Logistika

T U R I N Y S

Į V A D A S 3
UAB „GÖLLNER SPEDITION“ CHARAKTERISTIKA 3
PASLAUGŲ IDENTIFIKAVIMAS 7
KOKYBĖS DOKUMENTŲ SKIRSTYMAS 8
MOKUMO TIKRINIMAS 9
PASLAUGŲ ĮSIGIJIMAS 9
SUTARTIES KONTROLĖ 12
BROKUOTŲ PRODUKTŲ / PASLAUGŲ VALDYMAS 15
KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS 16
PERVEŽIMAS SAUSUMOS KELIU 16
KLIENTO PAKLAUSIMAS 20
UŽSAKYMO PRIĖMIMAS 20
UŽSAKYMO PARUOŠIMAS 20
UŽSAKYMO VYKDYMAS – IŠSIUNTIMAS GELEŽINKELIU 21
UŽSAKYMO VYKDYMAS – IŠSIUNTIMAS KELTU 21
UŽSAKYMO VYKDYMAS-IŠSIUNTIMAS KROVININIU AUTOMOBILIU 23
ATLIKTŲ EKSPEDICINIŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS 23
GÖLLNER SPEDITION DARBO EIGA IKI TRANSPORTO – UŽSAKYMO KROVIMIAMS Į BALTIJOS ŠALIS 23
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS – KROVINIO PLANAVIMAS 23
KROVIMAS 25
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS 27
GÖLLNER SPEDITION HAMBURGE SMULKIOS SIUNTOS PRIĖMIMAS IŠ RYTŲ EUROPOS – UŽSAKYMO APDIRBIMAS 27
PASIRUOŠIMAS SIUNTOS PRIĖMIMUI HAMBURGE IR TOLIMESNIS SIUNTOS IŠVEŽIMAS 27
DARBO EIGOS NURODYMAS, IMPORTAS 29
UŽSAKYMO VYKDYMAS IR APPSKAIČIAVIMAS 29
UŽSAKYMO PARUOŠIMAS 30
SMULKIOS SIUNTOS IŠSIUNTIMAS IŠ KLAIPĖDOS 30
ATGALINĖS SIUNTOS 30Į V A D A S
Mūsų šalies transporto sistema, susidedanti iš kelių, geležinkelio, jūrų transporto, Klaipėdos uosto pajėgumų, taip pat civilinės aviacijos, siekia patikimai ir efektyviai patenkinti pastaruoju metu augančio prekių ir keleivių bei kitų transporto paslaugų paklausą. Todėl transporto sektoriaus modernizavimas ir suderinamumas su vakarietiškais teisės aktais bei standartais yra vienas iš Lietuvos ekonominės politikos prioritetų.
Lietuva integruojasi į Europos Bendriją arba bendrąją rinką, todėl pastaruoju metu suaktyvėjo komerciniai mūsų šalies verslininkų ir užsienio partnerių ryyšiai. Mūsų verslo žmonės deda daug pastangų rinkai pažinti, analizuoti. Augant gamybai ir plečiantis komerciniams ryšiams, kiekvienos šalies rinka pasidaro per ankšta, o patekti į užsienio arba pasaulinę rinką nėra paprasta. Šiuolaikinė tarptautinė rinka – prekių pasiūla kur kas didesnė už jų pa

aklausą. Todėl, siekdami rasti rinkoje tam tikrą nišą savo produkcijai, verslininkai susiduria su įvairiais klausimais. Vienas iš jų yra gaminių transportavimas – pristatymas iš gamybos į vartojimo vietas. Pastaruoju metu pagyvėjęs rinkos internacionalizavimas tiesiogiai susijęs su prekių srauto tarp valstybių padidėjimu. Įvairiomis transporto priemonėmis prekės vežamos iš vienos firmos į kitą, iš vieno regiono į kitą iš vienos šalies į kitą, kol pasiekia adresatą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad gaminių arba prekių transportavimas nėra sudėtingas, tam tikrų žinių reikalaujantis procesas. Iš tiesų yra visiškai kitaip. Racionalus produkcijos srauto planavimas ir teisingas jo organizavimas duoda didžiulę ekonominę naudą. Jau seniai žinomi tokie gamybos elementai, kaip žaliavų bei medžiagų tiekimas (gabenimas) į jų perdirbimo vietas, pusgaminių arba gatavų gaminių sandėliavimas, pagaliau pristatymas vartotojui. Racionalų šių procesų planavimą ir vyykdymą jungia nauja sąvoka – verslo logistika. Minėti gamybos proceso etapai duos norimą rezultatą tik tada, kai bus vienas su kitu suderinti laiko ir erdvės atžvilgiu bei aprūpinti efektyvia ir patikima informacija.
Transportas yra gyvybiškai svarbus visuomenei. Integruojantis į Europos kelių transporto sistemą, toliau bus sudaromos tarpvalstybinės sutartys reguliuojančios tarptautinius pervežimus kelių transportu. Tokios sutartys reglamentuoja krovininių, automobilių ir autobusų įvažiavimo, tranzitinio važiavimo per šalių teritorijos, krovinių ir keleivių vežimo į trečiąsias šalis, kabotažo sąlygas.UAB „GÖLLNER SPEDITION“ CHARAKTERISTIKA
Firmos Göllner Spedition įkūrėjas buvo Uhran’as Cristian’as Gö
öllner’is. Jis 1878 m. su dviem pakinkytais arkliais pradėjo prekių pervežimą Mühlentors keliu (Vokietija) maršrutu Nienburg – Weser. Tuomet tai buvo mažos siuntos, kurias jis gabeno tik po aplinkines gyvenvietes. Įkūrėjo sūnus Friedrich’as Göllner’is Nienburgo mieste 1898 m. įsigijo žemės Bismark’o gatvėje 44. Šioje vietoje įsikūrusi firma per septynis dešimtmečius vis žingsnis po žingsnio plėtėsi ir didėjo. 1925 m. įsigijusi pirmą motorizuotą automibilį firma sudomino mažesnius miesto rajonus. Tačiau firma būdama miesto viduryje ilgai plėstis negalėjo. Jai pamažu ėmė stigti vietos. Ir 1968 m. ketvirta Göllner’ių karta persikėlė į naujas patalpas miesto pakraštyje „Kräher“ kelyje. Ten įsikūrė moderni transporto – ekspedicinė firma.
Firmos įkūrėjas Cristian’as Göllner’is padėjęs kertinį akmenį ekspedicinei – transporto firmai toliau savo verslą sėkmingai perdavė savo sūnui Friedrich’ui Göllner’iui ir savo anūkui Friedrich’ui Göllner’iui kurie vėliau sėkmingai plėtojo transporto veiklą. Ištikimi liko savo šeimos tradicijoms ir Werner’is Göllner’is bei jo sūnus Cristian’as Göllner’is kurie kūrė naujus firmos Göllner Spedition akcentus. Firmos Göllner autoparkas palaipsniui augo ir orientavosi į klientų norus ir reikalavimus. Tačiau firma stengėsi ne kuo sparčiau augti, o tobulėti aptarnavimo ir modernizavimo srityje. Firma Göllner Spedition dirba didindama savo našumą ir pasiūlimų paletę. Jos ateitį užtikrina jos pasiekimai ir santykiai su klientais. Firma neapsiriboja vien tik pervežimais. Nuo 1986 m. Göllner grupė Hamburge atstovauja su savo mo
oderniu ekspediciniu terminalu. Iš čia firma savo klientams atveria vartus į plačią pasaulinę rinką. Ir iš Hamburgo firma vairuoja visą jos veiklą.
Kiekvienas klientas skaičiuodamas išlaidas atsižvelgia į firmos Göllner Spedition atvirus (laisvus) sandėlius. Firmos turimas terminalas ir dideli sandėliai Hamburge užima apie 25000 kv. m. kuriuose sandėliuojamos visos gautos prekės. Ir jeigu klientas pageidauja prekės gali būti laikomos ilgesnį laiko tarpą. Firma kiekvieno tiekėjo siuntinius sukrauna į savo sandėlius ir po to pagal kiekvienos firmos norus pristato į reikiamą vietą. Göllner firmos darbuotojai seka iškrovimą ir pakrovimą.
Firmos įsikūrimo centras randasi Nienburge. Ten ji taip pat turi didelius sandėlius, didelį darbuotojų skaičių bei 30 automobilių. Nienburge yra auto dirbtuvės, kuriose tvarkomi visi firmos automobiliai. Jų dėka firmos auto parkas visuomet geroje ir patikimoje būklėje. Göllner Spedition siūlo savo klientams modernios ekspedicijos darbo paletę. Tai:
1. dokumentų tvarkymas keliomis kalbomis,
2. kelių, geležinkelio, jūros ir oro transportas,
3. smulkių krovinių pervežimai pagal reguliarų tvarkaraštį ir garantuotą pristatymo terminą,
4. krovinių transportavimas lėktuvu,
5. pervežimai konteineriais ir jų priežiūra,
6. sandėliavimas, perkrovimas, komisinės bei šalutinės paslaugos,
7. muitinės formalumų tvarkymas,
8. tiesioginiai pervežimai į visas Baltijos valstybes ir NVS šalis,
9. konsultacijos transporto klausimais,
10. transportavimas vidaus gamybai,
11. sąlyginis prekių sandėliavimas,
12. gaminių ir produkcijos sandėliavimas.

Transportavimas sunkvežimiais (LKW)

1. vietinis / tarptautinis,
2. smulkių krovinių pervežimas,
3. dalinis sandėliavimas,
4. pavojingų krovinių gabenimas su specialiai įrenktais sunkvežimiais ir apmokytu personalu,
5. siuntų palyda autotelefonu.

Transportavimas geležinkeliu

1. garantuotas krovinio perėmimas garantiniame laikotarpyje,
2. pakrovimas ant bėgių, tiesioginis pr

rijungimas arba perkėlimas į konteinerį.

Firma savo pajėgumais gali aptarnauti visoje Europoje, nuo Graikijos iki Norvegijos ir nuo Portugalijos iki Uralo. Kiekvienas klientas iš Göllner grupės gali laukti daugiau nei pervežimo iš taško A į tašką B. Firma gali pervežti nuo vienos atskiros dėžutės iki pilnai sukomplektuoto krovinio. Reikalui esant .firmos darbuotojai greitai ir patikimai parinks ir pasiūlys klientui tinkamą transporto priemonę. Firma Göllner Spedition mielai investuoja į darbininkų kvalifikacijos kėlimą bei naujus technikos įrengimus. Todėl jeigu klientas nori pervežti krovinį specialiu transportu, firma gali garantuoti gerai ir patikimai atliktą užsakymą. Kiekvienas užsakymas vis sudaro naujas sąlygas ir reikalauja aukščiausios darbo kokybės. Visi reikalingi pakrovimo ir iškrovimo įrankiai yra fimos sandėliuose. Krovinys gali būti kraunamas auto pakrautuvu arba kranu. Todėl firma apsaugo klientus nuo papildomų pakrovimo ir iškrovimo išlaidų. Firmos auto parkas yra įrengtas su užvažiavimo rampa, greitomis aotomatinėmis pakrovimo ir iškrovimo šakėmis, kas labai pagreitina firmos darbą ir klientai sutaupo nemažą laiko dalį. Firmos darbuotojai gali pakrauti iki 32 industrinių (pramoninių) arba 40 Euro palečių į vieną automobilų. O jeigu klientas pageidauja gali pakrauti dviem aukštais, atitinkamai 64 arba 80 palečių. Pakrovimo technikos bei modernių automobilių dėka pakrovimas gali būti vykdomas per šoną arba galą. Pakrovimas, iškrovimas arba perkrovimas tarptautiniam arba vidaus naudojimui gali būti vykdomas iki:
1. 26 t. siuntos svorio,
2. 118 kub. m.,
3. 3,15 m. aukščio,
4. 2,50 m. pločio,
5. 16,3 m. pakrovimo ilgio.

Pagrindiniai firmos Göllner Spedition akcentai būtų pagerinti darbą turimoje rinkoje ir atverti vartus į naują rinką. Visų pirma firma žvelgia tolyn į Rytus. Kaip tik ten atsiveria plačios galimybės firmos plėtojimui. Todėl nemažą dėmesį firma Göllner Spedition skiria NVS ir Pabaltijo šalių prekių gabenimams. Ji dažnai dalyvauja mugėse Maskvoje. Čia lyg susitikimo punktas tarp Rytų ir Vakarų. Ir kaip tik čia užmezgami ryšiai naujai rinkos pradžiai. Šiuo metu firma yra įsikūrusi Nienburge, Hamburge, Dresdene, Klaipėdoje, Vilniuje, Rygoje ir Kijeve (Ukrainoje). Turėdama tiek filialų firma lengvai gali pervežti krovinį į bet kurią Europos vietą.
SIA Göllner Spedition (filialas Rygoje) buvo įkurtas 1996 m.. Pagrindinis jo darbas tai būtų visų krovinių, kurie vyksta į Latviją bei Estiją ir iš jų, dokumentų sutvarkymas bei siuntų išskirstymas gavėjams. Filialas Rygoje savo muitinės sandėlių neturi, tačiau yra sudarę kontraktus su vietiniais terminalais. Ten ofise dirba trys žmonės kurie tvarko visus dokumentus bei iškilusius klausimus ir taip pat turi dvi Jumbo (didelio talpumo) mašinas.
AOZT Göllner Spedition – Kijeve dirba panašiu principu kaip ir Rygos filialas. Jie turi dvi Jumbo mašinas, bet mažesnį ofiso darbuotojų skaičių. Kieve firma taip pat yra sudariusi sutartis su muitinės terminalais kuriuose sandėliuojami visi į Kievą atvykstantys bei išvykstantys kroviniai.
Firma UAB Göllner Spedition Klaipėdoje įsikūrė 1992 m.. Pradžioje uždaroje akcinėje bendrovėje dirbo du darbuotojai, tai direktorė ir buhalterė, kurios tvarkė visus firmos reikalus. Laikui bėgant firma pamažu plėtėsi ir didėjo. Šiuo metu Klaipėdos ofise dirba 13 žmonių (neskaitant vairuotojų) ir turi 12 Jumbo mašinų. Firma turi ir keleta mažesnio tonažo bei kubatūros mašinų. Visos mašinos yra telefonizuotos bei gerai prižiūrimos. Firmos auto parko techniniu aptarnavimu ir nepriekaištingu sunkvežimių stoviu rūpinasi nuosavos dirbtuvės Nienburge. Jų priežiūros dėka transporto priemonių būklė yra pastoviai reprezentatyvi ir firma klientams palieka gerą įspūdį. UAB Göllner Spedition veža krovinius nuo 1 kg. iki 24 t. į kliento pageidaujamą šalį. Du kartus per savaitę išvyksta smulkios siuntos iš Hamburgo krovinių terminalo ir vyksta keltu į Klaipėdą. Klaipėdoje fimos darbuotojai operatyviai iškrauna krovinį sandėlyje ir išvežioja gavėjams. Iš Klaipėdos sandėlių smulkios siuntos į Hamburgo krovinių terminalą išvyksta kol kas tik vieną kartą, o iš ten jos vyksta tiesiai gavėjams. Firmos darbuotojai Klaipėdoje nuolat palaiko ryšius su savo centru Hamburge ir dėl to turi tikslią informaciją apie kliento krovinį. Jie taip pat dalyvauja parodose (mugėse) kurios vyksta. Klaipėdoje. Čia vėlgi tarsi susitikimų vieta tarp Rytų ir Vakarų. Mugėse užmezgami nauji kontraktai, įsisavinamos rinkos. UAB Göllner Spedition yra mugių, vykstančių Klaipėdoje, aptarnaujanti ekspedicinė firma. Firma savo klientams gali pasiūlyti platų paslaugų tinklą nuo pavienės dėžės iki sukomplektuoto krovinio. Firma savo klientams siūlo plačią paslau-gų paletę, tai:
1. kelių, geležinkelio, jūros ir oro transportą,
2. smulkių krovinių pervežimus pagal reguliarų tvarkaraštį ir garantuotą pristatymo terminą,
3. konteinerių pervežimus ir priežiūrą,
4. sandėliavimą, perkrovimą, komisinės bei šalutinės paslaugas,
5. muitinės formalumų sutvarkymų,
6. tiesioginius pervežimus į visas Baltijos valstybes ir NVS šalis,
7. konsultacijas transporto klausimais,
8. įmonių ir gamybos perkėlimą,
9. pervežimus sunkvežimiais atlieka šalies viduje ir užsienyje,
10. surenkamų krovinių pervežimus,
11. dalinių krovinių ir pilnai sukomplektuotų krovinių pervežimą,
12. kombinuotų krovinių pervežimą,
13. konteinerių pervežimus geležinkeliu.

Platus pasaulyje eksportuojamų ir importuojamų visų rūšių prekių srautas sudaro firmos Göllner Spedition dienos verslą. Firma savo partnerių dėka atstovaujama svarbiose pasaulio prekybos vietose ir ten atlieka nemažą darbo dalį. Firmai (užsakovei) belieka tik susikoncentruoti prekyboje, nes visą kitą darbą pasistenks padaryti Göllner Spedition grupė.PASLAUGŲ IDENTIFIKAVIMAS
Atliekant paslaugą per Göllner Spedition kompaniją, reikia visada užtikrinti kiekvienos atskiros siuntos identiškumą. Pirmiausia tam, kad būtų galima atsekti visą paslaugos tiekimo procesą ir operatyviai spręsti materialinės atsakomybės reikalavimą, kokybės neatitikimų ir reklamacijų klausimus. Kiekvienas užsakymas gauna vienareikšmį (aiškų) apskaitos numerį, kurį automatiškai išduoda duomenų apdorojimo mašina. Atskirose specialiose srityse dar suteikiami ir specialūs užsakymų numeriai, kad pagreitėtų grįžtamoji kontrolė darbo vietoje.
Apskaitos numeris yra aštuonženklis skaičius, kurį skiria duomenų apdorojimo mašina automatiškai.
Pervežimo (ekspedicinio) užsakymo numeris susideda iš tokių elementų: Y MM / POS – XX

Y-reiškia skyriaus (padalinio) apibrėžimą pagal tokį raktą:
A = Autolog (konteinerių išsiuntimas besikartojančiam klientui)
iš HH (Hamburgo sandėlių) į Gö/Kl (sandėlius Klaipėdoje) ir
atvirkščiai,
B = Baltikum – iš HH į Gö/Kl + pervežimas toliau

C = Konteineriai, nacionaliniais/tarptautiniais maršrutais,
D = Vokietija – iš GöKl į Vokietiją (HH),
E = Eksportas – Jūra / Oru,

G = Tarptautiniai pervežimai krovininiais automobiliais,
I = Importas – Jūra / Oru,
L = Sandėliavimas,
M = Philip Morris, iš Gö/Kl paskirstymas Lietuvos viduje bei
eksportas,
N = Nacionaliniai pervežimai Vokietijoje,
O = Baldų transportas,
P = Projektai,
S = NVS šalys,
T = ET / EPC,
U = Ukraina.

MM = užsakymo įtraukimo apskaiton mėnuo,
POS = triženklis pozicijos eilės numeris.

XX = dviženklis poeilio numeris – taikomas tik HH padaliniui
Baltikum, Autolog.

Be viso to, dar yra numeriai pagal užsakymus ir klijentus, duodami pagal jų naudojimo sritį ir garantuojantys atliktų paslaugų identifikavimą ir atgalinę kontrolę.KOKYBĖS DOKUMENTŲ SKIRSTYMAS
Naujus dokumentus centralizuotai visiems kompanijos padaliniams išsiunčia pavojingų krovinių įgaliotinis paštu. Apie galiojančių (taikomų) ir išdalintų dokumentų revizinę būklę pavojingų krovinių įgaliotinis daro atitinkamas pastabas. Senus dokumentus reikia tuoj pat sunaikinti, kai tik įsigalioja nauji dokumentai.
Dokumentacijos paskirstymas vykdomas atitinkamais įrašais – kokybės atžymomis. Kokybės atžymos nedaromos. Įgaliotinis kokybei kontroliuoti reguliariai tikrina naudotus dokumentus.MOKUMO TIKRINIMAS
Jei užsakymą nori pateikti naujas klientas arba jei klientas per šešis mėnesius nepateikė nė vieno užsakymo, yra tikrinamas kliento mokumas, jei užsakymo vertė viršija 2.500,- DM.
Iš debitorių – klientų – sąrašo, kurį turi kiekvienas darbuotojas, galima sužinoti, kada klientui buvo atliktas paskutinis užsakymas. Be to kompiuterinėje programoje “Spedit“ per funkciją AE 9 kliento numerio ar palyginamojo kodo pagalba galima sužinoti, ar klientas yra įtrauktas į apskaitą (duomenų bazę). Per funkciją A 10 Spedit programoje galima įvesti reikiamus paieškos kriterijus.
Šis tikrinimas daromas tam, kad Göllner Spedition kompanijai sumažėtų mokėjimų reikalavimų netekimo rizika ir kad abejotinu atveju būtų galima atsisakyti užsakymo.

Jei klientas yra juridinis asmuo, tai informaciją apie jo mokumą
galima gauti per Göllner Spedition firmos banką iš pono Schwan’o, Göllner Spedition, Hamburg, banke

Hamburgische Landesbank,

Kreditauskunft (informacija apie kreditą)

Fizinių asmenų atveju pirmiausia reikėtų gauti kliento sutikimą. Tokiais atvejais mokumo tikrinimas apsiriboja visų Göllner Spedition darbuotojų žiniomis apie tikrinamąjį klientą. Darbuotojai tikrina Spedit programoje ir klausia savo kolegų, ar jiems klientas žinomas, bei tariasi su buhalterija Nienburge ir Hamburge.

Jei dėl likvidumo gali kilti abejonių, o užsakymo vertė neviršija 10.000,-DM, tai reikalingas aukštesnio pagal rangą viršininko sprendimas, jei užsakymo vertė viršija 10.000,-DM, tai reikalingas vadovybės (direkcijos) sprendimas.PASLAUGŲ ĮSIGIJIMAS
Göllner Spedition savo paslaugų atlikimui įjungia ir subįmonininkus (samdomus vežėjus). Įtraukiant tokius subįmonininkus garantuojamas, Göllner’io vadovavimo kokybei, sistemos vieningumas. Klijentams siūloma vieninga jų perkamų paslaugų kokybė.
Kiekvienas darbuotojas, savo atsakomybės ribose ruošiantis paslaugas, atsako už teisingą parinkimą ir įtraukiamą subįmonių, kurios atitiktų Göllner Spedition reikalavimus ir kurioms galima duoti tokius įgaliojimus.
Vidiniu auditu vadovavimo kokybei įgaliotinis kontroliuoja įmonių vertinimą ir leidimų davimą.
Vertinimo ir leidimo davimo atsakomybė atrodo taip:

Atsakingi už įmonių įvertinimą ir leidimo davimą

Įmonė Pirminis įvertinimasir leidimas Sandorio kontrolė
Krovinio transporto Įmonė Ekspedicinės kontoros vadovas Atstovybės vadovas/ įgaliotinis kontroliuoti kokybei
SandėliavimoĮmonė Ekspedicinės kontoros vadovas Atstovybės vadovas/įgaliotinis kontroliuotikokybei
Pakrovimoįmonė Ekspedicinės kontoros vadovas Atstovybės vadovas/įgaliotinis kontroliuotikokybei
Karjeras Atstovybės vadovas Atstovybės vadovas/įgaliotinis kontroliuoti kokybei
Frachtuotojas Atstovybės vadovas Atstovybės vadovas/įgaliotinis kontroliuoti kokybei
Korespondentas Direktorius Atstovybės vadovas/įgaliotinis kontroliuoti kokybei

Göllner Spedition tikrina ir įvertina paslaugų tiekėjus, kurie dirba įmonei. Įvertinimui gali būti pasitelkiami ir tokie kriterijai:
• Įmonės saviinformacija,
• Atlikimo terminai,
• Punktualumas,
• Sugadinimų dažnumas,
• Kainos / Paslaugos santykis,
• Atliktų paslaugų grįžtamasis įvertinimas,
• Kokybės reguliavimo sistemos egzistavimas.

Göllner Spedition užsakymuose yra visi teikiamų paslaugų api-būdinantys duomenys.

Priimamieji paslaugų tiekėjai gauna iš Göllner Spedition anketą saviinformacijai. Anketos turinys nustatomas ir keičiamas suderinus su įgaliotiniu kokybei kontroliuoti.
Klausimai gali būti papildomi specifinėmis, šaliai ar tarpusavio ryšiams, aktualiomis detalėmis. Anketą sutrumpinti draudžiama. Kai visos žinios jau surinktos, jos gali būti įvertinimo pagrindu. Užpildyta anketa įvertinama.
Jei su pasirinktu paslaugų tiekėju dar neužmegzti dalykiniai ryšiai ir nebuvo galimybės saviinformacijai, tai paslaugų tiekėjas gauna du bandomuosius užsakymus, kurie yra įvertinami.
Greta to reikia duoti paslaugų tiekėjui galimybę pateikti anketinę saviinformaciją. Teigiamai įvertinus saviinformaciją ir bandomuosius užsakymus, paslaugų tiekėjas įtraukiamas į priimtų subįmonių sąrašą, kuris yra pagrindas tipiniam leidimui.
Pirminį įmonės įvertinimą atlieka ankščiau minėtas atsakingas asmuo. Šioje vertinimo stadijoje galima tartis su įgaliotiniu kokybei kontroliuoti, ypač tada, kai kalba eina apie dideles užsakymų apimtis.
Pagal rezultatą atsakingas asmuo (jei reikia, pasitaręs su įgaliotiniu kokybei kontroliuoti) priskiria paslaugų tiekėją vienai iš tokių kategorijų:

– A = Bendradarbiavimas galimas,

– B = Bendradarbiavimas galimas sąlyginai,
– C = Bendradarbiavimas draudžiamas.

Priskyrimas daromas (pažymimas) saviinformacijos anketoje. Jei bendradarbiavimas galimas sąlyginai, tai vertintojas turi sąlygas paaiškinti smulkiau. Tos sąlygos įtraukiamos į priimamų subįmonininkų sąrašą.
Įgaliotinis kokybei kontroliuoti sudaro subįmonininkų sąrašą. Jis disponuoja šiuo sąrašu centralizuotu būdu per duomenų apdorojimo techniką ir gauna visus reikalingus pasirinktos subįmons duomenis ir jos priskyrimą vienai iš kategorijų. Jei įmonė priskirta prie kategorijos „B“, tada taikomi reikalingi apribojimai (žr. priedą B).
Subįmonininkų sąrašas tikrinamas tam tikrais intervalais, revizijos lygis nustatomas pagal sąrašą.
Ilgam laikui priimtos subįmonės turi praeiti ilgai trunkantį vertinimą. Kriterijai šiuo atveju gali būti:

· paslaugos apibūdinimas,
· suteiktų paslaugų atitikimas klijentų reikalavimams,
· pirminis įmonės vertinimas,
· įmonės saviinformacija,
· KVO / CMR draudėjo atsakomybės įrodymai.

Esant didelės apimties užsakymams, Göllner. Spedition atlieka įmonės auditą.
Organizacinio vieneto atsakingas asmuo užtikrina, kad visi padalinio darbuotojai galėtų susipažinti su subįmonininkų sąrašu.
Pridėta (priedas C) sutartis dėl subįmonės yra pavyzdys, kad atskirais atvejais galima prisitaikyti prie ypatingų reikalavimų. Tuos pakeitimus reikia aptarti su direktoriumi ir įgaliotiniu kokybei kontroliuoti.
Klijentui pageidaujant, Göllner Spedition arba klijentas, jei tai numatyta atskira sutartimi, gali atlikti vidinius auditus subįmonėje. Tais atvejais Göllner Spedition informuoja subįmonę ir gauna jos sutikimą. Jei tik yra galimybė, toje verifikacijoje dalyvauja ir kokybės reikalų patikėtinis. Tie auditai neatleidžia subįmonės nuo materialinės atsakomybės.
Kad būtų galima be problemų įvykdyti Göllner’io klijento pageidavimą atlikti auditą, mes remiamės saviinformavimo anketa (priedas A).
Priedas A – Anketa saviinformacijai,
Priedas B – Subįmonių sąrašas,
Priedas C – Sutartis su subįmonininku.SUTARTIES KONTROLĖ
Skiriamoji linija tarp užsakovo ir kompanijos Göllner Spedition turi didelę reikšmę, nes atsiranda sutarties santykiai su toli siekiančiomis ūkinėmis ir juridinėmis pasekmėmis. Ypač didelę reikšmę turi kliento reikalavimų įvykdymo galimybių tikrinimas, ta kryptimi dirbama jau svarstant klijento paklausimą.
Pastabos apie klijentų paklausimus, kaštų kalkuliaciją ir sutarties kontrolę / sutarčių tikrinimus, grindžiamos dokumentais ir saugomos archyve.
Iš esmės visi Göllner Spedition adresuoti paklausimai apdorojami pagal vieningą schemą.
Kiekvienam klijento paklausimui užpildomas blankas „Kliento paklausimas“ (žr. 14 psl. Pvz. 1). Pagal užsakymo pobūdį užpidoma blanko antroji pusė. Sudarant pasiūlymą, tikrinamos užsakymo įvykdymo galimybės. Po raštiško / žodinio užsakymo pateikimo klientas gauna užsakymo patvirtinimą faksu su blanku „Kliento paklausimas / Užsakymo patvirtinimas“, išskyrus atvejus, kai užsakymai remiasi bendrosiomis („rėminėmis“) sutartimis, numatančiomis ilgalaikius dalykinius santykius su klientu.
Kiekvieną užsakymą reikia patikrinti. Teigiamu sutarties tikrinimo rezultatu visada laikomas frachto dokumento – pervežimų užsakymo, B/L, KVO – FB, CMR – FB ar pervežimų kortelės – sudarymas nustatyta tvarka.
Reikalų tvarkytojas ryšiams su klientais atsako už vieningą darbo metodiką. Jei reikalavimai peržengia normalios paslaugų sutarties ribas, tai jie pateikiami raštu, kaip projektinėse sutartyse.
Dokumentų ruošimo tvarka:

Kliento paklausimas

Blanke „Klientų paklausimas / Užsakymo patvirtinimas“ dokumentais pagrindžiama užsakymo apimtis ir išdėstomos sąlygos, kuriomis užsakymas gali būti atliekamas.

Bendrosios sutartys
Bendroje sutartyje detaliai išdėstomas užsakymų paketo įvykdymas tarp užsakovo ir Göllner Spedition. Sutarties tikrinimai čia remiasi nustatytais bendraisiais susitarimais.

Užsakymų tipai:

Vienkartiniai užsakymai
Vienkartiniai užsakymai Göllner Spedition pateikiami vieną kartą remiantis pasiūlymu. Šiuo atveju klientui visada reikia siųsti užsakymo patvirtinimą.

Pasikartojantys užsakymai
Tai yra užsakymai, kurie pateikiami remiantis tipiniais susitarimais.

Logistikos paslaugos
Tai tokie užsakymai, kurie pateikiami logistikos pasiūlymo pagrindu. Jei pirmam / vienkartiniam sandoriui pateikti ne visi reikalingi duomenys ir jei tų duomenų užsakovas negali pristatyti, tai užsakovas informuojamas, kad užsakymas priimamas su sąlyga, kad jį bus galima įvykdyti.

Taikomi dokumentai:
Blankai: „Kliento paklausimas / Užsakymo patvirtinimas“ su antra puse
„Nacionaliniai prekių pervežimai” (kelių transp.),
„Eksportas / Importas šalyje“,
„Konteinerių pervežimai, eksportas / importas šalyje“,
„Sandėliavimas / Perkrovimas“,
„Importas / Eksportas jūra LCL konteineriais“,
„Importas / Eksportas jūra FCL konteineriais“,
„Krovinių Importas / Eksportas oru“,
„Nacionalinis / Tarptautinis baldų transportas“.
Pvz. 1

KLIENTŲ PAKLAUSIMAS/ Klientas.......
UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS Data..........

Užsak.Nr........

Gatvė: Indeksas: Vieta:
Atsakingas asmuo: Tel. Fax.

Duomenys apie krovinį:
Vietų skaičius/rūšis Išmatavimai Svoris/tūris Krovinio rūšis
....... ..x..x.. ....... .......

Pakrovimo data /laikas /Vietovė

Iškrovimo data /laikas /Vietovė

Ar reikia laikytis krovimo nurodymų TAIP / NE Perkrov.uždraustas TAIP / NE
Pavojingas krovinys-klasė Neišmuit.krovinys TAIP / NE

Gavėjo duomenys:
Firmos pavadinimas:
Adresas: . Tel.:
Ind.: Vietovė: Fax.:

Pristatymo sąlygos: Kliento draudimas TAIP / NE

INCOTERM-rūšis: Transp. draudimas TAIP / NE

Reikalingi dokumentai Dok.pristato klientas Dok. Paruošia Göll / Sped.

Pasiūlymas iki: Kaina......+PVM

Kokiu būdu mūsų firma Jus sudomino?___________________________________________
__________________________________________________________________________

Rezultatas: _________________________________________________________________

Užsakymo Nr.:.......

BROKUOTŲ PRODUKTŲ / PASLAUGŲ VALDYMAS

Kiekvienoje organizacijoje, kur atliekant užsakymus reikia daug personalo, pasitaiko klaidų. Kokybės neatitikimas yra negatyvus skirtumas tarp reikalaujamos / susitartos ir atliktos paslaugos.
Išaiškinus brokuotą paslaugą / brokuotą siuntą, tuoj pat imamasi priemonių išvengti jos sukeliamų nuostolių. Jeigu taip įvyksta atsakingas asmuo tuojau pat pildo blanką “Informacija apie iškrovimą /neatitikimai” (žr. Pvz. 2.), kuriame nurodomi visi pastebėti neatitikimai.

Pvz.: 2

INFORMACIJA APIE IŠKROVIMĄ /
NEATITIKIMAI

Göllner Spedition....... Mašinos Nr.:.........

CMR Nr. Prekės Nr.(sandėlyje) Trūkumas Perteklius Siuntėjas Gavėjas Data

Klientas informuojamas, jei broko negalima pašalinti viduje ir prekė:
• nepilna arba sugadinta,
• buvo jau nepilna ar sugadinta, kai ją klientas pristatė arba kai ji buvo

perimta,
• negali būti laiku pateikta / perimta,
• turi kitokiu būdu paruoštą ar kitokią etiketę,
• turi per didelį skaièių siunčiamų dalių,
• lydima neteisingai paruoštų dokumentų,
• yra be dokumentų.KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS
Göllner Spedition perveža krovinius savo automobiliais ir savo dirbtuvėse atlieka automobilių techninį aptarnavimą ir remontą.
Disponentai atsako už automobilių panaudojimo valdymą. Planuodami automobilių panaudojimą, suderinę su krovininio automobilio meistru, jie turi atkreipti dėmesį į automobilių techninius intervalus ir jų laikytis. Pirmenybė teikiama skubos reikalaujančiam remontui.
Vairuotojai yra įpareigoti stebėti jų automobilių eksploatacinį saugumą. Apie pastebėtus trūkumus jie turi pranešti disponentams ir krovininių automobilių meistrui. Vairuotojo pastebėtus defektus disponentas atžymi “Defektų sąraše” (žr. Pvz. 3) ir jį faksu siunčia į dirb-tuves. Juose automobilių meistrai nustatę defektų sudėtingumą paskiria remonto laiką ir datą.
Už pavojingą krovinį atsakingas asmuo yra įpareigotas patikrinti kaip automobilis atitinka visus teisinius, pavojingą krovinį liečiančius potvarkius. Jis turi teisę laikinai neleisti krovininiam automobiliui pervežti pavojingą krovinį, jeigu minimas automobilis neatitinka nurodymų, susijusių su pavojingo krovinio pervežimu.PERVEŽIMAS SAUSUMOS KELIU
Göllner Spedition disponuoja savais automobiliais ir paveda subįmonės darbuotojams pervežti taip pat ir pavojingus krovinius. Įtraukiant į darbą subįmonės darbuotojus yra užtikrinamas Göllner Spedition kokybės menedžmento sistemos vieningumas. Klientams siūloma vieninga savų ir parūpintų paslaugų kokybė.

Kiekvienas disponentas, kuris savo atsakomybės srityje parūpina paslaugas yra atsakingas už tinkamą Göllner Spedition automobilių patikrinimą ir eksploatavimą, o taip pat už tinkamą subįmonių automobilių parinkimą ir eksploatavimą, kurie atitinka Göllner Spedition dispozicijos keliamus reikalavimus ir kuriais leidžiama naudotis pervežant pavojingus krovinius.
Pvz. 3
DEFEKTŲ SĄRAŠAS

Göllner Spedition
Klaipėda
Nustatytas defektas Vairuotojo pavardė Data

Šis defektų sąrašas nufaksuojamas į remonto dirbtuves Nienburge, remonto užregistra-vimui, bei į Hamburgo Baltikum skyrių.

Valstybiniai numeriai__________________________________________________________

Mobilaus telefono numeris_____________________________________________________

Vairuotojo vardas, pavardė_____________________________________________________

Kelto pavadinimas____________________________________________________________

Kelto išplaukimo data/val.______________________________________________________

Kelto atvykimo į Vokietijos uostą data/val.________________________________________

Tinkamos transporto priemonės pasirinkimas priklauso ir nuo šių faktorių:

krovinio tipo;
· svoris,
· pavojingas krovinys,
· gabaritai / tūris / siuntos dalių išmatavimai,
· reikalingi krovinio metrai / padėklų padėties vietos / krovinio štabelia-

vimas,
· nurodymai dėl kamšaties.

išsiuntimo vietos;
· pakrovimo galimybės vietoje,
· platformos kroviniams sandėlis/platformos kroviniams aukštis,

pirmame aukšte,

pakrauna patys klientai,

pakrauna ekspeditoriai,
· nustatyto maršruto nurodymo paskirties vietos,
· iškrovimo galimybės vietoje,
· platformos kroviniams sandėlis/platformos kroviniams aukštis

pirmame aukšte

pakrauna patys klientai

pakrauna ekspeditoriai
terminų;
· pakrovimo diena,
· iškrovimo diena,

turėjimo savo žinioje krovinių talpų;
· krovininis automobilis arba konteineris,
· automobilio / konteinerio tipas,
· automobilio / konteinerio įranga,

kokiais automobilių tipais disponuojama;
· daugiasekcijinis traukinys (vilkstinė),
· balninis traukinys,
· furgonų autotraukinys,
· tentinis autotraukinys,
· konteineris,

automobilio įrangos;
· naudingo kėbulo ploto vidinė masė ( L / B / H ),
· konteinerio / furgono durelių masė ( L / B / H ),
· lygio reguliavimas / pneumatinė pakaba,
· naudinga apkrova / tūris,
· automobilio pakrovimo galimybės + galo, šonų arba didžiausias pakrovimas / iškrovimas,

personalo;
· likutinė vairuotojo važiavimo trukmė pagal EB socialines direktyvas,
· vairuotojo žinios apie pervežamo krovinio ypatybes,
· vairuotojo mokslo pagrindai,
· vairuotojo pavojingo krovinio pažyma,

automobilio dispozicijos;
· kitas automobilio panaudojimas po šio pervežimo, tuščių km dalies sumažinimas,
· kokia ligšiolinė automobilio eksploatacija yra galima, kad būtų galima šį pervežimą atlikti palankiomis kainomis,

įtakos turinčių faktorių;
· pakrovimo, iškrovimo laikas,
· apribojimai dėl techninio aptarnavimo intervalų,
· padangų susidėvėjimas,

įtakos neturinčių faktorių;
· nelaimingi atsitikimai pervežant,
· vairuotojo prastova,
· oro įtaka,
· automobilio prastova.

Automobilių panaudojimas šalia aukščiau nurodytų faktorių taip pat priklauso ir nuo savo autoparko apkrovimo laipsnio. Dispozicija visų pirma panaudoja darbui savo automobilius, jeigu esamas automobilio tipas atitinka pervežimo reikalavimus. Vadovas uždraudžia panaudoti savo automobilius bei vairuotojus, jei nustatoma, jog šie netinkami pervežimui. Saugumas ir klientų aptarnavimas savarbiau nei savų. automobilių apkrovimo laipsnis.
Disponentai patys sprendžia, kokie automobiliai panaudojami atskiro pervežimo metu. Jų sprendimą sąlygoja krovinys, automobilis ir ypatingai vairuotojo panaudojimo galimumas – EB socialiniai potvarkiai – bei vairuotojų išsilavinimas.

Kiekvienas automobilio eksploatavimas dokumentiškai atvaizduojamas automobilio ir užsakymo dispoziciniame plane. Dviguba duomenų apskaita užtikrina, kad kiekvienas užsakymas apdorotas. Papildomai kiekvienam pavedimui išduodamas dispozicijos lapas, kuriame surašytos visos esminės detalės, siekiant užtikrinti pavedimo atlikimą ir atsiskaitymą už jį. Kitą savo pavedimą vairuotojas gauna autotelefonu jeigu jis neatvyksta į Göllner Spedition biurą Nienburge, Hamburge arba Klaipėdoje. Siekiant užtikrinti kito pervežimo atlikimą, vairuotojas prieš kelionę dar kartą autotelefonu pasiskambina disponentui ir su juo suderina visus būtinus pakrovimo duomenis.KLIENTO PAKLAUSIMAS
Apdorojant klientų paklausimus, naudojamas kontrolinis sąrašas – konteinerių eismas Importas / eksportas šalis. Pastarieji ypač naudojami esant naujiems klientams arba kai yra nereguliarūs vieno kliento užsakymai, taigi, kai neegzistuoja ilgalaikių sutartinių santykių. Kontrolinis sąrašas naudojamas sutarties tikrinimui, kuris yra kaip priedas prie metodinių nurodymų ir vadinasi “Sutarties tikrinimas“.UŽSAKYMO PRIĖMIMAS
Prieš priimant užsakymą yra patikrinamos užsakymo išpildymo sąlygos. Tam priklauso ir kliento mokumo patikrinimas, kurį atlieka su klientais susijęs Göllner Spedition konsultantas pagal darbinius nurodymus “Mokumo tikrinimas“.

Jeigu turi būti pervežamas arba sandėliuojamas pavojų keliantis krovinys, įtraukiamas į darbą Göllner Spedition už pavojingus krovinius įgaliotas asmuo pagal metodinius nurodymus “Pavojingų krovinių pervežimo kontrolė“.UŽSAKYMO PARUOŠIMAS
Gavus iš kliento užsakymą, Göllner Spedition siunčia jam iš esmės užsakymo patvirtinimą.
Su klientais susijęs konsultantas pagal kliento užsakymą praveda dispoziciją.
Jeigu kliento terminų vėliau neįmanoma laikytis, klientas nedelsiant apie tai informuojamas ir galimu atveju iš kliento gaunami tolimesni nurodymai.
Perkrovimo bendrovėms, laivininkystės bendrovėms bei pastarųjų subįmonėms užsakymas paduodamas tik kruopščiai jas įvertinus.UŽSAKYMO VYKDYMAS – IŠSIUNTIMAS GELEŽINKELIU
Po to, kai Göllner Spedition gavo užsakymą, TFG / ICF yra duodamas užsakymas, panaudojant bendrovės išsiuntimo pavedimą pakrauti į geležinkelio vagonus. Firma BAHN AG suteikia konteinerį, kuris pakraunamas išsiuntimo vietoje. Išsiuntimo vieta gali būti tiesiog kliento – pirminis siuntėjas – arba Göllner Spedition sandėlis, priklausomai nuo to, ar kalbama apie FCL arba LCL konteinerį. Po to Bahn AG perveža tą konteinerį į geležinkelio terminalą, ten perkeliamas ir išsiunčiamas nurodytu adresu. Muitinės formalumus tvarko Bahn AG arba TFG / ICF.

Geležinkelio transportavimo metu Göllner Spedition nuolatos gauna pranešimus kokioje vietovėje dabar yra konteineris arba kokioje vietovėje jis dabar perkraunamas.UŽSAKYMO VYKDYMAS – IŠSIUNTIMAS KELTU
Padavus užsakymą Göllner Spedition konteineris perimamas. Jeigu kalbama apie laivininkystės konteinerį, jį perima laivininkystės bendrovės konteinerių terminalas, nuosavi Göllner konteineriai nugabenami į pakrovimo vietą. Jei konteineris atvyksta iš užjūrio, pirkėjas atiduoda dispozicijon originalius B / L, Göllner Spedition juos indosuoja ir įteikia toliau makleriui, kuris išduoda išleidimo numerius. Šių išleidimo numerių pagalba konteineris uoste gali būti paimtas vilkiko ir nugabentas į keltą.
Paraleliai šalia to ruošiami muitinės dokumentai, vairuotojui išduodami išleidimo numeriai ir užsakoma vieta kelte.
Pakrovimo į laivą metu uoste tvarkomi muitinės eksporto formalumai, po to Göllner Spedition Hamburgo m. siunčia faksu Göllner Spedition firmai esančiai Klaipėdoje arba Rygoje, gabenimo laivu informaciją (Fährplatz-buchungen, Konteinerių/LKW judėjimas keltais žr. 4 pvz.).
Gavimo uoste sutvarkius importo muitinės formalumus konteineris toliau transportuojamas gavėjui, iškraunamas, ir konteineris:

· atgal grąžinamas laivininkystės bendrovės konteinerių depo, kur tuščiam konteineriui užsakoma vieta kelte ir pavedama vilkikui nugabenti konteinerį gavimo uoste arba pavedama geležinkeliui pargabenti konteinerį atgal.
· naujai pakrovus gabenamas atgal, kur užsakoma vieta kelte, parūpinami eksporto dokumentai ir pavedama geležinkeliui arba vilkikui nugabenti konteinerį atgal iš gavimo uosto gavėjui. Muitinės importo formalumus tvarko muitinės deklarantas gavimo uoste. Iškrovus konteinerį pastarasis gabenamas į laivininkystės bendrovės depo. Informacija prekių gavėjui suteikiama sinchroniškai su muitinės importo formalumų tvarkymu.
· jei kalbama apie Göllner Spedition konteinerį, toks pat veikimo būdas kaip parašyta ankščiau, tačiau konteineris grąžinamas į Göllner Spedition.

Pvz. 4

FÄHRPLATZBUCHUNGEN
(Konteinerių/LKW judėjimas keltais)

Išvykimo data......... Atsakingi asmenys:

Kam............

Nuo ko...........

Eil.Nr. Konteinerio/LKW Nr. PositcijosNr. Siuntėjas Gavėjas Pageidaujamaskeltas Užsakytas Keltas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.UŽSAKYMO VYKDYMAS-IŠSIUNTIMAS KROVININIU AUTOMOBILIU
Jei konteineris gabenamas krovininiu automobiliu, išdavus užsakymą pasirinktai subįmonei įteikiamas transportavimo pavedimas, parengiami CMR – važtaraštis, eksporto dokumentai ir perėmus prekę subįmonei, gavėjui išsiunčiama informacija.ATLIKTŲ EKSPEDICINIŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS
Apskaičiuojama atitinkamai pagal susitarimą, pasiūlymą arba pagal tarifą. Vėliausiai dabar atskaičiuojamos išlaidos muitinei, mokesčiams ir draudimui.
Taip pat apskaičiuojamos susitartos išlaidos su subįmonėmis, geležin-keliu, uosto tarnybomis ir laivininkystės bendrovėmis.GÖLLNER SPEDITION DARBO EIGA IKI TRANSPORTO – UŽSAKYMO KROVIMIAMS Į BALTIJOS ŠALIS
Klientas duoda transporto užsakymą žodiniu būdu (telefonu), ir jeigu klientas sutinka su Göllner Spedition pasiūloma kaina, tada jis iškarto gauna iš disponento raštišką transporto patvirtinimą. Su klientais susiję darbuotojai jau disponuoja atitinkamą sunkvežimį tuo atveju, jeigu klientas neturi galimybės pats atsigabenti krovinį arba klientas atgabena mažomis siuntomis ir renka Göllner sandėly iki tam tikros dienos.
Perdavus telefonu transporto užsakymą, samdant sunkvežimį būtinai reikalingas raštiškas patvirtinimas.DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS – KROVINIO PLANAVIMAS
Klientas atsiunčia krovinį su kartu lydinčiais dokumentais arba dokumentai atsiunčiami paštu. Paraleliai prie to:
· krovinio duomenys įvedami į kompiuterį,
· kiekvienam kroviniui kompiuteryje paruošiamas CMR’as lyd-raštis,
· kompiuteriu paruošiamas bendras krovinių sąrašas (išankstinė ladeliste žr. 5 pvz.),
· paruošiami muitinės dokumentai:

+ išmuitintiems kroviniams: užpildyti dokumentą BAD

+ neišmuitintiems kroviniams: patikrinti T-1 galiojimo

laiką, patikrinti saugumą, surašyti naują T-1 jeigu:

– pasibaigęs jo galiojimo laikas,

– jei krovinys atgabentas su užplombuotu sunkvežimiu.

Po to, kai jau nuspręsta tarp sandėlininko ir tuo disponuojančio darbuotojo kokios siuntos su kokiais sunkvežimiais bus transportuojamos, tada sudaromas galutinis bendras krovinių sąrašas (ladeliste žr. 5 pvz.).

Pvz. 5

LADELISTE
(krovinių sąrašas)

Ladeliste Nr..........

Data..............

Puslapis............

Vairuotojas...............
Mašinos Nr..............

Siuntėjas Gavėjas Prekės sand.Nr. Krovinio pav. Svoris Vidinis pozicijos Nr. Mokėtojas Pakrovimo data Tūris
...... ....... ....... ...... .... ...... ...... ........ ......
...... ....... ....... ...... .... ...... ...... ........ ......
...... ....... ....... ...... .... ...... ...... ........ ......
...... ....... ....... ...... .... ...... ...... ........ ......
...... ....... ....... ...... .... ...... ...... ........ ......
...... ....... ....... ...... .... ...... ...... ........ ......
...... ....... ....... ...... .... ...... ...... ........ ......KROVIMAS
Remiantis bendru krovinių sąrašu sunkvežimis pradedamas krauti. Sandėlininkas atžymi kiekvieną krovinį bendrame sąraše kas kur kokiame sunkvežimyje pakraunamas. Po sunkvežimio pakrovimo sandėlininkas bendrą sąrašą patvirtina parašu ir data. Bendras krovinių sąrašas faksuojamas Göllner Spediton Klaipėdoje. Göllner Spedition Klaipėdoje po to, kai siunta išmuitinama ir toliau nukreipiama, bendrą krovinių sąrašą (Tolimesnis transportavimas žr. 6 pvz.) pildo sekančiai:
· krovinio gavimo data,
· krovinio išmuitinimo data,
· sunkvežimio valst. numeriai jei krovinį reikia toliau nugabenti,
· apytiksli data, kada gavėjas gaus krovinį,

Po to bendras krovinių sąrašas faksuojamas į Göllner Spedition Hamburge.

Pvz. 6

NACHLAUFINFORMATION
(Tolimesnis transportavimas) Kam...........

Nuo ko..........
Ladeliste / CMR NR......
Pozicijos Poeilio Nr. Automobilio valst.Nr. Numatoma pristatymo data Subįmoninkas (vežėjas)
01
02
03
04
05

Kai paaiškėja automobilis į kurį bus pakrautas ir toliau pagal adresą gavėjui gabenamas smulkus krovinys iš Göllner Spedition Klaipėda sandėlio disponentas užpildo krovinio išvežimo iš sandėlio lapą (žr. 7 pvz.). Šio lapo dėka išvengiama nemažai klaidų išvežant smulkius krovinius.

Pvz. 7

IŠVEŽIMO IŠ SANDĖLIO LAPAS Data...........

Užsakymo Nr.......

CMR Nr........
Krovinys:
Vnt. Įpakavimas Turinys Svoris

Dokumentai:
T-1........... Plombos Nr.......... UZ..........Išrašas iš sandėlio:

Sutikrinimas:
Atsakingas disponentas Sandėlio darbuotojas Priėmėjas
Prekės su dokumentais sutik-rintos, pastebėti neatitikimai:..............................Data, parašas: Prekių stovis patikrintas, pas-tebėti prekės pažeidimai:..............................Data, parašas Prekes priėmiau visu kiekiu ir nepriekaištingame stovyje:Firma.....................Vair.pavardė..................Automob.Nr..................Data, parašas

Konteineriai / Padėklai: grąžinti – TAIP / NE
Pastabos..............................DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS
Kai jau aišku kokie kroviniai, kokiu transportu bus transportuojami, išspausdinami CMR ir BAD. Kiekvienam kroviniui be CMR dar pridedamos sąskaitos, sertifikatai ir kt..GÖLLNER SPEDITION HAMBURGE SMULKIOS SIUNTOS PRIĖMIMAS IŠ RYTŲ EUROPOS – UŽSAKYMO APDIRBIMAS
Krovinį pargabenti užsako klientas, Göllner Spedition Klaipėda, arba Göllner Spedition Hamburg.
Göllner Spedition Hamburg duoda raštišką užsakymą Göllner Spedition Klaipėda apie krovinio pargabenimą, pristatymą (Abhol-auftrag – užsakymas žr. pvz. 8). Gavę užsakymą Göllner Spedition Klaipėda darbuotojai susisiekia su užsakyme nurodytu klientu ir derina krovinio paėmimo terminus. Kai paaiškėja tiksli paėmimo data, disponentas parenka automobilį pagal krovinio gabaritus ir duoda visus kliento duomenis vairuotojui krovinio pargabenimui. Parvežtas krovinys sandėliuojamas firmos sandėlyje, tvarkomi reikalingi sandėliavimui dokumentai. Krovinys sandėlyje laikomas iki tol, kol bus komplektuo-jama mašina krovinių išsiuntimui į Vokietiją – Gö/HH (Göllner Spedition Hamburg) sandėlius. Disponentas Klaipėdoja informuoja Göllner Spedition Hamburg darbuotojus apie atvykstančius krovinius pildydamas ir išsiųsdamas faksu “krovinių sąrašą” (žr. pvz. 5).PASIRUOŠIMAS SIUNTOS PRIĖMIMUI HAMBURGE IR TOLIMESNIS SIUNTOS IŠVEŽIMAS
Kad būtų galima pasiruošti ir informuoti klientus kokius krovinius reikės toliau gabenti, Göllner Spedition Klaipėda, pradedant nuo antradienio, Göllner Spedition Hamburgui atfaksuoja bendrą krovinių sąrašą.
Įvažiavus sunkvežimiui į Vokietiją vyksta muitinės formalumų tvarkymas. Krovinį į Hamburgą lydi sekantys dokumentai:
· CMR,
· sąskaitos,
· reikalingi krovinio sertifikatai,

Pvz. 8

ABHOLAUFTRAG
(Užsakymas)

Nuo: Göllner Spedition GmbH Vieta:........

Atsakingas asmuo: .............. Tel.:.........

Pozicijos Nr.: ..............

Kam: UAB Göllner Spedition Vieta:.........

Atsakingas asmuo .............. Tel.:........

***************************************************************************
Siuntėjas: Firmos pav.: ................

Adresas: ................

Vieta: ................

Atsakingas asmuo: ................

Tel./fax.: ................

***************************************************************************
Pakrovimo data/laikas: .............

Krovinys: ............

Svoris: .............

Tūris: .............
Ypatumai:

***************************************************************************
Gavėjas: Firmos pavadinimas: ...............

Adresas: ...............

Vieta: ...............

Pristaymo terminas: .............

Kaina:.........

· muitinės dokumentai, jei tai neišmuitintas krovinys.

Gavę smulkią siuntą Göllner Spedition Hamburge bendrą krovinių sąrašą papildo sekančiai:
· smulkios siuntos gavimo data,
· smulkios siuntos išmuitinimo data,
· sunkvežimio valst. numeriai transportuojant siuntą toliau,
· apytiksli transportavimo data,
· data kada buvo informuotas gavėjas / tolimesnis ekspeditorius.

Ir iš karto minėtas sąrašas išfaksuojamas į Göllner Spedition Klaipėdą. Kroviniai pagal tam tikrus nurodymus sandėliuojami Göllner Spedition Hamburg sandėlius.
Atitinkamai, kaip klientas pageidauja, krovinys pristatomas gavėjui. Jeigu krovinys turi būti klientui atgabentas, tam tikras darbuotojas patikrina krovinį lydinčius dokumentus ir atiduoda toliau Hamburgo disponentui.
Importo muitinės formalumų sutvarkymais, gavėjų informavimu užsiima Baltijos skyrius (Baltikum Abteilung). Atitinkamas darbuotojas atsiskaito su pačiu klientu arba su Göllner Spedition Klaipėda.DARBO EIGOS NURODYMAS, IMPORTAS
Šioje pastraipoje aprašoma generalinio logistikos projekto eiga, eksterninių prekių logistika tarp firmų Klaipėdoje, Belgijoje, Italijoje, kuriais užsiima Göllner Spedition Hamburg, Vokietijoje eksportuojant krovinius į Belgiją ir Italiją, taip pat atgalinės pakavimo medžiagos grąžinimą tiekėjams iš Europos. Pagrindinė proceso eiga sustatyta pridedamoje Flow Chart.
Kroviniai tiesiai nugabenami į Göllner Spedition priklausantį sandėlį, kuriame jie perkraunami, ir tada nugabenami toliau į Belgiją arba Italiją. Atgalinės pakavimo medžiagos išsiunčiamos tiekėjams.UŽSAKYMO VYKDYMAS IR APSKAIČIAVIMAS
Remiantis logistikos projektais išlaidos ir apskaičiavimo būdai yra sudaryti sutartyje. Pavieniai Klaipėdos transporto užsakymai siunčiami raštiškai į Göllner Spedition Hamburg. Už pavienes transporto išlaidas atsiskaito firma Italijoje.UŽSAKYMO PARUOŠIMAS
Paprastai smulki siunta iš Klaipėdos siunčiama 20’ arba 40’ pėdų konteineriais, jei jų nėra tai kraunama į automobilį. Atgaliniai kroviniai pakraunami į Göllner Spedition Klaipėda sunkvežimį ir siunčiami į Klaipėdą. Šiuo atveju Göllner Spedition Hamburg gali patys pasirinkti transporto priemonę (sunkvežimį arba konteinerį).
Göllner Spedition Klaipėdoje atsakingas asmuo duoda užsakymą krovinio paėmimui Göllner Spedition Hamburg disponentui (žr. pvz. 9). Jeigu firmos Klaipėdoje paskelbtas terminas negali būti įvykdytas, tada iškarto firma informuojama ir laukiama tolimesnių jos nurodymų.SMULKIOS SIUNTOS IŠSIUNTIMAS IŠ KLAIPĖDOS
Smulki siunta sukraunama į konteinerius ir vilkikais nugabenama į Klaipėdos tarptautinę perkėlą, toliau keltu į Kylį, Travemiundę, Mukraną. Iš uostų Vokietijoje konteineriai išsiunčiami kombinuotu judėjimu (geležinkeliu), jeigu yra atgalinis krovinys arba perkraunami į sunkvežimius ir išsiunčiami į Belgiją ar Italiją.
Göllner Spedition Klaipėda:
· rūpinasi transportu nuo firmos Klaipėdoje iki Klaipėdos uosto,
· užbroniruoja vietas keltui Klaipėda – Kylis, Travemiunde, Mukranas.
Göllner Spedition Hamburg:
· duoda užsakymą muitinės deklarantams Vokietijos uoste,
· užsako transportą kombinuotam judėjimui iš uosto,
· arba užsako konteineriui nugabenti vilkiką
· informuoja firmas Belgijoje ir Italijoje apie ateinantį konteinerį ir krovinius.ATGALINĖS SIUNTOS
Atgalinės siuntos ir pakavimo medžiagos įpakuojamos į konteinerį ar į sunkvežimį ir iš Klaipėdos atvežami į Hamburgą, sandėliuojami Göllner Spedition sandėlyje ir po to išsiunčiami gavėjams. Disponentas Hamburge gavęs krovinį susisiekia su gavėju telefonu ir informuoja apie krovinio atvykimą. Suderina pristatymo terminus.

Pvz. 9

KROVINIO PARVEŽIMO UŽSAKYMAS-SUTARTIS

Data.........

Nuo:
Užsakovas: UAB Göllner Spedition Klaipėda
Atsakingas asmuo:
Tel.:

Kam:

Göllner Spedition GmbH
Atsakingas asmuo:
Tel.:

Pakrovimo vieta Firmos pavadinimas:

Adresas:

Vieta:

Kontaktinis asmuo:

Telefonas:
Pakrovimo laikas

Pristatymo vieta Firmos pavadinimas:

Adresas:

Vieta:
Pristatymo laikas

Duomenys apie krovinį:
Kiekis/įpakavimas Išmatavimai Svoris Krovinys

Suderinta kaina:..............................

Ypatumai:..............................

DARBO EIGOS NURODYMAS, EKSPORTAS

Užsakymas Göllner Spedition visada atsiunčiamas raštiškai (žr.pvz 9). Kroviniai yra pargabenami iki Göllner Spedition Hamburge priklausančio sandėlio. Paprastai smulki siunta iš Hamburgo siunčiama 20’ arba 40’ pėdų konteineriais arba sunkvežimiais (LKW).

SMULKIOS SIUNTOS IŠSIUNTIMAS IŠ HAMBURGO

Smulki siunta pargabenama iki Göllner Spedition Hamburge priklausančio sandėlio pasamdžius kitą transporto firmą arba trečiąjį tarpininką. Ilgiausiai per penkias darbo dienas (nuo pirmadienio iki penktadienio) įsandėliuojama ir tada pakraunama į Göllner Spedition priklausantį konteinerį / LKW.

Taip pat atliekami tokie darbai:

· CMR pildymas,
· bendras krovinių sąrašas,
· TIR Carnet pildymas,
· kelto Kylis, Travemiunde, Mukranas – Klaipėda vietų užsakymas,
· konteinerių nutempimas iš Hamburgo į uostą, tam samdoma svetima firma,
· išrašoma sąskaita,
· sudedami visi reikalingi transporto, muitinės dokumentai, sąskaitos,
· informacija apie pakrovimą, krovinių sąrašas išfaksuojamas firmai Klaipėdoje, o CMR su šasi numeriu siunčiamas į Göllner Spedition Klaipėdą.

Kad būtų galima Vokietijos uostuose sutvarkyti muitus, siuntėjai paruošia sekančius dokumentus:
· EUR 1,
· eksporto deklaracija (BAD),
· sąskaitos,

Göllner Spedition Klaipėda atlieka sekančias pareigas:
· Priima konteinerius,
· Sutvarko perkėloje muitinės formalumus,
· Nutempia konteinerį firmai Klaipėdoje.

Krovinių išmuitinimu užsiima pati firma Klaipėdoje.

Leave a Comment