Ekonomiškai naudingiausio finansavimo būdo pasirinkimas

ĮVADAS

Laikoma, jog visi ekonominiai teisiniai santykiai, susiję su paskolomis, priklauso šiuolaikiniams ūkiniams santykiams. Tačiau taip iš tikrųjų nėra. Dokumentai liudija, jog nuoma žmonijai žinoma nuo senų laikų.
Išperkamosios nuomos sutarties ištakos siekia net Aristotelio laikus (384/383-322 m.pr.Kr.). Būtent Aristotelis teigė, kad “turto esmė yra jo naudojime, o ne teisėje į jį”. Kitaip sakant, tam kad gautum kažkokį tai pelną nebūtina turėti turto, pakanka tik teisės juo naudotis ir iš to gauti pajamas.
Nuomos sutartys buvo paplitusios IV a. pr.Kr. P.Baltus ir B.Major knygoje “Europos li

i
izingo mokykla” rašė, kad tokios sutartys buvo sudaromos Senovės Šumero valstybėje. Uro mieste rastos molinės lentelės liudija apie žemės ūkio įrankių, žemės, vandens šaltinių, buivolų ir kitų gyvūnų nuomą. Šios 1984m. rastos molinės lentelės pasakoja apie šventikus – nuomotojus, sudarinėjusius sutartis su vietiniais fermeriais. Tačiau senieji Šumero valstybės dokumentai nenurodo konkrečios lizingo atsiradimo datos ir tai nereiškia, jog tokios nuomos sutartys nebuvo sudarinėjamos anksčiau.
Anglų istorikas T.Clark, nagrinėjęs Hamurabio įstatymus, priimtus apie 1775-1750 m. pr. Kr., rado keletą straipsnių, kuriuose labai smulkmeniškai bei įv
v
vairiapusiškai išnagrinėti nuomos bei nuomos mokesčių variantai, turto užstato aplinkybės.
Kitos Senovės civilizacijos, įskaitant graikus, romėnus, egiptiečius, laikė nuomą patraukliu, prieinamu ir kartais netgi vieninteliu būdu įsigyti žemės, įrankių bei naminių gyvulių.
Ruošiantis investuoti ar ieškant būdų apyvartinėms lėšoms papildyti, reiktų ieškoti ti
i
inkamiausio finansavimo būdo.
Sprendimo būdai:
– tikslus ir gerai ištirtas finansavimo būdo pasirinkimas;
– ekspertų konsultacijos ir informacijos srauto sekimas;
– nuolatinis domėjimasis finansavimo produktais.

1. Fizinių ir juridinių asmenų finansavimo būdų įvertinimas ir apibūdinimas

Rinkoje finansavimas pagal objektą yra išskiriamas į dvi rūšis: fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys (individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, biudžetinės įstaigos ir pan.). Jų galimą kreditavimą irgi galima skaidyti į du pagrindinius blokus: tai per banką – suteikiamos paskolos bei lizingo bendroves – išperkamoji ir veiklos nuoma. Taip pat būtina įvardinti tokį juridinių asmenų apyvartinių lėšų finansavimo instrumentą kaip faktoringas, kurį šiuo metu Lietuvoje veikiančios bendrovės vykdo skirtingai: vienos per lizingo bendroves, kitos per banką. Toliau paanalizuosime kiekvieną produktą atskirai.
Iškelta problema: paaštrėjusi konkurencija fizinių ir juridinių asmenų finansavimo rinkoje. Jai sp

p
pręsti siūlomi tokie būdai:
□ tikslus ir gerai ištirtas finansavimo būdo pasirinkimas;
□ ekspertų konsultacijos ir informacijos srauto sekimas;
□ nuolatinis domėjimasis finansavimo produktais.

1.1. Paskolų analizė

Paskolas reiktų išskirti į dvi rūšis – pagal finansuojamą objektą: fiziniams asmenims ir verslui.

1.1.1 Fizinių asmenų galimos paskolos

Fiziniams asmenis reiktų išskirti 2 pagrindines paskolų rūšis: vartojamosios ir būsto (tiek įsigijimo, tiek remonto, tiek statybų) paskolos.

1.1.1.1. Vartojamosios paskolos
Ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo (toliau – Klientas), turintis Lietuvos Respublikos pilietybę ir gaunantis pastovias, oficialias pajamas arba asmuo (sulaukęs 18 metų), gyvenantis Lietuvos Respublikoje pagal laikiną ar pa

a
astovų migracijos tarnybos leidimą.

Bankas pripažįsta tik tuos laikinus migracijos tarnybos leidimus, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis už prašomos vartojamosios paskolos terminą.
Paskolos grąžinimo termino pabaigoje klientas turi būti ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus.
Klientas, prašantis paskolos, privalo turėti Banke savo vardu atidarytą banko sąskaitą, į kurią būtų pervedamas jo darbo užmokestis ar kitos pastovios pajamos arba paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo dieną klientas turi užtikrinti pakankamą banko sąskaitos likutį mokėjimui atlikti.
Kliento darbo sutartis turi būti neterminuota (arba terminas turi būti ne trumpesnis už kliento prašomos vartojamosios paskolos terminą), turi būti pasibaigęs bandomasis laikotarpis, jei Paskolų komitetas savo įgaliojimų ribose nenusprendžia kitaip.
Bankas turi teisę nesuteikti paskolos nenurodydamas atsisakymo priežasčių.
Vartojamosios paskolos tikslinė paskirtis – banko suteikta vartojamoji paskola, kurią klientas gali naudoti savo vartojamiesiems poreikiams patenkinti, išskyrus būstui ir kitam nekilnojamajam turtui pirkti, statyti, vertybiniams popieriams pirkti bei skoloms ir įsipareigojimams apmokėti, jei Paskolų komitetas savo įgaliojimų ribose nenusprendžia kitaip.
Vartojamosios paskolos grąžinimo šaltinis – pastovus, oficialus darbo užmokestis arba atlyginimas, įskaitant reguliariai gaunamas premijas ir komisinius.

Kitos pastovios (oficialios) pajamos, kurias klientas gali pagrįsti oficialiais dokumentais (pvz., nuomos sutartys, autorinės sutartys ir t.t.). Šalia sutarčių turi būti pateikiamos pažymos (išrašai iš banko sąskaitų), įrodančios tų pajamų gavimą.
Minimali paskolos suma – 1,000.00 litų arba ekvivalentas JAV doleriais/eurais.
Maksimali paskolos suma – 20,000.00 litų arba ekvivalentas JAV doleriais/eurais.
Vartojamosios paskolos suteikiamos litais, JAV doleriais arba eurais.

Paskola suteikiama, pervedant ją į kliento sąskaitą banke, ne vėliau kaip per tris darbo dienas po paskolos ir laidavimo sutarčių pasirašymo bei gyvybės draudimo ar draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutarties pateikimo, jei pagal taisyklių reikalavimus klientas privalo draustis gyvybę ar nuo nelaimingų atsitikimų.
Vartojamosios paskolos terminas:
· Minimalus terminas – 3 mėnesiai.
· Maksimalus terminas – 24 mėnesiai.
Paskola grąžinama anuiteto metodu.
Vartojamoji paskola turi būti pradėta grąžinti ne vėliau kaip antrąjį kalendorinį mėnesį po paskolos sutarties pasirašymo ir grąžinama kas mėnesį (pasirinktinai kiekvieno kalendorinio mėnesio 5, 15 ar 30 dienomis).
Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės:
· Sutuoktinio laidavimas visai paskolos sumai bei laikotarpiui, jei paskolos gavėjas turi sutuoktinį.
· Kito Bankui priimtino fizinio ar juridinio asmens laidavimas visai paskolos sumai bei laikotarpiui, jei paskolos gavėjas neturi sutuoktinio. Paskolų komitetas savo įgaliojimų ribose gali nuspręsti kitaip.
· Paskolos gavėjas privalo apdrausti savo gyvybę Banko naudai, Bankui priimtinoje draudimo įmonėje ne mažiau kaip 100 % paskolos vertės, jei paskolos sutarties pasirašymo dieną paskolos gavėjui yra 55 ir daugiau metų.

1.1.1.2. Būsto paskolos
Galimi finansavimo objektai: Gyvenamasis būstas, Sodo namas, Sodyba, Žemės sklypas, Rekonstrukcija, Remontas.

Paskolos gavėjas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo (toliau – Klientas, Paskolos gavėjas), turintis Lietuvos Respublikos pilietybę ir gaunantis pastovias, oficialias pajamas arba asmuo (sulaukęs 18 metų), gyvenantis Lietuvos Respublikoje pagal laikiną ar pastovų migracijos tarnybos leidimą, turintis jo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą ir gaunantis pastovias, oficialias pajamas Lietuvoje.
Bankas pripažįsta tik tuos laikinus migracijos tarnybos leidimus, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis už prašomos paskolos terminą.

Paskolos grąžinimo termino pabaigoje Paskolos gavėjui turi būti ne daugiau kaip 65 metai.

Paskolos paskirtis:
· Gyvenamajam būstui (butui arba namui), sodo namui, sodybai, ne žemės ūkio paskirties žemei pirkti;
· Gyvenamajam būstui, sodo namui, sodybai rekonstruoti arba remontuoti (apdailai);
· Gyvenamajam būstui, sodo namui, sodybai statyti;

Paskolos paskirtis gali būti keičiama atskiru paskolų komiteto sprendimu jo įgaliojimų ribose.
Paskolos sugrąžinimo šaltinis:
· Pastovus, oficialus darbo užmokestis arba atlyginimas, įskaitant reguliariai gaunamas premijas arba komisinius;
· Oficialios pajamos iš verslo išskyrus gaunamus dividendus ir įmonių savininkų palūkanas, gaunamas už lėšas paskolintas savo įmonei, jei paskolų komitetas savo kompetencijos ribose nenusprendžia kitaip.
· Kitos pastovios (oficialios) pajamos, kurias klientas gali pagrįsti oficialiais dokumentais (pvz. nuomos sutartys, autorinės sutartys ir t.t.). Šalia sutarčių turi būti pateikiamos pažymos ar išrašai iš banko sąskaitų, įrodančios tų pajamų gavimą.

Minimali paskolos suma – 10.000 litų, arba ekvivalentas JAV doleriais/eurais.
Jei paskola skirta būsto, sodo namo ar sodybos statybai, remontui ar rekonstrukcijai, tai paskolos suma negali viršyti statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbų sąmatos.

Jei klientas pageidauja įkeisti pinigines lėšas, esančias Banko sąskaitoje, tai paskolos suma negali viršyti 100 proc. įkeičiamų piniginių lėšų. Sprendimą dėl piniginių lėšų įkeitimo priima paskolų komitetas savo kompetencijos ribose.

Jei klientas pateikia bankui priimtino darbdavio laidavimą, tai paskolos suma negali viršyti 100 proc. perkamo, statomo, remontuojamo ar rekonstruojamo būsto, sodo namo, sodybos, žemės sklypo rinkos vertės ir 100 proc. kainos (darbų sąmatos), priklausomai, kuri iš šių sumų yra mažesnė. Sprendimą dėl darbdavio laidavimo, kaip papildomos užtikrinimo priemonės, priima paskolų komitetas savo kompetencijos ribose.
Paskolos terminas:
· Minimali paskolos trukmė – 1 metai;
· Maksimali paskolos trukmė – šiuo metu bankai suteikia iki 40 m. paskolas.

Paskola gali būti grąžinama lygiomis dalimis, kurios paskaičiuojamos padalinant paskolos sumą iš paskolos termino mėnesių skaičiaus – linijiniu metodu, arba anuiteto metodu – įmokos pagal paskolos sutartį atliekamos lygiomis dalimis, kurias sudaro už praėjusį mėnesį mokėtina palūkanų suma ir paskolos suma;
Pagrindinės prievolių užtikrinimo priemonės:
· Už paskolą perkamo, statomo, remontuojamo, rekonstruojamo gyvenamojo būsto, sodo namo, sodybos su žemės sklypu, ne žemės ūkio paskirties žemės įkeitimas;
· Kito gyvenamojo būsto ir žemės sklypo, ant kurio statomas gyvenamasis namas, sodo namas, sodyba, įkeitimas ;
· Sutuoktinio laidavimas. Sutuoktinio laidavimas yra privalomas kiekvienam paskolos gavėjui.
Galimos papildomos prievolių užtikrinimo priemonės:
· Bankui priimtinas darbdavio laidavimas.
· Piniginių lėšų, esančių Banko sąskaitoje, įkeitimas.
· Kito nekilnojamojo turto įkeitimas.

Nuo pradelstos paskolos sumos ir nuo esamų pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų, įvardintų paskolos sutartyje, yra mokami 0,08 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki pilno pradelstos paskolos dalies ir pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų sugrąžinimo į Banko sąskaitą dienos.

Delspinigių skaičiavimas yra nutraukiamas tą dieną, kai atitinkamas įsipareigojimas yra įvykdomas.

Įkeičiamo nekilnojamojo turto įvertinimas

Kartu su Banko reikalaujamais dokumentais klientas privalo pateikti ir Bankui priimtinų turto vertintojų ataskaitą apie įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertę, būklę ir likvidumą.
Bankui įkeičiamą nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemės sklypą) klientas privalo apdrausti Banko naudai Bankui priimtinoje draudimo įmonėje ne mažiau kaip 100 % įkeičiamo turto atstatomosios (atkuriamosios) arba rinkos vertės ir laikotarpiui, kuris būtų ne trumpesnis negu paskolos terminas plius du mėnesiai. Draudimo polise turi būti nurodyta, kad naudos gavėjas negali būti pakeistas iki draudimo galiojimo pabaigos;
Nekilnojamasis turtas turi būti apdraustas nuo šių draudiminių įvykių: gaisro, sprogimo, stichinės nelaimės ir trečiųjų asmenų neteisėtos veikos;

1.1.2. Verslo paskolos

Pagrindinės verslo paskolos išskiriamos šios: investicinės, apyvartiniam kapitalui, overdraftai, kredito linijos. Sąlygos nurodomos 1 ir 2 lentelėse.
1 lentelė
INVESTICINĖS PASKOLOS SĄLYGOS

1. Skolininkas
1.1. Visos įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje;1.2. Ankstesnė sėkminga skolinimosi istorija bankuose yra privalumas;1.3. Banko projekto finansavimo principai:1.4.1.jei verslas ar veiklos sritis yra pradedamas, iki 60 procentų projektinės sąmatos.1.4.2.jei verslas ar esama veiklos sritis yra plečiami, iki 70 procentų projektinės sąmatos.
2. Tikslas
2.1. Investicijos į įlgalaikį turtą (į įrengimus ir gamybines patalpas);2.2. Investicijos į kitą veiklą (priemones, investicijos į kitas įmones), reikalingą įgyvendinti projektą.
3. Paskolos grąžinimo šaltinis
3.1. Teigiami pinigų srautai iš įprastinės veiklos;3.1.1.Minimalus paskolos padengimo koeficientas (skaičiuojamas kaip pelno prieš mokesčius ir paskolos bei palūkanų sumos, grąžinamos atitinkamą laikotarpį, santykis) turi būti ne mažesnis kaip 1.3 karto. 3.2 Įkeisto turto realizavimas;
4. Suma
4.1. Minimali paskolos suma – 20.000 litų ekvivalentas, paskola teikiama litais, JAV doleriais,eurais arba kitomis užsienio valiutomis (pagal Skolininko pageidavimą);4.2. Maksimali paskolos suma – pagal Lietuvos banko nustatytus reikalavimus;
5. Laikotarpis
5.1. Minimalus paskolos laikotarpis yra 12 mėnesių;5.2. Maksimalus paskolos laikotarpis yra 84 mėnesiai.
6. Paskolos išdavimo grafikas
6.1. Bankas išduoda paskolą vienu arba keliais mokėjimais;6.2. Paprastai paskola yra išduodama ne ilgiau kaip per 6 mėnesius (jeigu kitaip nenustato atitinkamas Paskolų komitetas);6.3. Bankas perveda paskolą pagal turimas sutartis arba pateiktas apmokėti sąskaitas finansuojamo objekto pardavėjui/ reikalingų paslaugų suteikėjui. Paskolų komiteto sprendimu dalis paskolos gali būti pervedama į Skolininko sąskaitą.
7. Palūkanų norma
7.1. Investicinei paskolai gali būti nustatoma fiksuota palūkanų norma visam paskolos terminui arba kintanti palūkanų norma, kuri priklauso nuo bazinės palūkanų normos (LIBOR, EURIBOR arba kitos bazinės normos) keičiamos kas pusę metų ir pridedamos fiksuotos banko maržos;7.2. Esant kintamai palūkanų normai, Bankas privalo raštu informuoti Skolininką kiekvieną kartą, kai keičiama bazinė palūkanų norma.
8. Palūkanų skaičiavimas ir mokėjimas
8.1. Palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo tos dienos, kuomet Skolininko prašymu (mokėjimo pavedimu) lėšos yra nurašomos nuo paskolinės sąskaitos;8.2. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo negrąžintos paskolos sumos, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje 30 dienų;8.3. Palūkanos yra skaičiuojamos iki paskolos termino pabaigos;8.4. Palūkanos priskaičiuojamos kas mėnesį ir Skolininko turi būti sumokamos iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos.
9. Paskolos grąžinimas
9.1. Kaip taisyklė, paskola yra grąžinama lygiomis dalimis, kurios nustatomos padalinus paskolos sumą iš laikotarpio, kuriam yra suteikta paskola, mėnesių skaičiaus, atėmus lengvatinį periodą;9.2. Tik atskirais atvejais, atsižvelgus į esamus ir prognozuojamus piniginių srautų svyravimus, paskola gali būti grąžinama skirtingo dydžio sumomis ir ilgesniais intervalais negu kas mėnesį (tačiau intervalų ilgis jokiu būdu neturi būti ilgesnis kaip 6 mėn.);9.3. Galimas pirmos grąžinimo įmokos atidėjimas – iki 12 mėnesių, jei kitaip nenusprendžia Paskolų komitetas;9.4. Bankas kiekvieno mėnesio pabaigoje ar paskolos grąžinimo grafike nurodytą dieną be atskiro įspėjimo nurašo priskaičiuotas palūkanas ir dalinius paskolos grąžinimus nuo Skolininko sąskaitos banke, jei su Skolininku nėra raštiškai susitariama kitaip;
10. Prievolių įvykdymo užtikrinimas
10.1. Žemės ir pastatų įkeitimas;10.2. Kito nekilnojamojo ar kilnojamojo turto įkeitimas; jei įkeičiamos Skolininkui priklausančios atsargos, rekomenduojama įkeisti ir sąskaitą Banke (arba kituose bankuose);10.3. Finansinės lėšos (indėlis arba banko sąskaita) ir vertybiniai popieriai; 10.4. Garantijos ir laidavimai;10.5. Jei reikia, kitos Bankui priimtinos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės;10.6. Įkeičiamo turto ir suteikiamos paskolos santykis:10.6.1. Paskolos suma, kai įkeičiama žemė ir pastatai, neturi viršyti 70% įkeičiamo turto rinkos vertės. 10.6.2. Paskolos suma, kai įkeičiamas kitas nekilnojamas turtas, įrengimai ar atsargos (kitas Skolininko apyvartinis turtas), neturi viršyti 50% įkeičiamo turto rinkos vertės ir/arba balansinės atsargų (kito Skolininko apyvartinio turto) vertės.10.7. Paprastai, turi būti įkeičiamas pats investicijų objektas.10.8. Įkeičiama žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas, turi būti įvertinti Bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų (Regioninio Paskolų komiteto įgalioti Banko darbuotojai gali atlikti įkeičiamo turto vertinimą, kai vertinimo objektas yra butas arba gyvenamasis namas su žeme ir suteikiamos paskolos suma neviršyja 50000 litų sumos) jei kitaip nenusprendžia Paskolų komitetas;
11. Administravimo mokestis
11.1. Administravimo mokesčio dydis yra nurodytas Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose;11.2. Skolininkas privalo sumokėti administravimo mokestį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paskolos sutarties pasirašymo;11.3. Administravimo mokesčio dydis ir mokėjimo terminai gali būti keičiami Banko Paskolų komiteto sprendimu;
12. Įkeičiamo turto apdraudimas
12.1. Įkeičiamą nekilnojamą turtą (išskyrus žemę) Skolininkas privalo apdrausti Banko naudai visam paskolos terminui Bankui priimtinoje draudimo įmonėje nuo šių draudiminių įvykių:gaisro, sprogimo, stichinės nelaimės, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos. Nekilnojamojo turto draudimo suma, nustatyta draudimo sutartyje, negali būti mažesnė nei turto atstatomoji vertė. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad naudos gavėjas negali būti pakeistas iki draudimo galiojimo pabaigos.12.2. Įkeičiamą kilnojamą turtą (išskyrus finansines lėšas) Skolininkas privalo apdrausti Banko naudai rinkos arba balansine verte visam paskolos terminui Bankui priimtinoje draudimo įmonėje nuo šių draudiminių įvykių: gaisro, autoįvykių, vagystės, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos. Kilnojamojo turto draudimo suma, nustatyta draudimo sutartyje, negali būti mažesnė nei turto vertė, nustatyta įkeitimo sutartyje (kilnojamojo turto įkeitimo lakšte). Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad naudos gavėjas negali būti pakeistas iki draudimo galiojimo pabaigos. 12.3. Įkeičiamas kilnojamas turtas gali būti nedraudžiamas tik Banko Paskolų komiteto sprendimu;
13. Uždelsti mokėjimai
13.1. Nuo pradelstos paskolos sumos ir nuo esamų pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų, įvardintų paskolos sutartyje, yra mokami 0,06-0,08 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, jeigu Paskolų komitetas nenusprendžia kitaip. 13.2. Delspinigiai skaičiuojami iki pilno pradelstos paskolos dalies ir pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų sugrąžinimo į Banko sąskaitą dienos.13.3. Delspinigių skaičiavimas yra nutraukiamas tą dieną, kai atitinkamas įsipareigojimas yra įvykdomas.
14. Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau laiko
14.1. Bankas turi teisę reikalauti iš Skolininko priešlaikinio paskolos grąžinimo mokesčio.14.2. Bankas nereikalauja priešlaikinio paskolos grąžinimo mokesčio, jei Skolininkas raštu ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius informuoja Banką apie savo ketinimą grąžinti paskolą anksčiau sutartyje numatyto laiko.

2 lentelė
PASKOLOS APYVARTINIAM KAPITALUI SĄLYGOS

1. Skolininkas
1.1. Visos įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje;1.2. Ankstesnė sėkminga skolinimosi istorija bankuose yra privalumas;1.3. Banko projekto finansavimo principai:1.3.1.Finansuojamos įmonės turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų veiklos patirtį.
2. Tikslas
2.1. Trumpalaikis kreditavimas, siekiant patenkinti apyvartinio kapitalo poreikius.
3. Paskolos grąžinimo šaltinis
3.1. Teigiami pinigų srautai iš įprastinės veiklos;3.1.1.Minimalus paskolos padengimo koeficientas (skaičiuojamas kaip pelno prieš mokesčius ir paskolos bei palūkanų sumos, grąžinamos atitinkamą laikotarpį, santykis) turi būti ne mažesnis kaip 1.3 karto.3.2. Įkeisto turto realizavimas
4. Suma
4.1. Minimali paskolos suma 10.000 litųarba ekvivalentas JAV doleriais, eurais arba kita užsienio valiuta;4.2. Maksimali paskolos suma – pagal Lietuvos banko nustatytus reikalavimus;
5. Laikotarpis
5.1. Iki 12 mėnesių.
6. Paskolos išdavimo grafikas
6.1. Bankas išduoda paskolą vienu arba keliais mokėjimais;6.2. Paprastai paskola yra išduodama ne ilgiau kaip per 2 mėnesius
7. Palūkanų norma
7.1. Paskolai gali būti nustatoma fiksuota palūkanų norma visam paskolos terminui arba kintanti palūkanų norma, kuri priklauso nuo bazinės palūkanų normos (LIBOR, EURIBOR arba kitos bazinės normos) keičiamos kas pusę metų ir pridedamos fiksuotos banko maržos;7.2. Esant kintamai palūkanų normai, Bankas privalo raštu informuoti Skolininką kiekvieną kartą, kai keičiama bazinė palūkanų norma.
8. Palūkanų skaičiavimas ir mokėjimas
8.1. Palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo tos dienos, kuomet Skolininko prašymu (mokėjimo pavedimu) lėšos yra nurašomos nuo paskolinės sąskaitos.
8.2. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo negrąžintos paskolos sumos, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje 30 dienų8.3. Palūkanos yra skaičiuojamos iki paskolos termino pabaigos;8.4. Palūkanos priskaičiuojamos kas mėnesį ir Skolininko turi būti sumokamos iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos.
9. Paskolos grąžinimas
9.1. Paskola gali būti grąžinama lygiomis dalimis, kurios nustatomos padalinus paskolos sumą iš laikotarpio, kuriam yra suteikta paskola, mėnesių skaičiaus;9.2. Skolininkui pageidaujant, atsižvelgus į esamus ir prognozuojamus piniginių srautų svyravimus, paskola gali būti grąžinama skirtingo dydžio sumomis ir ilgesniais intervalais negu kas mėnesį;9.3. Banko Paskolų komiteto sprendimu paskola gali būti grąžinama vienu mokėjimu termino pabaigoje;9.4. Galimas pirmos grąžinimo įmokos atidėjimas – iki 9 mėnesių, jei kitaip nenusprendžia Paskolų komitetas;9.5. Bankas kiekvieno mėnesio pabaigoje ar paskolos grąžinimo grafike nurodytą dieną be atskiro įspėjimo nurašo priskaičiuotas palūkanas ir dalinius paskolos grąžinimus nuo Skolininko sąskaitos banke, jei su Skolininku nėra raštiškai susitariama kitaip;.
10. Prievolių įvykdymo užtikrinimas
10.1. Žemės ir pastatų įkeitimas;10.2. Kito nekilnojamojo ar kilnojamojo turto įkeitimas; jei įkeičiamos Skolininkui priklausančios atsargos, rekomenduojama įkeisti ir sąskaitą Banke (arba kituose bankuose);10.3. Finansinės lėšos (indėlis arba banko sąskaita) ir vertybiniai popieriai; 10.4. Garantijos ir laidavimai;10.5. Jei reikia, kitos Bankui priimtinos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės;10.6. Įkeičiamo turto ir suteikiamos paskolos santykis:10.6.1. Paskolos suma, kai įkeičiama žemė ir pastatai, neturi viršyti 70% įkeičiamo turto rinkos vertės. 10.6.2. Paskolos suma, kai įkeičiamas kitas nekilnojamas turtas, įrengimai ar atsargos (kitas Skolininko apyvartinis turtas), neturi viršyti 50% įkeičiamo turto rinkos vertės ir/arba balansinės atsargų (kito Skolininko apyvartinio turto) vertės.10.7. Paprastai, turi būti įkeičiamas pats investicijų objektas.10.8. Įkeičiama žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas, turi būti įvertinti Bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų (Regioninio Paskolų komiteto įgalioti Banko darbuotojai gali atlikti įkeičiamo turto vertinimą, kai vertinimo objektas yra butas arba gyvenamasis namas su žeme ir suteikiamos paskolos suma neviršyja 50000 litų sumos) jei kitaip nenusprendžia Paskolų komitetas;
11. Administravimo mokestis
11.1. Administravimo mokesčio dydis yra nurodytas Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose;11.2. Skolininkas privalo sumokėti administravimo mokestį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paskolos sutarties pasirašymo;11.3. Administravimo mokesčio dydis ir mokėjimo terminai gali būti keičiami Banko Paskolų komiteto sprendimu;
12. Įkeičiamo turto apdraudimas
12.1. Įkeičiamą nekilnojamą turtą (išskyrus žemę) Skolininkas privalo apdrausti Banko naudai visam paskolos terminui Bankui priimtinoje draudimo įmonėje nuo šių draudiminių įvykių:gaisro, sprogimo, stichinės nelaimės, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos. Nekilnojamojo turto draudimo suma, nustatyta draudimo sutartyje, negali būti mažesnė nei turto atstatomoji vertė. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad naudos gavėjas negali būti pakeistas iki draudimo galiojimo pabaigos.12.2. Įkeičiamą kilnojamą turtą (išskyrus finansines lėšas) Skolininkas privalo apdrausti Banko naudai rinkos arba balansine verte visam paskolos terminui Bankui priimtinoje draudimo įmonėje nuo šių draudiminių įvykių: gaisro, autoįvykių, vagystės, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos. Kilnojamojo turto draudimo suma, nustatyta draudimo sutartyje, negali būti mažesnė nei turto vertė, nustatyta įkeitimo sutartyje (kilnojamojo turto įkeitimo lakšte). Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad naudos gavėjas negali būti pakeistas iki draudimo galiojimo pabaigos. 12.3. Įkeičiamas kilnojamas turtas gali būti nedraudžiamas tik Banko Paskolų komiteto sprendimu;
13. Uždelsti mokėjimai
13.1. Nuo pradelstos paskolos sumos ir nuo esamų pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų, įvardintų paskolos sutartyje, yra mokami 0,08 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, jeigu Paskolų komitetas nenusprendžia kitaip. 13.2.Delspinigiai skaičiuojami iki pilno pradelstos paskolos dalies ir pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų sugrąžinimo į Banko sąskaitą dienos.13.3. Delspinigių skaičiavimas yra nutraukiamas tą dieną, kai atitinkamas įsipareigojimas yra įvykdomas.
14. Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau laiko
14.1. Bankas turi teisę reikalauti iš Skolininko priešlaikinio paskolos grąžinimo mokesčio;14.2. Bankas nereikalauja priešlaikinio paskolos grąžinimo mokesčio, jei Skolininkas raštu ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį informuoja Banką apie savo ketinimą grąžinti paskolą anksčiau sutartyje numatyto laiko.

3 lentelė
OVERDRAFT’o SĄLYGOS

1. Overdraft’o gavėjas
1.1. Visos įmonės, registruotos Lietuvos Respublikoje;1.2. Bendras reikalavimas –Skolininkas turi būti Banko klientas mažiausiai 3 mėnesius;1.3. Suteikus overdraftą Skolininkas per 60 dienų nuo overdrafto sutartie sudarymo, privalės vykdyti ne mažiau kaip 60 % visų bankinių atsiskaitymų per Banke turimą sąskaitą (-as).1.4. Ankstesnė sėkminga skolinimosi istorija bankuose yra privalumas.1.5. Skolininkas turi turėti ne mažesnę nei 1 metų veiklos patirtį;
2. Tikslas
2.1. Banko suteikta galimybė tam tikrą laiką turėti neigiamą (debetinį) banko sąskaitos balansą (likutį).
3. Overdraft’o grąžinimo šaltinis
3.1. Teigiami pinigų srautai iš įprastinės veiklos; 3.1.1.Minimalus paskolos padengimo koeficientas (skaičiuojamas kaip pelno prieš mokesčius ir paskolos bei palūkanų sumos, grąžinamos atitinkamą laikotarpį, santykis) turi būti ne mažesnis kaip 1.3 karto.3.2. Įkeisto turto realizavimas;
4. Suma
4.1. Iki 50 procentų vidutinių mėnesio pardavimų sumos, paskaičiuotos nuo paskutinių finansinių metų pardavimų (jeigu finansiniai metai nebuvo pilni imamas tik tas mėnesių skaičius už kuriuos buvo pardavimai). 4.2. Punkte 4.1 aprašyta nuostatos gali būti keičiama Banko Paskolų komiteto sprendimu;
5. Terminas
5.1. Overdraft’o limitas gali būti suteiktas 12 mėnesių laikotarpiui;5.2. Overdraft’o limitas gali būti suteiktas ilgesniam nei 12 mėnesių terminui atskiru Paskolų komiteto sprendimu;
6. Palūkanų norma
6.1. Overdraft’ui gali būti nustatoma fiksuota palūkanų norma visam overdraft’o terminui arba kintanti palūkanų norma, kuri priklausytų nuo bazinės palūkanų normos (LIBOR, EURIBOR arba kitos bazinės normos) keičiamos kas pusę metų ir pridedamos fiksuotos banko maržos;6.2. Esant kintamai palūkanų normai, Bankas privalo raštu informuoti Skolininką kiekvieną kartą, kai keičiama bazinė palūkanų norma.
7. Palūkanų skaičiavimas ir mokėjimas
7.1. Palūkanos yra skaičiuojamos kiekvieną dieną nuo panaudoto overdraft’o limito sumos, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje 30 dienų;7.2. Palūkanos neskaičiuojamos, kuomet Skolininkas pilnai padengia overdraft’o limitą;7.3. Palūkanas Skolininkas sumoka iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos.
8. Overdraft’o grąžinimas
8.1. Skolininkas gali panaudoti ir grąžinti overdraft’ą bet kuriuo metu, bet kokia suma, duoto limito ribose.
9. Prievolių įvykdymo užtikrinimas
9.1. Žemės ir pastatų įkeitimas;9.2. Kito nekilnojamojo ar kilnojamojo turto įkeitimas; jei įkeičiamos Skolininkui priklausančios atsargos, rekomenduojama įkeisti ir sąskaitą Banke (arba kituose bankuose);9.3. Finansinės lėšos (indėlis arba banko sąskaita) ir vertybiniai popieriai; 9.4. Garantijos ir laidavimai;9.5. Jei reikia, kitos Bankui priimtinos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės;9.6. Įkeičiamo turto ir suteikiamos paskolos santykis:9.6.1 Paskolos suma, kai įkeičiama žemė ir pastatai, neturi viršyti 70% įkeičiamo turto rinkos vertės. 9.6.2 Paskolos suma, kai įkeičiamas kitas nekilnojamas turtas, įrengimai ar atsargos (kitas Skolininko apyvartinis turtas), neturi viršyti 50% įkeičiamo turto rinkos vertės ir/arba balansinės atsargų (kito Skolininko apyvartinio turto) vertės.9.7. Paprastai, turi būti įkeičiamas pats investicijų objektas.9.8. Įkeičiama žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas, turi būti įvertinti Bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų (Regioninio Paskolų komiteto įgalioti Banko darbuotojai gali atlikti įkeičiamo turto vertinimą, kai vertinimo objektas yra butas arba gyvenamasis namas su žeme ir suteikiamos paskolos suma neviršyja 50000 litų sumos) jei kitaip nenusprendžia Paskolų komitetas;
10. Administravimo mokestis
10.1. Administravimo mokesčio dydis yra nurodytas Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose;10.2. Skolininkas privalo sumokėti administravimo mokestį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po overdraft’o sutarties pasirašymo;10.3. Administravimo mokesčio dydis ir mokėjimo terminai gali būti keičiami Banko Paskolų komiteto sprendimu;
11. Įsipareigojimo mokestis
11.1. Įsipareigojimo mokesčio dydis yra nurodytas Banko kainoraštyje;11.2. Įsipareigojimo mokestis yra skaičiuojamas nuo nepanaudotos overdraft’o limito sumos kiekvienos dienos gale, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje 30 dienų;11.3. Įsipareigojimo mokestis yra mokamas kartu su palūkanomis (iki paskutinės mėnesio darbo dienos);11.4. Įsipareigojimo mokesčio dydis ir mokėjimo terminai gali būti keičiami Banko Paskolų komiteto sprendimu;
12. Įkeičiamo turto apdraudimas
12.1. Įkeičiamą nekilnojamą turtą (išskyrus žemę) Skolininkas privalo apdrausti Banko naudai visam paskolos terminui Bankui priimtinoje draudimo įmonėje nuo šių draudiminių įvykių:gaisro, sprogimo, stichinės nelaimės, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos. Nekilnojamojo turto draudimo suma, nustatyta draudimo sutartyje, negali būti mažesnė nei turto atstatomoji vertė. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad naudos gavėjas negali būti pakeistas iki draudimo galiojimo pabaigos.12.2. Įkeičiamą kilnojamą turtą (išskyrus finansines lėšas) Skolininkas privalo apdrausti Banko naudai rinkos arba balansine verte visam paskolos terminui Bankui priimtinoje draudimo įmonėje nuo šių draudiminių įvykių: gaisro, autoįvykių, vagystės, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos. Kilnojamojo turto draudimo suma, nustatyta draudimo sutartyje, negali būti mažesnė nei turto vertė, nustatyta įkeitimo sutartyje (kilnojamojo turto įkeitimo lakšte). Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad naudos gavėjas negali būti pakeistas iki draudimo galiojimo pabaigos. 12.3. Įkeičiamas kilnojamas turtas gali būti nedraudžiamas tik Banko Paskolų komiteto sprendimu;
13. Uždelsti mokėjimai
13.1. Nuo pradelstos overdraft’o sumos ir nuo esamų pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų, įvardintų paskolos sutartyje, yra mokami 0,06-0,08 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, jeigu Paskolų komitetas nenusprendžia kitaip. Delspinigiai skaičiuojami iki pilno pradelstos overdraft’o dalies ir pradelstų palūkanų arba kitų mokėtinų sumų sugrąžinimo į Banko sąskaitą dienos.13.2. Delspinigių skaičiavimas yra nutraukiamas tą dieną, kai atitinkamas įsipareigojimas yra įvykdomas.

1.2. Lizingo ir faktoringo analizė

1.2.1 Smulkusis lizingas (faktoringas)

Smulkus faktoringas – tai sandoris, pagal kurį Lizingo bendrovė įsigyja Kliento (mažmeninės prekybos įmonės) reikalavimo teisę į Pirkėjo įsiskolinimą pagal Turto pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį.
Produkto paskirtis – kliento mažmeninės prekybos operacijų finansavimas, įgalinantis klientą:
· finansuoti Pirkėjus parduodant Turtą išsimokėtinai;
· administruoti ir surinkti reikalavimus į pirkėjų įsiskolinimus pagal pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį.
Klientas – tai šalyje, kurioje veikia Lizingo bendrovė, registruota ir savo veiklą vykdanti įmonė, kuri turi pastovias ir kontroliuojamas pajamas:
1. Įmonė laikosi įstatymais numatyto minimalaus akcijų kapitalo reikalavimo;
2. Mažiausiai per paskutinius 6 mėnesius įmonė vykdė aktyvią veiklą;
3. Įmonės minimalūs mėnesiniai grynieji pardavimai sudaro 6,400 eurų;
4. Informacijos apie šią įmonę nėra juoduosiuose sąrašuose (,,Hansapank Group” neturi pretenzijų šiam Klientui).
Pirkėjas – tai fizinis asmuo, turintis šalies, kurioje veikia Lizingo bendrovė, pilietybę arba leidimą nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi toje šalyje, bei pastovias ir kontroliuojamas pajamas, registruota ir Lizingo bendrovės šalyje savo veiklą vykdanti įmonė, kuri turi pastovias ir kontroliuojamas pajamas.
Finansuojamo turto rūšys:
· buitinė elektros technika (televizoriai, audio ir video aparatūra, kt.)
· buitinė technika (skalbimo mašinos, virtuvės įranga, kt.)
· furnitūra (baldai, kilimai, kt.)
· statybinės prekės (langai, durys, balkono turėklai, vonios kambario įranga, kt.)
· namų ūkio, miškininkystės, sodo mašinos (motoriniai pjūklai, žolės pjovimo mašinos, centrinio šildymo boileriai, židiniai, kt.)
· sporto prekės (dviračiai, treniruokliai, kt.)
· biuro technika
· kompiuteriai, papildoma įranga
· kopijavimo mašinos
· žemės ūkio mašinos
· medicininė įranga
· turistinės kelionės
· mokymo programos.
Turto įsigijimo kaina 125-12,800 eurų be PVM
Turtui keliami reikalavimai:
1. Turto kaina atitinka vidutinę rinkos kainą.
2. Turtas yra pakankamai likvidus pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties pasirašymo bei šios Sutarties galiojimo metu, jis turi pakankamai apibrėžtą ir stabilią antrinę realizacijos rinką
Finansuojama suma 125-12800 eurų be PVM, išimtiniais atvejais gali viršyti nurodytą sumą.
Pirmoji įmoka priklauso nuo pirkėjo rizikos lygio ir finansuojamo turto likvidumo:
· fiziniam asmeniui – mažiausiai 5 proc. Turto vertės
· juridiniam asmeniui – mažiausiai 15.25 proc. Turto vertės
Lizingo bendrovė priima sprendimą dėl Pirkėjo rizikos lygio ir finansuojamo Turto rizikos lygio įvertinimo, jei Kliento regreso dydis yra 0 proc. Jei Kliento regreso dydis yra 100 proc., tada Klientas priima sprendimą dėl Pirkėjo rizikos lygio įvertinimo ir finansuojamo Turto likvidumo.
Pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties laikotarpis nuo 6 iki 24 mėnesių

1.2.2. Išperkamoji nuoma

Pateiksime įrangos išperkamosios nuomos apibūdinimą, o kitų (automobilių, nekilnojamojo turto, sunkaus transporto) yra analogiški reikalavimai, tik skiriasi pats turtas.

Finansuojamo turto rūšys:
· Gamybos mašinos;
· Keltuvai, kranai;
· Ekskavatoriai, specialiosios paskirties vilkikai, kelių tiesimo mašinos;
· Sandėlių ir saugyklų įranga, laikinosios konstrukcijos;
· Kompiuterinė įranga;
· Apsaugos ir stebėjimo sistemos;
· Biuro technika ir baldai;
· Skalbimo ir džiovinimo mašinos;
· Šaldymo ir šildymo įranga, ventiliavimo ir oro kondicionavimo sistemos;
· Medicininė įranga;
· Žemės ūkio mašinos ir įrengimai;
· Miškininkystės mašinos ir įrengimai;
· Kitos mašinos ir įrengimai.
Turto įsigijimo kaina yra nuo 3,800 EUR (be PVM)
Turtui keliami reikalavimai:
· ekonomiškai naudingas turto eksploatavimo laikotarpis ilgesnis už išperkamosios nuomos laikotarpį;
· pakankamai aktyvi ir stabili antrinės realizacijos rinka;
· galimybė išmontuoti ir perinstaliuoti;
· turtas yra savarankiškas ir dalomas vienetas;
· turtą įvertino lizingo bendrovei priimtinas turto vertintojas (kai turto pardavėjas nėra turto gamintojas arba jo įgaliotas prekiautojas).

Įrengimų instaliavimo ir transportavimo kaina nefinansuojama. Jei minėtos išlaidos yra įtrauktos į įrengimų pirkimo kainą, tai pirmoji įmoka atitinkamai padidinama.
Finansuojama suma – nuo 2,600 EUR; viršutinė riba nustatoma vadovaujantis Kredito institucijų įstatymu.
Pirmoji įmoka, atsižvelgiant į finansuojamo turto ir kliento rizikos lygį, nuo 15 proc. turto įsigijimo kainos. Grįžtamojo lizingo atveju – 30 proc. turto įsigijimo kainos pinigine įmoka, kurią vadovaujantis 7.2 punktu galima pilnai arba dalinai pakeisti papildomomis įsipareigojimų užtikrinimo priemonėmis.
Papildomas užstatas priimamas tokia verte:
· Kilnojamasis turtas – 65 proc. nustatytos rinkos kainos;
· Gyvenamasis nekilnojamasis turtas – 66 proc. nustatytos rinkos kainos;
· Komercinis nekilnojamasis turtas – 60 proc. nustatytos rinkos kainos;
Lizingo laikotarpis, priklausomai nuo finansuojamo turto rūšies, būna nuo 6 iki 60 mėnesių.

1.2.3. Veiklos nuoma

Šiuo lizingo laikotarpiu klientas moka lizingo įmokas, siekiant padengti skirtumą tarp įsigijimo kainos ir likutinės vertės, bei priskaičiuotas palūkanas. Pasibaigus sutarties laikotarpiui, klientas ar kuris kitas jo įgaliotas tretysis asmuo turi teisę nusipirkti šį turtą už likutinę vertę. Tuo atveju, jeigu klientas nepageidauja pasinaudoti teise nusipirkti turtą, vadovaujantis perpirkimo sutartimi, kuri sudaroma kartu su lizingo sutartimi, turtas parduodamas pirminiam turto pardavėjui ar kitai lizingo bendrovei priimtinai komercinei struktūrai, su kuria sudaroma atitinkama sutartis.
Klientas:
· verslovė ar komercinė struktūra, registruota ir vykdanti savo veiklą Lietuvos teritorijoje;
· fizinis asmuo, turintis šalies, Lietuvos pilietybę;
· fizinis asmuo, turintis leidimą pastoviai arba laikinai gyventi Lietuvoje;
· lizingo bendrovė priima leidimą laikinai apsigyventi, jei šis galioja mažiausiai visą lizingo laikotarpį;
Kliento, kuris yra fizinis asmuo, arba kliento namų ūkio mėnesinės įmokos kliento turimiems ir jam taikytiniems įsiskolinimams padengti neturi viršyti 30 proc. kliento arba jo namų ūkio grynųjų pajamų, jei grynosios pajamos sudaro 830 eurų; 40 proc., jei grynosios pajamos viršija 830 eurų; ir 45 proc., jei grynosios pajamos viršija 1 300 eurų.
Finansuojamo turto rūšys:
· Lengvasis automobilis, mikroautobusas, krovininis furgonas;
· Sunkvežimis, autobusas.

Turto įsigijimo kaina – nuo 3 800 iki 40 000 eurų; išimties atveju kaina gali būti didesnė;
Turtui keliami reikalavimai:
1. lizingo sutarties sudarymo momentu turto amžius turi būti:

turtas – iki 7 – 9 metų;
2. pasibaigus lizingo sutarties terminui turto amžius turi būti:

nuo 9 iki 13 metų;

3. turtas turi būti pagamintas bendrai pripažinto gamintojo, o taip pat turi būti užtikrinta turto priežiūra ir remontas;

4. tiek lizingo sutarties sudarymo momentu, tiek sutarties vykdymo laikotarpiu keliamas likvidumo reikalavimas (pakankamai aktyvi ir stabili antrinės realizacijos rinka);

5. turto įvertinimą atliko lizingo bendrovei priimtinas turto vertintojas (tuo atveju, jeigu turto pardavėjas nėra turto gamintojas arba gamintojo įgaliotasis prekiautojas).

Vadovaujantis lizingo sutartimi, pasibaigus lizingo laikotarpiui, su lizingo bendrovei priimtinu pirkėju sudaroma turto perpirkimo sutartis.
Finansuojama suma – nuo 2 500 iki 36 000 eurų; išimties atveju suma gali būti didesnė.
Pirmoji įmoka priklauso nuo kliento ir finansuojamo turto rizikos lygio – nuo 10 proc. įsigyjamo turto vertės, tačiau išimties atvejais gali būti ir mažesnė. Kai lizingo bendrovė nutraukia lizingo sutartį anksčiau laiko, 3.1. punkte nurodyto turto atveju – nuo 0 proc. Jeigu turto rinkos vertė (kurią nustatė lizingo bendrovei priimtinas nepriklausomas vertintojas) viršija turto įsigijimo kainą daugiau nei 10 proc., pirmoji įmoka gali būti mažesnė nei 10 proc. įsigijimo kainos.
Maksimalus savifinansavimas: 70 proc. turto kainos.
Lizingo laikotarpis priklauso nuo finansuojamo turto rūšies – nuo 6 iki 72 mėnesių.
Turto likutinę vertę tarpusavio susitarimu nustato lizingo bendrovė, pardavėjas ir klientas;
Turto likutinė vertė nustatoma antrinės realizavimo rinkos vystymosi ir kitų jos ypatumų pagrindu bei atsižvelgiant į konkrečios transporto priemonės rūšį ir gamintojo likvidumą. Pasibaigus lizingo laikotarpiui, turto likutinė vertė negali viršyti apskaičiuotos turto rinkos kainos.
Kaip taisyklė, taikoma tokia verčių skalė (išimties atveju, gali būti didesnė):

Laikotarpis (metai) 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8
Vertė 50-90 proc. 40-70 proc. 20-60 proc. 11-50 proc. 11-40 proc. 11-30 proc. 11-25 proc. 11-20 proc. 11-20 proc.

Analogiškai veiklos nuomoje yra ir su kitu turtu (įranga).

1.2.4. Faktoringas

Kaip matyti iš pateiktos schemos, tarptautinis faktoringas nuo vidinio skiriasi tuo, kad čia debitorinio įsiskolinimo riziką prisiima faktoringo paslaugų teikėjas, esantis toje pačioje šalyje, kaip ir pirkėjas, nes jis žino vietines tradicijas, bendrą situaciją. Be to, tokiu būdu paprastai geriau atstovaujami ir ginami pardavėjo interesai.
Tarptautinio faktoringo sistemoje patvirtinta tokia mokesčių struktūra:
· komisinis mokestis nuo PVM sąskaitos-faktūros sumos laidavimo rizikai padengti (paprastai tarp 0,8 -1,5%);
· aptarnavimo mokestis už PVM sąskaitą-faktūrą ir kredito sąskaitą (paprastai apie 5-7 USD);
· banko pervedimo išlaidos/mokesčiai;

Prie išvardintų mokesčių pridedamos palūkanos už finansavimą (nuo avanso sumos).

Tarptautinio faktoringo privalumai:
· Įgalina sudaryti prekybinius sandorius naudojant faktoringą visame pasaulyje;
· Importo faktorius (IF) iš importuotojų reikalavimus surenka efektyviau;
· Pardavėjas su vietine faktoringo firma sudaro vieną faktoringo sutartį gimtąja kalba;
· Pirkėjui patogiau mokėti valstybės viduje, negu mokėti į užsienio įmonės atsiskaitomąją sąskaitą;
· Faktoringo paslaugų teikėjas dirba su keliomis valiutomis;
· Dažniausiai taikomas faktoringas be laidavimo;
· Standartizuota procedūra tarp faktorių (pašalina problemas, kylančias dėl skirtingų prekybos taisyklių, kalbos, teisinių nuostatų, reguliuojančių sandorius, ir t.t.);
· Pardavėjas gauna daugiau informacijos apie pirkėją ir pirkėjo valstybę;

Faktoringo alternatyvos prekyboje:
· Išankstinis apmokėjimas naudingas pardavėjui, o pirkėjo interesai lieka antrame plane (sumažina pirkėjo apyvartinį kapitalą ir perkamąją galią).
· Akredityvas (L/C) naudingas pardavėjui, o pirkėjui tenka didelės laiko ir finansinės sąnaudos (papildomas mokestis už banko patvirtinimą arba garantijas, iš pirkėjo gali būti reikalaujama banke deponuoti atitinkamą sumą ir kt.).
· Banko garantijos – ir pirkėjui, ir pardavėjui sandorio vykdymas vyksta sklandžiai, tačiau nauda tenka vėl pardavėjui. Pirkėjas įsipareigoja užstatyti turtą arba deponuoti reikiamą sumą.
· Draudimas – pardavėjas apsidraudžia nuo rizikos, susijusios su pirkėjo mokėjimo terminais. Trūkumas – negreitas pinigų atgavimas. Papildomai dar prisideda administravimo ir finansavimo išlaidos. Dažniausiai tai yra žymiai brangiau.

Faktoringo ekonominė nauda pardavėjui:
· galimybė gauti finansavimą neįkeičiant turto;
· pagerina likvidumą;
· pagerina skolininkų atsiskaitymo tvarką;
· galimybė gauti detalias ataskaitas apie klientus;
· palengvina planuoti pinigų srautus;
· leidžia gausiau parduoti;
· nereikalauja papildomų resursų;
· efektyvus pinigų surinkimas, kuris sumažina abejotinų, kad bus apmokėtos, sąskaitų dalį;
· leidžia siūlyti (ilgesnius) mokėjimo terminus;
· įgalina pasinaudoti tiekėjų siūlomomis nuolaidomis už apmokėjimą anksčiau laiko;
· reikia mažiau laiko mokėjimo problemoms spręsti;
· pagerina turto valdymą;

Eksportuotojui (žr. ir pardavėjo ekonominę naudą):
· lengviau siūlyti geresnes mokėjimo sąlygas pagal atliktą pirkėjo mokumo įvertinimą;
· padengia galimus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl neapmokėjimo, vėlavimo ar kliento bankroto;
· galimybė gauti gerą pirkėjo šalies įstatymų, mokėjimo sąlygų, informacijos apie pardavimą -pirkimą apžvalgą (konsultaciją);
· išvengiama vėlavimų ir nepatogumų, susijusių su bankiniais akredityvais;
· galimybė gauti apyvartinio kapitalo finansavimą, siekiant padidinti eksporto apimtis.

Pirkėjui:
· galimybė gauti geresnį apmokėjimo terminą;
· palengvina mokėjimus pardavėjui (fiksuotas mokėjimo terminas ir forma);
· padeda pritraukti tiekėjus;
· padidina perkamąją galią nenaudojant kitų finansavimo šaltinių.

Importuotojui (žr. ir pirkėjo ekonominę naudą):
· nereikia atidaryti akredityvų arba naudoti kitų apmokėjimą garantuojančių instrumentų;
· sumažėja išlaidos pervedant pinigus (vietoj tarptautinių pervedimų galimi pervedimai šalies viduje).

Įmonių grupės – pardavėjai:
· Didmenininkai, kurių klientai yra didesnės parduotuvės, parduotuvių tinklai arba prekybos centrai. Jiems problemų kelia mokėjimo terminai, reikalaujantys finansavimo, taip pat kitų papildomų garantijų trūkumas;
· Gamintojai. Svarbiausi argumentai- apsidraudimas nuo rizikos, gamybos ir pardavimų finansavimas;
· Tiekėjai, kurie parduoda prekes ar žaliavas gamintojams, – jiems problemų kelia mokėjimo terminai, reikalaujantys finansavimo, taip pat kitų papildomų garantijų trūkumas;
· Eksportuojančios firmos – svarbiausi aspektai priklauso nuo klientų ir šalių, į kurias prekės parduodamos: finansavimas, administravimas (bendravimas su partneriais sudėtingesnis), rizikos išvengimas (jie dažnai negali įvertinti su partneriais susijusios rizikos ir jos išvengti dėl didelių atstumų);
· Greitai augančios mažos ir vidutinio dydžio įmonės – svarbiausia įmonių grupė, kurioms reikia visų faktoringo teikiamų paslaugų;
· Didelių projektų vykdytojai. Esant konkurencijai, vienas iš pagrindinių pranašumų yra ilgas apmokėjimo terminas. Išaugus pardavimams, įmonės priverstos naudoti išorinius finansavimo šaltinius.
Aplinkybės, dėl kurių faktoringo panaudojimo galimybė yra sudėtinga
· pirkėjas turi reikalavimą prieš pirkėją;
· pardavėjas ir pirkėjas yra motininė/dukterinė įmonė;
· egzistuoja ginčitini reikalavimai tarp pardevėjo ir pirkėjo;
· prekės dar nėra pateiktos arba paslauga neatlikta (pvz.: pateikiama “proforma”).

Įprastos faktoringo sąlygos

Sutarties terminas iki 12 mėn. (gali būti pratęstas šalims susitarus).

Faktoringo avansas vidutiniškai 70 – 90% nuo PVM sąskaitos-faktūros sumos.

Faktoringo palūkanos 8-12% metinių

Komisinis mokestis 1. su pardavėjo laidavimu 0,1 – 0,3% (min. 10 LTL) nuo PVM sąskaitos-faktūros sumos;

2. be pardavėjo laidavimo 0,5 – 1,0% nuo PVM sąskaitos-faktūros sumos;

NB! Komisinio mokesèio dydis priklauso nuo administravimo sudëtingumo, laidavimo sàlygų, pirkëjo rizikos ir pan.

Sutarties mokestis iki 0,75% nuo faktoringo limito;

Maksimalus apmokėjimo terminas 90 d. (šalių susitarimu ir ilgiau);

Dokumentų analizės laikas 1-2 savaitės.

2. Paskolų ir lizingo rūšių palyginimas ir įvertinimas

2.1. Vartotojiškų paskolų ir smulkiojo lizingo (kreditinės kortelės) palyginimas

Vartojamosios paskolos:
– Sutartys sudaromos banke,
– Vertinant klientą atsižvelgiama į šeimos sudėtį,
– Privaloma sąskaita banke, klientas bent vieną kartą turi būti gavęs pajamas į sąskaitą banke, arba pateikti darbdavio įsipareigojimą pervesti darbo užmokęsti;
– Pateikiami dokumentai: pasas, soc. draudimo pažymėjimas, detali pažyma apie pajamas už 12 mėn.;
– Sutuoktinio (jei yra) laidavimas privalomas.
– Standartiškai maksimali suma iki 20’000 Lt, minimali – 1000 Lt;
– Paskolos terminas – nuo 3 iki 24 mėnesių;
– Mėnesio mokėjimas priklauso nuo paskolos sumos, sutarties laikotarpio, palūkanų normos;
– Imant naują paskolą pasirašoma nauja sutartis, t.y. pateikiami dokumentai, mokamas sutarties mokestis.
– Tikslinė paskirtis nėra tikrinama;
– Klientas gali gryninti pinigus;

Smulkusis lizingas ir kreditinė kortelė

Tik viena sutartis – ir klientas perka tiek kartų, kiek pageidauja. Nors 10 pirkinių iš karto! Kartu su kreditine kortele, suteikiamas kredito limitas, kuriuo galima laisvai disponuoti įsigyjant prekes ar paslaugas išsimokėtinai bet kuriuo metu. Be to, ši kortelė taip pat yra Eurocard – MasterCard Standard mokėjimo kortelė – su ja galima atsiskaityti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Kreditinė kortelė – tai naudinga, nes nėra jokių sutarties ir aptarnavimo mokesčių. Mėnesinės įmokos – nuo 50 lt. Kiekvienai kortelei galima pasirinkti vieną iš 3 fiksuotų mėnesinių įmokų priklausomai nuo pageidaujamo kredito limito bei laikotarpio.
Kreditinė kortelė –tai pats paprasčiausias būdas įsigyti tokias prekes ir paslaugas kaip:
· vaizdo ir garso aparatūra;
· buitinė technika;
· baldai, kilimai;
· mobilūs telefonai;
· statybinės medžiagos (langai, durys, vonios kambario įranga, kt.) ir paslaugos
· namų ūkio, miškininkystės, sodo mašinos, inventorius
· sporto ir laisvalaikio prekės
· turistinės kelionės
· turizmo įranga
· biuro technika
· kompiuteriai, papildoma įranga
· kopijavimo mašinos
· medicinos paslaugos
· apsaugos sistemos
· muzikos prekės
· optikos prekės
· foto prekės
· automobilio remontas ir detalės
· daug kitų prekių ir paslaugų

Kreditinės kortelės privalumai

ü Užmirškite, kad norint įsigyti norimą prekę ar pasinaudoti paslauga, reikia ilgai taupyti. Kreditinė kortelė leidžia pirkti kelis būtinus daiktus kai to reikia, o ne kai bus sukaupta reikiama suma. Tai pats šiuolaikiškiausias ir patogiausias būdas pirkti išsimokėtinai.
ü Kortelė prieinama kiekvienam, gaunančiam oficialias pajamas, kurios priklausomai nuo regiono turi būti nuo 480 Lt iki 600 Lt. Kortelė išduodama nemokamai, jos aptarnavimas yra nemokamas.
ü Mokamos tik palūkanos už panaudotą kredito limitą
Kiek kainuos prekė perkant kreditine prikimo išsimokėtinai kortele?
Fiksuotos mėnesinės įmokos dydis priklausys nuo kredito limito ir laikotarpio. Nesvarbu, kokia kredito limito dalis yra panaudota, fiksuota mėnesinė įmoka lieka nepakitusi. Metinė palūkanų norma – 17 proc. ir jokių papildomų mokesčių.
Sakykim, kliento kreditinės kortelės kredito limitas 2000 Lt
Klientas įsigyja daiktą ar paslaugą už 1200 Lt.
Esant mėnesio mokėjimui 130 Lt 10 mėnesių laikotarpyje klientas sumoka tik 1295 Lt, t.y. pabrangimas lygus 7,95 proc. nuo pradinės įsigyto daikto ar paslaugos vertės.
Be to, kiekvieną grąžintą fiksuotą mėnesio įmoką vėl galima naudoti prekėms ar paslaugoms įsigyti.
Norėdamas įsigyti išsimokėtinai prekę, kurios vertė yra didesnė nei suteiktas kredito limitas, trūkstamą sumą klientas gali įnešti į EGO kortelės sąskaitą.
Fiksuotos mėnesio įmokos
ü Fiksuota mėnesio įmoka kiekvieną mėnesį yra automatiškai nuskaitoma nuo kortelės turėtojo banko sąskaitos jo pasirinktą mėnesio dieną.
ü Jei bendra pirkinių suma yra mažesnė nei fiksuota mėnesinė įmoka, iš banko sąskaitos mokėjimo dieną nurašoma tik faktinė pirkinių suma. Priskaičiuota palūkanų suma bus sumažintas kredito limitas.
ü Jei bendra pirkinių suma yra mažesnė nei kredito limitas, fiksuotos mėnesio įmokos yra nurašomos nuo banko sąskaitos iki to momento, kol visiškai atsiskaitoma už prekes ar paslaugas.

2.2. Nekilnojamojo turto lizingo ir būsto paskolų palyginimas

Būsto lizingo privalumai:
· naujos statybos būstui palūkanos skaičiuojamos nuo finansuojamos sumos be PVM, t.y. nuo 15,25% mažesnės sumos (pinigai);
· nereikia teismo leidimo įkeisti būstą, jei yra nepilnamečių vaikų (laikas; rizika, kad negaus);
· nėra įkeitimo procedūros (laikas ir pinigai);
· nereikia deklaruoti turto (laikas);
· nereikia pačiam registruoti būsto nekilnojamojo turto registre (laikas);
· nereikia gyvybės draudimo, net jei kliento amžius virš 55 metų (pinigai);
· nereikia draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, net jei kliento profesija rizikinga (pinigai);
· maženi reikalavimai pajamoms (galimybė gauti didesnį finansavimą);
· nėra būtinas sutuoktinio laidavimas.

Trūkumai:
Įstatyminė problema: nekilnojamojo turto mokestis.

Yra vilčių: 2003 metų pradžioje bus svarstomi šio mokesčio įstatymo pakeitimai. Tikimasi, kad ši problema bus išspręsta.

Pavyzdys:
• klientas perka būstą už 118.000 Lt
• skolinama 100% būsto kainos
• laikotarpis – 6 mėnesiai
• metinės palūkanos – 6%
• grąžinimas vykdomas anuiteto metodu

1. Naujas būstas (iki 2 metų), perkamas iš juridinio asmens (pvz.statybininko)

Išvada: palūkanos skaičiuojamos nuo mažesnės sumos, todėl tiesioginiai lizingo kaštai mažesni nei paskolos atveju

2. Naujas būstas (iki 2 metų), perkamas iš fizinio asmens

Išvada: grąžinimai apmokestinami PVM, todėl lizingas tampa gerokai brangesnis už paskolą

2.3. Grįžtamasis lizingas ar verslo paskolos?

Grįžtamojo lizingo atveju viskas vyksta daug paprasčiau: klientas parduoda turtą lizingo bendrovei ir už tai gauna lėšų savo poreikiams.
Privalumai:
– didesnė finansuojama suma;
– mažiau laiko (nereikia hipotekų ir pan.);
– nėra įkeitimo kaštų;
– nebūtina žemės nuoma po pastatais.
Trūkumai:
– reikia atsižvelgti į balansines vertes (atsiranda pelno mokestis);
– lengviesiems automobiliams PVM;
– kartais klientai “baiminasi” prarasti nuosavybę.

Išvados ir pasiūlymai

1. Labai svarbus yra tikslus finansavimo būdo pasirinkimas;
1. Klientui būtina įvertinti savo laiko kaštus;
3. Būsto finansavimui būtina atsižvelgti į jo (būsto) amžių ir pardavėją;
4. Apyvartinių lėšų finansavimas nebūtinai geriausias šaltinis yra paskola – grįžtamasis lizingas, faktoringas – labai patrauklios ir kartais tikrai geresnės finansavimo priemonės;
5. Prieš imant vartotojišką paskolą būtina patikrinti kitas alternatyvas: galiojančios nuolaidų sistemos kreditinėms kortelėms, patogumas ir kiti veiksniai;
6. Įsigijant automobiliu, įranga ir sunkųjį transportą – tinkamiausias finansavimo šaltinis lizingas;
5. Neturint užstato – galimas apyvartinių lėšų finansavimo būdas – faktoringas, be to įgaunami kiti privalumai:
· galimybė gauti finansavimą neįkeičiant turto;
· pagerina likvidumą;
· pagerina skolininkų atsiskaitymo tvarką;
· galimybė gauti detalias ataskaitas apie klientus;
· palengvina planuoti pinigų srautus;
· leidžia gausiau parduoti;
· nereikalauja papildomų resursų;
· efektyvus pinigų surinkimas, kuris sumažina abejotinų, kad bus apmokėtos, sąskaitų dalį;
· leidžia siūlyti (ilgesnius) mokėjimo terminus;
· įgalina pasinaudoti tiekėjų siūlomomis nuolaidomis už apmokėjimą anksčiau laiko;
· reikia mažiau laiko mokėjimo problemoms spręsti;
· pagerina turto valdymą;
7. Mažmeninei prekybai pagyvinti pardavėjai turėtų naudoti – smulkųjį lizingą arba vartotjišką faktoringą, didmeninei – faktoringą.
8. Norint įmonei plėstis ir augti – būtina naudotis finasavimo šaltiniais, tik reikia visus išanalizuoti, kuris tinkamiausias.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Cholmogorova Inga. Mokesčių pagaliai – į lizingo ratus// Verslo žinios. – 1998. – Lapkr.27. – P.12.
2. Dainauskienė I. Lizingas/ Vadovams apie valdymą ir ekonomiką (1). – Vilnius, 1996.
3. Daukšaitė Ona, Lisauskas Kęstutis. Lizingo finansinė ir mokestinė apskaita// Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – 1999. – Birž.1. – P.8-9.
4. Girdzijauskas S. Finansiniai skaičiavimai bankininkystėje, komercijoje, draudime, versle
5. Grigaliauskas Antanas. Nauja paslauga lizingo rinkoje: naudotų automobilių lizingas// Keturi ratai. – 1998. – Kovas. – P.66.
6. Gruodis J. Lizingas. Galbūt tai išeitis stokojančioms lėšų įmonėms//Naujasis kapitalas. – 1994. – Nr.4, 9, 10, 11.
7. http://www.bdl-leasing-verband.de
8. Karaliūnas Arūnas. Išperkamoji nuoma – rizikingas sandoris// Lietuvos rytas. – 1998. – Saus24.
9. Krasauskas D. Lizingo rinkos plėtrą Lietuvoje anksčiau stabdė Seimas, o dabar žinių stoka// Lietuvos rytas.- 1996.- Nr.35. – P.23.
10. Lakis V. Lizingo apskaita Vakarų šalyse// Apskaita ir kontrolės.- 1995. – Nr.10.
11. Leontjeva Elena. Dėl Lietuvos respublikos lizingo įstatymo projekto// Mokesčių žinios. – 1998. – Birž.29-Liep5. – P.11.
12. Lietuvos Bankininkystės, Draudimo ir Finansų institutas. Know-How Fund Lizingas. – Vilnius, 1997.
13. Schweitzer Roger Leasingentscheidung in Kapitalgesellschaften. Eine theoretische und empirische Analyse. – DUV.: 1997.
14. Sperauskaitė Eglė. Lukštenasi smulkusis lizingas// Verslo žinios. – 1999. – Baland.13. – P.8.
15. Staniulytė Teresė. Lizingą globos asociacija// Verslo žinios. – 1998. – Lapkr.27. – P.12.
16. www.lizingas.lt
17. www.hansa.lt
18. Tyriamieji darbai ir prezentacijos.