Napaleono epochos chronologinė lentelė

1794 m. Už nuopelnus vaduojant Tuloną Napoleonui suteiktas generolo laipsnis

1796 m. Napoleono vadovaujama Prancūzijos armija sutriuškino Austriją Šiaurės Italijoje ties Lordi, užėmė Milaną, įsiveržė į Austriją
1797 m. Balandžio mėn. Austrai buvo priversti pasirašyti taikos sutartį.
1798 m. Napoleonas užėmė Egiptą

Admirolo Nelsono vadovaujamas anglų laivynas prie Abukyro sumušė prancūzų laivus ir atkirto Napoleono kariuomenę Egipte

Turkija paskelbė karą Prancūzijai

Metų pabaigoje susiformavo antra antiprancūziška koalicija
1799 m. Lapkričio 9 d. Briumerio 18-oji įvyko valstybės perversmas ir Napoleonas paėmė valdžią
1800 m. Napoleonas įsiveržė į Šiaurės Italiją ir sutriuskino austrus

Įsteigtas Prancūzijos bankas
1801 m. Austrija buvo piversta paasirašyti Liunevilio taikos sutartį

Napoleono konkordatas su popiežiumi Pijumi VII
1802 m. Amjeno taikos sutartis tarp Pracūzijos ir Didžiosios Britanijos. Britai įsipareigojo grąžinti užgrobtas kolonijas, išvesti kariuomenę iš Maltos. Prancūzija turėjo išvesti kariuomenę iš Romos, Neapolio karalystės, Elbos salos.
1802 m. Napoleonas pasiskelbė konsulu iki gyvos galvos
1803 m. Didžioji Britanija nutraukė diplomatinius santykius su Prancūzija

Prancūzija užėmė britams priklausantį Hanoverį
1804 m. Balandžio 19 d. Napoleonas pasiskelbia Prancūzijos imperatoriumi
1804 m. Kovo 21 d. Paskelbiamas Civilinis kodeksas
1805 m. Napoleonas pavertė Italijos respubliką karalyste ir pasiskelbė Italijos karaliumi
1805 m. Susiformuoja trečia antiprancūziška koalicija
1805 m. Spalio 21 d. Trrafalgaro mūšis. Admirolo Nelsono vadovaujamas britų laivynas sutriuškino jungtinį Prancūzijos ir Ispanijos laivyną
1805 m. Gruodžio 2 d. Austerlico mūšis. Napoleonas surituškino jungtinę Rusijos ir Austrijos kariuomenę.

Austrija buvo priversta pasirašyti Presburgo taikos sutartį

Rusija turėjo išvesti kariuomenę iš Austrijos
1806 m. Napoleonas 16 vokiečių valstybių sujungė į

Reino sąjungą ir pasiskelbė jos protektoriumi
1806 m. Rugsėjo mėnesį ssusidarė ketvirtoji antiprancūziška koalicija
1806 m. Spalio mėn. Jėnos- Aueršteto mūšis. Prancūzai okupavo Prūsiją
1806 m. Napoleonas paskelbia kontinentinę blokadą prieš Didžiąją Bitaniją
1807 m. Liepos 7 d. Tilžės taikos ir sąjungos sutartis. Rusija tapo prancūzijos sąjungininke prieš Didžiąją Britaniją. Iš Prūsijos atimtas Lenkijos žemes ir Užnemunę Napoleonas paskelbė vasaline Varšuvos kunigaikšyste
1808 m. paskelbiamas Prekybos kodeksas
1809 m. Austrija ir Didžioji Britanija sudarė penktąją antiprancūzišką koaliciją
1809 m. Spalio mėn. Vienoje pasirašyta Austrijos ir Prancūzijos taikos sutartis. Austrija tapo priklausoma nuo Prancūzijos
1810 m. Rusija atsisako tęsti koninentinę blokadą
1811 m. Paskelbiamas Baudžiamasis kodeksas
1812 m. Birželio 24 d. Napoleono armija persikėlė per Nemuną ir įsiveržė į Rusijos teritoriją
1812 m. Rugsėjo 7 d. Borodino mūšis. Rusijos kariuomenė nebuvo sutriuškinta, o Napoleono kariuomenei nebuvo užkirstas kelias į Maskvą
1812 m. Prancūzai užėmė Maskvą
1812 m. Gruodžio viduryje pe Nemuną persikėlė grrįžtančios Napoleono kariuomenės likučiai
1813 m. Sudaryta šeštoji antiprancūziška koalicija
1813 m. Spalio 16-19 d. Leipcijo mūšis (tautų mūšis) tarp prancūzų ir sąjungininkų. Po šio mūšio baigėsi prancūzų viešpatavimas vokiečių žemėse, Olandijoje, Ispanijoje
1814 m. Kovo 31 d. Sąjungininkai užėmė Paryžių. Napoleonas atsisakė sosto ir buvo ištremtas į Elbos salą. Karaliumi tapo Liudvikas XVIII. Prancūzija tapo konstitucine monarchija
1814 m. Spalio mėn. Prasidėjo Vienos kongresas. Jame dalyvavo visų Europos valstybių vadovai
1815 m. Kovo 1 d. Napoleonas išsilaipino Prancūzijos pakrantėje, po trijų savaičių įžengė į Paryžių. Prasidėjo 100 dienų Napoleono valdymo laikotarpis
1815 m. Birželio 18 d. Vaterlo mūšis. Na
apoleono armija pralaimėjo sąjungininkams. Napoleonas buvo ištremtas į Šv. Elenos salą, kur ir mirė
1815 m. Birželio mėn. Baigėsi Vienos kongresas

Leave a Comment