Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimas

Priėmė: Doc. V. Bartkus

Kaunas,20021. Nuoseklus operacijų derinimo būdas

1.1 Apibrėžimas:Naudojant nuoseklų operacijų derinimo būdą, pirmiausia visos detalės apdirbamos pirmoje operacijoje, tada visa partija pergabenama į antrosios operacijos atlikimo vietą, o ją atlikus- į trečią ir t.t.

1.2 Formulės:

čia n- gaminamų detalių skaičius,m- operacijų skaičius,tvnt.i- vienos detalės apdirbimui skirtas laikas i-toje operacijoje.

1.3 Skaičiavimai:

Tn=20•(1+5+6+1+8+2+3+7)=660min.

1.4 Brėžinys:

2. Lygiagretus operacijų derinimo būdas2.1 Apibrėžimas:Derinant operacijas lygiagrečiu būdu,atlikus eilinę operaciją,detalė iš karto, nelaukiant kol bus apdirbtos kitos partijos detalės, perduodama tolesnei operacijai. Jei detalės smulkios, tai iš operacijos į operaciją jos perduodamos transportinėmis partijomis.

2.2 Formulės:

čia p- transportinėje partijoje esančių detalių skaičius,n- gaminamų detalių skaičius,m- operacijų skaičius,tvnt.i- vienos detalės apdirbimui skirtas laikas i-toje operacijoje.tvnt.i.max- ilgiausios operacijos trukmė.

2.3 Skaičiavimai:

Tl=4•(1+5+6+1+8+2+3+7)+(20-4)•8=260min.

2.4 Brėžinys:

3. Mišrus operacijų derinimo būdas3.1 Apibrėžimas:Naudojant mišrų operacijų derinimo būdą, dalį gamybos detalės apdirbamos nuosekliai, dalį- lygiagrečiai.

3.2 Formulės:

čia p- transportinėje partijoje esančių detalių skaičius,n- gaminamų detalių skaičius,m- operacijų skaičius,tvnt.i- vienos detalės apdirbimui skirtas laikas i-toje operacijoje. – trumpiausių operacijų trukmės suma, lyginant dvi greta esančias operacijas (1 ir 2, 2 ir 3, 3 ir 4, ir t.t)

3.3 Skaičiavimai:

Tl=20•(1+5+6+1+8+2+3+7)-(20-4)•(1+5+1+1+2+2+3)=420min.

3.4 Brėžinys:

4. IšvadaAš pasirinkau mišrų operacijų derinimo būdą, kadangi gaminant šiuo būdu detalės pagaminamos greičiau, nei kitais operacijų derinimo metodais. Taip yra dėl to, kad dalį gamybos detalės apdirbamos nuosekliai, dalį- lygiagrečiai, taip sutaupant laika ir kaip galima daugiau užimant darbininkus.

5. Bendra gamybos ciklo trukmė

5.1 Apibrėžimas:

Gamybos ciklu vadinamas laikotarpis nuo tam tikro gaminio ar detalės gamybos pradžios iki pabaigos. Pagrindinė gamybos ciklo charakteristika yra jo trukmė.

5.2 Formulė:

TC=ttech.+ tnat.+ ttr.+ tk+ tpertr.

čia TC – gamybos ciklo trukmė,ttech. – tecnologijos proceso trukmė (Tn ,Tl arba Tm)tnat. – naturaklių procesų trukmė,ttr. – transportavimo operacijų trukmė,tk – kontrolės operacijų trukmė,tpertr. – pertraukų trukmė.

5.3 Skaičiavimai:

TC=260+9•4+20•8+140=596min.