INTERNETINIO PADALINIO ĮMONĖJE ĮKŪRIMO PROJEKTAS

TurinysĮžanga 3 psl.Personalas 4 psl.Biuro įranga 6 psl.Reklama ir atidarymas 7 psl.Išvados 8 psl.ĮžangaReklama – gana sudėtinga sąvoka. Ją nagrinėjant, galime rasti persipynusius ekonomikos, sociologijos, psichologijos ir estetikos klausimus. Norint sumaniai naudotis reklama, būtina žinoti jos prigimtį ir funkcionavimo mechanizmą šiuolaikinėje ekonomikoje.Reklama gali būti apibrėžiama ir kaip ekonominė kategorija. Planingai naudojama kaip informacijos priemonė, reklama tampa tarpininku tarp gamybos, cirkuliacijos ir vartojimo sferų.Mūsų įmonė yra gan didelė, seniai turinti nusistatytus tikslus ir darbo principus. Gaminame ir kuriame įvairią reklamą – spausdintinę, TV klipus, radijo reklamą ir kitokią, kokios tik gali pageidauti užsakovas. Iki šiol buvęs vienintelis įmonės trūkumas – internetinė reklama. Norėdami likviduoti šį trūkumą ir turėti galimybę patenkinti vis dažnėjantį klientų pageidavimą, nusprendėme įkurti internetinės reklamos padalinį. Taip pat norėčiau paminėti kelis faktus, kodėl buvo nuspręsta įkurti ir plėsti naują padalinį, skirtą vien internetinės reklamos kūrimui ir gamybai: Reklama padeda apsispręsti pirkėjui. Ji informuoja visuomenę apie naujas prekes, taip pat apie gaminių prekių patobulinimus. Vis daugiau žmonių naudojasi internetu, taigi, natūralu, kad pardavėjų poreikis būtent šiai reklamos rūšiai išaugo. Reklama padeda konkuruoti naujiems gamintojams. Reklama internete tampa vis vertingesnė, todėl ir jos kaina kyla, todėl savaime suprantama, įmonės pelnas taip pat turėtų išaugti.Personalas Visoje įmonėje dirba 54 kvalifikuoti ir turintys patirties tam tikrose srityse darbuotojai. Kadangi panašaus tipo nedidelės apimties ir gan paprastus darbus įmonė atlikdavo ir anksčiau, kai kurie darbuotojai su internetinės reklamos kūrimu ir gamyba yra jau susipažinę. Taip pat šio projekto įgyvendinimo procese galėtų dalyvauti ir užsiimantys vien kūrybiniu darbu asmenys, nes nėra skirtumo – kurti tekstus ar šūkius laikraščiui, žurnalui, televizijai ar internetui. Tačiau kadangi mūsų firmoje internetinei reklamai bus skiriama daug dėmesio (nes jos paklausa gan sparčiai auga), vien esamų darbuotojų nei skaičiaus, nei kvalifikacijos gali nepakakti. Iš pradžių siūlyčiau samdyti žmones esant užsakymams, o ateityje, augant užsakymų apimčiai, samdyti nuolatinius darbuotojus.

Konkrečiai šiame padalinyje reikės tokių specialistų: Pardavimų vadybininko. Dviejų maketuotojų. Žmogaus, kuriančio tekstus bei šūkius (šis specialistas įmonėje jau yra, jam bus papildomai mokama, mokėjimo tvarka bus aptarta vėliau). Programuotojo.Atsiskaitymai su klientais bus vykdomi per bendrą įmonės kasą, mokėjimai darbuotojams taip pat, todėl šioms sritims naujų specialistų nereikės.Manau, kad patikimiausias būdas rasti tinkamiausius specialistus būtų skelbiant konkursą, pasirinkti turėtų būti geriausiai kvalifikuoti ir turintys noro, energijos dirbti ir turintys savo idėjų, kurias galima būtų panaudoti kūrybiniame procese – t.y. stengiantis kuo geriau įvykdyti būsimų kilientų pageidavimus. Skelbimus apie konkursą siūlyčiau patalpinti dienraštyje „Lietuvos Rytas“ bei internete, puslapyje www.cvonline.lt Atrankos išlaidos neturėtų viršyti 500 Lt. Skelbimus dienraštyje siūlyčiau įdėti šių metų gruodžio 21 bei 28 dienomis, skelbime nurodant pareigas, reikalavimus kandidatams bei datą, iki kada ir kur siųsti gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką. Paskutinė diena siuntimui, manau, turėtų būti maždaug 2003 metų sausio 5 diena (kadangi pats padalinys planuojamas atidaryti vasario pabaigoje, iki to laiko turi būti atrinkti darbuotojai, taip pat jie jau turi būti susipažinę su būsimu darbu). Į internetą skelbimas turėtų būti įdėtas gruodžio 18 dieną, galioti iki 2003 metų sausio 5 dienos. Siūlyčiau informuoti tik į kita etapą patekusius kandidatus, o pačią pagrindinę atranką vykdyti 2002 metų sausio 9-10 dienomis. Atranką siūlyčiau vykdyti personalo direktoriui ir personalo vadybininkui. Renkant maketuotojus, siūlyčiau atrankoje dalyvauti ir šiuo metu kitame skyriuje dirbantį maketuotoją, o renkant programuotoją – irgi jau dirbantį specialistą.Darbuotojai turėtų būti atrinkti ir informuoti iki sausio 15 dienos, tuomet turėtume dar maždaug mėnesį jiems apmokyti ir supažindinti su būsimu darbu. Tai padaryti siūlyčiau įpareigoti personalo direktorių bei vadybininką ir jau esamus darbuotojus, seniau dirbančius mūsų įmonėje ir išmanančius savo darbą. Taip pat, manau, kad šių apmokymų ir supažindinimų su darbu metu nauji nariai turėtų susipažinti su senais – tai, manau, yra labai svarbu, nes darni komanda – vienas pagrindinių mūsų kompanijos privalumų. Taip pat šiuo metu būtų galima sukurti keletą pavyzdinių produktų, kuriuos galėtų pamatyti potencialūs klientai.
Dabar norėčiau pakalbėti apie mokėjimų dydį bei tvarką. Pastoviai atlyginimus siūlyčiau mokėti pardavimų vadybininkui (apie 1200 Lt/mėn.), vienam maketuotojui (apie 2000 Lt/mėn.) bei programuotojui (apie 2500 Lt/mėn). Tai yra optimalūs atlyginimai, tokio dydžio gaunami daugelyje Lietuvos įmonių. Antram maketuotoji siūlyčiau mokėti pagal autorinę sutartį (bent jau iš pradžių, kol užsakymų kiekis nebus didelis), dėl mokėjimų dydžio bus tariamasi atsižvalgiant į darbo sudėtingumą. Specialistui, kuriančiam tekstus, siūlyčiau mokėti tam tikro dydžio priemoką prie jo mėnesinio atlyginimo, taip pat atsižvelgiant į darbo kiekį bei sudėtingumą. Išlaidos maketuotojo bei tekstų kūrėjo darbui apmokėti sudarytų maždaug 1500 – 2000 Lt/mėn.Taigi, kaip matote, išlaidos atlyginimams sudarytų maždaug 7000-…8000 Lt/mėn.Pareigos Etatas Mėnesinis atlyginimas(Lt)Pardavimų vadybininkas Etatinis, pilnas 1200Maketuotojas Etatinis, pilnas 2000Maketuotojas Pagal autorinę 1000Programuotojas Etatinis, pilnas 2500Tekstų kūrėjas Etatinis,papildomas darbas 700Iš viso: 7400Biuro įrangaSavaime suprantama, naujam skyriui reikės naujų patalpų, baldų bei kitos biuro įrangos.Naują, gan erdvų kabinetą siūlyčiau išsinuomuoti iš pastato savininkų mūsų jau turimose patalpose, nes jos yra nenaudojamos. Kaip pavyko jau sužinoti, remontui išlaidų nereikės, nes patalpos yra geros būklės, neseniai suremontuotos. Taigi, pačių patalpų nuoma kainuotų 500 Lt/mėn., šildymas žiemos metu – apie 30 Lt/mėn., nes šildymas autonominis, elektra – apie 50 Lt/mėn. Iš viso šių patalpų eksploatacija per mėnesį kainuotų maždaug 600 Lt., vasaros metu – šiek tiek mažiau.Pastovias darbo vietos siūlyčiau įrengti trims darbuotojams, nes vienas maketuotojas kol kas būtų laisvai samdomas (esant didesniam užsakymų skaičiui, turintis galimybę dirbti savarankiškai), todėl jam pastovios darbo vietos nereikės. Taip pat darbo vietos nereikės ir tekstų kūrėjui, nes jis jau tokią turi.
Biuras – tai įmonės širdis ir ta vieta, kur klientai susidaro pirmą įspūdį apie įmonę, todėl mūsų biuras turėtų būri įrengtas šiuolaikiškai. Įrengti darbo vietai bus reikalingi darbastaliai, kėdės, kompiuteriai, programos bei darbui reikalingos priemonės. Kadangi įmonė nėra nauja, siūlyčiau naudotis senų tiekėjų paslaugomis ir visą biuro techniką ir įrangą užsisakinėti iš jų, nes turime nuolaidas.Darbastaliai su kėdėmis kainuotų maždaug po 2500 Lt., iš viso – 7500 Lt., kompiuteriai – po 3000 Lt., taip pat bus reikalingos tam tikros programos, kuriomis iki šiol nesinaudojome, jų įdiegimas kainuos apie 3000 Lt. Taigi, iš viso kompiuterinei įrangai turėtume skirti apie 12000 Lt.Darbui reikalingos priemonės labai daug nekainuos, nes nemažos jų atsargos įmonėje jau yra. Papildomai gali prireikti kokių 200 Lt.Jei suskaičiuosime visas išlaidas, reikalingas įrengti naujajam biurui (be eksploatacinių bei nuomos išlaidų), gausime maždaug 21000 Lt. Ši suma yra gan nemaža, tačiau įvertinus prognozuojamus užsakymų kiekius, po kurio laiko visa tai turėtų su kaupu atsipirkti.Pavadinimas Data Suma Atsakingas asmuoPatalpos Iki 2002-12-17 600 Lt/mėn. Asmuo,atsakingas už ūkio reikalusBaldai Iki 2002-12-30 7500 Lt Asmuo,atsakingas už ūkio reikalusKompiuteriai Iki 2003-01-08 9000 Lt Įmonės kompiuterių specialistasKompiuterinės programos Iki 2003-01-08 3000 Lt Įmonės kompiuterių specialistasDarbo priemonės Iki 2003-01-10 200 Lt Asmuo,atsakingas už kanceliarijąIš viso: 20300 LtReklama ir atidarymasKadangi kuriame naują skyrių, o įmonė yra gan sena ir neblogai žinoma, turėsime būtinai informuoti savo esamus klientus apie naują paslaugą, taip pat pasirūpinti, kad būtų informuoti ir konkurentų klientai. Tam naudosime spausdintinę bei tiesioginę reklamą: Pagaminsime informacinius leidinukus, kurie bus paštu išsiunčiami į įmones, kurios jau naudojasi ar naudojosi mūsų kitomis paslaugomis, taip pat į tas, kurios potencialiai galėtų tapti mūsų klientais.
 Tiesioginė reklama bus tokia: kadangi turime labai daug pastovių klientų, su kuriais nuolat palaikomi santykiai, pardavimų vadybininkai bus įpareigoti suteikti jiems visą informaciją apie naujo skyriaus atidarymą bei veiklą.Taip pat reklamos tikslais būtų naudinga surengti oficialų atidarymą, jo data galėtų būti maždaug vasario 15 diena, nes iki to laiko turėtume spėti atlikti visus reikiamus darbus, į kurį būtų pakviesti svarbūs asmenys (firmų – klienčių vadovai ar vadybininkai). Atidaryme neblogai būtų surengti nedidelę konferenciją, kurios metu būtų pateikta pagrindinė informacija apie kuriamus produktus. Po konferencijos būtų galima surengti nedideles vaišes. Atidarymo metu svečiai galėtų ne tik susipažinti su būsima veikla, bet ir apžiūrėti patalpas, įrangą, pamatyti pavyzdinius darbus bei pasivaišinti. Atidarymas galėtų kainuoti maždaug 1000 Lt.IšvadosNors naujo padalinio atidarymas kainuos gan nemažai, manome, kad tai turėtų gan greitai atsipirkti, nes norinčių ir besidominčių internetiniais projektais yra gan nemažai. Internetinės reklamos poreikis vis didėja, todėl galime drąsiai sakyti, kad užsakymų bus. Taip teigti galime dar ir dėl to, kad profesionalių ir tikrai gerų specialistų Lietuvoje kol kas nėra labai daug ir rinkoje įsitvirtint nebus sunku, ypač su personalu, turinčių įdomių bei originalių idėjų.