Darbo vietų vetinimas

TURINYS
1. Įmonės ir jos veiklos aprašymas 3
2. Darbo vietų aprašymas
2.1. Direktoriaus darbo vietos aprašymas 4
2.2. Sekretorės – administratorės darbo vietos aprašymas 5
2.3. Vadybininko darbo vietos aprašymas 6
2.4. Trenerio darbo vietos aprašymas 7
2.5. Buhalterės darbo vietos aprašymas 8
3. Darbo vietų reikalavimų analizė
3.1 Reikalavimų detalizavimas pagal Ženevos schemą ir REFA 8
3.2 Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas 9
3.3 Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas 9
3.4 Porinio sulyginimo rezultatai 9
3.5 Kriterijų reikalavimų pakopų ir reikalavimų vertės nustatymas 101. Įmonės ir jos veiklos aprašymas
Įmonės pavadinimas: Viešoji įstaiga Kauno Krepšinio mėgėjų lyga
Veiklos pobūdis: sporto populiarinimas, sporto paslaugų teikimas gyventojams.
Adresas: R.Kalantos g. 36, Kaunas
Kauno Krepšinio mėgėjų lyga – Viešoji įstaiga, t.y. pelno nesiekianti organizacija.
Įmonės veikos pobūdis – sporto populiarinimas, sporto paslaugų teikimas gyventojams. Pagrindinė įmonės veikla – Kauno miesto krepšinio pirmenybių suaugusių ir jaunimo grupėse organizavimas, vykdymas ir aptarnavimas. Taip pat krepšinio mokykla “Perkūnas”, veikianti įvairių miesto mokyklų sporto salėse. Krepšinio mokykloje dirba 4 treneriai. Mokyklą lanko vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 19 metų.

1. pav. Įmonės organizacinė valdymo sistema.2. Darbo vietų aprašymas
Pasirinktos šios darbo vietos:
Direktorius
Sekretorė – administratorė
Vadybininkas
Treneris
Buhalterė
2.1 Direktoriaus darbo vietos aprašymas
Darbo vietos aprašymas Darbo vieta: darbo stalas – 12 m2 25 m2 ploto kabinete, atskirta stikline pertvara, aukštis – 3 m.;apšildymas – normalus; apšvietimas – dienos šviesa, bendras patalpos šviestuvas, stalinė lempa; taip pat daug laiko yra praleidžiama važinėjant organizaciniais reikalais.
Pareigos Direktorius
Darbo vietos pavaldumas Nepavaldus niekam
Darbo vietai pavaldžios vietos Sekretorė –administratorė, buhalterė, vadybininkė, treneriai, krepšinio teisėjai.
Darbo vietos funkcijos ir uždaviniai Įmonės vadovas. Jis kontroliuoja visų darbuotojų darbą, bendrauja su rėmėjais, komandų vadovais, sudarinėja varžybų grafikus, paskirsto teisėjus rungtynėms.
Atsakomybė Atsako už savo, visų darbuotojų darbą, įmonės veiklos legalumą, teisėtumą ir įstatymų laikymąsi.
Fizinis darbo vietos apkrovimas Mažas
Protinis darbo vietos apkrovimas Labai didelis
Darbo dokumentai Pareiginės instrukcijos, LR įmonių veiklą reguliuojantys įstatymai, LR sporto įstatymas, LR darbo kodeksas.
Darbo priemonės Kompiuteris, telefonas, faksas, kanceliarijos priemonės, automobilis.
Darbo sąlygos Puikios
Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui
Aukštasis išsilavinimas vadybos srityje, komunikabilumas, sugebėjimas vadovauti kolektyvui, įstatymų išmanymas, krepšinio taisyklių, varžybų organizavimo ir vykdymo sistemų žinojimas.

2.2 Sekretorės – administratorės darbo vietos aprašymas
Darbo vietos aprašymas Darbo vieta: darbo stalas – 3 m2 25 m2 ploto kabinete, aukštis – 3 m.;apšildymas – normalus; apšvietimas – dienos šviesa, bendras patalpos šviestuvas, stalinė lempa.
Pareigos Sekretorė – administratorė
Darbo vietos pavaldumas Pavaldi direktoriui
Darbo vietai pavaldžios vietos Valytoja
Darbo vietos funkcijos ir uždaviniai Organizuoja biuro darbą, atsakinėja į telefono skambučius, priiminėja interesantus, tvarko biuro dokumentaciją, pildo žiniaraščius, kontroliuoja valytojos darbą, informuoja vadybininką, kokių darbo priemonių reikia valytojai.
Atsakomybė Už savo darbą ir jo kokybę, už valytojos darbo kokybę
Fizinis darbo vietos apkrovimas Nėra
Protinis darbo vietos apkrovimas Labai didelis
Darbo dokumentai Pareiginės instrukcijos, žiniaraščių pildymo taisyklės
Darbo priemonės Kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, spausdintuvai, kanceliarijos priemonės
Darbo sąlygos Geros
Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui
Aukštesnysis išsilavinimas vadybos srityje, komunikabilumas, mokėjimas dirbti kompiuteriu ir org. technika, raštvedybos išmanymas.

2.3 Vadybininko darbo vietos aprašymas
Darbo vietos aprašymas Darbo vieta: darbo stalas – 3 m2 25 m2 ploto kabinete, aukštis – 3 m.;apšildymas – normalus; apšvietimas – dienos šviesa, bendras patalpos šviestuvas, stalinė lempa; taip pat daug laiko yra praleidžiama važinėjant po sporto sales, pas rėmėjus, į reklamos agentūras, ir kt. į pareigas įeinančiais reikalais.
Pareigos Vadybininkas
Darbo vietos pavaldumas Pavaldus direktoriui
Darbo vietai pavaldžios vietos Varžybų sekretorės
Darbo vietos funkcijos ir uždaviniai Rūpinasi renginių reklama, krepšinio mokyklos inventoriumi, aprangomis, kontroliuoja varžybų sekretorių darbą, aprūpina jas reikiamomis darbo priemonėmis, aprūpina biurą kanceliarijos priemonėmis, valytoją darbo priemonėmis, apipavidalina interneto puslapį, suvedinėja į jį varžybų rezultatus, kontroliuoja tinklapio administratoriaus darbą
Atsakomybė Už savo darbą, jo savalaikį atlikimą ir kokybę, už tinklapio administratoriaus darbą, už varžybų sekretorių darbą.
Fizinis darbo vietos apkrovimas Mažas
Protinis darbo vietos apkrovimas Didelis
Darbo dokumentai Pareiginės instrukcijos
Darbo priemonės Kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, spausdintuvas, automobilis, kanceliarijos priemonės
Darbo sąlygos geros
Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui
Aukštasis išsilavinim…as vadybos srityje, komunikabilumas, sugebėjimas vadovauti kolektyvui, derybų vedimo įgūdžiai, įstatymų išmanymas, krepšinio taisyklių, varžybų organizavimo ir vykdymo sistemų žinojimas, mokėjimas dirbti kompiuteriu, grafinėmis programomis, apipavidalinti interneto puslapius.

2.4 Trenerio darbo vietos aprašymas
Darbo vietos aprašymas Darbo vieta – nuomojama sporto salė, stadionas; apšildymas – normalus, apšvietimas – standartinis, esantis sporto salėje.
Pareigos Sporto mokyklos krepšinio treneris
Darbo vietos pavaldumas Pavaldus direktoriui
Darbo vietai pavaldžios vietos Nėra
Darbo vietos funkcijos ir uždaviniai Organizuoja ir veda vaikų treniruotes, dalyvauja varžybose, informuoja vadybininką, kokio inventoriaus reikia, renka mokestį iš vaikų, pildo žiniaraščius ir atsiskaito buhalterei.
Atsakomybė Už savo darbą, už vaikų saugumą treniruotėse, varžybose ir kelionėse.
Fizinis darbo vietos apkrovimas Didelis
Protinis darbo vietos apkrovimas Didelis
Darbo dokumentai Krepšinio trenerio normatyvai, pareiginės instrukcijos, vaikų sąrašai, žiniaraščiai
Darbo priemonės Sportinė apranga, kamuoliai, kitas sporto inventorius.
Darbo sąlygos Geros
Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui
Aukštasis krepšinio trenerio išsilavinimas, komunikabilumas, sugebėjimas vadovauti vaikų kolektyvui, krepšinio taisyklių, varžybų organizavimo ir vykdymo sistemų žinojimas.

2.5 Buhalterės darbo vietos aprašymas
Darbo vietos aprašymas Darbo vieta: darbo stalas – 3 m2 25 m2 ploto kabinete, aukštis – 3 m.;apšildymas – normalus; apšvietimas – dienos šviesa, bendras patalpos šviestuvas, stalinė lempa; taip pat daug laiko yra praleidžiama važinėjant po sporto sales, pas rėmėjus, į reklamos agentūras, ir kt. į pareigas įeinančiais reikalais.
Pareigos Buhalterė
Darbo vietos pavaldumas Pavaldi direktoriui
Darbo vietai pavaldžios vietos Nėra
Darbo vietos funkcijos ir uždaviniai Veda įmonės buhalterinę apskaitą, atsiskaito valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms.
Atsakomybė Už savo darbą, jo savalaikį atlikimą ir kokybę, už trenerių savalaikį mokesčių surinkimą ir jų atsiskaitymą..
Fizinis darbo vietos apkrovimas Nėra
Protinis darbo vietos apkrovimas Labai didelis
Darbo dokumentai Pareiginės instrukcijos, LR įstatymai ir norminiai aktai.
Darbo priemonės Kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, spausdintuvas, automobilis, kanceliarijos priemonės.
Darbo sąlygos geros
Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui
Aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas, komunikabilumas, įstatymų ir norminių aktų išmanymas, mokėjimas dirbti kompiuteriu ir org. technika.3. Darbo vietų reikalavimų analizė
3.1 Reikalavimų detalizavimas pagal Ženevos schemą ir REFA
Pagrindiniai Ženevos schemos reikalavimai REFA reikalavimai Detalizavimas
I. Galimybės 1. Žinios2. Fizinė būklė Išsimokslinimas, patyrimas, protinio išsivystymo lygisSveikata, fizinis pasiruošimas, koordinacija
II. Atsakomybė 3. Atsakomybė Už save, už kitų dabą, už kitų saugumą
III. Apkrovimas 4. Protinis5. Fizinis Dėmesys, mąstymo įtampa ir intensyvumasDinaminis, statinis, vienpusis
IV. Darbo sąlygos 6. Aplinkos įtaka Klimatas, drėgmė, švara, dulkės, garai, triukšmas, apšvietimas, darbo sauga3.2 Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas
Kriterijų sąrašas
1. Žinios
2. Darbo patirtis
3. Atsakomybė
4. Fizinis apkrovimas
5. Protinis apkrovimas3.3 Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas
1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
2 3 4 5 3 4 5 4 5 53.4 Porinio sulyginimo rezultatai
Kriterijus Balai Reikšmingumas %
1. Žinios 2 20
2. Darbo patirtis 3 30
3. Atsakomybė 3 30
4. Fizinis apkrovimas 1 10
5. Protinis apkrovimas 1 10
Iš viso 10 1003.5 Kriterijų reikalavimų pakopų ir reikalavimų vertės nustatymas
Kriterijai Reikalavimų vertė (balai)
I. Žinios
1. Vidurinis išsimokslinimas 20
2. Aukštesnysis išsimokslinimas 40
3. Aukštesnysis išsimokslinimas + profesija 60
4. Aukštasis išsimokslinimas 80
5. Aukštasis išsimokslinimas + profesija 100
Viso: 300
II. Darbo patirtis
3 mėn. 30
1 m. 60
2 m. 90
3 m. 120
5m. 150
Viso: 450
III. Atsakomybė
1. Už savo darbą 30
2. Už savo ir kitų dabą 60
3. Už savo ir kitų darbą ir kitų saugumą 90
4. Už savo darbą + materialinė 120
5. Už savo ir kitų darbą ir kitų saugumą + materialinė 150
Viso: 450

IV. Fizinis apkrovimas
1. Nėra fizinio apkrovimo 10
2. Mažas fizinis apkrovimas 20
3. Didelis fizinis apkrovimas 30
Viso: 60
V. Protinis apkrovimas
1. Darbas, nereikalaujantis įtempto mąstymo 10
2. Vidutinis protinis apkrovimas 20
3. Didelis protinis apkrovimas: įtemptas mąstymas, dėmesys ir darbo intensyvumas 30
4. Labai didelis protinis apkrovimas labai: įtemptas mąstymas, dėmesys, darbo intensyvumas 40
Viso: 100

4. Darbo vietų vertinimas ir galutinių rezultatų apskaičiavimas
4.1 Darbo vietų įvertinimas
Darbo vieta Kriterijai Balai
1) Direktorius Žinios 100
Darbo patirtis 150
Atsakomybė 150
Fizinis apkrovimas 10
Protinis apkrovimas 40
Viso: 450
2) Sekretorė – administratorė Žinios 60
Darbo patirtis 60
Atsakomybė 60
Fizinis apkrovimas 10
Protinis apkrovimas 40
Viso: 230
3) Vadybininkas Žinios 60
Darbo patirtis 90
Atsakomybė 120
Fizinis apkrovimas 20
Protinis apkrovimas 30
Viso: 320
4) Treneris Žinios 100
Darbo patirtis 30
Atsakomybė 150
Fizinis apkrovimas 30
Protinis apkrovimas 30
Viso: 340
5) Buhalterė Žinios 60
Darbo patirtis 90
Atsakomybė 120
Fizinis apkrovimas 10
Protinis apkrovimas 40
Viso: 320

4.2 Darbo užmokesčio apskaičiavimas
Darbo užmokesčio fondas – 4800 Lt
Darbo vietų įvertinimo balų skaičius – 1660
Vieno balo vertė – 2.89 Lt _ 3 Lt
Darbo vieta Balų suma Darbo užmokestis, Lt
Direktorius 450 1350
Sekretorė – administratorė 230 690
Vadybininkas 320 960
Treneris 340 1020
Buhalterė 320 960