AB MAŠINŲ GAMYKLA ,,ASTRA“ MIKRO IR MAKRO APLINKOS ANALIZĖ

AB MAŠINŲ GAMYKLA ,,ASTRA“ MIKRO IR MAKRO APLINKOS ANALIZĖ

AB mašinnų gamykla ,,Asra“ pagrindinė veikla yra gamyba ir prekyba Lietuvoje ir užsienyje. Bendrovė turi du gamybos cechus – Alytuje ir Kaune.

Pagrindiniai ir populiariausi AB mašinų gamyklos ,,Astra“ gaminiai, žinomi tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse yra
 nerūdijančio plieno talpos maisto pramonei;
 automobilių keltuvai;
 skalbimo technika;
 kieto kuro šildymo katilai.

AB mašinų gamykla ,,Astra“ gamyboje naudoja tik pačios aukščiausios rūšies žaliavas, nes nes kokybė – pats svarbiausias sekmės garantas. AB mašinų gamykloje ,,Astra“gaminamos nerūdijančio plieno talpos maisto pramonei pelnė metų ap

p
pdovanojimmus ir medalius mugėse ,Rinkis prekę lietuvišką“.Taip pat įmonė gavo apdovanojimą pelningiausiai dirbančios įmonės vardą nerūdijančio plieno gaminių pramonėje. Tai geriausias įrodymas, kad įmonės gaminama produkcija turi paklausą vartotojų tarpe ir kokybe nenusileidžia užsienietiškai produkcijai.

VARTOTOJAI – AB mašinų gamyklos ,,Astra“produkcija yra gerai žinoma tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Įmonės pagrindiniai klientai yra: AB ,,Alita‘, UAB ,,Daiga“, AB ,,Rokiškio sūris“, AB ,,Vilniaus degtinė“, AB ,,Švyturys“, AB ,,Pienp žvaigždės“, AB ,,Stumbras“, UAB ,,Ragutis“, AB ,,Anykščių vynas“, UAB ,,Alytaus Coca- Cola“, UAB ,,Utenos gėrymai“ ir
r
r kt.Pagrindiniai įmonės klientai užsienio valstybėse yra: Latvijos ,,Balzams“, AS ,,Laima“(Latvija), ,,Lotan“(Pskovas), ,,Osmark“(Kaliningradas), OAO ,,ISTOK“(Ukraina) ir kt.

AB gamykla ,,Astra“ vykdomai veiklai, jos rezultatams didelę įtaką turi vidinė, veiklos verslo aplinkos ir dar didesnę – išorinė aplinka, supanti įmonę.

Veiklos aplinka – tai ve
e
eiksniai, tiesiogiai susiję su įmonės galimybėmis, tai yra vartotojai, tarpininkai, darbo ištekliai ir panašiai. Tik išanalizavus vartotojo poreikius galima pateikti jam tai, ko jis nori.

GEOGRAFINĖ APLINKA – Įmonės normalus funkcionavimas priklauso nuo gyventojų skaičiaus mieste, aplinkiniuose regionuose. Kuo daugiau gyventojų, tuo didesnės galimybės realizuoti savo produkciją.Taip pat įmonės veiklai įtakos turi prekybos kelių tankumas ir išsidėstymas regione. AB mašinų gamykla ,,Astra“ įsikūrusi Pietų Lietuvos mieste Alytuje, nutolusi nuo Kauno – 60 km, Vilniaus – 110 km, Klaidėdos jūrų uosto – 300 km, Lenkijos sienos – 50 km. Lietuvoje AB mašinų gamykla ,,Astra“ realizuoja 46,4 procentus bendros produkcijos, o užsienio valstybėse realizuoja 53,6 procentus bendros produkcijos.

TEISINĖ APLINKA – AB mašinų gamykla ,,Astra“ veikianti teisinė aplinka susideda iš dviejų dalių: įstatymai, reguliuojatys veiklą įmonės viduje ir įminės išorėje.

Vidaus teisinė aplinka – tai apskaitos vedimas AB ma
a
ašinų gamykla ,,Astra“ yra įsigijusi ir naudojasi šiuolaikine bei modernia buhalterinės apskaitos programa ,,Hansa“. Visi buhalterijos kompiuteriai yra sujungti į bendrą tinklą, todėl buhalterinė apskaita yra vykdoma greitai, nuosekliai ir tiksliai.

Išorinė teisinė aplinka įstatymiškai reglamentuoja išorinę įmonės veiklą, t.y. produkcijos realizavimą, atsiskaitymą su tiekėjais, su klientais, bankais ir t.t. Lietuvos Respublikos įstatymai dažnai keičiasi, jie nėra palankūs Lietuvos gamintojams, todėl įmonės direktorius priverstas nuolat spresti su tuo iškilusias problemas bei kliūtis.

EKONOMINĖ APLINKA – Įmonės veiklai įtaką turi šalies ekonominė būkė. Jeigu šalies ek
k
konominė būklė būtų sabili, būtų lengviau sudaryti ilgalaikias sutartis su užsienio pirkėjais. Šalyje yra didelė infliacija, yra sunku gauti banko kreditus ilgesniam laikui (didelė rizika, didelės palūkanos). AB mašinų gamykla ,,Astra“ yra gavusi nemažą kreditą gamybos plėtrai iš AB Vilniaus banko, bei grąžinamas kreditas AB Hansa – LTB.

Norėdama sėkmingai gaminti ir realizuoti savo produkciją, įmonė turi išanalizuoti supančias tiekimo ir realizacijos rinkas. Šia analize užsiima įmonės marketingo tarnyba.

AB mašinų gamykla ,,Astra“ savo gaminius plačiai eksponuoja įvairiose parodose ir mugėse tokiose kaip: Agro Balt, Prodekspo, Alkosoft ir kt. Taip pat reklamuoja įvairiuose kataloguose ir bukletuose. Tai padeda pritraukti daugiau klientų.

KONKURENTAI – Pastonus ir svarbus AB mašinų gamyklos ,,Astra“ uždavinys – domėtis savo konkurentais, ieškoti jų silpnųjų vietų. Kadangi konkurentų yra nemažai, kartais tenka mažinti gamybos kaštus, kad įmonė galėtų sėkmingai konkuruoti. Didžiausi ir pagrindiniai konkurentai įmonės yra iš užsienio valstybių: ,,Tombovski Komsomoliec“ (Rusija), ,,Miasski“ (Rusija), ,,Serant“ (Prancūzija), ,,Sudhausanlageir“ (Vokietija) ir kt.,gaminančios nerūdijančio plieno talpas. Vienas iš konkurentų Lietuvoje yra Kauno ,,Promontažas“, gaminanti nerūdijančio plieno talpas maisto pramonei. Bet ši įmonė nėra pakankamai stipri, kad įtakotų AB mašinų gamyklos ,,Astra“ veiklą. Stipriausi konkurentai yra Rusijos įmonės.

TIEKĖJAI – AB mašinų gamykla ,,Astra“ visuomet ieško tiekėjų, kurie galėtų tiekti kokybiškas žaliavas už priimtiną kainą ir atsižvelgia į tiekimo terminus, atsiskaitymo sąlygas. Net apie 85 procentai įmonei reikalingų ir naudojamų gamyboje žaliavų yra gaunamos iš Lietuvos tiekėjų ir tik 15 procentų sudaro iš užsienio atsivežtos žaliavos bei medžiagos. AB mašinų gamykla ,,Astra“ yra sudariusi ilgalaikes sutartis su pagrindiniais Lietuvos tiekėjais: UAB ,,Mitnija“ (Kaunas), UAB ,,Kauno ketaus liejykla“ (Kaunas), UAB ,,Senukų prekybos centras“ (Kaunas), UAB ,,Wurt Lietuva“ (Vilnius), ir kt. Taip pat sudarę ilgalaikes sutartis su užsienio tiekėjais: ,,Tassalini“ (Italija), ,,Kruppas“ (Vokietija), ,,Fulk“ (Švedija), ,,Depando drain“ (JAV) ir kt.

SOCIALINĖ IR KULTŪRINĖ APLINKA – AB mašinų gamykla ,,Astra“ visuomet stengiasi atsižvelgti į klientų pageidavimus ir norus, jų galimybes. Todėl vykdomos klientų apklausos, teikiama labdara viešosioms įstaigoma, parama kultūriniams renginiams.

Kaip ir kiekviena pelno siekianti įmonė, AB mašinų gamykla ,,Astra“ stengiasi gauti kuo didesnį pelną, mažindama išlaidas, reklamuodama savo produkciją, keldama jos kokybę, ieškodama naujų realizacijos rinkų, darydama nuolaidas perkant didesnius kiekius pastoviems klientams, didina gamybos apimtį.