ĮMONĖS X CHARAKTERISTIKA

TURINYS

1. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 2
2. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA 3
3. PAGRINDINĖ VEIKLA 5
4. ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS 6
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 7
PRIEDAI 8

1. TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

UAB ,,X” įkurta ir sėkmingai dirba nuo 1993 metų. Prekyba atsarginėmis dalimis automobiliams, dalių pristatymas pagal užsakymus, automobilių remontas yra pagrindinės įmonės veiklos kryptys. Mūsų specializacija yra Vokietijoje gaminami automobiliai. Jus nustebins labai didelis automobilių detalių pasirinkimas anksčiau minėtiems modeliams. Sandėlio asortimentas pastoviai atnaujinamas. Nuolat ieškome naujų partnerių, galinčių tiekti mums produkciją. Dirbame ne tik su didelėmis, žinomomis firmomis, bet ir smulkiomis, kurios siūlo nebrangias, tačiau kokybiškas detales. Čia klientai visada ga

a
ali rasti gerą kokybę prieinama kaina. Jei nutiktų taip, kad reikiamos detalės nerasite – Jūs visada galite ją užsisakyti atvykę ir netrukus mes ją pristatysime.
Didmeninė ir mažmeninė prekyba, automobilių remontas ir priežiūra, atsarginių dalių pagal užsakymą pristatymas tiesiai iš gamintojo, visa kas reikalinga eksploatuojant transporto priemonę galite rasti čia. Mūsų parduotuvėse Jus aptarnaus išmanantys ir mėgstantys savo darbą specialistai, kurie visada pasiruošę suteikti išsamią informaciją Jums rūpimu klausimu. Pastoviems klientams taikoma lanksti nuolaidų sistema, dažnai vyksta akcijos ir išpardavimai.

UAB ,,

,
,X” yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais aktais ir savo įstatais.
Akcinė bendrovė yra juridinių ir fizinių asmenų sąjunga, kuri, siekdama konkrečių ūkinių prekybinių tikslų, jungia savo kapitalą. Pa
a
agrindiniai akcinės bendrovės pranašumai prieš kitas ūkinių organizacijų formas yra šie:
1. galimybė koncentruoti didelį kapitalą;
2. ribota akcininkų turtinė atsakomybė;
3. galimybė perduoti teises;
4. neribotas egzistavimo laikas.

2. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Nemaža dalis įmonės sėkmės priklauso nuo įmonės valdymo. Taigi didžiausia atsakomybė šiuo atveju tenka vadovui. Vadovui būtina susidaryti aiškų vaizdą, kaip atrodys įmonės valdymas, ir pagal tai parinkti jai tinkamą valdymo struktūrą.
Kad įmonės veikla būtų pelninga, būtina jai gerai vadovauti. Kiekviena įmonė turi savo vadovą, tai gali būti – direktorius, generalinis direktorius ar prezidentas, taip pat žemesnio rango asmenys- vadybininkai , administratoriai, pavaduotojai ir patys žemiausi – darbuotojai .
Geras įmonės vadovas privalo:
• gerai išmanyti savo darbą;
• sugebėti kontroliuoti savo ir jam pavaldžių asmenų darbą;
vadovauti įmonei taip, kad ši neštų pelną.
Šiuo metu įmonėje dirba 9 darbuotojai.

1 pav. Įmonės valdymo schema

Bendrovės administraciją, kaip matome iš

š
š 1 pav. sudaro 3 darbuotojai. Be jų dirba 6 darbininkai.
Įmonės vadovas yra generalinis direktorius. Jis yra skiriamas savininkų – akcininkų. Tad jis yra prieš juos atsakingas. Jam tiesiogiai pavaldūs yra vadybininkas, buhalteris, ir darbininkai.
Vadybininkas turi pastoviai kelti savo kvalifikaciją, plėsti profesines žinias, neužsiimti kita, su jo darbinėmis funkcijomis nesusijusia veikla, panaudojant darbdavio komercinius ryšius bei informaciją, neatskleisti jokių komercinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos susijusios su darbdaviu arba su įmone, laiku ir tvarkingai užsakyti žaliavas, kai dėl žaliavų trūkumo ar nepakankamo la
aiko, už
žsakymų neįmanoma įvykdyti nustatytu laiku, privalo laiku įspėti užsakovą dėl užsakymo įvykdymo terminų pasikeitimo, privalo užtikrinti ritmingą produkcijos atkrovimą užsakovams pagal užsakymų terminus, laikantis pakavimo bei markiravimo reikalavimų, tiria, kur, kokia prekė yra paklausi, ieško naujų klientų taip pat prižiūri kiek reikia produkcijos ir kokių rūšių.
Finansininkui yra būtina turėti aukštąjį išsilavinimą, būtina turėti buhalterinio darbo patirtį. Finansininkas pavaldus įmonės vadovui. Jis privalo pastoviai kelti savo kvalifikaciją, plėsti profesines žinias, yra atsakingas už darbdavio jam patikėtą finansinį turtą, neužsiimti kita, su jo darbinėmis funkcijomis nesusijusia veikla, panaudojant darbdavio komercinius ryšius bei informaciją, neatskleisti juokių komercinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, susijusios su darbdaviu.
Darbininkai privalo dirbant laikytis technologinės drausmės, laikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą, įrengimus ir prietaisus, įrengimus naudoti tik pagal paskirtį, neleisti jais naudotis tretiesiems asmenims, laikytis materialinių dokumentų ir vertybių nustatytos tvarkos, laikytis darbo saugos, priešgaisrinių reikalavimų, vykdyti administracijos ir jai pavaldžių darbuotojų reikalavimus.

3. PAGRINDINĖ VEIKLA

Prekyba atsarginėmis dalimis automobiliams, dalių pristatymas pagal užsakymus, automobilių remontas yra pagrindinės įmonės veiklos kryptys.

NAUDOTOS AUTOMOBILIŲ DALYS
Naudotos detalės vis dar turi paklausą tarp autotransporto priemonių savininkų, ypač tada, kai parduotuvėje parduodamos naujos ir naudotos detalės kainos ženkliai skiriasi. “X” gali pagelbėti ir tada, kai reikiamos atsarginės dalies klientas neranda parduotuvėje, o užsisakyti ir laukti tiesiog nepageidauja.

PASLAUGOS
Šiuo metu kompanija palaiko glaudžius ryšius su daugeliu atsarginių dalių automobiliams gamintojais. Tačiau išskirtinę vietą mūsų veikloje užima atsarginių dalių importas ir pardavimas tokių pramonės gigantų kaip AUDI, OPEL, VOLKSWAGEN gaminamiems automobilių modeliams.
Jau keletą metų sėkmingai veikia naudotų automobilių ardymo dirbtuvės, kurios dėka savo asortimento tapo vienomis iš didžiausių regione. Mes galime jums padėti rasti itin retą ar labai brangiai kainuojančią automobilio atsarginę dalį palyginti prieinama kaina.

4. ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS

UAB ,,X” kaip ir bet kuri kita įmonė siekia pelno. Norint tai padaryti, reikia vienokiu ar kitokiu būdu reklamuotis, t. y. atkreipti įmonių dėmesį į save ir juos paveikti. Tokiu būdu įmonė sudaro savo įvaizdį, didina užimamą rinkos dalį, didina pelną.

Rėmimą sudaro šios dalys:

– reklama,

– pardavimo skatinimas,

– populiarinimas,

– asmeninis pardavimas.

Reklamos efektyvumas priklauso nuo turimų lėšų.
Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus, todėl būtina paruošti reklamos planą, pasiskaičiuoti kiek reikėtų ir kiek galima skirti jai lėšų. Paskaičiuoti, kiek lėšų reklamai bus skiriama sezono ir ne sezono metu. Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja firma ir kokie jos privalumai prieš kitas tokio tipo firmas. Akcentuosime kokybišką darbą klientui patogiu laiku ir už jam priimtiną kainą, taip pat pabrėšime, kad taikomos įvairios nuolaidos,
UAB ,,X” vadybininkas mano, kad geriausia reklama yra patenkinti klientai.
UAB ,,X” reklamuodama savo veiklą naudojasi spausdinta reklama: periodiniai leidiniai, t.y. regioninė spauda.
Įmonė kas metai reklamai skiria apie 5 000 Lt.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Vadybininko darbo kokybė ir sugebėjimai yra pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant atlyginimo dydžio klausimus. Tais atvejais, kai vadybininko darbas yra padalytas į atskiras užsakymų gavėjo, užsakymo priėmėjo funkcijas, reikia nuspręsti, kokio dydžio atlyginimus mokėti už skirtingų funkcijų vykdymą. Paprastai užsakymų gavėjams mokama daugiau negu užsakymų priėmėjams.
Galiu pastebėti, kad rengiant vadybininkų darbo apmokėjimo sistemą, reikia išspręsti du klausimus:
• kokio dydžio atlyginimą mokėti;
• kokiu būdu tai daryti.
Šiuo metu įmonėje ir stengiamasi tai daryti: vadybininkui be fiksuoto 800 lt atlyginimo mokami priedai už surastus naujus užsakymus. Įmonės vadovas mano, kad to pakanka. Aš siūlyčiau vadybininką skatinti ne tik finansine prasme, bet ir gerinti darbo sąlygas: būnant vadybininko darbo vietoje pastebėjau, kad įrengimai cechuose kelia per didelį triukšmą, reikėtų izoliuoti patalpą medžiaga, nepraleidžiančia garso, taip pat įrengti oro vėdinimo sistemą.
Neretai vadybininkas dirba viršvalandžius. Įmonės vadovas į tai turėtų taip pat atsižvelgti ir suteikti papildomą laisvą dieną ar išmokėti priedą.

Išanalizavusi vadybininko pareiginius nuostatus galiu teigti, kad: nuostatai neprieštarauja draudžiamosioms norminių darbo teisės aktų nuostatoms, laikomasi tam tikrų formalumų įforminant reikalavimus, reikalavimai neblogina darbuotojų padėties, palyginti su ta, kurią nustato teisės aktai

PRIEDAI

1 Priedas

Vadybininko pareiginiai nuostatai

1.Bendrieji reikalavimai:
1.1 .Darbo sutartis su vadybininku yra sudaroma/nutraukiama įmonės vadovo.
1.2.Vadybininkas yra būtina turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, Būtina turėti patirtį gamybos organizavime.
1.2.Pavaldus įmonės direktoriui.
2.Bendrosios pareigos:
2.1.Tinkamai vykdyti savo darbines pareigas, numatytas jo darbo sutartyje, šioje pareiginėje instrukcijoje, kituose įmonės lokaliniuose aktuose.
2.2.Laiku ir sąžiningai vykdyti visus darbdavio ar jo įgaliotų asmenų teisėtus nurodymus ar pavestas užduotis.
2.3.Dorai ir sąžiningai dirbti, laikytis darbo drausmės ir etikos normų, būti darbo vietoje įmonėje nustatytu laiku.
2.4.Laikytis įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklių, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimų.
2.5.Pastoviai kelti savo kvalifikaciją, plėsti profesines žinias.
2.6. Neviršyti savo kompetencijos.
2.7.Saugoti darbdavio jam patikėtą turtą, o taip pat laikyti ir naudotis patikėtu turtu laikantis darbdavio nustatytos tvarkos ir sąlygų.
2.8.Neužsiimti kita, su jo darbinėmis funkcijomis nesusijusia veikla, panaudojant darbdavio komercinius ryšius bei informaciją, taip pat technines priemones ir kitą turtą.
2.9. Neleisti naudotis techninėmis priemonėmis ar kitu turtu tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai gautas darbdavio raštiškas sutikimas.
2.10.Neatskleisti juokių komercinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos,susijusios su darbdaviu arba su jų
3.Specialios pareigos:
3.1.Privalo sudaryti kiekvienos savaitės darbo planą pagal gautus užsakymus.
3.2.Privalo užtikrinti kiekvienos darbo vietos aprūpinimą darbu pilnai darbo dienai, išvengiant prastovų dėl kitos darbo vietos kaltės.
3.3.Privalo laiku ir tvarkingai užsakyti detales.
3.4.Kai dėl detalių trūkumo ar nepakankamo laiko, užsakymų neįmanoma įvykdyti nustatytu laiku,privalo laiku įspėti užsakovą dėl užsakymo įvykdymo terminų pasikeitimo.
3.7.Privalo užtikrinti produkcijos kokybės kontrolę, pilnai atsako už kokybės reikalavimų vykdymą.
3.10.Privalo užtikrinti ritmingą produkcijos atkrovimą užsakovams pagal užsakymų terminus ,laikantis pakavimo bei markiravimo reikalavimų.