Marketingo pagrindai.

1026 0

Marketingo užd. 1analizuoti vartotojų poreikius ir tirti rinkos savybes, 2gaminama produkcija pritaikyti prie vart poreikiu, 3formuoti pirkėjų poreik. Marketingo užd salygoja jo funk 1išorinės aplinkos analizė, vartotojų poreikių ir marketingo tyrimai 2prekių atitinkančių vart poreik sukūrimas ir gamyba 3prekių pateikimas vart 4 rėmimo organizavimas 5 marketingo planavimas ir kontrolė. Paklausos rūšys 1 nepegeidaujama pakl. Kai prekei ar paslaugai yra pakl bet ji yra nepageidaujama. Market turėtų ištirti kas galėtų pakeisti nepageidaujamas prekes ir paslaugas 2 nėra pakl – prekė ar paslauga yra bet nėra pakl. Maarkt turi skatinti pakl. 3 paslėpta pakl. Mark turėtų išsiaiskinti kuo pakeisti tai ko nera rinkoje bet yra pakl. 4 Mazejanti pakl, mark turi isisaiskinti mazejimo priezasti ir vel ja skatinti. 5 Nereguliari pakl, markt turi bandyti subalansuoti pakl svyravimus. 6Stabili pakl, mark turi galvoti kaip stabiluma islaikyti kuo ilgiau. 7Perdeta pakl kai virsija pardavejo galimybes, mark turi kazkaip sia pakl pristabdyti. 8 neracionali pakl. Mark principai ir sistema mark apima veiksmu ir sprendimu sistema, prasidedancia poreikiu isiaiskinimu ir uzsibaigiancia ju patenkinimu. Mark sistema taai nuosekli mark sprendimu visuma, kuriais esama situacija keiciama i norima busena. Mark sistemoje rememasi principais 1 tikslumo princ – reikalauja kad preke ar paslauga butu teikiama: tikslei tam pirkejui, toje vietoje, tuo laiku.2 tikslumo princ – mark nera verslo organiz galutinis tikslas; ji

is yra priemone verslo organiz tikslams pasiekti; jis yra verslo vadybos problemu sprend specifine sritis 3 trejopas orienta princ – reikia orientuotis i vart, tiksla ir vadovautis sisteminiu poziuriu. Orient i vart nuostata, grindziama vart poreikiu issiaiskinimu. Orient i tislatenkinti verslo tikslus. 4 adaptacijos princ numato kad markt turi reaguoti i aplinkos pokycius. Mark sistemos proc susideda is daugelio etapu kuriuose sprendzemi skirtingi klaus: 1 poreikiu isiaiskinimas reikia isiaiski kokius vart poreikius tenkinant bus siekiama verslo tikslu 2 prekes gamyba ar importas reikia ivertinti rinkos poreikiu tenkinimo galimybes, salygas, perspektyvas 3 kastu ivertinimas 4rinkos kainos ivertinimas 5 kainos nustatymas: 6 paskirstymas prekes judejimas nuo gamintojo iki vart 7 remimas informavimas apie preke 8 pardavimas pirkimas pardavimas svarbiauses, rinkai pateiktas prekes pripazinimo mementas 9 vartojimas; 10 poreikiu tekinimas Verslo orientac tai pag ideja leemianti imones tikslus ir ju siekimo budus. Verslo koncepcijos( orient ) 5 gamybos; produkto ar prekes; pardavimo; marketingo; socialinio etinio markt. Gamybos orien tai orien kurios esme sudaro imones pastangos siekti savo tikslu, vis tobulinant jos gamybos procesa bei didinant jos masta taip sumazinant prekiu savikaina bei kaina. Kad gerai veiktu gamy imones yra 3 prielaidos 1 turi egzistuoti technines ir ekonomines salygos masiniu prekiu gamyb, 2 turi buti pakankamai daug jautriu kainu vart linkusiu rinktis prekiu pagal kaina, 3 konkuruojancios imones turi siulyti beveikvienodas prekes Pr
rekes orien konkuruoti ne prekes kaina o kokybe. Tokia orien kurios esme sudaro imones pastangos siekti savo tikslu gerinant kokybe. Preke tobulinti galima iki tam tikros ribos. Pardavimo tokia konc kurios esme sudaro siekti tikslu, gerai ivaldytais siulymo budais del to parduodant daugiau prekiu. Mark orien kurios tikslas siekti ilgalaikiu ir kuo pastovesniu rezultatu. Lojalus pirkejas kuris teikia pirmenybe tam tikroms prekems ar tam tikrai pardavimo vietai. Mark orient esme orientuotis i vart poreikius. Socialinis etinis mark kurios esme sudaro imones pastangos siekti savo tikslu tenkinant vart poreikius ir kartu atsizvelgiant i visuomenes interesus. Marketingo kompleksas tai visuma tarpusavyje susijusiu veiksmu ir sprendimu kuriais siekema patenkinti vart poreikius ir pasiekti imones market tikslus. Mark komp preke priskiriami spaudimai ir veiksmai susije su prekes kurimu, ipakavimu, gamyba, garantija. Mark kompl kaina prisk sprendimai ir veiksmai susije su kainos nustatymu, jos keitimu, nuolaidu taikymu. Paskirstymas su prekes pateikimu vart, kelių pagrindimu Rėmimas veiksmai kuriais siekema pirkejus infor apie prekes ir paskatinti tas prekes pirkti. Svarbiauses mark komp sprendimo ir veiksmu bruozas tas kad jie priklauso imones kompetencijai. Reguliuojami, kontroliuojami, keiciami. Mark spec uzdavinys: suderinti atskirų market komp elementų strategijas bei veiksmus.Mark komp kuriais remesi imone veikia tam tikroje aplinkoje, kurios itaka nulemia sp
prendimu ir veiksmu parinkima. Market aplinka tai visuma uz imones ribu veikianciu isoriniu ribu darancia tiesiogine ir netiesiogine itaka imones veiklai jos mark sprendimams. Makro aplinka visuma jegu kurios tam tikroje teritorijoje veikia mark sprendimus ir kurioms ji negeli daryti itakos. Aplinka sudaro: 1 ekonomine 2socialine kulturine 3politine teisine 4moksline – technologine 5 gamtine. Mikro aplinka visuma isoriniu jegu kurioms imone siekdama savo tikslu gali daryti itaka. Priskirema: pirkejai; konkurentai; pardavimo pagalbininkai; pardavimo tarpininkai; tiekejai. Tarpininkai didmenines ir mazme imones prekyba. Pagalbininkai makleriai. Ekonomine apl mark makro apl elementas pasireiskiantis tam tikrais ukio raidos desningumais bei tandencijomis daranciomis itaka mark spren ir veiksmams. Aplinka apibud sie svarbiausi rodikliai: Salies BVP; pirkeju pajamos; kaupimo lygis; prekiu, kainu lygis; kreditavimo galimybes. Ekonomika vystosi ciklais: 1 krize; 2 pagyvejimas; 3 pakilimas; 4 nuosmukis. Krizes laiko – nedarbas, paklausa atsilikusi nuo pasiulos, bankrotas, kainu mazejimas. Pagyvejimas – gamyba auga, gyventoju pajamos auga, vartojimas auga, mazeja nedarbas.Pakilimas – budingas spartus gamybos augimas, nedarbo sumazejimas, auga investicijos, did paskolu poreikis, kelia kainas. Socialine – kulturine apl mark makro apl elementas atspindintis visuomenes poreiki imonei, jos mark sprend, bei igyvendinimui. Sia apl pirmiause apibudina demokratiniai rodikliai. Ju tyrimas leidzia nustatyti potencialu varto, pirkeju skaiciu, ju sudeti pagal amziu, tautybe, profesija. Apibudina: pasaulio gyventoju did; gimstamumo mazejimas ir gyventoju se
enejimas; pokyciai seimos strukturoje; neseimos pobudzio ukio paplitimas; gyventoju migracija; isislavinimo kilimas; etnimiai gyven strukturos pokyciai. Politine – teisine apl makro apl elementas, apimantis visuomenes politiniu strukturu veiksmus ir teises aktus kurie itakoja mark spren bei ju igyvendimima. Politikos ir teises itaka imoniu veiklai gali buti: skatinanti; ribojanti. Mark veiklai svarbiausius teises aktus tikslinga skirti i 3 grupes: 1reguliuojantys imoniu steigima ju vidaus veikla ir likvidavima; 2reguliuo imoniu santykius su pirkejais, partneriais ir konkurentais; 3reguliuo atskiras mark sritis. Pirmos grupes teisiniai aktai nustato registravimus, perregistravimus , dukteriniu imoniu kurima; antrosios – aktai turintys tiesiogini rysi su makro apl, mark; trecioji – kasdieniniai aktai, reguliuoja atskiras mark sritis (prekiu kokybe, ipakavima, kainu nustatyma). Moksline – technologine apl makro apl elementas apimantis ziniu ir ju praktinio taikymo poveiki mark sprend ir ju igyvendinimui. Si apl itakoja visus mark komp elementus.Tendencijos pastebimos: technologijos pazangos spartejimas; neribotos naujoviu galimybes; asigmavimu, mokslo tiremiesiems bei konstravimo darbams did; nedidelis prekiu patobulejimas; technologines pazangos valstybinio reglamentavimo did. Gamybine apl apimantis klimato salygu, gamtos istekliu, ju naudojima ir aplinkosaugos priemoniu itaka mark sprend ir veiksmams. Endencijos:gamtiniu istenkiu stoka; energetiniu istekliu kainu svyravimas; aplinkos tarsos did. Gamtos istekliai: neissenkami; ribotus- neatsigaminancius ( nafta, akmens anglys); riboti – atsigaminantys (mediena ). Imones mark mikro apl: pirkejai, partneriai, konkurentai, pardavimo pagalbininkai, tiekejai, pardavimo tarpininkai. pirkejai fizinis ar juridinis asmuo, norintis isigyti preke ir isipareigojantis uz ja moketi nustatyta pinigu suma. Pirkejai skirstomi: privatus namu ukiai – isigyjamos prekes asmeniniam naudojimui; gamintojai –isigyjamos prekes gamybai; perpardavejai – pirkejai, isigyjantys prekes kad jas vel parduotu; valstybines ir ne vyriausybines organizacijos – institucijos, isigyjancios prekes sau arba parduoti kitoms organizacijoms; uzsienio pirkejai – pirkejai uzsienyje. Pardavimo tarpininkaiekonominiu ir juridiniu atzvilgiu savarankiski ukio subjektai, savo vardu ar rizika perkantys prekes, kad jas vel parduotu.Tarpininku vaidmeni atlieka prekybos imones. Didmenines imones parduoda prekes dideliais kiekiais, mazmenininkai galutinem vartotojui.Pradavimo pagalbininkai imones partneriai, padedantys uzmegzti rysius tarp atskiru paskirstymo grandziu, taip pat teikiantys kitas pardavima skatinancias paslaugas. Pardavimo pagalbininkai 1 makleriai; 2 brokeriai; 3 agentai; 4 finansu paslaugu tiekejai; 5 mark paslaugu tiek; 6 logistikos paslaugu tiekejai. Tiekejai imones ar asmenys, is kuriu perkamos gamybos priemones. Konkurentai rinkos dalyviai, siulantys pirkejams tokias pacias arba p

. . .

Join the Conversation

×
×