įmonės veiklos analizė

1. Valdymo objekto aprašymas

Mūsų specialybė yra maisto produktų technologija. Taigi projektuojamas verslas susijęs su maisto produktais. Nutarėme įkurti įmonę, kurioje gaminsime jau galutinai vartojimui paruoštus makaronus su įvairiais priedais ir pagardais, kuriuos teks tik pašildyti. Manome, kad tai turėtų sudominti studentus, moksleivius ir nuolat skubančius žmones, kurie negali daug laiko praleisti virtuvėje. Savo klientams pasiūlysime gana platų makaronų asortimentą: · Su grybais ir kumpio gabaliukais;· Su vištienos kubeliais;· Su kiaulienos šonine;· Su faršu;· Su daržovėmis;· Su sūriu;· Su krevetėmis.Atitinkamai prie jų pasiūlysime ir įvairius padažus:· Grietinėlės;· Pomidorų;· Garstyčių;· Aštrus majonezo su raudonaisiais pipirais;· Švelnus majonezo su žalumynais.

2. Valdymo grupės formavimas

Idėja įkurti šį verslą kilo mūsų kolegai – Mindaugui. Tai mus, Jurgitą ir Alfredą, labai sudomino, todėl nusprendėme bendromis pastangomis įgyvendinti projektą. Pagrindines pareigas atliksime patys, kad mažiau tektų samdyti darbuotojų. Tam, kad verslas klostytųsi sėkmingai, lankėme atitinkamus kursus:Mindaugas – verslo administravimo, Jurgita – maisto produktų kokybės ir kontrolės, Alfreda – buhalterinės apskaitos ir finansų. Mindaugas užims įmonės vadovo pareigas, atsakinga už žaliavų užsakymą ir produkcijos realizavimą – Jurgita, o buhalterine apskaita ir finansais rūpinsis – Alfreda. Kadangi esame maisto produktų technologai, tai technologiniam procesui vadovausime visi trys – kursime receptūras, ieškosime naujovių, stengsimės optimizuoti patį procesą.

3. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos ir pagrindinio tikslo nustatymas

Gėrio filosofija.Mes remiamės praktiškumo ir naudingumo filosofijomis. Mūsų siūlomi gaminiai būtų praktiški todėl, kad greitai ir lengvai paruošiami, nereikia naudoti indų. Naudinga, nes yra labai maistingi ir praturtinti vitaminais.

Vizija.Trokštame, kad mūsų produkciją pamėgtų net ir tie žmonės, kurie nesižavi greitai paruošiamu maistu. Po kelerių metų tikimės išplėtoti verslą ir kaimyninėse šalyse. Manome, kad didelių pokyčių produkte neteks daryti, nebent sulauksime iš vartotojų kokių nors pasiūlymų. Mūsų verslas, galime sakyti, yra unikalus Lietuvoje, nes konkurentai negamina būtent tokios produkcijos ir tai tikrai turėtų nustebinti ne tik vartotojus, bet ir konkurentus.

Misija. Įmonės veikla bus orientuota į vartotojo norus, lūkesčius ir poreikius. Metų bėgyje organizuosime produkcijos pristatymą didžiuosiuose prekybos centruose ir tuo pačiu metu atliksime vartotojų apklausas. Gautus rezultatus apibendrinsime, padarysime išvadas ir nuspręsime, kuri gaminamos produkcijos rūšis labiausiai mėgstama. Atsižvelgdami į tai, didinsime tos rūšies gamybos apimtį. Apklausų metu stengsimės išsiaiškinti, ko dar vartotojai tikisi ir ar pakankamas gaminamų makaronų asortimentas.

Tikslai. Mūsų strateginiai tikslai – išplėsti Lietuvoje rinką per vienerius metus. O po dviejų metų realizuoti produkciją ir kaimyninėse šalyse. Taip pat gerinsime produkcijos kokybę, darbo sąlygas įmonėje bei užtikrinsime savo reputaciją.Finansiniai tikslai – gauti pelną.

4. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas

Analizę atliksime PEST metodu:1. Political – Legal;2. Economical;3. Sacio – Culture;4. Technological.

Nr. ValdymoValdymo veiksniai Įvertinimo skalė (balais) 0 1 2 3 4 5 6 Politinė situacija 1 Tarptautinė politinė situacija nepalanki x palanki2 Santykiai su valdžiosinstitucijomis nepalankūs x palankūs3 Mokesčių politika nepalanki x palanki Ekonominė situacija 4 Ekonominis augimas mažas x didelis5 Užimtumas didelis x mažas6 Investicijų klimatas nepalankus x palankus7 Gamybinių veiksnių kainos didelės x mažos

Nr. ValdymoValdymo veiksniai Įvertinimo skalė (balais) 0 1 2 3 4 5 6 Socialinė situacija 8 Gyventojų vartojimų pokyčiai nepalankūs x palankūs9 Švietimo sistema nepalanki x palanki Technologinė situacija 10 Valstybės technologinėpolitika nepalanki x palanki11 Naujos technologinėsgalimybės mažos x didelės 0 1 1 5 3 1 0

Aplinkos stabilumo lygis =

Pagal analizės duomenis galime padaryti išvadą, kad politinė situacija didelės įtakos verslui neturės. Ekonominės situacijos pokyčių įtaka didesnė. Socialinės situacijos poveikis neutralus, o technologinė situacija – palanki, nes didelis technologinių įrenginių pasirinkimas ir spartus tobulinimas.

5. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas

Išanalizavus mikroaplinką, mes nustatysime ar turėsime konkurencinį pranašumą prieš priešininkus. Analizė atliekama naudojant H. Porterio penkių jėgų modelį.

Nr. ValdymoValdymoveiksniai Įvertinimo skalė (balais) 0 1 2 3 4 5 6 1. Klientų derėjimosi galia a) Klientai susitelkę ir jų nedaug ne x taipb) Siūlomas produktas ar paslauga nediferencijuota pagal vartotojų grupes ne x taipc) Tiekiamo produkto arba paslaugos kaina neturi didelės reikšmės kliento sąnaudoms neturi x turid) Klientai patys gali perimti iš firmos rinkos dalį ne x taip2. Tiekėjų derėjimosi galia a) Alternatyvių tiekėjų yra nedaug nedaug x daug

Nr. ValdymoValdymoveiksniai Įvertinimo skalė (balais) 0 1 2 3 4 5 6 b) Nėra alternatyvių pakaitalų tiekėjų pristatomiems įrengimams, žaliavoms nėra x yrac) Tiekėjo kainas sudaro mano firmos kainos didelę dalį ne x taipd) Tiekėjai gali perimti rinkos dalį ne x taip3. Pakaitalų grėsmė a) Produkto moralinio nusidėvėjimo grėsmė nėra x yrab) Yra galimybės persiorientuoti į pakaitalus nėra x yrac) Firmos sukurto produkto aptarnavimas, siūlant papildomas paslaugas gali sustabdyti klientų persiorientavimą į pakaitalus negali x galid) Galimas įmonės pelningumo lygio sumažėjimas, jei klientai perbėgs į pakaitalų grupes negalimas x galimas 4. Naujų konkurentų grėsmė a) Produkto diferenciacija maža x didelėb) Nedidelės investicijos nedidelės x didelėsc) Masto ekonomika maža x didelėd) Klientų persiorientavimo sąlygos netinkamos x tinkamose) Ribotos galimybės pasinaudoti esančiais platinimo kanalais neribotos x ribotosf) Dominuojančių firmų reakcija negatyvi x pozityvi5. Esančių konkurentų grėsmė a) Konkurentai lygiaverčiai ir kiekvienas stengiasi padidinti savo rinkos dalį ne x taipb) Rinka auga lėtai ir kiekvienas stengiasi padidinti savo rinkos dalį ne x taipc) Sunku diferencijuoti produktą pagal vartotojų grupes ir vyksta kainų ir klientų lojalumo karas nesunku x sunkud) Aukštos pradinės investicijos ir visi nori padidinti savo rinkos dalį ne x taipe) Sudėtinga ir brangu pasitraukti iš rinkos ne x taip

Nr. ValdymoValdymoveiksniai Įvertinimo skalė (balais) 0 1 2 3 4 5 6 f) Jeigu reikia gamybos veiksnius stambiais kiekiais – tai iššaukia rinkos didinimo galimybę ne x taip 2 1 6 6 6 2 1

Konkurencinio pranašumo lygis =

Analizė SWOT metodu:1. Strengths – Stiprybės (mikroaplinka);2. Weakness – Silpnybės (mikroaplinka);3. Oportunities – Galimybės (makroaplinka);4. Threats – Pavojai, baimės (makroaplinka).

1. Stiprybės 1. Siūlomas produktas nediferencijuotas pagal vartotojų grupes, todėl dauguma jų gali vartoti.2. Teikiamo produkto kaina neturi didelės reikšmės kliento sąnaudoms.3. Klientai patys negali perimti rinkos dalį iš firmos.4. Nedidelė produkto moralinio nusidėvėjimo grėsmė.5. Yra nedidelės galimybės persiorientuoti į pakaitalus.6. Papildomų paslaugų tiekimas gali sustabdyti klientų persiorientavimą į pakaitalus.7. Neribotos galimybės pasinaudoti esančiais platinimo kanalais.8. Bet kuriuo metu galime pasitraukti iš rinkos.2. Silpnybės 1. Klientai susitelkę ir jų nedaug.2. Tiekėjų yra nedaug.3. Tiekėjai gali perimti rinkos dalį.4. Tiekėjo kainos sudaro mano firmos kainos didelę dalį.5. Galimas įmonės pelningumo sumažėjimas, jei klientai perbėgs į pakaitalų grupes.6. Reikia nedidelių pradinių investicijų verslui sukurti ir tai palanku naujiems konkurentams ateiti į rinką.3. Galimybės 1. Nedidelės gamybinių veiksnių kainos.2. Palanki valstybės technologinė politika.3. Naujos technologinės galimybės.4. Sukurti naujų darbo vietų.4. Pavojai, baimės 1. Dideli mokesčiai.2. Palyginti nedidelis ekonominis augimas.3. Galimi gyventojų vartojimo pokyčiai.

5. Įmonės potencialo ir finansinio pajėgumo įvertinimas

Įmonės potencialas – tai vidinė įmonės galia įveikti konkurentus, svarbu nustatyti tuos komponentus įmonės veikloje, kurie yra geresni nei konkurentų ir kurių lengvai ir greitai konkurentai imituoti negali.

Įmonės potencialo įvertinimas:

Valdymo kriterijaiValdymo veiksniai Įvertinimo skalė (balais) 0 1 2 3 4 5 6 1 Žemi kaštai Žemi + Aukšti2 Aukšto lygio technologijos Žemo + Aukšto3 Aukšto lygio darbuotojai Žemo + Aukšto4 Didelis pelningumas Mažas + Didelis5 Turimi resursai Maži + Dideli6 Produkto kokybė Bloga + Gera7 Firmos kultūra, įvaizdis, reputacija Žema + Aukšta8 Dideli ir lankstūs gamybiniai pajėgumai Maži + Dideli

9 Plati ir pigi tiekinių rinka Siaura + Plati10 Ypatinga specializacija Nepalanki + Palanki11 Ypatinga komunikacija Nepalanki + Palanki12 Kūrybiškumas Siauras + PlatusSuma: 0 0 0 2 5 4 0

Įmonės potencialas =

Analizė SWOT metodu:

1. Stiprybės 1. Aukšto lygio technologijos.2. Aukšto lygio darbuotojai.3. Pakankamas pelningumas.4. Kokybiški produktai.5. Pigi ir plati tiekinių rinka.6. Kūrybiškumas.2. Silpnybės 1. Vidutiniai turimi resursai.2. Kol kas nesame užsitikrinę įvaizdžio ir reputacijos.

Įmonės finansinis pajėgumas. Finansinis pajėgumas – tai įmonės finansinė galia siekti numatytų tikslų.

Valdymo kriterijaiValdymo veiksniai Įvertinimo skalė (balais) 0 1 2 3 4 5 6 1 Turimi finansiniai resursai Maži + Dideli2 Investicijų poreikis Didelis + Mažas3 Investicijų apsimokėjimas Mažas + Didelis4 Finansinė rizika Didelė + Maža5 Investicijų gavimo šaltinis Mažas + DideliSuma: 0 0 2 2 1 0 0

Finansinis pajėgumas =

Analizė SWOT metodu:

1. Galimybės 1. Apsimoka investuoti.2. Nedidelė finansinė rizika.2. Pavojai 1. Mažai yra investicijų gavimo šaltinių.

7. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka

Marketingo strategijos parenkamos naudojant SPACE metodą.

Gautas rezultatasMikroaplinkos stabilumas 3,18Konkurencinis pranašumas 2,9Įmonės potencialas 3,83Finansinis pajėgumas 2,8

Pagal gautą grafiką galime nustatyti, kad naudosime konkuruojančią strategiją. Jeigu konkurentai įkurs ką nors naujo, tai mes nuo jų taip pat neatsiliksime, beje stengsimės būti pranašesni už juos, pritraukti klientus įvairiais pasiūlymais ir akcijomis.

8. Produkto pateikimo vartotojui sprendimai

Vartotojas galvodamas apie kokią nors prekę, visuomet turi pirmiausia turėti galvojimo motyvą. Jei motyvo nėra, jis niekada ta preke nesidomės. Motyvą dažniausiai reikia sužadinti reklama pagal giluminę prekės vertę. Turėdamas motyvą, vartotojas pradeda galvoti ir formuoja suvokimą – ar tikrai jam tos prekės reikia. Jeigu jis nusprendžia, kad reikia, patikrina visa tai pagal savo patirtį. Kad vartotojas pereitų visas stadijas ir pirktų prekę, mes turime ją pristatyti kaip kiaušinį, kuriame yra trynys, baltymas, lukštas.

Giluminės prekės savybės1. 1. Pagaminta iš ekologiškų produktų2. Didelė maistinė vertė3. Lengvai paruošiami4. Platus skonio pasirinkimas5. Praturtinta vitaminais ir mineralais6. Nedidelė kaina 7. Be dažiklių, be konservantų

Apčiuopiamos prekės savybės1. Patogi vienkartinė pakuotė2. Pakuotė atspari karščiui ir drėgmei3. Į komplektaciją įeina vienkartiniai stalo įrankiai4. Pakuotės etiketėje atvaizduoti spalvoti piešiniai žadina apetitą5. Pakuotės yra 200 ml ir 300 ml 6. Pateikiama išsamiai ant pakuotės sudėtis, paruošimas

Išplėstinės prekės savybės1. Organizuojamos akcijos pridedant sultinio kubelius2. Garantija 3. Nuolaidos didmenininkams

9. Produktų kainos ir pardavimų masto numatymas

Prekės savybės Mūsų prekė Konkurentų prekė Svarbumo indeksas Giluminės prekės savybės1.Pagaminta iš ekologiškų produktų2.Didelė maistinė vertė3.Lengvai paruošiami4.Platus skonio pasirinkimas5.Praturtinta vitaminais ir mineralais6.Nedidelė kaina7.Be dažiklių, be konservantų 10 9 9 10 8 10 10 9 9 9 10 9 9 9 0,4 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,06 Apčiuopiamos savybės1.Patogi vienkartinė pakuotė2.Pakuotė atspari karščiui ir drėgmei3.Į komplektaciją įeina vienkartiniai stalo įrankiai4.Pakuotės etiketėje atvaizduoti spalvoti piešiniai žadina apetitą5.Pakuotės yra 200 ml ir 300 ml6.Pateikiama išsamiai ant pakuotės sudėtis, paruošimas 9 8 10 7 8 6 9 10 0 10 10 9 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02

Prekės savybės Mūsų prekė Konkurentų prekė Svarbumo indeksas Išplėstinės prekės savybės1.Organizuojamos akcijos pridedant sultinio kubelius2.Garantija3.Nuolaidos didmenininkams 8 6 7 9 10 10 0,04 0,05 0,04

w = 10/9 × 0,4 + 9/9 × 0,05 + 9/9 × 0,05 + 10/10 × 0,05 + 8/9 × 0,1 + 10/9 × 0,05 + 10/9∙0,06 + 9/9 × 0,03 + 8/10 × 0,01+ 7/10 × 0,01 + 8/10 × 0,02 + 6/9 × 0,02 + 8/9 × 0,04 + 6/10 × 0,05 + 7/10 × 0,04 = 0,96

Konkurentų kaina:Ck = 3 lt/vnt.

Mūsų kaina:C = 0,96* CkC = 2,88 lt/vnt.

Kadangi mūsų strategija – konkurencinė, tai “duriame” į gilumines prekės savybes bei parduodame produkciją mažesne kaina nei konkurentai.

Nustačius kainą, pasirenkame tikslinę rinką. Tam visą rinką segmentuojame dviem tipais:1. Geografiniu,2. Demografiniu.

Požymis Kaunas Vilnius Pardavimų mąsto prognozės nustatymas1. Geografiniaipožymiai Gyventojų sk Gyventojų sk 400 000 600 000 1000 000 2. Demografiniai požymiai Amžius: 0 – 15m, 13% 52000 78000 15 – 20m, 4% 16000 24000 20 – 45m, 47% 188000 282000 45 ir daugiau, 36% 144000 216000 Iš šių amžiaus grupių perka 0 – 15m, 7% 3640 5460 15 – 20m, 30% 4800 7200 20 – 45m, 55% 103400 155100 45 ir daugiau, 8% 11520 17280 Suma: 123360 185040 308400Požymis Kaunas Vilnius Pardavimų masto prognozės nustatymasPajamos: mažos: 34% 41942 62914 vidutinės 60% 74016 111024 aukštos 6% 7402 11102 Šias pajamas turintysžmonės perka mažas 60% 25165 37748 vidutines 35% 25906 38858 aukštas 5% 370 555 Suma: 51441 77162 128603Vartojimo įpročiai Mėgsta greitai 55%paruošiamą maistą 28293 42439

Kartais valgo 30% 15432 23149 Netoleruoja greitai paruošiamo maisto 15% 7716 11574 Iš viso: 36009 54013 90022Konkurentų skaičius, kurie gali pasiūlyti panašius produktus 2 Pirkėjų skaičius 18004 27007 45011

1. Perka kas antrą dieną – 50%.2. Perka kartą per savaitę – 20%.3. Perka kartq per dvi savaites – 30%.

Prognozuojamas pardavimų mastas:

Q = 0.5*45011*365/2+0.2*45011*52+0.3*45011*52/2 = 4926453.95 vnt/metus

Realiacinės pajamos:

Q*C = 2.88*4926453.95 = 14188187.38 lt/metus

10. Produkto rėmimo sprendimai

Siekiant daugiau parduoti produkcijos didžiuosiuose prekybos centruose rengsime pristatymus, reklamuosime per televiziją ir spaudoje. Rengsime apklausas, kuriose įvertinsime vartotojo įpročius, norus bei lūkesčius. Pardavimą taip pat skatinsime įvairiomis akcijomis ir siurprizais. Daug dėmesio skirsime produkcijos kokybei – gerinsime sudėtį. Vartotoją turėtų patraukti nedidelė kaina, vartojimo patogumas, platus asortimentas.

Išvados

Mūsų įmonė yra pelno siekianti. Siekdami maksimizuoti pelną mažinsime gamybos kaštus, mažinsime realizavimo išlaidas bei didinsime gamybos ir realizavimo apimtį. Tikslas – išplėsti Lietuvoje rinką per vienerius metus. O po dviejų metų realizuoti produkciją ir kaimyninėse šalyse. Gerinsime produkcijos kokybę naujomis receptūromis ir technologijomis. Kad darbas būtų našesnis, gerinsime darbo sąlygas įmonėje.Parinkus tikslinę rinką nustatėme, kad Vilniuje ir Kaune bus 45011 vartotojų. Prognozuojamas pardavimų mastas – 4926453.95 vnt/metus. Produkcijos kaina 2,88lt/vnt.,todėl realiacinės pajamos – 14188187.38 lt/metus.