Darbo vietų vetinimas

TURINYS1. Įmonės ir jos veiklos aprašymas 32. Darbo vietų aprašymas2.1. Direktoriaus darbo vietos aprašymas 42.2. Sekretorės – administratorės darbo vietos aprašymas 52.3. Vadybininko darbo vietos aprašymas 62.4. Trenerio darbo vietos aprašymas 72.5. Buhalterės darbo vietos aprašymas 83. Darbo vietų reikalavimų analizė3.1 Reikalavimų detalizavimas pagal Ženevos schemą ir REFA 83.2 Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas 93.3 Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas 93.4 Porinio sulyginimo rezultatai 93.5 Kriterijų reikalavimų pakopų ir reikalavimų vertės nustatymas 101. Įmonės ir jos veiklos aprašymasĮmonės pavadinimas: Viešoji įstaiga Kauno Krepšinio mėgėjų lygaVeiklos pobūdis: sporto populiarinimas, sporto paslaugų teikimas gyventojams.Adresas: R.Kalantos g. 36, KaunasKauno Krepšinio mėgėjų lyga – Viešoji įstaiga, t.y. pelno nesiekianti organizacija. Įmonės veikos pobūdis – sporto populiarinimas, sporto paslaugų teikimas gyventojams. Pagrindinė įmonės veikla – Kauno miesto krepšinio pirmenybių suaugusių ir jaunimo grupėse organizavimas, vykdymas ir aptarnavimas. Taip pat krepšinio mokykla “Perkūnas”, veikianti įvairių miesto mokyklų sporto salėse. Krepšinio mokykloje dirba 4 treneriai. Mokyklą lanko vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 19 metų.

1. pav. Įmonės organizacinė valdymo sistema.2. Darbo vietų aprašymasPasirinktos šios darbo vietos: DirektoriusSekretorė – administratorėVadybininkasTrenerisBuhalterė2.1 Direktoriaus darbo vietos aprašymasDarbo vietos aprašymas Darbo vieta: darbo stalas – 12 m2 25 m2 ploto kabinete, atskirta stikline pertvara, aukštis – 3 m.;apšildymas – normalus; apšvietimas – dienos šviesa, bendras patalpos šviestuvas, stalinė lempa; taip pat daug laiko yra praleidžiama važinėjant organizaciniais reikalais.Pareigos DirektoriusDarbo vietos pavaldumas Nepavaldus niekamDarbo vietai pavaldžios vietos Sekretorė –administratorė, buhalterė, vadybininkė, treneriai, krepšinio teisėjai.Darbo vietos funkcijos ir uždaviniai Įmonės vadovas. Jis kontroliuoja visų darbuotojų darbą, bendrauja su rėmėjais, komandų vadovais, sudarinėja varžybų grafikus, paskirsto teisėjus rungtynėms.Atsakomybė Atsako už savo, visų darbuotojų darbą, įmonės veiklos legalumą, teisėtumą ir įstatymų laikymąsi.

Fizinis darbo vietos apkrovimas MažasProtinis darbo vietos apkrovimas Labai didelisDarbo dokumentai Pareiginės instrukcijos, LR įmonių veiklą reguliuojantys įstatymai, LR sporto įstatymas, LR darbo kodeksas.Darbo priemonės Kompiuteris, telefonas, faksas, kanceliarijos priemonės, automobilis.Darbo sąlygos PuikiosReikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojuiAukštasis išsilavinimas vadybos srityje, komunikabilumas, sugebėjimas vadovauti kolektyvui, įstatymų išmanymas, krepšinio taisyklių, varžybų organizavimo ir vykdymo sistemų žinojimas.

2.2 Sekretorės – administratorės darbo vietos aprašymasDarbo vietos aprašymas Darbo vieta: darbo stalas – 3 m2 25 m2 ploto kabinete, aukštis – 3 m.;apšildymas – normalus; apšvietimas – dienos šviesa, bendras patalpos šviestuvas, stalinė lempa.Pareigos Sekretorė – administratorėDarbo vietos pavaldumas Pavaldi direktoriuiDarbo vietai pavaldžios vietos ValytojaDarbo vietos funkcijos ir uždaviniai Organizuoja biuro darbą, atsakinėja į telefono skambučius, priiminėja interesantus, tvarko biuro dokumentaciją, pildo žiniaraščius, kontroliuoja valytojos darbą, informuoja vadybininką, kokių darbo priemonių reikia valytojai.Atsakomybė Už savo darbą ir jo kokybę, už valytojos darbo kokybęFizinis darbo vietos apkrovimas NėraProtinis darbo vietos apkrovimas Labai didelisDarbo dokumentai Pareiginės instrukcijos, žiniaraščių pildymo taisyklėsDarbo priemonės Kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, spausdintuvai, kanceliarijos priemonėsDarbo sąlygos GerosReikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojuiAukštesnysis išsilavinimas vadybos srityje, komunikabilumas, mokėjimas dirbti kompiuteriu ir org. technika, raštvedybos išmanymas.

2.3 Vadybininko darbo vietos aprašymasDarbo vietos aprašymas Darbo vieta: darbo stalas – 3 m2 25 m2 ploto kabinete, aukštis – 3 m.;apšildymas – normalus; apšvietimas – dienos šviesa, bendras patalpos šviestuvas, stalinė lempa; taip pat daug laiko yra praleidžiama važinėjant po sporto sales, pas rėmėjus, į reklamos agentūras, ir kt. į pareigas įeinančiais reikalais.Pareigos VadybininkasDarbo vietos pavaldumas Pavaldus direktoriuiDarbo vietai pavaldžios vietos Varžybų sekretorės

Darbo vietos funkcijos ir uždaviniai Rūpinasi renginių reklama, krepšinio mokyklos inventoriumi, aprangomis, kontroliuoja varžybų sekretorių darbą, aprūpina jas reikiamomis darbo priemonėmis, aprūpina biurą kanceliarijos priemonėmis, valytoją darbo priemonėmis, apipavidalina interneto puslapį, suvedinėja į jį varžybų rezultatus, kontroliuoja tinklapio administratoriaus darbąAtsakomybė Už savo darbą, jo savalaikį atlikimą ir kokybę, už tinklapio administratoriaus darbą, už varžybų sekretorių darbą.Fizinis darbo vietos apkrovimas MažasProtinis darbo vietos apkrovimas DidelisDarbo dokumentai Pareiginės instrukcijosDarbo priemonės Kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, spausdintuvas, automobilis, kanceliarijos priemonėsDarbo sąlygos gerosReikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojuiAukštasis išsilavinim…as vadybos srityje, komunikabilumas, sugebėjimas vadovauti kolektyvui, derybų vedimo įgūdžiai, įstatymų išmanymas, krepšinio taisyklių, varžybų organizavimo ir vykdymo sistemų žinojimas, mokėjimas dirbti kompiuteriu, grafinėmis programomis, apipavidalinti interneto puslapius.

2.4 Trenerio darbo vietos aprašymasDarbo vietos aprašymas Darbo vieta – nuomojama sporto salė, stadionas; apšildymas – normalus, apšvietimas – standartinis, esantis sporto salėje.Pareigos Sporto mokyklos krepšinio trenerisDarbo vietos pavaldumas Pavaldus direktoriuiDarbo vietai pavaldžios vietos NėraDarbo vietos funkcijos ir uždaviniai Organizuoja ir veda vaikų treniruotes, dalyvauja varžybose, informuoja vadybininką, kokio inventoriaus reikia, renka mokestį iš vaikų, pildo žiniaraščius ir atsiskaito buhalterei.Atsakomybė Už savo darbą, už vaikų saugumą treniruotėse, varžybose ir kelionėse.Fizinis darbo vietos apkrovimas DidelisProtinis darbo vietos apkrovimas DidelisDarbo dokumentai Krepšinio trenerio normatyvai, pareiginės instrukcijos, vaikų sąrašai, žiniaraščiaiDarbo priemonės Sportinė apranga, kamuoliai, kitas sporto inventorius.Darbo sąlygos GerosReikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojuiAukštasis krepšinio trenerio išsilavinimas, komunikabilumas, sugebėjimas vadovauti vaikų kolektyvui, krepšinio taisyklių, varžybų organizavimo ir vykdymo sistemų žinojimas.

2.5 Buhalterės darbo vietos aprašymasDarbo vietos aprašymas Darbo vieta: darbo stalas – 3 m2 25 m2 ploto kabinete, aukštis – 3 m.;apšildymas – normalus; apšvietimas – dienos šviesa, bendras patalpos šviestuvas, stalinė lempa; taip pat daug laiko yra praleidžiama važinėjant po sporto sales, pas rėmėjus, į reklamos agentūras, ir kt. į pareigas įeinančiais reikalais.Pareigos BuhalterėDarbo vietos pavaldumas Pavaldi direktoriuiDarbo vietai pavaldžios vietos NėraDarbo vietos funkcijos ir uždaviniai Veda įmonės buhalterinę apskaitą, atsiskaito valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms.Atsakomybė Už savo darbą, jo savalaikį atlikimą ir kokybę, už trenerių savalaikį mokesčių surinkimą ir jų atsiskaitymą..Fizinis darbo vietos apkrovimas NėraProtinis darbo vietos apkrovimas Labai didelisDarbo dokumentai Pareiginės instrukcijos, LR įstatymai ir norminiai aktai.Darbo priemonės Kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, spausdintuvas, automobilis, kanceliarijos priemonės.Darbo sąlygos gerosReikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojuiAukštesnysis buhalterinis išsilavinimas, komunikabilumas, įstatymų ir norminių aktų išmanymas, mokėjimas dirbti kompiuteriu ir org. technika.3. Darbo vietų reikalavimų analizė3.1 Reikalavimų detalizavimas pagal Ženevos schemą ir REFAPagrindiniai Ženevos schemos reikalavimai REFA reikalavimai DetalizavimasI. Galimybės 1. Žinios2. Fizinė būklė Išsimokslinimas, patyrimas, protinio išsivystymo lygisSveikata, fizinis pasiruošimas, koordinacijaII. Atsakomybė 3. Atsakomybė Už save, už kitų dabą, už kitų saugumąIII. Apkrovimas 4. Protinis5. Fizinis Dėmesys, mąstymo įtampa ir intensyvumasDinaminis, statinis, vienpusisIV. Darbo sąlygos 6. Aplinkos įtaka Klimatas, drėgmė, švara, dulkės, garai, triukšmas, apšvietimas, darbo sauga3.2 Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymasKriterijų sąrašas1. Žinios2. Darbo patirtis3. Atsakomybė4. Fizinis apkrovimas5. Protinis apkrovimas3.3 Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas1 1 1 1 2 2 2 3 3 42 3 4 5 3 4 5 4 5 53.4 Porinio sulyginimo rezultataiKriterijus Balai Reikšmingumas %1. Žinios 2 202. Darbo patirtis 3 303. Atsakomybė 3 304. Fizinis apkrovimas 1 105. Protinis apkrovimas 1 10Iš viso 10 1003.5 Kriterijų reikalavimų pakopų ir reikalavimų vertės nustatymasKriterijai Reikalavimų vertė (balai)

I. Žinios 1. Vidurinis išsimokslinimas 202. Aukštesnysis išsimokslinimas 403. Aukštesnysis išsimokslinimas + profesija 604. Aukštasis išsimokslinimas 805. Aukštasis išsimokslinimas + profesija 100 Viso: 300II. Darbo patirtis3 mėn. 301 m. 602 m. 903 m. 1205m. 150 Viso: 450III. Atsakomybė1. Už savo darbą 302. Už savo ir kitų dabą 603. Už savo ir kitų darbą ir kitų saugumą 904. Už savo darbą + materialinė 1205. Už savo ir kitų darbą ir kitų saugumą + materialinė 150 Viso: 450

IV. Fizinis apkrovimas1. Nėra fizinio apkrovimo 102. Mažas fizinis apkrovimas 203. Didelis fizinis apkrovimas 30 Viso: 60V. Protinis apkrovimas1. Darbas, nereikalaujantis įtempto mąstymo 102. Vidutinis protinis apkrovimas 203. Didelis protinis apkrovimas: įtemptas mąstymas, dėmesys ir darbo intensyvumas 304. Labai didelis protinis apkrovimas labai: įtemptas mąstymas, dėmesys, darbo intensyvumas 40 Viso: 100

4. Darbo vietų vertinimas ir galutinių rezultatų apskaičiavimas4.1 Darbo vietų įvertinimasDarbo vieta Kriterijai Balai1) Direktorius Žinios 100 Darbo patirtis 150 Atsakomybė 150 Fizinis apkrovimas 10 Protinis apkrovimas 40 Viso: 4502) Sekretorė – administratorė Žinios 60 Darbo patirtis 60 Atsakomybė 60 Fizinis apkrovimas 10 Protinis apkrovimas 40 Viso: 2303) Vadybininkas Žinios 60 Darbo patirtis 90 Atsakomybė 120 Fizinis apkrovimas 20 Protinis apkrovimas 30 Viso: 3204) Treneris Žinios 100 Darbo patirtis 30 Atsakomybė 150 Fizinis apkrovimas 30 Protinis apkrovimas 30 Viso: 3405) Buhalterė Žinios 60 Darbo patirtis 90 Atsakomybė 120 Fizinis apkrovimas 10 Protinis apkrovimas 40 Viso: 320

4.2 Darbo užmokesčio apskaičiavimasDarbo užmokesčio fondas – 4800 LtDarbo vietų įvertinimo balų skaičius – 1660Vieno balo vertė – 2.89 Lt _ 3 LtDarbo vieta Balų suma Darbo užmokestis, LtDirektorius 450 1350Sekretorė – administratorė 230 690Vadybininkas 320 960Treneris 340 1020Buhalterė 320 960