Automobilizacija ES ekonominėje erdvėje

Įvadas 2
1. Automobilizacija ES ekonominėje erdvėje:nauji iššūkiai tarptautiniam verslui: 4
1.1. Automobilizacijos ir jos formų bei krypčių samprata 4
1.2. Automobilizacijos procesų ypatumai ES ekonominėje erdvėje 9
1.3. Automobilizacijos ES ekonominėje erdvėje sąlygojami iššūkiai verslui ir jų tyrimo prioritetai 12
2. Automobilizacijos ES ekonominėje erdvėje sąlygojamų verslo raidos procesų tyrimams taikytinos teorijos ir metodikos: 16
2.1.Ekonomikos ir verslo internacionalizavimo teorijos ir jų galimybes tiriant automobilizacijos verslo raidos procesus 16
2.2. Automobilizacijos procesų ir jų poveikio socialinei ir ekonominei raidai atspindys šiuolaikinėse teorijose 22
2.3. Automobilizacijos bei jos sąlygojamiems verslo raidos ES ekonominėje erdvėje procesams skirtų empirinių tyrimų metodika 23
3. Automobilizacijai bei jos sąlygojamiems verslo raaidos ES ekonominėje erdvėje procesams skirti empiriniai tyrimai 25
3.1. Automobilizacijos procesų ES ekonominėje erdvėje būdingų tendencijų analizė 25
3.1.1. Automobilių parko ES ekonominėje erdvėje struktūra ir struktūros analizė 25
3.1.2. Automobilių vartojimui ES ekonominėje erdvėje būdingų tendencijų analizė 34
3.1.3. Avarijų analizė ES erdvėje 36
3.1.4. Automobilių pramonės ES ekonominėje erdvėje raidos procesų analizė 39
3.2. Automobilizacijos procesų ES ekonominėje erdvėje sąlygojamos naujos tarptautinio verslo plėtojimo kryptys ir jų analizė: 49
3.2.1. Prekybos automobiliais plėtojimo ES ekonominėje erdvėje tendencijų analizė 49
3.2.2. Automobilių aptarnavimo paslaugų plėtojimo ES ekonominėje erdvėje tendencijų analizė 51
3.2.3. Kelių statybos, remonto ir eksploatavimo plėtros ES ekonominėje erdvėje tendencijų analizė 52
3.2.4. Prekybos degalais plėtros ESS ekonominėje erdvėje tendencijų analizė 54
Literatūra 62

Leave a Comment