Darbo ekologija ir priešinimasis permainoms

6 Darbo ekologija ir priešinimasis permainomsDarbo ekologija ir permainosNegalime išvengti toli siekiančio restruktūrizavimo proceso. Centrinių restruktūrizavimo teorijos faktorių ateinančiais „ekologiniais dešimtmečiais”.Ekosisteminė perspektyva gali patiekti statybines plytas vadovavimo ir darbo organizavimo teorijai ir apskritai permainų veiklai. Kasdienines permainas ne visada galima pastebėti.Bet kuriame permainų procese, kuris trunka tam tikrą laiką, susiduriame su ypatingu reiškiniu – pasipriešinimu. Pasipriešinimu laikome sąmoningą ar nesąmoningą žmonių ar grupių opoziciją permainoms.

Pasipriešinimo išvengimas ar kelio jam užkirtimas yra svarbi viso sėkmingo pertvarkymo ir ypač į aplinką orientuoto pertvarkymo garantija. Bendrovės viena po kitos ateityje plėtos ir įgyvendins su aplinka susijusio restruktūrizavimo strategijas, o jų vykdymas turės derintis su organizacijos ekologiniais principais. ir remdamasi savo patirtimi. Organizacijos ekologiniai principai, susiję su permainų procesais l Situacija. Ant streiko slenksčioProblema. Problemos sprendimui reikia rasti prityrusį žmogų, jam suteikti plačius įgaliojimus. Jis turi išspręsti konfliktą ir grąžinti verslą į konstruktyvias vėžes. Netrukus po to, apibūdindamas situaciją, jis iškėlė tokią hipotezę.Hipotezė Vadovybė ir darbininkai neteisingai įsivaizduoja, kad jų interesai susikerta. Jie veikia vieni prieš kitus, kad apgintų savo pačių interesus. Šis neteisingas supratimas ir yra konflikto pagrindas. Konfliktą galima išspręsti, jeigu abi šalys pripažins bendrą interesą, kad verslas turi išlikti ir toliau plėtotis.Organizacinis ekologinis paaiškinimas: ekosistemoje visi komponentai priklauso vieni nuo kitų dėl jų pačių egzistencijos. Organizacijos individai ir grupės tarpusavyje priklauso vienas nuo kito ir turi aukštesnius bendrus interesus.Jau seniai verslo bendrija laiko, jog kova tarp skirtingų grupių ar lygių yra natūrali ir neišvengiama. Pavyzdžiui, derybose dėl atlyginimų dera dar pakalbėti apie dalyvaujančias „šalis”. Jeigu sugebėsime pažvelgti anapus tariamai konfliktuojančių interesų, rasime nemažai sprendimų, kurie šiaip yra blokuojami.

Į „interesų konfliktus” galima žiūrėti kaip į nesusipratimus arba blogos komunikacijos rezultatą. Viskas yra tarpusavy susiję2 situacija. Komunikacijos suirimas korporacijos vadovybėjeOrganizacinis ekologinis paaiškinimas: individai ir (arba) žmonių grupės gina savo teritoriją nuo įsibrovėlių ir hierarchinius postus nuo konkurentų.Nevaržomai bendradarbiauti, paprašyti sektoriaus pagalbos, sprendžiant sunkius klausimus, nemenkindamas savo orumo.Neracionalų poelgį galima interpretuoti kaip natūralių procesų, kuriuos turime traktuoti konstruktyviai, išraišką.3 situacija. Stiprėjanti kompetencija didina produktyvumąNuolat randama smulkmenų, kurias reikėjo pataisyti. Organizacinis ekologinis paaiškinimas. Mažų krūvių komponentai (indukcija) gali duoti didelių krūvių efektus ekosistemoje ir organizacijose. Didelių krūvių komponentai (indukcija) gali duoti mažų krūvių efektus ekosistemoje ir organizacijose.„mažas kupstelis gali apversti didelį vežimą. Didelis vežimas negali apversti mažo kupstelio”. Mažas poveikis gali sukelti didelių pasikeitimų. Šito pavyzdys gali būti bendrovė, kuri rengėsi įvesti naują darbo laiko apskaitos sistemą.Darbuotojai visi iki vieno protestavo prieš naują darbo laiko apskaitos sistemą. 4 situacija. Apyvartos smukimasPrekybos sustingimo priežastis yra ta, jog klientai nebepasitiki bendrove, nes bendrovė per dažnai kaitaliojo savo profilį. Organizacinis ekologinis paaiškinimas: visoms sistemoms ir organizacijoms yra būdingas teorinis optimalus atvirumo lygis:— uždaros sistemos ir monokultūros išsigimsta ir išnyksta;— visiškai atviros sistemos netenka savo vientisumo, identiškumo ir fokuso.Uždarų sistemų” principą – verslai, kurie nereaguoja į rinkos impulsus ir gyvena savo uždarame pasaulyje. Įvairovė yra teigiamos „įtampos” ir kartu stabilumo kriterijus. Būtina siekti pusiausvyros tarp imlumo rinkos signalams ir ilgalaikio vientisumo bei identiškumo5 situacija. 10% produktyvumo padidėjimasNumatytas mokymas, kad tarnautojus būtų galima perkelti toje pačioje organizacijoje. Kai kuriems buvo pasiūlyta atleidimo pašalpa. Buvo ištyrinėtos įdarbinimo galimybės kitose bendrovėse. Pasamdytas neetatinis konsultantas. Organizacinis ekologinis paaiškinimas: visi ekosistemos komponentai turi funkciją. Visi poelgiai organizacijoje turi funkciją.
Jeigu komponentai arba poelgiai pasikeitė arba tapo pašalinti, esmingesnės funkcijos turi užimti jų vietą.Nesąmoningas ar slaptas solidarumas su tais, kurie dėl produktyvumo kėlimo turėjo prarasti darbą. Tik atsižvelgus į šį motyvą, buvo galima įgyvendinti reikiamas priemones.Pasipriešinimas išreiškia norą išlaikyti funkciją.6 situacija. Blogai dirbanti vyriausybinė organizacijaPrastai panaudojamas laikas, yra daugybė netoleruotino klientų aptarnavimo įstaigoje atvejų, organizacija, kuri vadovaujasi lygybės principais, būdingi smarkūs ginčai tarp bendradarbių ir kova dėl valdžios. Konkurencija tarp bendradarbių ir kova dėl valdžios buvo individualių bandymų nustatyti hierarchiją ten, kur jos nebuvo, išraiška. Sprendimas. Programa numatė pakeisti visą atsiskaitymo tvarką. Uždrausti susirinkimai, neturintys aiškios temos. Profesinių sąjungų atstovai, įpratę kreiptis tiesiogiai į bet kurį jiems reikiamą lygį, buvo nukreipiami pas atsakingą asmenį. Organizacinis ekologinis paaiškinimas. Ekosistemos gali būti apibūdintos kaip hierarchijos. Žmonių sistemos sudaro hierarchijas ir veikia hierarchiniu metodu. Organizacijos visada sudaro hierarchijas.Šioje organizacijoje gamybinį darbą trukdė konfliktai tarp bendradarbių, kova dėl valdžios, nereikalingi susirinkimai. Tačiau patirtis dažniausiai rodo, jog naudingiausia socialiniam klimatui yra aiški hierarchija.Kad būtų galima priimti hierarchiją kaip teigiamą organizacijos dalį, svarbu atskirti organizacijos hierarchiją nuo kitų hierarchijos tipų. Nereikia painioti verčių hierarchijos su organizacijos hierarchija. Visi organizacijos individai yra vienodai vertingi. Struktūrinė hierarchija su aiškiai apibrėžtomis atsakomybės ir valdžios sritimis įgalina lanksčiai veikti.7 situacija. Įstringa kokybės sertifikato projektasPasipriešinimą priemonių įgyvendinimui sukėlė tai, kad tarnautojams nebuvo pranešta apie naują užduotį – gauti kokybės sertifikatą. Nebuvo žinoma apie strateginius tikslus, strateginę situaciją rinkoje, nei apie kitus elementus, o tai būtų paryškinę padėtį. Organizacinis ekologinis paaiškinimas: įtakų poveikis ekosistemai ir organizacijoms priklauso nuo:— įtakos turinio;
— konteksto;— tvarkos, kuria įtaka ateina;— sistemos plėtros stadijos.Kitais žodžiais tariant, tarnautojams ir viduriniajai vadovybei buvo pateiktos užduotys be jokio tikslesnio paaiškinimo. Reikalinga informacija.8 situacija. Per daug permainų pernelyg trumpu laikotarpiuSustabdyti naująją programą. Išimtis padaryta kai kuriam parengiamajam darbui, kuris tam tikrą laiką dar turėjo būti tęsiamas. Programą nutarta vėl pradėti po kokių dvejų metų, bet jau truputį mažesniu mastu. Konflikto dingstys iškart sumenkėjo. Teigiamas produktyvumo lygis, pasiektas prieš sužlugimą, buvo atkurtas, darbo atmosfera ėmė gerėti.Organizacinis ekologinis paaiškinimas. Ekosistemos ir organizacijos gali egzistuoti iš dalies dėl stabilizuojančios veiklos, iš dalies dėl prisitaikymo prie besikeičiančių sąlygų.„daugiau” nebūtinai yra „geriau”. Priešinimąsi galima laikyti sveiko sistemos sugebėjimo rūpintis identiškumu ir vientisumu, vadinasi, stabilumu, išraiška.9 situacija. Vadovavimas komercijaiSprendimas. Remiantis šiomis prielaidomis, buvo įgyvendinta nemažai priemonių. 1. sukviestos visos prekiautojų grupės ir joms paaiškinta, kodėl pageidaujama pakeisti klientų segmentaciją. Buvo įteikta aiški ir detali informacija raštu apie tai, jog būtina išlaikyti ilgalaikį pelningumą.2. bendradarbiaujant su prekybos agentais, buvo parengta su prekyba susijusi vadovybės informacijos sistema. Pagal šią sistemą buvo galima sužinoti, kaip kas savaitę prekiaujama rinkos sektoriuose.3. Buvo nustatytas būdas susieti atlyginimą su rezultatais įvairiuose rinkos sektoriuose. 4. Prekybos vadybininkams buvo surengti seminarai, pavadinti „grįžtamuoju ryšiu”.Organizacinis ekologinis paaiškinimas. Ekosistemas ir organizacijas sąlygoja grįžtamasis ryšys.Organizacija be grįžtamojo ryšio stokoja efektyvios kontrolės. Organizacijos, turinčios rūpesčių arba neįstengiančios prisitaikyti prie pasikeitimų, dažnai apibūdinamos kaip neturinčios grįžtamojo ryšio arba tas ryšys yra su trūkumais. Atviru, dažnu ir aiškiu grįžtamuoju ryšiu. Tai gali būti tiek formalios kontrolės sistemos, tiek ir neformalus žodinis pranešimas.
Darbo ekologijos teorijos kritikaVienas trūkumas, kurį turime paminėti, yra tas, kad šią teoriją lengvai galima klaidingai paaiškinti kaip harmonijos teoriją. Kitas prieštaravimas tas, kad teorija gali piktnaudžiauti žmonės, geidžiantys primesti organizacijai savo pačių idėjas, remdamiesi, pavyzdžiui, aukštesniaisiais bendraisiais interesais. Svarbu prisiminti, kad aukštesnieji interesai liečia visus organizacijoje, lygiai kaip ir organizacijos aplinką. Trečiasis prieštaravimas — žmonių sistemų palyginimas su kitų gyvų organizmų sistemomis. Mes turime galvoje sugebėjimą nuspėti pasekmes (grįžtamąjį ryšį), pagrįstas protu ir eksperimentavimu. Žmogus yra išskirtinis ir savo sugebėjimu „išsišifruoti“. Išsišifravimas yra sugebėjimas pačiam numatyti savo paties reakcijų šablonus, panašiai kaip nulemiamos savo paties vertės, politiniai įsitikinimai ir religinis tikėjimas. Ketvirtasis prieštaravimas – teorija yra nepilna. Turėtų būti riba tarp normatyvinių aspektų – kaip organizacijos turi veikti teorijos atžvilgiu, ir pragmatinių aspektų — kaip panaudoti teoriją patogiausiems organizacijų sprendimams parinkti. Nuo aklo augimo reikia pereiti prie patvarios plėtotės. Šitą galima realizuoti, jeigu tik pavyktų pagerinti individų, šeimų, organizacijų ir visuomenių sugebėjimą matyti ir veikti ekologiškai pačia plačiausia šio žodžio reikšme.SantraukaŠiame skyriuje organizacijai yra taikomi principai, lemiantys natūralias ekosistemas.Čia detalizuoti devyni principai. Darbo ekologijos teorija yra toli gražu dar ne tobula. Galima ginčytis, kad ji nerealistinė, pagrįsta idealios harmonijos idėjomis. Prieštaravimas, kad yra kiekybinių skirtumų tarp žmonių sistemų ir gamtos sistemų, yra pagrįstas. Taip pat aišku, kad dar reikia padirbėti. Ypač turi būti atskirti normatyviniai aspektai nuo aprašomųjų.