MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ (vyryklių)

Turinys

1.Įžanga 2
2. Prekės klasifikacija ir asortimentas 3
2.1 Prekės klasifikacija 3
2.2 Prekės asortimentas 5
3. Informacija apie prekę ir jos pateikimo būdai 9
4. Prekės rinkos segmentacija 13
4.1 Viryklės rinkos segmentacijos pagrindiniai kriterijai 13
4.2 Tikslinio segmento apibūdinimas ir tipinio vartotojo bei pirkėjo
identifikavimas 15
5.Prekių paskirstymas 16
5.1 Didmeninė ir mažmeninė prekyba. 17
5. 2 Pardavimo vietų apžvalga ir identifikavimas 18
6.Konkuruojančių prekių ir naujo produkto apžvalga 22
6.1 Konkuruojančių prekių nustatymas 22
7. Išvados 29
8. Literatūra 30
Priedai 311.Įžanga
Marketingo reikšmė ir praktinis taikymas Lietuvos rinkos ūkio
praktikoje nuolat didėja.
Šiandieninėje verslo literatūroje norint tinkamai išanalizuoti marketingo
produktą visada atsižvelgiama į to produkto marketingo komplekso elementus.

Grupinio darbo objektas- viiryklės.
Grupinio darbo tikslas- išanalizuoti produkto t.y. viryklių marketingo
komplekso elementus.

Marketingo komplekso analizė – tai detali veikla, kurią marketingo
vadybininkai turi koordinuoti, įgyvendindami tam tikras strategijas.
Marketingo komplekso elementai, pagal kuriuos nagrinėjame produktą(t.y.
virykles) skirstomi į keturias grupes:

• Prekės strategija

• Kainos strategija

• Paskirstymo strategija

• Rėmimo strategija
Grupinio darbo uždaviniai yra šie:
1) Pateikti produkto (viryklių) klasifikaciją ir asortimentą, atsižvelgiant
į jų plotį bei gylį. Išvardinti pagrindines jų savybes, naudingumą bei
skirtumus
2)Pateikti pagrindinius informacijos šaltinius, iš kurių gaunama
informacija apie virykles ir jų pardavimo vietas. Išanalizuoti viryklių
pateikimo rinkoje specifiką, reklamą, pardavimo akcijas ir rėmimo
elementus.
3) Išsiaiškinti, koks yra viryklių rinkos segmentacijos taaikymas. Pateikti
ir apibūdinti tikslinį segmentą ir identifikuoti tipinį vartotoją/ pirkėją.
4)Išsiaiškinti prekės paskirstymo kanalus, apžvelgti pardavimo vietas ir
jas identifikuoti
5) Nustatyti konkuruojančias prekes ir pateikti pasiūlymus dėl naujo
produkto kūrimo bei modifikacijos
Grupinio darbo metodika: pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė 2. Prekės klasifikacija ir asortimentas

2.1 Prekės kl

lasifikacija
Šiuolaikiniame marketingo moksle yra žinoma keletas prekių skirstymo į
grupes požymius. Tradiciškai prekės klasifikuojamos pagal jų apčiuopiamumą,
pirkimą, vartojimą ar naudojimą. Dažniausiai visos prekės skirstomos į
asmeninio ir gamybinio vartojimo.

Asmeninio vartojimo prekės klasifikuojamos pagal vartotojų požiūrį į
jų pirkimą :

1. Kasdieninės paklausos prekės – dažnai perkamos, vartotojas

prekes siekia įsigyti kuo patogiau, sugaišdamas kuo mažiau

laiko.

2. Pasirenkamos prekės – nedažnai perkamos ir atidžiai

pasirenkamos.

3. Ypatingos prekės – specialius vartotojo poreikius tenkinančios,

retai perkamos.

4. Pasyvios paklausos prekės – vartotojas apie jas mažai žino ir

kurių dar nepageidauja pirkti.

5. Nepageidautinos paklausos prekės – vartotojas jų nenori, tačiau

kartais be jų negali apsieiti.

Gamybinės paskirties prekės klasifikuojamos:

1. Žaliavos;

2. Medžiagos;

3. Komponentai;

4. Aptarnavimo medžiagos.

Taip pat prekės klasifikuojamos pagal laiką:

• ilgalaikio vartojimo;

• trumpalaikio vartojimo.

Viryklė – tai asmeninio vartojimo prekė, nes ji negali būti gamybinės
paskirties prekė. Viryklė yra užbaigtas produktas ir kitai prekei sukurti
nereikalinga, ji negali būti panaudojama kaip žaliava, medžiaga ar kiti
gamybinės paskirties klasifikavimo ellementai.

Viryklė – ilgalaikio vartojimo prekė. Dažniausiai ji perkama vieną ar
du kartus per visą žmogaus gyvenimą.

Viryklė – kasdieninio vartojimo prekė. Tai svarbiausia virtuvės
figūra. Be viryklės sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą. Virykle mes
naudojamės keletą kartų per dieną, ir taip kasdien.

Žiūrint kitu, ne vartojimo, o pavyzdžiui, pirkimo požiūriu viryklė –
ypatingosios paklausos prekė – jos perkamos retai, pirkėjas tiksliai žino,
kokios viryklės jis nori. Pirkimo momentu viryklė jau beveik nesirenkama,
nes sprendimas priimtas iš anksto.

Lietuvos buitinės technikos parduotuvėse viryklės klasifikuojamos
pagal viryklių modelius. Šiuolaikinės viryklės atlieka labai daug funkcijų,
tačiau yra ekonomiškos, jo
omis paprasta ir saugu naudotis.

VIRYKLIŲ MODELIAI:

• ELEKTRINĖS viryklės;

• DUJINĖS viryklės;

• KOMBINUOTOSIOS viryklės:

• Dujinės – elektrinės viryklės;

• Elektrinės – dujinės viryklės.

Elektrinės viryklės – gali būti gaminamos su ketaus kaitvietėmis arba
stiklo keramikos kaitlentėmis. Šiuolaikinių modelių ketaus kaitvietės yra
daug plonesnės nei ankstesnių modelių, todėl daug greičiau įkaista, puodai
nuo tokių kaitviečių taip kaip anksčiau nevirsta. Vis dėlto ketaus
kaitvietės lėčiau kaista ir daug lėčiau atvėsta nei stiklo keramikos
kaitvietės. Be to, ruošiant maistą, kaista ne tik ketaus kaitvietės, bet ir
visas viryklės paviršius.

Pastaruoju metu labai populiarios visiškai plokščią stiklo keramikos
paviršių turinčios elektrinės viryklės. Stiklo keramika yra gaminama iš
nedužaus ir karščiui atsparaus stiklo, kuris kaista tik tose vietose, kur
yra įrengti kaitinimo elementai. Visas kitas stiklo keramikos paviršius
lieka šaltas. Brangios stiklo keramikos viryklės turi kaitvietes, kurių
įprastą kaitinamą plotą galima išplėsti. Vienų kaitviečių plotas didinamas
į vieną pusę iki ovalo formos, kitų – koncentriniais ratais didinamas
skersmuo. Yra labai greitai įkaistančių kaitviečių. Tokios kaitvietės turi
„High Light“ kaitinimo elementus.

Dujinės viryklės – Lietuvoje vis dar labai paplitusios dujinės
viryklės. Šiuo metu gaminamos labai įvairios viryklės. Be daugybės įprastų
nebrangių dujinių viryklių, gamintojai siūlo pačių įvairiausių modelių: kai
kurių vienas arba du dujų degikliai pakeisti ketaus kaitvietėmis; kitos
dujinės viryklės turi orkaitę su elektriniu kepintuvu (griliu) arba
daugiafunkcę elektrinę orkaitę; dar kitos turi keletą elektrinių kaitviečių
ir elektrinę orkaitę. Ypač modernūs modelia.i turi vieną arba dvi elektrines
greitai įkaistančias kaitvietes, du arba tris li
iepsnos lankus turinčius
dujų degiklius, netgi ovalo formos kaitvietes, kurias galima pasukti 90°
kampu.

Gamintojai siūlo ir perspektyvių dujinių viryklių su stiklo keramikos
paviršiais. Tokie modeliai yra brangūs, bet dailūs ir praktiški
(elektroninis uždegiklis yra įrengtas dujų degiklio viduje).

Kombinuotosios viryklės – tai viryklės, kuriose yra elektrinis ar
stiklokeraminis paviršius su dujine orkaite (elektrinės – dujinės viryklės)
arba viryklės , kuriose dujinis paviršius su elektrine orkaite (dujinės –
elektrinės viryklės). 2.2 Prekės asortimentas
Dažniausiai įmonė gamina ir parduoda ne vieną prekę, bet tam tikrą
prekių asortimentą. Prekių asortimentas – tai visų prekių ir prekių grupių,
kurias parduoda įmonė. Marketinge vartojama ir prekių linijos sąvoka.
Prekių linija – tai panašios paskirties prekių rinkinys.

Yra skiriami du pagrindiniai asortimento parametrai – plotis ir ilgis.
Plotį sudaro siūlomų prekių linijų skaičius. Gylį rodo vienoje prekių
linijoje esančių prekių modifikacijų skaičius.

Viryklių asortimentas yra labai platus. 1 lentelėje pateikti viryklių
asortimento gylis ir plotis. (Ši lentelė padaryta pagal schemas, esančias
priede)

|Požymiai |Dujinė |Elektri|Dujinė – |Elektrinė – |
| | |nė |elektrinė |dujinė |
|Elektrinis paviršius | |X | |X |
|Stiklo keraminis paviršius | |X | |X |
|Dujinis paviršius |X | |X | |
|Degikliai: |X | |X | |
|Įprastas | | | | |
|Ekonomiškas | | | | |
|Dvigubas | | | | |
|Didelis | | | | |
|Degiklių ypatybės: |X | |X | |
|Su termostatu | | | | |
|Elektrinis uždegimas | | | | |
|Kaitvietės |X |X |X |X |
|Kaitviečių rūšys: | | | | |
|Įprasta |X | |X | |
|Greito kaitinimo | |X | |X |
|Standartinė su apsauga nuo | |X | |X |
|perkaitinimo | | | | |
|Požymiai |Dujinė |Elektri|Dujinė – |Elektrinė – |
| | |nė |elektrinė |dujinė |
|Kaitviečių skaičius: | | | | |
|3 |X |X |X |X |
|4 |X |X

|X |X |
|5 |X |X |X |X |
|6 |X |X |X |X |
|Kaitviečių skersmuo ir galia:| | | | |
|53 mm 1,0kW |X | |X | |
|72 mm 1,6kW |X | |X | |
|100 mm 3,0kW |X | |X | |
|133 mm 3,3kW |X | |X | |
|145 mm 1,2kW | |X | |X |
|180 mm 1,4kW | |X | |X |
|210 mm 1,8kW | |X | |X |
|250 mm 2,2kW | |X | |X |
|Kaitviečių ypatybės | |X | |X |
| |
|Tik elektrinėse arba elektrinėse – dujinėse viryklėse esančios kaitvietės |
|turi tokias ypatybes – apsauginis užraktas, greitas nustatymas, laikmatis, |
|automatinis užvirinimas, skaitmeniniai pakopų parodymai, sensorinis |
|valdymas su laikmačiu, įjungimo/išjungimo mygtukas, likutinės šilumos |
|indikatorius |
|Orkaitė: | | | | |
|Dujinė |X | | |X |
|Elektrinė . | |X |X | |
|Multifunkcinė |X |X |X |X |

1 lentelė „Viryklės asortimento

gylis ir plotis“

Šiuolaikinių orkaičių galimybės, galima sakyti, yra beribės. Ypač
svarbus yra kaitinimo elemento tipas. Kuo daugiau orkaitė turi kaitinimo ir
vėsinimo elementų, tuo daugiau ji atlieka funkcijų.

Dujinėse orkaitėse kaitinama iš viršaus ir apačios. Šiuolaikinės
orkaitės turi dujinį kepintuvą (grilį), tačiau vis dažniau jis keičiamas
elektriniu kepintuvu su sukamuoju iešmu.

Pastaruoju metu išpopuliarėjo kombinuotosios dujinės viryklės su
elektrinėmis paprastomis ir daugiafunkcinėmis orkaitėmis. Skirtingų
gamintojų modeliai turi nevienodą skaičių priedų ir funkcijų, tačiau visos
elektrinės orkaitės turi viršutinį ir apatinį vamzdelinį elektrinį
kaitinimo elementą, mažo ir didelio kaitinimo ploto kepintuvą, galinėje
sienelėje įtaisytą konvektorių ir aplink jį įrengtą dar vieną žiedinį
kaitinimo elementą, įstrižai arba tiesiai tvirtinamą sukamą iešmą su
keturiais šašlykams kepti skirtais iešmais.
Daugiafunkcinės orkaitės gali maistą gaminti 8–10 kepimo (kaitinimo)
režimų. Galinėje jų sienelėje rengiamas konvektorius cirkuliuoja orą
orkaitėje. Konvekcinėje orkaitėje gaminiai greičiau ir geriau iškepa.
Konvektorius orkaitėje šilumą tolygiai paskirsto, todėl kepiniai niekada
neperkepa ir nepridega. Aptarsime pagrindines pasaulinio kompiuterių tinklo
paslaugas:

• elektroninis paštas. Pranešimų perdavimas bet kuriam pasaulinio

kompiuterių tinklo vartotojui, turinčiam kompiuterinį adresą;

• FTP (File Transfer Protocol) paslauga. Duomenų persiuntimas tarp

serverio ir kliento;

• telnet paslauga. Kliento kompiuteris naudojamas kaip serverio nutolęs

terminalas;

• WWW (World Wide Web) paslauga. Pasaulinio “voratinklio” (WWW)

serveriuose esančią informaciją, aprašytą specialia HTML kalba, galima

pasiekti iš bet kurio įjungto į pasaulinį tinklą kompiuterio;

• IRC (Internet Relay Chat) paslauga. IRC serveriai suteikia galimybę

keliais kanalais vesti diskusijas realiu laiku. IRC klientas pasirenka

IRC serverį ir IRC kanalą, kuriuo nori vesti diskusiją. Tekstas

vedamas iš klaviatūros.

Naudojant kepintuvą (grilį) kartu su konvektoriumi, karštas oras
patiekalą apsupa iš visų pusių, todėl nebūtinas sukamas iešmas. Be to,
kepant mėsą, konvektorius neleidžia riebalams nusėsti ant orkaitės
sienelių: riebalai suteka į padėklą.

Žiedinis kaitinimo elementas, įrengtas aplink konvektorių, leidžia
greitai ir kokybiškai atšildyti šaldytus produktus, labai praverčia šildant
patiekalus. Konvektorių naudojant kartu su viršutiniu ir žiediniu
kaitinimu, galima gaminti keletą skirtingų patiekalų iš karto (pavyzdžiui,
trimis aukštais). Taip kepamų patiekalų kvapai nesusimaišo, nes orkaitės
turi ventiliacijos sistemą.

Šiuolaikinės orkaitės taupiai vartoja elektros energiją. Jos turi
termostatą, kuris reguliuoja kaitinimo elementų veikimą. Jie greitai ir
tolygiai įkaista, ir šiluma dėl specialios izoliacijos šildo tik kepamus
produktus, o ne orkaitės dureles ir išorines sieneles. Kad būtų patogu
išimti kepamąsias skardas, orkaitėse įrengti teleskopiniai bėgeliai.

Modernios elektrinės orkaitės valdomos elektroniniu būdu. Viryklės
valdymo skydelyje įrengtas ekranėlis su elektroniniu programatoriumi ir
orkaitės temperatūros rodytuvu. Programatoriumi galima nustatyti, kad
orkaitė automatiškai įsijungtų ir išsijungtų, pasirinkti kepimo režimą
(„Paukštiena“, „Pica“ ir kt.) ir t. t. Tai ne tik labai patogu, bet ir
taupo elektros energiją.

Orkaitės atlieka daug funkcijų ir turi labai daug priedų. Lietuvos
buitinės technikos parduotuvėse pardavinėjamos viryklės turinčios šias,
žemiau išvardintas, funkcijas ir priedus.
Funkcijos:

• Laikmatis:

➢ Elektroninis su mėsos kepimo termozondu (EPT + TS)

. ➢ Elektroninis programuojamas

➢ Skaitmeninis programuojamas

• Kaitinimas:

➢ Tradicinis;

➢ Apatinis – su ventiliatoriumi; su karštu oru (picos funkcija)

➢ Viršutinis – su ventiliatoriumi;

➢ Grilis – su ventiliatoriumi;

• Atitirpinimas

• Apšvietimas

• Aqua Clean (savaiminis išsivalymas)

• Orkaitės ventiliacija

• Priminimas:

➢ Mechaninis minutinis priminimas;

➢ Elektroninis išjungimo minutinis priminimas;
Orkaitės talpa būna įvairi – 45l, 48l, 50l, 51l, 52l, 53l, 54l, 56l, 57l,
58l, 61l.
Orkaitės priedai:

➢ Su termostatu

➢ Metaliniai bėgeliai

➢ Eco emalis

➢ Nuimamos orkaitės durelės

➢ Teleskopiniai bėgeliai

➢ Orkaitės grotelės

➢ Kepimo skardos

➢ Riebalų filtras

➢ Indikacinės lemputės

➢ Besisukantis iešmas

➢ Įrankis karštai skardai išimti

➢ Apšviestos įspaudžiamos rankenėlės 3. Informacija apie prekę ir jos pateikimo būdai
Savo praktinėje veikloje vadybininkai traktuoja reklamą ir
realizacijos skatinimą kaip tam tikrą metodų rinkinį, iš kurio galima
pasirinkti viena ar kelis variantus ir panaudoti konkrečioje prekės
pateikimo kampanijoje. Kurios iš daugybės – lemia kampanijos tikslai.
Tikslus gi lemia tai, kad užsako reklamą ir kam ji skirta.

Pagal pagrindinius tikslu reklama gali būti suskirstyta į tokias
rūšis:

1. Reklama, skirta įmonės prestižui formuoti. Joje svarbu pabrėžti

patikimumą, veiklos efektyvumą.

2. Skatinamoji – skirta vartotojų reikmei įsigyti konkrečios įmonės

gaminių ugdyti.

3. Stabilumo reklama – iš esmės skirta informuoti pirkėjus bei

partnerius apie įmonės veiklos rezultatų bei padėties rinkoje

stabilumą.

4. Vidinė įmonės reklama – reikalinga tam, kad darbuotojai

pasijustų esą atsakingi ir susiję su įmonės veikla, ir, žinoma,

pasitikėti ja,

5. Reklama, skirta produkcijos realizacijai skatinti – tai

pagrindinė reklamos veiklos sritis.

6. Įtikinamoji reklama – tai agresyviausia reklamos rūšis, kurios

paskirtis yra įtikinti vartotojus įsigyti būtent tų, o ne kitų

prekių.

7. Lyginamoji reklama, ja siekiama reklamuojamas prekes palyginti

su analogiškais konkurentų pasiūlymais.

8. Primenamoji reklama būna skirta tiesiog priminti potencialiems

pirkėjams apie kokios nors prekės egzistavimą ar jų savybes.

9. Stiprinamoji reklama skirta įtikinti jau įsigijusius prekių

pirkėjus, kad jie pasirinko teisingai.

10. Informuojamoji reklama reikalinga teikti informacijai apie

įmonę, jos produkcijos savybes, techninius duomenis, privalumus,

siūlomas naujoves ir t.t.

11. Prevencinė reklama – tai tokia reklama, kuriai demonstratyviai

skiriama daugiau lėšų, nei derėtų.

Pagrindiniai reklamavimo būdai ir priemonės. Šiuo metu reklamos priemonių
yra labai daug ir jos klasifikuojamos pagal daugelį požiūrių. Skiriami šie
pagrindiniai reklamavimo būdai ir priemonės:

• Spausdinta reklama (lapeliai, afišos, bukletai, prospektai, katalogai,

plakatai ir pan.).Šiuo metu tai vis populiarėjanti reklamos rūšis. Jau

nieko nebestebina į spaudos dėžutes metami reklaminiai bukletai,

kuriuose yra pristatomos naujos pardavimų akcijos, nuolaidos ir kiti

pasiūlymai.

• Reklama spaudoje (laikraščiuose, žurnaluose, specialiuose žinynuose,

knygose ir vadovėliuose). Talpinant reklamą specializuotuose

leidiniuose, skirtuose moterims, yra pasiekiama būtent tikslinė rinka

– namų šeimininkės.

• Audio, audiovizualinė ir kino reklama (kino ir video filmai,

demonstruojami kino teatruose ir televizijoje, radijo reklama,

skaidrės, demonstruojamos parodose ar mugėse). Tai viena brangiausių,

galingiausių ir veiksmingiausių reklamos priemonių. Vaizdo, veiksmo,

teksto, garso, muzikos, judesio, spalvų, veikiančių kartu, dėka, video

reklama turi padidintą poveikį žiūrovui. Todėl ji pasižymi

operatyvumu, vaizdumu. Taip yra todėl, kad televizija pritraukia pačią

didžiausią auditoriją. Siekiant paveikti tikslinę auditoriją,

televizijos reklamoms pasirenkamas atitinkamas dienos laikas. Šiam

tikslui tinkamiausias laikas yra vakaras. Dažniausiai tokios reklamos

metu akcentuojamas dizainas, stilius, prekybinis ženklas.

• Reklama paštu (tiesioginis spausdintos medžiagos išsiuntinėjimas

potencialiems klientams ). Šia reklamos rūšimi gali minimaliais

kaštais pasiekti didelį skaičių potencialių klientų. Šis reklamos

būdas dažnai taikomas siekiant parduoti brangias, ilgam perkamas

prekes, tokias kaip viryklės. Dažniausiai reklaminiai laiškai

siunčiami žmonėms, kurie yra jau įsigiję panašių prekių, laiško

tekstas būna parastas, konkretus. Kartais pridedama ir reklaminių

lankstinukų, skrajučių, nuolaidų kortelių.

• Išorinė .reklama (šviečiančioji reklama, plakatai, skydai, stendai ant

sienų ). Nors tai nėra paplitęs reklamos būdas, bet vis

populiarėjantis Lietuvoje. Su kiekvienu didesnio prekybos centro

atsiradimu, vis labiau populiarėja šviečiantys didelio skersmens

ekranai, kurie kaip naujovė pritraukia didelį praeivių dėmesį, taip

efektyviai atlikdami savo funkcijas.

• “Judančioji” reklama (piešiniai ar užrašai ant transporto priemonių,

lapelių barstymas aviapriemonėmis). Lietuvoje lapelių barstymas

aviapriemonėmis nepopuliarus, tačiau reklamos ant viešojo transporto

nebe naujiena. Kauno mieste tenka pastebėti „Ardo“ ir „Beko“ bei

„Fagor“ reklaminius piešinius ant troleibusų.

• Reklama pardavimo vietose (vitrinos, etiketės, įpakavimas ). Pastaroji

reklamos rūšis yra priimtina klientams tuo, kad jie yra praktiškai

supažindinami su preke, prekybos konsultantai pademonstruoja

privalumus, funkcijas, galima gerai vizualiai įvertinti dizainą.

• Suvenyrinė reklama (krepšeliai, ženkliukai, rašymo priemonės,

kalendoriukai, užrašų knygelės, darbo dienoraščiai ir pan.). Šia

reklama dažniausiai siekiama klientus įsidėmėti prekybinį ženklą.

• Reklama Internete ( įmonės tinklalapiai, reklama elektroninėje

spaudoje). Šiuo būdu patogu pristatyti visą produkto liniją, nes

kartais neįmanoma prekybos vietose sukaupti visų rūšių viryklių, nes

jos užima palyginti daug prekybinio ploto. Šiuo būdu patogu pateikti

klientams pačią naujausią informaciją. Dar vienas iš šios reklamos

privalumų yra tai, kad vis dažniau pirkėjams suteikiama galimybė

įsigyti patikusį gaminį (viryklę) užsisakant jį internetu.
Reklaminės akcijos, prezentacijos, spaudos konferencijos. Šios reklamos
metu yra patogu pristatyti naują produktą didesnei auditorijai:
demonstruojamas funkcionalumas, naujovės, pranašumai kitų gamintojų
atžvilgiu. Dažniausiai tai taikoma rinkoje pasirodžius naujam viryklių
(kitų prekių) modeliui, įdiegus naujas funkcijas. Tokiai reklamai
pasitelkiami profesionalūs darbuotojai tiek buitinės technikos srityje,
tiek kulinarijos žinovai. Šiai reklamos rūšiai galima priskirti ir
išpardavimus, kuriais yra siekiama išparduodi seno pavyzdžio prekes,
pakeičiant jas naujomis, švenčių progomis.

Savo prekės reklamos stebėjimui pasirinkome lapkričio mėnesio dvi
savaites nuo lapkričio 14 dienos iki lapkričio 27 dienos.

• Stebėjimui parinkome dvi Lietuvos televizijas:

LNK ir TV3 – dažniausiai pastebėjome, kad virykles reklamuoja

vakarais, kai prie televizoriaus ekrano susirenka daugiausiai žmonių,

ypač šeimos. Reklaminiai intarpai būna žiūrimiausių filmų, įdomiausių

televizijos laidų metu. Viryklių reklamos padaugėja savaitgalio metu,

ne tik vakarais, bet ir popietės metu. Per šį televizijos kanalą

reklamuojamos Gorenje, Ardo, Beko ir Hansa viryklės. Kiekvienos

reklamos metu pabrėžiamos viryklių atliekamos funkcijos, kartais

reklamuojama visa tos firmos buitinė technika, pvz. šaldytuvai,

skalbimo mašinos ir panašiai. Labiausiai įstrigusios reklamos: Beko

ilgam, numato ateitį iš anksto; Gorenje – ypač pabrėžiama saugumo

funkcija, kad durelės neįkaista ir yra saugu ne tik dėl vaikų, bet ir

dėl šuniukų.

Ypač “užkliuvo” “Ardo” klipų serija? Prisiminkime, apie ką jie.

• Viename rodomos poros jaunuolių, kurie skalbia. Jie labai tvarkingai

apsirengę ir puikiai pasiruošę darbui, prieš juos – didžiulis indas su

putotu vandeniu. Pradžioje pirmieji du jaunuoliai (neatsitiktinai –

simpatiški vaikinai! Kaip visada, geroje reklamoje trupinėlis sekso

nepakenks) maišo vandenį su skalbiniais, toliau kiti du jaunuoliai

gręžia, dar du – džiausto.

• Kitame matome kepimo procesą: maišo tešlą, daro kepinio formą, deda į

karštą orkaitę, tikrina, ar jau iškepė. Tie patys patrauklūs

jaunuoliai, tik jau atitinkamai perrengti – paruoš.ti šeimininkavimui

prie viryklės.

• Klipo pabaigoje visada matome ir girdime tą patį šūkį: “Ardo”. Jūsų

ištikimas tarnas”. Taip pat matome moterį, uždarančią orkaitės,

skalbyklės arba šaldytuvo dureles. Ji smagiai šypsosi. Jai tikrai

malonu daryti tai, ką ji daro, t.y., iš esmės – nieko.

Manau, kad “Ardo” klipuose sėkmingai įvaldyta taip vadinama

“generinė” produkto (paslaugos) vertė (generic value). “Ardo” jau nuo

seno beveik tiesiogiai asocijuojasi su skalbyklėmis, taip pat su kita

buitine technika (šaldytuvais, viryklėmis).

Taigi po 6 ar 7 sėkmingos veiklos metų daugelis Lietuvos gyventojų

labai linkę tikėti, kad būtent įranga su “Ardo” prekiniu ženklu sudarė

jiems, o ypač daugybei Lietuvos moterų, sąlygas žymiai lengviau

nudirbti buitinius darbus.

Taip pat viryklės reklamuojamos sekmadieniais per LNK laidą

„Baltojo katino svetainė“, kai pristatoma nauja buitinė technika, ar

pristatomos buitinės technikos parduotuvėse rengiamos akcijos.

• Stebėjimui pasirinkome du laikraščius: vienas – Lietuvos Rytas, o

kitas – Kauno diena:

„Lietuvos ryte“ ypač šeštadieniniame laikraštyje, galime pastebėti

didžiules buitinės technikos reklamas, kurios užima arba visą, arba

pusę puslapio. Taip pat kaip ir televizijoje, laikraštyje

reklamuojamos Gorenje, Ardo, Beko ir Hansa viryklės.

„Kauno dienoje“ reklamos šiek tiek mažiau, nes tai regioninis

laikraštis, skirtas Kauno miesto ir rajono gyventojams. Šiame

laikraštyje, reklamuojama ne tik pati prekė, bet buitinės technikos

parduotuvės, kur viryklę galima įsigyti.

• Stebėjimas, bet ne tiesioginis, kai įvairiuose miestuose ypač

išpopuliarėjo lauko video reklamos stendai: Vilniuje, Kaune,

Klaipėdoje, Panevėžyje. Buvo pastebėta keletą kartų pravažiuojant pro

šalį viryklių reklamos. Tai ypač efektyvu ir naudinga, nes kai stovi

prie šviesoforo ir lauki, būtinai „užmeti akį“ spalvingą reklamą.

• Ypač dažnai pastebėta reklama internete – galima rasti ne tik

elektroninius katalogus, prekių aprašymus, bet ir sužinoti funkcijas.

Kiekviena buitinės technikos parduotuvė Lietuvoje turi savo

internetinį puslapį, kur pateikta naudinga informacija apie virykles. 4. Prekės rinkos segmentacija

4.1 Viryklės rinkos segmentacijos pagrindiniai kriterijai
Geografinis rinkos segmentavimas

• Kaimas- įtakos neturi.

• Miestas – vidutines ir aukštesnes nei vidutinės pajamas gaunantys

žmonės gali sau leisti pakeisti senąją viryklę į naujesnę,

šiuolaikiškesnę bei modernesnę.
Psichografinis rinkos segmentavimas

• Kokybė – pirmenybę teikia aukštesnei kokybei.

• Gyvenimo būdas – priklauso nuo šeimos sudėties (vedęs, turi vaikų ar

yra vienišas/a), pasirenkama ar pirkti viryklę ar kitą smulkią buitinę

techniką.

• Prisirišimas prie prekės ženklo – pirks tik tam tikro prekės ženklo

viryklę.

• Naudingumas – kreipiamas dėmesys į viryklės atliekamas funkcijas bei

turimus priedus.

• Moters statusas šeimoje – dažniausiai šeimoje maistą gamina moteris,

todėl ji ir renkasi ir sprendžia kokią viryklę pirkti.

• Novatoriškumas – žmonės, kurie domisi naujomis technologijomis, pirks

naujausią bei tobuliausią viryklę.
Demografinis rinkos segmentavimas:

• Amžius 25 – n, nes virykle žmonės naudojasi iki gyvenimo galo, todėl

negalima tiksliai nustatyti amžiaus ribos.

• Lytis – moterys.

• Pajamos: 500 – 1000, pirks, tačiau pačią pigiausią ir tikriausiai

pirks išsimokėtinai; 1000 – 2000, pirks brangesnę viryklę, atliekančią

daugiau funkcijų; 2000 – 3000, pirks pačią kokybiškiausia ir naujausią

viryklę, derins prie virtuvinio baldų komplekto, atitinkamai užsisakys

norimos spalvos, dizaino bei dydžio viryklę..

• Išsilavinimas – kuo aukštesnis išsilavinimo lygis tuo labiau perkant

prekę atsižvelgiama į jos atliekamas funkcijas.

• Šeimos gyvavimo ciklas – dažniausiai perka jaunos, neseniai

susikūrusios šeimos.

• Veiklos sritis – aukštesnes visuomenines pareigas užimantys žmonės

pirks naujesnę geresnę viryklę, nei tie, kurie dirba žemesnėse

pareigose.

Rinkos segmentavimas pagal vartotojų elgseną

• Prekės vartojimo intensyvumas: pasyvūs vartotojai nepirks, nes jiems

tai neįdomu; saikingi pirks tik tada, jei jiems to tikrai reikės;

aktyvūs pirks ir tuo atveju, jei tai ir nebus labai būtina, jei tik

leis jų pajamos.

• Lojalumas prekės markei: žemas (pirks ir nelabai kokybišką viryklę,

kad tik būtų pigu), vidutinis (pirks atsižvelgdami ne tik į kainą, bet

ir į kokybę), aukštas (pirks tik kokybišką ir labai gerą viryklę).

• Pirkimo motyvai – moterims/vyrams viryklę perka dėl to, kad tai padeda

greitai bei skaniai paruosti maistą, be to naujos viryklės yra

ekonomiškesnės bei saugesnės.

[pic]

Viryklių rinkos segmentacija 4.2 Tikslinio segmento apibūdinimas ir tipinio vartotojo bei pirkėjo

identifikavimas
Tikslinė rinka

Atlikus rinkos segmentaciją, įvertinti visi segmentai ir išrinkti
tinkamiausi prekei – viryklei. Taigi, mūsų nuomone, tikslinė viryklių rinka
yra orientuota į vidutines ir didesnes pajamas gaunančius žmones
gyvenančius miestuose, kadangi mieste yra geresnis prieinamumas (lengva
surasti viryklėmis prekiaujančias parduotuves), be to, miestiečiai gali
rinktis iš didesnio skaičiaus buitinės technikos parduotuvių, atsižvelgiant
į parduotuvės reputaciją, siūlomų prekių asortimentą ir kokybę. Vienas iš
svarbiausių psichografinio segmentavimo elementų yra naudingumas – žmonės
pirkdami viryklę daugiausiai atsižvelgia į viryklės pagrindinių funkcijų
atlikimą, universalumą, pagalbinių funkcijų atlikimą, patikimumą, saugumą
ir dizainą. Kitas psichografinio segmentavimo elementas, turintis didelę
įtaką paklausai – tai moters statusas šeimoje. Nepriklausomai nuo to, kas
perka, t.y. moka pinigus už viryklę, dažniausiai moteris ją renkasi,
atsižvelgdama į jos naudingumą.

Tipinio pirkėjo identifikavimas – virš 25 – erių metų, mieste
gyvenanti, ištekėjusi moteris (nepaisant to, kad už virykles moka ir vyras,
tačiau ji daro didelę įtaką viryklės pasirinkimui ir pirkimui), gaunanti
vidutines arba didesnes nei vidutines pajamas.

Tipinio vartotojo identifikavimas – įvairaus amžiaus grupių žmonės,
ypač moterys, namų šeimininkės. 5.Prekių paskirstymas
Paskirstymas yra lemiamas marketingo komplekso elementas, nes tai yra
kelias, kuriuo įmonės prekės ir paslaugos pasiekia numatytą rinką (rinkas).
Paskirstymo kanalų naudojimo būtinumas yra neginčitinas

Dauguma įmonių gali pasirinkti iš alternatyvių paskirstymo kanalų:
didmenininkai, agentai, licencijavimas, frančizė, mažmenininkai,
tiesioginis pardavimas vartotojams.

Svarbu, kad įmonė pasirinktų tinkamiausią derinį. Tai susiję su
atsargų lygio sandėliavimo galimybių numatymu, prekių transportavimu,
transporto parko panaudojimu prekių paskirstymui.

Planuojant prekių paskirstymo strategiją įmonėje būtina apsvarstyti
skirtingų grupių poreikius ir tikslus.

Kiekvienos buitinės technikos įmonės produkcija turi būti paklausi
rinkoje. Todėl kiekviena firma organizuoja savo produkcijos kelią iki
vartotojo. Šis kelias vadinamas prekės paskirstymo kanalais.

Prekių paskirstymo grandinės- tai daugiau nei paprastas įvairiais
srautais tarpusavyje susietų firmų rinkinys. Tai sudėtingas funkcinės
sistemos, kuriose žmonės ir bendrovės sąveikauja tarpusavyje, kad
įgyvendintų individualius, bendrovės ir grandinės tikslus. Kai kuriose
paskirstymo grandinėse sąveika tarp laisvai organizuojamų firmų yra
neformali, tuo tarpu kitose ši sąveika tarp laisvai organizuotų firmų yra
formali ir ją reguliuoja stiprios organizacinės struktūros. Be to,
paskirstymo grandinių sistemos nuolat kinta- atsiranda naujų rūšių
tarpininkai, ir šitaip sukuriama visiškai nauja paskirstymo grandinės
sistema.

Prekės paskirstymo grandinę sudaro firmos, kurios yra tarpusavyje
susijusios ir priklauso viena nuo kitos, kad pasiektų bendrą tikslą.
Kiekvienas grandinės narys atlieka savo vaidmenį ir specializuojasi atlikti
vieną ar daugiau funkcijų. Idealiu atveju visos paskirstymo grandinėje
dalyvaujančios firmos turėtų sklandžiai bendradarbiauti, kad prekyba būtų
pelninga, nes pavienio grandinės nario sėkmė priklauso nuo visos grandinės
sėkmės. 5.1 Didmeninė ir mažmeninė prekyba.
Organizuojant efektyvią naujos prekės paskirstymo politiką, būtina
pasirinkti, kokio tipo kanalą struktūros požiūriu optimalu naudoti.

Didmenininkai vykdo didmeninę prekybą- parduoda prekes arba paslaugas
tiems, kurie jas perparduoda mažmenininkams arba naudoja savo verslo
reikmėms. Gamybininkas naudojasi didmenininkais todėl, kad jiems
dažniausiai geriau pavyksta atlikti vieną ar kelias paskirstymo grandinės
funkcijas. Didmeninio prekybos darbuotojai padeda nebrangiai aptarnauti
didelį smulkiųjų vartotojų skaičių. Didmenininkas turi daugybę kontaktų, ir
pirkėjas juo dažnai pasitiki labiau, negu gamybininku, su kuriuo
nebendrauja. Didmenininkai gali pasirinkti prekes ir sudaryti tokį jų
asortimentą, kuris yra reikalingas jų klientams, šitaip vartotojams
sutaupydami daug pastangų. Jie sutaupo ir savo vartotojų pinigus, nes perka
didelius prekių kiekius, o po to juos paskirsto į mažas grupes.

Mažmenininkai tiesiogiai parduoda prekes ir paslaugas galutiniams
vartotojams, kad šie jas sunaudotų asmeniniams tikslams.

Mažmeninės prekybos objektų tipai ir pardavimo formos yra išskiriamos
pagal skirtingus požymius. Mažmenininkai yra skirstomi į prekiaujančius
parduotuvėse, prekiaujančius ne parduotuvėse ir mažmeninės prekybos
(mažmeninių) organizacijas.

Prie mažmeninės buitinės technikos prekybos objektų pirmiausia
priskiriamos labiausiai paplitusios ir svarbiausios mažmeninėje prekyboje
prekių pardavimo/pirkimo vietos – parduotuvės. Svarbiausias parduotuvę nuo
kitų stacionarių prekybos objektų skiriantis bruožas yra prekybos salė,
skirta parduodamos buitinės technikos prekių pasiūlai demonstruoti ir
pirkėjams aptarnauti. 5. 2 Pardavimo vietų apžvalga ir identifikavimas
Buitinės technikos pardavimas gali vykti didmeniniu ir mažmeniniu
būdu. Mūsų nagrinėjamos viryklės parduodamos daugiausiai mažmenininkų.

Buitine technika prekiaujančių pardavimo vietų apžvalga yra labai
svarbi ir reikšminga prekės paskirstymo atžvilgiu. Dauguma pardavimo vietų
Lietuvoje užsiima mažmenine viryklių prekyba ir tik nedaugelis didmenine.

Apžvelgsime pagrindines viryklių prekybos vietas ir jas
identifikuosime.

1. „Senukų“ prekybos centras

„Senukų“ įmonių asociacija jungia 8 savarankiškas prekybos bendroves.
Didžiausios iš jų: UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Senukų“ mažmena, UAB
„Statida“ ir UAB „Senukai“.

UAB „Senukų prekybos centras“ Baltijos šalyse mažmenomis ir urmu parduoda
buities ir kitas prekes, taip pat teikia įvairiausias paslaugas. Ši
bendrovė taip pat kuria specializuotų parduotuvių tinklus.

UAB „Senukai“ užsiima didmenine ir mažmenine prekyba „Senukų“
asortimento prekėmis bei teikia „Senukų“ prekybos centrams įprastas
paslaugas Vilniuje.

Šiandien visoje Lietuvoje veikia 89 „Senukų“ prekybos centrai. Viena
parduotuvė yra Latvijoje, Rygoje. Bendras tinklo parduotuvių plotas – apie
190 000 kv. m.

„Senukų“ prekybos centrai skiriasi dydžiu ir prekių gausa, nes yra
suplanuoti atsižvelgiant į atskirų rajonų rinkos poreikius. Juos vienija ta
pati prekių asortimento ir paslaugų koncepcija. Kiekvienas „Senukų“
prekybos centras sukurtas stengiantis pirkėjams suteikti kuo daugiau
patogumų.

„Senukai“, žinomi kaip didžiausias statybos, remonto ir buities prekių
tinklas Pabaltijyje, kasmet intensyviai plečiami ir tobulinami tiek šalyje,
tiek už jos ribų.

Didžiulė kokybiškų prekių pasiūla konkurencingomis kainomis ir vienoje
vietoje – vienas svarbiausių „Senukų“ privalumų. Šiuo metu stambiausiuose
prekybos centruose Vilniuje ir Kaune prekiaujama apie 100 000 pavadinimų
prekėmis. Asortimentas nuolat atnaujinamas ir didinamas. Dabar „Senukai“
užima daugiau kaip 25 procentus Lietuvos statybos ir buities prekių rinkos.

„Senukams“ prekes šiuo metu tiekia daugiau kaip 800 užsienio ir 700
Lietuvos tiekėjų. 200 užsienio firmų yra suteikusios „Senukams“ išskirtines
teises platinti jų prekes Lietuvoje arba Baltijos šalyse.

„Senukai“ ne tik importuoja, bet ir aktyviai eksportuoja prekes į Baltijos
ir NVS šalis, Vokietiją, Norvegiją, Islandiją.

Bendrovė visuomet laukia pasiūlymų užmegzti naujus verslo ryšius su
gamybos ir prekybos organizacijomis, kurios domisi bendra veiklos plėtra,
plataus „Senukų“ prekybos tinklo ir patirties panaudojimu bei verslo sėkme.

2. Prekybos centras „Topo centras“

Parduotuvių „Topo centras: tinklas Lietuvoje yra labai platus. Čia
pateikiamas gausus ne tik buitinė technika, bet ir garso bei vaizdo
technika.

„Topo centras“ garsėja puikia parduodamų buities prekių kokybe ir
plačiu asortimentu. Pirkėjams siūlomas platus prekių asortimentas, kuriame
yra daugiau nei 800 pavadinimų buities, garso ir vaizdo prekių. 2001 metai
tapo sparčiu „Topo centras“ vystimosi etapu. Pavasarį veiklą pradėjo nauja
parduotuvė Klaipėdoje, Taikos pr. 39. Rudenį atsinaujinęs „Topo centras“
Vilniuje pakvietė pirkėjus į dvigubai didesnę prekybos salę. 2001 metų
pabaigoje Kaune, Savanorių pr. 206 a, atidarytas septintasis, didžiausias
„Topo centras“ Lietuvoje.

„Topo centras“ parduotuvė Panevėžyje, esanti prekybos centre „Maxima“,
yra didžiausia buities technikos parduotuvė Šiaurės Lietuvoje. „Topo
centras“ Vilniuje – viena didžiausių buities technikos ir elektronikos
parduotuvių Lietuvoje.

Prekybos tinklas „Topo centras“ turi daugiau nei 40 parduotuvių,
prekiaujančių buitine technika visoje Lietuvoje.

3. UAB „Ogmios pulsas“

UAB “Ogmios pulsas” – viena stambiausių buitinės technikos
importuotojų ir platintojų, turinti didelį potencialą Lietuvoje. Daugiau
kaip 8,2 tūkst. kv. metrų prekybos salių ir sandėlių ploto. Parduotuvių
tinklas veikia keturiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. UAB „Ogmios
pulsas“ yra galingas platintojų. tinklas visoje šalyje.

Per metus “Ogmios pulso” didmeninėje – mažmeninėje prekyboje
realizuojama per 200 tūkst. produkcijos vienetų. Prekių asortimentą sudaro
per 5000 naujausių TV, garso, vaizdo, ryšio, fotoaparatūros ir buitinės
technikos modelių.

Tai daugiau kaip 90 žinomų buitinių ir profesionalių elektros
prietaisų gamintojų prekių ir prekinių ženklų, gaminiai iš viso pasaulio.

4. UAB „Elektromarkt“

Uždaroji akcinė bendrovė “Elektromarktas” – tai viena didžiausių
prekybos buities technika kompanijų Lietuvoje – jauna, šiuolaikiška, nuolat
auganti ir tobulėjanti.
Mažmeninės prekybos tinklas „Elektromarkt“ tai:

• 11 parduotuvių tinklas didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje,

Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje bei

Mažeikiuose. 

• Frančizės principu veikiančios parduotuvės Druskininkuose,

Visagine, Alytuje, Telšiuose,  Raseiniuose, Skuode, Šilutėje,

Tauragėje, Ignalinoje ir Šilalėje.

• Per 17 000 kvadratinių metrų prekybos salių ploto.

• Didžiausia Lietuvoje siūloma prekių įvairovė – per 10 000 prekių

pavadinimų.

• Apie 30 % buities technikos parduotuvių rinkos Lietuvoje.

• Darni ir dinamiška 300 darbuotojų komanda, dirbanti pirkėjų labui.

UAB „Elektromarkt“ prekybos klientai – tai valstybinės ir
vyriausybinės organizacijos, užsienio valstybių atstovybės, kiti dideli
buities technikos prekybos tinklai bei nedidelės buities technikos
parduotuvės visoje Lietuvoje.

5. UAB „Buteka“

UAB “Buteka” įkurta 1996 metais. Pagrindinė veikla pirmaisiais metais
– didmeninė prekyba buities technika, nuo 1999 metų pradedama ir mažmeninė
prekyba. Nuo 2003 m. įmonė ypač sparčiai plėtėsi, atidarydama naujas
parduotuves bei tapdama žinoma daugeliui klientų, kaip kokybiškas ir
nebrangias prekes pristatantis prekybos tinklas. Šiuo metu „Buteka“
valdo 30 parduotuvių visoje Lietuvoje ir ties tuo nesustoja. Atidarinėjamos
vis naujos parduotuvės, galinčios pasiūlyti platų buitinės, vaizdo-garso,
kompiuterinės technikos ir mobiliojo ryšio telefonų asortimentą. Didėjant
„Butekos“ tinklo populiarumui, nuspręsta nuo 2006 m atidarinėti didelio
formato parduotuves didžiausiuose Lietuvos miestuose. Darbuotojų skaičius,
lyginant su 2003 m išaugo beveik 2 kartus. Dabar įmonėje dirba 130
kvalifikuotų darbuotojų, kurie Jums patars ir padės išsirinkti prekę,
geriausiai atitinkančią Jūsų poreikius. Buteka” išsiskiria iš kitų prekybos
tinklų ne tik nedidelėmis kainomis ir kokybiškomis prekėmis, bet ir
jaukiomis, šiltomis bei spalvingomis parduotuvėmis, dideliu dėmesiu
klientui ir išskirtinėmis akcijomis. Prigijusios tradicijos – vaišių
vakarėliai, loterijos, siurprizai, naujų parduotuvių atidarymo šventės,
Kalėdinės, Velykinės akcijos – visa tai jau tapo neatskiriama “Butekos”
dalis. Kiekvienas klientas žino – „Butekoje“ ras malonų aptarnavimą, geras
išsimokėjimo sąlygas, kokybiškas prekes už priimtiną kainą, nes tik čia
gyvena mažos kainos.

6. UAB „Benetechnika“

„Benetechnika“ (bene lot. gerai, gera) salonas – tai ne tik pažangios
verslo idėjos Kauno miestui, bet ir tvirta nuostata įgyti kauniečių
palankumą kokybiškais produktais ir įtikinti aukštos produktų naudojimo
kultūros privalumais. Salone galima rinktis iš beveik 30 rūšių garsiausių
pasaulio gamintojų geriausių buitinės technikos produktų, kurie patenkins
net ir išrankiausio kliento poreikius. Salonas įsikūręs Savanorių pr. 166,
Kaune. Dvi skirtingos stiklinės pastato dalys simbolizuoja dvejopą
„Benetechnika“ buitinę techniką – keturkampio, stabilios formos bokšto
dalyje yra viskas žmogaus patogumui – naujausia namų ūkio technika –
viryklės, gartraukiai, šaldytuvai, skalbimo mašinos, indaplovės, dulkių
siurbliai. Užėję į saloną, būsite maloniai nustebinti dėmesiu, kuriuo jus
apgaubs čia dirbantys žmonės. Jie, neįkyrėdami Jums, pasiūlys tokią prekę,
kuri atitiks Jūsų optimalų požiūrį į prekės kainą ir kokybę. Čia einama ne
tik pirkti, bet ir pasižvalgyti į prekes, ir pamatyti n.aujovių. Salone
galima rinktis iš beveik 30 rūšių garsiausių pasaulio gamintojų geriausių
produktų, kurie patenkins net ir išrankiausio kliento poreikius.
„Benetechnika“ – tai aukšta produktų kokybė, įvairovė ir naujumas. Prekybos
salone visuomet yra naujovių – čia galima išvysti ne tik serijinius
gaminius, bet ir koncepcinius modelius, kurių dar nėra masinėje gamyboje.

7. UAB „ERA plius“

UAB “East trading company” 2004 metų rugpjūčio mėnesį pristatė naują
buities technikos prekybos tinklą “Era+”. Tinklo prekybos salonuose bus
galima įsigyti audio, video, garso aparatūros ir buities technikos. “Era+”
prekybos vietos lankytojų jau laukia Vilniuje, Kelmėje, Šiauliuose ,
Mažeikiuose , Marijampolėje , Prienuose, Jurbarke , Šakiuose ,Klaipėdoje ,
Alytuje , Švenčionyse, Zarasuose , Telšiuose, Kretingoje, Jonavoje,
Šalčininkuose, Kaune. Artimiausiu metu į naujų salonų atidarymus pakviesime
ir Panevėžyje, Utenoje, Ukmergėje Radviliškyje bei kituose miestuose. UAB
„ERA plius“ turi ilgametės patirties buities technikos importo srityje,
jau aštuonerius metus atstovaujame ARDO, Delonghi ženklus Lietuvoje. Todėl
dabar vienas iš strateginių mūsų tikslų – sukurti platų, visą Lietuvą
apimantį, prekybos tinklą, kuris padėtų mūsų bendrovei dar labiau
įtvirtinti pozicijas mažmeninėje rinkoje. Naujasis prekybos tinklas “Era+”
sumanytas kaip sparčiai besiplečiantis, greitai, patogiai prieinamas,
mažiausias kainas siūlantis prekybos tinklas. Atlikus tyrimus nustatyta,
kad 88% pirkėjų, įsigyjant gaminį, svarbi kaina, todėl parduotuvės „Era
plius“ gali pasiūlyti tikrai žemas kainas. Be to pastebėta, kad tiek
didžiuosiuose miestuose, tiek mažesniuose miesteliuose vartotojams reikia
geresnio aptarnavimo, todėl tinklo parduotuvių yra daug, tačiau nedidelių
ir taip yra arčiau kliento. Viską, ko klientui reikia, jis randa vienoje
vietoje, greitai ir patogiai, bei yra maloniai aptarnaujamas. “Era+”
prekybos tinklas suburia platų žinomiausių ir kokybiškiausių prekės ženklų
platintojų ratą ir įvairių Lietuvos vietovių gyventojai gali labai
nesunkiai įsigyti buities technikos. “EAST TRADING COMPANY” parduodamų
gaminių kokybę patvirtina fabrikų turimi ISO 9001 (Europos standartų) 
sertifikatai. 6.Konkuruojančių prekių ir naujo produkto apžvalga

6.1 Konkuruojančių prekių nustatymas
Šiais laikais vis daugiau moterų dirba ir joms lieka vis mažiau laiko
valgio gaminimui, taigi daugiau vyrų ir vaikų imasi namie gaminti maistą
šeimai, be to keičiasi namų suvokimas: dėl įtempto darbo žmonės priversti
valgyti daugiau pusfabrikačių bei įvairiu dienos metu, taip pat kinta šeimų
sudėtis – daugėja vienišų motinų, asmenų, gyvenančių namie po vieną, taigi
dėl šių pagrindinių ir daugelio kitų priežasčių virtuvėje vietoj viryklės
naudojama kita buitinė technika, kai kuriems žmonėms tiesiog atstojanti
virykles, kitiems- atliekanti kitas papildomas funkcijas. Ko gero niekas
neprieštaraus, kad viryklė yra svarbiausia virtuvės figūra, todėl savaime
suprantama, kad kita smulki buitinė technika, iš dalies ar pilnai
atliekanti viryklės funkcijas, vis tiek techniškai atsilieka nuo tokios
stiprios konkurentės.

Pagrindinės viryklės konkurentės yra:

• cikloninės krosnelės

• elektrinės vaflių ir sumuštinių kepyklos

• elektrinės krosnelės, kurios gali būti su kepintuvu (griliu) ir be

kepintuvo

• gruzdintuvės (fritiūrinės)

• kepintuvai (griliai)

• mikrobangų krosnelės, kurios gali būti su kepintuvu ir be kepintuvo

• skrudintuvai (tosteriai)

• troškintuvai

Kai kurių prekių pavadinimai, pvz.: elektrinė vaflių ar sumuštinių
kepykla, patys informuoja, kokias funkcijas tas buitinis prietaisas
atlieka, todėl galime iš karto teigti, kad šis prietaisas yra silpnas
viryklės konkurentas jos atliekamų funkcijų atžvilgiu. Tačiau neužtenka tik
nustatyti kitus prietaisus, galinčius atstoti viryklę, ar atliekančius tik
keletą jos funkcijų , svarbu yra išsiaiškinti, kokia savybe jie konkuruoja
su virykle.2 lentelėje pateikiamos pagrindinės palyginamos viryklės
funkcijos ir jos konkuruojančių prekių funkcijos.

| |PREKĖS |

FUNKCIJOS | |Viryklė |Cikloninė krosnelė |Elektrinė kepykla |Elektrinė

krosnelė |Gruzdintuvė |Kepintuvas |Mikrobangų

krosnelė |Skrudin-tuvas |Troškin-tuvas | | | | | |vaflių |sumuš-tinių |su

kepintuvu |be

kepintuvo | | |su

kepintuvu |be

kepintuvo | | | |Dujinė | |+ | | | | | | |+ | | | | | |Elektrinė | |+ |+ |+
|+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ | |Orkaitė |dujinė |+ | | | | | | | | | | | | |

|elektrinė |+ | | | |+ |+ | | | | | | | |Kaitvietės | |+ | | | |+ |+ | | |

| | | | |Grilis | |+ | | | |+ | | |+ |+ | | | | |Kaitinimas |apatinis |+ |

|+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ | | |viršutinis |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+

| |+ | |Atitirpinimas | |+ | | | |+ |+ | | |+ |+ |+ | | |Galia |kaitvietės

|1-3kW |1300W |850-120W |750-900W | | |1500-2000W |700-
2000W |900W |700-850W |750-900W |800-900W | | |orkaitės |9-11kW | | | |1000-

2200W |800-850W | | | | | | | |Talpa | |40-60 l |11 l |1 vnt |2 vnt |17-25
l |8-26 l |1-2,5 l | |17-26 l |20-23l |2vnt |8 l | |Elektrinis

uždegimas | |+ | | | | | | | | | | | | |Programavi-mas |elektroni-nis |+ |+

|+ | |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ | | |Skaitmeni-nis |+ | | | |+ |+ | | |+ |+ |+

| | |Apšvietimas | |+ | | | |+ |+ | | |+ |+ | | | |Priminimas | |+ | | | |+
|+ | | |+ |+ | | | |Laikmatis | |+ |+ | |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |
|Termostatas | |+ | |+ | |+ |+ | |+ | | | | | |Įjungimo/
išjungimo

mygtukas | |+ |+ | |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ | |Savaiminis išsivalymas |
|+ |+ | | | | | | | | | | | |2 lentelė “Viryklės ir jos konkuruojančių

prekių

funkcijos“

Apibendrinus lentelės rezultatus, galima teigti, kad nė vienas kitas
buitinis prietaisas savo atliekamomis funkcijomis visiškai neprilygsta
viryklei. Galima išskirti tik ciklonines, elektrines, mikrobangų krosneles,
kepintuvą bei troškintuvą, kurie yra tikri viryklių konkurentai, o
elektrinės vaflių a.r sumuštinių kepyklos, gruzdintuvės ir skrudintuvai
atlieka tik papildomas, tam tikras funkcijas (pvz.: duonos skrudinimas,
sumuštinių kepimas ir t.t.). Aptariant viryklių konkuruojančius prietaisus
reikėtų kalbėti tik apie ciklonines, elektrines ir mikrobangų krosneles,
kepintuvus ir troškintuvus.

Pirmiausia išskirsime konkuruojančių prekių trūkumus lyginant su
viryklėmis:

• konkuruojančių prekių galingumas mažesnis, tai įtakoja lėtesnį

maisto gaminimą;

• jų talpa lyginant su viryklėmis yra žymiai mažesnė, taigi vienu

kartu pagaminamas nedidelis maisto kiekis.

Konkuruojančių prekių pranašumai lyginant su viryklėmis:

• dauguma šių prietaisų naudoja 60 procentų mažiau elektros energijos

nei įprastinės viryklės;

• galima gaminti maistą be riebalų, tačiau jis išlieka sultingas,

neišdžiūvęs;

• prietaisai lengvai plaunami, paprasta priežiūra;

• mikrobangų krosnelėse kaip ir moderniose viryklėse tereikia

nurodyti norimo atšildyti, pašildyti, iškepti ar išvirti produkto

rūšį, ir krosnelė pati parinks tinkamą funkcijos trukmę.

• visi šie prietaisai yra maži ir užima palyginti nedaug vietos.

Dauguma šių prietaisų turi papildomas funkcijas tokias kaip:
laikmatis, priminimas, palengvinančias žmogaus buitį. Tiek viryklių, tiek
cikloninių, elektrinių ir mikrobangų krosnelių patogus valdymas.

6.2 Naujo produkto kūrimas

Paskutinis virtuvės technikos žodis- indukcinės viryklės. Indukcijos
veikimo principus išrado H. Lenz, L. Foucault ir J. Joule, o pasaulinėje
parodoje, 1889 metais vykusioje Paryžiuje, buvo teigiama, kad, kai srovė
perduodama rite, susidaro magnetinis laukas, kuris kontroliuojamas srove.
Pastaraisiais metais vykstanti technologijų plėtra suteikė galimybes šiuos
principus panaudoti gaminant valgį.

Indukcinės viryklės ypatumai ir privalumai kitų viryklių atžvilgiu

• Indukcinės viryklės techninis ypatumas yra tas, kad elektroninis

indukcinis generatorius generuoja magnetinį lauką, kuris puodo

dugną paverčia šildomuoju kūnu, ir taip šildomas puodo turinys.

Pats indukcinės viryklės paviršius tiesiogiai nešildomas, tik

netiesiogiai, t.y. nuo puodo.

• Greitumas. Indukcinė viryklė įkaista žymiai greičiau nei

stiklokeramikos, įprastinė (elektrinė) arba dujinė viryklės. Be

to, vanduo ant indukcinės viryklės užverda greičiau nei

elektriniame virdulyje, o sumažinus indukcinės viryklės kaitrą, ji

reaguoja taip pat greitai, kaip dujos.

[pic]

• Naudingumo koeficientas. Naudojant indukcinę viryklę pasiekiamas

aukščiausias naudingumo koeficientas, kadangi puodo dugnas yra

šildomasis kūnas, todėl pasiekiamas žymiai didesnis panaudojimo

koeficientas. Nereikia pirmiausia kaitinti šildomojo kūno, o po

to– stiklokeraminio paviršiaus.

[pic]

• Tikslus reguliavimas. Indukcinę viryklę galima nustatyti net iki 50

W, bet ir iki 2800 W, ir taip pasiekiamas toks pat poveikis, kaip

ir naudojant įprastą elektrinę arba dujinę viryklę. Tarp šių

kraštutinių ribų iš viso yra 9/12 lygių energijai (kaitrai)

nustatyti. Bet daugiausia galimybių yra nustatant sąlyginai žemą

temperatūrą (maistas lėtai užverda, visiškai išverda), pasirenkant

pačią tinkamiausią. Skaitmeniniai rodmenys ant viryklės plokštės

nurodo pasirinktą ir naudojamą energijos (kaitros) lygį. Puodo

dydis, kuriame gaminamas maistas ne toks svarbus, nes šildomas tik

jis pats ir jo turinys. Nepaisant to, kad naudojamas puodas yra

mažesnis nei lygių, ant kurios jis padėtas, skersmuo, šildoma tik

ta kaitvietės dalis, kurią dengia puodas, ir taip išvengiama

nereikalingų energijos sąnaudų.

• .Nedidelės elektros sąnaudos. Indukcinė viryklė panaudoja didesnę

energijos dalį nei kitos tradicinės viryklės, todėl ją pigiau

eksploatuoti. Veltui nė kiek neiššvaistoma šilumos, kadangi

šildomas pats puodas. Jei tik puodas nuimamas nuo kaitvietės, ji

automatiškai išsijungia, pereina į budėjimo režimą, o po 1 minutės

visiškai išsijungia.

• Saugumas. Indukcinės viryklės kaitvietes galima įjungti tik tuomet,

kai ant jų pastatyti tinkami virimo puodai, viryklės negalima

įjungti, jei ant kaitvietės nėra indo. Tai sumažina riziką

nudegti. Kai kiekviena kaitvietė įkaista iki ar virš 60º,

užsižiebia atitinkamas indikatorius. Išjungus kaitvietę, likutinės

šilumos indikatorius išsijungia, kai kaitvietės temperatūra

nukrenta žemiau 60º. Kadangi indukcinės viryklės paviršius

įkaitinamas tik netiesiogiai, t.y. per puodą, jis nepasiekia

tokios aukštos temperatūros kaip kitų viryklių paviršius. Be to,

jei viryklė kaista greičiau nei pagal iš anksto užprogramuotą

kreivę, srovė išjungiama automatiškai, kad neįvyktų nelaimingas

atsitikimas.

[pic]

• Paprasta priežiūra. Kadangi indukcinės viryklės paviršius neįkaista

tiek, kiek kitų viryklių paviršiai, jį yra lengviau išvalyti.

Nutekėjusius skysčius tereikia nusausinti, nes niekas prie

paviršiaus nepridega.

• Mažos energijos sąnaudos. Paaukštinta orkaičių viršutinė dalis tam,

kad šiluma būtų spinduliuojama tiesiai į maisto produktus, o ne į

orkaitės priekinę dalį. Taip išvengiama nereikalingų energijos

sąnaudų.

Indukcinės viryklės trūkumai kitų viryklių atžvilgiu:

• Indukcinėms viryklėms tinka tik tokie indai, kurių dugnas

įsimagnetina.

Indukcinės viryklės panašumai su kitomis viryklėmis:

• Laikmatis. Kai kurie indukcinių viryklių modeliai turi laikmačius.

Tuomet reikia į atitinkamos kaitvietės laikmatį įvesti laiką,

kuris reikalingas maistui išvirti ir praėjus nustatytoms minutėms

ar valandoms, laikmatis apie tai perspės, kaitvietė išsijungs.

• Automatinė kepimo programa.

• Orkaitėje yra „Aqua Clean“ (savaiminio išsivalymo) programa.

• Maistas trimis lygmenimis. Kadangi šiluma orkaitėje paskirstoma

tolygiai, tuo pačiu metu joje galima kepti maistą trimis

lygmenimis (aukštais).

• Ypač vėsios durelės. Trigubo stiklo durelėse yra šilumą

reflektuojantis skydas, dėl kurio išorinė durelių dalis neįkaista,

nors orkaitėje yra ir pati aukščiausia temperatūra.

Indukcinės viryklės- neseniai atsiradę virtuvės prietaisai ir iš tiesų
dar mažai žinomi. Apie jas sklando daugybė prieštaringų nuomonių. Tačiau
nėra abejonės, kad tai efektyviausi energijos taupymo atžvilgiu ir
saugiausi virtuvėje naudojami įrenginiai. 7. Išvados
Grupiniame darbe nagrinėta viryklė pagal marketingo komplekso
elementus leido mums pritaikyti marketingo teorines žinias sujungiant su
praktika. Gauti analizės rezultatai:

• Viryklė yra asmeninio, ilgalaikio naudojimo ir ypatingosios paklausos

prekė. Nors jos perkamos retai ir apgalvotai, tačiau jų paklausa

nemažėja, nes jos yra kasdieninio vartojimo prekės.

• Viryklių asortimentas yra platus ir gilus, nepaisant jos pagrindinių

atliekamų funkcijų, atsiranda vis naujų, papildomų.

• Kadangi viryklės yra aktyvios paklausos prekės, tai informacijos apie

jas galima gauti iš įvairių informacijos šaltinių. Pagrindiniai

informacijos šaltiniai, kuriuose reklamuojamos viryklės yra

televizija, laikraščiai, interneto reklama, radijas, lauko reklamos

ir kiti.

• Viryklių reklamose akcentuojamos viryklių naudos ir ypatingai naujos

išskirtinės jų funkcijos ir savybės, kuriomis nepasižymi senesnių

modelių viryklės, kadangi daugiausia reklamuojami nauji modeliai.

• Tikslinė viryklių rinka yra orientuota į vidutines ir didesnes pajamas

gaunančius žmones gyvenančius miestuose

• Tipinė viryklių vartotoja ir pirkėja yra moteris, kuri renkasi viryklę

atsižvelgdama į jos teikiamą naudą ir atliekamas funkcijas

• Dauguma vartotojų savo asmeniniams tikslams virykles perka iš

mažmeninių, t.y. buitinės technikos parduotuvių. Atsižvelgiant į tai,

kad viryklių paklausa nemažėja, steigiasi vis daugiau naujų buitinės

technikos parduotuvių

• Apžvelgus viryklių pardavimo vietas galima teigti, kad daugumoje

vyrauja tų pačių firmų vardų viryklės; tik keliose iš pardavimo

vietų, kurios taiko frančizinę prekybą, galima rasti ne tokių žinomų

firmų vardų viryklių

• Yra aštuoni pagrindiniai buitinės technikos prietaisai savo

atliekamomis funkcijomis konkuruojantys su viryklėmis, tačiau nė

vienas iš jų neatlieka visų tų funkcijų, kurias atlieka viryklė.

• Naujovė viryklių rinkoje- tai indukcinė viryklė, pasižyminti aukštu

naudingumo koeficientu, nedidelėmis elektros sąnaudomis, saugumu ir

greitumu, lyginant su įprastinėmis viryklėmis.

Nepaisant to kad viryklių funkcijos, savybės nuolat tobulėja, o
kainos, jų reklamavimo intensyvumas kinta, viryklių paklausa nemažėja,
todėl ji išlieka aktyvios paklausos preke. 8. Literatūra
http://www.naminukas.lt/pub/ShopGroup.aspx?Group=Parduotuve&ID=VIR
http://www.buteka.lt/index.php/pageid/198
http://www.gorenje.lt/2475
Marketingas: [vadovėlis], V.Pranulis, A.Pajuodis, S.Urbonavičius,
R.Virvilaitė. Vilnius: The Baltic Press, 2000
S.Urbonavičius Marketingo pagrindai, Vilnius: Airė 1990Priedai
———————–

Su termostatu

Elektrinis uždegimas

Ypatybės

DEGIKLIAI

1,0 kW

1,6 kW

3,0 kW

3,3 kW

53 mm

72 mm

100 mm

133 mm

3

4

5

6

Galia

Skersmuo

Skaičius

KAITVIETĖS

DUJINĖS

Pirkėjai

Šeimos gyvavimo ciklas

Lytis

Pajamos

Veiklos sritis

Amžius

Išsilavinimas

Novatoriškumas

Moters statusas šeimoje

Naudingumas

Prisirišimas prie prekes ženklo

Gyvenimo būdas

Kokybė

Kaimas

Miestas

Demografiniai

Psichografiniai

Geografiniai

ELEKTRINĖS – DUJINĖS

DUJINĖS – ELEKTRINĖS

ELEKTRINĖS

VIRYKLĖ

Apsauginis užraktas
Greitas nustatymas
Laikmatis
Automatinis užvirinimas
Skaitmeniniai pakopų parodymai
Sensorinis valdymas su laikmačiu
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Likutinis šilumos indikatorius

Įprastos
Greito kaitinimo
Standartinė su apsauga nuo perkaitinimo

Ypatybės

1,2 kW

1,4 kW

1,7 kW

1,8 kW

2,0 kW

2,2 kW
2,3 kW

145 mm

180 mm

210 mm

250 mm

3

4

5

6

Galia

Skersmuo

Skaičius

KAITVIETĖS

ELEKTRINIS PAVIRŠIUS

STIKLOKERAMINIS PAVIRŠIUS

Įprastas
Ekonomiškas
Dvigubas
Didelis

DUJINIS PAVIRŠIUS

Su termostatu
Metaliniai bėgeliai
Eco emalis
Nuimamos orkaitės durelės
Teleskopiniai bėgeliai
Orkaitės grotelės
Kepimo skardos
Riebalų filtras
Indikacinės lemputės
Besisukantis iešmas
Įrankis karštai skardai išimti
Apšviestos įspaudžiamos rankenėlės

PRIEDAI

Laikmatis

Priminimas

Aqua Clean (savaiminis išsivalymas

Apšvietimas

Kaitinimas

Grilis

Atitirpinimas

Apatinis

Su ventiliatoriumi

Su karštu oru (picos funkcija)

Tradicinis

Viršutinis

Elektroninis su mėsos kepimo termozondu (EPT + TS)
Elektroninis programuojamas
Skaitmeninis programuojamas

Or.kaitės ventiliacija

Mechaninis minutinis priminimas
Elektroninis išjungimo minutinis priminimas (EI)

FUNKCIJOS

45 l
48 l
50 l
51 l
52 l
53 l
54 l
56 l
57 l
58 l
61 l

TALPA

MULTIFUNKCINĖ

ELEKTRINĖ

DUJINĖ

ORKAITĖ

Leave a Comment