Būsto kreditų teikimas fiziniams asmenims „Vilniaus banke“ tvarka

Įvadas

Lietuvos banko duomenimis, per 2003 metus bankų suteiktos paskolos padidėjo 52,4 procento (iki 12,1 milijardo litų). Būsto paskolų portfelis (įskaitant ilgalaikes paskolas būstui remontuoti) padidėjo du kartus – iki 2,321 milijardo litų. Pernai paskolų gyventojams rinka Estijoje padidėjo 45 procentais (iki 5,328 milijardo litų), o Latvijoje – 73 procentais (iki 3,809 milijardo litų).
Lietuvai dar yra kur stiebtis, mat ES valstybėse vien tik būsto paskolos sudaro apie 50-70 procentų bendrojo vidaus produkto. 2003-iųjų pabaigoje Lietuvoje bendras bankų vartojamųjų ir būsto kreditų portfelis sudarė 4,32 procento Finansų ministerijos prognozuojamo praėjusių metų šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). 2002 metų pabaigoje būsto ir vartojamųjų paskolų rinka sudarė 2,26 procento BVP.
Anot Statistikos departamento, būsto paskolų rinkos plėtimasis buvo vienas pagrindinių veiksnių, lėmusių ūkių vartojimą ir BVP didėjimą. Daugiau nei pusė kreditų rinkos teko Vilniui, tačiau pastebima tendencija, kad aktyvėja būsto paskolų teikimas Kaune ir Klaipėdoje, nes šiuose miestuose atsigauna gyvenamojo būsto statybos.
Darbo tikslas:
Išnagrinėti būsto kreditų teikimą fiziniams asmenims „Vilniaus banke“ tvarką.
Uždavinys:
Paaiškinti „Vilniaus banke“ teikiamas būsto kredito fiziniams asmenims tvarką.

Kreditai pirkti būstą
Jei esate Lietuvos gyventojas, sulaukęs 18 metų, galite AB Vilniaus banke gauti kreditą pirkti būstą (namą ar butą).
Jei įkeisite kitą nekilnojamąjį turtą (būstą ar žemės sklypą), priklausantį Jums ar kitam turto įkeitėjui, pradinės įmokos nereikės – bankas suteiks būsto kreditą iki 100 proc. būsto vertės.
Jei pateiksite apdailos darbų sąmatą ir įkeisite kitą nekilnojamąjį turtą, papildomą kredito sumą pagal tą pačią būsto kredito sutartį galėsite skirti įsigyto būsto apdailai.
Kreditai suteikiami litais arba eurais. Kliento pageidavimu kreditas gali būti suteikiamas JAV doleriais.
Būsto kredito laikotarpis – iki 40 metų.
Perkamo būsto vertę turi nustatyti bankui priimtini turto vertintojai.
Turto vertinti nereikės ir perkamo būsto vertė bus nustatoma pagal jo pirkimo kainą, jei kredito suma neviršija 50 proc. būsto kainos.
Jei ketinate pirkti senesnės statybos būstą, kredito suma neturi viršyti 70 proc. perkamo būsto vertės.
Kredito suma gali būti iki 80 proc. perkamo būsto vertės, jei jis yra geros kokybės, nors ir pastatytas seniau kaip prieš 5 metus. Jei Jūsų perkamas būstas yra pastatytas ne seniau kaip prieš 5 metus, kredito suma gali būti iki 85 proc. perkamo būsto vertės.
Kredito suma gali būti iki 90 proc. perkamo būsto vertės, jei jis pastatytas ne seniau kaip prieš 3 metus.
Jei negalite įkeisti bankui kito nekilnojamojo turto, būtino pradinei įmokai finansuoti, tačiau Jūsų sukaupta nuosavų lėšų suma pradinei įmokai sudaro 5 proc. perkamo būsto vertės – Jūsų kreditas bus apdraudžiamas UAB Būsto paskolų draudimas (A.Jakšto g. 8/10, Vilnius, tel.(8 ~ 5) 262 2878), o jo suma galės būti iki 95 proc. būsto vertės.
Kreditas pervedamas į būsto pardavėjo sąskaitą. Papildomos kredito lėšos, skirtos įsigyto būsto apdailai, gali būti pervedamos į Jūsų nurodytą sąskaitą.
Palūkanos
Palūkanų normos dabar ypatingai patrauklios!!!
Galite pasirinkti Jums tinkamas palūkanas – fiksuotas arba kintamas.
Fiksuota metų palūkanų norma gali būti taikoma už būsto kreditus litais arba eurais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 5 metai (jei kreditas litais) arba kas 5-10 metų (jei kreditas eurais) nustatoma iš naujo.
Kintama metų palūkanų norma gali būti taikoma už būsto kreditus litais, eurais ar JAV doleriais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o po to kiekvienais metais koreguojama kas 3, 6 arba 12 mėnesių, atsižvelgiant į atitinkamos trukmės VILIBOR (jei kreditas litais) arba LIBOR (jei kreditas eurais arba JAV doleriais).
Prievolių įvykdymo užtikrinimas
Bankui įkeičiamas perkamas būstas. Kartu gali būti įkeičiamas kitas būstas ar žemės sklypas, privačios nuosavybės teise priklausantis Jums ar kitam turto įkeitėjui. Įkeičiant namą, kartu įkeičiamas ir žemės sklypas. Įkeičiamas būstas apdraudžiamas bankui priimtinoje turto draudimo bendrovėje.
Bankas rekomenduoja Jums apsidrausti gyvybę UAB VB gyvybės draudimas ar kitoje draudimo bendrovėje. Tai apsaugos Jūsų šeimą nuo finansinių problemų atsitikus nelaimei.
Papildomos išlaidos
Apskaičiuojant kredito kainą, būtina atsižvelgti į draudimo, hipotekos lakšto registracijos išlaidas ir vienkartinį kredito dokumentų parengimo ir administravimo mokestį.
Kredito dokumentų parengimo ir administravimo mokesčio mokėti nereikės, jei apsidrausite gyvybę UAB VB gyvybės draudimas kaupiamuoju draudimu ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
Kaip gauti kreditą
Kreipkitės į Vilniaus banko artimiausio filialo ar skyriaus kredito padalinio darbuotoją ir užpildykite Kredito paraišką . Kartu su paraiška pateikite šiuos savo ir sutuoktinio dokumentus:
• pasus arba asmens tapatybės korteles;
• pažymas firminiuose darbdavių blankuose, pasirašytas įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko bei patvirtintas antspaudu, apie paskutinių 12 mėnesių darbo užmokestį, jei pagrindinis kredito grąžinimo šaltinis yra darbo užmokestis, arba kitas pajamas liudijančius dokumentus (jei kreditas apdraudžiamas, pateikite du šių pažymų egzempliorius);
• socialinio draudimo pažymėjimus;
• jei turite finansinių įsipareigojimų kitoms finansų institucijoms – sutarčių kopijas.
Jei bankas priima sprendimą suteikti Jums kreditą, tuomet:
• atsidarykite AB Vilniaus banke sąskaitą, į kurią bus pervedamas Jūsų darbo užmokestis;
• pasirašykite kredito sutartį;
• pateikite bankui valstybės įmonės Registrų centro pažymą ir pažymėjimą;
• pateikite bankui turto įvertinimo ataskaitą, parengtą bankui priimtinų turto vertintojų (jei turtas bus vertinamas);
• pateikite įkeičiamo turto savininko gyvenamosios vietos apylinkės teismo leidimą sudaryti įkeitimo sandorį, jeigu įkeičiamas šeimos turto teisinį statusą turintis nekilnojamasis turtas, o įkeičiamo turto savininkas turi vaikų iki 18 metų;
• pateikite notaro patvirtintą būsto savininko sutuoktinio įgaliojimą įkeisti būstą;
• sudarykite Būsto pirkimo ir pardavimo sutartį ir įstatymų nustatyta tvarka ją įregistruokite;
• apdrauskite perkamą būstą bankui priimtinoje draudimo bendrovėje banko naudai ir pateikite draudimo liudijimą;
• įregistruokite įkeičiamo būsto hipotekos lakštą.
Jei ketinate pirkti būstą, kurio statyba dar nebaigta, galite jau dabar sudaryti kredito sutartį, o bankas perves kredito lėšas statybos bendrovei po to, kai sudarysite Būsto pirkimo ir pardavimo sutartį ir įregistruosite įkeičiamo bankui būsto hipotekos lakštą.
Kredito grąžinimas ir palūkanų mokėjimas
Pasirinkite kredito grąžinimo būdą: kreditą ir palūkanas mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį (pastovieji anuitetai) arba kreditą grąžinti lygiomis dalimis, o palūkanas mokėti už naudojimosi kreditu dienų skaičių (linijinis metodas).
Kreditą galite pradėti gražinti:
• kitą mėnesį, bankui išmokėjus kreditą (kredito gavimo mėnesį mokamos tik palūkanos);
• po 12 mėnesių, bankui išmokėjus kreditą, jei jis suteiktas ilgesniam negu 10 metų laikotarpiui;
• po 13-36 mėnesių, bankui išmokėjus kreditą, jei jis suteiktas geros kokybės būstui įsigyti ilgesniam negu 10 metų laikotarpiui ir kredito suma neviršija 80 proc. turto vertės.
Jei atsirastų nenumatytų aplinkybių (keičiama darbovietė, nemokamos atostogos, šeimos nario liga ar kt.), Jūs galėsit praleisti grąžintinos kredito dalies mokėjimą 4 kartus per visą kredito laikotarpį.
Mokesčio už kredito grąžinimą anksčiau mokėti nereikia, jei kreditas ar jo dalis grąžinami kredito sutartyje nustatytą palūkanų keitimo dieną.
Bankas kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike nurodytą sumą nurašys iš sąskaitos, į kurią bus pervedamas Jūsų atlyginimas.

Kaupiamasis būsto kreditas pirkti būstą
Kuo Jums naudingas kaupiamasis būsto kreditas

Įprastinis būsto kreditas grąžinamas kiekvieną mėnesį lygiomis arba tolygiai mažėjančiomis įmokomis, o kaupiamasis būsto kreditas grąžinamas visas iš karto, pasibaigus kredito laikotarpiui. Kiekvieną mėnesį Jums reikia mokėti tik kredito palūkanas ir draudimo įmokas. Gyvybės draudimo bendrovė, pasibaigus kredito laikotarpiui, sumokės bankui visą kreditą iš Jūsų sukauptos gyvybės draudimo įmokų sumos. Visą kredito sutarties galiojimo laikotarpį Jums bus užtikrinta draudžiamoji apsauga.
Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, galiojantį nuo 2003 m. sausio 1 d., Jūsų pajamų dalis, skirta būsto kredito palūkanoms sumokėti, nėra apmokestinama pajamų mokesčiu (33 proc.). Taip pat nėra apmokestinamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Pagal naująjį įstatymą neapmokestinama Jūsų pajamų dalis, iš kurios mokamos palūkanos ir gyvybės draudimo įmoka, neviršijanti 25 proc. Jūsų pajamų.
Sudarę kaupiamojo gyvybės draudimo sutartį, Jūs ne tik sukaupsite sumą, reikalingą būsto kreditui grąžinti, bet ir sutaupysite.

Kaupiamojo būsto kredito sąlygos

Jei esate Lietuvos gyventojas, sulaukęs 18 metų, galite AB Vilniaus banke gauti kaupiamąjį kreditą pirkti būstą (namą ar butą).
Jei pateiksite apdailos darbų sąmatą ir įkeisite kitą nekilnojamąjį turtą (būstą arba žemės sklypą), papildomą kredito sumą pagal tą pačią būsto kredito sutartį galėsite skirti finansuoti įsigyto būsto apdailos darbus.
Kaupiamieji būsto kreditai suteikiami litais arba eurais.
Kredito laikotarpis – iki 40 metų.
Kredito suma – ne mažesnė kaip 30 tūkst. litų ekvivalentas.
Perkamo būsto vertė turi būti nustatyta bankui priimtinų turto vertintojų.
Jei ketinate pirkti naują būstą daugiabučiame gyvenamajame name Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje, turto vertinti nereikės, nes būsto vertė bus nustatoma pagal būsto pirkimo kainą, jei kredito suma neviršija 80 procentų būsto kainos ir nėra didesnė kaip 200 tūkst. litų.
Jei ketinate pirkti senesnės statybos būstą ir kreditas nebus apdraustas, kredito suma neturės viršyti 70 procentų perkamo būsto vertės.
Kredito suma gali siekti iki 80 procentų perkamo būsto vertės, jei jis yra geros kokybės, nors ir pastatytas seniau kaip prieš 5 metus. Jei Jūsų perkamas būstas yra pastatytas ne seniau kaip prieš 5 metus, kredito suma gali siekti iki 85 procentų perkamo būsto vertės.Kredito suma gali siekti iki 90 procentų perkamo būsto vertės, jei jis pastatytas ne seniau kaip prieš 3 metus.
Jei Jūsų darbdavys sudarė bendradarbiavimo sutartį su banku ir jei pateiksite bankui darbdavio laidavimo sutartį, kredito suma galės siekti iki 90 procentų geros kokybės būsto vertės.
Jūs galite įsigyti būstą, jei Jūsų sukaupta nuosavų lėšų suma pradinei įmokai sudaro 5 procentus perkamo būsto vertės – Jūsų kreditas bus apdraudžiamas UAB Būsto paskolų draudimas (A.Jakšto g. 8/10, Vilnius, tel.(8 ~ 5) 262 2878), o jo suma galės siekti iki 95 procentų būsto vertės.
Kreditas pervedamas į būsto pardavėjo sąskaitą. Papildomos kredito lėšos, skirtos įsigyto būsto apdailai, gali būti pervedamos į Jūsų nurodytą sąskaitą.

Palūkanos

Palūkanų normos dabar ypatingai patrauklios!!!
Galite pasirinkti Jums tinkamiausią palūkanų rūšį – fiksuotas arba kintamas.
Fiksuota metų palūkanų norma nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 5 metai (kreditams litais) arba kas 5-10 metų (kreditams eurais) nustatoma iš naujo.
Kintama metų palūkanų norma nustatoma suteikiant kreditą, o po to kiekvienais metais koreguojama kas 3, 6 arba 12 mėnesių atsižvelgiant į atitinkamos trukmės VILIBOR (kreditams litais) arba LIBOR (kreditams eurais).
Prievolių įvykdymo užtikrinimas

Bankui įkeičiamas Jums privačios nuosavybės teise priklausantis perkamas būstas. Įkeičiant namą, kartu įkeičiamas ir žemės sklypas. Įkeičiamas būstas apdraudžiamas bankui priimtinoje turto draudimo bendrovėje.

Papildomos išlaidos

Apskaičiuojant kredito kainą, būtina atsižvelgti į draudimo, hipotekos lakšto registracijos išlaidas ir vienkartinį kredito dokumentų parengimo ir administravimo mokestį.

Kaip gauti kreditą

Kreipkitės į Vilniaus banko artimiausio filialo ar skyriaus kredito vadybininką ir užpildykite Kredito paraišką. Kartu su paraiška pateikite šiuos savo ir sutuoktinio dokumentus:
• pasus arba asmens tapatybės korteles;
• pažymas firminiuose darbdavių blankuose, pasirašytas įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko bei patvirtintas antspaudu, apie paskutinių 12 mėnesių darbo užmokestį, jei pagrindinis kredito grąžinimo šaltinis yra darbo užmokestis, arba kitas pajamas liudijančius dokumentus (jei kreditas apdraudžiamas, pateikite du šių pažymų egzempliorius); • socialinio draudimo pažymėjimus;
• jei turite finansinių įsipareigojimų kitoms finansų institucijoms – sutarčių kopijas.

Jei bankas priima sprendimą suteikti Jums kreditą:

• atsidarykite Vilniaus banke sąskaitą, į kurią bus pervedamas Jūsų darbo užmokestis;
• apsidrauskite mišriuoju gyvybės draudimu UAB VB Gyvybės draudimas ne trumpesniam kaip kredito laikotarpiui ir suma, lygia kredito sumai, bei pateikite bankui gyvybės draudimo liudijimą;
• sudarykite Kaupiamojo būsto kredito sutartį ir Susitarimą dėl Kaupiamojo būsto kredito ir Mišriojo gyvybės draudimo sutarčių sąlygų vykdymo;
• jei to dar nepadarėte, pasirinkite būstą;
• pateikite bankui valstybės įmonės Registrų centras pažymą ir pažymėjimą;
• pateikite bankui turto įvertinimo ataskaitą, parengtą bankui priimtinų turto vertintojų (jei turtas bus vertinamas);
• pateikite įkeičiamo turto savininko gyvenamosios vietos apylinkės teismo leidimą sudaryti įkeitimo sandorį, jeigu įkeičiamas šeimos turto teisinį statusą turintis nekilnojamasis turtas, o įkeičiamo turto savininkas turi vaikų iki 18 metų amžiaus;
• pateikite notaro patvirtintą būsto savininko sutuoktinio įgaliojimą įkeisti būstą;
• sudarykite Būsto pirkimo ir pardavimo sutartį ir įstatymų nustatyta tvarka ją įregistruokite;
• apdrauskite perkamą būstą bankui priimtinoje draudimo bendrovėje banko naudai ir pateikite draudimo liudijimą;
• įregistruokite įkeičiamo būsto hipotekos lakštą.
Jei ketinate pirkti būstą, kurio statyba dar nebaigta, galite jau dabar sudaryti kreditavimo sutartį, o bankas perves kredito lėšas statybos bendrovei po to, kai sudarysite Būsto pirkimo ir pardavimo sutartį ir įregistruosite įkeičiamo bankui būsto hipotekos lakštą.

Jei sutuoktinio pajamų nepakanka

Mokesčių lengvatos taikomos vienam asmeniui, todėl, jei sutuoktinio pajamų nepakanka palūkanoms ir gyvybės draudimo įmokai sumokėti ir Jūs pageidaujate tikslingiau panaudoti visos šeimos pajamas būstui įsigyti, galimas ir toks sprendimas: vienas iš sutuoktinių yra kredito gavėjas ir apdraustasis pagal gyvybės draudimo sutartį, o kitas – draudėjas, mokantis draudimo įmokas.

Palūkanų mokėjimas

Bankas palūkanų mokėjimo grafike nurodytą sumą, kuri nesikeis iki tol, kol nebus nustatytos kitos palūkanos, nurašys iš sąskaitos, į kurią bus pervedamas Jūsų atlyginimas.
Mokesčio už kredito grąžinimą anksčiau laiko mokėti nereikia, jei kreditas ar jo dalis grąžinami kredito sutartyje nustatytą palūkanų keitimo dieną.

Kreditas statyti ir rekonstruoti būstą
Jei esate Lietuvos gyventojas, sulaukęs 18 metų, galite AB Vilniaus banke gauti kreditą statyti ar rekonstruoti būstą (namą ar butą).
Kreditai suteikiami litais arba eurais. Kliento pageidavimu kreditas gali būti suteiktas JAV doleriais.
Kredito laikotarpis – iki 40 metų.
Mažiausia kredito suma nustatoma atsižvelgiant į statybos (ar rekonstrukcijos) sąmatos sumą ir lėšas, kurias Jūs panaudojote ar numatote panaudoti statybai (ar rekonstrukcijai), bet kreditas negali būti mažesnis kaip 20 tūkst. litų ekvivalentas.
Nustatant didžiausią kredito sumą, atsižvelgiama į statybos (ar rekonstrukcijos) sąmatą, numatomą būsto vertę užbaigus statybą (rekonstrukciją), grynąsias Jūsų šeimos mėnesio pajamas. Jei statomas ar rekonstruojamas būstas yra vienintelis įkeičiamas turtas, kredito suma gali būti iki 70 proc. statomo būsto rinkos vertės ir priklauso nuo statybos užbaigtumo. Jei kartu su statomu ar rekonstruojamu būstu įkeičiamas ir kitas nekilnojamasis turtas, kredito suma gali būti iki 100 proc. statybos (rekonstrukcijos) sąmatos ir priklauso nuo kito nekilnojamojo turto vertės.
Jei kreditas apdraudžiamas UAB Būsto paskolų draudimas (A.Jakšto g. 8/10, Vilnius, tel. (8 ~ 5) 262 2878), jo suma gali būti iki 95 proc. statomo ar rekonstruojamo būsto ar kito nekilnojamojo turto rinkos vertės.
Kredito lėšos pervedamos į statybinių medžiagų pardavėjo, rangovo ar Jūsų sąskaitą AB Vilniaus banke, jei pateiksite lėšų panaudojimą liudijančius dokumentus ne vėliau kaip iki kitos kredito dalies išmokėjimo dienos arba ne vėliau kaip per 5 dienas, užbaigę statybą ar rekonstrukciją.
Palūkanos
Palūkanų normos dabar ypatingai patrauklios!!!
Galite pasirinkti Jums tinkamas palūkanas – fiksuotas arba kintamas.
Fiksuota metų palūkanų norma gali būti taikoma už būsto kreditus litais arba eurais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 5 metai (jei kreditas litais) arba kas 5-10 metų (jei kreditas eurais) nustatoma iš naujo.
Kintama metų palūkanų norma gali būti taikoma už būsto kreditus litais, eurais arba JAV doleriais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o po to kiekvienais metais koreguojama kas 3, 6 arba 12 mėnesių, atsižvelgiant į atitinkamos trukmės VILIBOR (jei kreditas litais) arba LIBOR (jei kreditas eurais ar JAV doleriais).
Prievolių įvykdymo užtikrinimas
Kredito grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas Jums priklausantis statomas (rekonstruojamas) namas su žemės sklypu, statomas butas ir kitas nekilnojamasis turtas (gali priklausyti ir kitam įkaito davėjui).
Jei pageidaujate įkeisti tik statomą namą, jo statyba turi būti užbaigta ne mažiau kaip 50 procentų. Jei kartu įkeičiamas kitas nekilnojamasis turtas, turi būti atlikti statybos nulinio ciklo statybos darbai ir įrengti projekte numatyti inžineriniai tinklai.
Jei pageidausite įkeisti statomą butą, gyvenamojo namo, kuriame yra šis butas, statyba turi būti užbaigta ne mažiau kaip 70 procentų.
Įkeičiamas turtas apdraudžiamas bankui priimtinoje turto draudimo bendrovėje.
Bankas rekomenduoja Jums apsidrausti gyvybę UAB VB gyvybės draudimas ar kitoje draudimo bendrovėje. Tai apsaugos Jūsų šeimą nuo finansinių problemų atsitikus nelaimei.
Papildomos išlaidos
Apskaičiuojant kredito kainą, būtina atsižvelgti į draudimo, hipotekos lakšto registracijos išlaidas ir vienkartinį kredito dokumentų parengimo ir administravimo mokestį.
Kaip gauti kreditą
Kreipkitės į Vilniaus banko artimiausio filialo ar skyriaus kredito padalinio darbuotoją ir užpildykite Būsto kredito paraišką. Kartu su paraiška pateikite šiuos savo ir sutuoktinio dokumentus:
• pasus arba asmens tapatybės korteles;
• pažymas firminiuose darbdavių blankuose, pasirašytas įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko bei patvirtintas antspaudu, apie paskutinių 12 mėnesių darbo užmokestį, jei pagrindinis kredito grąžinimo šaltinis yra darbo užmokestis, arba kitas pajamas liudijančius dokumentus (jei kreditas apdraudžiamas, pateikite du šių pažymų egzempliorius);
• socialinio draudimo pažymėjimus;
• jei turite finansinių įsipareigojimų kitoms finansų institucijoms – sutarčių kopijas;
• rangos darbų sutartį, jei statybos ar rekonstrukcijos darbai vykdomi rangos būdu;
• žemės sklypo nuosavybės ar ilgalaikės nuomos teisę liudijančius dokumentus, jei statomas ar rekonstruojamas namas;
• leidimą statyti ar rekonstruoti ir statybos ar rekonstrukcijos projektą;
• statybos ar rekonstrukcijos sąmatą ir statybos ar rekonstrukcijos darbų grafiką.
Jei bankas priima sprendimą suteikti Jums kreditą, tuomet:
• atsidarykite AB Vilniaus banke sąskaitą, į kurią bus pervedamas Jūsų darbo užmokestis;
• sudarykite kredito sutartį;
• pateikite bankui valstybės įmonės Registrų centro pažymą ir pažymėjimą;
• pateikite bankui turto įvertinimo ataskaitą, parengtą bankui priimtinų turto vertintojų;
• pateikite įkeičiamo turto savininko gyvenamosios vietos apylinkės teismo leidimą sudaryti įkeitimo sandorį, jeigu įkeičiamas šeimos turto teisinį statusą turintis nekilnojamasis turtas, o įkeičiamo turto savininkas turi vaikų iki 18;
• pateikite notaro patvirtintą būsto savininko sutuoktinio įgaliojimą įkeisti būstą;
• apdrauskite įkeičiamą turtą bankui priimtinoje draudimo bendrovėje banko naudai ir pateikite draudimo liudijimą;
• įregistruokite įkeičiamo turto hipotekos lakštą.
Kredito grąžinimas ir palūkanų mokėjimas
• Skolindamiesi Vilniaus banke, Jūs galite pasirinkti kredito grąžinimo būdą: kreditą ir palūkanas mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį (pastovieji anuitetai) arba kreditą grąžinti lygiomis dalimis, o palūkanas mokėti už naudojimosi kreditu dienų skaičių (linijinis metodas).
• Kreditą galite pradėti grąžinti kitą mėnesį, bankui išmokėjus kreditą (kredito gavimo mėnesį mokamos tik palūkanos), arba, jei pageidaujate – po metų nuo sutarties pasirašymo dienos.
• Jei atsirastų nenumatytų aplinkybių (keičiama darbovietė, nemokamos atostogos, šeimos nario liga ar kt.), Jūs galėsite praleisti grąžintinos kredito dalies mokėjimą 4 kartus per visą kredito laikotarpį.
• Bankas kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike nurodytą sumą nurašys iš sąskaitos, į kurią bus pervedamas Jūsų atlyginimas.

Išvados
Specialistai teigia, jog būsto rinkos spurtui pernai įtakos turėjo keletas priežasčių. Tarp jų – išaugęs susidomėjimas paskolomis, vis gerėjusios bankų siūlomos sąlygos, paprasta procedūra, mažas pradinis įnašas, kuris atvėrė kelią jaunoms ir nedideles pajamas gaunančioms šeimoms imti kreditą būstui.
VB turto rinkos tyrimų skyriaus ekspertų vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje gyventojų paskolų rinka yra nedidelė ir jos augimo tempai pastaruoju metu yra gana įspūdingi, tikėtina, kad būsto paskolos 2004 m. turėtų nemažėti.
Todėl valstybės priimti nauji įstatymai, fizinių asmenų mokesčių lengvatos, bankų siūlomos naujovės ir dar palankesnės kreditavimo sąlygos skatins gyventojus skolintis lėšas būstui įsigyti ar gyvenimo sąlygoms gerinti. Žinoma, jeigu šalies ekonominė padėtis, o kartu ir žmonių gyvenimo lygis toliau gerės.

Naudota literatūra:
1. http://www.vb.lt;
2. http://www.stpartners.co.uk/lt/pages/bustas_lietuvoje;
3. http://www.asa.lt/.