Individualios įmonės “GARDUMYNAS” verslo planas

Dešrų gamyba

TURINYS
1. Santrauka .............................. 3
2. Verslo aprašymas .............................. 4
2.1. Firmos aprašymas .............................. 4
2.2. Verslo tikslai ir galimybės ........................... 5
2.3. Produkto aprašymas .............................5
3. Marketingas .............................. 7
3.1. Rinkos apžvalga .............................. 7
3.2. Konkurencijos analizė ............................. 8
3.3. Marketingo planas .............................. 9

Kainų politika .............................. 9

Pardavimo strategija ........................... 10

Reklama ir rėmimas ........................... 10
4. Gamyba .............................. 12
4.1. Gamybos proceso aprašymas ......................... 12
4.2. Patalpos ir įrengimai .............................. 12
5. Vadyba .............................. 13
5.1. Savininkai ir valdytojai ............................ 13
5.2. Darbuotojai .............................. 13
6. Rizikos veiksniai .............................. 15

Turinys .............................. 16

1. SANTRAUKA

Kuriama įmonė yra individuali įmonė “ Gardumynas “. Veiklą žadama pradėti 2003 m. vasario 1d. Pagrindinis įmonės tikslas – noras susikurti sau ir savo draugams darbo vietą, užtikrinti pragyvenimo šaltinį. Taip pat gauti stabilų pelną ir įsitvirtinti rinkoje, gaminti geros kokybės produkciją, kuri teenkintų vartotojų poreikius. Įmonė įsikūrusi Velžyje, Panevėžio rajone,tai yra netoli plento, tai labai patogu tiekėjams atvežti prekes.

Steigiamoje įmonėje bus gaminam: dešra “ Jautinė “, kurios 1 kg kaina bus 20,72 Lt. Parduotuvėse stebėjau kaip yra perkamos dešros, atlikus stebėjimą manau, kad ir man turėtų neblogai sektis.

Atlikus konkurentų analizę matyti, kad įmonės konkurentės kur kas galingesnės, bet įkurus šią įmonę stengsiuosi privilioti kuo daugiau klientų mažesne kaina, geresne kokybe negu konkurentų.

Įmonės “ Gardumynas “ savininkė yra Sonata Leitonaitė, kuri yra baigusi Panevėžio RPMC ir įgijo mėsos teechnologo specialybę, taip pat G.Stulpinienės vadybos kolegiją, kurioje įgijo verslo administravimo specialybę, ir būtent dėl to, kad tokios specialybės nutariau kurti mėsos produktų gamybos įmonę.

Įmonėje dirbs dar 3 darbuotojai: dešrų ruošėjas, pakuotojas ir sandėlininkas.

Įmonės pradinis kapitalas yra 30000 Lt.

Pastatą įsigijau už labai že

emą kainą, t.y. 4000 Lt. Įrenginiams įsigyti prireikė 9300 Lt. Įmonės gamybai pirmam mėnesiui reikės 7650,5 Lt žaliavoms įsigyti. Per mėnesį bus pagaminama 660 kg dešrų, o vėliau po truputį gamyba bus didinama.

Pirmaisiais metais planuojamas pelnas bus 35357,64 Lt. Pagal visus apskaičiavimus įmonė dirbs nenuostolingai.
Įmonės gamybinis pajėgumas bus 18,34 %
Turto metinė grąža – 61,16 %
Nenuostolingumo taškas – 2276 vnt.

Ateityje žadama plėsti gamybą ir asortimentą. Taip pat šalia įmonės įkurti parduotuvę, kurioje bus prekiaujama savo produkcija.

1. VERSLO APRAŠYMAS

1.1. Firmos aprašymas

Bet kuris žmogus, nutaręs įkurti savo įmonę, renkasi tai, kas susiję su jo kvalifikacija ir patirtimi. Šiuo laiku labai sunkus periodas, todėl norint įkurti savo įmonę, reikia turėti žinių ir patirties. Patirtis būtina, nes bet kokia nepageidaujama reiškinio ar veiksmo nepastebėjimas ar neįvertinimas gali turėti įtakos įmonės likimui. Šiuo metu, kuriant įmonę, reikia iššmanyti ne tik su verslu susijusių mokslų dalykus, bet ir numatyti įmonės steigimo vietą, įmonės dydį, prekių asortimentą bei būsimus klientus.

Mano steigiama įmonė yra personalinė įmonė “ Gardumynas ”. Ją įregistravau 2002 m. gruodžio 1d. Panevėžio rajono savivaldybėje. Veiklą žadama pradėti 2003 m. vasario 1d. Įmonė registruota Sonatos Leitonaitės vardu. Mano kuriama įmonė priklausys gamybinės verslininkystės rūšiai, tai yra individualios ( personalinės ) įmonės tipui.

Savo steigiamoje įmonėje, aš gaminsiu dešras, šalia gamyklėlės ateityje įkursiu ir parduotuvėlę. Įmonės nuosavybės teisė priklausys man vienai, šios įmonės turtas ne

eatskirtas – nuo mano turto, todėl tai individuali įmonė.

Pagrindinis įmonės tikslas – noras susikurti sau ir savo draugams darbo vietą, užtikrinti pragyvenimo šaltinį. Taip pat gauti stabilų pelną ir įsitvirtinti rinkoje, gaminti geros kokybės produkciją, kuri tenkintų vartotojų poreikius.
Savo įmonei vadovausiu aš pati ir dar samdysiu 3 samdomus darbuotojus: dešrų ruošėją, pakuotoją ir sandėlininką.
Aš baigiau Panevėžio RPMC, kurioje įgijau mėsos technologo specialybę, taip pat G.Stulpinienės vadybos kolegiją, kurioje įgijau verslo administravimo specialybę, ir būtent dėl to, kad tokios specialybės, nutariau kurti mėsos produktų gamybos įmonę. Kur galėsiu sukurti ne tik sau, bet ir savo draugams darbo vietų. Artimųjų palikimas ir gan geros sąlygos verslui plėtoti bei visokeriopa pagalba iš valstybės ir savivaldybės turėjo įtakos, kad galėčiau pradėti savo verslą. Vyriausybė yra sudariusi specialų fondą smulkiajam verslui remti ir plėtoti. Be to 1998 m. Lietuvoje buvo priimtas vyriausybės nutarimas dėl smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo.

Pagrindiniam kapitalui reikės 30000 Lt, kuriuos gavau kaip palikimą, t.y. nuosavas kapitalas.

Įmonės adresas: Panevėžio rajonas, Velžys, tel.: 8-615 28655.

Velžį aš pasirinkau dėl to, kad ten mano motina turi žemės, kurią man padovanojo. Velžys yra patogi vieta verslui plėtoti, taip pat patogi susisiekimo vieta. Labai paprasta tiekėjams bus pristatyti prekes, nes tai yra netoli plento. Taip pat ten daug pravažiuojančių automobilių, kurie galės pakeliui už
žsukti ir įsigyti mėsos gaminių.
Patalpas verslui aš įsigyčiau už labai palankią kainą, tai yra už 4000 Lt. Nupirktą gamyklėlę šiek tiek rekonstruosiu ir pradėsiu savo verslą.

1.2. Verslo tikslai ir galimybės

: Pagrindinis individualios įmonės “ Gardumynas ” tikslas – gauti kuo didesnį pelną. Tačiau šiam tikslui pasiekti yra numatyti ir kiti tikslai, kurie padės pasiekti pagrindinį tikslą. Vieni jų sunkiau įgyvendinami ir pareikalaus daugiau pastangų, laiko bei pinigų, kiti paprastesni ir lengviau pasiekiami. Tokie tikslai:
1) pritraukti kuo daugiau pirkėjų ir patenkinti jų poreikius;
2) gauti pajamas ir padengti išlaidas;
3) tenkinti vartotojų poreikius;
4) rasti patikimus tiekėjus, sudarant su jais palankias savo įmonei bendradarbiavimo sutartis;
5) suinteresuoti darbuotojus į įmonės tikslų siekimą ir įgyvendinimą;
6) samdyti patirtį turinčius darbininkus.

Tai tikslai, kuriems bus skirtas didelis dėmesys ne tik pradedant veikti įmonei, bet ir ateityje. Nuo to, kaip ir kada jie bus įgyvendinami, priklausys įmonės sėkmė ir pagrindinio tikslo galutinis rezultatas. Šio kuriamo verslo pagrindinis tikslas – įgyvendinti idėją ir gauti pelną, o orientavimasis į vartotojo poreikius yra vienas geriausių būdų firmos tikslams pasiekti.

Ateityje individuali įmonė “ Gardumynas ” bus modernizuota: praplėsti pačią gamyklėlę ir kurti vartotojams didesnį asortimentą ( gaminti mėsos vyniotinius, slėgtainius, kumpius ), planuojama šalia gamyklėlės įrengti parduotuvėlę, kurioje taip pat pardavinėsiu savo produkciją.

1.3. Produkto aprašymas

Įmonės veiklos sėkmė priklauso nuo pastovaus produkcijos tiekimo ir pardavimo palankiomis kainomis. Kaip jau minėta “ Gardumyne ” bus prekiaujama dešromis. Reikės nu

uolat papildyti mėsos atsargas ir susitarti su tiekėjais dėl atsiskaitymo sąlygų. Mėsa atitiks visus kokybės standartus, sutelksiu personalą maloniam bendravimui, kad klientai liktų patenkinti. “ Gardumyno ” siūloma prekė:
• Dešra “ Jautinė ”

Į dešrų sudėtį pagrinde įeina jautiena ir kiauliena, įvairiausi prieskoniai. Dešros bus geros kokybės, geras įpakavimas. Stengsiuos, kad nuo konkurentų skirtųsi puikiu skoniu, kokybiškesniu ir patogesniu naudoti įpakavimu.

Firmos “ Gardumynas “ ženklas:

Pagamintos dešros bus pakuojamos į apvalkalus. Ant apvalkalo bus užrašyta dešros pavadinimas su įmonės ženklu, jos sudėtis, galiojimo laikas, svoris, laikymo sąlygos,gamintojas. Po to dešros bus nešamos į sandėlį, kuriame bus temperatūra 0 – 60 C.
Dešros bus karšto rūkymo, šviežios, skanios, nes dirbs tos srities darbuotojai.
Nuo konkurentų skirsis žemesne kaina, kokybe, pateikimo kanalais, išvaizda.

2. MARKETINGAS

2.1. Rinkos apžvalga

Verslas yra organizuojamas tam tikroje aplinkoje. Aplinka turi būti teisingai įvertinta ir tik tada galima tikėtis, kad į verslą investuotos lėšos duos naudą.

Verslo aplinka, tai visuma jėgų, kurios reikia įmonės viduj ir už jos ribų, daro įtaką įmonės galimybėms.

Kad verslas būtų sėkmingas, reikia atlikti rinkos tyrimus, išanalizuoti vartotojų poreikius bei konkurentų galimybes.

Išanalizavus rinką ir vartotojų poreikius, galima nustatyti svarbiausius faktorius, lemiančius rinkos užėmimą:
1) Gera vieta, išvažiavus iš Panevėžio, todėl pravažiuojantys keleiviai galės pakeliui sustoti ir nusipirkti mūsų produkcijos;
2) sutartys su nuolatiniais klientais ir nuolaidų taikymas.

Tiriant rinką svarbiausia suprasti vartotojų poreikius. Buvo atliekamas rinkos tyrimas. Aš ištisą savaitę parduotuvėse stebėjau kaip yra perkamos dešros, ar apsimoka jas gaminti ir tiekti į tas parduotuves.

Stebėdama aš padariau išvadą, kad dešrų pirkėjai bus pasiturintys ir vidutinių pajamų žmonės, jų amžius panašiai nuo 20 – 65 metų.

Įmonės marketingo makroaplinka

Ekonominė aplinka. Vienas iš svarbiausių veiksnių darančių įtaką įmonės veiklai yra ekonominė šalies padėtis. Mano siūlomas gaminys –mėsa yra kasdienė, pirmo būtinumo prekė. Tačiau gyventojų pajamoms mažėjant, nedarbui didėjant gali mažėti ir klientų, kadangi jie automatiškai savo pajamas skirstys pigesniems maisto produktams, o mėsos gaminiai yra ganėtinai brangi prekė.

Pasak ekonomistų Lietuvos ekonomika po truputį kyla. Nors šio atsigavimo gyventojai dar nepajuto, aš manau, jog ateities perspektyvos yra neblogos ir galinčios užtikrinti iš pradžių nedidelį, o vėliau palaipsniui augantį pelną.

Gamtos – demografinė aplinka. Kiekviena įmonė planuodama marketingo veiksmus turi atsižvelgti į gamtos aplinką ir gyventojų demografinius duomenis. Darant marketingo sprendimus būtina įvertinti, kad aplinkos išsaugojimo klausimai galėtų būti griežtai kontroliuojami valstybės bei visuomeninių organizacijų.

Gamtos aplinkos poveikis marketinge, daugiausia pasireiškia galimybe apsirūpinti gamtiniais ištekliais, tai kartu energija, žaliavomis. Šiuo metu gan opia problema tampa naftos, geležies ir kitų rudų mažėjimas. Didesnę įtaką gamtos aplinkai turi gamybinės įmonės. Mano įmonė yra suplanuota, pastatyta taip, kad negrėstų pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Jei būtų kokie nors nusižengimai, įmonė bus baudžiama. Tačiau, mano įmonė yra maža ir ji didelės žalos aplinkai tikrai nepadarys. Gamtos aplinką veikia ir demografiniai reiškiniai, tai gyventojų skaičius, struktūra, požiūris, stilius. Ypač tai turi didelės įtakos paklausai rinkoje, kadangi rinka neįmanoma be žmonių.

Įmonės marketingo mikroaplinka

Įmonės mikroaplinką sudaro pirkėjai – įmonės klientai, kurie užsisako siūlomas prekes. Tai platus segmentas. Taip pat įeina ir tiekėjai, kurie tieks įmonei reikalingus produktus . Tiekėju pasirinktas jau ne vienus metus dirbantis šioje srityje ir tiekiantis produkciją mažiausiomis kainomis. Į įmonės mikroaplinką įeina ir konkurentai.

Antriniais duomenimis remiantis šiais laikais žmonės daugiau vartoja gatavą produkciją. Atlikus stebėjimą ir aš nutariau gaminti, ir manau, kad mano produkciją taip pat pirks

2.2. Konkurencijos analizė

Kiekviena įmonė planuodama marketingo veiksmus turi atsižvelgti į konkurencinę aplinką.

Norint sėkmingai įgyvendinti savo verslą, visų pirma reikia ištirti rinką, tame tarpe ir konkurentus. Visą laiką reikia sekti konkurentų veiksmus, juos analizuoti ir prognozuoti.

Realioje situacijoje pasireiškia visų tipų konkurencija. Galimybę konkuruoti apsprendžia turimos lėšos. Turint lėšų yra tiriama rinka ir išsiaiškinama silpniausia konkurencija. Tokia rinka laikoma perspektyviausia.

Mano kuriamos įmonės didžiausi konkurentai bus AB „ Mėsa “, AB “ Nematekas “

3.1. Lentelė
Konkurentai Asortimentas Prekiavimo vieta Gamybos apimtis per mėnesį
IĮ “ Gardumynas ”
( mano įmonė ) Dešros Parduotuvė prie perdirbimo įmonės Nedidelė
AB “ Nematekas ” Įvairi produkcija Firminė parduotuvė prie perdirbimo įmonės, išvežiojimai po LT Didelė
AB “ Mėsa ” Įvairi produkcija Išvežiojimai po daugelį parduotuvių po didžiąją LT dalį Didelė

Analizuojant jų veiklą mokysimės iš jų patirties, o iš gautos informacijos sužinosime, ko jie negali pasiūlyti klientams. Konkurencija verčia labiau įtikti pirkėjams ir gerinti kokybę. Analizuodami konkurentų veiklą, atrandame savus klientus, kurių netenkina konkurentai.

Atlikus konkurentų analizę matyti, kad įmonės konkurentės kur kas galingesnės, bet įkurus šią įmonę stengsiuosi privilioti kuo daugiau klientų mažesne kaina, geresne kokybe negu konkurentų. Bus daromos nuolaidos priklausomai nuo kiekio, kiek klientai pirks dešrų.

2.3. Marketingo planas

Marketingas – svarbiausia verslo plano dalis; tai vartotojų poreikių tenkinimas per mainus.

Jo pagalba išsiaiškinami pagrindiniai veiksniai, kurie turi didžiausią įtaką pradedant verslą. Įmonės veiklai turi įtakos daugelis veiksnių: ekonominiai, demografiniai, kultūra, technologija, prekių paklausa ir pasiūla. Šių veiksnių verslininkas paveikti tiesiogiai negali, tačiau būtina į juos atsižvelgti.

Pats svarbiausias marketingo uždavinys – kryptingas orientavimas į rinką ir vartotojų poreikių tenkinimas. Tai vientisa įmonės ir jos partnerių gamybinės ir komercinės veiklos valdymo strategija ir taktika, padedanti tenkinti tam tikrus konkrečių vartotojų poreikius.

Šioje dalyje reikia parodyti, kad siūlomas produktas turi paklausą, atitinka vartotojų poreikius ir bus teikiama už kainą, kuri užtikrins pinigines įplaukas ir leis išsilaikyti rinkoje.
Svarbiausia parengti tinkamus marketingo tikslus ir strategiją. Marketingo tikslai:
1) naujų klientų suradimas;
2) rinkos pozicijų konkurentų atžvilgiu stiprinimas;
3) maksimalaus pelno siekimas;
4) didinti įmonės prestižą ir kurti jos įvaizdį.

Atsižvelgiant į pasirinktus marketingo tikslus pasirinkta rinkos strategija. Ši strategija pasirinkta norint pritraukti kuo daugiau klientų ir kuo geriau patenkinti jų poreikius.

Savo kuriamą įmonę priskirčiau gamybos tobulinimo koncepcijai, kuri pagrįsta įsitikinimu, kad įmonės prekės turės paklausą rinkoje, jei kaina bus mažesnė nei konkurentų.

Kainų politika

Nustatyti naujos prekės kainą yra vienas atsakingiausių sprendimų. Reikia prisiminti, kad vartotojas renkasi ne pigesnę prekę, o tą, kuri suteikia daugiau naudos.

Didžiausias dėmesys bus skirtas tik geros kokybės produktams. Tai, žinoma, atsilieps ir kainai. Kainos bus nustatomos atsižvelgiant į konkurentus.

Aš gaminsiu ir pardavinėsiu dešras. Dešros bus pakuojamas į apvalkalus, ant kurių jau bus įspausdintos etiketės.

Aš per parą pagaminsiu 30 kg., kuriuos eksploatuosiu į keletą parduotuvių ir ateityje pardavinėsiu iš savo parduotuvėlės. Ateityje tikiuosi, kad man gerai seksis ir kad galėsiu savo veiklą plėsti.

Parduodant pagamintas prekes labai svarbu jų kaina. Nustatant parduodamų prekių kainą verslininkas siekia:
• kad kaina būtų gana didelė ir garantuotų įmonei pelną;
• kad būtų kuo daugiau pirkėjų;
• leistų konkuruoti su kitais panašiais prekių gamintojais.

Kaina yra pagrindinis prekinio ūkio reguliatorius. Labai svarbu rinkos kaina. Rinkos kaina, tai tikroji kaina mainų metu, kai pardavėjas siūlo ir pirkėjas sutinka mokėti. Rinkos kainos lygis rodo ar prekės gamybą sumažinti ar padidinti.

Mano įmonės gaminamos produkcijos kaina:
• 1 kg dešros “Jautinė” – 20,72 Lt;

Prekės kainai įtakos turi:
• pirkėjų nuomonė, reikia į juos atsižvelgti ar bus perkama gaminama produkcija;
• konkurentai – reikia, kad kaina būtų mažesnė, negu konkurentų;
• prekės savikaina – kiek būtų galima pakelti kainą, kad gauti pelno ir neviršyti konkurentų nustatytų kainų.

Pardavimo strategija

Svarbiausias šio marketingo elemento uždavinys – pateikti pirkėjams prekes priimtinu jiems laiku, patogioje vietoje ir tinkamai.

Aš savo gaminamą produkciją parduodu netiesiogiai vartotojams, tai yra netiesioginis pateikimo kanalo tipas. Netiesioginis pateikimas, tai toks, kai gamintojas savo prekes eksploatuoja didmenine prekyba.

Aš savo produkciją parduosiu mažmeninėms ir didmeninėms parduotuvėms, tai yra “RIMI“, “IKI” ir “AIBĖ”.

Ateityje tikiuosi, kad man gerai seksis ir, kad galėsiu savo veiklą plėsti.

Reklama ir rėmimas

Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškos informacijos apie paslaugas ir idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų. Reklama labai svarbi pradedančiai veikti individualiai įmonei “ Gardumynas “. Orientuojant reklamos tikslus į prekes bus siekiama:
• suteikti žinių apie naujai susikūrusią įmonę;
• sutekti žinių apie kainas;
• atskleisti “ Gardumyno ” pranašumą, palyginti su kitomis įmonėmis;
• pabrėžti parduodamų prekių kokybę;
• suteikti žinių apie parduodamas prekes.

Bus naudojama reklamos rūšis: spauda. Ji bus spausdinama laikraščiuose “ Sekundė ” ir “Panevėžio rytas ”.

Spaudos reklamos pavyzdys:

Reklamai bus skirta 200 Lt per mėnesį.

3. GAMYBA

3.1. Gamybos proceso aprašymas

Gamybos procesas, tai visuma tarpusavyje susijusių darbo procesų, kurių metu žaliavos ir medžiagos paverčiamos gatavais produktais. Gamybos apimtis. Gaminsime tiek kiek parduosime. Galimybė gaminti prekes ir didinti jų gamybą pirmiausia priklauso nuo įmonės turimų finansinių ir materialinių išteklių. Tai žaliavų ir medžiagų, įrengimų skaičius, piniginės lėšos, reikalingas kvalifikuotų darbininkų skaičius.

Gamybos proceso organizavimas – tai sistema priemonių, kurios padeda gerinti dalinius gamybos procesus su darbo priemonių, ir darbo objektų naudojimu. Sudedamosios dalys: darbas, darbo priemonės, darbo objektai. Gamybos efektyvumą parodo šie rodikliai: gamybos apimties didinimas; gaminamos produkcijos pelningumas ir kt.

Per parą bus pagaminta 30 kg. 1 kg pagaminti dešrų reikia:
1) 1,33 kg kiaulienos galinės dalies;
2) 0,67 kg jautienos galinės dalies;
3) 0,01 kg prieskonių mišinio;
4) 0,03 kg druskos.

Norint pagaminti dešras, pirmiausia reikia susipjaustyti mėsą, tada ją sumalti, į mėsą sudėti įvairiausius prieskonius ir druską. Tada bendra masė imama po truputį ir sudedama į apvalkalus. Kai dešros jau paruoštos, tai bus nešamos rūkymo kamerą, kur jos bus išrūkomos, nes bus gaminamos rūkytos dešros. Išrūkytos dešros kažkiek atvės ir bus nešamos į sandėlį. O pirkėjai tiesiai iš sandėlio galės pasiimti dešras.

Gamyboje reikalaujama, kad įmonė vykdytų užsibrėžtus tikslus, kiek yra suplanavusi ir, kad tiek pagamintų, kad žaliavos būtų kokybiškos, nes nuo jų priklauso dešrų kokybė, kad atitiktų higienos reikalavimus.

3.2. Patalpos ir įrengimai

Velžyje aš turiu žemės, kurią man padovanojo mama. Mama anksčiau tą žemę buvo išnuomavus žmogui, kuris pasistatė pastatą. Aš iš to nuomininko pastatą nusipirkau labai pigiai, nes jam pastatas buvo nebereikalingas. Pastatas yra ganėtinai geros būklės: sandarūs langai, elektros instaliacija ir kanalizacija yra tvarkinga. Ją truputį rekonstruosiu ir bus galima pradėti veiklą.

4. VADYBA

4.1. Savininkai ir valdytojai

Verslo įmonės, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios konkretaus tikslo ( gauti pelno, įsitvirtinti rinkoje ir pan. ), veikla turi būti valdoma, o tai reiškia, kad joje vykstantys procesai turi būti derinami tarpusavyje. Tai sudėtingas uždavinys, nes verslo įmonės valdymas apima ne tik jos vidų, bet ir įmonės aplinką.

Valdymas – kryptingas valdančiojo lygio poveikis valdomajam, siekiant bendro tikslo.

Valdant įmonę tenka atlikti tokius valdymo veiksmus:
• planavimas
• organizavimas
• vadovavimas
• kontrolė

Kadangi investicijos, kreditai teikiami konkretiems žmonėms, kurie vadovaus viso plano realizavimui, reikia įtikinti investorius, kad verslui vadovaus patyrę, kvalifikuoti, mokantys bendrauti ir priimti optimalius sprendimus dinamiškoje, kintančioje aplinkoje žmonės. Taip yra todėl, kad rinka yra gyvas, nuolat nesivystantis organizmas. Standartinių sprendimų joje sėkmingai pritaikyti neįmanoma.

Individualios įmonės “ Gardumynas “ savininkė yra Sonata Leitonaitė, gimusi 1983 m. kovo 29d. Rokiškyje. 2000 m. baigė Juozo – Tumo Vaižganto vidurinę mokyklą, taip pat 2002 m. baigė G. Stulpinienės kolegiją, kur įgijo verslo administravimo specialybę. Besimokydama G. Stulpinienės kolegijoje, Panevėžio RPMC baigė mėsos technologo kursus.

Savininkė yra komunikabili, turi įgūdžių dirbti kompiuteriu, sugeba organizuoti įmonės veiklą, kontroliuoti darbininkų darbą, jiems vadovauti.

4.2. Darbuotojai

Geri darbuotojai – didžiausias verslo įmonės turtas ir investicija, jos klestėjimą ir augimą lemiantis veiksnys. Todėl vadovai neturi gailėti laiko ir lėšų jiems parinkti, privalo gerai apgalvoti ir nuspręsti, kas kainuoja daugiau – parinkti kandidatą ar mokyti netinkamą darbuotoją, mokėti jam atlyginimą, ieškoti dėl jo kaltės prarastų klientų ir susigrąžinti “ suterštą “ gerą vardą.

Kuriant bet kokią įmonę, geras personalas yra labai svarbu. Nuo jo priklauso tolesnis įstaigos gyvavimas, darbo efektyvumas. Darbuotojai parinkti atsižvelgiant į jų išsilavinimą, patirtį, taip pat svarbi savybė – komunikabilumas. Kadangi šiuo metu labai didelis nedarbo lygis, neturėtų būti sunku surasti tinkamus darbininkus.

Mano įmonėje dirbs 3 darbuotojai: dešrų ruošėjas, pakuotojas ir sandėlininkas. Dešrų ruošėjas ir pakuotojas turi aukštesniuosius išsilavinimus ir įgiję mėsos technologo specialybes, taip pat šioje srityje turi vienų metų patirtį, yra dirbę panašioje įmonėje. O sandėlininkas turi profesinį išsilavinimą ir pusė metų dirbęs parduotuvėje, taip pat sandėlininku.

5. RIZIKOS VEIKSNIAI

Pagrindinis gamybos rizikos veiksnys yra konkurencija. Tačiau be jos galimi ir kiti rizikos veiksniai.

Kiekviename versle yra svarbu numatyti veiksnius, su kuriais verslininkas gali susidurti.

Vienas iš rizikos veiksnių būtų – nepakankamas įmonės populiarumas. Kadangi įmonė yra nauja, todėl nėra žinoma didžiajai rinkos daliai.

Yra veiksnių, kuriuos prognozuoti sunku. Todėl verslininkai niekada nebus visiškai apsaugoti nuo rizikos.

Galima išskirti kelis veiksnius:

● kainos kitimas ( elektros energija, vanduo ir pan. )

● socialinio draudimo įmokų didinimas

● nauji konkurentai

● gaisras

● finansinės problemos

● vagystė

● klientų sumažėjimas

● baudos

19
5.Vadyba
5.1. Savininkai ir valdytojai

Kad sėkmingai vyktų įmonės veikla priklausys nuo jos valdymo ir vadovavimo jai.Kadangi savininkė turi pakankamai buhalterinės apskaitos žinių įmonės valdyme, tai ketinu finansinę apskaitą tvarkyti pati. O jei iškiltų kokių nors sunkumų, tada konsultuosiuosi su firmos “RIM” darbuotojais.

5.2. Darbuotojai

Kiekvienos firmos veikla priklauso nuo personalo. Savininkė turi būti atidi ir iš anksto apgalvoti, kokie gi darbuotojai yra tinkamiausieji, kokius reikalavimus kels, kokias suteiks teises, kokią atsakomybę turės ir kokį atlyginimą galėsiu pasiūlyti. Bus įdarbinami 2 žmonės ir su jais bus sudarytos ilgalaikės sutartys.Su darbuotojais sutarėme, kad mokėsiu kiekvienam po 500 litų, o pati gausiu 600 litų.

Savininkei bus pavaldūs: pardavėjas-fotografas, video-operatorius.

Pardavėjas – fotografas turėtų būti komunikabilus, gerai išmanantis savo darbą, gerai susipažinęs su foto prekėmis, žinotų kainas, kad atėjusiam klientui galėtų suteikti įvairiapusę informaciją.

Video – operatorius gerai išmanytų savo darbą ir kad mokėtų sumontuoti vaizdo įrašą.

Jeigu pardavėjas – fotografas bus iškviestas pagal užsakymą, tada parduotuvėje dirbs pati savininkė.

Darbuotojų lentelė

Vardas, Pavardė Amžius Išsilavinimas Darbo stažas Pareigos
Jovita Bilytė 27 metai Aukštesnysis 5 metai Savininkė
Linas Janonis 32 metai Aukštasis 10 metų Pardavėjas-fotografas
Žydtūnas Kazavinas 35 metai Aukštasis 12 metų Video operatorius

Leave a Comment