INTERNETINIO PADALINIO ĮMONĖJE ĮKŪRIMO PROJEKTAS

956 0

Turinys

Įžanga 3 psl.

Personalas 4 psl.

Biuro įranga 6 psl.

Reklama ir atidarymas 7 psl.

Išvados 8 psl.Įžanga

Reklama – gana sudėtinga sąvoka. Ją nagrinėjant, galime rasti persipynusius ekonomikos, sociologijos, psichologijos ir estetikos klausimus. Norint sumaniai naudotis reklama, būtina žinoti jos prigimtį ir funkcionavimo mechanizmą šiuolaikinėje ekonomikoje.

Reklama gali būti apibrėžiama ir kaip ekonominė kategorija. Planingai naudojama kaip informacijos priemonė, reklama tampa tarpininku tarp gamybos, cirkuliacijos ir vartojimo sferų.

Mūsų įmonė yra gan didelė, seniai turinti nusistatytus tikslus ir darbo principus. Gaminame ir kuriame įvairią reklamą – spausdintinę, TV klipus, radijo reklamą ir kitokią, kookios tik gali pageidauti užsakovas. Iki šiol buvęs vienintelis įmonės trūkumas – internetinė reklama. Norėdami likviduoti šį trūkumą ir turėti galimybę patenkinti vis dažnėjantį klientų pageidavimą, nusprendėme įkurti internetinės reklamos padalinį.

Taip pat norėčiau paminėti kelis faktus, kodėl buvo nuspręsta įkurti ir plėsti naują padalinį, skirtą vien internetinės reklamos kūrimui ir gamybai:

 Reklama padeda apsispręsti pirkėjui. Ji informuoja visuomenę apie naujas prekes, taip pat apie gaminių prekių patobulinimus. Vis daugiau žmonių naudojasi internetu, taigi, natūralu, kad pardavėjų poreikis būtent šiai reklamos rūšiai išaugo.

 Reklama paadeda konkuruoti naujiems gamintojams.

 Reklama internete tampa vis vertingesnė, todėl ir jos kaina kyla, todėl savaime suprantama, įmonės pelnas taip pat turėtų išaugti.Personalas

Visoje įmonėje dirba 54 kvalifikuoti ir turintys patirties tam tikrose srityse darbuotojai. Kadangi panašaus tipo nedidelės apimties ir gan pa

aprastus darbus įmonė atlikdavo ir anksčiau, kai kurie darbuotojai su internetinės reklamos kūrimu ir gamyba yra jau susipažinę. Taip pat šio projekto įgyvendinimo procese galėtų dalyvauti ir užsiimantys vien kūrybiniu darbu asmenys, nes nėra skirtumo – kurti tekstus ar šūkius laikraščiui, žurnalui, televizijai ar internetui. Tačiau kadangi mūsų firmoje internetinei reklamai bus skiriama daug dėmesio (nes jos paklausa gan sparčiai auga), vien esamų darbuotojų nei skaičiaus, nei kvalifikacijos gali nepakakti. Iš pradžių siūlyčiau samdyti žmones esant užsakymams, o ateityje, augant užsakymų apimčiai, samdyti nuolatinius darbuotojus.

Konkrečiai šiame padalinyje reikės tokių specialistų:

 Pardavimų vadybininko.

 Dviejų maketuotojų.

 Žmogaus, kuriančio tekstus bei šūkius (šis specialistas įmonėje jau yra, jam bus papildomai mokama, mokėjimo tvarka bus aptarta vėliau).

 Programuotojo.

Atsiskaitymai su klientais bus vykdomi per bendrą įmonės kasą, mokėjimai darbuotojams taip paat, todėl šioms sritims naujų specialistų nereikės.

Manau, kad patikimiausias būdas rasti tinkamiausius specialistus būtų skelbiant konkursą, pasirinkti turėtų būti geriausiai kvalifikuoti ir turintys noro, energijos dirbti ir turintys savo idėjų, kurias galima būtų panaudoti kūrybiniame procese – t.y. stengiantis kuo geriau įvykdyti būsimų kilientų pageidavimus. Skelbimus apie konkursą siūlyčiau patalpinti dienraštyje „Lietuvos Rytas“ bei internete, puslapyje www.cvonline.lt Atrankos išlaidos neturėtų viršyti 500 Lt. Skelbimus dienraštyje siūlyčiau įdėti šių metų gruodžio 21 bei 28 dienomis, skelbime nurodant pareigas, reikalavimus kandidatams bei datą, iki kada ir ku
ur siųsti gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką. Paskutinė diena siuntimui, manau, turėtų būti maždaug 2003 metų sausio 5 diena (kadangi pats padalinys planuojamas atidaryti vasario pabaigoje, iki to laiko turi būti atrinkti darbuotojai, taip pat jie jau turi būti susipažinę su būsimu darbu). Į internetą skelbimas turėtų būti įdėtas gruodžio 18 dieną, galioti iki 2003 metų sausio 5 dienos. Siūlyčiau informuoti tik į kita etapą patekusius kandidatus, o pačią pagrindinę atranką vykdyti 2002 metų sausio 9-10 dienomis. Atranką siūlyčiau vykdyti personalo direktoriui ir personalo vadybininkui. Renkant maketuotojus, siūlyčiau atrankoje dalyvauti ir šiuo metu kitame skyriuje dirbantį maketuotoją, o renkant programuotoją – irgi jau dirbantį specialistą.

Darbuotojai turėtų būti atrinkti ir informuoti iki sausio 15 dienos, tuomet turėtume dar maždaug mėnesį jiems apmokyti ir supažindinti su būsimu darbu. Tai padaryti siūlyčiau įpareigoti personalo direktorių bei vadybininką ir jau esamus darbuotojus, seniau dirbančius mūsų įmonėje ir išmanančius savo darbą. Taip pat, manau, kad šių apmokymų ir supažindinimų su darbu metu nauji nariai turėtų susipažinti su senais – tai, manau, yra labai svarbu, nes darni komanda – vienas pagrindinių mūsų kompanijos privalumų. Taip pat šiuo metu būtų galima sukurti keletą pavyzdinių produktų, kuriuos galėtų pamatyti potencialūs klientai.

Dabar norėčiau pakalbėti apie mokėjimų dydį bei tvarką. Pastoviai atlyginimus siūlyčiau mokėti pardavimų vadybininkui (apie 1200 Lt/mėn.), vienam maketuotojui (apie 2000 Lt/mėn.) bei pr
rogramuotojui (apie 2500 Lt/mėn). Tai yra optimalūs atlyginimai, tokio dydžio gaunami daugelyje Lietuvos įmonių. Antram maketuotoji siūlyčiau mokėti pagal autorinę sutartį (bent jau iš pradžių, kol užsakymų kiekis nebus didelis), dėl mokėjimų dydžio bus tariamasi atsižvalgiant į darbo sudėtingumą. Specialistui, kuriančiam tekstus, siūlyčiau mokėti tam tikro dydžio priemoką prie jo mėnesinio atlyginimo, taip pat atsižvelgiant į darbo kiekį bei sudėtingumą. Išlaidos maketuotojo bei tekstų kūrėjo darbui apmokėti sudarytų maždaug 1500 – 2000 Lt/mėn.

Taigi, kaip matote, išlaidos atlyginimams sudarytų maždaug 7000-.8000 Lt/mėn.

Pareigos Etatas Mėnesinis atlyginimas(Lt)

Pardavimų vadybininkas Etatinis, pilnas 1200

Maketuotojas Etatinis, pilnas 2000

Maketuotojas Pagal autorinę 1000

Programuotojas Etatinis, pilnas 2500

Tekstų kūrėjas Etatinis,papildomas darbas 700

Iš viso: 7400Biuro įranga

Savaime suprantama, naujam skyriui reikės naujų patalpų, baldų bei kitos biuro įrangos.

Naują, gan erdvų kabinetą siūlyčiau išsinuomuoti iš pastato savininkų mūsų jau turimose patalpose, nes jos yra nenaudojamos. Kaip pavyko jau sužinoti, remontui išlaidų nereikės, nes patalpos yra geros būklės, neseniai suremontuotos. Taigi, pačių patalpų nuoma kainuotų 500 Lt/mėn., šildymas žiemos metu – apie 30 Lt/mėn., nes šildymas autonominis, elektra – apie 50 Lt/mėn. Iš viso šių patalpų eksploatacija per mėnesį kainuotų maždaug 600 Lt., vasaros metu – šiek tiek m

. . .

Join the Conversation

×
×