didelių anglies, naftos, gamtinių dujų kiekių.

1991 metais Europoje į atmosferą išleista 23 milijonai oksidų, dėl to atsiranda vadinamasis „Šiltnamio efektas“. Šiltnamio efektai – procesas, kurio dėka atmosferos sugeriamas infroraudonasis spinduliavimas, sukelia temparatūros padidėjimą.

Gamtą teršia ir

r pats žmogus. Įvairiausios išvykos į gamtą padidina šiūkšlių kiekį. Reikia kelių šimtų metų, kad šiūkšlės sunyktų, o didėle žmonių dalis šiukšlindami apie tai net nepagalvoja.

Kasmet žmogaus poreikiams iškertami miškai. Miškai kertami medienos gaminimui, žemės ūkio plėtimui. Ir visa tai teikia daug finansinės naudos šaliai, bet ne gamtai.. Taigi žmogus niokoja tą, ką taip saugojo mūsų protėviai.

Jei ateityje daugės chemijos pramonės gamyklų, oras bus dar labiau užterštas, pradės tirpti ledynai, vanduo užlies visus naujus sausumos plotus, išnyks visi reti augalai ir gyvūnai.. Kad mūsų planetos oras ir vanduo būtų švarus, reikia sutelti visas pasaulio tautų pastangas.

Kova su aplinkos teršimu- sudėtingas dalykas, kuris reikalauja daug valstybės lėšų. Tam pasiryžta tik ekonomiškai stiprios šalys. Efektyvi technologija gali sumažinti žmogaus poveikį gamtai.

Taigi, šių laikų viiena iš didžiausių problemų yra gamtos išsaugojimas. Žmogus naikindamas gamtą naikina ir SAVE.

Leave a Comment