AB SNAIGĖ veiklos pasikeitimas per 5 metus

Turinys:
Įvadas 3
Apie AB „Snaigė“ 4
Apyvarta 4
Investicijos 4
Rinkos 4
Technologijos 4
Kompanijos “snaigė” prioritetas – aplinkosauga 5
Saugo išteklius 5
Projektuoja ir tobulina gaminį 5
Tinkamų medžiagų parinkimas 5
Ne tik ekologiški, bet ir ekonomiški 6
Privalumai ir stiprybės 6
Kokybės vadybos sistema ISO 9001 6
Akivaizdi nauda 7
Kokybė – neatsiejama įmonės veiklos dalis 7
Parama 7
Veiklos sąlygų pokyčiai per penkerius metus ir jų įtaka kompanijos gerovei 8
Išvados 11Įvadas
Visos Lietuvos organizacijos, tiek biznio, tiek ir nesiekiančios pelno, išgyvena esminių permainų laikotarpį. Radikaliai kinta jų aplinka, „žaidimo joje taisyklės“, susiduriama su iki tol nepažįstamais reiškiniais. Prognozuoti šių kitimų lėtėjimą ar paprastėjimą būtų gana neatsargu. Nesuvokus giluminių šių pakeitimo priežasčių ir galimo poveikio, prraktiškai sunku kalbėti apie bent kiek labiau pagrįstos strategijos sukūrimo galimybes. Taip pat klaidinga būtų manyti, kad daugelis šių kitimo tendencijų būdingos tik Lietuvai. Gilinantis į problemos esmę matyti, kad didžioji dalis šių kitimų pasaulio praktikoje neblogai pažįstama: visa tai kur nors vyksta šiuo metu arba jau vyko per pastarąjį dešimtmetį. Gal kiek kita išraiška, problemų kompleksiškumas, kitimų greitis ir kai kurie kiti aspektai.
Būtinumą nuodugniai aptarti organizacijų veiklos sąlygų kitimo tendencijas sąlygojo tokios priežastys:
• Tik gerai suvokus vykstančių pasikeitimų tendencijas ir jų prriežastis, galima pagrįsčiau prognozuoti savo organizacijos perspektyvą.
• Žinant veiklos sąlygų įvairiuose jų kitimo etapuose ypatumus ir užsienio organizacijų (firmų) veiksmus bei strategijas, lengviau sukurti efektyvią savo organizacijos veiklos strategiją, išvengti dalies klaidų.
• Strateginio valdymo koncepcijos ir teorijos daugiausia yra kuriamos, vadovaujantis įvairių or

rganizacijų veiklos praktika. Suprantant šią praktiką, aiškesnės tampa ir atskiros koncepcijos, prieštaravimų tarp jų esmė ir juos sąlygojusios priežastys.
Taigi šiame darbe nagrinėsiu AB „Telekomo“ veiklos sąlygų pokyčius per pastaruosius penkerius metus.Apie AB „Snaigė“
1992 m. “Snaigė” buvo įregistruota kaip akcinė bendrovė. Tačiau pati pradžia – 1963 m., kai šaldytuvų gamykloje buvo sukurti pirmieji septyni buitinių šaldytuvų modeliai. Keturiasdešimties metų patirtis bei faktas, kad “Snaigė” iki šiol yra vienintelė buitinių šaldytuvų gamintoja ne tik Lietuvoje, bet Baltijos šalyse, bendrovei atveria dideles galimybes.
AB “Snaigė” gamina aukštos kokybės buitinius šaldytuvus, šaldiklius bei jų atsargines dalis.Apyvarta
2002 m. išplėtus gaminių asortimentą ir įdiegus naujų technologijų, pardavimai žymiai padidėjo ir pelnas išaugo iki 22.92 mln. Lt. Palyginti su 2001 m., praėjusių. metų bendrovės “Snaigė” pardavimai ir pelnas sparčiai išaugo. Bendrovė per 2002 m. pardavė prrodukcijos už 250,4 mln. Lt ir, lyginant 2001 metais, pasiekė 127 proc. augimą.Investicijos
Kiekvienais metais “Snaigė” daug lėšų skiria naujiems gaminiams kurti, ekologijos problemoms spręsti, gaminių kokybei gerinti ir gamybos kaštams mažinti. Per pastaruosius keletą metų, įmonė atliko rekonstrukciją, kuri vertinama maždaug 40 mln. JAV dolerių. 2002 m. investicijoms buvo skirta 17,9 mln. Lt. Darbuotojų ugdymo programai 2001 metais įvykdyti buvo skirta 57 tūkst. litų.Rinkos
Kadangi nuolat tobulina savo gaminius, kuriems gaminti naudoja naujas ekologiškas medžiagas, mažina gamybos kaštus, todėl daugelyje Europos rinkų padaugėjo pardavimų. Daugiau nei 90 proc. produkcijos eksportuojama į
Vakarų, Rytų bei Centrinę Europą, kur kompanijai atstovauja patikimi partneriai. 2002 m. AB “Snaigė” išplėtė savo eksporto rinkas ir šiuo metu parduoda savo produkciją net trisdešimt penkiose šalyse. Daugiausiai eksportas išaugo, lyginant 2001 ir 2002 metus, Rytų šalių ir Centrinės Europos šalių regionuose. Eksportas į Rytų šalis išaugo daugiau negu du kartus. Įėję į naujas rinkas ir sustiprinę pozicijas esamose rinkose, žymiai padidino eksporto apimtis. Ekologiški, ekonomiški ir šiuolaikiško dizaino “Snaigės” gaminiai turi didelį augimo potencialą daugelyje Europos rinkų.Technologijos
Jau nuo pat “Snaigės” egzistavimo pradžios įmonė visą laiką investuoja į technologines naujoves, kartu tobulindama ir produktą. Įmonė kiekvienais metais skiria vidutiniškai apie 15 mln. litų investicijoms į naujas technologijas. “Snaigės” šaldytuvai – tai puikiai derantis funkcionalumas ir dizainas. Dizainerių idėjos, prisitaikymas prie individualių vartotojų poreikių ir rinkos pokyčiai atsispindi “Snaigės” produktuose. Įmonė stengiasi sukurti tokį gaminį, kuris ne tik patenkintų vartotojų poreikius, bet ir visiškai atitiktų ekologijos reikalavimus. Kiekvienais metais įmonė sukuria po keletą naujų šaldytuvų modelių.Kompanijos “snaigė” prioritetas – aplinkosauga
Įmonės peronalas įsitikinęs, kad Lietuvos žmonės nusipelno gyventi neužterštoje ir saugioje aplinkoje. Todėl aplinkosauga – jų gyvenimo ir darbo dalis: bendrovėje “Snaigė” nuolat sprendžiami ekologiniai klausimai. Bendrovės specialistai daro viską, kad “Snaigės” gaminiai atitiktų griežtus aplinkosaugos reikalavimus. 2001 m. šios pastangos buvo įvertintos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 14
4001, sertifikatu.Saugo išteklius
Energijos taupymo klausimus sprendžia rimtai ir atsakingai. 1995 m. pradėjo diegti modernias technologijas ir atsisakėme pasenusios įrangos. Nuo šių metų aplinkosaugos tikslams pasiekti ir uždaviniams kasmet sudaroma aplinkos apsaugos priemonių programa (AAVP). Ši programa padeda geriau ir veiksmingiau saugoti aplinką. Taip ne tik rūpinasi aplinkosauga, bet ir mažina operacijų kaštus.Projektuoja ir tobulina gaminį
Jau pradėdami kurti ir projektuoti, konstruktoriai mąsto, ar būsimasis gaminys atitiks visus aplinkosaugos reikalavimus. Taigi iš karto pagalvojama, kaip taupiau naudoti žaliavą, kokias ekologiškai švarias medžiagas pasirinkti ir koks turi būti gamybos procesas. Be to, niekada nepamirštama apie mažas elektros energijos sąnaudas eksploatuojant gaminį bei kuo mažesnį gaminio triukšmingumo lygį.
Gaminio išbandymas yra pagrindinė veiklos tobulinimo dalis. Būtent į šią sritį privaloma nuolat diegti naujas procedūras.Tinkamų medžiagų parinkimas
Kuriant naują gaminį visada galvojama apie žaliavas ir resursus taupančią gamybą, saugų transportą, atliekų šalinimą ir, svarbiausią, pastovią produkto kokybę. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad būtų naudojamos medžiagos, kurias vėliau būtų galima perdirbti. Gamindami savo produktus stengiasi naudoti kuo mažiau mišrių medžiagų, kurias ypač sunku perdirbti.
Paviršiaus padengimo technologinis procesas yra visiškai ekologiškai švarus: sausa danga ir džiovinimas dujomis.
Šaldymo sistema pripildoma gamtinės kilmės dujų R600a, kurios nekenkia ozono sluoksniui, o šaldytuvų izoliacijai imtas naudoti angliavandenilių junginys ciklopentanas, kuris nekelia jokių rūpesčių aplinkai.Ne ti
ik ekologiški, bet ir ekonomiški
Atsižvelgdama į vartotojų poreikius ir aktualias aplinkosaugos problemas, AB “Snaigė” gamina saugius, ekologiškus ir ekonomiškus šaldytuvus. Naujos kartos šaldytuvų elektros energijos sąnaudos sumažėjo daugiau negu dvigubai, palyginti su tų, kurie buvo gaminti prieš 10 metų.
Mes aiškiai suvokiame aplinkos apsaugos svarbą, todėl nuolat gerindami bendrovės veiklą garantuojame ekologiškus gaminius ir technologijas.Privalumai ir stiprybės
AB “Snaigė” privalumas ir stiprioji pusė:
– nuolatinis mokslo bei technikos pasiekimų ir moderniausių technologijų įdiegimas į gamybą. Todėl dabar čia kuriami ekonomiški, funkcionalūs, ilgalaikiai bei ekologiški gaminiai, kurie patenkina ne tik vietinės rinkos poreikius, bet ir atitinka užsienio rinkų reikalavimus. AB “Snaigė” gaminiai parduodami daugiau nei dvidešimtyje pasaulio šalių. Didžioji dalis produkcijos eksportuojama į Vakarų ir Centrinės Europos šalis, kur bendrovei atstovauja patikimi partneriai.
– kvalifikuoti darbuotojai. Šiandien kompanijoje dirba 1850 žmonių. Darbuotojų kvalifikacijai kelti kasmet skiriama nemažai lėšų. “Snaigės” techninis personalas nuolat domisi naujausiais mokslo pasiekimais, vadybininkai dalyvauja įvairiuose kursuose bei seminaruose. Be to, darbuotojai skatinami mokytis užsienio kalbų. Dėl šių investicijų kasdien gerėja darbo kokybė, įgyvendinama nemažai naudingų mokslo laimėjimų, nestinga kūrybiškų pasiūlymų.
Kokybės vadybos sistema ISO 9001
AB “Snaigė” parengė, įdiegė ir sertifikavo kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus dar 1997 m. birželio mėn. Sertifikavimo sritis – šaldytuvų bei šaldiklių projektavimas, gamyba ir pardavimas. Ši sistema leidžia sėkmingai valdyti visus įmonės veiklos aspektus, kurie turi įtakos gaminamų šaldytuvų ir šaldiklių kokybei. Įdiegtoji kokybės vadybos sistema yra pritaikyta įmonei, todėl pateisino visus valdybos lūkesčius. Šios sistemos dėka išaugo klientų pasitikėjimas įmone, be to, garsi sertifikavimo įstaiga “Bureau Veritas Quality International” suteikė teisę naudotis savo firminiais ženklais reklamuojant produkciją.Akivaizdi nauda
Sistema padeda ištirti ir panaikinti neatitiktinių produktų atsiradimo priežastis: jos šalinamos, kad neatitikimai nepasikartotų. Pavyzdžiui, visos pretenzijos dėl šaldytuvų kokybės registruojamos, analizuojamos, ieškoma sprendimų, kontroliuojamas jų įgyvendinimas. Didėja gamybos našumas bei efektyvumas, taupomos medžiagos ir laikas, mažėja nuostoliai. Taip pat mažėja šaldytuvų ir šaldiklių savikaina. Efektyvi valdymo struktūra leidžia greičiau spręsti iškilusias problemas. Naudą, kurią teikia ISO 9001 kokybės vadybos sistema, pajuto visos organizacijos veikla suinteresuotos šalys: klientai, darbuotojai, vadovai, savininkai.Kokybė – neatsiejama įmonės veiklos dalis
2000 m. liepos mėn., praėjus trejiems metams nuo sertifikato gavimo, “Bureau Veritas” dar kartą sertifikavo AB “Snaigė” kokybės vadybos sistemą. Audito ataskaitos parodė, kad įmonė naudojasi, atnaujina, prižiūri ir tobulina kokybės vadybos sistemą, kad ji nuolat atitiktų ISO 9001 standarto reikalavimus. Įmonės vadovai ir visi darbuotojai nuolat rūpinasi produkcijos kokybe – tai tapo neatsiejama įmonės veiklos dalimi.
Taip pat įmonei buvo įteikti kokybės vadybos sistemos sertifikatai su Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Olandijos akreditacijos ženklais, kurie galios dar trejus metus.Parama
AB “Snaigė” kartu su Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondu įgyvendina labdaros akciją, kurios metu 47 šalies mokykloms bus padovanoti šaldytuvai. Labdaros vertė siekia 70 500 Lt.
“Labai džiaugiamės galėdami prisidėti prie Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo veiklos ir paremti sunkiai besiverčiančias šalies mokyklas bei globos namus, – teigia AB “Snaigė” Rinkodaros direktorė Rūta Petrauskaitė. – Tikimės, kad mūsų nauji ir modernūs gaminiai bent iš dalies atnaujins mokyklų buitinės technikos bazę”.
Pasak Almos Adamkienės, Labdaros ir paramos fondo globojamos mokyklos džiaugiasi kiekviena privataus verslo iniciatyva. “Kiekviena paramos akcija pagerina mokinių bei globotinių buitį, gyvenimo bei mokymosi sąlygas,” – teigia A.Adamkienė. – “Todėl kiekvienas geras darbas yra nuoširdžiai vertinamas”.
Mokyklas ir globos namus pasieks 50 naujausio modelio modernių “Snaigės” šaldytuvų. Mokymo įstaigoms skirti didelės talpos, modernaus dizaino, paprastai valdomi, elektros energiją taupantys šaldytuvai su įdiegtomis šiuolaikiškomis šaldymo technologijomis. “Išrinkome šaldytuvus, kurie maksimaliai atitiktų mokyklų poreikius,” – sako R.Petrauskaitė.
Pirmieji 14 šaldytuvų iškeliaus į Kauno apskrities mokyklas bei globos namus. Vėliau dovanos pasieks Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus bei Šiaulių apskričių vaikus. Šaldytuvus šalies ugdymo įstaigoms pristatys logistikos bendrovė “Schenker”.Veiklos sąlygų pokyčiai per penkerius metus ir jų įtaka kompanijos gerovei
Veikla Įtaka šiandienai
AB “Snaigė” išplėtė gaminių asortimentą ir sukūrė keturias gaminių klases, pritaikytas skirtingiems pirkėjų poreikiams. Šiuo metu gaminių pasiūla yra išties didelė, be to, bendrovė gamina keleriopų modelių šaldytuvus-vitrinas, šaldytuvus-mini barus bei vyno šaldytuvus įstaigoms ir viešbučiams. Per metus realizuojama gaminių maždaug už 174 mln. litų. 2001 m. išaugę pardavimai leidžia tikėtis dar didesnės apyvartos šiais metais.
Didelis dėmesys skirtas ekologijai (gaminant šaldytuvus nustota naudoti freoną. Visa “Snaigės” produkcija buvo pradėta gaminti tik iš ekologiškai švarių medžiagų)

AB “Snaigė” gavo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001 sertifikatą.
Didelis dėmesys kokybei Kokybės valdymo tarptautinio standarto ISO 9001 sertifikatas.
Specialistų parinkimas 2003 m. įmonė pagamino 9 mln. šaldytuvų. Gaminiai pasižymi ekonomiškumu, ekologiškumu, patvarumu bei funkcionalumu.
Tinkamai parinkta strategija Patenkina ne tik vietinės rinkos poreikius, bet ir atitinka užsienio rinkų reikalavimus. AB “Snaigė” gaminiai parduodami daugiau nei dvidešimtyje pasaulio šalių.
Pradėtas eksportas Didžioji dalis produkcijos eksportuojama į Vakarų ir Centrinės Europos šalis, kur mūsų bendrovei atstovauja patikimi partneriai.
Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Darbuotojų kvalifikacijai kelti kasmet skiriama nemažai lėšų. “Snaigės” techninis personalas nuolat domisi naujausiais mokslo pasiekimais, vadybininkai dalyvauja įvairiuose kursuose bei seminaruose. Be to, darbuotojai skatinami mokytis užsienio kalbų. Dėl šių investicijų kasdien gerėja darbo kokybė, įgyvendinama nemažai naudingų mokslo laimėjimų, nestinga kūrybiškų pasiūlymų.
Naujų technologijų taikymas “Snaigės” šaldytuvai – tai puikiai derantis funkcionalumas ir dizainas. Dizainerių idėjos, prisitaikymas prie individualių vartotojų poreikių ir rinkos pokyčiai atsispindi “Snaigės” produktuose. Įmonė stengiasi sukurti tokį gaminį, kuris ne tik patenkintų vartotojų poreikius, bet ir visiškai atitiktų ekologijos reikalavimus. Kiekvienais metais įmonė sukuria po keletą naujų šaldytuvų modelių.
Išteklių taupymas Sumažino operacijų kaštus.
Projektavimas ir išbandymas Aukšta produkto kokybė, mažos sąnaudos.
Tikslinga rinkos analizė Geras vartotojų poreikių tenkinimas (pvz., mažos elektros sąnaudos)
Problemų sprendimas Didėja gamybos našumas bei efektyvumas, taupomos medžiagos ir laikas, mažėja nuostoliai. Taip pat mažėja šaldytuvų ir šaldiklių savikaina.
Efektyvi valdymo struktūra Leidžia greičiau spręsti iškilusias problemas.Išvados
Snaigė – rytoj: „Ir ateities kartoms šis prekės ženklas reikš ilgametę patirtį bei tradicijas, nepriekaištingą kokybę, nuolatinę pažangą ir pastangas tobulėti“.
Taigi, galime daryti išvadas, kad AB „Snaigė“, ateityje įgis didesnį konkurencinį pranašumą prieš kitas, gaminančias panašią produkciją, įmones.
Jos sėkmę lemia išsamus ir tikslingas rinkos analizavimas, greitas reagavimas į pokyčius ir problemas, greitas jų sprendimas.
Iš šio referato matome, kas įmonei yra svarbiausia norint išsilaikyti rinkoje.

Naudotos literatūros sąrašas:
1. Jucevičius R. „Strateginis organizacijų vystymasis“. Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 1998.
2. www.snaige.lt

Leave a Comment