Gamybinės praktikos ataskaita

VILNIAUS KOLEGIJA

BUIVYDIŠKIŲ ŽEMĖS ŪKIO STUDIJŲ CENTRAS

Gamybinės praktikos ataskaita

Darbo vadovė
Dėst. I. Čebrovienė

2003
Turinys

Įvadas 6
1. Bendrosios žinios apie įmonę 7
2. Finansinė ir valdymo apskaita 9

Buhalterinės apskaitos organizavimas 9

Pirminių apskaitos dokumentų pildymas 11

Įmonės finansinė atskaitomybė 11
2.4. Įmonės mokomi mokesčiai 13
3. Biuro vadyba 14

3.1. UAB “Danclean” organizacinė atruktūra 14

3.2. Korespondencijos tvarkymo ir paskirstymo planas 15

3.3. Etatinių drabo vietų steigimas 16

3.4. Darbuotojų paieška 17

3.5. Darbuotojų atestavimas 19

3.6. Darbuotojų priėmimas ir atleidimas 19

3.7. Asmens bylos, jų tvarkymas 20

3.8. Užmokesčio formos ir darbo užmokesčio apskaičiavimas 21

3.9. Susirinkimų, posėdžių, svečių priėmimas 23

3.10. Lankytojų, interesntų, svečių priėmimas 24

3.11. sandelio ūkio valdymas 24
4. Raštvedyba 25

4.1. Įstaigos raštvedybos organizavimas 25

4.2. Raštvedybos tarnyba 26

4.3. Valdymo veiklos dokumentai 26

4.4. Dokumentų apyvarta 27

4.5. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai 28

4.6. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas 28

4.7. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas 30

4.8. Įstaigos bylų nomenklatūra 31

4.9. Sudarytų bylų paaruošimas perduoti į archyvą 32
5. Informacijos apdorojimas kompiuteriu 34
6. Verslo ekonomika 35

6.1. Įmonės rūšis 35

6.2. Marketingo kompleksas 36

6.3. darbo užmokesčio sistema 38
7. Įmonės veiklos analizė 40

7.1. Darbuotojų kaitos tendencijos įmonėje 40

7.2. Pardavimų pelningumas 41

7.3. Įmonės mokumas 41
Išvados ir pasiūlymai 42
Literatūra 44
Priedai

Užduotys

Įvadas

Baigiamają praktiką atlikau UAB “Danclean”, kuri įsikurusi Vilniuje adresu Geležinio vilko 6A. Praktikos metu buvau paskirta į admnistratorės pareigas. Baigiamosios praktikos trukmė UAB “Danclean” 2003.05.26 – 06.27.
Pasirenkant praktikos vietą aš vadovavausi tokiais pagrindiniais kriterijais: 1. įmonė turi bti pakankamai didelė, kad galėčiau praktiką atlikti pagal pasirinktą specialybę – tai yra įstaigos administratorę; 2. įmonės veikla turi būti susijusi su paslaugų teikimu, nes teikiant paslaugas dideesnė galimybė bendrauti su žmmonėmis, o tuo tarpu ir išbandyti savo bendravimo įgudžius; 3. praktikos atlikimo vieta turi būti netoli mano namų.
Apsilankiusi keletose šiuos kriterijus atitinkančiuose įmonėse iš UAB “Danclean” direktorės gavau sutikimą dėl praktikos atlikimo šioje įmonėje.
Prasidėjus praktikos laikotarpiui mano tikslai buvo:
 Praktiškai pritaikyti per 3

mokymosi metus įgytas žinias;
 Išsiaiškinti ar teorinės žinios atitinka realybę – tai yra ar įmonės veikla organizuojama būtent taip kaip mus mokė dėstytojai, ar tiesiog taip kaip jiems yra patogų;
 Įsigyti patirties ir daugiau pasitikėjimo savo jiegomis prieš ieškant nuolatinį darbą;
 Išmokti atlikti tuos darbus, kurių mokėjimas būtinas gerai administratorei, bet kurių atlikti mus neišmokė mokymo įstaigoje;
 Jeigu pasiseks po praktikos įsidarbinti šioje įmonėje administratore.
Ar bus pasiekti šie tikslai sužinosiu tik praktikos laikotarpiui pasibaigus, bet galiu pažadėti kad stengsiuos iš visų jiegų pasisemti kuo daugiau žinių, nes nuo to ateityje priklausys mano karjera.
Bendros žinios apie įmonę

UAB “Danclean” – tai Lietuvoje įkurta Danijos kapitalo įmonė, atliekanti kasdieninį patalpų valymą bei kitus valymo darbus. UAB “Danclean” sėkmingai vykdo savo veiklą nuo 1998 m. rugsėjo mėnesio.
UAB “Danclean” tai vienos sttambiausių Danijos valymo paslaugų kompanijų DANREN A/S kuri jau 25 metus specializuojasi patalpų valyme, dukterinė įmonė. “DANREN A/S” sėkmingai dirba paslaugų srityje nuo 1978-ųjų metų bei teikia šiuo metu valymo paslaugas didesnėje Danijos dalyje, tai yra apima visą Friūno salą ir pietinę Jutlandijos pusiasalio dalį. Tai viena stambiausių, labiausiai patyrusių bei rentabilių valymo paslaugų įmonių Danijoje.
Šiuo metu UAB “Danclean” turi filialą Kaune bei teikia valymo paslaugaąs kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Nuo pat įmonės įkūrimo įmonės darbuotojai dalyvauja įvairiose mokymo programose, kurių dė

ėka teikiamos aukštos kokybės valymo paslaugos kiekvienam įmonės klientui. Įmonės tikslas – ne tik pateisinti, bet ir viršyti klientų lūkesčius.

UAB “Danclean” naudoja naujausias technologijas bei įrengimus tam, kad užsakovams būtų teikiamos aukščiausios kokybės valymo paslaugos.
Visos UAB “Danclean” teikiamos paslaugos apdraustos Lietuvos ir Vokietijos draudimo uždaroje akcinėje bendrovėje “ERGO LIETUVA”. UAB “Danclean” civilinė atsakomybė yra apdrausta iki 250 000 eurų.
Šiuo metu UAB “Danclean” siūlo šias paslaugas:
 Kasdieninis patalpų valymas;
 Vienkartinis patalpų valymas;
 Kiliminės dangos plovimas bei valymas;
 Grindų dangos šlifavimas, vaškavimas bei impregnavimas;
 Langų ir fasadų valymas;
 Teritorijos priežiūra;
 Šiukšlių išvežimas bei šiukšlių konteinerių nuoma;
 Keičiamų kilimėlių nuoma;
 Higienos priemonių teikimas;
 Kitos valymo paslaugos pagal užsakovo pageidavimą.
UAB “Danclean” taip pat yra svarbi aplinkos apsauga, todėl įmonė naudoja tik tas valymo priemones, kurios yra įvertintos ISO 9001 bei ekologiniais ISO Bs14001 sertifikatais, sertifikuotais Vilniaus Visuomenės Sveikatos centre ir yra nekenksmingos svekatai bei aplinkai.
Įmonėje dirba 126 darbuotojai. UAB “Danclean” veikia 3 padaliniai: technikos skirius, pardavimo skirius ir administracija.
Įmonės filialias įsikūręs Vilniuje, Geležionio Vilko gatvėje, kuri pasizymi įvairių įmonių ir organizacijų būstinių gausumu. Įmonė įsikurusi naujame gražiame pastate kartu su tokiomis rimtomis organizacijomis kaip draudimo bendrovė “ERGO LIETUVA”, UAB “ Draudimo investcija” t.t.Tokie rimti kaimynai kelia UAB “Danclean” prestižą. Įmonės būstinė užima 65 m2 patalpas, kuriuose dirba 12 darbuotojų. Įmonės sandelys randasi Ukmergės gatvėje, kuriame sandeliuojami darbo įrankiai ir valymo priemonės. 80% visų darbui re
eikalingų įrankių ir priemonių yra atvežamos iš Danijos, likusius 20% įmonė perka Lietuvoje, daugiausiai UAB “Senukai”.
Visi kiti 114 įmonės darbuotojai tai valytojai ir kiemsargiai. Jų darbo vieta priklauso nuo kur yra įsikurusi įmonė kuriai UAB “Danclean” teikia savo paslaugas.
Šiuo metu UAB “Danclean” valymo paslaugomis naudojasi apie 300 įmonių ir fizinių asmenų. Pvz: viežbutis REVAL HOTEL LIETUVA, viešbutis VILLON, restoranai UŽSUK ir DA ANTONIO, GELEŽINIS VILKAS.

2. Finansinė ir valdymo apskaita
2.1. Buhalterinės apskaitos organizavimas

UAB “Danclean” buhalterinės apskaitos darbą atlieka vienas darbuotojas – viriausioji finansisninkė. Kadangi apskaita įmonėje kompiuterizuota vir. Finansininkė viena puikiai sugeba tvarkyti įmonės apskaitą.
Darbo užmokestį darbuotojams taip pat apskaičiuoja vir. Finansininkė. Personalo vadovė siunčia jai visų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniarasčius, o vir. Finansininkė apskaičiuoja jų atlyginimus. Valytojams ir kiemsargiams darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal laikinę darbo apmokėjimo formą, kitiems darbuotojams pvz. personalo vadovei, pardavimų skiriaus direktoriui taikomas sutartinis darbo atlyginimas. Kadangi darbo užmokesčio apskaita įmonėje kompiuterizuota vir. Finansininkė be vargo gana greitai apskaičiuoja darbo užmokesti visiems 126 drabuotojams. Visiems darbotojams atlyginimas pervedamas į AB “Vilniaus Bankas” VISA ELECTRON korteles 2 kartus per mėnesį 1 ir 15 dienomis.
Šiuo metu Lietuvoje esama keliolikos naudojamų kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos programų. Jos skiriasi forma, bet ne turiniu. Juk kiekviena programa turi apdoroti ir pateikti buhalterinės apskaitos duomenis pagal tipine atskaitomybės formas. Bendri darbo su kompiuterizuotos buhalterinės ap

pskaitos programomis bruožai yra:
 žodymų suformulavimas, t.y. pirminės informacijos įtraukimas;
 likučių laikotarpio pradžioje įtraukimas;
 ūkinių operacijų moduliuose( knygose) fiksavimas;
 ataskaitų sudarymas.
UAB “Danclean” vir. Finansininkė naudoja “Stekas – apskaita” buhalterinės apskaitos programą. Ši programa leidžia pildyti pagrindinius buhalterinės apskaitos pirminius dokumentus ir gauti ataskaitas, reikalingas įmonės ūkinei – finansinei veiklai atspindėti. Kompiuteris bendrąjį ir kitus žurnalus pildo automatiškai pagal įtrauktus pirminių dokumentų duomenis. Vedant pirkimo, pardavimo sąskaitas – faktūras, apmokėjimus, finansininkė tiesiogiai nedirba su buhalterinėmis sąskaitomis. Jos įtraukiamos vieną kartą ir naudojamos paties kompiuterio. Balansas ir kitos ataskaitos priklauso tik nuo įtrauktų duomenų. Bet kuriuo metu galima gauti bet kurio laikotarpio įmonės balansą ar kitą ataskaitą. “Stekas – apskaita” programos ypatumas – kad nėra laikotarpių uždarymų. Įtraukus duomenis iš pirminio dokumento praeito laikotarpio data. Automatiškai keičiasi balansas, sąskaitų likučiai šio laikotarpio pradžioje.
Darbo pradžioje būtina užpildyti įvairius žodynus, kuriuose saugoma informaciją galima bus panaudoti tolimesniame darbe. Patys svarbiausi jų:
 Sąskaitų planas. Jame saugomos visos buhalterinės sąskaitos, kurios bus naudojamos Jūsų įmonės ūkinėms – finansinėms operacijoms atspindėti.
 Įmonės informacija. Šiame žodyne saugomi įvairūs įmonės rekvizitai: pavadinimas, telefonai, informacija apie bankus.
 Pirkimų sąskaitos. Tai buhalterinės sąskaitos, kurios naudojamos bendrame žurnale atspindėti pirkimo faktūras, paprastus ir avansinius mokėjimus, kasos išlaidas.
“Stekas – apskaita” programa suskirstyta į atskirus modulius pagal darbo su ja poreikius. Pagrindiniai “Stekas – apskaita” moduliai:
 didžioji knyga;
 pirkimai;
 pardavimai;
 atsargos;
 ilgalaikis turtas;
 gamyba;
 sutartys.
Didžiosio knygos modulis yra pagrindinis. Į jį “suplaukia” visos operacijos, užregistruotos kituose moduliuose. Didžiojoje knygoje gaunami patys svarbiausi įmonės finansiniai veiklos duomenys: balansas, pelnas, sąskaitų apyvartos, likučiai, kiti rodikliai. Moduliai yra integruoti, t.y. į vieną jų įtraukus informaciją, ji automatiškai patenka į kitus. Jokio dokumento duomenų nereikia įtraukti po kelis kartus.
Visa informacija į programą suvedama operacijų pavidalu. Operacijų yra įvairių, kiekviename modulyje jos skirtingos. Jas galima įvykdyti per meniu registrą “ Operacijos”. Visos vieno tipo operacijos saugomos atsikiruose sąrašuose. Sąrašą vieno mygtuko paspaudimu galima surušiuoti pagal įvairius kriterijus: datą, numerį, pavadinimą. Bet kurią operaciją galima greitai sąraše susirasti, atsidaryti, peržiūrėti, pataisyti, pašalinti. Visa tai atliekama viršuje esančiais mygtukais. Pvz., norėdami papildyti dar vieną faktūrą, atsidarome faktūrų sąrašą, duodame komandą formuoti naują faktūrą ( mygtukas “Naujas” ), uepildome jos duomenis ir išsaugome ( mugtukas “Gerai”).
Pradėti vesti apskaitą programa patogiausia ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Likučiai įtraukiami į didžiosios knygos modulį – operaciją “Pradniai likučiai”.

2.2. Pirminių apskaitos dokumentų pildymas

Tuo atvejų jeigu vienkartinio valymo užsakymas yra nedidelis, paslaugos kaina yra maža, užsakovui pageidaujant galima atsiskaityti grynai pinigais. Tuomet vadybininkas išrašo kvitą ( viena dalis lieka vadybininkui, kita užsakovui). Gautus už paslaugas pinigus vadybininkas atiduoda vir. Finansininkei, kuri savo ruožtų užpildo gautai sumai pinigų gavimo orderį. Pinigai dedami į seifą.
Tuo atvejų kai valymo darbams reikia nupirkti kokių nors įrankių ar priemonių vir. Finansininkė iš seife esančių pinigų atskaičiuoja reikiamą sumą ir atiduoda ją vadybininkui. Išimtai iš seifo sumai yra užpildomas kasos išlaidų orderis. Darbo dienos pabaigoje yra pildoma kasos knyga. Tam momentui seife esanti suma turi sutapti su kasos knygos paskaičiavimais pagal pirminius apskaitos dokumentus. Skaičiuojama taip: dienos pradžioje gauta suma ( ta pati kaip praeitos dienos vakaro suma) – visas išlaidų orderių sumas + visas pajamų orderių sumas = kasos (mano atvejų seifo) likutis dienos pabaigoje.
Kaip jau minėjau, didesnė dalis UAB “Danclean” užsakovų atsiskaito mokėjimo pavedimais. Taigi šioje įmonėje dažnai tenka gauti ir pildyti banko operacijų apskaitos dokumentus.
Mokėjimo pavedims – mokėtojo parengtas ir pasirašytas popierius arba elektroninis dokumentas turintis mokėjimo nurodymo rekvizitus. Jį mokėtojas pateikia Mokėtojo bankui. Mokėjimo pavedimas yra viena mokėjimo nurodymo formų, kuriuo pavedama banko įstaigai tam tikrą sumą nurašyti nuo savininko sąskaitos ir įskaityti į nurodytą kito ūkio subjekto – juridinio ar fizinio asmens sąskaitą. Ki mokomi mokesčiai, mokėjimo pavedime turi būti nurodomas įmokos kodas.
Mokėjimo pavedimas užpildomas kai mokomi mokesčiai biudžetui, atsiskaitoma su tiekėjais už paslaugas. Mokėjimo pavedimas pildomas techninėmis priemonėmis 4 egzemplioriais: mokėtojui, mokėtojo bankui, gavėjui, gavėjo bankui. Juos pasirašyti turi teisę tik įmonės įgalioti asmenys, kurių parašų pavyzdžiai patvirtinti banke. Parašai patvirtinami antspaudu.Į Danijoje esančią įmonės banko sąskaitą pinigai iš Lietuvos yra pervedami tarptautinių mokėjimo pavedimu.
UAB “Danclean” nėra PVM mokėtoja, todėl parduotas paslaugas įformina sąskaitomis – faktūromis. Sąskaitos faktūros išrašomos ant blankų dviem egzemplioriais. Pirmas egzempliorius atiduodamas pirkėjui, o antrasis lieka pardavėjui.
2.3. Įmonės finansinė atskaitomybė

Finansinė atskaitomybė – tai dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama apskaitinė informacija, apibūdinanti įmonės finansinę būklę tam tikrai datai. Atskaitomybei parengti vir. Finansininkė duomenys iš anksto kaupia, o po to grupuoja apskaitos dokumentuose, sintetinės ir analitinės apskaitos registruose.
UAB “Danclean” finansinė atskaitomybė rengiama kas ketvirtį. Tai yra kiekvieną ketvirtį vir. Finansininkė parengia ketvirtinės finansinės atskaitomybės formas. Įmonėje naudojama”Stekas – apskaita” kompiuterinė apskaitos programa lengvai parengia atskaitomybės ataskaitas už pusmetį, ketvirtį, mėnesį, savaitę.
Įmonė rengia trumpą finansinės atskaitomybės ataskaitas – tai yra vir. Finansininkė pildo balansą, pelno ( nuostolio) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokičio ataskaitą, parašo įpaaiškinamąjį raštą.
Finansinės atskaitomybės ataskaitas vir. Finansininkė pateikia mokesčių inspekcijai, SODRAI, statistikos departamentui, kuris kaupia įvairiausią informaciją ir ją grupuoja pagal įvairius požymius.
UAB “Danclean” finansinės apskaitos informacijos vartotojai skiriasi į vidinius ir išorinius vartotojus. Vidiniai vartotojai – Danijoje esančios kompanijos PANREN AS savininkai, valdymo personalas – tai yra technikos skiriaus direktorius ir pardavimo skiriaus direktorius.
Išoriniai vartotojai – partneriai pvz. draudimo įstaiga ERGO LIETUVA, tiekėjai.
Tokiu budu įmonėje vyksta apskaitos kompiuterizavimas.

2.4. Įmonės mokomi mokesčiai

UAB “Danclean” moka šiuos mokesčius:
1. pelno mokestis;
2. nekilnojamojo turto mokestis;
3. privalomo sveikatos draudimo mokestis;
4. valstybinis socialinis draudimas;
5. draudimas nuo nelaimingų atsitikymų darbe ir profesinių lygų;

3. Biuro vadyba

3.1. UAB “Danclean”organizacinė struktūra.

Nors įmonėje dirba pakankamai daug darbuotojų įmonės vadovybė vis dėl to pasirinko linijinę valdymo struktūrą, nes didžioji dalis visų darbuotojų yra kiemsargiai ir valytojai irjie yra pavaldūs tik technikos skyriaus darbuotojams.
Linijinė struktūra – paprasčiausia organizacinė struktūra paremta tiesioginiu valdymu. Kiekvienas bendradarbis nurodymus gauna iš vieno vadovo. Sukuriama griežta valdymo sistema.Ji taikoma tokiose įmonėse, kaip “Danclean” kur kiekvienas padalinys atlieka tik savo funkcijas.

Linijinės struktūros privalumai:
 paprastumas;
 vienvaldiškumo principo laikymasis;
 lengvai koordinuojamas tikslo siekimas;
 atsakomybės paskirstymas atskiroms valdymo veiklos dalims.
Linijinės struktūros trūkumai:
 reikia aukštos kvalifikacijos specialistų;
 prieštarauja darbo specializacijai;
 silpnas ryšys tarp atskirų veiklos padalinių.

3.1. Korespondencijos tvarkymo ir paskirstymo planas

Tvarkant gautą dienos korespondenciją UAB “Danclean” administratorė patikrna ją pagal šiuos punktus:
 Patikrinti ar voke išskirus dokumentą daugiau nieko nėra.
 Ar laiške siuntėjas nurodė savo adresą.
 Ar voke yra visi nurodyti priedai ir dokumentai.
 Ar išsiuntimo laikas labai nutolo nuo gavimo laiko.

Korespondencijos tvarkymo planas

UAB “Danclean” korespondenciją paskirsto pagal planą:

Tiekėjų pasiūlymai  Direktoriui
Klientų atsiskaitomieji čekiai  Administracijai
Klientų užklausos  Pardavimo skyriui
Banko sąskaitos  Administracijai
Vartotojų skundai  Technikos skyriui
Kiti raštai  Administracijai
Pavedimai  Administracijai
Gyvenimo aprašymai  Administracijai
Kokybės inspekcijos ataskaitos  Technikos skiriui
Komerciniai pasiūlymai  Direktoriui

3. 3. Etatinių darbo vietų steigimas

UAB “Danclean” darbuotojų skaičius auga kiekviena kartą kai įmonės vadybininkai pasirašo ilgalaikę sutartį su kurią nors didesnę įmonę ar organizaciją. Kadangi įmonės darbuotojai aptarnauja apie 300 objektų ir didesnė jų dalis reikalauja nuolatinio valymo, laisvų darbuotojų įmonėje nėra. Taigi prieš pradedant aptarnauti naują objektą personalo vadovė turi priimti į darbą atitinkamą darbuotojų skaičių, skaičius priklauso nuo aptarnaujamo objekto didžio ir valymo darbų periodiškumo.
Pasitaiko atvejų kai kuri nors organizacja atsisako kitos įmonės valymo paslaugų ir priima UAB “Danclean” vadybininkų pasiūlymą dėl patalpų valymo. Tam kad negaišti laiko naujų darbuotojų paieškai ir apmokymui personalo vadovė siūlo kitos įmonės valytojoms ir kiemsargiams pereiti į UAB “Danclean” Dažniausiai darbuotojai sutinka nes gali likti jiems pažistamoje darbo vietoje ir neprarasti darbo. Sumažėjus valymo objektų skaičiui darbuotojų skaičius automatiškai mažinamas.

Tokiu būdu yra steigiamos naujos darbo vietos UAB “Danclean”.

. 3.4. Personalo planavimas ir paieška
UAB “Danclean” darbuotojai
1 lentelė
Darbuotojų sudėtis pagal amžių, išsilavinima, lytį.
Eil.Nr. Lytis Amžius nuo. iki. Išsilavinimas Profesinė kvalifikacija
1. Vyrai 20-30 Aukštas, aukštesnysis, vidurinis Vadybininkai, techikos skiriaus viršininko pavaduotojas, valytojai, kiemsargiai.
2. Vyrai 30-40 Aukštas, aukštesnysis, vidurinis Pardavimo skiriaus direktorius, technikos skiriaus viršininkas, valytojai, kiemsargiai, kokybės inspektoriai.
3. Vyrai 40-55 Aukštesnysis Kokybės inspektoriai
4. Moterys 20-30 Aukštas, aukštesnysis, vidurinis Vir. Finansininkė, administratorė, personalo vadovė.
5. Moterys 30-40 Aukštasis, aukštesnysis, vidurinis Generalinė direktorė, valytojos.

UAB “Danclean” dirba sąžiningi, energingi, aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Tai įrodo puikūs įmonės veiklos rezultatai. Jeigu bendrovėje dirbtų nekvalifikuoti darbuotojai pelnas tikrai nebūtų toks didelis, o gal iš viso bendrovė jau būtų bankrutavusi.
Įmonės darbuotojus jungia profesionalus ir atsakingas požiūris į savo atliekamą darbą bei nenutrūkstantis siekis mokytis. Žmonės puoselėja organizacijos kultūrą ir vertybes. Seka verslo naujoves, jas kruopščiai atrenka ir pritaiko savo darbe. Jaučia atsakomybę už savo veiklą, todėl dirba laikydamiesi nustatytų įstatymų, normų ir verslo etikos.

3.4.. Darbuotojų paieška

Darbuotojų kaita įmonėje yra naturalus reiškinys salygojantis užpildyti atsiradusias laisvas darbo vietas. Kandidatais į šias vietas gali būti įmonės darbuotojai bei asmenys turintys reikiamą kvalifikaciją ir atitinkantys kitus įmonės reikalavimus keliamus šias vietas užimantiems darbuotojams, tačiau diebantiems kitose įmonėse. Darbuotojų paieška yra procesas, kuriuo metu surandami ir priviliuojami į laisvas darbo vietas tinkami kandidatai. Šio proceso rezultatas – tam tikras skaičius kandidatų iš kurių bus atrenkamas ir pasamdomas tinkamas darbuotojas.
Įmonė skelbiančia darbuotuojų paiešką domina ne tik darb ieškantys ir jo neturintys asmenys, bet ir kitose įmonėse dirbantys, tačiau savo darbu dėl įvairių priežasčių nepatenkinti darbuotojai. Todėl tinkama, informatyvi bei įdomi laisvų darbo vietų reklama jiems padėtų apsispresti.
UAB “Danclean” personalo darbuotojų paieška ir atrankos organizavimu rūpinasi personalo vadovė, jai padeda administratorė. Jei įmonei reikalingas naujas darbuotojasį aukštesnes pareigas pvz. pardavimų skiriaus direktorius skelbiamas konkursas. Skelbimas apie laisvą darbo vietą spausdinamas laikraštyje “Lietuvos rytas”, taip pat Internete.

Skelbimuose nurodomi pagrindiniai atrankos kriterijai:
 profesinis pasirengimas;
 atsižvelgiama į atestato ar diplomo rezultatus;
 testų ar praktinių užduočių rezultatus;
 asmens savybes;
 fizinį, psichologinį pasirengimą.
Po skelbimo pasirodymo spaudoje ir Internete 1.5 arba 2 savaičių bėgyje yra analizuojami ir vertinami visi atsiusti gyvenimo aprašymai. Tinkamiausius kandidatus į šias pareigas personalo vadovė pakviečią į pokalbį. Prieš pokalbį kandidatai atsako į keletas testų. Testo rezultatai yra vertinami + kandidato pasirodymas pokalbio metu = kitą diena geriausias kandidatas sulaukia skambčio ir yra priimamas į darbą.
Su valytojais ir kiemsargiais yra papraščiau. Yra spausdinamas skelbimas spaudoje, Darbo biržoje ir apie naujas darbo vietas skelbiama darbuotojams. Darbuotojai pasako savo pažistamiems ir draugams ir norinčius dirbti atveda į UAB “Danclean” Buvo pastebėta kad tarpusavyje pažistami darbuotojai dirba kur kas geriau, nes vienas kitu daugmaž pasitiki. Kalba apie pasitikėjimą pradėjau dėl to, kad atliekant valymo darbus įmonėse, organizacijose, turtingų žmonių namuose, kyla pavojus kad kas nors ką nors gali pasisavinti, o dėl to visiems tame objekte dirbantiems kyla pavojus būti atleistiems iš darbo už vagystę ir t.t.

Priimant į darbą valytojus ir kiemsargius personalo vadovė atsižvelgia į du kriterijus: amžius iki 40 metų ir darbo patirtis valymo srityje.
3.5. Darbuotojų atestavimas

UAB “Danclean” daug dėmesio skiriama personalo ugdymui, kadangi naujos organizavimo formos ir nauja technika reikalauja aukštesnės darbuotojų kvalifikacijos. Galimybė tobulintis įmonėje atveria darbuotojams perspektyvą kilti pareigose ir mažina kadrų kaitą.
Kvalifikacijos kėlimas padeda darbuotojams įgyti papildomų įgūdžių, prisitaikyti prie pasikeitusių techninių sąlygų.
UAB “Danclean” darbuotojai pirmiausią atestuojami, įvertinami jų sugebėjimai, darbo įgūdžiai, anketavimo būdu. Po to sprendžiama ar siųsti į kvalifikacijos tobulinimo arba persikvalifikavimo kursus.
Objektyvus personalo įvertinimas padeda teisingai atlyginti darbuotojams už darbą, juos ugdyti ir panaudoti jų jėgas bei sugebėjimus.
Įmonėje visi darbuotojai vertinami pagal šiuos kriterijus:
1. Profesionalumas (dalyko išmanymas; darbo kokybė; patikimumas; pajėgumas; darbo tempas; organizaciniai sugebėjimai).
2. Asmens savybės (imlumas; gera atmintis; kūrybiškumas; loginis mąstymas; punktualumas; tvarkingumas).
3. Santykiai su viršininku ir kolegomis (gebėjimas bendrauti; paslaugumas; atvirumas; tolerantiškumas).
4. Asmens įvaizdis (tinkamas elgesys; patraukli išvaizda; gebėjimas aiškiai reikšti mintis).
Įmonėje personalo atestavimas vyksta kas tris-du metus.

3.6 Darbuotojų priėmimas ir atleidimas

Kandidatai į laisvą darbo vietą turi pateikti UAB “Danclean” administratorei prašymą priimti į darbą. Prie jo pridedami šie dokumentai:
 ─ gyvenimo aprašymas;
 ─ keturios nuotraukos (3×4);
 ─ diplomas( pritenduojant į aukštesnias pareigas);
 ─ charakteristika ir rekomendacija;
 ─ pasas;
 ─ socialinio draudimo pažymėjimas;
 ─ sveikatos pažymėjimas.

Kiekvienas kandidatas į laisvas vietas užpildo asmens duomenų anketą ir testą (tik į vadovų vietą), kuris parodo žmonių sugebėjimą mąstyti. Po to vyksta pokalbis, kuriuo metu galima galutinai įsitikinti, kad šis žmogus tinka arba netinka. Apie naują įmonės darbuotoją personalo vadovė turi pranešti SODRAI, tai yra parašyti pranešimą apie apdraustąjį socialiniu draudimu priėmimą
Priėmus naują darbuotoją vyr. Finansininkė užveda naujam darbuotojui asmens sąskaitą. Asmens sąskaita naudojama užfiksuoti per ataskaitinį laikotarpį knkrečiam darbuotojui priskaičiuotą atlyginimą, bei kitas išmokas, taip pat išskaičiuotus mokesčius.
Į asmens sąskaitą įrašoma:
 darbuotojui priskaičiuotas vienetinis arba pareiginis laikinis darbo užmokestis;
 įmonės vadovo įsakymu skirta kintama atlyginimo dalis;
 priemokos uū darbą naktį, švenūių bei poilsio dienomis;
 apmokėjimai už komandiruotėje praleistą laiką.
 priskaičiuotos nedarbindumo pašalpos;
 įmonės vadovo skirtos premijos;
 darbdavio skirtos dovanos ir pašalpos;
Duomenys apie darbuotojui priskaičiuotą atlyginimą ir kitas išmokas bei išskaičiuotus mokesčius iš darbuotojo asmens sąskaitos perkeliami į atlyginimų ir priskaitymų suvestinę.
Asmens sąskaitų kortelės įmonės archyve saugomos ne trumpiau kaip 75 metus.
Kiekvienam darbuotojui nustatomas 3 mėnesių bandomasis laikotarpis. Jei per šį laiką darbuotojas nesugebėjo įrodyti savo tinkamumo į šias pareigas jis yra atleidžiamas. Taip pat įmonėje laikomosi griežtų taisyklių dėl alkoholinių gėrimų piktnaudžiavimo darbo vietoje. Jeigu darbuotojas nors kartą aptinkamas darbo vietoje neblaivus, jį kitą dieną atleidžia ir socialinio draudimo pažymėjime užrašo atitinkamą atleidimo straipsnį.

Tuo atvejų jeigu darbuotojas savo norų išeina iš darbo jis mažiausiai pieš 2 savaitės rašo direktorės vardu prašymą. Direktorė parašo įsakymą, kuriuo atleidžia darbuotoją. Vyr. Finansininkė apskaičiuoja darbuotojui atlyginimą ir užpildo socialinio draudimo pažymėjimą. Personalo vadovė rašo pranešimą SODRAI apie dabuotojo atleidimą.

3.7. Asmens bylos, jų tvarkymas

Asmens bylos UAB “Danclean” užvedamos naujam darbuotojui priėmus į darbąir uždaromos darbuotojui atleidus.
Asmens bylos susideda iš:
 prašymas priimti į darbą ar dalyvauti konkurse;
 įsakymas dėl priėmimo į darbą;
 darbo sutartis;
 mokslo baigimo dokumentų kopijos;
 sveikatos pažymėjimas;rekomendacijos;
 gyvenimo aprašymas;
 anketa;
 prašymai perkelti į kitas pareigas arba atleisti iš darbo;
 įsakymai dėl atostogų suteikimo;
 atestacijos lapai;
 prašymas atleisti iš darbo ( jai toks yra).
Darbuotojų asmens bylos turi būti saugomos 75 metus.

3.8. Užmokesčio formos ir darbo užmokesčio skaičiavimas

Darbo užmokesti darbuotojams apskaičiuoja įmonės vyr. Finansininkė. Skaičiuojant darbo užmokesti svarbu žinoti šiuos skaičius:
Darbuotojai moka: 33% – Fizinių asmenų pajamų mokestis

3% – Socialinio draudimo mokestis

290 Lt – NPM (Pajamomis neapmokestinamas minimumas)

29 lt – Priemoka už kiekvieną vaiką iki 18 metų, jeigu dirba tik vienas iš tėvų,

14,5 Lt – Priemoka už kiekvieną vaiką iki 18 metų, jeigu dirba abu tėvai. Priemoka už vaikus pridedama prie PNM.
UAB “Danclean” darbuotojus pagal darbo apmokėjimo formą drabuotojus galima suskirstyti į tris grupes:
1. darbo užmokestis pagal sutartį;
2. sutartinė- premijinę darbo apmokėjimo forma;
3. laikinė darbo apmokėjimo forma.

Pirmai grupei priskiriami: generalinė direktorė, vyr. Finansininkė, administratorė, technikos skiriaus viršininkas, personalo vadovė. Antrai grupei priskiriami įmonės vadybininkai. Tečiai grupei – valytojai, kiemsargiai, kokybės inspektoriai.

Pagal sutartinę premijinę darbo apmokėjimo formą darbo užmokestis skaičiuojamas taip:

Pvz. Pagal sutartį vadybininkas gauna 950 lt per mėnesį Taip pat jam priklauso 10% nuo pasirašytos sutarties su užsakovų sumos. Šią 10% premija jis gauna tik vieną mėnesį. Visus kitus mėnesius (priklausomai nuo sutarties galiojimo laiko) jis gauna 1% nuo sutarties sumos.

Vadybininkas kovo mėnesį sudarė vieną sutartį kurios suma 10 000 Lt, vasario mėnesį jis sudarė dvi sutartis po 5 000 Lt. Atlyginimą jam skaičiuosime taip:

10% nuo 10 000 lt = 1 000 Lt

1% nuo 5 000 lt = 50 lt *2 =100 Lt

950+1 000+100 = 2050 Lt

2050-290 = 1760 Lt

1760 * 33% = 580,8 Lt

2050*3% = 61,5 Lt

2050-61,5 – 580,8 = 1407,7 Lt

Pvz: Darbuotojas neturi vaikų. Jam darbo užmokestis skaičiuojamas pagal tokią formulę.

950-290=660

660*33%=217,80 (Fizinių asmenų pajamų mokestis )
950* 3%=28,50 (Socialinio draudimo mokestis)

Iš viso: 950-(217,80+28,50)=703,70 Lt.
Pvz. Darbuotojas turi vieną vaiką. Abu tėvai dirba.

1100-(290+14,5)=795,50

795,50*33%= 262,51

1100*3%= 33

Iš viso: 1100-(262,51+33)=804,49 Lt.

Darbuotojams kuriems taikoma laikinė darbo užmokesčio apmokėjimo forma darbo užmokestis skaičiuojamas taip:

Pvz. Kiemsargis per mėnesį išdirbo 175 valandas, 15 iš jų laikomi viršvalandžiais. 1 valandos tarifas 5,5 Lt, Už viršvalandžius mokoma 1,5 karto daugiau.

175*5,5=962,5

5,5*1,5=8,25 (viršvalandžių tarifas)

15*8,25=123,75( priskaičiuota už viršvalandžius)

962,5+123,75=1086,25 (priskaičiuota už visas darbo valandas kartu su viršvalandžiais)

1086,25-290=796,25

796,25*33%=262,76

1086,25*3%=32,58

1086,25-(262,76+32,58)=790,91 Lt.

Atostogų paskaičiavimas

Skaičiuojant atostoginius yra imamas vidutinis darbo užmokestis per 3 paskutinius kalendorinius darbo mėnesius, einančius prieš tą mėnesį (atostogų).
Pvz: Į atostogas išleidžiama įmonės vir. Finansininkė Jos priskaitytas darbo užmokestis per vieną mėnesį lygus 1500,00 Lt.
Per tris paskutinius mėnesius 1500*3=4500,00 Lt. Per šį laikotarpį buvo 61 darbo dienos.
Atostogų trukmė 28 kalendorinės dienos, jų tarpe 22 darbo dienos.
Vidutinis vienos dienos darbo užmokestis: 4500/61=73,77Lt
Priskaičiuota už atostogas: 22*73,77=1622,94Lt
1622,94-290=1332,94Lt
1332,94*33%=439,87 Lt (Fizinių asmenų pajamų mokestis).
1622,94* 3%=48,68 Lt (Socialinio draudimo mokestis).
1622,94-(439,87-48,68)=1134,39 Lt (Iš viso už atostogas).

Nedarbingumo lapelio paskaičiavimas

Pvz. Buhalterė pristatė nedarbingumo lapelį nuo lapkričio 5d. (penktadienis) iki lapkričio 12d.
Per paskutinius 3 mėnesius uždirbo 3600,00 Lt. Darbo dienų – 60.
Paskutinį ketvirtį uždirbo 3000,00 Lt ir darbo dienų buvo 60.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sergančiam darbuotojui už pirmas 2 dienas apmoka darbdavys, už visas kitas dienas moka SODRA.

5penktadienis 6šeštadienis 7sekmadienis 8 9 10 11 12

3600/60=60,00 Lt (Vienos dienos vidutinis darbo užmokestis)
60*80%=48,00 Lt (Moka darbdavys)
3000/60=50,00 Lt (Vienos dienos vidutinis darbo užmokestis)
50*85%=42,50 Lt
42,50* 5=212,50 Lt (Moka SODRA už penkias dienas)
48+212,50=260,50 Lt (Iš viso priklauso už nedarbingumo lapelį).

3.9. Susirinkimų, posėdžių, derybų organizavimas

Už susirinkimų, posėdžių ir derybų organizavimą įmonėje atsakinga administratorė. Administracijos ir skyrių vadovų susirinkimai UAB “Danclean” vyksta kiekvieną savaitę pirmadienį. Jų metu aptariamos problemos iškilusios dėl vieno ar kito objekto valymo, dėl naujo objekto sutarties sąlygų . Taip pat vadybininkai raportuoja kokioms įmonėms ar organizacijoms buvo nusiūsti valymo paslaugų pasiūlymai, kokių buvo pasiekta rezultatų.
Valytojų ir kiemsargių susirinkimai su technikos skiriaus viršininkų organizuojami rėčiau, maždaug kas mėnesį. Kadangi šių darbuotojų labai daug suburti juos vienoje vietoje nėra galimybių, tai yra administracinės patalpos nepritaikytos tokio masto susibūrimams. Reikėtų nuomotis konferencijos salę. Darbuotojų susirinkimai vyksta didelių objektų (pvz. viešbučių) salėse, gavus prieš tai užsakovo sutikimą. Tokie susirinkimai dažniausiai vyksta aptarti valymo darbų specifiką ir valymo darbų kokybę. Kadangi skirtingų objektų valymo periodiškumas, specifika ir sudėtingumas skiriasi nuo kitų objektų, nėra būtina visiems darbuotojams aiškinti darbų specifiką, kurių jam atlikti nereikės. Kaip pavizdį galima paminėti viešbučio kambarių ir chemijos instituto patalpų valymo darbus. Dažniausiai darbuotojai būna suskirstyti į 3 grupes ir kiekvienai grupei pranešama kur ir kada įvyks susirinkimas. Administratorė turi parnešti susirinkimo laiką ir vietą kokybės inspektoriams, o inspektoriai darbuotojamas.
Derybos visa to žodžio prasme yra organizuojamos tik tuo atvejų kai derimasi dėl labai didelio užsakymo su labai rimta ir prestižinę organizacija. Kai dalyvauti derybose pareiškia nora net pats UAB “Danclean” savininkas. Derybos vyksta viešbučio “Villon” derybų salėje. Šis viebutis buvo pasirinktas ir dėl to, kad jis yra UAB “Danclean” užsakovas. Vienoje vietoje ir maloni aplinka bei savo paslaugų reklama. Jeigų iš Danijos atvyksta savininkas administratorė užsako tame pačiame viešbutyje kambarį. Administartorė sužino kokią dieną, valanda ir kokiu reisų atskrenda savininkas ir turi būtinai priminti direktorei kad pasitiktų savo viršininką.
Derybos pradžia dažniausiai dažniausiai būna numatyta 10-11 valandai. Todėl salės papuošimas ir mineralinio vandens buteliukų išdėstymas būna iš pat ryto tą pačią dieną. Administratorė savo nuožiūra išsirenka ir užsako gelių puokštes. Sekmingų derybų pabaigoje abiejų įmonių atstovai eina pietauti viešbučio restorane. Staliukai buna iš anksto užrezervuoti.

3.10 Lankytojų, interesantų, svečių priėmimas ir reguliavimas

Lankytojai ir interesantai UAB “Danclean” adminstracinėse patalpose apsilanko gana retai. Įmonė teikia tokias paslaugas, kurių niekam neparduosi jeigu pats nesiūlisi. Todėl potencialių užsakovų įmonėje pamatyti gana retas atvejis. Įmonės vadybininkai kiekvieną dieną apsilanko įvairiausiuose įmonėse ir jeigų pavyksta sudominti įmonės siulomomis paslaugomis kviečia apsilankyti ir apžiūrėti būsimus užsakovus jau UAB “Danclean ”valomus objektus.
Kartais į ofisą pas vyr. Finansininę darbo užmokesčio klausimais ateina darbuotojai. Administratorė juos pasitinka, pasodina primamajame, sužino ar vyr. Finansininkė gali darbuotoją priimti ir palydi interesantą į kabinetą. Tas pats vyksta kai darbuotojas kokiu nors asmeninių klausimų ateina pas direktorę.

3.11 Sandėlio ūkio valdymas

Už sandelio ūkio valdymą yra atsakingas technikos skiriaus viršininkas. Už atsagrų užsakymą ir pristatymą taip pat yra atsakingas jis. Sandelyje nedirba joks sandelio darbuotojas.
Kai darbuotojams reikalinga kokia nors valymo priemonė ar įrankys jie praneša apie tai kokybės inspektoriams. Kokybės inspektorius nuvažiuoja į sandelį ir atveža reikalingą priemonę. Tą pačią dieną jis siunčia ataskaitą technikos skiriaus viršininkui, kurioje nurodo kiek ir kokios priemonės buvo paimta iš sandelio.Viršininkas veda atsargų apskaitą ir kai reikia užsako Danijoje reikiamą kiekį valymo priemonių.

4 Raštvedyba
4.1. ĮSTAIGOS RAŠYVEDYBOS ORGANIZAVIMAS

1. Įstaigos raštvedybos organizavimo tikslai yra:
1.1. laiku ir kokybiškai parengti okumentu;
1.2. tvarkyti ir valyti dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas pėjimas prie visų turimų dokumentų;
1.3. užtikrinti skaidrią, efektyvią veiklą, administravimo ir atsiskaitymo gebėjimus;
1.4. dokumentus išaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikinti įstaigos veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų tisės.
2. Už įstaigos raštveybos organizavimą ir kontrolę yra atsakingas įstaigos vadovas ar kitas teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis asmo ( toliau įstaigos vadovas).
3. Atsižvelgiant į įstaigai nustatytas funkcijas, teisės norminių aktų ir šių taisyklių reikalavimus, įstaigos vadovas:
3.1. Nustato įstaigos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūras ir už jas atsakingų struktūrinių padalinių, darbuotojų įgaliojimus ir atsakomybę.
3.2. Sprendžia, kokios dokumentų apskaitos sistemų funkcionavimo technologijos turi būti naudojamos, paskiria atsakingus darbuotojus.
3.3. Tvirtina dokumentų perimimo aktus, sudarytus keičiantis atsakingiems darbuotojams, pedruodant dokumentus į įstaigos archyvą, įšduodant dokumentus laikinai naudoti už įstaigos ribų.
3.4. Tvirtina dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, suderintus su įstaigos dokumentus komplektuojančiu valstybiniu archyvu; jei įstaigos dokumentų nekomplektuoja valstybinis archyvas – su įstaga, kuriai ji yra pavaldi ar kurios reguliavimo sryčiai priklauso.
3.5. Dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti sudaro patariamąją, nuolat veikiančią dokumentų ekspertų komisiją ( toliau DEK) ir tvirtina jos nuostatus.
4. Įstaigų raštvedybos priežiūrą ir kontrolę vykdo valstybinės achyvų sistemos įstaigos.
Valstybės ir savivaldybių įstaigos kontroliuoja savo pavaldžių ar jų reguliavimo sryčiai priklausančių įstaigų raštvedybos būklę, jei jos nėra įrašytos į valstybinių archyvų kompektavimo šaltinių sąrašą.

4.2 Raštvedybo tarnyba

UAB “Danclean” nėra raštvedybo tarnybos, nėra vadovo sekretorės yra viena adminstaratorė, kuri yra atsakinga už raštvedybos organizavimą įmonėje. Dirbdama savo darbą administratorė vadovaujasi raštvedybo taisyklėmis, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis.
Raštvedybos taisyklės nustato pagrindinius dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimus, kurie taikomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administarvimo funkcijas, rašytiniams ir jiems prilygintiems dokumentams, susijusiems su tų įstaigų veikla.
Kitiems juridiniams asmenims ir įmonėms, registruotoms įstatymų nustatyta tvarka, šie reikalavimai yra rekomendaciniai, tačiau visi savo veiklos dokumentus turi tvarkyti taip, kad jie būtų išsaugoti ir prieinami įstatymuose ir kituose teisės norminiuose aktuose nustatytą laiką.
Kadangi įmonėje yra tik administratorius ir nėra sekretorės, kuriai ji galėtų parengti pareigybinę instrukciją, galiu papasakoti kaip yra rengiama pareigybinė instrukcija kiemsargiui. Adminstratorė parengia dokumento projektą, po to dokumento projektas yra derinamas su technikos skiriaus viršininkų. Jeigu viršininkas turi kokių nors dokumento papildymų, jį papildo, jei ne tai administratorė atspausdina dokumentą ir nunešą dokumentą patvirtinti technikos skiriaus viršininkui.

4.3. Valdymo veiklos dokumentai
Didžiausia dalis įmonės įsakymų yra personalo klausimais, nes įmonėje dirba daug darbotojų, darbuotojų skaičius nuolat auga, visi darbuotojai išena atostogų, jie siunčiami į kvalifikacijos kėlimo kursus, paaukštinami paregose ir atledžiami.
Veiklos klausimai direktorė rašo įsakymus, kai paskiria vieną ar kitą darbuotoją atsakingu už sutarties su užsakovais pasirašymą , kai ir nustato naujo objekto darbų pradžios terminus.
Informacinių dokumentų įmonėje nėra daug. Faksogramos visiškai nėra siunčiamos. Kai ką nors skubiai reikia išsiaiškinti arba nuspresti visą laiką yra naudojamas telefonas. Jeigu kokia nors ataskaita ir yra siunčiama į mūsų imonę, tai elektroniniu paštu. Iš mūsų įmonės siunčiamų dokumentų dažniausiai pasitaiko
Pažymos. Dažniausiai rengiamos pažymos, kuriose nurodomos darbuotojų pajamos per atitinkamą laikotarpį reikalingos gauti paskolą iš banko ar isigyti prekę išsimokėtinai.

Supažindinimas su su aukštesniųjų institucijų tvarkomaisiais dokumentais vyksta tokių būdu:
 direktorė parašo įsakymą . Pvz. Jonaitis paskiriamas atsakingų už naujo volymo objekto darbų vykdymą;
 administratorė registruoja įsakymą įsakymų veiklos klausimais žurnale ir įsegamas į atitinkamą bylą;
 dokumento kopiją administratorė nuneša vykdytojui;
 vykdytojas pasirašo registracijos žurnale.

4.4. Dokumentų apyvarta

Dokumentų apyvarta – ati dokumentų tvarkymas nuo jų parašymo arba gavimo iki jų užduočių įvykdymo ir įsegimo į bylas arba išsiuntimo adresatams. Dokumentų apyvarta yra valdymo informacijos judėjimas, jis reikalingas kad vadovai ir specialistai galėtų atlikti valdymo veiksmus, priimti sprendimus ir jos įgyvendinti, todėl dokumentų apyvarta negali būti netvarkinga, atsitiktinę, lėta.

Dokumentų apyvartai kelemi šie reikalavimai:
 tvarkant dokumentus turi būti veiksmų nuoseklumas;
 dakumentų paskirstymas tarp institucijos vadovų ir kitų darbuotojų turi atitikti jų kompetenciją;
 šiunčiami dokumentai tik į tas institucijas, kur jie yra būtini;
 dokumentų rengimas, įforminimas turi vykti operatyviai ir maksimaliai vienodai;
 dokumentai persiunčiami arba perduodami kitoms institucijoms arba kitiems struktūriniams padaliniams tik esant reikalui;
 dokumentų apyvarta turi vykti pagal įmonės vadovo patvirtintą apyvartos schemą.
Už tinkamą dokumentų apyvartą UAB “danclean” atsakinga administratorė.

4.5 BENDRIEJI DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO REIKALAVIMAI

1. Įstaigos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai turi būti registruojami,
kad būtų įrodytas jų buvimas įstaigos dokumentų apskaitos sistemoje ir užtikrinta paiška.
2. Dokumentai registruojami dokumentų registracijos žurnluose:
2.1. Įstaigos tvarkomieji dokumentai registruojami atskiruose žurnaluose pagal
dokumentų rūšis ir saugojimo terminus.
2.2. Informaciniai įstaigos vidaus dokumentai ( protokolai, aktai, pažymos ir kt.) registruojami atskiruose žurnaluose pagal dokumentų rūšis.
Jei tokių dokumentų apyvarta didelė, jie gali būti registruojami atskiruose žurnaluose pagal sudarytojus, temas, saugiojimo terminus, kitą požymį ar jų derinį.

Jei informacinių įstaigos vidaus dokumentų apyvarta nedidelė, jie gali būti registruojami viename informacinių įstaigos vidaus dokumentų registracijos žurnale, jei kiti teisės norminia aktai nenustato kitaip.

2.3. Informaciniai siunčiamieji ir gauti dokumentai registruojami atskiruose žurnaluose. Gali būti nustatyti ir kiti siunčiamųjų ar gautų dokumentų registracijos žurnalai pagal korespondentus ar temas.

2.4. Kiti įstaigos dokumentai, parengti atliekant specialias funkcijas ir administruojant specialias sritis, registruojami pagal šių taisyklių reikalavimus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

2.5. Registracijos žurnaluose registruojami vienų raštvedybinių metų dokumentai, jei kiti teisės norminiai aktai nenustato kitaip.
3. Įstaigos dokumentų registracijos žurnalų kiekį nustato ir jų sąrašą tvirtina įstaigos vadovas.
Sąrašę turi būti kiekvieno dokumentų registracijos žurnalo pavadinimas, jo dentifikavimo žymuo ( skaičius, raidė ar jų junginys), žurnalo pildymo laikotarpis ( metų, tęstinis), įstaogos strukūrinis padalinys ar darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą atitinkamame registracijos žurnale.
Įstaigos dokumentų registracijos žurnalų sąrašas turi būti visiems prieinamas.
4. Dokumentai įstaigoje registruojami vieną kartą: tvarkomieji, siunčiamieji, kiti įstaigoje parengti dokumentai – jų pasirašymo ar tvirtinimo dieną, gauti – jų gavimo dieną. Kol dokumentas neužregistruotas, jokios tolimesnės procedūros negali būti atliekoamos.
5. Dokumentai registruojami tokia tvarka:

5.1. Registracijos žurnale ir dokumente įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos eilės numeris, registravimo data, jei dokumentas gautas – dokumento registracijos eilės numeris ir dokumento gavimo data.

5.2. Registracijos žurnale įrašomi dokumentą identifikuojantys duomenyd: dokumento pavadinimas

( antraštė ar jos trumpas turinys), gauto dokumento sudarytojas; jei dokumentas siunčiamas – adresatas.

5.3 Atsižvelgiant į įstaigos veiklos pobūdį, naudojamas technologijas ar registruojamus dokumentus, registracijos žurnale gali būti papildomų su dokumentų apyvarta susijusių duomenų: rezoliucija ( uždupties vykdytojo vardas ir pavardė, užduotis ir jos įvykdymo terminas), užduoties vykdytojo parašas, užduoties įvykdymo termono pakeitimo, kontrolės ir dokumento įdėjimo į bylą nuorodos, dokumentų lapų skaičius
( kartu su pridedamais dokumentais), kiti duomenys

4.6. ĮSTAIGOJE PARENGTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS IR TVARKYMAS

1. Įstaigoje parengti dokumentai registruojami po to, kai jie pasirašomi ir patvirtinami.
2. Teikiami pasirašyti dokumentai turi būti nustatyta tvarka įforminti ir suderinti:
2.1. Tvarkomieji ir jais tvirtinami organizaciniai dokumentai turi būti vizuoti rengėjų, kitų atsakingų darbuotojų, teisės norminių aktų nustatytais atvejais-suderinti su suinteresuotomis įstaigomis.
2.2. Teikiami vadovui tvirtinti dokumentai ( aktai, planai, sąrašai, sąmatos ir kt.) turi būti pasirašyti atsakingų darbuotojų, jei reikia, vizuoti rengėjų.
2.3. Informacinių siunčiamųjų įstaigos dokumentų teikama tiek egzempliorių, kiek jų pasirašytų bus siunčiama, rengėjo vizuotas dokumento nuorašas. Jei siunčiamas dokumentas yra atsakomasis, jis teikamas kartu su dokumentu, į kurį atsakoma.
3. Pasirašomas ar tvirtinamas paprastai vienas dokumento egzempliorius.

Informacinio siunčiamojo dokumento, adresuoto keliems įvardintiems adresatams, pasirašomas kiekvienam adresatui skirtas dokumento egzempliorius.

Kai dokumento sudarytojai yra keli, pasirašoma tiek dokumento egzempliorių, kiek yra sudarytojų.
4. Užregistravus dokumentus, atliekamos tolesnės procedūros:

Dokumentų kopijos ir nuorašai tvirtinami atsakingo struktūrinio padalinio antspaudu ( jei struktūros nėra – antspaudu su pareigybės pavadinimu), kuris dedamas taip, kad liestų dokumentus pasirašiusių asmenų pareigų pavadinimus, organizaciniuose dokumentuose – po baigiamoju brukšniu.

Informaciniai siunčiamieji dokumentai siunčiami adresatams, rengėjų vizuoti dokumentų nuorašai patvirtinami ir dedami į bilas.
Jei adresatams siunčiamos patvirtintos dokumentų kopijos ar patvirtinti nuorašai, ar dokumentas siunčiamas tik faksimilio ryšio ar kitokiai komunikacijų galiniai įrenginais, į bylą dedamas pasirašytas ir rengėjo vizuotas dokumentas. Tik telekomunikacijų įrenginiais siunčiamame dokumente rengėjas ar siuntėjas nurodo, kad dokumento originalas nebus išsiųstas.
Jei siunčiams dokumentas yra atsakomasis, į bylą jis dedamas su tuo dokumentu, į kurį atsakoma.

Su tvarkomaisiais dokumentais, jei reikia, pasirašytinai supažindinami darbuotojai ir dokumentai dedami į bylas.

Kai reikia darbuotojus pasirašytinai supažindinti su patvirtintais organizacniais dokumentais, supažindinimo žymos rašomos patvirtintose dokumento kopijose ar patvirtintuose nuorašuose; kopijos ar nuorašai dedami į darbuotojų asmens bylas, jei atskira byla nenumatyta.

Tvarkomųjų dokumentų ir jais patvirtintų organizacinių dokumentų patvirtintos kopijos ar patvirtinti nuorašai, jei reikia, perduodami užduočių vykdytojams, siunčiami pavaldžioms įstaigoms.

Informaciniai įstaigos vidaus dokumentai dedami į bylas po jų registravimo ar po užduočių įvykdymo.
Kai reikia, kitoms įstaigoms šių dokumentų patvirtintos kopijos ar patvirtinti nuorašai siunčiami su lydraščiais.
4.7. GAUTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS IR TVARKYMAS

1. Visą įstaigos gautą korespondenciją priima už tai atsakingas struktūrinis padalinys ar darbuotojas ir paskirsto ją įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
2. Iš vokų išimti gauti dokumentai peržiūrimi. Vokai prie dokumentų nepaliekami, išskyrus atvejus, kai siuntėjo adresas nurodytas tik ant voko ar pašto antspaudo reikia dokumento išsiuntimo ar gavimo datai įrodyti.

Jei trūksta gautame dokumente nurodytų pridedamų dokumentų ar priedų, apie tai informuojamas siuntėjas.
3. Dokumentai atsiųsti ne tuo adresu, persiunčiami adresatui arba grąžinami siuntėjui. Jei dokumentas gautas paštu, kartu persiunčiamas ir vokas.
4. Jei kartu su dokumentu ( prašymu, pareiškimu) pateikiamas samens dokumentas ( gimimo liudijimas, mokslo baigimo pažymėjimas ir kt. ), asmens dokumetas, padarius kopijas, gražinamas pateikusiajam.
5. Gauti dokumentai, adresuoti įstaigai, jos vadovui, struktūriniaims padaliniams, darbuotojams, turi būti registruojami.

Neregistruojami gauti sveikinimai, kvietimai, reklaminiai bukletai, privataus pobūdžio laiškai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitos sistemą.
6. Gauti dokumentai registruojami gautų dokumentų registracijos žurnale, kituose nustatytuose žurnaluose.

Ant gautų dokumentų registravimo duomenys užrašomi dokumento gavimo registracijos žymoje.
7. Gauti faksimilio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais informaciniai dokumentai, jei yra užtikrinta jų teksto apsauga ir galima indentifikuoti siuntėjo parašą, atspausdinami ir registruojami bendra tvarka. Jei vėliaiu atsiunčias dokumento originalas, jis registruojamas ta pačia data ir numeriu, kaip ankščiau telekomunikacijų įrenginiais gautas dokumentas.
8. Užregistruoti dokumentai perduodami įstaigos vadovui; šis susipažįsta su dokumentais ir jei reikia rašo rezoliucijas paskirdamas vykdytojus, užduotis, jų vykdymo terminus.
9. dokumentai su rezoliucijomis grąžinami į dokumentus registruojantį padalinį, rezoliucijos surašomo į dokumentų registracijos žurnalus ir dokumentai perduodami užduočių vykdytojams.

4 .8. Įstaigos bylų nomenklatūra.

Dokumentai, kurių užduotis įvykdytos, grupuojami į bylas. Byloje būna vienas arba keli dokumentai, nagrinėjantys vieną klausimą. Kad būtų išlakyta vienoda bylų formavimo sistema ir apskaita, įmonėje yra sudaroma bylų nomenklatūra. Sudarant bylų nomenklatūrą įmonės administratorė vadovaujasi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Įmonės bylų nomenklatūra sudaroma kasmet iki gruodžio 1 dienos. Jau suderintą bylų nomenklatūrą tvirtina įmonės vadovas. Į bylų nomenklatūrą įrašomos visos bylos, numatomos įmonėje kitais metais.

Kiekvieno bylų nomenklatūros skirsnio pabaigoje paliekami tušti numeriai įrašyti byloms, kurios nebuvo numatytos rengiant nomenklatūrą. Bylų antraštės užršomos konkrečios ir aiškios. Kiekvienai į nmenklatūrą įrašytai bylai sutekiamas indeksas, kurį sudaro skyriaus indeksas pagal patvirtintą klasifikatorių ir bylos numeris.

Bylų nomenklatūros parengimo eiga
Vadovas
Tvirtina

Įmonės EK
Derina

Administratorė
Parengia suvestinę bylė nomenklatūrą

Struktūriniai padaliniai
Parengia padalinyje formuojamų bylų sąrašus, nurodydami dokumentų saugojimo terminus

4.9. Sudarytų bylų paruošimas perduoti į įstaigos archyvą.

Ruošiant nuolatinio, ilgo augojimo dokumentus perduoti į įmonės archyvą reikia:
 atlikti dokumentų vertės ekspertizę;
 iforminti bylas;
 surašyti bylų apyrašą;
 surašyti naikinimui atrinktų dokumentų aktą.
1). Įmonės veikloje sukauptų dokumentų informacija yra nevienodos svarbos. Jų svarba nustatoma atlikus atitinkamą ekspertizę. Jos metu išstudijuojami visi dokumentai, nustatoma jų politinė, socialinė, kultūrinė vertė ir patikslinamas dokumentų saugojimo terminas. Vertės ekspertyzę atlieka ekspertų komisija.
Dokumentai turintys istorinę ir kitokia išliekamąją vertę priskiriami prie neterminuoto arba ilgo saugojimo dokumentų. Iš tokių dokumentų suformuojamos atskiros bylos.
2). Šios bylos turi būti atitinkamai įformintos. Kiekvienas byloje esantis lapas sunumeruojamas viršutiniame dešiniajame kampe neliečiant tekstą grafinių pieštukų arba tušinuku. Sunumeravus lapus bylos gale įsegamas baigiamojo užrašo blankas. Jame nurodomas sunumeruotų lapų skaičius. Po duomenimispasirašo asmuo atlikęs numeraciją ir parengęs įrašą. Užrašo pareigas vardo raidę ir pavardę ir datą. Po to pridedamas bylos titulinis lapas ir byla susiuvama.
3). Bylų apyrarašo sudarymas – ati bylų antraščių sąrašai su indeksais arba numeriais. Į atskirus apyrašus yra surašomos ilgo saugojimo ir personalo bylos.Į pradėtą apyrašą kasmet įrašomos tais metais pradėtos formuoti ar suformuotos bylos. Bylos numeruojamos didėjančia tvarka.
4). Atliekant dokumentų vertės ekspertizę iš bylų išimami juodraščiai, dubliojantis dokumentai. Tuo pačiu metu iš įmonės archyvo reikia išimti bylas, kuriš pasibaigęs saugojimo laikas.ekspertų komisija surašo aktą kuriame nurodo atrinktų naikinimui bylų antraštes, lapų skaičių. Kai aktas suderinamas ir patvirtinamas bylos supjaustamos.

5 . Informacijos apdorojimas kompiuteriu

. UAB “Danclean” naudojamos organizacinės tecnikos sąrašas:

Eil Nr. Pavadinimas Kiekis
1. Kompiuteris 6
2. Spausdintuvas ( rašalinis) 2
3. Spausdintuvas (lazerinis) 1
4. Skeneris 1
5. Telefonas faksas 2
6. Telefonas 4
7. Dauginimo aparatas 1
8. Dokumentų naikinimo aparatas 1

Kompiuterio techninė įranga:
1. sisteminis blokas skirtas informacijos apdorojimui ir saugojimui;
2. monitorius skirtas apdorotai informacijai atvaizduoti ekrane;
3. klaviatūra skirta tekstiniai informacijai įvesti, valdyti kompiuterį;
4. pelė skirta informacijai “vesti, valdyti komiuterį, žymeklio valdymui monitoriaus ekrane.
Perkant šiais laikais kompiuterį geriausiai atkreiptį dėmesį į šiuos kompiuterio parametrus:
 procesorius. Geriausiai laikomi kompanijos Intel procesoriai;
 kietas diskas. Galima pasirinkti 40, 60 ,80 GB;
 RAM atmintis. 32 Mb – namų komiuteriui, 64 MB – biuro kompiuteriui, 128 MB darbo stočiai;
 vaizdo plokštė.
. Kompiuteris ir visi jo įrenginiai yra valdomi programomis. Tik progarmos leidžia atlikti konkrečius darbus su kompiuteriu. Programos nulemia kam ir kur gali būti naudojamas kompiuteris. Programinę įrangą galimą suskirstyti į sisteminę ir kaitomąją. Sisteminė programinė įranga skirta valdyti kompiuterio aparattūrai, spresti pačius bendruosius informacijos apdarojimo uždavinius, kurti taikomąją programinę įrangą. Taikomoji programinė įranga skirta spręsti konkretiems uždaviniams.
Įmonėje instaliuotos tokios programos:
 Microsoft Office;
 Microsoft Word;
 Microsoft Excel;
 Internet exsplorer;
 Power Point;
 Stekas – apskaita
6 Verslo ekonomika

6.1. Įmonės rūšis.
Įmonės su užsienio kilmės kapitalu.
Užsienio investicijos. Lietuvos Respublikos invsticijų įstatymas yra suderintas su Europos Sąjungos direktyvomis ir nustato investavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas, investuotojų teises ir investicijų apsaugos priemones visų rūšių investicijoms.
Užsienio investicijos tai užsienio valstybių piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais aktais nustatyta tvarka materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą.
Investuotojai tai Lietuvos Respublika ir užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, Lietuvos Respublikos ir užsienio jurridiniai ir fiziniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuoja nuosavą, skolintą ar pasitikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą.
Investicijų įstatymas įtvirtina nuostatą, Kad Lietuva yra atvira investicijoms iš visų užsienio valstybių bei visų investuotojų. Lietuvos ir užsienio investuotojams užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos. Investuotojų teises ir teisėtus interesus gina Lietuvos Respublikos įstatymai.
Investuotojai gali investuoti Lietuvs Respublikos įstatymų nustatyta tvarka šiais būdais:
 steigdami ūkio subjektą, įsigydami Lietuvos Respublikos įregistruoto ūkio subjekto kapitalą arba jo dalį;
 įsigydamas visų rūšių vertybinius popierius;
 sukurdami, įsigydami ilgalaikį turtą arba jo vertę;
 skolindami lėšas ar kitą turtą ūkio subjektams, kuriuose investuotojui priklauso kapitalo dalis, suteikianti jam galimybę kontroliuoti arba daryti įtaką ūkio subjektams;
 vykdydami koncesijų bei išperkamosios nuomos sutartis.
Užsienio investuotojas piniginį įnašą į formuojamojo ūko subjekto kapitalą gali įnešti tiek užsienio, tiek Lietuvos nacionaline valiuta.
Užsienio investicijos neleidžiamos į šias ūkines komercines veiklas:
 valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimo;
 loterijų organizavimo.
Investuojant į steigiamą ūkio subjektą, kurio veikla pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą ir kitus tą veiklos sritį reglamentuojančius įstatymus yra licencijuojama, škio subjektas savo veiklai privalo įsigyti licenciją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Investuotojas turi teisę įsigyti nuosavybės visų rūšių nekilnojamąjį turtą. Valstybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus investuotojas gali išsinuomoti.
Įmonių, į kurias yra investuotas užsienio kapitalas, apmokestinimo sąlygos negali būti blogesnės, negu taikomos Lietuvos juridinėms ir fizinėms asmenims.
Investuotojas turi teisę jam nuosavybės teise priklausantį pelną, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sumokėjęs mokesčius, konvertuoti į užsienio valiutą ir pervesti į uesienį be apribojimų.

Įmonių, į kurias investuotas užsienio kilmės kapitalas, steigimas.
Įmonės, į kurias investuotas užsienio kilmės kapitalas, registruojamos Žemės ir kito nekilnuojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje.
Visų šalių įmonės, norėdamos steigti įmonės Lietuvoje privalo legalizuoti savo dokumentus, t.y. atlikti tokią procedūrą, po kurios įmonės iš užsienio valstybės dokumentai įgyja juridinę galią LR. Dokumentų legalizavimas atliekamas vadovaujantis Užsienio reikalų ministerijos 1997 m. liepos 21 d. Įsakymu Nr. 39. Dokumentai, kurie patvirtinti Hagos konvencijoje numatyta pažyma, galioja LR be papildomo LR užsienio reikalų ministerijos ar konsulinės įstaigos legalizavimo.
UAB “Danclean” yra uždaroji akcinė bendrovė su užsienio kapitalu. Įmonės kapital padalintas į akcijas ir akcininkų skaičius negali būti didesnis negu 50 žmonių. Šios įmonės rūšies privalumas yra tas, kad jos turtinė atsakomybė yra ribota: nariai atsako tik ta turto dalimi, kurią jie įnešė įsigydami akcijas. Taip pat įmonė užsiėma valymo paslaugų teikimu,o tai reiškia kad užsiimti šia veika licencija nereikalinga. UAB “Danclean” neturi mažosios įmonės statusą, nes įmonėje dirba daugiau negu 100 darbuotojų. Jei įmonė turėtų šį statusą, tuomet mokėtų mažesnius mokesčius.

6.2. Marketingo kompleksas

Marketingas – tai poreikio išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų įgyvendinimo bei priėmimo procesas padedantis siekti žmonių ar organizacios tikslų.
Marketingo kompleksas – ati visuma sprendimų ir tikslų, kurie padeda tenkinti vartotojų ir pirkėjų norus.
Prekė – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus susijusius su pardavimoobjekto kurimu ar keitimu.

UAB “Danclean” siūlomų paslaugų asortimentas gana didelis:
 Kasdieninis patalpų valymas;
 Vienkartinis patalpų valymas;
 Kiliminės dangos plovimas bei valymas;
 Grindų dangos šlifavimas, vaškavimas bei impregnavimas;
 Langų ir fasadų valymas;
 Teritorijos priežiūra;
 Šiukšlių išvežimas bei šiukšlių konteinerių nuoma;
 Keičiamų kilimėlių nuoma;
 Higienos priemonių teikimas;
 Takelių valymas žiema, sniego išvežimas;
 Patalpų valymas po remonto;
 Kitos valymo paslaugos pagal užsakovo pageidavimą.
Įmonės paslaugų politika, mano manymu, suformuluota kuo puikiausiai. Įmonė siulo visas įmanomas valymo paslaugas ir neatsisako galimybės savo pasalaugų asortimentą didinti. Įmonės darbuotojai atlieka visus valymo darbus, kurių pareidauja užsakovas. Jeigu į užsakovo norus, dėl tam tikrų darbų pareikšti kad tokių valymo darbų nėra mūsų įmonės teikiamų paslaugų sąraše, užsakovas suras įmonę, kuri jam tas paslaugas suteiks. Prarasti užsakovą reiškia atiduioti jį savo konkurentui. Jeigu užsakovas kreipiasi į mūsų įmonę, daroma viskas kad tik gautume šį užsakymą.
Kaina – tai marketingo komplekso elementas, kuris apima sprendimus ir veiksmus susijusius su kainš nustatymu ir keitimu.
1998 metais, kai tik įmonė pradėjo savo veiklą, pasirenkant kainų nustatymo strategija buvo pasirinkta skverbimosi į rinką strategija.. Buvo nustatyta mažiausia paslaugų kaina siekiant užimti didesnę rinkos dalį. Šiuo metu įmonės kainos nustatymo metodas yra orientuotas į konkurentus. Įmonės paslaugų kainos yra mažesnė už pagrindinių konkurentų kainas, bet didesnės už mažesnių įmonių kainas. Taip pat įmonė taiko savo nuolatiniams užsakovams nuolaidas, kurių procentas priklauso nuo pasirašytos sutarties laikotarpio.
Rėmimas – tai marketingo komplekso elementas apimantis sprendimus ir veiksmus atliekamus siekiant pakeisti esamų ir potencialių pirkėjų požiurius, nuostatas ir elgseną.
UAB “Danclean” beveik nesireklamuoja. Potencialuūs uūsakovai apie įmonės teikamas paslaugas sužino iš katalogo “VISA LIETUVA”. Šiame kataloge valymo paslaugas teikančiamiš įmonių skiriuje UAB “Danclean” sąraše yra pirma. Bet didesnė dalis įmonės užsakovų buvo surasta įmonės vadybininkams siunčiant verslo pasiūlymus. Jeigu įmonė priima verslo pasiulymą tai vadybininkas jį pasiulęs ir organizuoja visus darbus bei sudaro sutartį. Ar tokį paslaugų pardavimo būdą galima priskirti asmeniniaims pardavimui nežinau.
Mano manymu įmonės rėmimas galėtų būti geresnis. Įmonės vadovai galėtų reklamoti savo paslaugas spaudoje, spausdinti reklamą skrajutėse, įrengti keletą didelių reklamos stendų. Tai galėtų padidinti įmonės vartotojų skaičių, o tuo tarpu ir padidinti įmonės pelną. Gerai yra tas, kad įmonė skatina savo vartotojus nuolaidomis, tuo sudarydama palankiasnes sąlygas paslaugai įsigyti.

6.3. Darbo užmokesčio sistema
Kuriant teisingą darbo apmokėjimo sistemą įmonės vadovai rėmėsi šiais principais:
1. atlyginimo sistema turi būti aiški ir suprantama, tai yra kiekvienam darbuotojui turi būti aiškus darbo rezultatų ir apmokėjimo už darbą ryšius;
2. atlyginimai turi skatinti kiekvieną darbą atlikti gerai iš pirmo karto;
3. darbo rezultatai turi būti žinomi ir pripažinti;
4. sistema turi skatinti darbuotojų našumą;
5. turi būti apmokama už realiai atliktą darbą, o ne už numatytąjį.

Įmonėje dirba 3 darbuotojų grupės, kuriems taikomos 3 skirtingos darbo užmokesčio sistemos.

Laikinė apmokėjimo sistema Sutartinė apmokėjimo sistema Sutartinė – premijinė apmokėjimo sistema
Kiemsargiai Generalinis direktorius Vadybinikai
Valytojai Pardavimų skiriaus direktorius Technikos skiriaus viršininko pavaduotojas
Kokybės inspektoriai Technikos skiriaus viršininkas

Administratorius

Vyr finansininkas

Darbuotojų, kuriems taikomas laikinė darbo apmokėjimo sistema, atlyginimo dydis priklauso nuo:
 dirbtų valandų skaičiaus;
 vienos valandos tarifo, val/lt jis nurodomas darbo sutartyje;
 kenksmingomis sąlygomis dirbtų valandų skaičiaus;
 viršvalandinių dirbtųvalandų skaičiaus;
 naktinių dirbtų valandų skaičiaus;
 švenčių dienomis dirbtų valandų skaičiaus.
Darbuotojų, kuriems taikomas sutartinė darbo apmokėjimo sistema, atlyginimo dydis priklauso nuo:
 darbo sutartyje nurodytos atlyginimo sumos;
 dirbtų dienų skaičiaus;
 dirbtų dienų skaičiaus švenčių dienomis.
Darbuotojų, kuriems taikomas sutartinė – pemijinė darbo apmokėjimo sistema, atlyginimo dydis priklauso nuo:
 ilgalaikių sudarytų sutarčių skaičiaus ( vieną mėnesį mokoma 10 proc. premija, visus kitus mėnesius mokoma 1 proc.premija);
 vienkartinių sutarčių skaičiaus ( 10 proc.).
Darbuotojams, kurie gali kelti savo kvalifikaciją darbo užmokestis didinamas. Pvz. valytojams, kurie buvo siunčiami kelti kvalifikaciją valandinis tarifas didinamas nuo 4 iki 5,5 Lt per valandą.

Kokybės inspektoriai stebi darbuotojus ir patiems geriausiems ir stropiausiems sūlo personalo vadovei didinti valandos tarifą. Kalėdų ir Vėlykų švenčių proga visiems darbuotojams mokomos premijos ir jų vaikams dalinamos dovanėlės. Kas pusmetį renkamas geriausias kiemsargis ir geriausia valytoja, jiems dovanojamos 300 lt apsipirkti pasirinktoje parduotuvėje čekiai.

Maža darbuotojų kaita rodo, kad darbuotojai patenkinti savo darbu ir už jį mokomu atlyginimu.

7. Įmonės veiklos analizė
7.1. Darbuotojų kaitos tendenciją įmonėje

Dauguma darbuotojų dirba bendrovėje nuo pat jos sukūrimo. Iš to galima teigti, jog darbuotojams bendrovėje dirbti patinka ir jie neieško sau naujos darbo vietos. Per penkerius veiklos metus bendrovėje susikūrė keletas neformalių grupelių, kurios tarpusavyje puikiai sutaria ir linksmai leidžia laisvalaikį.
Darbuotojų kaita šioje įmonėje per 3 pastaruosius metus nėra didelė, bet nuolat didėja priimamų darbuotojų skaičius, nes įmonė užkariauja vis didesnę rinką. Vyr. Finansininkė ir administratorė išėjo 1 metams vaiko priežiūros atostogų. Po vienerių metų moterys nusprendė, kad vaikus prižiūrės iki tol kol jiems nesueis 3 metai. Į šių darbuotojų vietas buvo priimtos kitos.
Taip pat mūsų įmonę paliko 4 kiemsargiai ( 25 m.). Jie buvo pašauktas į kariuomenę. Mūsų kolektyvą dėl pablogėjusios sveikatos paliko vienas 51 m. kokybės inspektorius. 5 valytojai buvo atleisti iš darbo už vagystę ir 2 už alkoholio vartojimą darbo vietoje.
UAB “Danclean” darbuotojai gali keistis dėl šių priežasčių:
1. etatų mažinimas (sumažėjusios apyvartos atveju);
2. pensinio amžiaus darbuotojų išėjimas į pensiją;
3. kitoje įmonėje siūlomas didesnis atlyginimas;
4. susisiekimo nepatogumai;
5. didelis darbo krūvis;
6. nėra karjeros galimybės;
7. netinkamas darbo grafikas;
8. nesutarimai su tiesioginiu vadovu;
9. vidaus darbo drausmės pažeidimai.

Paskaičiavus 2002 metų darbuotojų kaitos koeficientą :
priimtų + atleistų darbuotojų skaičius/ vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius
gavome 30+6/122=0,29
Priėmimo koeficientas =30/122=0,24
Atleidimo koeficientas = 6/122 = 0,04
Analizuojant darbuotojų kaitą įmonėje galima pasakyti, jog darbo ištekliai šioje įmonėje yra stabilūs. Priėmimo koeficientas palyginus su atleidimo yra daug didesnis. Taip yra todėl kad įmonė gauna vis daugiau užsakymų ir jiems įvykdyti reikalingadaugiau darbuotojų. Labai gerai, kad atleidimo koeficientas toks mažas,nes didelis atleidimžiamų darbuotojų skaičius galėtų sukelti gamybos ritmo įtampą.

7 .2. Pardavimų pelningumas

Bendrojo pardavimų pelningumo rodiklis atspindi ūkinės gamybinės veiklos sąnaudų efektyvumą. Padeda kontroliuoti parduotų paslaugų savikainą bei kainodarą. Parodo vadovų sugebėjimą parduoti savo paslaugas brangiau negu savikaina. Bendrasis pardavimų pelningumas parodo įmonės sugebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės įmonės veiklos.
Bendrasis pardavimų pelningumas =bendras pelnas Lt / pardavimai.
392000/943000=0,41 Lt Tai reikia, kad suteiktų paslaugų vertėje 0,41 sudaro bendrasis pelnas.
Grynasis pardavimų pelningumas parodo pardavimų pelningumą ir taip pat parodo kuri vieno lito dalis yra grynasis pelnas. Tai yra parodo įmonės veiklos efektyvumą.
283000/943000 = 0,30 Lt.

7. 3. Įmonės mokumas

UAB “Danclean” yra danijos kompanijos dukterinė įmonė, todėl pinigų iš banko ji nesiskolina, o jei jų prireikia pinigus perveda iš Danijoje esančios kompanijos. Todėl analizuojant įmonės mokumą visi įsipareigojimai priklausis Danijos kompanijai.
Įmonės mokumas tai galimybė laiku padengti trumpaliakius įsipareigojimus.
Bendrasis mokumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai
53000/31000=1,7
Šis koeficientas rodo kokiu laipsniu trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus. Geras koeficientas nuo 1,5 iki 2.
Greitojo mokumo koeficiento aš paskaičiuoti negaliu, nes visas įmonės trumpalaikis turtas yra atsargos.
Padengimo grynais pinigais koeficientas = Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje/ Trumpalaikiai įsipareigojimai
24000/31000 = 0,77 Šis rodiklis parodo, kurią dalį trumpalaikių įsipareigijimų įmonė sugeba padengti grynais pinigais.

Išvados ir pasiūlymai
DANCLEAN UAB

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,Danclean”
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2002 m. kovo 25 d. Nr. AK-17

Vilnius

P r i i m u į darbą Laimą Jurgelevičienę, administratorės pareigoms užimti nuo š.m. balandžio 1 d., mokant 800,00 Lt per mėnesį.

Generalinis direktorius Virginija Vasiliauskienė

DANCLEAN UAB

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,Danclean”
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

2002 m.spalio17d. Nr. 453-K
Vilnius

L e i d ž i u Laimą Jurgelevičienę kasmetinių atostogų nuo 2003 m. lapkričio 18d. iki gruodžio 15d., 28 kalendorines dienas, už darbo laikotarpį nuo 2001m. vasario 10d. iki 2002m. vasario 10d.

Generalinis direktorius Virginija Vasiliauskienė
DANCLEAN UAB

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “Danclean”
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO

2003 m. sausio 15 d. Nr. AT-55
Vilnius

A t l e i d ž i u administratorę Laimą Jurgelevičienę iš užimamų pareigų nuo š.m. spalio 15d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymu 27 straipsniu (šalių susitarimas), išmokant jai trijų vidutinių mėnesių darbo užmokesčio dydžio išeitinę pašalpą.

PAGRINDAS – Gražinos Pilipaitės 2002m. spalio 10d. prašymas.

Generalinis direktorius Virginija Vasiliauskienė

PATVIRTINTA

Generalinio direktoriaus
1998 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 12

ĮMONĖS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1.BENDROJI DALIS

1.1. UAB “Danclean” (įmonė, bendrovė, įstaiga, organizacija – toliau tekste “įmonė”) susikūrė (įsteigta) 1998 metais vasario 15 d.. 1998 metais vasario 15 d. užregistruota Vilniaus miesto įmonių rejestre, rejestro numeris AB3542-35, įmonės kodas 65891115. Įmonė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių, akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei Vyriausybės norminiais aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, savo įstatais.

1.2. Įmonė užsiima (ūkine, komercine) veikla, kuri nurodyta įmonės įstatuose.

1.3. Įmonė UAB “Danclean” vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau tekste “taisyklės”) reglamentuoja struktūrinių padalinių, esančių Geležinio vilko 6A, Vilnius bendrą darbo tvarką.

1.4. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, kolektyvinė sutartis, pareiginė instrukcija (nuostatai), saugos darbe instrukcijos.

1.5. Asmuo, priimamas dirbti įmonėje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareigine instrukcija (nuostatais), saugos darbe instrukcijomis ir, jam sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų, kiek jos apimamos šiuose aktuose.

2.ĮMONĖS STRUKTŪRA

2.1. Įmonės struktūrą sudaro:

2.1.1.administracija;

2.1.2. technikos skirius;

2.1.3. pardavimo skirius

3.PATALPŲ ATIDARYMO IR UŽDARYMO LAIKAS

3.1. Įmonėje nustatyta penkių darbo dienų savaitė.

3.2. Darbo dienomis:

3.2.1.įėjimas į administracines patalpas atrakinamas 730 val. ir užrakinamas 1700 val.;

3.2.2.įmonės struktūriniai padaliniai: administracija, technikos skyrius, pardavimo skirius.

3.3. Patekti į įmonės patalpas ne darbo metu galima darbdavio nustatyta tvarka (turint atitinkamą raštišką leidimą ar pan.) ir apie atvykimo bei išėjimo laiką, atžymint tam skirtame žurnale pas budintįjį.

4.DARBO LAIKAS

4.1. Įmonėje taikomos darbo laiko normavimo formos:

4.1.1.penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis;

4.2. Penkių dienų darbo savaitė su 8 val. kasdienine darbo trukme.

4.3.1.Esant penkių dienų darbo savaitei, darbo laiko pradžia 8 val. 00 min., darbo laiko pabaiga 16. val. 30 min.

4.3.2.Poilsio dienų išvakarėse darbo laiko pabaiga yra 16 val. 00 min.

4.3.3.Pietų pertraukos trukmė 60 min. Pietų pertrauka nuo 12 val. 00 min. iki 13 val. 00 min.

4.3.4.Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo dienos bėgyje daryti trumpalaikes pertraukas poilsiui.

4.4. Tiesioginis vadovas, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip vienai darbo dienai.

5.DARBO APMOKĖJIMAS

5.1. Įmonės darbininkų darbas apmokamas pagal išdirbtą laiką. Administracijos ir padalinių darbuotojų darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį.

5.2.Visiems darbuotojams garantuojamas minimalus atlyginimas, kuris mokamas nepriklausomai nuo padalinio ir įmonės rentabilumo bei gaunamo pelno.

5.3 Minimalus įmonės atlyginimas lygus Lietuvos Respublikoje patvirtintam minimaliam mėnesiniui atlyginimui (MMA) ir mokamas kaip pagrindinis tarifinis atlyginimas, kita dalis pridedama už darbo sąlygas, jų sudėtingumą.

5.4. Priklausomai nuo įmonės rentabilumo bei gaunamo pelno,darbuotojui kas mėnesį mokamas priedas prie pagrindinio atlyginimo. Mokamo priedo dydį nustato įmonės vadovas.

5.5. Atskiru darbuotoju ir darbdavio susitarimu gali būti nustatomas fiksuotas konkrečiu dydžiu darbo užmokestis arba taikoma kita, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos įstatymams, darbo apmokėjimo forma.

5.6. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du (2) kartus per mėnesį 1 ir 15 dienomis.

5.7. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 d.d. iki prasidedant atostogoms.

6.BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI

6.1. Siekiant, kad įmonė turėtų gerą vardą bei didėtų jo pelnas, įmonėje turi būti užtikrinta aukšta technologinė drausmė, maksimalus dėmesys klientams ir pavyzdinė aptarnavimo kultūra.

6.2. Įmonės administracinėse patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.

6.3. Įmonės patalpose ar jai priklausančioje teritorijoje leidžiama rūkyti tik tam tikrose specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose rūkyti draudžiama.

6.4. Įmonėje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.

6.5. Nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros šildymo prietaisų.

6.6. Visoje patalpoje turi būti griežtai laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.

6.7. Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijų reikalavimų, su kuriomis jie supažindinami prieš pradedant darbą.

6.8. Transporto judėjimas įmonės teritorijoje turi vykti pagal sudarytą ir iškabintą prieš įvažiavimą, matomoje vietoje, schemą.

6.9. Įeiti ir išeiti iš įmonės galima tik per tam tikslui įrengtą praėjimą.

6.10 Už vidaus darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai, padalinių vadovai ir konkrečiomis funkcijomis paskirti asmenys.

7.REIKALAVIMAI TVARKAI ADMINISTRACINĖSE

PATALPOSE

7.1. Administracijos patalpoms nustatomi šie reikalavimai vidaus tvarkai:

7.1.1.visi administracinės zonos kabinetai turi būti švarūs ir tvarkingi;

7.1.2.kabinetuose draudžiama laikyti prekes ir kitus pardavimui skirtus daiktus;
7.1.3.darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris;

7.1.4.kabineto raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie betarpiškai jame dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tą daryti nurodo vadovas arba direktorius;

7.1.5.vienas komplektas raktų nuo patalpų yra pas įmonės vadovo paskirtą asmenį;

.2. Be įmonės vadovo ar jo pavaduotojų leidimo, draudžiama pašaliniams asmenims naudotis bendrovės orgtechnika (kompiuteriais,telefonais, faksais, dauginimo ir spausdinimo technika ir pan.).

7.3. Turi būti užtikrinta, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su įmonės informacija. Tuo tikslu draudžiama pašaliniams asmenims leisti likti patalpose vieniems.

7.4. Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia informacija duodama tik su įmonės vadovų žinia.

7.5. Už šiame skirsnyje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako padalinių, kuriems skirtos patalpos administracinėje zonoje arba orgtechnika vadovai.

8.REIKALAVIMAI TVARKAI SANDĖLIO ZONOJE

8.1. Įmonės sandėlio zonai nustatomi šie reikalavimai tvarkai:

8.1.1.sandėlio zonoje turi būti ypatinga švara ir tvarka;

8.1.2.prekės turi būti išdėstytos tvarkingai, sugrupuotos pagal paskirtį;

8.1.3.sandėlį draudžiama laikyti asmeninius darbuotojų daiktus

8.2. Sandėlio patalpoje turi būti gesinimo priemonės.

8.3. Neužkrauti praėjimo prie gesinimo priemonių ir elektros paskirstymo spintų.

8.4. Laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos.

8.5. Sandėlio zonoje asmenys, nedirbantys įmonėje, gali būti tik lydimi įmonės vadovų, jų įgaliotų asmenų.

8.6. Už šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako sandėlio vadovas ir sandėlio darbuotojai.

9.BENDROSIOS DARBUOTOJŲ IR PADALINIŲ VADOVŲ
PAREIGOS

9.1. Įmonės darbuotojai privalo:

9.1.1.administracijos darbotojai darbo metu būti tvarkingai apsirengę, susišukavę;

9.1.2.vilkėti darbo rūbais visą darbo laiką;

9.1.3.bendrauti su interesantais, parodyti jiems dėmesį, būti mandagiam ir atidžiam ir išsiaiškinus interesanto tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetetingas spręsti interesanto problemą, jis turi nurodyti kas tai galėtų padaryti;

9.1.4.saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų, įmonės darbų saugos instrukcijų reikalavimus;

9.1.5.ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) pranešti apie tai kaip galima greičiau tiesioginiam vadovui ar įmonės vadovui;

9.1.6.tinkamai atlikti pavestą darbą;

9.1.7.saugoti komercines įmonės paslaptis.

9.2. Įmonės darbuotojams draudžiama:

9.2.1.darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų;

9.3. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.

9.4. Pasirodymas darbe neblaiviam arba darbo metu vartojimas alkoholinių gėrimų – ypatingas darbo drausmės pažeidimas.

Darbuotojas, kuris darbe yra neblaivus ir kuriam apie tai surašytas aktas bei nušalintas nuo darbo, atleidžiamas iš darbo pagal LR Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnį 9 punktą, jei jis per 2 val. nepateikia darbdaviui medicinos įstaigos išduoto akto, paneigiančio darbuotojų surašytų aktą.

10.BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

10.1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įmonės darbuotojams.

10.2. Visi darbuotojai turi būti supažindindami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai matomoje vietoje.

10.3. Nepageidaujantys dirbti taisyklėse nustatyta tvarka, darbuotojai turi apie tai pranešti raštu įmonės vadovui.

PATVIRTINTA

UAB “Danclean” direktoriaus

1998 m.vasario 25d. įsakymu Nr.P-5

GENERALALINIO DIREKTORIAUS PAREIGIBINĖ INSTRUKCIJA

I.BENDRIEJI NUOSTATAI

1.Generalinis direktorius darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos banko teisės aktais ir įmonės administracijos įsakymais.

2.Priimamas ir atleidžiamas darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka.

II.UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

3.Pagrindinis uždavinys – sumaniai ir pelningai vadovauti įmonei.

4.Nagrinėti gautas įmonės veiklos ataskaitas.

5.Pasirašyti įmonei naudingas sutartis.

6.Informuoti apie pasikeitimus ir naujoves komercijos ir finansų direktorius.

III.TEISĖS

7.Gautis informaciją apie įmonės veiklą.

8.Kontroliuoti komercijos ir finansų direktorius, bei juristus.

9.Dalyvauti įvairiuose įmonės posėdžiuose, susirinkimuose ir derybose.

IV.ATSAKOMYBĖ

10.Atsako už savo pareigų vykdymą.

11.Saugoti komercijos paslaptis.

Generalinis direktorius Asta Poviliuonienė
_______________________________________________

PATVIRTINTA

UAB “Danclean” direktoriaus

1998 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.P-7

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBINĖ INSTRUKCIJA

I.BENDRIEJI NUOSTATAI

1.Administratorius privalo turėti tam tikrą išsilavinimą, žinoti raštvedybos pagrindus, mokėti bent vieną užsienio kalbą, mokėti naudotis ryšių ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, greitai orientuotis situacijose.

2. Administratorių skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jp pareiginį tlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį įmonės vadovas.

3. Administratorius pavaldus įmonės vadovui.

4. Administratoriui išvykus į komandiruotę ar jam nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas specialistas, paskirtas įmonės vadovo nustatyta darbuotojų pavadavimo tvarka.

5. Administratorius privalo išmanyti:

5.1. įmonės, kurioje dirba, struktūrą, žinoti:

5.1.1. pavaldžias įstaigas;

5.1.2. nuolatinius korespondentus;

5.1.3. darbuotojų pavardes, adresus, telefonus.

5.2. įmonės veiklos sritis;

5.3. darbo organizavimo tvarką;

5.4. darbo teisės pagrindus;

5.5. organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą;

5.6. lietuvių kalbos, ražtvedybos standarto ir raštvedybos taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros reikalavimus;

5.7. tarnybinio etiketo reikalavimus;

5.8. bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
6. Administratorius privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, įmonės įstatais, įmonės vadovo įsakymais, įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

II.ADMINISTRATORIAUS PAREIGOS

7. Tvarkyti organizacinę tvarkomąją įmonės dokumentaciją ir užtikrinti informacijos pasikeitimą tarp įvairių įmonės organizacinių padalinių.
8. Tvarkyti administracinį susirašinėjimą, registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus, vesti pasitarimų protokolus.
9. Sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams.
10. Rengti įmonės bylų nomenklatūrą ir formuoti bylas pagal nustatytus bylų nomenklatūros indeksus.
11. Saugoti dokuments ir laiku perduoti juos į įmonės archyvą, sutvarkytus nustatyta tvarka.
12. Rinkti paraiškas posėdžiams, planuoti bei organizuoti posėdžius, registruoti posėdžio dalyvius.
13. Informuoti įmonės darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, pasitarimus, supažindinti juos su darbo planais.
14. Planuoti bei tvarkyti įmonės vadovo ir kitų darbuotojų tarnybines išvykas.
15. Priimti ir suteikti informaciją telefonu, perduoti ir priimti žinias faksu, informuoti įmonės vadovą apie gaunamus pranešimus.
16. Priminti įmonės vadovui apie būtinus darbbus, dalyvavimus posėdžiuose, pasitarimuose.
17. Organizuoti lankytojų priėmimus pas įmonės vadovą, registruoti juos, paskirti laiką pokalbiui su įmonės vadovu.
18. Rengti ir įforminti organizacinius tvarkomuosius įmonės dokumentus pagal raštvedybos standarto ir raštvedybos taisyklių reikalavimus, derinti juos su padalinių vadovais, pateikti įmonės vadovui tvirtinimui. Vadovo įsipareigoimu spausdinti dokumentus.
19. Įmonės vadovo nurodymu pateikti padalinių vadovams, atskiriems vykdytojams reikalingus raštus, dokumentus ir informaciją.
20. Reikalauti, kad darbuotojai pagal nurodytus terminus vykdytų įsipareigojimus, esant reikalui perkelti vykdymą kitam laikotarpiui.
21. Gauti iš padalinių, skyrių vykdytojų informaciją apie atliktus darbus. Periodiškai pagal nustatytą formą sudaryti ir suteikti įmonės vadovui kontroliuojamų dokumentų vykdymo suvestinę ir sąrašą dokumentų, kuriuose įvardyti darbai nebuvo laiku įvykdyti.
22. Dalyvauti rengiant informacinę medžiagą, katalogus, bukletus apie įmonę ir jops veiklą. Palaikyti ryšius su spaustuvėmis bei masinės informacijos priemonėmis.
23. priimti svečius, lankytojus, delegacijas, partnerius.
24. Organizuoti įmonės aprupinimą orgtecnhnikos ir kitomis darbo priemonėmis bei jų savalaikį remontą.

III. ADMINISTRATORIAUS TEISĖS

25. Reikalauti, kad darbuotojai laiku įvykdytų visus įsipareigojimus.
26. Nepriimti iš padalinių vadovų, atskirų vykdytojų neteisingai ir netvarkingai parengtų bei įformintų vidaus ir siunčiamų dokumentų.
27. Atstovuti įmonę savo kompetencijos ribose valstybės valdžios, valdymo institucijuose, teismuose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose, derybuose.
28. Kelti kvalifikaciją kursuose, seminaruose.

IV. ADMINISTRATORIAUS ATSAKOMYBĖ

29. Administratorius atsako už savo pareigų vykdymą.
30. Už metodinį bei dalykinę paramą darbuotojams.
31. Kokybišką ir greitą gautos korespondencijos sutvarkymą ir perdavimą įmonės vadovui.
32. Tvarkingą naudojimąsi orgtechninėmis priemonėmis.
33. Dokumentų saugumą ir savalaikį perdavimą į įmonės archyvą.
34. Įmonės komercinių paslapčių saugojimą.

Administratorė Violeta Matiukaitė
_______________________________________________

PATVIRTINTA

UAB “Danclean” direktoriaus

1998 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.P-6

VYRIAUSIOSIOS FINANSININKĖS PAREIGININĖ INSTRUKCIJA

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.Vyriausioji finansininkė darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos banko teisės aktais ir įmonės administracijos įsakymais.

2.Vyriausiąją finansininkę skiria ir atleidžia visuotinis akcininkų susirinkimas generalinio direktoriaus teikimu.

3.Vyriausioji finansininkė tiesiogiai pavaldi generaliniam direktoriui.

4.Reikalavimai: aukštasis ekonominis išsilavinimas, ne mažesnis kaip 5-rių metų vadovavimo patirtis, nepriekaištingos valstybinės kalbos žinios.

II.UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5.Organizuoja finansinę-buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojama darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikti finansų statistikos organams.

6.Užtikrina finansinę-ūkinę operacijų teisėtumo, tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę.

7.Konsultuoja buhalterinės apskaitos ir finansų klausimais.

8.Rengia ir derina finansinių dokumentų projektus.

III.TEISĖS

9.Kontroliuoti sutarčių vykdymą, pelno paskirstymą ir apyvartinių lėšų panaudojimą.

10.Tikrinti, ar tinkamai tvarkomas įmonės sandėlių ūkis, ar sudarytos sąlygos priimti saugoti ir išduoti prekines ir materialines vertybes.

11.Reikalauti iš kitų įmonės padalinių poskyrio tam tikros darbui reikalingos informacijos ir duomenų.

12.Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kursuose finansų ir apskaitos klausimais.

IV.ATSAKOMYBĖ

13.Atsako už finansų skyriaus drausmę ir tvarką.

14.Už teikiamą informaciją.

15.Atsako už komercijos paslapčių saugojimą.

________________________________________
Vyriausioji finansininkė Rūta Genevičienė
Atestavimo anketa
DANCLEAN UAB
Personalo atestavimo anketa

Pavardė —————————————————-
Vardas ——————————————————
Skyrius —————————————————— Filialas ——————————————————
Pareigos —————————————————- Atsakingas už vertinimą ———————————-

Vardas,Pavardė ——————————————–

Pareigos —————————————————-
Atestavimo data ——————————————- Parašas ——————————————————
Atestavimo laikotarpis iki ——————————– Patarėjo teise dalyvavo: ———————————–

Vardas, pavardė ——————————————-

Pareigos —————————————————-

Parašas ——————————————————
Vertinimo aspektai

0 A B C D E
Ketinimai tobulinti kvalifikaciją
Patikimumas Vardas, Pavardė ——————————————-
Nuoširdumas Pareigos —————————————————-
Ištvermė Parašas ——————————————————
Profesinės žinios
Profesiniai sugebėjimai —————————————————————-
Organizaciniai sugebėjimai Vertintojų pasiūlymai, kitos pastabos
Santykiai su kolegomis Pakeisti Taip Ne
Santykiai su viršininku Priimti į Darba Taip Ne
Savarankiškumas
Gebėjimas planuoti —————————————————————-
Gebėjimas vadovauti Atestuojamas asmuo nesutiko su vertinimais ir žemiau išvardytais
Atsakomybės jausmas Vertinimo aspektas —————————————-
Gebėjimas tobulėti Vertinimo aspektas —————————————-
Gebėjimas vertinti Vertinimo pakopos —————————————-
Gebėjimas konkuruoti —————————————————————-
Gebėjimas įtraukti į darbą kolegas Su šiuo vertinimu buvau supažindintas per atestavima
—————————————————————-
Gebėjimas bendradarbiauti Data ———————————————————
Bendros išvados Atestuojamo asmens parašas —————————-
Bendradarbių vertinimas
Atestuojamojo vardas,pavardė: ——————————————————————————— Vardas, pavardė —————————————————————————————————
Pareigos ———————————————— Veikla ————————————————–
Atlyginimas ——————————————- Vertinimas ———————————————
Vertintojas ——————————————— Kitos pastabos —————————————-

Vertinimo instrukcija

Pagal tai, ar darbuotojas atitinka jam keliamus reikalavimus, prie kiekvieno vertinimo aspekto

kryželiu pažymima atitinkama pakopa.

Pakopų reikšmė:

 0 – nevertinama.

 A – darbuotojas pranoksta keliamus reikalavimus.

 B – darbuotojas visiškai atitinka keliamus reikalavimus.

 C – darbuotojas atitinka keliamus reikalavimus.

 D – darbuotojas nepakankamai atitinka keliamus reikalavimus.

 E – darbuotojas neatitinka keliamų reikalavimų.

Atestavimo anketa
DANCLEAN UAB

6. Vardas ............... 2. Pavardė .............
7. Skyrius ............... 4. Pareigos ..............
5. Atestavimo data ............
6. Atestavimo laikotarpis ...........................

Atsakingas už vertinimą:
Vardas, pavardė ..............................
Pareigos ..............................
Parašas ..............................

Vertinimo aspektai 0 1 2 3 4
Ketinimai tobulinti kvalifikacija
Patikimumas
Nuoširdumas
Ištvermė
Profesinės žinios
Profesiniai sugebėjimai
Organizaciniai sugebėjimai
Santykiai su kolegomis
Santykiai su viršininku
Savarankiškumas
Atsakomybės jausmas
Gebėjimas planuoti
Gebėjimas vertinti
Gebėjimas įtraukti į darbą kolegas
Gebėjimas bendradarbiauti
Kiekvieną vertinimo aspektą reikia pažymėti kryželiu.
0 – nevertinama, šis aspektas nėra svarbus;
1 – darbo rezultatai viršija lūkesčius;
2 – darbo rezultatai labai geri. Darbuotojas visiškai atitinka reikalavimams;
3 – darbo rezultatai nepakankamai geri, galėtų būti geresni;
4 – darbo rezultatai prasti.
Vertintojo pasiūlymai, kitos pastabos.
Perkelti: taip 0 ne 0
Siųsti į kursus: taip 0 ne 0
Atleisti: taip 0 ne 0

Su šiuo vertinimu buvau susipažindintas per atestavimą.
Data .....................
Atestuojamojo asmens parašas ..........
TESTAS
AR GALITE BUTI VADOVU?
1. Ar galite būti vadovu? Taip Ne
2. Ar mėgstate dirbti sodybiniame sklype? Taip Ne
3. Ar mėgstate prieštarauti? Taip Ne
4. Kuri iš šių bruožų vertinate labiau?
– autoritetą – švelnumą
5. Ar mėgstate sakyti kalbas? Taip Ne
6. Kaip jūsų manymu, galima nustatyti civilizacijos lygį?
– pagal moterų emancipacijos lygį
– pagal technikos lygį
7. Ar Jus erzina neišmanymas? Taip Ne
8. Ar mėgstate darbą, kur reikia bendrauti su žmonėmis? Taip Ne
9. Ar manote, kad vaikystėje Jus pernelyg ilgai veikė motinos įtaka? Taip Ne
10. Susipažindamas pirmiausia kreipiate dėmesį į ?
– išorę – tai, ką ir kaip sako pašnekovas
11. Ar nirštate, jei negalite pasiekti kad Jūsų pasiūlymas būtų priimtas? Taip Ne
12. Kieno karjera atrodo Jums patrauklesnė?
– aktoriaus – autolenktynininko
13. Ar dažnai Jūsų kandidatūra siūloma į svarbius postus? Taip Ne
14. Ar būnate drąsių sumanymų iniciatorius? Taip Ne
15. Ar laukiate, kol reikalai išsispręs savaime? Taip Ne
16. Ar erzina tai, kad gyvenate pvz. kambaryje be užuolaidų? Taip Ne
17. Kokią spalvą labiau mėgstate?
– žydrą – raudoną
18. Ar lengvai priimate sprendimus? Taip Ne
19. Kokios sporto šakos labiau patinka?
– lavinančios vikrumą – lavinančios jėgą
20. Ar pripažįstate priešingos lyties vadovą, jeigu jis

pakankami kompetentingas? Taip Ne

Norėdami sužinoti, ar galite priimti į darbą kandidatą į vadovo postą, peržiūrėkite atsakymus į 1,2,3,4,5,7,8,11,13,14,18,20klausimus. Kiekvieną “Taip” atsakytą klausimą ar pasirinktą pirmąjį variantą įvertinkite 5 balais.

Peržiūrėkite atsakymus į 6,9,10,12,15,16,17,19 klausimus. Kiekvieną “Ne” atsakytą ar pasirinktą 2 variantą įvertinkite 0 balų. Susumuokite balus.
ATSAKYMAI: 100-80 balų. Jūs žmogus, jaučiantis didžiulį poreikį būti aukščiau kitų. Nors būnate iniciatyvus ir sugebate puikiai organizuoti darbą, karščiavimasis, siekimas būti pripažintam bet kokia kaina gerokai mažina veiksmų efektyvumą. Dėl didelės nervinės įtampos, nemokėjimo atsipalaiduoti Jūs, būdamas streso būsenoje, galite lengvai įžeisti kitą žmogų , dažnai giriatės, esate išpuikęs, agresyvus. Jeigu pavyks pakeisti požiūrį į žmones tai polinkis vadovauti gali būti nukreiptas tinkama linkme.

79-40 balų. Jūsų reikalavimai dideli , pasitikite savimi, mėgstate pabrėžti savąjį “Aš”. Mokate valdyti emocijas, turite polinkį analizuoti poelgius, tad galima daryti išvadą, kad galite tapti geru vadovu. Mėgstate eiti nepramintai takais, turite tvirtą nuomonę, kuri ne visada sutampa su kitų, nuomonėmis. Nesate įkyrus, sunkiai paklūstate kitiems. Jūsų visiškai nedomina, ką apie Jus šneka kiti, bet drauge linkęs juos kritikuoti. Mėgstate kad Jūsų žodis būtų lemiamas. Svarbu, jog tai netaptų kraštutinumu.

39-0 balų.Jūs žmogus, linkęs mieliau būti pavaldiniu negu vadovauti kitiems. Niekad nesijausit puikiai būdamas vadovu. Tikriausiai esate nedrąsus, kuklus, nepasitikintis savo jėgomis. Retai būnate iniciatyvus, mieliau renkatės kompromisinį sprendimą ir liekate kitų šešėlyje.
PATVIRTINTA

UAB “Danclean”direktoriaus

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2003-01-01 žurnalas Nr 10

(data) (dokumento rūšies pav.)
UAB “Danclean”
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
REGISTRACIJOS ŽURNALŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. Registracijos žurnalo pavadinimas Registracijos žurnalo indentifikavimo žymuo registracijos žurnalo pildymio laikotarpis Už dokumentų registravimą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar darbuotojo vardas ir pavardė Pastabos
1 2 3 4 5 6
1 Gautų dokumentų registracijos žurnalas 1 metų Asta Balsytė
2 Informacinių siunčiamųjų dokumentų registracijos žurnalas 2 metų Asta Balsytė
3 Įsakymų personalo klausimais registracijos žurnalas 3 metų Viktorija Dudienė
4 Įsakymų tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais registracijos žurnalas 4 metų Asta Balsytė
5 Įmonių audito aktų registracijos žurnalas 10 metų Vaida Ulevičienė
6 Inventorizacijos aktų registracijos žurnalas 11 metų Vaida Ulevičienė

UAB “Danclean”
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

TVIRTINU

Generalinė direktorė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vikginija Vasiliauskienė

(Vardas ir pavardė)
2003 METŲ BYLŲ NOMENKLATŪRA
2003-01-01 Nr. 5
Geležinio vilko 6A, Vilnius
(sudarymo vieta)

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS

(norminiai teisės aktai ir 4 – oje skiltyje vartojami jų sutrumpinimai
VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS. 1992 M. GEGUŽĖS 22 D. Nr. 379. DĖL DOKUMENTŲ SAUGOJIMO
Bylos indeksas Bylos antraštė Bylos saugojimas Už bylos sudarymą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar indeksas Pastabos

Saugojimo terminas Teisės akto ir jo punkto nuoroda
1 2 3 4 5 6

1. Tvarkomoji organizacinė veikla
1.1. Įminės struktūros schema 10 m. Administracija
1.2. Įmonė taisyklės, instrukcijos, tvarkos, reglamentai. (patvirtinti) Kol reikia Administracija
1.3. Įmonės susirinkimų protokolai, struktūros dalinių protokolai Kol reikia Administracija
1.4. Įmonės veiklos programos, planai (patvirtonti); ilgalaikiai, metų) nuolat Administracija
1.5. Darbo teisės pažeidimų nagrinėjimo dokumentai (protokolai, išvados, aktai) 10 m. Administracija
2 Personalo valdymas
2.1. Darbuotojų asmens bylos 75 m. Administracija
2.2. Potvarkiai, įsakymai atostogų, komandiruočių klausimais 10 m. Administracija
2.3. Etatų sąrašai (patvirtinti), parengimo vietoje. 10 m. Administracija Skaitmeninėje laikmenije
2.4. Komandiruočių ataskaitos 3 m. Administracija
2.5. Darbo sutartys 75 m. Administracija
2.6. Konkurso darbo vietai užimti dokumentai (pretendento prašymas dalyvauti konkurse, mokslo baigimo dokumentų kopijos, autobiografija 3 m. Administracija
3 Buhalterinė apskaita ir atskaitomybė
3.1. Pajamų deklaracijos ir mokesčių ataskaitos 10 m. Administracija Skaitmeninėje laikmenoje
3.2. Audito ataskaitos: vidaus
išorės 10 m.
10 m. Administracija
3.3. Kasos operacijų apskaitos pirminiai dokumentai (kasos pajamų, išlaidų orderiai) 10 m. Administracija
3.4. Darbo užmokesčio apskaitos registrai (nedarbingumo lapeliai, tabeliai, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniarasčiai) 10 m. Administracija
3.5. Kasos operacijų apskaitos registrai 10 m. Administracija
3.6. Finansinės apskaitos registrai 10 m. Administracija

4. Raštvedyba Administracija
4.1. Tvarkomųjų dokumentų registracijos žurnalas 10 m. Administracija
4.2. Siunčiamųjų dokumentų regostracijos žurnalas 1 m. Administracija
4.3. Gautų dokumentų registracijos žurnalas 3 m. Administracija

UAB “Danclean”
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

TVIRTINU

Restorano direktorė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Vasiliauskienė

(Vardas ir pavardė)
BYLŲ (DOKUMENTŲ) PERĖMIMO AKTAS
2002-05-16 Nr. 9
Geležinio vilko 6A, Vilnius
(sudarymo vieta)
Įmonės susirinkimų protokolai, struktūros dalinių protokolai, 2002-03-04, Nr. 21_________
(pagrindas – tvarkomojo dokumento data, pavadinimas, Nr.)
Ingrida Kemežaitė, vadybininkė______________________________________perdavė,o
(vardas ir pavardė, pareigė pavadinimas)
Petras Kilikevičius, pardavimo skiriaus direktorius ______________priėmė bylas (dokumentus):
(vardas ir pavardė, pareigė pavadinimas)
Eil Nr. Dokumento pavadinimas (bylos antaštė) Dokumento data, Nr. (Bylos chronologinės ribos) Lapų skaičius Dokumentų (bylų) skaičius Pastabos
1 2 3 4 5 6 7
1 Susirinkimų protokolas 2002-04-29, Nr 09 15 1
2 Struktūros dalinių protokolas 2002-06-04, Nr 16 6 1 2 priedai

Iš viso perduota 1 ( viena) _______________________________bylos (saugojimo vienetai),
2 ( du)__________________________________dokumentai.
Perdavė __________ Ingrida Kemežaitė

Priėmė ___________ Petras Kilikevičius

Išvados ir pasiūlymai

Atlikus gamybinę praktiką UAB “Danclean” įsitikinau, kad vien tik teorinės žinios nesuteikia galimybės atlikti darbą gerai. Kai galvoje trijų metų teorinė medžiaga, kuri painiuojasi tarpusavyje, atsiranda toks jausmas, kad tu išvys nieko nežinai. Tas tariamas nežinojimas – tai prakitinių įgūdžių stoka, ankščiau laiko panikuoti nereikia. Gamybinė praktika tai mokėjimas praktiškai pritaikyti teorines žinias. Įgudžiai savaime neatsiranda, juos reikia lavinti. Tai aš ir stengiausi daryti praktikos metu.

Gamybiniės praktikos metu visų pirmą išmokau planuoti savo darbo laiką. Kai praktikos vadovas duoda tau atlikti kelis užduotis reikia nuspresti, kuri užduotis turi būti atlikta pirma ir kiek laiko tai užims. Kai vienai užduočiai atlikti nėra galimybės reikia pradėti vykdyti kitą užduotį. Kai jau gali pabaigti pirmąją turi prie jos sugrižti. Vienu žodžiu reikia mokėti pradėti atlikti kelis darbus iš karto, bet po to sugebėti ir vieną ir kitą pabaigti. Tai labai svarbuadministratorės darbe, tas lankstumas padeda visur ir visada speti laiku ir nieko niekada nepamiršti.

Per keturias savaites išmokau orientuotis įmonės dokumentacijoje, kur kokį dokumentą registruoti, į kurią bylą dokumentą įdėti. Kai reikalinga tam tikra informaciją turi žinoti kur jos ieškoti, kitaip ieškodama gali gaišti puse dienos. Jei vyr. finansininkei reikalingos darbuotojų darbo laiko žiniaraščiai, jei personalo vadovė jų dra neparuošė, juos reikia užpildyti ir sutikrinti pagal darbuotojų darbo grafikus. Išmokau, kad ieškodama reikiamo dokumento reikia nesidrovėti ir skambinti dokumento autoriui ir aiškintis tol, kol nepaeiškės dokumento būvimo vieta. Jei tau reikalingas dokujentas šiandien tu tiri jo ieškoti tol, kol nesurasi.

Išmokau būti pastabi ir prižiūrėti ar darbuotojams netrūksta darbo priemonių. Pastebėjus, kad kokių nors priemonių trūksta ar jos jau baiginėjasi, pranešinėjau praktikos vadovui. Gavus leidimą išeiti ir pinigų eijau savo nuožiūra pirkti konceliarinių prekių.

Teko rašyti skelbimus darbuotojams, kuriuose pranešinėdavau kur, kada ir kokiu klausimu viks susirinkimas. Prieš rašydama skelbimus turėjau suderinti susirinkimų laiką su technikos skiriaus viršininkų.

Atsakinėdama į interesantų skambučius (kai vadybininkų nebūdavo įmonėje) suteikdavau jiems pirminę informaciją apie įmonės teikiamas valymo paslaugas ir jiems susidomėjus sujungdavau juos su įmonės vadybininkais.

Vieną kartą man buvo patikėta išrinkti ir užsisakyti gėlių puokštes svečiams iš Danijos. Buvau pamaloninta, nes mano skoniu buvo pasitikima. Taip pat kartu su praktikos vadovu buvome apsipirkti parduotuvėje, kurioje pirkome interjerą puošiančių dalykėlių.

Atlikus vieno mėnesio praktika įmonėje galiu teigti, jog mus visų tų dalykų mokymo įstaigoje mokė neveltui. Kaip sakoma teorinių žinių užnugaryje nešioti nereikia, užtat jos labai praverčia norint įsigyti praktinių įgūdžių darbe. Kai studijavai teoriją, praktinių įgudžių atsiradimas tik laiko klausimas.

Baigus gamybinę praktiką manau, kad savarankiškame darbe dirbti galėčiau. Bet tai priklausytų nuo būsimo vadovo, kuris galėtų arba negalėtų susitaikyti su naujo darbuotojo poros savaičių blaškimosi darbo vietoje, kol nerimas aprims, o pasitikėjimas savo jiegomis pradės lietis per kraštus.

Pasiūlymai.

Manau, kad vis dėl to, tokiai įmonei, kurioje dirba 126 drabuotojai ir jų skaičius nuolat auga vienos administratorės nepakanka. Mano manymų, jeigu vadovas priims dar kelis vadybininkus, administratorė tikrai nespės atlikti visų savo drabų. Todėl būtų gerai, jei priimtų į darbą vieną sekretorę.

Kadangi įmonė dar jauna joje dar nesusikaupė tiek daug ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentų. Visi dokumentai saugomi vienoje spintoje. Reikėtų pasirūpinti įmonės archyvo patalpomis. Patalpos neturėtų būti didelės – sandeliuko ploto. Kai ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentai bus atskirti nuo trumpalaikio saugojimo dokumentų, dokumentų paieška nebus tokia sudetinga kaip dabar.

Taip pat patarčiau kruopščiau tvarkyti bylas. Įmonėje yra kelios bylos, kurių antraštės ne visai tikslios ir į jas galima įdėti dokumentus, kurie tai bylai nepriklauso.

Literatūra
1. Raštvedybos taisyklės. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. Įsakymu Nr. 8

2. Martinkus B., Žickienė S., Žilinskas V. Įmonės ekonomika. – Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2002.

3. Stačiokas R., Jefremovas B. Apskaitos organizavimas ir sąskaitybos pagrindai. – Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2002.

4. Urbonavičius S. Marketingas: apie sudėtingus dalykus – paprastai.- Vilnius: Pačiolis, 1997.

5. Sakalas A. Personalo vadyba. Vilnius, 1997.

6. Ivanauskienė A. Apskaitos pagrindai. Vilnius: ledykla Danielius, 1998.

7. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra. www.svv.lt

Leave a Comment