Įmonės organizavimas ir valdymas

Turinys

Įvadas 21. Įmonės pasirinkimas 21.1.Pasirinktos veiklos rūšies trumpas apibūdinimas 21.2. Įmonės rūšies pasirinkimo pagrindimas 22. Įmonės steigimas 22.2. Steigimo sutarties turinys 22.3. Įstatų turinys 22.4. Įstatinio kapitalo formavimo forma 23. Bendrovės valdymo organai 23.1. Valdymo organų pasirinkimas 23.2. Valdymo organų kompetencija 24. Bendrovės veiklos strategija 24.1. Bendrovės esamos padėties analizė SWOT metodika 24.2. Bendrovės strateginiai tikslai 24.3. Bendrovės taktiniai (operatyviniai) tikslai 24.4.Potencialios rinkos analizė 24.5.Konkurencijos analizė 24.6. Strategija 24.6.1.Marketingo strategija 24.6.2.Produkcijos vystymo strategija 24.7. Strategijos pasirinkimo pagrindimas 24.8.Kritinė rizika 25.Bendrovės veiklos valdymo struktūra 25.1. Atskirų struktūros dalių kompetencija 25.2. Darbuotojų pareiginiai nuostatai 25.4. Ūkinės veiklos procesų valdymas – organizacinės struktūros dalių sąveika 25.5.Organizacinės struktūros sudarymas ir pagrindimas 2Iðvados 2Literatūros sąrašas 2ĮvadasLietuva kaip ir daugelis Rytų Europos šalių, šiuo metu išgyvena besitęsiantį jau kurį laiką naujų įmonių atsiradimo bumą. Neabejotinai vienas iš svarbiausių etapų yra visos procedūros susijusi su įmonės steigimu ir registravimu. Bet dar prieš registruojant įmone reikia praeiti nemaža pasiruošimo etapą ir tik apgalvojus visa veiklą ir su tuo susijusius organizacinius dalykus galime pradėti jau konkrečius veiksmus ir žengti pirmuosius žingsnius įmonės veiklos pradžios link. Kuo geriau pasiruošime įmonės steigimui, kuo daugiau alternatyvių galimybių apgalvosime tuo didesnės bus mūsų sėkmės galimybės.

Reikia išmokti įvertinti pasirinktą veiklos sritį, reikiamus veiklai resursus ir daugelį kitų faktorių kurie sudarytų sąlygas naujai įmonei įeiti į rinką, vystyti sėkmingą veiklą ir gauti pelną, bei siekti kitų tikslų. Šis darbas suteikia puikią galimybę susijungti teorines žinias su praktinėmis, bei plačiau susipažinti su pagrindiniais įmonės steigimo, organizavimo ir valdymo aspektais.

Aš pasirinkau UAB, kurią pavadinau “Medinės konstrukcijos”, kuri dirbs medinių stogo konstrukcijų gamybos srityje, bet šiuo atveju ji labai glaudžiai susijusi su statyba ir, mano nuomone, turi visai neblogas perspektyvas išlikti šiame versle. Statyba yra vienas tų verslų kuriuos galime vadinti amžinais, ji gali keisti savo metodus, formas, medžiagas, darbo atlikimo būdus, bet ji išliks, nes žmogus negali gyventi be pastogės. O kai statomas namas, jam reikia ir stogo. Bendrovė užsiims medinių stogo konstrukcijų gamyba (gegnių strypinės konstrukcijos).1. Įmonės pasirinkimasSteigiant naują įmonę pats pirmas klausimas turėtų būti kokia veiklos sritį pasirinksime. reikia surinkti kuo daugiau informacijos ir kaip galima objektyviau ją įvertinti, bei įvertinti savo, kaip potencialaus rinkos dalyvio, galimybes toje veiklos srityje.1.1.Pasirinktos veiklos rūšies trumpas apibūdinimasMano pasirinkta veiklos sritis gali būti priskiriama dvejoms pramonės šakoms : statybai ir medienos apdirbimo pramonei. Mes gaminsime medines stogo konstrukcijas savo esme tai yra medienos apdirbimo pramonės šaka, bet savo paskirtimi ją reiktų priskiri statybai. Kadangi medienos apdirbimo pramonė laikosi gana gerai, svarbiau yra įvertinti statybos pramonės būkle ir tendencijas, nes statybos priemonės būklė lems statybos elementų poreikį, o tuo pačiu ir poreikį medinėms stogo konstrukcijoms.

Medienos apdirbimo pramonė Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų Europoje yra perspektyvi ir greitai plėtojama. Patogi Lietuvos geografinė padėtis sudaro palankias sąlygas šiam verslui. Turtingi medienos ištekliai ir nepakankamai išplėtota medienos pramonė, taip pat gana nestabili politinė padėtis NVS šalyse atveria dideles perspektyvas plėtoti medienos apdirbimo pramonę Lietuvoje. Taipogi Lietuvos verslininkai gali tapti tarpininkais šioje pramonės šakoje –aprūpinti Vakarų Europos rinką sąlygiškai nebrangiais geros kokybės gaminiais, bei tiekti žaliavas, bendradarbiaujant su NVS šalių verslininkais. Medienos perdirbimas yra nuo seno tradicinė Lietuvos ūkio šaka. Per paskutinius dešimtmečius Lietuvoje sukaupta nemaža darbo su Rusijos, Baltarusijos ir kitų NVS šalių medienos tiekėjais ir gamintojais patirtis, ir šių ryšių išnaudojimas būtų labai didelis pranašumas. Gana pigi darbo jėga, turimi gamybiniai pajėgumai, darbo patirtis ir kokybė leidžia mūsų verslininkams pateikti konkurentabilius gaminius kurie, atitinka visus Europos standartus ir reikalavimus ir pajėgus konkuruoti ne tik Rytų Europoje, bet ir Vakarų rinkoje.

STATYBA

Statybos verslas po didelio nuosmukio pastarąjį dešimtmetį pobiški atsigauna ir nors gamybiniai pajėgumai išnaudojami nepilnai yra įmonių kuriose pajėgumai išnaudojami apytikriai tik 20 % , bet ir čia jau yra jaučiami teigiami poslinkiai. Tai patvirtina ir tas faktas kad atsiranda vis daugiau statybos bendrovių ir kitų įmonių, ir nors susiduriama su įvairiais sunkumais darbų apimtys didėja.Statybos įmonių skaičius (vnt. ):Metai Valst.Įm. sk. AB sk. Pers.Įm. sk. Viso1994 133 778 717 16281995 42 950 887 18791996 52 1121 809 1982

Labai ryški tendencija – AB skaičiaus didėjimas, tuo tarpu valstybinių įmonių skaičius labai sumažėjo. Personalinių įmonių skaičius svyruoja , bet išlieka apytikriai 800 +/-100 įmonių ribose.Statybos įmonių darbų apimtys ( mln.Lt )Metai Valst.Įm. sk. AB sk. Pers.Įm. sk. Viso1994 251,4 1110,4 141,1 1502,91995 181,7 1481,6 202,8 1866,11996 242,3 1684,0 97,1 2023,4

Pagal LR Statistikos Departamento atliktas apklausas pagrindiniai veiksniai trukdantys plėtoti statybos verslą Lietuvoje (skliausteliuose pateikti duomenys kiek procentų, apklausoje dalyvavusių, statybos įmonių vadovų pasisakė už juos) :· Nepakankama paklausa (59)· Didelė konkurencija (50)· Aukštos statybos medžiagų kainos (28)Paskutiniuoju metu minimos ir didelės išlaidos darbui apmokėti (23) .

Pagal tą pačią apklausą 1997 metai statybos darbai pagyvėjo, nors šį pagyvėjimą stabdo prognozuojamas statybos medžiagų kainų padidėjimas. Sumažėjo užsakymų lygis ypač už LR ribų, bet prognozuojamas kilimas. Mažėja ir problemos su atsiskaitymais ir pavėluotais mokėjimais. Statistikos Departamentas praneša, kad pernai Lietuvos statybos įmonės savo jėgomis atliko darbų už 2,3mlrd. Lt. Iš to skaičiaus 2,07 mlrd. Lt. Lietuvoje, o užsienyje – 0,23 mlrd. Lt. Tai yra 8,8% daugiau nei 1996 metais. Nuolatinį, pastebimą statybos pagyvėjimą, anot statybos ir urbanistikos ministro Algio Čapliko, reikia sieti su valstybės biudžetu, kuriame didinama statyboms skirta dalis(remiantis “Verslo Žinių” priedu “Statyba ir Remontas”, kovo 18, 1998. ). Auga įmonių techniniai pajėgumai. Didėja investicijos į statyba :Metai 1993 1994 1995 1996Invest.(%) 0,8 0,6 1,2 1,3Investicijų % tai procentinė dalis nuo bendrų investicijų Lietuvoje tais metais.

Kaip rodo Europos šalių patirtis ( šie proces…ai ypač ryškūs Skandinavijos šalyse ), statybos verslas juda link vis trumpesnių darbų atlikimo terminų, geresnio atsargų valdymo ir aukštos kokybės, kas didina gerai tam tinkančių gamykliniu būdu surinktų komponentų paklausą. Jau ir dabar tokių komponentų dalis statybos darbuose vis didėja. Lietuvoje šiuolaikiškos medinės konstrukcijos dabartiniu metu naudojamos dar labai retai, nes tokių konstrukcijų Lietuvoje iki šiol dar faktiškai niekas negamino, o buvo statoma iš atvežtų, kurios yra palyginti brangios. Bet ir šioje srityje jau pastebimi pozityvūs pokyčiai.1.2. Įmonės rūšies pasirinkimo pagrindimasKaip rodo statistika Lietuvoje yra nemažai statybos įmonių, bei bendrovių kurių veikla yra susijusi su statybos verslu, bet tik nedidelė jų dalis yra specializuotos siauroje srityje. Dominuoja akcinės bendrovės (AB), daugiausiai uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Ir šis pasirinkimas nėra atsitiktinis, tai sąlygota kelių labai svarbių veiksnių. Pagrindiniai akcinių bendrovių privalumai yra šie:

1. Ribota akcininkų turtinė atsakomybė, t.y. akcininkas atsako tik ta suma, kurią jis investavo į įmonių.2. Galimybė lengvai pritraukti papildomų lėšų bei didinti įmonės turtą išleidžiant akcijų emisiją.3. Paprastas akcinės nuosavybės perimamumas, t.y. akcijos be jokių kliūčių gali būti parduotos, paliktos paveldėtojui arba dovanotos kitiems asmenims.4. Neribota akcinės bendrovės veiklos trukmė. Pasitraukus ar mirus akcininkui, bendrovė išlieka.5. Galimybė pasireikšti profesionaliems vadybiniams sugebėjimams, t.y. akcinės bendrovės valdymui savininkai dažniausiai samdo profesionalius vadybininkus, kas, be abejonės, prisideda prie bendrovių veiklos bei kapitalo panaudojimo efektyvumo didinimo.6. Paprastas priėjimas prie kapitalo rinkų, t.y. akcinei bendrovei lengviau (nei kitos verslo organizavimo formos atstovui) suteikiami trumpalaikiai bei ilgalaikiai kreditai.

Šie privalumai sudaro puikias galimybes susikurti įmonei ir pradėti veiklą.Kapitalo poreikis nėra ir toks mažas, kad galėtume išsiversti tik savo kapitalu ir steigti Personalinę įmonę, be to šiuo atveju iškiltų neribotos atsakomybės klausimas. Pasirinkta veikla nereikalauja labai didelių kapitalo įdėjimų( apytikriai 4.000.000 Lt.), bei didelio valdymo aparato tai UAB statusas puikiai tiks. Nors kurdami UAB “atsisakome” galimybės pritraukti į įmone labai dideles lėšas (mūsų atveju to ir nereikia ).

Kadangi žmonės kuriems priklauso kontrolinis akcijų paketas dirbs įmonėje (direktorius turi 51% įmonės akcijų, tai įgalins užtikrinti sprendimų įgyvendinimą ir leis greičiau reaguoti į pasikeitusias sąlygas. Taip mes galime užtikrinti lankstumą įmonės veikloje. Akcijos nesuteikia jos šeimininkui išskirtinių teisių į atskirus nuosavybės teisės objektus, kurie sudaro bendrovės turtą, todėl akcininkų pasitraukimas (parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas kitiem asmenim) tik pakeis akcijos savininką, bet neįtakos Bendrovės turto. Akcijos atveria puikia galimybe užmegzti glaudesni bendradarbiavimą su užsienio ir Lietuvos įmonėmis. Partneris, turėdamas mūsų bendrovės akcijų, bus labiau suinteresuotas vystyti ir mūsų verslą. (norint kad užsienio firma galėtų įsigyti Bendrovės akcijų reikės pakeisti įstatų 5.1 punktą, bet vis tiek tai kaikuriais atvejais būdų naudingas žingsnis.)

Taigi remiantis aukščiau išvardintais privalumais, buvo pasirinktas uždarosios akcinės bendrovės juridinis statusas. Tai leis sukoncentruoti bendrovės valdymą savo rankose bei suteiks lankstumo veikloje.2. Įmonės steigimasŠiame skyriuje nagrinėjama uždarosios akcinės bendrovės, užsiimančios medinių stogo konstrukcijų gamyba, steigimo tvarka bei pagrindiniai steigimo dokumentai.

2.1. Bendrovės vardo registravimas

Bendrovės vardo registravimas prasideda nuo paraiškos Bendrovės vardui registruoti Patentų biurui pateikimo. Šią paraišką sudaro:

· prašymas įregistruoti firmos vardą;· mokesčių kvitai;· kiti dokumentai.

Jei paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, Valstybinio patentų biuro Paraiškų priėmimo skyrius priima paraišką ir išduoda paraiškos priėmimo pažymą. Valstybinis patentų biuras per 15 dienų turi įregistruoti gautą paraišką, atlikti ekspertizių ir nustatyti, ar Bendrovės vardas atitinka vardų nuostatų reikalavimus. Jei firmos vardas atitinka nuostatus, Valstybinis patentų biuras priima sprendimą jį registruoti ir apie tai raštu praneša pareiškėjui; taip pat per 15 – 20 dienų išduoda firmos vardo registravimo liudijimą.2.2. Steigimo sutarties turinysSteigimo sutartis – tai pirmasis oficialus dokumentas, kurį pagal įstatymą turi sudaryti steigėjai. Žemiau pateikiamas Bendrovės steigimo sutarties projekto pagrindiniai momentai.

Uždarosios akcinės bendrovės “Medinės konstrukcijos” steigimo sutartis

Prienai, tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt aštuntųjų metų balandžio mėn. šešiolikta diena.Mes, steigiantieji Uždarąją akcinę bendrovę:A.KurcevičiusA.KirvaitisD.Alijus T.GoberisA.AlbinasD.ZubrusZ.NaujasL.Antanaitė

Toliau – steigėjai, sudarydami šią sutartį susitarėme:

1. Įsteigti uždarąją akcinių bendrovių “Medinės konstrukcijos”. Bendrovės adresas: Aro 4, Prienai.2. Bendrovės įstatinis kapitalas – 4 000 000 litų, padalintas į dalis – 4 000 nematerialiųjų 1000 litų nominalios vertės akcijų. Vienos akcijos savininkui suteikiamas vienas balsas. Įstatiniam kapitalui sudaryti pasirašėme visas akcijas ir apmokėjome jų nominalią vertų: steigėjai pasirašo po : A. Kurcevičius 2040 akcijų, 2 040 000 (du milijonai keturiasdešimt tūkstančių) litų sumai. A.Kirvaitis 1000 akcijų, 1 000 000 ( vieną milijoną ) litų sumai. D.Alijus 500 akcijų, 500 000 ( penki šimtai tūkstančių) litų sumai. T.Goberis 160 akcijų, 160 000 (šimtas šešiasdešimt tūkstančių) litų sumai. A.Albinas 50 akcijų , 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių ) litų sumai. D.Zubrus 50 akcijų , 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių ) litų sumai. Z.Naujas 50 akcijų , 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių ) litų sumai. L.Antanaitė 50 akcijų , 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių ) litų sumai.3. Bendrovės steigimo ir registravimo reikalus pavesti bendrovės įgaliotam atstovui A. Kurcevičiui.4. Steigėjai pagal įgalioto atstovo pateiktus dokumentus sumoka steigimo išlaidas proporcingai turimų akcijų sumai.5. Ši sutartis yra kartu ir akcijų pasirašymo sutartis.6. Bendrovės valdybos pirmininku keturiems metams išrinktas A. Kurcevičius, nariais A. Kirvaitis, D.Alijus , T. Goberis, T.Blinda.7. Steigėjas, pasirašęs šią sutartį ir neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, sumoka kitiems steigėjams netesybas, sudarančias trigubą bendrovės steigimo išlaidų, pagrįstų dokumentais, priklausančią jam sumokėti sumą.8. Neįregistravus bendrovės, įnašai grąžinami steigėjams.

Už šios sutarties notarinį patvirtinimą sumoka A. Kurcevičius.Parašai:———————————————1998 m. balandžio mėn. 16 d.

Patvirtinta steigimo sutartis suteikia teisų steigėjams atidaryti kaupiamąją sąskaita LR įregistruotame banke. Tam reikia įnešti pradinį įnašą, ne mažesnį kaip 2500 Lt.

2.2. Įstatų turinys

Bendrovės įstatai – tai teisinis dokumentas, kuriuo bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Žemiau pateikiami Bendrovės įstatų projekto pagrindiniai momentai.

1. Bendroji dalis

1.1. UAB “Medinės konstrukcijos”, toliau vadinama Bendrove, yra savarankiška įmonė, turinti juridinio asmens teises ir veikianti pagal LR įmonių, akcinių bendrovių įstatymus, kitus Lietuvoje galiojančius aktus ir šiuos įstatus.1.2. Bendrovė yra juridinis asmuo ir pagal LR įstatymus turi visišką ūkinį – komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovės veiklos laikas neribojamas.1.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.1.4. Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: “Uždaroji akcinė bendrovė “Medinės konstrukcijos””, Aro 4, Prienai, Lietuvos Respublika.1.5. Bendrovės adresas: Aro 4, Prienai, Lietuvos Respublika.

2. Ūkinė veikla

2.1 Atlieka gamybinės ir ne gamybinės paskirties objektų stogo konstrukcijų montavimo, remonto ir rekonstrukcijos darbus; 2.2 Projektuoja, konstruoja ir gamina statybos reikmėms pritaikytas medines konstrukcijas bei užsiims jų realizavimu, transportavimu ir konstravimu;2.3 Konsultuoja statybos klausimais.

3. Bendrovės teisės

Bendrovė turi teises, išvardintas LR akcinių bendrovių įstatyme.

…4. Įstatinis kapitalas. Akcijos

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 000 000 litų.4.2. Įstatinis kapitalas susideda iš 1000 litų nominalios vertės 4 000 akcijų.4.3. Įstatinis kapitalas priklauso privatiems asmenims.4.4. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.4.5. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka:

a) išleidžiant naujas akcijas;b) didinant akcijų nominalią vertę;

c) kitais būdais.

4.6. Bendrovės akcijos yra nematerialios (įrašai vertybinių popierių sąskaitose). Jų apskaita vedama LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.4.7. Naujai išleistų akcijų įsigijimo bei apmokėjimo tvarką nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas ir visuotinis akcininkų susirinkimas.4.8. Rezervo fondai formuojami LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

5. Akcininkų teisės ir pareigos

5.1. Bendrovės akcininkai – Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys.5.2. Akcininkai turi visas turtines ir neturtines teises, išvardintas LR akcinių bendrovių įstatyme.5.3. Akcininkų pareigos:

· vykdyti Bendrovės įstatų reikalavimus, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus;· laiku įnešti savo dalį į įstatinį kapitalą;· aktyviai dalyvauti Bendrovės veikloje;· nedalyvauti veikloje, kuri kenktų Bendrovės interesams;· saugoti komercines Bendrovės paslaptis.

6. Bendrovės valdymas

6.1. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracija. Stebėtojų taryba nesudaroma.

7. Pelno paskirstymas ir dividendai

7.1. Bendrovės pelnas turi būti paskirstytas vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymu.7.2. Dividendai priskaičiuojami ir išmokami vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais.8. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

8.1. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama kiekvienam akcininkui raštu ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo datos. Jeigu visi akcininkai sutinka, gali būti ir trumpesnis terminas.9. Bendrovės filialų steigimas

9.1. Bendrovė turi teisų steigti filialus.9.2. Filialas steigiamas Bendrovės valdybos sprendimu.

10. Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas

10.1. Bendrovė reorganizuojama visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.10.2. Bendrovė likviduojama visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

2.2. Įstatinio kapitalo formavimo forma

Kadangi Bendrovė steigiama uždaruoju būdu, tai jos įstatinis kapitalas formuojamas iš įnašų, gautų už išleidžiamas akcijas, kurias įsigijo Bendrovės steigėjai.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 000 000 Lt. ir jis susideda iš 1000 Lt nominalios vertės 4 000 nematerialiųjų akcijų, kurios priklauso 8 privatiem asmenim.Visi Bendrovės akcininkai turi po : A. Kurcevičius 2040 akcijų.A.Kirvaitis 1000 akcijų.D.Alijus 500 akcijų.T.Goberis 160 akcijų.A.Albinas 50 akcijų.D.Zubrus 50 akcijų.Z.Naujas 50 akcijų.L.Antanaitė 50 akcijų.Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka šiais būdais:a) išleidžiant naujas akcijas;b) didinant akcijų nominalią vertę;c) iš nepaskirstytojo pelno;d) iš akcijų priedų;e) iš rezervųVisais atvejais padidinus įstatinį kapitalą, turi būti registruojami Bendrovės įstatų pakeitimai LR Įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka. Kartu su kitais dokumentais įmonių rejestro tvarkytojui turi būti pateikta Bendrovės finansinė atskaitomybė (balansas).

Asmenų įnašai į Bendrovės kapitalą be jokių atskaitymų turi būti sugrąžinti per 15 dienų nuo registravimui skirto laiko pasibaigimo dienos.Rejestro tarnybai turi būti pateik…ti šie dokumentai:

Ш paraiška;Ш Bendrovės vardo įregistravimo liudijimas;Ш duomenys įtraukimui į rejestrą;Ш patvirtinta steigimo sutartis;Ш steigiamojo akcininkų susirinkimo nuorašas;Ш banko pažyma apie kaupiamojoje sąskaitoje esančius pradinius įnašus;Ш įstatai;Ш patalpų nuosavybės dokumento kopija arba nuomos sutarties kopija;Ш kvitas apie įregistravimo mokesčių sumokėjimą.

Bendrovė įregistruojama Įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka po to, kai pasirašytos akcijos, surinkti pradiniai įnašai ir įvyko steigiamasis akcininkų susirinkimas. Surinktų pradinių įnašų suma turi būti ne mažesnė už LR Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinį kapitalą, tarp jų pinigais – ne mažesnė kaip ¼ šio dydžio dalis.Bendrovė turi būti įregistruota per 2 savaites po reikalingų dokumentų pateikimo.Rejestre įregistruotai Bendrovei bus išduotas Statistikos departamento nustatytos formos pažymėjimas ir suteiktas rejestro numeris (Bendrovės kodas).Nuo įregistravimo dienos Bendrovė įgyja juridinio asmens teises.3. Bendrovės valdymo organaiŠiame skyriuje nagrinėjami steigiamos įmonės valdymo organų struktūra bei jų kompetencija.3.1. Valdymo organų pasirinkimasBendrovės juridinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios galima valdymo organų struktūra yra apibrėžta LR Akcinių bendrovių įstatyme.

Kaip jau buvo minėta Įstatuose buvo pasirinkta tokia Bendrovės valdymo organų struktūrą: · visuotinis akcininkų susirinkimas;· valdyba;· administracija (žr. 1 pav.).1. pav. Bendrovės valdymo organų struktūra.

3.1. Valdymo organų kompetencija

Trumai apžvelgsime Bendrovės valdymo organų kompetenciją.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teises:· keisti ir papildyti bendrovės įstatus;· rinkti bei atšaukti revizorių bei valdybos narius;· nustatyti revizoriaus atlyginimą bei metines išmokas valdybos nariams;· tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo;· padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą, keisti vienos rūšies akcijas į kitos rūšies akcijas;· likviduoti arba reorganizuoti Bendrovę;· spręsti valdybai pavestus bendrovės veiklos klausimus, jeigu to prašo valdyba.

VALDYBA

Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos narių skaičių (ne mažesnį kaip 3) nustato Bendrovės įstatai. Valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas. Valdyba renkama ne daugiau kaip 4 metams. Leidžiama valdybos narį atšaukti, taip pat pakartotinai išrinkti kitai kadencijai. Valdyba gali atstovauti Bendrovę teisme ir kitose valstybinėse institucijose. Valdyba svarsto ir tvirtina:· Bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes;· pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka ir kandidatūras į jas;· administracijos vadovo kandidatūrą, pareiginius atlyginimus, nuostatus, Bendrovės padalinių nuostatus.· Valdyba analizuoja ir aprobuoja administracijos ir revizoriaus pateiktą medžiagą apie:· ūkinės veiklos strategiją;· paslaugų teikimo ir valdymo organizavimą;· Bendrovės sandorius;· ūkinės veiklos rezultatus;· revizijų rezultatus. Valdyba turi kitus įgaliojimus ir atsakomybę, numatytus LR Akcinių bendrovių įstatyme.

REVIZORIUS

Revizorių renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymu. Bendrovės revizorius pasibaigus Bendrovės ūkiniams metams, iki visuotinio akcininkų susirinkimo tikrina buhalterinę apskaitą ir finansinių atskaitomybių. Revizorius kontroliuoja Bendrovės finansinių veiklą. Revizoriaus darbo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Revizoriaus atlyginimą ir santykius su valdyba bei administracija reglamentuoja LR Akcinių bendrovių įstatymas. ADMINISTRACIJA

Bendrovės ūkinių veiklą organizuoja ir vykdo administracija. Administracijos darbo reglamentą tvirtina valdyba. Administracija dirba vadovaudamasi LR įstatymais, Bendrovės įstatais, darbo reglamentu, padalinių bei pareigybių nuostatais, valdybos nutarimais ir administracijos vadovo sprendimais. Administracijos veiklai vadovauja generalinis direktorius, kurį keturių ūkinių metų laikotarpiui skiria Bendrovės valdyba pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 29 staraipsnio nuostatas. Neperrinkus generalinio direktoriaus pasibaigus kadencijai ar jį atšaukus, darbo sutartis su juo gali būti nutraukta LR Darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka, o iki sutarties nutraukimo gali būti apriboti jo įgaliojimai. Generalinis direktorius, vadovaudamasis Bendrovės įstatais, valdybos nutarimais ir darbo reglamentu turi teises:

· Priimti į darbą administracijos darbuotojus(išskyrus vyriausiąjį finansininką) ir sudaryti su jais darbo sutartis;· Atstovauja Bendrovę institucijose, įmonėse organizacijose; · Bendrovės vardu sudaryti sandorius;· Pavesti sandorius Bendrovės vardu sudaryti kitiems įgaliotiems asmenims.4. Bendrovės veiklos strategijaŠis skyrius yra skirtas apžvelgti steigiamos Bendrovės strategijai bei taktikai, apibrėžti Bendrovės strateginius, taktinius ir operatyvinius tikslus bei su tuo susijusius planus ir galimus jų įgyvendinimo variantus. Bet negalime kurti strategijos neturėdami duomenų, nežinodami esamos įmonės padėties mes galime tik kelti niekuo nepagrįstas hipotezes. Tam, kad būtų paruošti pagrįsti planai pirma reikia padaryti įmonės esamos padėties analize. Tam pasinaudosime SWOT metodika.

4.1. Bendrovės esamos padėties analizėSWOT metodika

S – Strength – įmonės privalumaiW – Weakness – įmonės trūkumaiO – Opportunities – įmonės galimybėsT – Threads – įmonei kylantys pavojai

Remiantis šiais veiksniais atliksime Bendrovės padėties analizę.

Pirmojoje lentelėje pateikiama įmonės vidinių veiksnių analizė:S W1.Kvalifikuoti darbuotojai2.Gera techninė, finansinė bazė3.Konkurentabilus produktas4.Nedidelė “lanksti” organizacija 1.Jauna organizacija, nauji žmonės 2.Nesusiformavęs komandinis darbas 3.Nepakankama informacinė bazė4.Naujas nežinomas gaminys

Antroje lentelėje yra pateikiami aplinkos veiksniai, kurie įtakoja įmonės veiklą:O T1.Atsigauna statyba 2.po biški auga Lietuvos ekonomika, didėja vartotojų perkamoji galia3.Keliami aukštesni reikalavimai produkcijai ( kokybės, ekologijos ir t.t.)4.Didelės rinkos kainos statyboje naudojamai produkcijai ir medžiagom.5.Politinis stabilumas6.Vystoma krašto infrastruktūra 1.Gan nedidelė vartotojų perkamoji galia1. Vartotojai gan nepatikliai žiūri į kardinalius pakeitimus2. Nekaip sutvarkytas daugelio valstybinių ir savivaldybės institucijų ir įmonių darbas4.2. Bendrovės strateginiai tikslaiBendrovės strateginį planą sudarys Valdyba, kurios vadovas bus generalinis įmonės direktorius – administracijos galva. Tai palengvins efektyvių strateginių programų sudarymą, detalizavimo ir jų vykdymo užtikrinimą žemesniuose organizacinės hierarchijos lygmenyse. Valdybos pirmininkas yra administracijos vadovas ir tai leis kurti ir koreguoti strategiją, atsižvelgiant į situacijos pokyčius, jai suteiks daugiau lankstumo.

Bendrovės pagrindinis tikslas – užtikrinti efektyvų įmonės darbą, jį tobulinti ir keisti, siekiant įmonės ir jos darbuotojų gerovės ir kuo geresnio užsakovų poreikių patenkinimo.

Bet tai yra labai apibendrintas tikslas, kuris turi būti detalizuojamas taip pat numatant kelius jam pasiekti. Pirmiausia šis tikslas yra detalizuojamas sukuriant tam tikrą tikslų medį. Tam yra kuriama Bendrovės strategija bei operatyviniai ir taktiniai planai. Pagrindiniai Bendrovės strateginiai tikslai:

1. Bendrovės sieks nuolat augančio pelno, didindama produkcijos gamybos ir pardavimo apimtis. 2. Išsikovoti savo vietą rinkoje ir sukurti realizavimo tinklą visoje Lietuvos teritorijoje, bei ieškoti išėjimo į užsienio rinkas ( kaimynines ?alis: Rusija ir kitos NVS šalys, Pabaltijys, Lenkija.)3. Kaštų mažinimas bei darbo efektyvumo didinimas.4. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.5. Naujų projektavimo, gamybos, bei kitų paslaugų tiekimo būdų bei naujų formų, pagerinančių užsakymų aptarnavimą, ieškojimas ir taikymas.6. Nuolatinis Bendrovės organizacinės struktūros tobulinimas bei pritaikymas prie kintančių veiklos sąlygų.7. Glaudžių ryšių su tiekėjais, vartotojais, partneriais ir valstybinėmis institucijomis užmezgimas ir palaikymas.8. Darbuotojų gerovės kūrimas ir socialinių garantijų užtikrinimas.

Bendrovės tikslų įgyvendinimui bus reikalingos lėšos, kurios bus gaunamos iš šių šaltinių:

a) Bendrovės nepaskirstytas pelnas;b) trumpalaikės bei ilgalaikės bankinės paskolos;c) įstatinio kapitalo didinimas;d) kiti galimi šaltiniai.

Pagrindinis finansavimo šaltinis plečiant Bendrovės veiklą, bus nepaskirstytas bendrovės pelnas, kreditai bus imami tik tuo atveju jeigu bendrovei prireiktų didelių investicijų. Bendrovės strateginiai tikslai yra jos taktinių tikslų formavimo pagrindas.4.3. Bendrovės taktiniai (operatyviniai) tikslaiArtimiausi tikslai :1. Per pirmuosius metus pasiekti ne mažesnę kaip 60 % gamybinio pajėgumo apyvartą.2. Sustiprinti ryšius su Lietuvos ir NVS šalių užsakovais ir ieškoti naujų.3. Ieškoti partnerių Vakarų Europoje kurie galėtų ten platinti mūsų produkciją. Įsteigus Bendrovę, pagrindiniai taktiniai tikslai bus:

1. Per metus įeiti ir įsitvirtinti Vilniaus ir Kauno rinkose;2. Kurti ir plėsti realizavimo tinklą. Užmegzti ryšius su tiekėjais, nekilnojamojo turto agentūromis, statybos bendrovėmis bei stogo dangų gamintojais visoje Lietuvos teritorijoje, bet pirmiausia Vilniaus ir Kauno rajonuose. Sudaryti ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis, siekti tiekimo tikslumo(on-time) ir didesnio stabilumo veikloje;3. Vykdyti patvirtintą Bendrovės marketingo programą, ją pildyti ir keisti, atsižvelgiant į besikeičiančias sąlygas;4. Gerinti atsargų valdymą stengtis sudaryti kuo tikslesnius darbų atlikimo planus (darbų grafikus), optimizuoti laiko sąnaudas, orientuojant gamyba taip, kad baigtas užsakymas būtų iškarto būtų paruošiamas transportavimui ir išvežamas į surinkimo vietą; 5. Užmegzti bendradarbiavimą su vietinėmis valdžios institucijomis, bei visuomeninės organizacijomis ir verslo atstovus vienijančiomis organizacijomis;6. Mažinti sąnaudas per medienos nuostolių mažinimą, siekti, kad jie neviršytų 5%, taip pat naudojant nuosava transportą;7. Produkcijos populiarinimas ir geros reputacijos įgijimas;8. Architektų supažindinimas su Bendrovės produkciją ir naudojama technologija;9. Aptarnavimo gerinimas: Projektavimo darbų išplėtimas pateikiant ne tik stogo konstruktyvus bet pilnos stogo sistemos projektus (su visomis dangomis ir t.t.), bei pasiruošimas šio tokių darbų įgyvendinimui; Paieška ir apmokymas statybos brigadų įvairiuose Lietuvos miestuose, kad vietoje galėtų spręsti kylančias problemas, surenkant Bendrovės konstrukcijas; Darbų atlikimo konsultacijos (galutinio surinkimo vietoje);Trumpas apmokymas surinkimo vietoje; Bendrovės transportas10. Darbo sąlygų gerinimas ir socialinių garantijų užtikrinimas: pastoviai indeksuoti darbuotojų darbo užmokestį, atsižvelgiant į atliekamų darbų apimtis ir infliaciją; Užtikrinti darbo saugumą, naudojant įvairias saugos priemones bei mokant darbuotojus; Darbo sutartis sudarinėti penkerių metų laikotarpiui (praėjus bandomąjį laikotarpį).

Šiam projektui įgyvendinti yra numatyti trys etapai:1. Patalpų ir teritorijos įrengimas, įrengimų komplektavimas, kitos reikiamos įrangos įsigijimas, darbuotojų apmokymas ir gamybos pradžia. Gerų darbo sąlygų sukūrimas.2. Klientų aptarnavimo ir atsargų valdymo gerinimas, verslo ryšių paieška ir plėtimas. Gamybos didinimas, apyvartos didinimas, jau užmegztų ryšių plėtimas, pardavimų didinimas. 3. Darbo efektyvumo ir pelningumo didinimas ir tiekėjų tinklo ir realizavimo rinkos plėtimas. Veiklos vystymas siekiant teikti kompleksines paslaugas (nuo pradinės informacijos surinkimo, projektavimo, baigiant darbų atlikimu statybos vietoje).

Trumpalaikiai planai sudaromi atsižvelgiant į aukščiausios vadovybės patvirtintas programas (Bendrovės strategiją). Operatyvinis planavimas Bendrovėje bus vykdomas decentralizuotai. Trumpalaikius planus sudarinės Bendrovės direktorius, padedamas administracijos darbuotojų ir cecho viršininko. Finansinius planus sudarinės vyr. finansininkas, gamybos planą ir dalį bendrovės aprūpinimo resursais plano ruoš cecho viršininkas. Planus turi patvirtinti Bendrovės direktorius. Bus sudaromi tokie planai:Bendrovės veiklos planas, nusakys bendrovės atliekamus darbus jų eiliškumą, laiko limitus, darbo paskirstymą. Tai pagrindinis Bendrovės operatyvinės veiklos planas.Gamybos planas, nusakys gamybos apimtis eiliškumą, darbam atlikti reikalingus resursus. Bendrovės aprūpinimo resursais planas, nusakys resursų, veiklos plane nustatytiems darbams atlikti, poreikį, bei ryšių su tiekėjais palaikymą. Tai pat veikla susijusi su resursų alokacija ir technine priežiūra. Kaip ats…kira šio plano dalis gali būti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planai.Finansinis planas – detalizuos reikiamų finansinių išteklių paskirstymą bei pateiks galimus finansavimo šaltinius. Čia sudaromos pajamų ir išlaidų sąmatos, paruošiamos prognozuojamos finansinės ataskaitos, biudžetas bei suplanuojamas racionalus kreditų bei kitų finansavimo šaltinių naudojimas.Marketingo planas – detalizuos marketinginę veiklą. Bus sudaromi savaitiniai, mėnesiniai, pusmetiniai ir metiniai planai. Kuo didesnis laiko horizontas tuo mažesnė detalizacija.4.4.Potencialios rinkos analizėVerslo aplinkos veiksniai

Lietuvos siekis tapti Europos Sąjungos nare ir draugiškų santykių palaikymas su Rusija ir kitomis NVS šalimis sudaro puikias sąlygas pirkti žaliavas ir parduoti savo produkciją. Vienintelis trukdys tam yra muitai, bet daugeliu atveju tai vis tiek apsimoka.

Daugeliui dabar reikalinga pastogė ir yra kelios programos sukurtos padėti ją įsigyti (“Būsto” programa…), bet žmonės bijo skolų (būstas išsimokėtinai ). Dauguma žmonių dar negali sau leisti įsigyti butą ar pasistatyti namą. Deja dabartiniu metu organizacijos ir fiziniai asmenys nėra labai linkę investuoti į naujų pastatų statybą. Susiklosčiusi politinė ekonominė padėtis neskatina investuoti į statybą, nes tokios investicijos atsiperka per ilgą laką, o dabar dauguma stengiasi gauti pelną kuo greičiau. Bet šioje srityje jau yra ir teigiamų poslinkių, pavyzdžiu galėtų būti panaikintas mokestis pelnui reinvestuojamam į gamybos plėtrą.

Bet tuo pat metu, reikia paminėti, kad jau yra žmonių kurie yra sukaupę dideles pinigų sumas ir jas investuoja į naujų pastatų statybą. Bei kuriasi vadinamoji vidurinioji klasė kurie gali nors ir po biški statytis sau namus. Mes esame suinteresuoti dideliais pramoniniais objektais, kurių statyba Lietuvoje paskutinius keletą metų yra labai nedidelė. Bet nors ir gana nedidelės ateinančios investicijos skatina pramonės atgimimą. Įmonių skiriamos lėšos išlieka vienu iš svarbiausiu statybos finansavimų šaltinių.

Gaminamos produkcijos rinka

Mes galime gaminti bet kokias stogo konstrukcijas, bet kokio dydžio ir sudėtingumo, todėl mūsų rinką sudaro visos organizacijos ir privatūs asmenys statantys namus ar kitokius statinius ir rekonstruojantys pastatų stogus. Mūsų klientai: -Statybos organizacijos, -Privatūs asmenys statantys sau naujus pastatus ar juos rekonstruojančios, -Organizacijos statančios sau naujus pastatus ar juos rekonstruojančios.

Rinką mūsų gaminiams apsprendžia statybos verslo aktyvumas. Per pastaruosius keletą metų statybos verslas patyrė didelį nuosmukį, bet dabar atsigauna. Remiantis LSA (Lietuvos Statybininkų Asociacijos) duomenimis jaučiamas pagyvėjimas statybos versle. Ir manoma, kad tokia tendencija tęsis. Buvusios Tarybų Sąjungos, ypač Rusijos rinka, per keletą paskutiniųjų metų tapo labai svarbi Lietuvos statybininkams, kur jie jau įgyvendino ne vieną projektą, bet pastaruoju metu kyla nemažai problemų, dėl atsiskaitymų, vis dažniau bandoma atsiskaityti ne pinigais, bet prekėmis. Kokia bebūtų situacija mes visgi negalime atsisakyti šios labai didelės ir turinčios daug potencialių galimybių rinkos. Netgi jeigu vyktų barterinis atsiskaitymas, mūsų bendrovei tai būtų puiki galimybė gauti didesnius kiekius vienodesnės medienos žaliavos. Taip pat galima eiti ir į kitas šalia, bet tai bus galima padaryti tik išsikovojus sau tam tikrą vietą Lietuvos rinkoje todėl, pradžioje sutelksime dėmesį į Lietuvos rinką. Lietuvos statybos rinkoje ryškėja dvi tendencijos:

Didėja paklausa apdailos, remonto, renovacijos darbams, naujų pastatų statoma gana nedaug;Didėja paklausa aukštos kokybės produkcijai.

Nors tai kad, statoma gana nedaug naujų pastatų siaurina mūsų produkcijos rinką, bet šį praradimą bent dalinai kompensuoja darbai sietini su renovacija ir jau esamų pastatų rekonstrukcija. Neretai pasitaiko, kad yra statomas ne visiškai naujas namas, o priestatas ar paprasčiausiai yra iškeliamas stogas, ir tai yra puiki galimybė mūsų firmai. Be to yra namų kurie dar yra visai funkcionalūs, bet jų stogus reikia taisyti ar netgi visiškai keisti.Dideli reikalavimai kokybei tai irgi pliusas mūsų naudai, nes mūsų gaminama produkcija atitinka visus Europinius standartus ir kokybės reikalavimus.Ateityje eisime ir į kitų šalių rinkas. Dėka aukštos kokybės ir gerų konstrukcijos savybių mes galėsime eksportuoti produkciją į Rusija ir kitas NVS šalis. Dėka mažesnių medienos ir darbo kainų bei aukštos kokybės mes galime konkuruoti ir Vakarų rinkoje. Kadangi keliami statybai rei…kalavimai tampa vis griežtesni, mūsų produkcijos rinka turėtų plėstis ir išstumti pasenusias gamybos technologijas.

Pasirinktame rinkos segmente mes galime susidurti ir su tam tikromis problemomis. Ne visada viską lemia kokybė ar net mažesnė kainą. Užsakovas dažnai gali apsirinkti kitą gamintoją nes jau yra su juo susidūręs, ar parekomenduotas, gal jis yra arčiausiai, arba paprasčiausiai darbus pavesti atlikti statybinės organizacijos darbininkams kurie atliko visus kitus statybos darbus. Kitas veiksnys – naujovė, daugelis žmonių linkę dažnai imti kad ir blogesnį, bet gerai žinomą daiktą, nei visiškai naują, kad ir patį moderniausią, nes tame yra rizikos elementas. Siekiant to išvengti mes stengsimės kuo daugiau dėmesio skirti gaminio populiarinimui ir stengtis užsitarnauti gerą reputaciją ( apie tai plačiau skyrelyje “Marketingo elementai”).

Organizacijos kurios statosi sau naujus gamybinius pajėgumus ar administracijos pastatus, ar rekonstruoja pastato stogą, kaip taisyklė nori, kad darbai vyktų kuo galima greičiau ir čia mes galime labai pasitarnauti su savo produkciją.4.5.Konkurencijos analizėRemiantis leidiniu “Statyba 97”, leidėjai “Saulės spektras ir LSA (Lietuvos Statybininkų Asociacija), dabartiniu metu Lietuvoje yra 39 įmonės kurios užsiima stogų konstrukcijomis, tarp jų, be mūsų bendrovės yra aštuonios įmonės kurios gamina stogų konstrukcijas( jos išvardintos lentelėje Nr. 1.), likusiosios dauguma yra paslaugų tiekėjai. Nei viena iš šių įmonių negamina stogo konstrukcijų naudojant Bendrovės naudojama technologija.

Lentelė Nr.1.FIRMOS PAVADINIMAS MIESTAS KURIAME ĮSIKŪRUSI VEIKLAVelteksa, AB Anykščiai g,p,eVilniaus Remsta, Panevėžio filialas, AB Panevėžys g,i,mŠiaulių Ranga, AB Šiauliai GNagisa,UAB Utena g,i,e,m,dErsta, statybos-remonto UAB Vilnius g,pPrimtela,UAB Vilnius GRizgena, UAB Vilnius GVilmesta, UAB Vilnius g,i,e,m,d,a

g-gamintoja, p-perdirba, i-importuoja, e -eksportuoja, m-mažmeninė prekyba, d – didmeninė prekyba, a-atstovas.

Keturios pirmosios yra Akcinės bendrovės, kurios yra gana didelės, ir užsiima daug platesne veikla nei tik tai stogo konstrukcijų gamyba. Tai įgalina pateikti platesni spektrą produkcijos (pavyzdžiui, ne tik stogo konstrukcija, bet ir karkasines sienas…), bet tai reiškia, kad bendrovės nėra specializuotos tik stogo konstrukcijų gamyboje, todėl įgyjama mažesnė patirtis darbo toje srityje, ir pastangos gerinti gamybą turi būti paskirstomos į skirtingus gamybos sektorius. Didelės organizacijos nepasižymi “lankstumu” tvarkant gamybinius procesus, ir negali greitai prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Be to dideliai įmonei sunkiau prisitaikyti prie specifinių ir individualizuotų užsakymų.

Kadangi tai tik viena iš kelių ar net daugelio veiklos sričių, tokios organizacijos neturi specialiai stogo konstrukcijoms gaminti skirtų įrengimų, o gamina jas paprastų medžio apdirbimo staklių pagalba, kas didina darbo sąnaudas, o tuo pačiu ir kainą. Didžioji dalis įrengimų yra pasenę ne tik fiziškai, bet ir kokybės ir efektyvumo reikalavimų atžvilgiu. Specialių įrengimų naudojimas įgalina pasiekti aukštesnę darbų atlikimo kokybę su mažesnėmis sąnaudomis, be to mūsų naudojama technologija įgalina atlikti darbus daug greičiau. Likusiosios organizacijos yra daug lankstesnės, bet jos gamina gana nedaug stogo konstrukcijų ir daugiau užsiims prekyba medienos gaminiais, tarp kurių stogo konstrukcijos te sudaro nedidele dalį, arba yra paprasčiausiais užsienyje registruotos firmos atstovais, kurie didžiąją dalį stogo konstrukcijų veža iš kitų šalių.

Labai svarbus ir tas faktas, kad didžioji dalis šių įmonių yra didžiuosiuose miestuose ( net 4 iš 8 bendrovių yra Vilniuje), tai yra patogi vieta užsakymų atžvilgiu. Bet mes išlošiame dėl mažesnių transporto kaštų. Prienai yra patogūs dėl dviejų priežasčių:· Patogu ir netoli atsivežti žaliavas;· Kadangi esame tarp dviejų didžiųjų miestų (Vilniaus ir Kaino) mes galime apimti didesnį regioną išlaikant kainą beveik nepakitus. Tik trys iš šių bendrovių užsiima tik gamyba, o likusioms prekyba ir kita veikla gal netgi yra svarbesnė nei gamyba.

Kaipo konkurentus reikėtų įvardinti statybines organizacijas, kurios dažnai savo jėgomis daro stogo konstrukcijas pačiame objekte, bet mūsų naudojama technologija turi nemažai pranašumų lyginant mūsų gaminius su gaminamais pačiuose objektuose ( pranašumai išdėstyti skyrelyje PRODUKTAS). 4.6. StrategijaRemiantis analize ir Bendrovės tikslais sudaroma strategiją, kurios pagrindinis akcentas bus – turimų pranašumų išnaudojimas, stengiantis pasinaudoti galimybėmis susiklosčiusioje padėtyje. Strategija trumpai pateikiama sekančioje lentelėje (plačia ji bus aptarta vėliasniuose šio skyriaus dalyse):

W S T O 1.pateikti konkurentabilų produktą konkurentabilia kaina 2.Įeiti į Lietuvos statybos rinką ir ją plėsti tiek teritoriškai ir įeinant į kitus rinkos segmentus 3.Sukurti darnią kvalifikuotą komandą 4.Tobulinti gamybos procesus ir kelti darbuotojų kvalifikaciją 5.Bendradarbiaujant su statybos ir kitom organizacijom ir įmonėm išnaudoti statybos pagyvėjimo teikiamas galimybes 6.Tobulinti produktą siekiant išlaikyti ir vystyti turimus pranašumus bei ieškoti naujų 7.Kurti gerą reputaciją bendrovei gerai atliekant darbus ( pagal visus keliamus reikalavimus, neviršijant laiko ir finansinių limitų), ir užmezgant tiesioginius kontaktus su užsakovais siekiant įgyvendinti jų individualius pageidavimus. 8.Ieškoti būdų maksimaliai suderinti užsakovų norus su galimybėmis, visų pirma finansinėmis 9.Pilnai įsisavinti turimų įrengimų teikiamas galimybes 10. Gamybos didinimas (pasiekti 90 % gamybos maksimalaus pajėgumo) 11.Aukštos kokybės medienos žaliavos paruošimas 4.6.1.Marketingo strategijaVisų pirma reiktų įvertinti keturis pagrindinius marketingo elementus:

PRODUKTAS

Stogo konstrukcijos jau tradiciškai yra daromos iš medžio, bet mūsų naudojama technologija įgalina pasiekti aukštesnę kokybę ir darbus atlikti efektyviau. Tai visiškai naujas gaminys Lietuvos rinkai, kuris į Lietuvą atkeliavo iš Skandinavijos, kur tokios konstrukcijos yra labai paplitusios, kaip ir daugelis kitų gaminių iš medžio, o pati technologija ( jungimas Gang-nail tipo plokštelėmis yra kildinama iš Kanados.

Bendrovė “Medinės konstrukcijos” užsiims gegnių gamyba. Nors terminas gegnės nėra šiuo atveju tikslus, bet jis geriausiai apibūdina šias konstrukcijas. Tikslesnis pavadinimas būtų – laikanti šlaitinių stogų sistema. Tai yra gegnių strypinės konstrukcijos sudarytos iš gegnių ir grebėstų bei kitų konstrukcijų, į kurias gegnė remiasi – sijų ( murločių ), statramsčių, ilginių, stygų ir kitų elementų. Gegninės konstrukcijos perima apkrovas nuo vėjo slėgio, sniego, stogo dangos svorio, nuosavo svorio, remontines apkrovas ir perduoda šias apkrovas į pastato sienas.

Bendrovė gamyboje neapsiriboja vien tik gegnių gamyba. Gaminama visos konstrukcijos kurių gali prireikti statant stogą. Bendrovės gaminys pateikiamas užsakovui tai yra pilnas rinkinys stogo konstrukcijų, kurias surinkus gaunama stogo konstrukcija ant kurios be jokio papildomų darbų gali būti dedamas paklotas ir stogo danga.

Mūsų gaminamos produkcijos privalumai:

· Lengvai ir greitai montuojama;· Nereikalinga pagalbinė technika (išskyrus tuos atvejus kai konstrukcija yra labai didelių matmenų ar ją reikia kelti į labai didelį aukštį, bet ir tokiu atveju technika reikalinga laiko sąnaudos mažesnės nei naudojantis tradiciniais metodais) ;· Ekologiška;· Aukšta kokybė, atitinka visus Europinius standartus; · Estetiškas vaizdas;· Mažinamas atliekų kiekis objekte (atvežta mūsų konstrukcija neturi jokių nereikalingų ar atliekamų elementu ar dalių, nebent užsakovas pageidauja);· Tiksli konstrukcija, geri sujungimai ir jungtys;· Galima konstrukcija pritaikyti pagal užsakovo pageidavimus;· Kiekvienas užsakovas gauna dokumentacija su visomis pagrindinėmis stogo charakteristikomis, bei konstrukcijos ir jungimų planus;· Galima pagaminti praktiškai bet kokio dydžio ir sudėtingumo konstrukcijas.

Gang-nail tipo plokštelių panaudojimas leidžia gaminti (teoriškai), bet kokio dydžio stogo konstrukcijas, tik gaminant labai dideles konstrukcijas jas teks dalinti į dalis, nes kitaip neįmanoma jų transportuoti. Pvz. darome stogo konstrukciją gyvenamam namui (8m x 8m). Stogo šlaito nuolydis 450 .Tokiam namui prireiks 8 gegnių, jas statant, kas 1m. Konstrukcijos gamybai užteks pusės dienos (4-6val. Priklausomai nuo konstrukcijos sudėtingumo). Tokią konstrukciją 3-4 vyrai surinktų per 1-2 dienas, be jokios papildomos technikos panaudojimo.

Siekiant išlaikyti šiuos pranašumus Bendrovė nuolat tobulinti darbo metodus bei diegs naujus, ieškos naujų konstrukcinio sprendimo būdų bei stengsis pritaikyti mūsų sąlygoms jau esamus, kad būtų geriau tenkinami vartotojų poreikiai.Medinės stogo konstrukcijos yra priskiriamos paslėptiems statybos darbam, jiem taikoma 10 metų garantija. Mes suteiksime tokią garantija, išimtiniais atvejais garantinis laikotarpis gali būti prailgintas, jeigu tai yra svarbu užsakovui, tokiu atveju gali padidėti konstrukcijos kainą, nes tam gali prireikti papildomų išmatavimų ir bandymų.

KAINA

Mūsų gaminamos konstrukcijos kaina (įskaitant transportavimo išlaidas Lietuvos teritorijoje) yra artima gaminamos statybos aikštelėje konstrukcijos kainai, o kartais ir mažesnė. Mes naudojame K24 ir GK2 rūšies medieną kuri dar kartą yra rūšiuojama darbo vietoje. jos kaina (su PVM) yra 800 Lt./m3, nei viena statybos organizacija nenaudoja tokios brangios medienos statybos objektuose, bet tai reiškia, kad jų naudojama mediena nėra tokia kokybiška. Todėl mes galėtume sumažinti kainą naudodami prastesne medieną, bet tada praras…tume kokybės atžvilgiu.Kainas kiek mažesnė nei konkurentų, tačiau ne mažesnes negu savikaina.Bendrovės teikiamom paslaugom bus taikoma nuolaidų sistema: priklausomai nuo užsakymų dydžio ir skaičiaus.Kainodara

Tiriant kitų statybos bendrovių atliekamų stogo darbų kainas išryškėja, kad jos nežymiai svyruoja apie tam tikrą sumą, t.y. tam tikrą rinkos kainą, kuri gali svyruoti priklausomai nuo to kokiame Lietuvos regione atliekami darbai ir kokie tų darbų kokybiniai parametrai. Kaip rodo statistika stogo darbų kainos yra kainos yra gana aukštos, ir beveik visose įmonėse gana artimos, nepriklausomai nuo to kokio dydžio įmonė. Tai didžia dalimi siejasi su aukštomis medienos kainomis ir santykiniu (lyginant su kitais statybos darbai) stogo konstrukcijų gamybos sudėtingumu. Kitas labai svarbus aspektas yra gan nedidelis vartotojų mokumas, yra labai nedaug privačių asmenų ir organizacijų, kurios gali sau leisti dideles išlaidas. Todėl labai svarbu vartotojui pateikti preke, kaip galima minimizavus kaštus, o tai leis sumažinti ir kainą. Minimizuojant kaštus jokiu būdu negalima mažinti kokybės, to negalima daryti ir darbuotojų sąskaita, nes reikia išlaikyti profesionalius darbuotojus. Tai pasiekiama didinant produkcijos apimtis, gerinant darbo efektyvumą ir t.t. Bet tam reikia laiko ir darbo patirties todėl šia kryptimi bus dirbama palaipsniui.

a) ilgalaikės sutartys su lentpjūvėmis, bei medžio apdirbimo kombinatais, leis gauti nuolaidas, įsigyjant žaliavą (medieną).

b) populiarėjant produkcijai didės darbų apimtys, ir galima bus sumažinti kaštus.c) Gerinsime atsargų valdymą.d) Ieškosime naujų konstrukcinių sprendimų.

Bendrovė savo pradiniame funkcionavimo etape naudos skverbimosi į rinką kainodaros strategiją, t.y. taikys šiek tiek mažesnes kainas nei konkurentai. Šia kainodaros strategija Bendrovė sieks:

1. Pritraukti užsakovus;2. Išsikovoti sau vietą statybos verslo segmente;3. Pelno ir išlaidų santykio didėjimo (mąsto ekonomijos).

Mažesnė kaina gali labai padidinti bendrovės pardavimus, nes šiuo metu yra labai aktualus kainos klausimas. O kadangi mūsų produkcija atitinka visus kokybės reikalavimus, ji įgys nemažą pranašumą, prieš tradicinius sprendimus. Vienintelė stambi kliūtis šioje srityje yra vartotojų nepasitikėjimas naujais dar niekur nematytais sprendimais, ir šį klausima visų pirma mes stengsimės išspręsti aiškindami ir supažindindami vartotojus su mūsų produkcija per reklama ir kitas mums pasiekimas priemones.

PASKIRSTYMAS

Labai svarbią vietą paskirstymo procese užima bendradarbiavimas su organizacijomis atliekančiomis statybos darbus. Atsakingas už tai yra generalinis direktorius. Bus sudaromos ilgalaikio bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos ir užsienio statybos bendrovėmis. Šios organizacijos galės parekomenduoti mus savo užsakovus ir už šią paslauga gaus procentą nuo užsakymo vertės. Didžioji dalis produkcijos bus platinama pagal tiesiogines sutartis. Tarpininkai tik gaus 1% nuo užsakymo vertės (neįskaitant transportavimo išlaidų) už užsakovo suradimą. Dabar bus tęsiamas šia kryptimi ir ieškoma naujų partnerių NVS šalyse bei artimiausiose Vakarų Europos šalyse ( Lenkija, Vokietija).Firma tai pat dalyvaus skelbiamuose statybos konkursuose, kaip subrangovas. Aktyviai ieškoma kontaktų su Lietuvos ir NVS šalių nekilnojamojo turto agentūromis. Dar viena svarbi kryptis ryšių su stogo dangų gamintojais ir prekiautojais užmezgimas.Taip pat ieškoma galimybių supažindinti su mūsų produkcija ir taikoma technologija kuo platesnę projektuotojų ir architektų auditoriją, skleidžiant informacija projektavimu užsiimančiose organizacijose. Ateityje planuojama priimti du prekybos agentus, kurių pagrindinis darbas bus užsakymų paieška tiek Lietuvoje tiek užsienio rinkose bei užmegztų ryšių plėtimas ir palaikymas. Jų atlyginimas tiesiogiai priklausys nuo veiklos rezultatų(2% nuo užsakymo vertės) . Jie bus pavaldūs tiesiogiai bendrovės generaliniam direktoriui. …

REKLAMA IR RĖMIMAS

Kadangi Bendrovė gamins visiškai naują produktą, visai dar nežinomą Lietuvos rinkai, tai reikia kaip galima labiau jį populiarinti, kad kuo daugiau žmonių su juo susipažintų ir suprastų jo teikiamus privalumus. Pristatant savo produkciją plačiajai auditorijai labai svarbi vieta tenka dalyvavimui su statybą susijusiose parodose (pvz.:”Resta 98” “Statyba 98”, o vėlesnius laiku ir kaimyninėse šalyse rengiamose statybos parodose). Kur galima platesne auditorija supažindinti su Bendrovės produkcija bei užmegzti dalykinius kontaktus, susirasti partnerių.

Bet pirmuosius metus ar pusantrų reklamos bus gana nedaug nes pirmiausia reikia sukaupti gamybos patirties, pilnai įsisavinti naujų įrengimų teikiamus pranašumus. Be to reklama šiuo metu yra investicija į ateitį, nes jau yra sudarytos sutartys keliems mėnesiams į priekį ir ieškoma naujų klientų, per tiesioginius kontaktus. Didžioji dalis produkcijos per pirmuosius metus bus parduodama sudarant tiesiogines sutartis todėl reklamai nebus skiriama daug lėšų. Pirmaisiais metais reklamai skirsime po 2000 Lt. mėnesiui ir atskirai bus skiriamos lėšos jeigu bus dalyvaujama renginiuose( pvz.: statybos parodoje).Pagrindinė reklamos priemonė bus reklama specializuotuose spaudiniuose (statybos įmonių katalogai, periodinės spaudos priedai, specializuota spauda). Įmonės savo produkciją paslaugas taip pat reklamuoja respublikiniuose bei rajoniniuose laikraščiuose. Reklaminis skelbimas išspausdinamas du – tris kartus per savaitę. Tai gana efektyvus reklamos būdas, nes kainuoja palyginti nedaug.

Skelbimuose nurodoma informacija:· Gaminio pavadinimas (medinės stogo konstrukcijos)· Naudojamos medžiagos ir technologijos· Bendrovės pavadinimas ir adresas bei kita kontaktinė informacija (telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas). · Pateikiama trumpa medžiaga apie gaminį, akcentuojant jo savybes ir privalumus.Jai yra pateikiama platesnė informacija ji turi būti tiksli, teisinga, objektyvi ir pateikiama taip, kad atitiktų ne tik teisinius, bet ir etikos reikalavimus ir būtų skoninga. Tai pat gali būti pateikti papildomos informacijos šaltiniai. Reklama kartais bus spausdinama dvejomis kalbomis – lietuvių ir rusų, o atskirais atvejais ir angliškai.

Reklamine informaciją reiktų pagrysti mokslinių tyrimų duomenimis ir įvertinimais. Tam bus siekiama sertifikuoti produktą Lietuvoje ( bandymai VGTU Techninės laboratorijos ). Reklamai gali būti naudojami tokie spaudiniai:· Lankstinukai, atmintinės· Aprašymai, brošiūros, reklaminiai prospektai· Reklaminiai skelbimaiParengimo ir išleidimo darbus atliksime per reklamos agentūrą “Arsis”. Prieš publikuojant visą medžiagą patikrina inžinierius arba Bendrovės direktorius.

Kai gamyba bus pradėta pilnu pajėgumu, reklamos reikės daug daugiau. Tam bus skiriama po 5000 Lt per mėnesį. Mes vadovaujamės principu “gerai atliktas darbas – geriausia reklama”, todėl gerai atlikdami savo darbą, konsultuodami klientus stengsimės susikurti kaip galima geresnę reputaciją. Bendrovės produkcija bus reklamuojamos spaudoje (skelbimas du kartus per savaitę) informacijos kataloguose ir žinynuose bei per ryšius su visuomene (t.y. per įvairių renginius susietus su statyba, straipsnių apie Bendrovės veiklą publikavimą spaudoje ir pan.). Taip pat bus atidarytas Bendrovės Interneto puslapis su pagrindine informacija, bei užsakymų priėmimo forma. Tai leis patogiau bendrauti su mūsų partneriai užsienyje bei keistis informacija, tam labai gerai tiks elektroninis paštas. Informacija apie Bendrovės Interneto svetainę ir elektroninio pašto adresai bus skelbiami reklaminiuose spaudiniuose, taip pat nurodomi ant firmos dokumentų, kitos spausdintinės medžiagos….4.6.2.Produkcijos vystymo strategijaBendrovė, siekdama užtikrinti pardavimo apimčių stabilumą bei laipsnišką augimą, vykdys įmonės augimo strategiją. Pradiniame etape bus telkiamas dėmesys į turimų pajėgumų pilną įsisavinimą, darbo efektyvumo kėlimą, paslaugų kokybės gerinimą.Ateityje planuojama labiau išvystyti gaminamą produktą ir parengti sistemą leidžiančią projektuoti pilną stogo konstrukciją, teikiant labiau kompleksines paslaugas t.y. pasiūlyti užsakovui pilną stogo konstrukciją (nuo perdangos iki dangos paklojimo). Čia labai svarbi vieta tenka statybos bendrovėms, su kuriomis mes bendradarbiausime. Bendrovė rekomenduos šias statybos bendroves darbų atlikimui. Tai būtų naudinga visiems: · Bendrovei nereikėtų kas kart konsultuoti darbus atliekančių statybininkų, taip taupant laiką ir pinigus· Statybos bendrovei tai duotų darbą· O vartotojas iš to išloštų, nes ilgalaikis bendradarbiavimas su statybos bendrove lestų taikyti ir statybos darbų nuolaidas, be to darbus atliktų žmonės, jau turintys tokio darbo patirties.4.7. Strategijos pasirinkimo pagrindimas Bendrovė pristato naują produktą, todėl pirminė užduotis yra – supažindinti, kuo didesnę auditorija su mūsų produkcija, ir visų pirma jos teikiamais privalumais. Kad produkcija pasklistu pakankamai greitai vienas iš svarbiausių reikalavimų yra prieinama kaina. Bet tai negali būti vienintelis pranašumas, reikia akcentuoti ir kitus (kokybę, ekologiškumas ir t.t.). Reikia kad žmonės žinotų ir suprastų, ko jie gali tikėtis ir kokios yra galimybės. Žmonės dažnai nepasitiki naujovėmis ir bijo įsigyti produktą kuris yra kad ir geresnis bet dar niekur nematytas, nežinomas, todėl turbūt pats geriausias būdas išsklaidyti tokio pobūdžio abejones yra parodyti jau pastatytą namą su Bendrovės pagamintu stogu, gerai atliktas darbas pats save giria.

Glaudus bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis ir institucijomis mūsų veikloje yra būtinas, nes stogo gamyba kaip taisyklė yra tik dalis viso pastato statybos. Be to bet kuriuo atveju darbus atlieka statybos bendrovės, ir jei jos nežinos apie tokią technologiją tai ir negalės jos pasiūlyti.

Pradiniame etape reikia išsikovoto sau vietą Lietuvos rinkoje. O kai jau turėsime tam tikrą bazę ir patirtį darbo šioje srityje bei pasiekus pakankamas gamybos apimtis mes galėsime eiti į kitų šalių rinkas. O kadangi mes galime darbus atlikti tik pagal užsakymus tai yra būtina jau iš anksto ieškoti kontaktų užsienyje, partnerių, kurie galėtų atstovauti mus tose rinkose.

Pavadinimas “Medinės konstrukcijos” pasirinktas ne atsitiktinai, nes viena galimų ateities perspektyvų yra firmos veiklos plėtimasis įeinant ir į kitas rinkas. Naudojami įrengimai ir kita įranga, atlikus nedideli modifikavimą (įsigijus kompresorių ir pneumatinį kalimo įrenginį), mes galėtume gaminti ir kitas medines konstrukcijas naudojamas statyboje ( praktiškai tai leistų gaminti surenkamus medinius karkasinius namukus).4.8.Kritinė rizikaProblema su kuria galime susidurti – verslo cikliškumas: medienos produkcijos poreikis žiemą mažesnis negu vasarą, taip yra todėl, kad daugumoje atvejų stengiamasi statybos darbus pabaigti iki žiemos, kad nepasunkėtų darbas, tuo tarpu medienos gaminiams tai beveik neturi skirtumo. Šią problemą galima išspręsti sandėliuojant gatavą produkciją, bet tai būtų labai sudėtinga ir tai būtų lėšų įšaldymas, todėl tokias problemas geriausia spręsti sudarant išankstines sutartis žiemos sezonui. Be to žiemos metu galima daugiau dėmesio skirti aukštos kokybės medienos žaliavos paruošimui, kitoms bendrovėms užsiimančioms medienos gaminių gamybą.Lietuvoje vis daugiau verslininkų kurie verčiasi medienos verslu ir gali būti toks atvejis, kad atsiras verslininkų kurie pradės gaminti analogiškas konstrukcijas, bet tokiu atveju visgi išliks tik tie , kas turi šiuolaikinius įrengimus ir sudarę ilgalaikes eksporto sutartis. Ir šia kryptimi yra dirbama. Be to prieš tokį konkurentą mes jau turėtume pranašumą -patirtį darbo šioje srityje. Taip pat vadovas turi nemažą patirtį darbo šioje srityje ir pastoviai stebi rinką ir jos pokyčius.Jeigu darbui staiga pritrūktu žaliavos Lietuvos rinkoje, tai nėra jokia problema, nes tokiu atveju galima ją importuoti iš NVS priklausančių šalių.Nepakankama rinka. To priežastys visų pirma gali būti tame, kad mūsų produkcija dar nepakankamai yra žinoma žmonių tarpe. Kad išvengti tokio pobūdžio problemų, mes visų pirma bendradarbiaujame su projektuotojais, tiekėjais, statybinėmis organizacijomis. Ir stengiamės, kad kuo daugiau žmonių, susijusių su statybos verslu sužinot apie mūsų gaminama produkciją, į tai bus orientuojamos mūsų programos ir reklama.5.Bendrovės veiklos valdymo struktūraŠiame skyrelyje bus nagrinėjama Bendrovės veiklos organizavimo sistemos projektas. Labai svarbu tiksliai paskirstyti pareigas ir atsakomybę, juos kuo tiksliau apibrėžti, bet tuo pat paliekant erdvės savarankiškumui. Organizacija gerai funkcionuos kai kiekvienas žinos ką jis turi padaryti kokios jo funkcijos organizacijoj ir koks jo santykis su kitais. Todėl bendrovės darbuotojų darbas ir elgesys yra reglamentuotas pareiginėse instrukcijose (nuostatose). Žemiau pateikiama Bendrovės struktūros schema.5.1. Atskirų struktūros dalių kompetencijaOrganizacinės struktūros nagrinėjimą tikslinga pradėti nuo aukščiausio hierarchinio lygmens Bendrovės valdymo organų, kurie yra:

a) Visuotinis akcininkų susirinkimas;b) Valdyba;c) Bendrovės administracija.

Kadangi šių valdymo organų teisės, funkcijos ir atsakomybė buvo aptartos aukščiau (žr. 3. skyrių), tai čia jos nebus nagrinėjamos.

Generaliniam direktoriui tiesiogiai bus pavaldūs:1. Vyr. finansininkas2. Inžinierius

Bendrovės darbuotojų, funkcijos, teisės ir pareigos bus reglamentuotos jų pareiginiuose nuostatuose.

Svarbiausias personalas:-Gen. direktorius -Vyr. finansininkas-Inžinierius-Cecho viršininkas

Direktorius vadovauja bendrovės kasdienei ūkinei veiklai, jis atsakinga už tai, kad darbas vyktų gerai ir firma gautų pelną. Užtikrina visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų vykdymą. Direktorius priima į darbą naujus darbuotojus, sudaro darbo sutartis su jais ir atleidžia darbuotojus iš darbo. Nustato jų atlyginimus, pareigas ir įgaliojimus, sudaro įvairius ūkinius – komercinius sandorius, atstovauja firmą įvairiuose institucijose, įmonėse ir organizacijose.

Pagrindinės direktoriaus funkcijos: · Operatyvinis planavimas· Bendrovės ūkinių klausimų sprendimas· Marketingo klausimų sprendimas· Teisiniai klausimai· Ryšiai su užsienio tiekėjais ir partneriais ir naujų paieška · Realizavimo tinklo kūrimas ir palaikymas

Vyr. Finansininkas – žmogus kuris tvarko visus finansinius klausimus susijusius su firmos veikla, ir pateikia dokumentus atspindinčius firmos ekonominę padėtį.· Buhalterinės apskaitos organizavimas · Visų finansinių dokumentų ir atskaitomybių paruo?imas· Sąmatinių skaičiavimų paruošimas· Finansinių planų paruošimas

Inžinierius – žmogus kuriam tenka visa atsakomybė už projekto sukūrimą, todėl reikalingas labai aukštos kvalifikacijos specialistas. Jis tai pat atsakingas už projekto įgyvendinimą, nuo projekto paruo?imo iki galutinio surinkimo jau statybos vietoj. Pagrindinės inžinieriaus funkcijos:· Projektavimas· Gamybos proceso kontrolė (kokybės aspektas)· Galutinio surinkimo priežiūra · Ryšiai su klientais, konsultavimas· Parengiamieji darbai (užsakymo priėmimas, informacijos rinkimas ir t.t.)· Naujų projektų, konstrukcijų kūrimas, medžiagų parinkimas· Transportavimo klausimai

Cecho viršininkas, atsako už darbo organizavimą cechuose, darbų paskirstymą, darbų grafiko laikymąsi .Pagrindinės funkcijos:· Gamybos darbo organizavimas· Darbų atlikimo priežiūra· Medžiagų užsakymas iš vietinių tiekėjų, medžiagų sandėliavimas· Direktoriaus pavadavimas (jam išvykus) gamybos operatyvinio gamybos planavimo klausimais · Medienos paruošimas· Techninė priežiūra· Darbininkų apmokymo organizavimas· Darbo saugos užtikrinimas5.2. Darbuotojų pareiginiai nuostataiDarbuotojų pareiginės instrukcijos (nuostatai) sudaromos kiekvienam darbuotojui, jose nurodoma darbo pobūdis, teisės, pareigos ir atsakomybė.Darbuotojų pareiginėse nuostatose bus tokie skyriai:

1. Bendroji dalis. Čia charakterizuojama darbuotojo vieta ir vaidmuo Bendrovėje, jo pavaldumas, teisinė padėtis, kvalifikaciniai reikalavimai, pavaldumas. 2. Darbuotojo uždaviniai ir funkcijos. Čia nurodomi uždaviniai, keliami darbuotojui siekiant Bendrovės tikslų, bei funkcijos, kurių visumos įvykdymas garantuoja uždavinių išsprendimą.3. Teisės. Čia išvardinamos visos darbuotojo teisės, įgalinančios operatyviai spręsti numatytus uždavinius, įvykdyti funkcijas ir atlikti darbus.4. Atsakomybė. Čia konkretizuojama darbuotojo atsakomybė.

Sudarant darbuotojų pareiginius nuostatus turėtų būti įvertinamos individualios kiekvieno darbuotojo savybės (sugebėjimai ir žinios) dirbant tam tikrą konkretų darbą, kas įgalintų tiksliau paskirstyti funkcijas. Norint tai įvertinti, pareiginiai nuostatai bus koreguojami pagal konkretų darbuotoją, su juo suderinant pakeitimus. Keičiantis nuostatus atitinkamai turi būti perskirstytos kolektyvo funkcijos ir atsakomybė. Priėmus į darbą naują darbuotoją ar jam pakeitus pareigas, jis neturėtų pradėti darbo, kol personalo skyrius neišduos jam pareiginių nuostatų, patvirtintų padalinio vadovo. Ši sistema reikalauja šiek tiek daugiau pastangų ruošiant kolektyvo narių nuostatus tik pačiam pradiniame etape, o vėliau reikėtų tik juos peržiūrėti, pakoreguoti ir pan.

Pareiginių nuostatų pirmasis egzempliorius bus įteikiamas darbuotojui saugoti ir vadovautis, antrasis, darbuotojo pasirašytas egzempliorius lieka Bendrovėje, dar vienas egzempliorius bus įteikiamas darbuotojo tiesioginiam vadovui.5.4. Ūkinės veiklos procesų valdymas – organizacinės struktūros dalių sąveika

Šiame skyrelyje bus pateikiamas trumpas Bendrovės ūkinės veiklos aprašymas, bei schema iliustruoti atskirų struktūros dalių sąveiką.

Mes bendradarbiaujame su keliais tiekėjais. Jų sąrašas pateiktas sekančioje lentelėje:

Tiekėjas VietovėJ. Iltro PĮ PrienaiGarliavos medienos kombinatas GarliavaUAB “Miškas” Kazlų RūdaTraswal, AB Skerbekas, Danija

Tai kad įmonė turi kelius tiekėjus, leidžia geriau apsirūpinti žaliavomis (mediena ), ir nereikia laikyti labai didelių atsargų. Tai leidžia mums būti nepriklausomais nuo vieno tiekėjo ir suteikia galimybe pasirinkti, tuo metu geresnį variantą. Bet visgi kartais kyla problemų, tokiu atveju gelbsti tai kad Bendrovė turi savo transportą, todėl veikloje galim būti nepriklausomi nuo pervežimu užsiimančių firmų. Tai leidžia greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją ir greičiau bei geriau aptarnauti klientus.Kad įmonė galėtų sėkmingai dirbti, turime būti užtikrinti , kad bet kokiu momentu galime gauti žaliavų, ir kad tuo metu atsiras transportas kuris jas galės atvežti. Visi priedai ir jungimo plokštelės yra importuojamos iš Danijos, su jais sudaryta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis, kas suteikia mums 5% nuolaidą.

Kiekvienas užsakymas yra vis kitoks todėl kiekvienam yra parengiamas individualus projektas, tam naudojamas kompiuteris iš specialus programinis paketas “Trus-engeneer”, kas įgalina greitai ir tiksliai pateikti projektą ar net kelis jo variantus, su visais brėžiniais ir skaičiavimais Projektavimo procesas yra labai svarbus, nes jo metu yra nustatomi visi pagrindiniai konstrukcijos parametrai, bei reikiamos darbo bei medžiagų sąnaudos.

Labai svarbus yra keitimaisi informacija, nes tik taip galime tiksliai ir greitai atlikti darbus. Kad būtų užtikrintas efektyvus keitimasis informacija reikalinga sukurti vieningą informacinę sistemą, apimančią visus hierarchinius organizacinius lygius.

Didžioji dalis informacijos atsiranda pačio gamybos (paslaugų teikimo) proceso metu. Ši informacija – tai gamybos operatyvaus planavimo ir reguliavimo pagrindas. Vykstant gamybai, kinta žaliavų ir pusgaminių vertė, kurios fiksavimas ir naudojimas analitiniuose skaičiavimuose išreiškia piniginius Bendrov?s veiklos pasikeitimus. Produkcijos kokybės kontrolei yra reikalinga atitinkama informacija apie darbo objekto kokybines charakteristikas. Darbo objektą produktu verčia Bendrovės darbuotojai, kurių darbo rezultatai turi būti siejami su atlyginimu, todėl, realizuojant darbuotojų skatinimą, reikalinga informacija apie darbo užmokestį.Kaip matome, dauguma informacijos atsiranda tiesioginiame gamybos procese ir dėl šios pirminių informacijos šaltinių bendrumo visai korektiška organizuoti bendrą ir centralizuotą Bendrovės informacinių sistemą, kuri užtikrintų visų įmonės posistemių informacinį aprūpinimą išsamia, tikslia ir savalaike informacija. Tam visus Bendrovėje naudojamus personalinius kompiuterius sujungsim į kompiuterinį tinklą, kuris sudarytų sąlygas informacijos kaupimui, i?laikymui bei individualiam jos apdorojimui.Informacija bus renkama ir apdorojama decentralizuotai ir suvedama į vieną bendrą kompiuterizuota sistemą. Bendrovės kompiuterių tinklo pagrindu sukursime duomenų bazes, kurioje bus kaupiama visa operatyvinė informacija bei kita su veikla susijusi informacija (duomenys apie klientus, partnerius, tiekėjus ir t.t.) Dokumentai bus apdorojami kompiuteriais ir tik galutiniame etape (esant reikalui) pateikiami ant popieriaus.Informacija bus prieinama tik Bendrovės darbuotojams, priėjimo laipsnis priklausys nuo darbuotojo pareigų t.y. darbuotojas turės priėjimą tik prie tos informacijos kuri yra jam reikalinga pagal atliekamo darbo pobūdį.

Dabar pateikiama sąveikos schemą, iliustruojančią kaip reaguotų bendrovė esant pakilus medienos kainom.

Linijomis pateikiamas informacijos judėjimasInformacija apie medienos kainos pakilimą pirmiausia turėtų pasiekti Bendrovės… direktorių, tuomet ji yra aptariama inžinierium, vyr. finansininku, cecho viršininku peržiūrimi planai. Kadangi yra sudarytos ilgalaikio bendradarbiavimo sutartys, kainos pakitimas labiau įtakotų ateities veiklą, kuriai būtu per tą laiką galima būtų tam pasiruošti, visgi reikia peržiūrėti planus, bei apie tai informuoti partnerius, nes ateityje tai gali pakeisti kainą. Medžiagų kainos kitimas daugeliu atveju bus nujaučiamas, todėl numatant kainos kilimą, galima užpirkti didesnį kiekį ir ją sandėliuoti Bendrovės sandėlyje.5.5.Organizacinės struktūros sudarymas ir pagrindimasGeriausia organizacinė struktūra įmonei yra ta kuri leidžia gerai atlikti savo darbą. Kadangi Bendrovė yra gana nedidelė darbuotojų skaičiumi, negalime kurti labai išvystytos didelės struktūros, tokia struktūra mūsų atveju būtų neveiksminga, reiktų išlaikyti per didelį valdymo aparatą. Kadangi organizacija nedidelė ir pradiniame etape daug dėmesio skirs pilnam gamybos įsisavinimui, beveik visi darbuotojai visų pirma yra susiję su gamyba. Tik Bendrovės direktorius ir vyr. finansininkas atlieka darbą labiau nutolusį nuo gamybos t.y. specializuojasi veikloje kuri daugiau liečia kitus Bendrovės gyvavimo aspektus. Kadangi labai svarbi vieta Kadangi labai svarbi vieta Bendrovės veikloje tenka ryšiams su klientais, tiekėjais ir partneriais, bei realizavimo tinklo plėtimui šis darbas yra paskirstytas taip, kad optimaliai būtų galima organizuoti darbą taupant laiką (pvz.: inžinierius turi paruošti projektą, todėl turi susipažinti su užsakovo pageidavimais ir t.t. todėl jam tenka didžioji dalis kontaktų su užsakovais). Funkcijas visuomet reikia paskirstyti taip, kad jos nesidubliuotų, bet ryšių su tiekėjais ir partneriais palaikymą teko išskirti į dvi dalis:Ryšiai su vietiniais tiekėjais, partneriais bei vietinių užsakymų paieška ir priėmimas tenka cecho viršininkui. Ryšiai su užsienio ir tolimesnių Lietuvos miestų tiekėjais, partneriais bei užsakymų paieška ir priėmimas tenka direktoriui.Cecho viršininkas žino kokios atsargos yra ir kokie yra poreikiai ir gali pats spręsti klausimus susijusius su tiekimu, be to per bendradarbiavimo laiką jis geriau susipažins su organizacijom ir galės ieškoti alternatyvų. Tai leis lanksčiau spręsti problemas dėl reikiamų medžiagų. Bet kadangi cecho viršininkas yra negali palikti darbo vietos, jam gali būti sunku palaikyti ryšius su užsienio ir tolimesnių Lietuvos miestų tiekėjais.Kadangi bendrovė neturi specialių padalinių ar pareigybių specifinėm funkcijom atlikti tai dėl tokių paslaugų bus kreipiamasi į specializuotas įmones ar organizacijas (pvz.: esant reikalui bus samdomas advokatas ir t.t.)Bendrovės veiklai labai svarbi marketingo veikla, nors pradiniame etape visa atsakomybe už šios veiklos sėkme tenka Bendrovės direktoriui, vėlesniame etape bus priimti dar du agentai kurių pagrindinis darbas bus marketingo veikla, visų pirma per tiesioginius pardavimus, aktyvus darbas užmezgant naujus kontaktus, realizavimo tinklo plėtimas.Visa Bendrovės veikla turi būti orientuota į marketingo tikslų pasiekimą t.y. orientuotųsi į vartotojų poreikių tenkinimą, aišku, negalime užmiršti ir Bendrovės tikslų, todėl reikia juos derinti.Labai svarbu gauti tikslią ir pakankamai plačią informaciją apie rinka ir jos subjektus, todėl labai svarbu bendradarbiauti su įvairiomis komercine-ūkine veikla užsiimančiomis organizacijomis, palaikyti su jom glaudžius ryšius bei pastoviai keistis informacija. Realizacijos tinklo sukūrimas tampa gyvybiškai svarbiu klausimu, kad bendrovė galėtų funkcionuoti ir vystyti savo veiklą. Todėl ta kryptimi bus metamos didelės bendrovės pastangos.

Išvados

Naujai įregistruojama UAB “Medinės konstrukcijos” užsiims veikla kuri beveik nėra žinoma Lietuvoje, todėl tai ir rizikingas žingsnis ir žingsnis atveriantis dideles galimybes. Kad būtų išnaudojamos šios galimybės ir vystoma ši perspektyvi šaka, labai svarbu pranešti apie save kuo didesniam potencialių vartotojų ir užsakovų ratui, supažindinti juos su Bendrovės produkcija. Tam ir bus skirta didelė dalis pastangų. Bet visgi pradiniame etape (pirmi metai-du) bus pilnai įsisavinamos technologijos, gamybiniai pajėgumai ir kaupiama tokio darbo patirtis, kas turėtų ateity pasitarnauti, kaip pagrindas Bendrovės veiklos plėtimui.Pasirinkta veikla nereikalauja didelių žmogiškųjų resursų, todėl ir bendroves struktūra yra labai paprasta – linijinė. Bet ir ji mūsų atveju yra gana funkcionali ir leidžia ne tik atlikti visus darbus, bet ir teikia lankstumo organizacijos veiklai. Nors iš organizacinės schemos negalime spręs…ti apie kiekvienos jos dalies atliekamas funkcijas ( joje nėra Marketingo skyriaus ir t.t. ), bet tai ir nėra svarbiausias klausimas, schema yra pritaikyta konkrečiam atvejui ir todėl nebūtinai universali. UAB statusas irgi naudingas Bendrovei, nes visas valdymas yra sukoncentruotas Bendrovės ribose ir tai užtikrina tikslų visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimų vykdymą, bei reikalui esant pastovų ryšį su savininkais. Kas leidžia lanksčiau spręsti daugelį klausimų, neprarandant laiko visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimui ir balsavimam.Literatūros sąrašas1. Bagdonas, E., Kazlauskienė E. Biznio įvadas. – K.: Technologija, 1997.2. Butkus s. Organizacijos ir vadyba. – V.: Alma Littera, 1996.3. Seilius A. Firmos kūrimas ir valdymas. – Klaipėda, 1994.4. Statybos valdymas. Vadovėlis. Ats. red. J. Bivainis.- V.: Amžius, 1993.5. Verslo ir komercinė teisė, 1996, Nr. 2 – 3.