Ergo Lietuva studiju draudimas

ĮVADAS 3
1. ERGO 4
1.1. ERGO draudimo grupė Lietuvoje 4
1.2. ERGO įmonės Lietuvoje 5
1.3. Visuomeninė veikla 7
1.4. ERGO draudimo veikla 8
2. ERGO STUDIJŲ DRAUDIMAS 9
2.1 Studijų draudimo privalumai 10
3. „ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“ STUDIJŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS 11
IŠVADOS 21
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI: 22
PRIEDAI: 23ĮVADAS
Šiuolaikinio gyvenimo tempas vis dažniau ir dažniau priverčia žmones
rinktis aukštąjį išsilavinimą, tačiau dėl įvairių priežasčių kartais net gi
tai gali būti nepasiekiama. Norint įgyti išsilavinimą neretai tenk ieškoti
finansavimo šaltinių. Dauguma studentų, ypač dieninio skyriaus, žymiąją
dalį savo pajamų gauna iš tėvų, dėl to tėvai priversti daug ko atsisakyti,
kad suteiktų vaikams gaalimybę studijuoti. Šios problemos sprendimą rado ir
dabar sėkmingai jį įgyvendina gyvybės draudimo įmonės, siūlančios rinkoje
vadinamąjį studijų draudimą. Tai yra gyvybės draudimo rūšis, kuri atsirado
visai neseniai, bet, pasak draudimo įmonės „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“
darbuotojų, jau tapo viena iš populiariausių draudimo vartotojų pasirenkamų
rūšių. Šio draudimo esmė –sulaukęs pilnametystės vaikas yra aprūpintas
lėšomis mokytis.

Paprastai šio draudimo mechanizmą galima būtų aprašyti taip: jūs
apdraudžiate savo gyvybę savo naudai. Aišku, tai yra paprasčiausias studijų
draudimo variantas, bet draudimo įmonės pasiūlys jums daug įvairių
pasirinkimo variantų.

Iš karto pastebimas šios draudimo rūūšies pranašumas –ramybė dėl savo
ir vaikų ateities, bet galima surasti ir daugiau pliusų, kaą męs
pasistengsime padaryti mūsų darbe.

Apsidrausti studijų draudimu dabar galima bet kurioje stambioje
gyvybės draudimo įmonėje, bet kaip pavyzdį mes pasirinkome ERGO draudimo
grupės teikiamas paslaugas šioje srityje. 1. ERGO

1.1. ERGO draudimo gr

rupė Lietuvoje
ERGO draudimo grupė yra viena iš Lietuvos draudimo rinkos lyderių. Ji
Lietuvoje vienija bendrovės:

[pic]

1 pav. ERGO draudimo bendrovės Lietuvoje.

1991 m. gegužę įsteigta Lietuvos ir Vokietijos UAB “Drauda” tapo
pirmąja užsienio kapitalo draudimo bendrovė Lietuvoje. Devynerius metus ji
priklausė Vokietijos draudimo grupei “Alte Leipziger”. Kartu su vokišku
kapitalu buvo perduota patirtis ir gilios draudimo tradicijos, taip pat
sudarytos sąlygos stabiliai ir efektyviai dirbti.

2000 m. sausio mėn. draudimo bendrovės pagrindiniu akcininku tapo
Vokietijos ERGO draudimo grupė. 2001 m. rugsėjo 20 d. “Drauda” pakeitė
pavadinimą į “ERGO Lietuva”. Suvienodinti vienai iš didžiausių Europos
draudimo grupei ERGO priklausančių bendrovių pavadinimus nuspręsta siekiant
gerinti paslaugų teikimo efektyvumą ir kurti bendrą identitetą. ERGO
besivadinančių bendrovių yra tiek kaimyninėse Latvijoje, Estijoje,
Lenkijoje, tiek labiau nuo Lietuvos nutolusiose Europos šalyse, tarkim,
Portugalijoje.

2001 m. vasarą Vokietijos ERGO grupė tapo pagrindine ne gyvybės
draudimo bendrovės “Preventa” akcininke. 2002 m. pastaroji įįmonė galutinai
suvienyta su “ERGO Lietuva”. Sujungus “ERGO Lietuvos” ir “Preventos”
ilgametę draudimo verslo patirtį, patobulintos esamos draudimo paslaugos
bei sukurta naujų. “Preventa” sėkmingai dirbo su smulkiais klientais, todėl
jiems parengti patrauklūs draudimo paketai. Šiandien ERGO grupėje
apsidrausti visomis draudimo rūšimis gali tiek privatūs asmenys, tiek
įmonės. Grupės tikslas yra išlaikyti visus klientus ir atliepti jų
lūkesčius.

ERGO pardavimų tinklas apima visus didžiausius Lietuvos miestus ir
miestelius. Grupė turi 8 regioninius centrus ir 43 atstovybes visoje
Lietuvoje, taip pat 10 skyrių pasienio postuose.

Šiuo metu tai vienas iš universaliausių ir įvairialypiškiausių
pardavimo tinklų Lietuvoje. Per d

daugiau nei dešimt veiklos metų “ERGO
Lietuva” sukaupė nemenką įstatinį kapitalą, solidžius draudimo rezervus,
kitą turtą, užtikrinantį įmonės mokamąjį pajėgumą ir garantuojantį klientų
saugumą. ERGO grupės finansinį patikimumą taip pat užtikrina tarptautinės
perdraudimo kompanijos.

Šiandien ERGO grupės bendrovės yra tarp pažangiausių Lietuvos
draudikų. Finansinis patikimumas, išskirtinis dėmesys klientui, kokybiškos
paslaugos ir profesionalumas – kertiniai akmenys, leidžiantys “ERGO
Lietuvai” siekti teigiamų rezultatų šalies draudimo rinkoje. 1.2. ERGO įmonės Lietuvoje
Vokietijos ERGO draudimo grupei Lietuvoje priklauso šios bendrovės:

➢ “ERGO Lietuva”

➢ “ERGO Lietuva gyvybės draudimas”

➢ “ERGO Lietuva investicija”

➢ “Draudos asistavimas”

[pic]

“ERGO Lietuva”, rinkoje veikianti dešimt metų, yra antra pagal dydį
Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovė. Įmonė yra apdraudusi beveik 400 000
Lietuvos gyventojų. “ERGO Lietuva” teikia visas ne gyvybės draudimo
paslaugas fiziniams asmenims: transporto priemonių, turto, sveikatos,
civilinės atsakomybės, vykstančiųjų į užsienį draudimą ir draudimą nuo
nelaimingų atsitikimų. Juridiniams asmenims “ERGO Lietuva” siūlo šias
paslaugas: transporto priemonių, civilinės atsakomybės, turto, sveikatos,
mašinų, vežamų krovinių, statybos darbų draudimą, draudimą nuo finansinių
nuostolių ir nelaimingų atsitikimų, taip pat montavimo darbų ir
elektronikos draudimą.

[pic]

“ERGO Lietuva gyvybės draudimas” yra ilgiausiai Lietuvos rinkoje
veikianti gyvybės draudimo įmonė. Ji buvo įsteigta 1995 metais. Jos
įstatinis kapitalas 6 mln. Lt . “ERGO Lietuva gyvybės draudimas” siūlo
gyvybės, pensinio ir studijų draudimo paslaugas, teikiančias galimybę
taupyti lėšas ir gauti finansinę paramą nelaimės atveju. Bendrovės steigėja
yra seniausia Vokietijos draudimo kompanija “Alte Leipziger”, sėkmingai
veikianti nuo 1819 metų. 2000 metais pagrindiniu šio Vokietijos draudiko
akcininku tapo didžiausia pasaulyje perdraudimo kompanija “Münich R
Re”, ji
perdraudžia ir bendrovės “ERGO Lietuva gyvybės draudimas” sudarytas
sutartis.

Iš viso „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“ 2003 m. Tiesioginio draudimo
įmokos sudarė 43,3 mln. Lt, bendrovė neaudituotais duomenimis uždirbo 0,85
mln. Lt pelno (2002 m. –0,53 mln. Lt).

Bendrai įmonės pasirašytų įmokų suma 2003 m. siekia 43,29 mln. Lt, o
tai yra labai didelis įmonės augimas palyginus tai su praėjusiais metais.
Viso augimas sudaro 47,2 proc. Tai matyti ir pateiktame 2 paveiksle:
Pasirašytos tiesioginio draudimo įmokos, mln. Lt.

[pic]

2 pav. Pasirašytos tiesioginio draudimo įmokos, mln. Lt.

[pic]

“ERGO Lietuva investicija” pradėjo veiklą 1999 metų rugsėjo mėnesį.
Šiuo metu įmonėje dirba 14 darbuotojų. Pagrindinė bendrovės veikla – ERGO
grupės Lietuvoje ilgalaikio turto valdymas, administravimas ir nuoma,
informacijos apie padėtį nekilnojamo turto rinkoje rinkimas ir
analizavimas,kas suteikia galimybę prognozuoti ir paruošti realius
bendrovės verslo planus. Bendrovės veiklos strategija ir pagrindiniai
planai – naujų pastatų ir žemės sklypų įsigijimas, statyba ir nuomos
paslaugų teikimas visoje Lietuvoje.

[pic]

ERGO strategija Baltijos šalyje paremta susitelkimu į pagrindinį
verslą – draudimo veiklą. Todėl, pasitelkus Vokietijos ERGO patirtį,
“Draudos autocentras” ir “Preventai” priklausiusi įmonė “Dekra” buvo
reorganizuota į draudimo asistavimo bendrovę “Draudos asistavimas”. Įmonė
asistuoja draudiminius įvykius bei administruoja bendradarbiavimą su
automobilių remonto įmonėmis. “Draudos asistavimas” yra pirmoji tokio
pobūdžio asistavimo kompanija Lietuvoje. 1.3. Visuomeninė veikla
Nuo pat įkūrimo ERGO draudimo grupė siekia rūpintis aplinka, kurioje
ji veikia. Įmonė, kaip verslo atstovė, vadovaujasi verslo etikos principais
ir dalijasi savo laimėjimais su bendruomene – investuoja į jaunimą,
socialinės rūpybos programas, remia kultūrą bei sportą.

ERGO stengiasi remti pažangias šv

vietimo iniciatyvas, skatinti jaunos
kartos užimtumą ir sąmoningumą. 2001 m. ERGO rėmė grupės SKAMP dalyvavimą
“Eurovizijos” konkurse. Taip pat ši įmonė remia Vilniaus universiteto
Matematikos ir Informatikos fakultetų studentų dienas “Midi”.

ERGO pasisako už socialinio teisingumo įtvirtinimą mūsų visuomenėje ir
siekia remti tuos, kurių gyvenimo sąlygos yra prastesnės. Finansinę paramą,
darbuotojų laiką ir kūrybiškumą skiria tam, kad būtų pagerintas likimo
nuskriaustų vaikų gyvenimas. Todėl daugybę metų grupė remia Kauno vaikų
pensionatą.

Remti kultūrą yra ilgametės ERGO grupės tradicijos. Bendrovė kasmet
remia Klaipėdos džiazo festivalį, o 2002 m. ji finansavo tarptautinį džiazo
festivalį “Mama Jazz 2002”. ERGO ir dar keleto vokiško kapitalo bendrovių
iniciatyva Rusų dramos teatre buvo atkurta ir pastatyta Edvino Geisto
muzikinė drama “Dioniso sugrįžimas”.

Sportas suburia žmones ir skatina atsirasti sienas peržengiantį
dialogą tarp tautų ir kultūrų. ERGO grupė, remdama sportą, siekia dar
labiau paskatinti šiuos procesus. Įmonė yra viena iš pagrindinių vyrų
krepšinio komandos “Alita” rėmėjų, pagrindiniai Lietuvos krepšinio A lyga
rėmėjai, remia dviračių sporto federaciją “Fortūna”, Lietuvos irklavimo
federaciją ir oreivystės centrą, – pastarasis šiemet organizavo Europos oro
balionų prieščempionatį. 2002 m. rėmė Europos autokroso čempionate
dalyvavusią mūsų šalies ekipą. Kasmet ERGO remė “Metų automobilio”
rinkimus, remia BMW vairavimo akademiją.

“ERGO Lietuva” kiekvienais metais organizuoja daugybę visuomeninių
akcijų. 2001-aisiais bendrovė kartu su Valstybine kelių inspekcija rengė
akciją “Važiuok žiemą saugiai”. Praėjusiais metais organizuota draudimo
akcija “ERGOpolis”, taip pat kartu su “Statoil” degalinių tinklu rengė
akciją “Patogiausias būdas apsidrausti”. 1.4. ERGO draudimo veikla
ERGO grupės draudimo veikla apima šias draudimo rūšis:

➢ Asmens civilinės atsakomybės draudimas;

➢ Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;

➢ ERGO pensijų fondai;

➢ Gyventojų turto pirmosios rizikos ir asmens civilinės

atsakomybės draudimas;

➢ Gyvulių draudimas;

➢ Gyvybės rizikos draudimas;

➢ Kaupiamasis gyvybės draudimas;

➢ Kelionės draudimas;

➢ Kompleksinis transporto priemonės draudimas;

➢ Mobilių mašinų ir aparatų draudimas;

➢ Namų turto draudimas;

➢ Pastatų draudimas;

➢ Pensinis draudimas;

➢ Statybos darbų draudimas;

➢ Studijų draudimas;

➢ Transporto priemonės savininkų privalomasis civilinės

atsakomybės draudimas;

➢ Užsieniečių gydymo išlaidų Lietuvoje draudimas;

➢ Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas vykstant į užsienį

(“žalia kortelė”).

Taigi kaip matome ERGO grupės draudimo veikla yra gana plati, o viena
iš jos draudimo rūšių yra studijų draudimas. Šią draudimo rūšį aptarsime
kiek plačiau. 2. ERGO STUDIJŲ DRAUDIMAS
Vaikai užauga ir pradeda savo gyvenimą. Geriausias kapitalas gyvenimo
pradžiai – tinkamas išsilavinimas. Tėvai kiek galėdami padeda vaikams
siekti mokslo, tačiau studijos kainuoja brangiai. Be to, tėvams visada gali
kas nors nutikti.

Šio draudimo esmė – sulaukęs pilnametystės vaikas yra aprūpintas
lėšomis mokytis.

Galimi du studijų draudimo variantai: Studijų stipendijos draudimas ir
studijų stipendijos bei našlaičio pencijos draudimas.

Studijų stipendijos atveju sutartu dažnumu mokamos įmokos. Sulaukus
pasirinkto termino, šešis metus kas mėnesį vaikui mokama stipendija arba
pasirinktinai vienkartinė lygiavertė išmoka.

Studijų draudimą galima papildyti našlaičio pensijos draudimu. Mirus
apdraustajam asmeniui, vaikui (arba jo globėjams) iki draudimo laikotarpio
pabaigos papildomai mokama našlaičio pensija. Pensija mokama kiekvieną
mėnesį ir yra pusės studijų stipendijos dydžio. Studijų stipendija arba
lygiavertė vienkartinė išmoka bus išmokėta neatsižvelgiant į tai, buvo ar
nebuvo mokama našlaičio pensija.

Apdraudžiami asmenys, kurie draudimo sutarties sudarymo metu yra nuo
14 iki 64 metų amžiaus.

Viena draudimo sutartimi gali draustis ir du asmenys, pavyzdžiui, abu
tėvai. Mirus bet kuriam apdraustajam įmokų mokėti nebereikia, o vaikui
išmokamos sutartos draudimo išmokos.

Mažiausia studijų stipendija yra 100 Lt per mėnesį. Trumpiausia
draudimo trukmė – 3 metai. Draudėjas gali pasirinkti didesnę stipendiją ir
ilgesnę draudimo trukmę.

Garantuota draudimo suma didinama kasmetiniais atskaitymais iš
draudimo bendrovės pelno, todėl, sutarties terminui pasibaigus, išmokama
kur kas didesnė suma nei garantuota draudimo sutartyje. Pvz.: apsidraudus
15 metų laikotarpiui draudimo išmokos gali būti didinamos iki 25%.

Draudimo įmokos priklauso nuo apdraudžiamo asmens lyties, amžiaus,
draudimo trukmės ir pasirinkto stipendijos dydžio. Įmokos mokamos litais
pagal mokėjimo dienos oficialų euro keitimo kursą. Draudėjas moka įmokas
kartą per metus arba kitu pasirinktu dažnumu. Draudimo sutartį patartina
sudaryti kuo anksčiau, geriausia – iš karto po vaiko gimimo. Tada draudimo
įmokos bus žymiai mažesnės.

Ši draudimo rūšis yra gana populiari. Tai matyti ir iš 3
paveiksle:Studijų draudimo įmokos, mln. Lt, pateiktų duomenų.

[pic]

3 pav. Studijų draudimo įmokos, mln. Lt.

Kaip matome šio draudimo įmokos nuo 2000 m. iki 2003 m. ženkliai
pakito. Šis augimas yra labai ryškus. Pasirašytų draudimo įmokų skaičius
padidėjo daugiau nei 4 kartus. 2.1 Studijų draudimo privalumai
ERGO studijų draudimas turi šiuos privalumus:

➢ Laisvė rinktis:

▪ Patys pasirenkate draudimo sumą ir trukmę;

▪ galite keisti įmokų dydį ir jų mokėjimo dažnumą;

▪ galite perleisti draudėjo teises;

▪ į draudimo sutartį galima įtraukti papildomą draudimą nuo

nelaimingų atsitikimų (suaugusiam ir vaikui nuo 3m) ir

kritinių ligų draudimą;

▪ viena sutartimi galima apdrausti dviejų asmenų gyvybę;

▪ suėjus terminui galima pasirinkti stipendiją arba

vienkartinę sukaupto kapitalo išmoką.

➢ Racionalumas:

▪ Jūs apsaugoti nuo lito nuvertėjimo, nes draudimo sumos

fiksuojamos eurais;

▪ draudimo išmokos didinamos iš bendrovės pelno, todėl

realios draudimo išmokos yra didesnės, nei nustatytos

draudimo sutartyje.;

▪ pinigai taupomi pasinaudojus mokesčių lengvatomis;

▪ apdraustojo mirties atveju įmokų mokėti nebereikia, o

vaikui išmokamos visos draudimo išmokos. 3. „ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“ STUDIJŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS
3.1. Draudėjai ir apdraustieji

Draudėjas yra asmuo, sudaręs su UAB “ERGO Lietuva gyvybės draudimas”
(toliau vadinama – bendrovė) studijų draudimo sutartį ir privalantis mokėti
draudimo įmokas.

Apdraustasis – tai draudėjo nurodytas ir draudimo sutartyje įvardytas
asmuo, kurio gyvenimo trukmė yra draudimo sutarties objektas.

Antras apdraustasis asmuo (toliau – apdraustasis) – tai draudėjo
nurodytas ir draudimo sutartyje įvardytas asmuo, kurio gyvenimo trukmė yra
draudimo sutarties objektas, kai viena draudimo suma apdraudžiama dviejų
asmenų gyvybė (žr. 3.6.1 punktą).

Kartu apdraustas vaikas (naudos gavėjas) – tai draudėjo nurodytas ir
draudimo sutartyje įvardytas asmuo, kuris yra naudos gavėjas apdraustojo
mirties atveju ir draudimo išmokų gavėjas pasibaigus draudimo sutarties
terminui, jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip. Kartu apdraustas vaikas
(naudos gavėjas) gali būti nesusietas giminystės ryšiais su draudėju ir
apdraustuoju asmeniu. Draudėjas gali paskirti bei pakeisti asmenį, turintį
teisę pagal draudimo sutartį gauti draudimo išmoką.

3.2. Draudimo sutarties įforminimas

3.2.1. Draudėjas, norėdamas sudaryti studijų draudimo sutartį,
pateikia bendrovėi nustatytos formos prašymą, jei tokio prašymo reikalauja
bendrovė. Draudėjo pateiktas prašymas laikomas sudėtine draudimo sutarties
dalimi.

3.2.2. Draudimo sutartis įforminama pasirašant draudimo liudijimą ir
jo priedus, jei tokie yra. Draudimo sutarties sudarymo diena yra draudimo
liudijimo išrašymo diena.

3.2.3. Bendrovėi sutikus į draudimo sutarti gali būti itraukti
papildomi draudimai pagal galiojančias bendrovės taisykles.

3.3. Draudiminiai ivykiai

Draudimo išmoka mokama ivykus šiems draudiminiams ivykiams:

a) draudimo sutarties termino pabaiga;

b) apdraustojo asmens mirtis draudimo sutarties galiojimo metu
(išskyrus 3.4.1 – 3.4.3 punktuose numatytus atvejus), jeigu į draudimo
sutartį įtrauktas draudimas našlaičio pensijai.

3.4. Nedraudiminiai ivykiai

3.4.1. Jeigu apdraustasis asmuo nusižudo per pirmus tris draudimo
apsaugos galiojimo metus, tai vietoj draudimo sutartyje numatytų draudimo
išmokų sumokama išmoka, nustatyta 14.5 punkte.

3.4.2. Bendrovė turi teisę nemokėti draudimo išmokos, jeigu
draudiminis ivykis ivyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo kaltės
(tyčinės veiklos), išskyrus veiksmus, susijusius su pilietinės pareigos
atlikimu ar būtinąja gintimi arba apdraustojo savižudybe po trijų draudimo
apsaugos galiojimo metų.

3.4.3. Jeigu apdraustojo mirtis susijusi su karo veiksmais, karo ar
nepaprastosios padėties įvedimu, vidaus neramumais, branduolinės energijos
poveikiu arba apdraustojo nusikalstamais veiksmais, tai vietoj draudimo
sutartyje numatytų draudimo išmokų sumokama išmoka, nustatyta 3.14.5
punkte.

3.5. Draudimo objektas

Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su apdraustojo
gyvenimo trukme ir kapitalo kaupimu, ir kurio dydis draudimo sutartyje
nurodytas kaip studijų stipendija.

Kaip papildomas draudimo objektas į draudimo sutartį gali būti
itrauktas turtinis interesas, susijęs su apdraustojo gyvenimo trukme, ir
kuris įvardijamas draudimo sutartyje kaip našlaičio pensija.

3.6. Draudimo suma. Draudimo išmokos

3.6.1. Sudarydamas studijų draudimo sutartį draudėjas pasirenka vieną
iš draudimo variantų:

I. Kai draudimo suma apdraudžiama vieno asmens gyvybė.

II. Kai viena draudimo suma apdraudžiama dviejų asmenų gyvybė ir
draudimo liudijime nurodomas antras apdraustasis asmuo.

3.6.2. Draudimo suma yra diskontuota studijų stipendijų vertė draudimo
termino pabaigoje. Pasirinktą draudimo sumos arba mėnesinės studijų
stipendijos dydį draudėjas nurodo pra.šyme. Studijų stipendijos dydis
įrašomas i draudimo liudijimą. Bendrovė gali nustatyti minimalią studijų
stipendiją.

3.6.3. Studijų stipendija mokama nuo draudimo sutartyje nustatyto
draudimo termino pabaigos šešis metus kiekvieno mėnesio pirmą dieną, jei
draudimo sutartyje nenumatyta kitaip. Studijų stipendija mokama
nepriklausomai nuo to, ar apdraustasis asmuo gyvas, ar miręs. Draudimo
termino pabaigoje vietoj studijų stipendijos galimas draudimo sumos su
perviršiu (žr. 3.6.5 punktą) išmokėjimas.

3.6.4. Į draudimo sutartį gali būti įtrauktas papildomas draudimas
našlaičio pensijai. Jeigu apdraustasis asmuo miršta iki draudimo termino
pabaigos, tai ši pensija mokama kartu apdraustam vaikui (naudos gavėjui)
nuo kito mėnesio pradžios iki draudimo termino pabaigos. Jeigu viena
draudimo suma apdrausta dviejų asmenų gyvybė, tai našlaičio pensija
skiriama tik vieną kartą bet kuriam apdraustam asmeniui mirus iki draudimo
termino pabaigos. Našlaičio pensija yra pusės studijų stipendijos dydžio ir
mokama kiekvieno mėnesio pirmą dieną.

3.6.5. Perviršis:

3.6.5.1. Siekdama bet kuriuo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu
užtikrinti sutartą draudimo apsaugą, bendrovė sudaro rezervus, fondus ir
atidėjimus. Šių rezervų, fondų ir atidėjimų padengimui būtinos lėšos yra
investuojamos. Iš įmokų, investuotų lešų ir investavimo pajamų yra mokamos
draudimo išmokos, taip pat dengiamos draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo
išlaidos. Apskaičiuodama įmoku dydį bendrovė atsargiai vertina mirtingumo,
išlaidų lygio ir investicijų efektyvumo galimybes.

Perviršis susidaro iš:

– pajamų iš investuoto kapitalo, kai gautos pajamos viršija bendrovės
garantuojamas;

– nepanaudotų rizikos įmokų, kai apsidraudusiųjų faktinis mirtingumas
yra mažesnis, negu tikėtasi;

– sutaupytų išlaidų, kai bendrovės išlaidos yra mažesnės, negu buvo
planuota.

Kuo didesnės yra pajamos iš kapitalo idėjimų, kuo mažiau būna
priešlaikinių draudiminių ivykių ir kuo taupiau dirba bendrovė, tuo
didesnis susidaro perviršis.

3.6.5.2. Perviršis paskirstomas draudėjams pagal bendrovės nustatytą
tvarką.Vienai draudimo sutarčiai tenka tokia perviršio dalis, kuria ta
draudimo sutartis yra prisidėjusi prie perviršio susidarymo.

3.6.5.3. Draudėjo perviršio dalis panaudojama papildomai išmokai
draudiminio ivykio atveju, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip.

3.7. Draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka

3.7.1. Draudimo įmokų tarifai sudaryti remiantis Lietuvos Respublikos
gyventojų mirtingumo rodikliais ir atsižvelgiant į garantuotas pajamas iš
investuojamo kapitalo. Draudimo įmoka už studijų stipendiją ir našlaičio
pensiją, jeigu tokia įtraukiama į draudimo sutartį, apskaičiuojama
atsižvelgiant į pasirenkamą draudimo sumos dydį, draudimo trukmę,
apdraudžiamo asmens lytį, jo amžių draudimo termino pradžioje bei kitus
rizikos veiksnius.

3.7.2. Draudimo įmokas draudėjas moka tol, kol apdraustasis yra gyvas,
bet ne ilgiau kaip iki draudimo termino pabaigos. Jeigu viena draudimo suma
apdrausta dviejų asmenų gyvybė, tai draudimo įmokų mokėjimas nutraukiamas
nuo bet kurio apdrausto asmens mirties.

Draudėjas moka vienkartinę įmoką arba metines įmokas. Metines įmokos
turi būti sumokėtos iki kiekvienų kitų draudimo metų pradžios. Bendrovėi
sutikus draudėjas metines įmokas gali mokėti dalimis su bendrovės
nustatytomis priemokomis. Įvykus draudiminiam įvykiui bendrovė iš išmokos
išskaičiuoja įsiskolintas sumas.

3.7.3. Pirma ar vienkartinė įmoka mokama iš karto po draudimo
sutarties sudarymo. Visos kitos įmokos (eilinės įmokos) turi būti sumokėtos
draudimo sutartyje nustatytu dažnumu nuo sutarto draudimo sutarties
galiojimo termino pradžios.

3.7.4. Draudėjas įmokas mo.ka litais. Įmoka perskaičiuojama į draudimo
sutartyje nurodytą valiutą sąskaitos arba kito mokėjimo dokumento išrašymo
dienos oficialiu keitimo kursu. Jei įmoka mokama pavėluotai, tai bendrovė
turi teisę pareikalauti padengti skirtumą, susidariusį dėl valiutų kursų
pasikeitimo. Skirtumas turi būti padengtas iš karto.

3.7.5. Draudėjas atsako už tai, kad jo pervedama įmoka laiku patektų i
bendrovės sąskaitą ir atitiktu įmoką, nurodytą draudimo liudijime.

3.7.6. Jei yra keičiami draudimo sutarčiai galiojantys valstybiniai
mokesčiai ir rinkliavos, tai atitinkamai gali būti pakeistos eilinės
draudimo įmokos.

3.7.7. Draudimo sutarties sudarymo išlaidų (konsultavimas,
tarpininkavimas, draudimo liudijimo išrašymas) draudėjui papildomai
apmokėti nereikia.

3.7.8. Remiantis draudėjo raštišku prašymu bendrovė gali teikti
papildomas paslaugas pagal I priede nustatytus įkainius.

3.7.9. Bendrovė turi teisę pareikalauti draudėjo padengti bendrovės
sąskaita atlikto apdraudžiamo asmens medicininio patikrinimo išlaidas,
jeigu draudėjas atsisako draustis arba nutraukia draudimo sutartį 3.14.2
punkte numatytu atveju.

3.8. Draudimo įmokų mokėjimo uždelsimas

3.8.1. Bendrovė gali nutraukti draudimo sutartį, kol dar nėra sumokėta
pirmoji įmoka. Jei bendrovė per tris mėnesius nuo įmokos mokėjimo dienos
neprimena apie pirmosios įmokos

nesumokėjimą, tai draudimo sutartis pasibaigia. Šiuo atveju bendrovė
gali pareikalauti padengti 3.7.9 punkte nustatytas išlaidas.

3.8.2. Laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kitos pagal draudimo
sąlygas mokėtinos sumos, bendrovė draudėjo sąskaita siunčia jam raštišką
pranešimą apie įsiskolinimą. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos per 30
dienų nuo pranešimo gavimo draudimo apsaugos galiojimas yra sustabdomas.
Jeigu toks sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 6 mėnesius, tai bendrovė turi
teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį arba sumažinti draudimo
apsaugą pagal 3.15.1 punktą (draudimą pakeisti draudimu be įmokų).
Nutraukdama draudimo sutartį pagal 3.14.6 punktą bendrovė turi teisę į iki
draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas, tarp jų ir
draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpiui iki 6 mėnesių tenkančias įmokas.

3.8.3. Jei eilinė įmoka nesumokama laiku dar pirmaisiais draudimo
metais, tai bendrovė gali pareikalauti sumokėti likusias pirmųjų metų
įmokas iš karto.

3.9. Draudimo sutarties galiojimo terminai

3.9.1. Pageidaujamą draudimo terminą draudėjas nurodo prašyme.
Draudimo terminas įrašomas į draudimo liudijimą. Bendrovė gali nustatyti
minimalią ir maksimalią draudimo trukmę.

3.9.2. Draudimo apsauga prasideda kitą dieną po pirmos įmokos
sumokėjimo, tačiau ne anksčiau, negu sudaryta draudimo sutartis (t.y.
gautas draudimo liudijimas ar bendrovės raštiškas sutikimas apdrausti) ir
ne anksčiau draudimo liudijime nurodytos draudimo apsaugos pradžios.

3.9.3. Bendrovėi sutikus draudimo apsauga gali prasidėti ir anksčiau
nei nurodyta 3.9.2 punkte.

3.10. Ikisutartinės draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos

3.10.1. Bendrovė įsipareigoja supažindinti draudėją su studijų
draudimo taisyklėmis, draudimo įmokų dydžiais ir išduoti draudimo
liudijimą. Draudėjas gali gauti ir kitą su draudimo sutartimi susijusią
informaciją, numatytą įstatymuose.

3.10.2. Draudėjas sudarydamas draudimo sutartį bei jos galiojimo metu
privalo suteikti bendrovėi informaciją apie apdraudžiamą ar apdraustą
asmenį, taip pat informaciją apie sudarytas ar ketinamas sudaryti šio
asmens gyvybės draudimo sutartis.

3.10.3. Bendrovė turi teisę pareikalauti šių taisyklių 3.2.1 punkte
numatyto raštiško prašymo. Bendrovė draudžia tikėdama tuo, kad draudėjas ir
apdraustasis į visus prašyme pateiktus klausimus, y.pač susijusius su
esamais arba ankstesniais susirgimais, sveikatos sutrikimais ir
negalavimais, atsakė išsamiai ir teisingai.

3.10.4. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad draudėjas
arba apdraustasis suteikė bendrovėi žinomai melagingą informaciją apie
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikai įvertinti, tai
bendrovė turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia,
išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurias draudėjas nuslepė, išnyko iki
draudiminio įvykio ar neturėjo įtakos draudiminiam įvykiui.

3.10.5. Jeigu draudžiama kito asmens gyvybė, už teisingus ir išsamius
duomenis atsakingas tiek draudėjas, tiek ir apdraustasis asmuo. Draudėjas
privalo informuoti apdraustąji asmenį apie draudimo sąlygas.

3.11. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos draudimo sutarties

galiojimo metu

3.11.1. Su draudimo sutartimi susiję pranešimai turi būti pateikiami
tik raštu. Bendrovėi tokie pranešimai įsigalioja nuo jų gavimo momento.
Tarpininkai nėra įgalioti priimti pranešimus.

3.11.2. Apie adreso korespondencijai pasikeitimą draudėjas bendrovėi
turi pranešti per tris dienas.

Priešingu atveju draudėjas turės padengti su tuo susijusius
nuostolius, jei jam skirtas pranešimas bus išsiųstas registruotu laišku
bendrovėi žinomu adresu. Šis pranešimas galioja nuo jo pristatymo žinomu
adresu momento. Tai galioja ir tuo atveju, kai pasikeite draudėjas.

3.11.3. Draudėjui pakeitus vardą arba pavardę, atitinkamai taikomi
3.11.2 punkto reikalavimai.

3.11.4. Jei draudėjas ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui išvyksta į
užsienį, jis turi bendrovėi nurodyti asmenį, gyvenantį Lietuvoje ir
įgaliotą vietoje draudėjo gauti bendrovės pranešimus.

3.11.5. Draudėjui pareikalavus ir jam apmokėjus (žr. I priedą)
išduodamas draudimo liudijimo dublikatas ir kiti draudimo sutarties
sudarymą patvirtinantys dokumentai. Vykdant draudimo sutartį gautos
informacijos apie draudėją ar apdraustą asmenį bendrovė įsipareigoja
neskelbti, išskyrus draudimo sutartyje arba įstatymu nustatytus atvejus.

3.11.6. Iki draudiminio įvykio draudėjas bet kuriuo metu gali pakeisti
draudimo išmokų gavėją (naudos gavėją). Jeigu naudos gavėjas buvo paskirtas
apdraustojo asmens sutikimu, tai naudos gavėjas gali būti pakeistas tik
apdraustam asmeniui sutikus.

3.11.7. Draudėjas savo teises, kylančias iš draudimo sutarties, gali
perleisti arba įkeisti.

3.11.8. Kiekvienais metais bendrovė informuoja draudėją apie jam
priskaičiuotą perviršį (žr. 3.6.5 punktą) ir išperkamosios sumos dydį.

3.12. Draudimo išmokų nustatymo tvarka

3.12.1. Pasibaigus draudimo terminui išmokas pagal draudimo sutartį
bendrovė moka pateikus draudimo liudijimą.

3.12.2. Apie apdraustojo mirtį bendrovėi reikia pranešti per 30
dienų.Tokiu atveju be 3.12.1 punkte paminetų dokumentų, reikia pateikti:

– oficialų mirties liudijimą, kuriame turi būti nurodytas mirusiojo
amžius;

– išsamią gydytojo arba gydymo istaigos pažymą apie mirties priežastį,
taip pat apie ligos, dėl kurios apdraustasis mirė, pradžią ir eigą.

3.12.3. Išlaidas, susijusias su patvirtinamuoju dokumentų gavimu,
apmoka asmuo, pretenduojantis į draudimo išmoką.

3.12.4. Siekdama nustatyti, ar priklauso mokėti draudimo išmokas,
bendrovė gali pareikalauti papildomų įrodymų arba pati savo sąskaita
atlikti reikalingus tyrimus.

3.12.5. Jei apdraustojo amžius buvo nurodytas neteisingai ir įmokos
buvo sutartos mažesnės, tai draudimo išmoka nustatoma pagal faktinį amžių
ir sutartas įmokas. Jei bendrovė, žinodama tikrąji amžiu, nebūtų draudusi
iš viso, tai ji moka išmoką pagal 3.14.5 punktą.

3.12.6. Jeigu draudimo suma buvo padidinta ir apdraustasis nusižudo
per pirmus trejus metus po draudimo sumos didi.nimo, išskyrus 3.4.1 punkte
numatytą atvejį, tai draudimo išmokos apskaičiuojamos pagal mažiausią iš
draudimo sumų, galiojusių paskutinių trijų metų laikotarpyje, ir draudimo
sumos padidejimą atitinkančią išmoką, apskaičiuotą pagal 3.14.6 punktą.

3.13. Išmokų mokėjimo tvarka

3.13.1. Draudėjas, sudarydamas su bendrovė draudimo sutartį, nurodo
asmenį, kuriam pagal draudimo sutartį, įvykus draudiminiam įvykiui, mokamos
draudimo išmokos. Visas kitas išmokas pagal draudimo sutartį bendrovė
sumoka draudėjui, jo įgaliotiems gauti kitas išmokas asmenims arba jo
paveldėtojams.

3.13.2. Išmokas bendrovė moka išmokų gavėjui jo sąskaita. Mokant
išmokas į užsienį, su tuo susijusi rizika tenka išmokų gavejui (pvz.:
valiutos konvertavimas, pavedimo išlaidos, nuostoliai, vėlavimai ir pan.).

3.13.3. Išmokas bendrovė pradeda mokėti per 7 dienas nuo visų
draudiminį įvykį patvirtinančių dokumentų gavimo ir draudiminio įvykio
patvirtinimo dienos. Jeigu dėl draudiminio įvykio vyksta teisėsaugos organų
tyrimas arba pradėtas teismo procesas, tai bendrovė turi teisę atidėti
sprendimą dėl draudimo išmokos iki proceso pabaigos.

3.13.4. Išmokas bendrovė moka litais išmokų nustatymo dienos oficialiu
draudimo sutartyje nurodytos valiutos kursu. Jeigu draudimo sutartyje yra
nustatyti draudimo išmokų mokėjimo terminai, tai draudimo išmokos mokamos
litais mokėjimo termino dienos oficialiu draudimo sutartyje nurodytos
valiutos kursu.

3.14. Draudimo sutarties nutraukimas prieš terminą

3.14.1. Draudėjas įspejęs bendrovę raštu ne vėliau kaip prieš vieną
mėnesį iki numatytos draudimo sutarties nutraukimo datos, turi teisę
nutraukti draudimo sutartį.

3.14.2. Draudėjas – fizinis asmuo – turi teisę nutraukti draudimo
sutartį raštu pranešęs bendrovėi per 30 dienų nuo sutarties sudarymo
dienos. Šiuo atveju draudėjui grąžinama visa sumokėta draudimo įmoka.

3.14.3. Draudimo sutarties šalys po to, kai joms tapo žinoma apie
esminį draudimo sutarties pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti
draudimo sutartį, informuojant kitą šali ne vėliau kaip prieš mėnesi iki
numatomos nutraukimo datos.

3.14.4. Jei draudėjas arba apdraustasis asmuo nenurodė arba
neteisingai nurodė aplinkybes, kurios yra svarbios suteikiant draudimo
apsaugą, bendrovė gali nutraukti draudimo sutartį arba apdraustojo mirties
atveju išmokėti 3.14.5 punkte numatytą išmoką.

3.14.5. Kai draudimo sutartis nutraukiama bendrovės reikalavimu
draudėjui (nustačius jo kaltę) pažeidus draudimo sutarties sąlygas,
draudėjui grąžinama garantuota išperkamoji suma. Ši suma apskaičiuojama iš
draudėjo sumoketų draudimo įmoku išskaičiavus draudimo sutarties sudarymo
ir vykdymo išlaidas. Garantuotos išperkamosios sumos pateikiamos kartu su
draudimo liudijimu. Iš garantuotos išperkamosios sumos atimamos
įsiskolintos draudimo

įmokos. Išperkamųjų sumų garantuotų dydžių skaičiavimo metodika yra
patvirtinta Draudimo priežiūros institucijoje.

3.14.6. Kai draudimo sutartis nutraukiama draudėjo iniciatyva,
išskyrus 3.14.2 ir 3.14.7 punktuose nustatytus atvejus, draudėjui grąžinama
išperkamoji suma, kuri gaunama prie garantuotos išperkamosios sumos (žr.
3.14.5 punktą) pridėjus perviršį, jeigu toks susidarė. Iš išperkamosios
sumos atimamos įsiskolintos sumos.

3.14.7. Kai draudimo sutartis nutraukiama draudėjo reikalavimu
bendrovėi (nustačius jos kaltę) pažeidus draudimo sutarties sąlygas,
draudėjui grąžinamos sumokėtos įmokos arba pagal draudimo sutartį sukauptas
kapitalas, jeigu jis viršija sumokėtu įmokų sumą, ir sumokama 1 % sukaupto
kapitalo dydžio išmoka, atskaičius draudėjo įsiskolintas sumas pagal
draudimo sutartį.

3.14.8. Jeigu draudėjas nėra nurodęs jokio kito įgaliotojo asmens, tai
po jo mirties p.ranešimą apie draudimo sutarties nutraukimą gauna naudos
gavėjas. Jeigu naudos gavėjo nėra arba jo buvimo vietos nustatyti
neįmanoma, tai pranešimas gali būti įteiktas draudėjo paveldėtojams.

3.15. Draudimo sutarties keitimas ir atnaujinimas

3.15.1. Laikydamasis 3.14.1 punkte nurodytų terminų, draudėjas gali
raštu pranešti apie pageidavimą visiškai nebemokėti arba mokėti mažesnes
įmokas. Jei draudėjas pareiškia norą visiškai nebemokėti įmokų, tai
bendrovė pagal faktiškai gautas įmokas perskaičiuoja draudimo sumą iki
tokios, už kurią įmokų mokėti nereikia. Perskaičiuojant draudimo sumą
atskaitomos draudimo sutarties keitimo išlaidos ir įsiskolintos įmokos.

3.15.2. Jei draudėjas pareiškia norą mokėti mažesnes įmokas, tai
bendrovė privalo tenkinti jo prašymą tik tada, kai naujai apskaičiuota
studijų stipendija ir ją atitinkančios draudimo įmokos yra ne mažesni už
bendrovės nustatytus minimalius dydžius. Priešingu atveju bendrovė turi
teisę nutraukti draudimo sutartį ir sumoketi išmokas, nustatytas 3.14.6
punkte.

3.15.3. Jei draudėjas pareiškė norą nebemokėti įmokų, o apskaičiuota
studijų stipendija mažesnė už bendrovės nustatytą minimalią, tai bendrovė
turi teisę nutraukti draudimo sutartį ir sumokėti išmokas, nustatytas
3.14.6 punkte.

3.15.4. Jeigu į draudimo sutartį buvo įtrauktas papildomas draudimas
našlaičio pensijai ir draudėjas pareiškia norą visiškai nebemokėti įmokų,
tai papildomas draudimas našlaičio pensijai nutrūksta. Sukauptas rezervas
panaudojamas apskaičiuojant naują draudimo sumą.

3.15.5. Jeigu draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos draudimo
apsauga pagal 3.8.2 punktą buvo sustabdyta, tai jos galiojimas atnaujinamas
kitą dieną po draudėjo įsiskolinimo padengimo.

Jeigu draudėjas nepadengia įsiskolinimo per 6 mėnesius nuo draudimo
apsaugos sustabdymo dienos, tai draudimo apsauga gali būti atnaujinta tik
su bendrovės sutikimu jos nustatytomis draudimo sąlygomis.

3.15.6. Keičiant arba atnaujinant draudimo sutartį galioja 3.14.4
punktas.

3.15.7. Šalių susitarimu draudimo sutartis gali būti performinama
pagal kitas galiojančias bendrovės draudimo taisykles.

3.16. Netesybos už draudimo rūšies taisyklių pažeidimus

3.16.1. Jeigu draudėjas per nustatytą terminą nesumoka draudimo įmokos
ar kitos sumos pagal draudimo sutartį, tai bendrovė gali pareikalauti
sumokėti 0,02 % delspinigius nuo nesumokėtų sumų už kiekvieną pavėluotą
dieną.

3.16.2. Jeigu bendrovė per nustatytą terminą nesumoka draudimo
išmokos, tai ji privalo sumokėti 0,02 % delspinigius nuo išmokų sumos už
kiekvieną pavėluotą dieną.

3.17. Draudimo sutarčių perleidimo tvarka

3.17.1. Bendrovė, informavusi draudėją prieš 2 mėnesius, gali
perleisti teises ir pareigas pagal

draudimo sutartis kitoms draudimo įmonėms tik įstatymuose nustatyta
tvarka.

3.17.2. Draudėjas turi teisę per nustatytą laikotarpį pareikšti
prieštaravimą bendrovėi dėl jo draudimo sutarties perdavimo kitai draudimo
įmonei.

3.17.3. Draudėjui pareiškus prieštaravimą, jo draudimo sutartis
nutraukiama nuo prieštaravimo rašto gavimo dienos. Draudėjui šiuo atveju
išmokama 3.14.6 punkte nustatyta išmoka.

3.18. Baigiamosios nuostatos

3.18.1. Draudimo sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

3.18.2. Ginčus, kylančius dėl draudimo sutarties, pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus sprendžia teismas, kuriam įstatymo nustatyta tvarka
priklauso nagrinėti bendrovės bylas.

3.18.3. Bendrovė turi teisę keisti taisykles, kurių pagrindu jau yra
pasirašyta sutartis, jeigu yra tenkinamos tokios sąlygos: pakeitimai yra
būtini, siekiant apginti apdraustojo interesus, arba apdraustojo padėtis po
pakeitimų pagerinama, arba po pakeitimų bendrovėi yra saugiau,. o
apdraustojo interesai del to nenukenčia.

Pakeitimus turi patvirtinti Draudimo priežiuros institucija.

3.18.4. Bendrovė taip pat turi teisę papildyti ir pakeisti taisyklių,
kurių pagrindu jau yra pasirašytos sutartys, atskirus straipsnius
sekančiais atvejais: pasikeitus arba atsiradus naujoms teisės normoms,
kuriomis vadovaujantis buvo sudarytos taisyklės, arba kai pasikeičia
teisinės normos, tiesiogiai liečiančios sutartį, arba esant objektyviam
būtinumui dėl ekonominės situacijos (pvz., hiperinfliacijai).

Naujos nuostatos privalo teisiškai ir ekonomiškai atitikti
pakeistąsias ir neturi lyginant su ankstesniąja redakcija teisiškai ir
ekonomiškai pabloginti apdraustųju padėties. Pakeitimus turi patvirtinti
Draudimo priežiuros institucija.

3.18.5. Apie pakeitimus pagal 3.18.3-3.18.4 punktus bendrovė draudėjui
praneša raštu. Jie įsigalioja po mėnesio nuo pranešimo, jeigu bendrovė
nenurodo kito termino. IŠVADOS
Studijų draudimo esmė yra gana aiški ir paprasta, bet gali atsitikti,
kad ne kiekvienam gali būti akivaizdu, kodėl verta pasirinkti šį studijų
finansavimo būdą.

Mums studentam ši problema gali būti nelabai aktuali tuo atžvilgiu,
kad mes mokame už savo vaiko studijas, o mūsų tėvai moka už mus pačius. Bet
apie būsimą vaikų ateitį verta pamastyti jau dabar, vaikui dar negimus.
Kiek iš mūsų yra tikri dėl ateities. Žymiai lengviau prognozuoti esamas
pajamas ir jomis disponuoti. Taigi, studijų draudimo tikslas –užtikrinti
finansinę gerovę ateityje, investuojant į tai esamas pajamas. Iš esmės ši
draudimo rūšis labai artima pensijos draudimui, tačiau įmokėtus pinigus
gaus ne kas kitas o jūsų vaikas.

Be abejo, vos ne didžiausiu privalumu galima laikyti tai, kad
apdraustojo mirties atveju sutartis nutraukiama, o įmokos nebemokamos. Dar
galima būtų pažymėti tai, kad draudimo suma negali sumažėti, ji gali tik
padidėti, t.y. jūs turite galimybę gauti daugiau pinigų, negu sumokėjote.
Pinigai jums gali būti išmokėti jūsšų pasirinktu būdu: kiekvieną mėnesį po
tam tikrą dalį arba visa suma iš karto, pasibaigus draudimo sutarties
terminui. Aišku, pinigai gali būti ir panaudoti gavėjo nuožiūra: arba iš
tikrųjų studijoms, kaip numato ši draudimo rūšis, arba bet kuriam kitam
tikslui. LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:
1) Ergo draudimo grupes augimas –dvigubas. [interaktyvus].[žiūrėta 2004

m. gegužė 8 d.]. Prieiga per internet1: <

http://www.ergo.lt/lt/privatus/ataskaitos.htm >

2) Ergo Lietuva gyvyb4s draudimas, UAB. [interaktyvus]. [žiūrėta 2004 m.

gegužė 8 d.]. Prieiga per internetą: <

http://www.vdpt.lt/imones.ism.phtml?id=50 >

3) Ergo Lietuva gyvybės draudimo 2002 m. metinė ataskaita.

[interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 m. vasario 27 d.]. Prieiga per

internetą: < http://www.ergo.lt/lt/privatus/apie/ataskaitos.htm >

4) Ergo Lietuva gyvybės draudimo 2001m. metinė ataskaita. [interaktyvus].

[Žiūrėta 2004 m. vasario 27 d.]. Prieiga per internetą: <

http://www.ergo.lt/lt/privatus/apie/ataskaitos.htm >

5) Sparčiai augusios ERGo grupes Lietuvoje draudimo portfelis viršijo 150

mln. Lt [Interaktyvus]. [žiūrėta 2004 m. gegužė 6 d]. Prieiga per

internetą: <

http://www.ergo.lt/lt/privatus/naujienos/?news_id=News3154&print=1 >.

6) Studijų draudimo taisyklės. [Interaktyvus]. [žiūrėta 2004 m. kovo 16

d.]. Prieiga per internetą: <

http://www.ergo.lt/lt/privatus/paslaugos/studijos/ >

7) Ergo internetinis puslapis: www.ergo.lt PRIEDAI:
I priedas. Papildomų paslaugų kainoraštis

Bendrovė gali pareikalauti apmokėti išlaidas, kurios neįtrauktos į
draudimo tarifus. Jeigu atskira išlaidu rūšis nebuvo mažesnė, tai jos turi
būti apmokėtos taip:

➢ Draudimo liudijimo dublikato išdavimas 50 Lt

➢ Papildomos draudimo liudijimo kopijos išdavimas 15 Lt

➢ Draudėjo pakeitimas 15 Lt

➢ Naudos gavėjo pakeitimas 15 Lt

➢ Išankstinis apmokėjimas ir jo grąžinimas 15 Lt

➢ Draudimo atstatymas 15 Lt

➢ Draudimo sutarties nutraukimo įforminimas 15 Lt

➢ Perviršio panaudojimo pakeitimai 15 Lt

➢ Pranešimas apie įsiskolinimą 6 Lt

➢ Techniniai draudimo pakeitimai 25 Lt

➢ Jeigu reikia mokėti už kelias paslaugas iš karto, tai apmokama tiktai

brangiausiai kainuojanti paslauga.

Leave a Comment